Nyheder nyt udstilling i Galleri Gal fra den 8 til 22 November

Deltager også i udstillingen fra den 8 til den 22 November .
En ny udstilling i Galleri GAL. Arresødalvej 4, 3300 Frederiksværk.
Alle dage åben fra kl. 14. til 17.
De medvirkende kunstnere præsenteres her i alfabetisk rækkefølge
Birgitta Badstue, Britt Salver, Charmaine Mclean, Ditte Forchammer, Dorrit Krogh,
Eva Carlsson Toft, Ewa Rennstam, Jane Hansen, Karin Kabbelgaard, Kenny Gates, Leif Nielsen,
Lene Agerbæk, Margareth Osju, Per møller, Robert McLaen, Sara Evers, Torben Jespersen og Wafa Isa.
Galleriets gæster får lejlighed til at agerer smagsdommere.
På demokratisk vis stemmes der om hvilket kunstværk der rammer temaet ”FLUGT” bedst.
På den måde tildeles kunstneren bag værket ”Publikums pris”.
Velkommen i Galleri GAL = Ganske Anderledes Levende

 

exhibition in the gallery Gal

Also participating in the exhibition from 8 to 22 November

A new exhibition in Gallery GAL. Arresødalvej 4, 3300 Frederiksværk
All day opening hours. 14 through 17.
The artists presented here in alphabetical order
Bridget Bathhouse, Britt Ointments, Charmaine Mclean, Ditte Forchammer, Dorrit Krogh,
Eva Carlsson Toft, Ewa Rennstam, Jane Hansen, Karin Kabbelgaard, Kenny Gates, Leif Nielsen,
Lene Agerbæk, Margareth Osju, Per mills, Robert McLaen, Sara Evers, Torben Jespersen and Wafa Isa.
The gallery's guests have the opportunity to act tasters.
Democratically voted on which work of art that hits the theme "ESCAPE" best.
In this way, awarded the artist behind the work "audience price".
Welcome to the Gallery GAL = Quite Different Live