Uha! 🤔 Oliver er så bange, så bange for Sundance. 😮 Oliver tip-topper og stepper og "hysser" bagom og forbi Sundance. 😮 For det meste så ignorerer Sundance ham. 😉 31.01.2007