Opstaldning

Vi har p.t. ingen ledige bokse 

 

 

Opstaldning på Strøgården:

 

Hestene står på halm.

 

Ud- og indlukning på fold i hverdage, ordning for  weekend og helligdage. 

 

Der skal ved opstaldningens begyndelse forevises vaccinationsattest, da ingen hest/pony kan opstaldes uden forsvarlig vaccination.

 

Betaling af staldleje:

Al betaling for staldleje foregår forud, rettidig betaling er senest den 1. i måneden. 

 

Opsigelse:

Der er en måneds opsigelse inden den 1. i måneden.

 

Rideklub:

Alle der har stadig omgang med den opstaldede hest/pony – herunder halvparter skal være medlem af Rideklubben Strøgården RKS. 

 

Gældende regler:

Hvis man i en kortere periode ønsker at opstalde en anden hest end den kontrakten lyder på, skal dette forelægges udlejeren til godkendelse. Får en pensionær en anden hest end den kontrakten lyder på, så skal der laves en ny kontrakt og indbetales et nyt depositum. Videreudlejning af boksen må ikke finde sted.