Petter Frederiksen Krintel og Karen Marie Jensdatter

Petter Frederiksen Krintel, Friedrich Christian Krintel og Mette Jensdatters sjette barn, blev født i Hornstrup Sogn ved Vejle. Han blev gift med Karen Marie Jensdatter af Bredballe, Hornstrup Sogn i 1853.   De fik, som det kan ses af skemaet nedenunder, 11 børn.  Kun 4 af disse børn blev gift og kun 3 af dem fik selv børn.

I bogen ”Hornstrup Sogn” af Marius Hansen fortæller han bl.a. om en episode i 1864, hvor nog­le af strandens fiskere måtte gå i land ved Trelde og overnatte der...........:

                       

"Samme dag, som vestenstormen tvang Anton Sivertsen og Niels Bentsen i land ved Trelde, skete der en sørgelig ulykke nær Bogense, der ramte stran­den her på forfærdelig måde:  Fire af dens fattige, men dygti­ge fiskere, og dertil en ung mand fra Vejle gik ned derovre.  Fiskerne havde forladt stranden, fordi de ikke ville udføre skansearbejde ved Vejle for fjender­ne.  To mænd mere skulle efter aftale have været med, det var fiskerne Niels Mad­sen og Pe­der Krintel (Petter Frederiksen Krintel).  De blev meget vrede, da de erfa­rede, at de andre fiskere var draget af sted i Niels Madsens båd.  Da de senere hørte om ulykken, blev de stille og tankefulde.  De forstod, at kamme­raternes hurtige udsejling blev deres redning."

 

Karen Marie Jensdatter - gift med Petter Frederiksen Krintel.

Jensine Frederikke Krintel.

Jensine Frederikke Krintel og Kvaseskipper Hans Peter Nielsen bliver gift i Hornstrup Kirke den 17.8.1878.  De får 5 børn, og jeg ved stort set intet om disse børns efterslægter.  

  Jensine Frederikke Nielsen 16.1.1856 – 8.1.1934.
  Hans Peter Nielsen 23.7.1853 - 15.9.1911.
 
  1. Anna Sofie Birgita Nielsen 22.12.1878 -
  2. Niels Peter Nielsen 12.9.1885 -
  3. Karen Marie Johanne Nielsen 27.7.1888 -
  4. Laurits Nielsen 30.8.1890 -
  5. Helga Hansine Nielsen 31.3.1898 -


Måske bliver Anna Sofie Birgita Nielsen gift med smed Leopold Petersen, og måske bliver Karen Marie Johanne Nielsen gift med en slagteridirektør i Vejle.  Helga Hansine Nielsen  bliver i 1927 gift med Axel Johan Mjelde, der er født i Norge, men de boede begge i København da vielsen fandt sted.  Jeg fandt oplysningen i 2006 og har fundet nogle slægtsmedlemmer,  hvoraf enkelte nu bor i Norge.

Fra venstre:
Jensine Frederikke Nielsen og datteren Helga Hansine Nielsen.

Petter Frederiksen Krintel og Karen Marie Jensdatters børn

 

  Petter Frederiksen Krintel 1.12.1824 - 28.4.1891.
  Karen Marie Jensdatter 19.3.1834 - 14.8.1928.
 
  1.  Mette Sophie Krintel 3.7.1854 - 8.1.1861.
  2.  Jensine Frederikke Krintel 16.1.1856 – 8.1.1934.
  3.  Karen Krintel 24.3.1858 - 3.1.1861.
  4.  Ane Sophie Magdalene Krintel 8.4.1860 - 22.3.1938.
  5.  Mette Sophie Caroline Krintel 21.4.1862 - 26.6.1953.
  6.  Hans Henrik Krintel 24.6.1864 - 15.4.1893.
  7.  Johanne Kjerstine Krintel 29.12.1866 - 7.2.1885.
  8.  Karen Krintel 8.3.1869 - 10.2.1887.
  9.  Karen Marie Krintel 15.9.1871 – 9.7.1878.
 10. Frederik Kristian Krintel 13.9.1874 - 23.2.1878.
 11. Jens Rasmussen Krintel 13.9.1874 - 3.12.1931.

Ane Sophie Magdalene Krintel

Der er mere hold på Ane Sophie Magdalene Krintels efterslægt.  Hun føder den 14.6.1883 en datter uden for ægteskabet.  Det er aldrig lykkedes for mig at finde ud af, hvem der er faderen til dette barn. Pigen kommer til at hedde:  Petra Aurora Marie Kristine Holmine Krintel.  Hun gifter sig med Hans Petersen, og de slår sig ned i Guderup på Als.  De får 4 børn, hvoraf de 3 bliver voksne og stifter familie.

Den ældste datter, Gerda Olivia Krintel Petersen, blev i 1948 gift med Aksel Larsen, tidligere formand for Danmarks kommunistiske Parti, Folketingsmand og stifter af partiet SF og meget mere.

Det ældste barnebarn, Nan Krintel, datter af Hans Åge Krintel Petersen og Ellen Petersen, er i dag en meget anerkendt fortæller, og rejser landet rundt for at fortælle eventyr m.v.

Ane Sophie Magdalene Krintel blev senere gift med svenskeren Johan Ohlsson, og de fik 2 børn (2 piger) sammen.  Den ældste af pigerne Bengta Johanne Olivia Ohlsson blev i 1909 gift med Inspektør Frederik Antonio Sander, der senere bliver godsejer og direktør for Carlsberg m.m.  Allerede i 1911 opløses ægteskabet igen, og måske har det ikke været så heldigt med dette ægteskab, for ingen steder i de officielle papirer (f.eks. KRAK 1957) kan man læse om ægteskabet.  Der var ingen børn. I 1921 blev Bengta Johanne Olivia Ohlsson gift med Edvard Cecilius Vibe-Hastrup - ejeren og lederen af skosværtefabrikken Vibe-Hastrups kemiske fabrikker I/A, Frederiksberg.  Der var heller ingen børn i dette ægteskab.

Petra Aurora Marie Kristine Holmine Krintel Petersen foran sine 3 børn. Fra venstre:
Asta Emilie Krintel Petersen, Hans Åge Krintel Petersen og Gerda Olivia Krintel Petersen.
Fotoet er taget i forbindelse med Gerda Olivia Krintel Petersens konfirmation i 1925 eller 1926.

Mette Sophie Caroline Krintel

 Mette Sophie Caroline Krintel blev gift i Vejle den 4.5.1888 med Niels Nielsen fra Vinding .  De bosatte sig i Højen Skov.  Der var ingen børn i ægteskabet.

Jens Rasmussen Krintel

Jens Rasmussen Krintel er født i Bredballe og døbt i Hornstrup Kirke den 8.11.1874 sammen med tvillingebro­deren Frederik Kristian Krintel, der døde som 3-årig.

Der har helt sikkert været en bevidsthed i navngivelsen af tvillingedrengene Frederik Kristian Krintel og Jens Rasmussen Krintel. Petter Frederiksen Krintels far hed jo Friedrich Christian Krintel og Karen Marie Jensdatters far hed Jens Rasmussen.

Jens Rasmussen Krintel og Karoline Hansen blev gift i Vinding Kirke i 1898.  Karoline Hansen er født og opvokset ved Vinding Strand.
Jens Rasmussen Krintel omkom ved et skibsforlis i 1931.

I Vejle amts Folkeblad stod der den 9. december 1931:
 

TANKSKIB GÅET NED MED MAND OG MUS?

Den førtes af Kaptajn Krintel, Vejle.

 Tankmotorskibet "Laura", der tilhører Det forenede Oliekompagni BP, menes under stormen i søndags at være gået under med mand og mus på vej fra København til Ålborg med en ladning benzin. Et systematisk eftersøgningsarbejde er sat i gang. Alle fyrskibe og observations-steder på ruten er alarmeret, og marinens flyvemaskiner undersøger farvandet.
Der var 7 mand ombord. Skibet førtes af kaptajn Krintel, Vejle (Jens Rasmussen Krintel).  Besætningen bestod i øvrigt af Krintels søn, styrmand Krintel (Herluf Krintel), der er gift og hjemmehørende i Fredericia, maskinmester Jens Chr. Jensen, Fredericia, smører Skjoldbjerg Petersen, Valby, hovmester Peter Frederik Hansen, Strib, letmatros Anton Petersen, Sakskøbing og matros Jeppe Peter Stenfalk, Kolding.
 


Jeg har været så heldig, at jeg har fået en artikel om skibsforliset med i Vejlebogen 2006.  Bogen/hæftet kan købes på Vejle Byhistorisk- og Stadsarkiv.

Jens Rasmussen Krintel og Karoline Krintel fik, som det kan ses af skemaet, 6 børn, der alle stiftede familie. 
 

  Jens Rasmussen Krintel 13.9.1874 - 3.12.1931.
  Karoline Krintel f. Hansen 11.2.1878 - 10.2.1943.
 
  1. Peter Frederiksen Krintel 12.2.1899 - 14.5.1948.
  2. Herluf Krintel 7.5.1902 - 3.12.1931.
  3. Karen Marie Krintel 7.2.1905 -
  4. Elly Krintel 30.9.1907 - 26.11.1980.
  5. Eva Louise Krintel 17.4.1910 – 1998.
  6. Inge Krintel 25.6.1912 - 1970.

 

Peter Frederiksen Krintel får en datter sammen med Ellen Kristine Katrine Pedersen.  Datteren, Grethe Agie Krintel Pedersen, bliver gift med Evald Emil Frederiksen, og de bosætter sig i Helsingør.  De får 3 børn. Jeg ved efterhånden engod del om disse børns efterslægter.

I 1922 bliver Peter Frederiksen Krintel gift med Else Marie Bergquist, og sammen får de 3 børn, Svend Øjvind Krintel, Poul Bergquist Krintel og Jonna Krintel. Et af Svend Øjvind Krintels børn er Jens Jakob Krintel, lægelig direktør for Amager Sygehus.

  

Peter Frederiksen Krintel bliver gift igen, og denne gang med Britta Mikkelsen.  Sammen får de sønnerne Bjarne Krintel og Peter Krintel.

 

Herluf Krintel bliver gift med Ingeborg Lauridsen, datter af Fanø-skibsføreren Morten Jensen Lauridsen.  De får 4 piger, hvoraf den yngste pige, Helle Jessie Krintel, endnu ikke er født, da Herluf Krintel dør i forbindelse med "Laura"-skibsforliset i 1931.  Familien var bosiddende i Fredericia. 

 

  Herluf Krintel 7.5.1902 - 3.12.1931.
  Ingeborg Krintel f. Lauridsen 24.2.1907 - 13.4.1992.
 
  1. Helen Emilie Krintel 31.8.1924 – 16.2.1998.
  2. Gerda Krintel 13.4.1926 – 1996.
  3. Ingelise Krintel 27.7.1929 -
  4. Helle Jessie Krintel 10.4.1932 – 17.1.1997.

 

Helen Emilie Krintel og Ingelise Krintel bliver gift med brødrene Jørn og Svenn Gerdes.  


Gerda Krintel
bliver gift med Christian Nielsen og familien bosætter sig i Middelfart.


Helle Jessie Krintel
bliver gift med Christian Pedersen List, og familien bosætter sig i Skodborg i Sønderjylland.
 

Karen Marie Krintel, Jens Rasmussen Krintel og Karoline Krintels ældste datter, bliver i 1928 gift med Slagtermester Jens Erik Hvidtfeldt, Vejle. De får 2 børn - Tove og Erik Hvidtfeldt Jensen. Tove Hvidtfeldt Jensen gifter sig i 1957 med otto Brinholm Ejsing, der op gennem 50-erne var en dygtig og kendt fodboldspiller for Vejle Boldklub.
 

Elly Krintel bliver i 1933 gift med Charles Christoffer Døhr Jensen fra Vejle.  Samme dag bliver søsteren Eva Louise Krintel gift med Niels Erik Nilsson.

Familien Døhr Jensen bliver boende i Vejle, mens familien Nilsson flytter til Sydfyn.

 

Inge Krintel bliver gift med Rudolf Johann Reinl den 29.9.1937.  Han er født i Charlottenburg ved Berlin.  De får 2 børn, hvoraf kun den ældste Hans Georg Reinl bliver voksen og gift.

Motortankskibet ”Laura”, som forliste den 3. december 1931 i Kattegat.
Kaptajn Jens Rasmussen Krintel og hans søn Styrmand Herluf Krintel omkom ved dette forlis.