VELKOMMEN til det ædle spil i HOLBÆK SKAKKLUB

Thomas Bach Nielsen (th.) og Mogens Thuesen i 5. og afgørende runde

21.9.2021: Holbæk Løvfald 2021 - afslutning

Holbæk Løvfald blev spillet i weekenden d. 10.-, 11.- og 12. september med et rekord stort deltagerantal, 78 spillere.

Denne gang blev Holbæk Lille Løvfald aflyst da der kun var 2 personer tilmeldt. De blev i stedet inviteret til at spille med blandt de øvrige grupper.
Det blev til 13 grupper á 6 spillere. 19 spillere fra udlandet og ellers fra 25 klubber fordelt forskellige steder i Danmark. 46 af deltagerne var i alderen 20-86 år, og de 32 var yngre. Heldigvis blev corona restriktionerne ophævet netop fredag 10/9, så der var også en del tilskurere til stede.
I alle grupper var præmien for bedst placerede 1.000 kr. og 2. præmien på 500 kr. Mest vindende klub blev En Passant fra Svedala i Skåne med 6 præmier til de 9 spillere fra den klub. Værtsklubben vandt én førstepræmie, da 13-årige Vincent Videbæk vandt gruppe 12 med 4½ point i de 5 runder.

1. præmierne blev vundet af:
Mester 1: Thomas Bach Nielsen BMS, 4½ point
Mester 2: Jacob Mejvik, Sverige, 3½ point
Mester 3: Anastasios Koukas, Grækenland, 4 point
Mester Light: William Johansson, Sverige, 4 point
Gruppe 5: Vedant Kumar Saravana, ØBRO, 3½ point
Gruppe 6: Noah Krug Wahlgreen, BMS, 3½ point
Gruppe 7: William Pihl, BMS, 3½ point
Gruppe 8: Laurits Bønsvig Wehding, Amager, 4½ point
Gruppe 9: Anton Bønsvig Wehding, Amager, 4 point
Gruppe 10: Jakob Dreyer-Stapput, Damhus, 4 point
Gruppe 11: Kathrine Lindegaard Bruntse, Læsef. 4 point
Gruppe 12: Vincent Videbæk, Holbæk, 4½ point
Gruppe 13: Kasper Erbou Andersen, Køge, 5 point

 Link til resultat-tabellerne: DSU turneringssystem (skak.dk) 

Holbæk Løvfald 2021. Vincent Videbæk (tv.) i 2. rundes lokalopgør mod Mads Dalgaard

31.5.2021: Referat af generalforsamling i Holbæk Skakklub d. 25. maj 2021

Referat af generalforsamling i Holbæk Skakklub

26. maj 2021

 

1. Valg af dirigent: Thorsten Christensen

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

 

2.

Bestyrelsens beretning: Formandens beretning blev godkendt.

 

3.

Årsregnskab: Regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev godkendt.  

Økonomien i Holbæk Skakklub er efter vores bedste overbevisning robust:

            Forening:               kr.   96.729,10

            Hensat turneringer: kr. 141.908,79

Bankkonto i alt:      kr. 238.637,89

Klubben har derudover bl.a. en kontant beholdning på kr. 1.253,00 og et tilgodehavende hos Skaksalg Aps.: kr. 3.492,50 pr. 31.12. 2020.

Medlemmerne vil fremover modtage mail om kontingentbetaling.

 

4.

Valg

 

a) På valg: Formanden Søren Kühnrich for 2 år – genvalgt.

    Bestyrelsesmedlemmer Ove Frank Hansen og Peter Bathum for 2 år. – genvalgt. 

b) Vakant bestyrelsesmedlem, Daniel Bendixen for 1 år. - genvalgt. 

c) Revisor Fl. Skjoldager for 1 år – genvalgt.

d) Revisorsuppleant Palle Bratholm for 1 år – genvalgt.

5.

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 3 dage før generalforsamlingen): Ingen. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om kontingentfrihed for 2. halvår af 2021 som følge af sparede midler til kørselsgodtgørelse i aflyste holdkampe.

Bestyrelsens forslag til fastholdelse af medlemmerne, er at vi ikke inddriver kontingent for andet halvår 2021 for de medlemmer som var medlem pr. 1. januar 2021, med den begrundelse at der har været perioder i 2020 og 2021, hvor medlemmer ikke har kunne komme i klubben og spille skak og samtidig havde vi et overskud i regnskabet for 2020 på kr. 10.489,50.

Tal for budgettet og konsekvenserne af forslaget blev fremlagt.

Generalforsamlingen godkendte forslaget og bestyrelsens forslag til budget for 2022 med uændret kontingentbetaling.

6.

Fremtidig virksomhed: Formanden og Ove Frank Hansen orienterede især om forestående turneringer og bestyrelsens tanker om at tiltrække nye medlemmer.

 

7.

Eventuelt – Intet, hvorefter dirigenten takkede for sædvanlig god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

     

 

3.1.2021: Holbæk Skakklubs spillested (skolen) er lukket til og med 17. januar

Holbæk Kommune har lukket alle foreningslokaler, også på klubbens spillested, Sofielundsskolen.
Søren Kûhnrich har redegjort for coronaens betydning for vores skak i følgende email, der er udsendt til alle klubbens medlemmer d. 1/1:

Kære alle

 

I ønskes alle et glædeligt nytår  - med orientering om hvad CORONA- plagen betyder for os i det nye år.

Holbæk Kommune har indtil videre bebudet at skakken er lukket til og med 17. februar. Forbudet gælder alle foreningslokaler, også skoler.

Vi må forvente at den fysiske skak holder lukket indtil marts – de statsansatte er netop blevet hjemsendt til og med 28. februar, og

det må være fordi regeringen mener det alvorligt.

Indtil da:

           Skal vi nok holde jer opdateret med nyt om skakken pr. mail og på hjemmesiden.

           Skal vi også nok sørge for at arrangere turneringer på nettet.

 Vi har oprettet  Holbæk skakklub på foreløbig to sites:   Chess.com og Lichess.org.

 I er faktisk alle inviteret til at spille med i en nytårsturnering , den første kommer her kl. 21.00 i aften på Chess. com 

Følg dette link: Her er linket : https://www.chess.com/live#r=834009

 ogmeld jer til en halv time før!

 Der kommer endnu en trnering på lichess.org den 8. januar (altså næste fredag) kl. 19:45. Det bliver på lichess.org.

 

Andre formater

****************

 Begge disse turneringer er lynskakturneringer (altså 5 min. pr. parti)

 Flere har efterlyst også længere spilformater, og det kommer også: ½ eller en hel time pr. parti.

 Vi sender mere ud om det på klubbens FB-side og på jeres mail.

 Ved godt det er pauvert- og at der er en masse gemytlighed og venskabelighed, som vi ikke ”når” på denne her måde

(når lige bortses fra fælles -chatten 😉)

 Herfra vil jeg blot opfordre jer til at prøve at omfavne de nye teknologier.- Jeg håver bi ses i det vitrtuelle gameroom på nettet- til vi ses ”rigtigt” igen.

 Samme forhåbninger går til hold skakenn ,der nu grundet foreningsnedlukningen nok også først komemr i gang primo marts.

vi holder jer orienteret.

  

Bedste skakhilsener

Søren

 Pas god t på jer selv og hinanden!