Sådan foregår bedømmelserne på en DKK udstilling

De mere end 350 racer, der er anerkendt af DKK, er opdelt i 10 grupper efter type og anvendelse, og grupperne bedømmes på forskellige dage på udstillingen. Bedømmelsen følger altid et bestemt mønster.

 

Hundene bedømmes racevis, og grundlaget for bedømmelsen er racens standard, hvor racens udseende og karaktertræk er beskrevet. 

Skemaet neden for viser bedømmelsesforløbet trin for trin samt farverne på de forskellige bånd og rosetter, der uddeles i løbet af bedømmelsen i de forskellige klasser. 

 

Bedømmelsesforløbet

Oftest bedømmes babyer og hvalpe af begge køn først. Derefter bedømmes hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere opnåede prøver og championater. De to køn mødes først i konkurrencen “Bedst i racen (BIR)”. 

Babyklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 3-6 måneder.

Hvalpeklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 6-9 måneder.

Juniorklassen er for hunde fra 9-18 måneder. Hunde tilmeldt i juniorklassen konkurrerer ikke om CACIB (certifikat til detinternationale udstillingschampionat).

Mellemklassen er for hunde fra 15-24 måneder.

Åben klasse er for hunde, der er mindst 15 måneder.

Brugshundeklassen er for hunde, som har bestået en brugsprøve, der giver adgang til brugshundeklassen. Dette brugsprøvekrav varierer fra race til race. Minimumsalderen for at deltage i brugshundeklassen er 15 måneder.

Championklassen er for hunde, der inden udstillingen allerede er blevet national eller international champion. I championklassen er minimumsalderen 15 måneder.

Veteranklassen er for hunde over 8 år. Hunde, der er tilmeldt veteranklasse, kan ikke tildeles CACIB.

Der konkurreres derudover også i juniorhandling, hvor unge dyster om at være bedst til at fremvise hunden. I juniorhandling er konkurrencerne opdelt i 2 aldersklasser: Mini for unge i alderen 10-13 år - og Maxi for unge i alderen 14-17 år. Ligeledes konkurreres der i avlsklasse, hvor en han eller tæve stiller med 4 stk. afkom, samt i opdrætsklasse, hvor hundene stiller i grupper af 4 hunde af samme race fra samme opdrætter. I avls- og opdrætsklasse kan der tildeles HP (hæderspræmie) (lilla bånd) til klasser af høj kvalitet. 

Hundene bliver bedømt i rækkefølge efter katalognummer. 

 

Kvalitetsbedømmelse

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse. Der kan tildeles følgende kvalitetspræmieringer: 

EXCELLENT
(fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg. 

VERY GOOD
(meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet. 

GOOD
(god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race. 

SUFFICIENT
(tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld. 

Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.

CANNOT BE JUDGED
(kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener. 

DISQUALIFIED
er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl. 

Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd. Hvis mere end 4 hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de modtager intet bånd.
Hvis der er færre end 4 hunde i den bedste kvalitetsgruppe, medtages hundene fra næstbedste kvalitetsgruppe (Very Good) også i konkurrencebedømmelserne. 

 

Championkvalitet

Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. Det er dog en forudsætning, at hunden forinden har fået tildelt Excellent. Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen. 

Under bedømmelsesforløbet uddeles der certifikat (rødt/hvidt bånd), som er et trin på vejen til det danske championat. Der tildeles også Reserve-certifikat (lyseblåt bånd), som i visse tilfælde kan træde i stedet for certifikatet. Der kan endvidere tildeles CACIB (hvidt bånd), som fører frem til hundens internationale championat eller Reserve-CACIB (orange bånd), som i visse tilfælde kan træde i stedet for CACIB’et. 

BIR, BIM og BIS

Trin for trin skrider bedømmelsen frem, til man når hen til konkurrencen om at blive “Bedst i racen” (BIR) (rød/gul roset) og “Bedst i modsat køn” (BIM) (grøn/hvid roset), hvor der kun er få hunde tilbage. Den hund, der bliver “Bedst i racen”, går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, hvor hunde af forskellige racer - men af samme gruppe - mødes. Vinderne af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om “Best in Show” (BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres. 

Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement for mere detaljerede oplysninger om bedømmelsesforløbet. 

Præmieringsbånd og rosetter

Efter enhver bedømmelse og konkurrence udleveres der i alle klasser bånd, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger:

Særdeles lovende (baby- og hvalpeklasse): Lyserødt bånd
Lovende (baby- og hvalpeklasse): Lyseblåt bånd
Mindre lovende (baby- og hvalpeklasse): Gult bånd
Racens bedste baby: Lyserød roset
Racens bedste hvalp: Rød roset
Excellent: Rødt bånd
Very Good: Blåt bånd
Good: Gult bånd
Sufficient: Grønt bånd
Disqualified: Gråt bånd
Cannot Be Judged: Brunt bånd
CK (championkvalitet): Rosa bånd
HP (hæderspræmie - avls- og opdrætsklasse): Lilla bånd
1. vinder: Rødt bånd
2. vinder: Blåt bånd
3. vinder: Gult bånd
4. vinder: Grønt bånd
Dansk certifikat (CAC): Rødt/hvidt bånd
Internationalt certifikat (CACIB): Hvidt bånd
Reserve-CACIB: Orange bånd
Dansk championat: Rødt/grønt bånd
BIR (Bedst i racen): Rød/gul roset
BIM (Bedst i modsat køn): Grøn/hvid roset

Skema over bedømmelsesforløbet på DKK's udstillinger

Hvordan bliver man Dansk Champion

En hund kan blive dansk eksteriørchampion på to måder, afhængigt af i hvilket land hunden er ejet og registreret: 

Certifikater (CAC’er):

a.
Hunde ejet og registreret i alle lande kan blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 3 danske certifikater (CAC’er) under 3 forskellige dommere. Det sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er fyldt 24 måneder. 

b.
Hunde ejet og registreret i et FCI-anerkendt land kan blive dansk eksteriørchampion, hvis den efter den 1. januar 2008 opnår 1 dansk certifikat (CAC) og har opnået nationalt eksteriørchampionat i et FCI-medlemsland. Her gælder, at det danske certifikat ikke behøver at være opnået efter 24-måneders alderen, hvis det udenlandske nationale championat, der udløser det danske championat, er opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. 

 

Yderligere krav:

Derudover er der for nogle racers vedkommende prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat. Disse krav skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde være opfyldt, for at hunden kan blive dansk eksteriørchampion. Det fremgår af DKK’s udstillingsregler, hvilke prøvekrav m.v. der er gældende for en race for at blive dansk eksteriørchampion. Danskejede hunde skal opfylde disse krav. Udenlandsk ejede hunde skal opfylde krav, der af racens specialklub kan sidestilles med de danske krav.

 

Kontakt venligst informationsstandene på DKK’s internationale udstillinger eller Dansk Kennel Klubs informationsafdeling for yderligere oplysninger om enkeltracer.

 

Registrering og bekræftelse:
Indsend venligst dette skema til DKK’s præmieringsafdeling sammen med evt. kopi af bevis for bestået prøve samt, i tilfælde b., en kopi af hundens stamtavle og dokumentation for, at hunden allerede er national champion. Denne dokumentation skal indeholde dato for sidst opnåede certifikat. 

Hvis du ønsker et diplom for dansk eller nordisk eksteriørchampionat, skal du huske forudbetaling (DKK 100,00). 

Er din hund blevet Nordisk Champion, beder vi dig venligst indsende kopi af bekræftelse på championat i minimum 2 andre nordiske lande udover Danmark

Hvordan bliver man international champion

Min hund er blevet international champion -
hvordan registreres dette?

 

DKK skal kontakte FCI for bekræftelse af titlen samt udstedelse af diplom, og vi skal derfor have indsendt følgende:


 Kopi af de små CACIB-kort, (der modtages nogle måneder efter udstillingen)


 Nedenstående blanket (udfyldt med blokbogstaver). Husk at skrive de vundne CACIB'er i datoorden. 

 

Skulle man stå i den situation, at alle kort endnu ikke er modtaget, skal vi i stedet have kopi af dommerkritikken. Er dette tilfældet, kan der dog ikke ansøges om titlen, før der er gået minimum 1½ måned efter sidst vundne CACIB, da CACIB'et først skal være registreret hos FCI, inden vi sender ansøgningen. 

 

Regler for internationale championater:
For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 genera­tioner.

Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI). 

 

Internationalt eksteriørchampionat (INTCH):
For samtlige racer gælder, at hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden. Dog er kravet om opnåelse af dansk eksteriørchampionat ikke gældende for importerede, lovligt halekuperede hunde. 

 

Krav til racer, der ifølge FCI's race-/gruppeinddeling IKKE er defineret som brugshunderacer:
Fire CACIB'er i tre forskellige lande under tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. 

 

Krav til racer, der ifølge FCI's race-/gruppeinddeling ER defineret som brugshunderacer:
To CACIB'er i to forskellige lande under to forskellige dom­mere.
Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. 

 

Internationalt udstillingschampionat – INTCH(U):
Tildeles kun racer, der ifølge FCI's race-/gruppeinddeling er defineret som brugshunderacer.
Hunden skal have opnået fire CACIB'er i tre forskellige lande under tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB. 

Når samtlige CACIB'er samt øvrige krav for opnåelse af inter­nationalt eksteriør- eller udstillingschampionat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK ved indsendelse af nedenstående blanket. DKK ansøger herefter FCI om godkendelse. 

 

Tildeling af CACIB (internationalt certifikat):
CACIB uddeles på internationale udstillinger i Bedst i Køn klasse.
Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve inden for hver race, forudsat at hunden er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer, er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse.
Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserve-CACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres af FCI (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion).