HVALPE LISTEN

Vi vil lægge hvalpekuld her på siden.

Vi får løbende information fra seriøse opdrætter om planlagte kuld eller fødte hvalpe. Vi sikre os at begge forældre er med FCI DKK stamtavle og opfylder de "gamle" avlskrav.  Det som kaldes Basis PLUS Stambog.

 

Forklaring:
Basis Plus stambøger gives til afkom efter forældre der, udover avlsrestriktionerne, også opfylder racens avlsanbefalinger. Avlsanbefalinger kan f.eks. omfatte yderligere sundhedskrav, vurdering af hundens eksteriør og mentalitet eller præmiering på relevante brugsprøver.

 

Der er klare avlsrestriktioner for vores race:
Disse hvalpe du finder her opfylder alle avlskrav. I nogle tilfælde vil her være hvalpe hvor parringen er udført i udlandet på en såkaldt dispensation. Det er nødvendigt for at tilføre racen nye blodlinjer. Det vil fremgå af hvalpelisten hvordan forældredyrene er testet.

 

Avlsrestriktioner fra DKK - De generelle for racen:
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)
AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.
En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)
Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsreglerAvlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Terrier Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:
1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK.
2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0,1 eller 2 registreret i DKK
3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement

Vores hvalpeliste vil aldrig indeholde hvalpe efter forældre dyr med kendt HD status på D eller kendt status AD på 3.

Det er efter vores mening et skråplan og vi ønsker ikke at henvise til danske såvel som udenlandske kenneler der benytter HD status D eller AD status 3 i deres avlsprogram.

De kenneler som vi henviser til eller anbefaler er seriøse opdrætter som elsker racen og benytter sunde individer.