DKK''s etiske regler for opdræt:

Nedenstående anbefalinger er DKK's etiske anbefalinger. Specialklubbernes etiske anbefalinger kan du finde på specialklubbernes hjemmeside, som du kan finde her på hjemmesiden under "DKK adresser" og herefter ”Specialklubber”

  • Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.
  • Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
  • En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.
  • En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid ikke udnyttes til parring.
  • Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.
  • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås. Det betyder, at en indavlskoefficient større end 6,25 % bør undgåes.
  • Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, bør undgås.
  • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
  • Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
  • Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Bemærk venligst:
Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK’s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud - i henhold til DKK`s stambogsføringsreglers pkt. 11.

HUSK !!!

Det er ikke en pligt at opdrætte men en ret. Vi anbefaler du køber din Staffordshire Bull Terrier hos en af Dansk Kennel Klubs anerkendte opdrætter.
Besøg så mange som muligt og træf ikke dit valg før du har undersøgt alt om racen og set begge forældre dyr til hvalpen.
Det kan være der er benyttet en han fra udlandet som du så ikke kan personligt møde. Men så gør dig selv den tjeneste at se billeder og kontakt eventuelt den udenlandske ejer af hanhunden for at høre om alt er i orden med hunden.
Du skal leve rigtig mange år frem i tiden med din nye hvalp som snart er unghund og derefter voksen. Det er vigtigt at du får en sund og mentalt i orden hund med hjem.
En opdrætter har ansvaret. Det er ikke en blå stempling at det er en DKK opdrætter. Alle kan opdrætte under DKK men ikke alle kan gøre det med etik og morale i orden.
Så du skal undersøge sagen selv.
Der kan være lang tids ventetid på en god hvalp. Ventetiden er det værd. Der er en grund til de gode opdrætter har ventetid. Nogle avler uden skrupler for at tjene penge.

Køb aldrig din staff hvalp fra en hundehandler, en hundefabrik eller uden stamtavle. Det kan være alt muligt mindre godt der er blandet og din sikkerhed for at følge avlen er umulig.

Overskrift 1

Racenummer DKK: 76
Gruppe: 3
Racens hjemland: England
Specialklub:
Dansk Terrier Klub
Tidligste alder ved HD og AA fotografering:
12 mdr. for begge køn

Racen har følgende avlsrestriktioner:
Præmieringskrav:
Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er præmieret med mindst Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling (tidligere 2. præmie – præmieringer opnået indtil 31.12.2007)
eller godkendt på et tysk avlsgodkendelsesarrangement (Zuchtzulassungsordnung) i Klub für Terrier, Tyskland.
Gælder for hunde født efter den 1. januar 1991.


Generel HD information:
Der er ikke krav om HD-fotografering i denne race.
Såfremt der i anden anledning konstateres D eller E status, kan disse hunde ikke anvendes i avl.
Gælder for alle hunde i racen efter den 1. januar 2005.


Der henvises endvidere til DKKs stambogsføringsregler.

Farver: Alle farver er tilladt.
Black and tan eller leverfarve er dog særdeles uønsket for racen og betragtes som en fejl.

Der kommer nye avlsforbud i 2010

Heldigvis er der nye avlsrestriktioner på vej for racen Staffordshire Bull Terrier.
Disse er vedtaget ved afstemning og drejer sig om følgende sygdomme:

AD - kendt status før parring
HD - kendt status før parring
L2-hga - Avlsforbud på affectet hunde
HC - Avlsforbud på affectet hunde
og meget snart håber vi også der bliver krav om mentalbeskrivelse for racen inden man man avle.

Du kan læse om alle ovenstående her på hjemmesiden.