Mentalbeskrivelse gennem DKK

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.

I DKK arbejder man for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr. DKK’s mentalbeskrivelse blev officielt indført i foråret 1999.

Formålet med mentalbeskrivelse er
· at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler
· at give opdrætterne et avlsredskab
· at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber

I DKKs mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Alle test resultater registreres, men kun resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.

Alle hunde kan blive mentalbeskevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – d.v.s. en profil der viser en hund med den for racen helt ideelle mentalitet.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål. 
 

Ønskeprofil for Stafordshire Bull Terrier

Ønskeprofil
Staffordshire Bull Terrier
Testmodel Profil Forklaring
 
1a Kontakt 4 Tager selvstændigt kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.
1b Håndtering 4 Følger med uden besvær
1c Håndtering 4 Lader sig håndtere
2a Leg - engagement 4 Leger aktivt. Starter hurtigt
2b Leg - greb 4 Griber med hele munden, tager fat.
2c Leg - træk 4 Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til testlederen slipper
3a Jagt - fart 4 Starter og fuldfører med høj fart
3b Jagt - fangst 5 Tager byttet straks. Målbevidst
4 Aktivitetsniveau 3 Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet
5a Overraskelse - skræk 2 Stopper og dukker sig
5b Overraskelse - trusler/angreb 2 En eller to trusselshandlinger
5c Overraskelse - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Overraskelse - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
6a Lyd - skræk 1 Stopper - kort stop. Ingen undvigelser
6b Lyd - nysgerrighed 5 Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd - afreaktion 1 Ingen undvigemanøvre
7a Spøgelser - skræk 2 En eller to flugthandlinger
7b Spøgelser - trusler/aggressivitet 2 En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet
7c Spøgelser - afreaktion 5 Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
8 Skarp lyd 2 Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet

STAFFER MED AVLSFORBUD

Adfærd der isoleret betragtet er uacceptabel og medfører avlsforbud for denne race:
Kryds i et eller flere af følgende felter medfører avlsforbud.

Så let er det. Har en staff udført en mentalbeskrivelse gennem DKK og fået kryds i nedenstående er der øjeblikligt tildelt avlsforbud på hunden.

Vi har dog ikke mentalbeskrivelse som avlskrav på vores racen endnu. Vi forstår ikke det manglende krav.
Men nogen i racen er modstander af dette redskab og vores sidste afstemning har været uafgjort på ja og nej.

Vi er dog nogle seriøse opdrætter som klart ser dette mentale redskab som et positivt tiltage idet vi kan fjerne uegnede staffer i avlen. De som udviser aggressivitet og angst.
Aktivitet
Adfærd
1a Kontakt
1 – Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg
 
1c Håndtering
1 – Flugtforsøg / kraftig trueadfærd
2 – Kraftige unddragelser / trusler
5b Overraskelse
Trusler/aggressivitet
5 – Kraftig trueadfærd med
direkte angreb
 
7b Spøgelser
5 – Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet
 
 
Ad 1a og 1c: Kraftige unddragelser, afvisninger, trusler og/eller bidforsøg i forbindelse med kontakt og håndtering er ikke acceptabel adfærd for denne race.
 
Ad 5b: Et direkte aggressivt angreb på en svagt truende testmodel er uacceptabel adfærd for denne race.
 
Ad 7b: Eksplosiv trueadfærd med angreb under hele forløbet, er et meget uhensigtsmæssigt handlemønster. Adfærden er uacceptabel for denne race
 

Bemærk! Hvis DKKs mentalbeskrivelsesteam afbryder testen på grund af hundens adfærd, medfører dette også avlsforbud for denne race.
Der er testet over 50 staffer her i landet og alle resultaterne ligger på www.hundeweb.dk

Med hjælp fra ønskeprofilen samt den uacceptable adfærd, kan du se om du er helt sikker på du ønsker en hvalp fra en parring.

Nogen i racen er som beskrevet direkte modstander af mentalbeskrivelser og det kan man jo ikke helt forstå. Hvis en opdrætter frygter en test må det vel være fordi endten man er uvidende om testen eller man ved de avlsdyr man har gående ikke egner sig som avlsdyr.

Så vil de jo nok sige noget andet men mentalbeskrivelser har i frygtelig mange år være brugt på masser af andre racer og de har i dag været til grund for positive ændringer i mange racer.