Hvad er albuedysplasi ?

Albueledsdysplasi er en arvelig lidelse, der opstår på grund af fejludvikling af albueleddet. Albueleddet består udover ligamenter og ledkapsel af tre knogler: Overarmsknoglen (Humerus), spolebenet (Radius) og albuebenet (Ulna).

Albueledsdysplasi er en inkongruens imellem de tre knogler, som udgør leddet.

Fejludvikling af specielt albuebenets ledflade bevirker, at denne er svagt ellipseformet.

Dette forværres af at spolebenets ledflade er ændret i rundingen, således at overarmsknoglen ikke passer ind i leddet. Nogle taler om en trappedannelse i leddet.

Fejludviklingen i albuen kan resultere i tre forskellige udviklingslidelser:

* Brud af Processus Coronoideus
* Osteochondrose i albueleddet
* Løsning af Processus Anconeus

Grad 0

Hvad er symptomerne på Albuedysplasi ?

* Halthed på et eller begge forben allerede fra 4-6 måneders alderen.
* Nedsat bøjelighed af albuen.
* Hunden aflaster albuen ved at dreje denne udad.
* Ofte ses uvilje mod at gå ned af trapper.
* Hunden ønsker ikke at springe eller gå på "A-bræt" ved træning.
* Nedsat lyst til at lege.
* Leddet kan være hævet og ømt.
* Muskelatrofi ses i fremskredne tilfælde.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen AD ?

Diagnosen stilles efter en klinisk undersøgelse af begge albueled, efterfulgt af en røntgenoptagelse, hvorved albueleddene fotograferes i to plan. Da det er meget små ledforandringer, man kigger efter, er det nødvendigt at have hunden bedøvet ved disse optagelser.

Ofte præsenteres hunden så tidligt i forløbet, at der ikke altid er røntgenologiske forandringer, og man vil i de tilfælde røntgenfotografere hunden igen efter 4-6 uger.

Alle tre lidelser i albueleddet vil afsløres af en røntgenundersøgelse.

Enkelte klinikker diagnosticerer ved hjælp af en kikkertundersøgelse af leddene.

Hvordan behandles albuedysplasi ?

Albueledsdysplasien behandles i hver af de tre ovennævnte tilfælde ved en operation.

* Brud af  af Processus Coronoideus på spolebenets ledflade til overarmsknoglen er den hyppigste årsag til albueledsdysplasi. Bruddet bevirker, at der opstår en læsion på overarmsknoglens ledbrusk. Man fjerner brudstykket ved en operation. Operationen kan være vanskelig, da albueleddet er et meget stramt led at operere i, og det afbrækkede knoglestykke undertiden sidder fastklemt langt inde i leddet.

* Ved osteochondrose i albueleddet ses en udviklingsforstyrrelse i overarmsknoglens ledbrusk. Her kan man tidligt i forløbet finde en bruskflap på ledfladen, som fjernes. Senere i sygdomsprocessen kan denne bruskflap være revet løs og danne en ledmus. Ledmusen kan ligeledes fjernes ved en operation.

* Løsning af Processus Anconeus skyldes at nogle hunderacer, f.eks. Schæfere, danner spolebenet ud fra to forbeningscentre. Stress af leddet på grund af inkongruens bevirker derefter, at de to forbeningscentre ikke vokser sammen. Lidelsen kureres ved at bortoperere det løsnede stykke knogle.

Hvad er fremtiden for din hund, hvis den får albuedysplasi ?

Hvis sygdommen opdages i tide, og gerne inden hunden er 6 måneder gammel, kan en operation kurere hunden og gøre den helt smertefri.

Det er dog altid vigtigt efter operationen at få en vurdering af leddets holdbarhed, da begyndende slidgigt i leddet kan være fremskredent, uden at dette kan erkendes på røntgenbillederne.

Ved ubehandlede tilfælde af albueledsdysplasi udvikler hunden slidgigt i albuen.

Hvorfor får hunde albuedysplasi ?

Albueledsdysplasi er i høj grad arveligt. Men andre faktorer som miljø og fodring spiller også ind.

Hvad kan man selv gøre for at forebygge albuedysplasi ?

For at begrænse sygdommens udbredelse har Dansk Kennel Klub iværksat et program, hvor en række specialklubber kræver røntgenundersøgelse af albueleddene, før de giver avlsgodkendelse.

Hvalpefoder med et højt calciumindhold giver anledning til hurtig knoglevækst, især hos de store racer. Derfor kan forkert fodring være årsag til, at en arveligt disponeret hvalp udvikler albueledsdysplasi.

Hvad er risikoen for at din hund får albuedysplasi ?

Risikoen vil altid være til stede hos de disponerede racer, men nedbringes betydeligt, hvis man undgår at avle på dyr med albueledsartrose. 

Hvilke racer er særligt udsatte for at få albuedysplasi ?

* Schæfere, Rottweilere, Sankt Bernhards, Broholmere og Berner Sennen er disponerede for brud af Processus Coronoideus.

* Retrievere, Berner Sennen og Rottweilere er disponerede for osteochondrose i albueleddet.

* Schæfere er disponerede for løsning af Processus Anconeus.

* Bassets og Bulldogs er disponerede for afrivning af Processus Anconeus.

Anden viden om albuedysplasi !

Da de to underarmsknogler, spolebenet og albuebenet, er tæt forankrede af ligamenter, vil der opstå et øget stress på spolebenet, såfremt albuebenets længdevækst stopper.

Løsning af proc. Anconeus hos andre racer som f.eks. Bulldogs og Bassets, skyldes ikke en løsning på grund af to forbeningscentre, men snarere et regulært brud af proc. Anconeus på grund af et vedvarende træk, som opstår hos disse racer, fordi der er en manglende længdevækst af albuebenet. Operation i dette tilfælde vil være en overskæring af de ligamenter, som forankrer albuebenet til spolebenet, således at længdevæksten af spolebenet ikke længere bremses.

I Dansk Kennel Klub (DKK) har man de seneste år set en positiv udvikling med hensyn til antallet af registrerede tilfælde af albueledsdysplasi. Dette skyldes bl.a. de avlsrestriktioner, som er indført for de pågældende racer.

DKK's bedømmelser af albueledsdysplasi (AA) fra 2001, hvor mere end 50 individer er bedømt, afslører:

* 55 % af de fotograferede Rottweilere havde AA
* 53 % af de fotograferede Broholmere havde AA
* 42 % af de fotograferede Newfoundlændere havde AA
* 32 % af de fotograferede Berner Sennen havde AA
* 23 % af de fotograferede Golden retrievere havde AA
* 19 % af de fotograferede Schæfere havde AA
* 18 % af de fotograferede Labrador retrievere havde AA

Har racen Staffordshire Bull Terrier problemer med albuedysplasi ?

Da vi ikke har testet ret mange hunde indenfor vores race er det jo ikke nemt at komme med et tal på om vi har et problem. Dog kan man jo læse statestikken på de hunde som der er foretaget AD på og det ser ikke alt for godt ud.

Vi har fra juni 2009 besluttet indenfor racen at vi vil have kendt AD-status og dette bliver et indført krav så snart Dansk Terrier Klub får DKK til at modtage vores ønske om dette. Det er vedtaget som krav og vi er nogle seriøse opdrætter som ønsker det sat i gang heller i går end i dag.

Så sprøg din opdrætter eller din Kennel om de har undersøgt de forældredyr de har parret før du køber din hvalp.

Man har lov til at parre alle grader af AD men du bør lægge mærke til om man har gjort sig nogle tanker og overvejelser på de resultater der foreligger.

Husk at resultatet ikke er godt nok hvis det IKKE står på Dansk Kennel Klubs hjemmeside hundeweb.dk
Det er ikke i orden hvis status ikke er igennem DKK.