Hvad er kryptorkisme ?

(manglende nedstigning af testikler hos hanhunde)

Kryptorkisme er ikke en sygdom, men en gendefekt. Han hvalpen kan ikke få begge testikler ned i pungen. Forskere i USA mener man at det skyldes en genfejl der gør at sædstrengen(e) ikke kan forlænge sig.

Kryptorkisme vil vise forholdsvis hurtigt, allerede efter nogle uger kan defekten afsløres, da hanhvalpe ikke bliver født med testiklerne nede i pungen. Hvis hanhvalpen ikke får begge testikler samtidigt, vil hanhunden altid være kryptorcid. Kryptorkisme går aldrig over, men er en blivende tilstand. Normalt er begge testikler på deres plads i pungen i 1-2 måneders alderen og i ganske få tilfælde kan de nå at komme ned inden hunden bliver 6 måneder. I 75 % af tilfældene er der kun tale om ensidig kryptorchisme og her oftest af højre testikel.
Små racer har en større forekomst af lidelsen.

Det er bevist at en hanhund der startede som kryptorcid, uanset hvor mange testikler den ender med at få som voksen, altid vil være kryptorcid. En hanhund der starter som kryptorcid, men får begge testikler sent og bliver solgt til avl, laver masser af kryptorcide hvalpe.

Hvis man vil undgå at lave kryptorcide hanhvalpe, er det extremt vigtigt at sådanne hanhunde tages ud af avl. Uanset om den har begge testikler eller ej.

Arvelighed

Kryptorkisme er X-kromosom afhængig. Kryptorkisme er fuld arveligt, og er, til manges overraskelse, båret af tæven.
En tæve har 2 X-kromosomer, en hanhund har et Y- og et X-kromosom. Hvis tæven er kryptorcidbærer, er et af dens X-kromosomer defekte. Da disse kromosomer blandes i parringen, kan man ikke forudsige hvilke hvalpe der bliver kryptorcide og hvilke hvalpe der bliver kryptorcid-bærere.

Et rent kuld ser således ud:

Y = ren han-gen
X = ren tæve-gen
Da en tæve hedder XX, får den et rent X fra sin far, men kan få både et rent X eller et defekt X fra sin mor. En hanhund hedder YX, og får dermed ikke noget X fra sin far, men kan få både et rent X eller et defekt X fra sin mor.

Hvis vi nu markerer det ene af morens X-kromosomer som værende kryptorcid bærende (k), ser kromosom-variationen således ud:

Y = ren han-gen
X = ren tæve-gen
Xk = kryptorcidbærende tæve-gen
Iflg. Padgetts arvelighedslære, vil halvdelen af kuldet ende med at være
kryptorcide/kryptorcid-bæere.

Et kuld efter en kryptorcid-bærende tæve vil derfor se således ud:

1/2 YX (rene hanner)
1/2 YXk (kryptorcide hanner)
1/2 XX (rene tæver)
1/2 XXk (kryptorcid-bærende tæver)
Det er extremt vigtigt at der bliver nedlagt avlsforbud på moren, alle søstre, alle mostre, mormoren, mormorens mor, alle tævehvalpene og de kryptorcide hanner, hvis man vil undgå at lave flere kryptorcide hanhvalpe.

Da man ikke kan se på tævehvalpene hvilke der er kryptorcid-bærere, er man derfor nødt til at nedlægge avlsforbud på alle tæverne.

De hanner der ikke er kryptorcide, kan ikke give defekten videre, og kan derfor fint bruges til avl.

Det gode ved Kryptorkisme er at hanhundene ikke dør af denne gendefekt. Der kan i sjældne tilfælde udbryde bughulekræft omkring den testikel der aldrig kom på plads og som stadig sidder i lysken. Det må så være op til den enkelte hundeejer om de vil have hanhunden kastreret og have den ikke nedfaldne testikel opereret ud.