Hvad er kennelhoste ?

Ætiologi
Kennelhoste er en multifaktoriel sygdom. De to agens, som anses for at være de almindeligste årsager til kennelhoste i Danmark, Bordetella bronchiseptica og parainfluenza type-2, kan hver især alene forårsage de typiske kennelhostesymptomer. Kennelhoste forårsaget af Bordetella bronchiseptica optræder hyppigst hos hvalpe. Infektionen har oftest et mildt forløb, men kan også udvikle sig til mere alvorlig lungebetændelse. Parainfluenza type-2 forårsager oftest en relativt mild inflammation i de øvre luftveje. Virus spredes let og kan hurtigt forårsage et typisk kennelhosteudbrud i en hundepopulation. Andre agens forekommer først og fremmest som sekundære infektioner i kombination med andre agens: Adenovirus type-2, Hundens herpesvirus type-1, samt forskellige bakterier (mykoplasma, streptokokker, pasteurella, coli- og pseudomonasbakterier).

Symptomer
Typiske symptomer på kennelhoste er akut indsættende hosteanfald, som til tider er så voldsomme, at hunden forsøger at kaste op. I nogle tilfælde kan det forlede ejeren til at tro, der sidder et eller andet fast i halsen. Ofte har hunden i begyndelsen en kort periode med feber.

Diagnose

Der kan udtages svaberprøver fra næsesekret eller fra svælg med henblik på dyrkning og resistensbestemmelse af Bordetella bronchiseptica og andre bakterier Skulle hunden blive så syg, at den dør i forbindelse med et kennelhosteudbrud, hvilket er meget usædvanligt, bør det overvejes at få hunden obduceret med henblik på at identificere årsagen til det alvorlige forløb. Svaberprøver og hunde til obduktion sendes til Danmarks Fødevareforskning, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej 2, 8200 Århus N.

Behandling

De fleste tilfælde af kennelhoste kan håndteres alene med hostestillende medicin og ro. Hunden skal ikke anstrenges under eller umiddelbart efter sygdomsperioden. Det bør overvejes at kontrollere hundens temperatur dagligt. Vedvarende eller tilbagevendende feber, påvirket almentilstand eller problemer med at trække vejret tyder på mere alvorlig sygdom. Udvikles lungebetændelse behandles som regel med antibiotika. Antibiotikabehandling bør så vidt muligt baseres på resistensbestemmelse, da de bakterielle agens' resistensmønstre varierer.

Smitteforebyggelse og forholdsregler

Kennelhoste forårsaget af af parainfluenza type-2 kan forebygges ved årlig vaccination.
En hund, som har eller lige har haft kennelhoste, bør ikke omgås raske hunde eller medbringes til udstillinger og lign. Kennelhoste overføres frem for alt ved snude-snude kontakt eller ved aerosoler fra host og nys. Hunde, der har haft kennelhoste forårsaget af Bordetella bronchiseptica-infektion, kan udskille smitte i månedsvis, efter symptomerne har fortaget sig. Parainfluenza-virus udskilles kun kortvarigt. Overstået kennelhoste beskytter ikke mod sygdom ved et senere udbrud.
En hund, som har kennelhoste, bør ikke dele skål, legetøj eller lignende med andre hunde. Bordetella bronchiseptica kan overleve længe på genstande eller i miljøet uden for hunden.
Hvis Bordetella bronchiseptica påvises i svaberprøver udtaget fra næse og svælg, er der stor risiko for, at hunden vil være smittteudskiller i uge- eller månedsvis. Kan bakterien ikke påvises ved dyrkning, er risikoen for persisterende infektion relativt lille.