I rigtig mange år har Staffordshire Bull Terrier været the Nanny dog i oprindelses landet England.

Staffordshire Bull Terrier med baby

En staff er livet. Et hjem uden en SBT er ikke et hjem.. smil.