Bogsignering Gads Boghandel. Sammen med en bogfan Hanne!