Bogsignering Gads Boghandel i Hørsholm den 26. august 2006