Pens For Kids Denmark
Velkommen / Welcome

Pens for Kids er et velgørende projekt baseret 100 % på frivilligt arbejde - og går ud på at hjælpe børn i Afrika og udviklingslande til en uddannelse. 
Pens for Kids består foreløbigt af 9 organisationer:

Pens for Kids Danmark: www.pensforkids.mono.net,
Pens for Kids International (USA): Facebook Side
Pens for Kids England: www.pensforkids.co.uk,
Pens for Kids Portugal: Facebook Gruppe,
Pens for Kids Australien: Hjemmeside
Pens for Kids Canada: www.pensforkids.ca

...og de modtagende organisationer:

Pens for Kids Kenya: www.pfk-kenya.mono.net
Pens for Kids Tanzania: www.pfk-tanzania.mono.net
Pens for Kids Uganda: Facebook Side
Pens for Kids is a charity project based 100 % on volunteer work - to help kids in development countries - primarily in Africa - to get an education.
Pens for Kids is so far made up from 9 organisations:

Pens for Kids Denmark: www.pensforkids.dk
Pens For Kids International: Facebook Page,
Pens for Kids UK: www.pensforkids.co.uk ,
Pens for Kids Portugal: Facebook Group,
Pens for Kids Australia: Webpage
Pens for Kids Canada: www.pensforkids.ca

...and the receiving organisations:

Pens for Kids Kenya: www.pfk-kenya.mono.net
Pens for Kids Tanzania: www.pfk-tanzania.mono.net
Pens for Kids Uganda: Facebook Page

Vores sponsor / our sponsor

Denne hjemmeside er sponseret af ScandeNOx Aps. - som leverer systemer til reduktion af NOx fra kraftværker, cementovne, raffinaderier samt industrielle kedler, proces- og forbrændingsanlæg.

This website is sponsored by ScandeNOx Aps. - a supplier of systems for reduction of NOx from power plants, cement kilns, refineries and industrial boilers, process- and combustion plants.