Hvem er Otto ?

Her lidt personlig data om mig.
Allerede fra jeg var lille har jeg altid været fascineret af flyvemaskiner, skulle altid lave fly af enten pap/karton, samt af træ, senere samlede jeg plastic byggesæt, så hvad var mere naturligt andet end at blive flymekaniker og gøre sin hobby til sit arbejde.
Så efter endt uddannelse som elektriker i 1971, startede jeg på Flyvevåbnets Specialskole i Jonstrup, og derefter fortsatte jeg på Flyvestation Karup, først på elektronikværkstedet og så fra 1972 blev jeg flyttet til Eskadrille 727 som havde F-100 Suber Sabre jagerfly, og det blev en spændende tid hvor jeg bl. a. prøvede at være med på ”Squadron Exchange” i udlandet, til "Sollingen" en Canadisk base  i Tyskland.
Den 1 April 1974 blev Esk. 727 flyttet til Flyvestation Skrydstrup, efter at Esk. 724 (som havde haft Hawker Hunter) blev nedlagt, det var en stor omstilling, fordi jeg var blandt det personel som blev forflyttet sammen med eskadrillen, jeg nåede også at få en tur i en tosædet F-100 og det var en stor oplevelse,  jeg var også en tur på sergentskole på Værløse .
Men efter at have forladt Flyvevåbnet i efteråret 1976 og derefter prøvet det ”civile arbejdsmarked” blev savnet af lugten af JP 4 jetfuel brændstof for stor, så da jeg i forbindelse med åbent hus arrangement på Skrydstrup i 1980 hørte om mangel på flymekanikere søgte jeg ind igen og blev ansat pr. 1-11-1980 på Karup.
Mødte så på Elektronikværkstedet og var der kortvarigt og fik efter ansøgning et job som fly elektriker ved Esk. 725 som havde F-35 Draken jagerbomber, og her begyndte min bedste tid i Flyvevåbnet, jeg havde skønne 3 kollegaer så vi skulle helst holde så mange fly som muligt flyveklare på det elektriske område som faktisk var ret omfattende, da alle systemer er forsynet eller styret elektrisk, lige fra instrumenter, brændstof, våbensystemer, motoren og til styresystemet. Her var et godt sammenhold mellem personalet, samt et job med udfordring i hverdagen, mange rejser da vi ofte var med flyene i udlandet, når de var på øvelser, således nåede jeg i løbet af et kalenderår op på at være i udlandet sammenlagt 3 måneder !! .
Men efter golf krigen og den kolde krig var slut besluttede politikerne at der skulle skæres ned i antallet af kampfly, og da vores eskadrille jo snart stod for at skulle have nye fly der var allerede på tale den svenske JAS 39 ”Grippen” var det desværre oplagt at nedlægge de to Draken eskadriller på Karup, med 725 pr. 31-12-1991 og så 729 (med fotofly) i løbet af 1993.
Så 1991 blev et mærkeligt år, vi fortsatte med vores arbejde og fløj det der skulle, men samtidig kunne man ikke lade være med at tænke på fremtiden, hvad nu ? så efter en tårevædet afsked d. 20 december 1991 med eskadrillen og aflevering af esk flaget til stationschefen, blev det en dårlig juleferie, og efter nytår begyndte jeg på FVK (flyværkstedet) i Karup med eftersyn af flyene.
Derefter fortsatte min ”karriere” så i Bunker 1137, FTK: Flyvertaktisk Kommando i Karup, da jeg ikke synes det var særlig tiltalende at skulle køre til fx Skrydstrup hver dag, så faktisk er det skæbnen der meget af tiden har bestemt, hvor jeg skulle gøre tjeneste.
Men savnet af at se det fly man lige har repareret virke og letter på en flyvning det mangler jeg. 
Så pr. 1-1-2007 blev jeg så atter flyttet til en ny enhed FBE: Forsvarets Bygnings -& Etablissementstjeneste, men arbejdet er stadigvæk det samme, så da man ikke atter lavede om på organisationen, endte det med at jeg afsluttede mit arbejdsliv efter 2 "ekstra år" udover min kontrakt og gik på pension d. 31 maj, 2013. 🤩

Her i dec. 91 er jeg fotograferet sammen med den flotte berømte A-009 også kaldt "Lisbonred"