Informasjon om slakting/avliving av hest

Informasjon om slakting/avliving av hest

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim, 19.01.2011

For at vi skal kunne holde oversikt over traverne i Norge er vi avhengige av at vi får melding når hester dør. Når en hest er død skal hestens sertifikat underskrives og sendes DNT. Hvis sertifikatet ikke er tilgjengelig må eier skrive en melding til DNT.

Slakting av hest medfører krav om at hesten er merket med mikrochip og har hestepass og helsekort. Hesten må ikke være tilført medisiner som gjør slakting ulovlig. Sjekk derfor Kapittel IX i passet. Helsekortet må inneholde de behandlingene hesten har fått. For å få slaktet hesten ringer du innmeldingen på nærmeste slakteri. Slakteriene avliver hestene separat, noen også utendørs. Det tas hensyn til at hesten ikke skal bli stresset. Du kan få opplysninger om dette når du ringer for å melde inn hesten til slakting.

Hvis hesten din er gammel og ikke har hestepass, må du bestille hestepass fra DNT. Slakteriet vil i mange tilfeller også kreve at hesten har mikrochip. Dette bør du sjekke med slakteriet. Uansett må hestens helsekort medfølge.

Avliving til destruksjon Mange hester har fått medisiner som gjør at den ikke kan slaktes til humant konsum, den kan også være skadet eller under behandling slik at den ikke kan slaktes, men må avlives. I slike tilfeller skal ikke hesten leveres på slakteriet, men avlives og leveres til destruksjon. Hesten kan avlives av dyrlegen. Dette skjer enten ved bruk av medikamenter eller ved skyting(boltepistol). Ved skyting må hesten avbløs etterpå. Enkelte av kadavertransportene påtar seg også avliving av hest ved skyting. Dette kan sjekkes med sjåføren når man bestiller henting av kadaveret. Henting av kadaver Norsk Protein

henter kadaver i hele landet.

Ny innsamlingsordning

Foto: Marie Wien

Hester som avlives eller dør hjemme, hentes som regel av kadaverbilen til Norsk Protein. De gjør nå en endring i måten man melder inn døde hester på.

Tidligere var det slik at man tok direkte kontakt med sjåføren i sitt område, og avtalte henting av den døde hesten. Nå skal dette foregå elektronisk, og Norsk Protein etablerer et transportkontor på Hamar som skal distribuere alle hentinger ut til kadaverbilene.

- Dette vil gjøre tjenesten mer brukervennlig og effektiv, skriver Norsk Protein på sine nettsider.

Kan ta inntil fem dager

Fra man melder inn hesten, til den hentes, kan det ta inntil fem dager. Prisen er 2000 kroner pluss moms per hest.

For å legge inn melding om henting på nettsidene til Norsk Protein, logger man på og oppgir antall hester og sted den eller de skal hentes. Videre betaler man på nettiden, og så fort dette er gjort sendes bestillingen.

Den største forskjellen fra tidligere er at innmeldingen og andre forespørsler angående kadaverhenting går direkte til Norsk Protein, og ikke lenger til de forskjellige transportørene.

Innføres gradvis

Den nye innmeldingsformen er allerede tatt i bruk i Område 2 Hamar, og vil gradvis utvides til å gjelde hele landet.

Nedre del av Sør-Norge vil åpne for nettbasert innmelding fra april 2016, mens resten av landet følger på i juni 2016.


(pris opplyst av Norsk Protein januar 2011). Evt. avliving utført betales separat.