Årsmøtereferat 2020

 

 Referat fra årsmøte i Os travklubb 31.01.2020

 

Årsmøtet ble avholdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os              

Møtet startet kl 19.00

Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer av 43.

 Det møtte ingen represetanter fra Vestenfjeldske 

 

1. Ordstyrer     Jermund Borgen      

2. Gjennomgang av årsmelding for 2019 June Borgen gikk igjennom årsmeldingen for 2019 Godkjent

 3.Gjennomgang av revidert årsregnskap Godkjent

 4. Årets Hest 2018   Årets hest 2019 var Todin til Therese Halhjem og Ove Lunde

 Det var utdeling av krystallvase

Det ble deretter utdelt Hederspris til Henrik Borgen og Jonn Borgen. Henrik ble utdelt sin Hederspris på årsmøtet.Jonn var ikke tilstede og vil få utmerkelsen på et sene tidspunkt

 

5 . Valg av nytt styre :     Ved valget ble følgende personer valgt inn i styret  

 

1.0 Styrets sammensetning:

 

Leder: Jermund Borgen   2av 2 år

Nestleder: Irene Borge  1 av 2 år

Sekretær: Therese Halhjem  2 av 2 år

Kasserer: Cecilie Breivik  1 av 2 år

Styremedlem: June Sjøbø Borgen  2 av 2 år

Varamenn:   1.Varamann: Øyvind Lyssand  1 av 1 år 2.

Varamann: Stine Tveiten  1 av 1 år

Valgkomite:   Lisbeth Moberg  1 av 3 år

Tore Totland  2 av 3 år

Jan Helge Lyssand  3 av 3 år

 Revisorer:   John Borgen   

Jan Birkeland  

 Vara:  

 

6. Behandle innkomne forslag :

 

Det var ingen inkomne forslag  

 

7. Eventuelt

Leder Jermund Borgen oppdaterte status på travløypen. Bjørnafjorden Kommune ved Tom Leonsen har estimert byggestart mars 2020 på sti for gående fra barnehagen, paralelt med løypen, inn med traktorveien (rett før bakken), over myren og krysse løypen på tvers over til Knutabruo. Det ble også skikksert at kommunen ønsker å legge en sti paralelt med rettbanen for å ta unna gående som kommer fra Sveo.

 

Det kom forslag på årsmøte at styre bør få på plass et møte med Bjørnafjorden Kommune og den nye politiske styringen. Der vi kan få forklart situasjonen våres i travløypen. Dette vil vi ta stilling til på neste styremøte. Opplysningsvesnets fond planlegger å oppgradere deler av veien i rundløypen til 10 tonns vei. Det er mye synlig stein i løypen, så i løpet av 2020 må det legges på ny grus. Det kom inn et forslag til på årsmøte om travklubben skal støtte de som er 2 åringer i år og ikke får gått mønstringsløp med et beløp. Dette vil bli diskutert på neste styremøte.

 

                                           Styret/Os Travklubb 

Referat fra årsmøtet 2019

  OS TRAVKLUBB             
 

 
Referat fra årsmøte i Os travklubb 25.01.2019
 

Årsmøtet ble avholdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os               
 Møtet startet kl 19.00
 
Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer av 54.
 
Det var ingen møtte represetanter fra Vestenfjeldske 
 
 

1. Ordstyrer     Jermund Borgen       

2. Gjennomgang av årsmelding for 2018 Jermund Borgen gikk igjennom årsmeldingen for 2018 Godkjent

3.Gjennomgang av revidert årsregnskap Godkjent

4. Årets Hest 2018   
Årets hest 2018 var Alsaker Torres til Stine Tveiten og  Anita Henriksen
 
Det var utdeling av krystallvase

 
 
5 . Valg av nytt styre :    
 Ved valget ble følgende personer valgt inn i styret  
 
 1.0 Styrets sammensetning:

 

Leder: Jermund Borgen   1av 2 år
 Nestleder: Lisbeth Moberg  2 av 2 år 
Sekretær: Therese Halhjem  1 av 2 år 
Kasserer: Bente Borgen  2 av 2 år 
Styremedlem: June Sjøbø Borgen  2 av 2 år 
Varamenn:   
1.Varamann: Øyvind Lyssand  1 av 1 år 
2. Varamann: Stine Tveiten  1 av 1 år 

Valgkomite:   
Jan Helge Lyssand  1 av 3 år 
Tore Totland  2 av 3 år 
Terje Lyssand  3 av 3 år 

Revisorer:   
John Borgen    
Jan Birkeland    
Vara:  
 
 
6. Behandle innkomne forslag
 
1.Forslag om endring i årets hest. Retningslinje nr.2
 
 -Det er kommet forslag om endring av utmerkelse av årets hest som ble  vedtatt på årsmøtet 26.01.2018 
 
 Gjeldene retningslinjer og krav som stilles for å kunne motta    utmerkelsen “Årets hest i Os travklubb” Følgende endringer er    gjeldende fra 26.01.2018
 
1. Eier av hesten må være medlem av Os Travklubb 2. Mottager av utmerkelsen må eige minst 1/3 av hesten og en av    medeiere må stå som ansvarshavende    3. Hestens opptjeningsgrunnlag gjelder fra eierskapet er registrert på      medlemmet og ut gjeldene år  
 
 -Endring i retningslinje.2 blir følgende :  Mottager av utmerkelsen må eige minst 1/3 av hesten og   ansvarshavende må være medlem av Os travklubb
 
 Endring er vedtatt og gjeldende fra 25.01.2019
 
 
2.Forslag om Hederspris
 
 Det er kommet inn forslag om å tildele en evt flere personer   en hederspris for en enestående hendelse/prestasjon, eller     engasjement/prestasjoner som strekker seg over en årrekke .  Kravene for en tildeling skal være strenge, slik at prisen kan benevnes  Hederspris.
 
-Det er positiv innstilling til utmerkelse av hederspris. Vedtatt. Styret ønsker forslag fra medlemmene og skal utarbeide statutter som skal gjelde for utmerkelsen     
 
 
 
                                           
Styret/Os Travklubb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

Referat fra årsmøte i Os travklubb 26.01.2018

 

Årsmøtet ble avholdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os               

Møtet startet kl 19.00

Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer av 59.

Det var ingen møtte represetanter fra Vestenfjeldske 

Før møtet startet hadde vi 1 min stillet for å minnes våre medlemmer som er gått bort i 2017

1. Ordstyrer     Terje Lyssand      

2. Gjennomgang av årsmelding for 2017 Terje Lyssand gikk igjennom årsmeldingen for 2017 Godkjent

3.Gjennomgang av revidert årsregnskap Godkjent

4. Årets Hest 2017   Årets hest 2017 er Kick off Classic til deleier Elisabeth Lie,  

Det var utdeling av krystallvase

 

5. . Valg av nytt styre :   

 Ved valget ble følgende personer valgt inn i styret  

Leder : Jermund Borgen 2 av 2 år

Nestleder : Lisbeth Moberg 1 av 2 år

Sekretær : Therese Halhjem 2 av 2 år

Kasserer : Bente Borgen 1 av 2 år

Styremedlem : Ove Lunde 2 av 2 år

 Varamenn : 1. Varamann : Øyvind Lyssand 1 av 1 år

2. Varamann : Stine Skår Tveiten 1 av 1 år

 

Valgkommite :

Cecilie Breivik 3 av 3 år

Terje Lyssand 2av 3 år

Tore Totland 1 av 3 år

 

Revisorer : John Borgen

 Jan Birkeland Vara :

 

6. Sponsordag på travparken Vi ser at det er lite å tjene på sponsordagene ,  Bergen Travpark ønsker fortsatt at vi betaler 4500 kr for å ha sponsordag , dette pga sikkerhet med diverse oppgaver som skal gjennomføres under arrangementet.   Det er lite overskudd igjen til Os travklubb , både økonomisk og for arbeidet det innebærer å lage til et slikt arrangement .  Foreløpig avventer vi med sponsordag

 

7. Årets hest   Etter gjennomgang og valg har vi besluttet endringer i retningslinjer                        og krav som stilles for å kunne motta utmerkelsen “Årets hest i Os travklubb” Følgende endringer er gjeldende fra 26.01.2018

 

- Eier av hesten må være medlem av Os Travklubb –

 Mottager av utmerkelsen må eige minst 1/3 av hesten og en av medeiere  må stå som ansvarshavende 

 - Hestens opptjeningsgrunnlag gjelder fra eierskapet er registrert på medlemmet og ut gjeldene år      

    

 8. Behandle innkomne forslag     

Det var ingen innkomne forslag

 

 

Referat fra årsmøte i Os travklubb 27.01.2017

 

Årsmøtet ble avholdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os               

Møtet startet kl 19.00

 

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer av 54.

 

Observatør fra Vestenfjeldske var Jan Gjennestad

 

 

1. Ordstyrer  Jermund Borgen

 

2. Gjennomgang av årsmelding for 2015 Terje Lyssand gikk igjennom årsmeldingen for 2016 Godkjent

 

3. Gjennomgang av revidert årsregnskap Godkjent

 

4. Behandle innkomne forslag      Det var ingen innkomne forslag

 

5.  Ny vei  i Osmarko  Det er planlagt en ny vei langsgående med travløypen i osmarko , noe                  som vil redusere ferdsel av folk med hunder,barnevogner,paraplyer etc på våres treningsvei , dette blir selvsagt til stor fordel for de som trener hest.

 

Denne veien er noe som vi i styret har jobbet hardt for og gleder oss til å få på plass , med tanke på sikkerhet og kvalitet på treningen av hestene

 

6. Sponsordag på travparken Vi ser at det er lite å tjene på sponsordagene ,  Bergen Travpark ønsker fra i år av at vi betaler 4500 kr for å ha sponsordag , dette pga sikkerhet med diverse oppgaver som skal gjennomføres under arrangementet , noe som vil si at vi har lite igjen for alt arbeidet det innebærer i å lage til et slikt arrangement . Det var avstemning om vi skulle avlyse sponsordag i år eller ikke . Og flertallet ønsker at vi prøver et år til.

 

 

7. Åpen bane om lørdager  Det er spørsmål fra Vestenfjeldske om vi ønsker å bidra økonomisk til banepersonell for å få preparert bane på Travparken om lørdagene , det er stor enighet fra medlemmene  om at det vil vi være med på

 

8.Vedlikehold rundt gjestestallene Det er kommet en del negative tilbakemeldinger på vedlikehold rundt gjestestallene på Travparken , det er ofte et dårlig syn som møter oss når vi kommer ut der ,

overfylte søppelspann  , dører som faller av , lys som ikke virker  og søppel i gjesteboksene.  Vi i styret vil ta dette videre

 

 

9. Valg av nytt styre :    

Ved valget ble følgende personer valgt inn i styret :                 

Leder : Jermund Borgen 2 av 2 år

Nestleder : Lisbeth Moberg 2 av 2 år

Sekretær : Therese Halhjem 1 av 2 år

Kasserer : Bente Borgen 2 av 2 år

Styremedlem : Ove Lunde 1 av 2 år

Varamenn : 1.Varamann : Tore Totland 1 av 1 år

2. Varamann : Øyvind Lyssand 1 av 1 år

Valgkommite : Cecilie Breivik 2 av 3 år

Dagrun Moberg 3av 3 år

Terje Lyssand 1 av 3 år

 

Revisorer : John Borgen

Jan Birkeland Vara :

 

                               

Referent  Therese Halhjem

Referat fra årsmøtet 2016

   OS TRAVKLUBB            

 

               V/sekretær Therese Halhjem

               Sperrevikveien 37, 5215 Lysekloster tlf : 97567727

               e_post : thalhjem@gmail.com

               Hjemmeside : www123hjemmeside.dk/ostravklubb

               Grasrotandel, org nr : 914358094

 

 

Referat fra årsmøte i Os travklubb 22.01.2016

 

Årsmøtet ble avholdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os

               Møtet startet kl 19.00

 

Det møtte 13 stemmeberettigede medlemmer av 54.

 

Observatør fra Vestenfjeldske var Jonny Skjoldal

 

1 . Ordstyrer

Jermund Borgen

 

2. Gjennomgang av årsmelding for 2015

Jermund Borgen gikk igjennom årsmeldingen for 2015

Godkjent

 

3. Gjennomgang av revidert årsregnskap

Godkjent

 

4. Behandle innkomne forslag

1) Det ble enstemmig vedtatt av Travklubben skal kjøpe 2 nye treningsvogner til å ha stående i skuret ved travløypen

 

2) Det ble enstemmig vedtatt at klubben kjøper et nytt vandrefat / pokal til Årets mestvinnende hest i Os Travklubb.

Eiere av Alsaker Torres fikk vandrefatet som var i klubben til  

 “odel og eie “ da han har vert mestvinnende hest i klubben i 3 år

 

3) Det er kommet et forslag om å ha en “oppsynsmann “ i Travløpen , dvs en persom som kan holde oppsyn / oversikt over diverse aktivitet som foregår i Travløpen for tiden

 

5.  Folkehesten

Styret i klubben har solgt 30 andeler av folkehesten.

Det blir spennende å følge den utvalgte folkehesten Kilerauen og Ove Wassberg det neste året.

 

6. Valg av nytt styre :

   Ved valget ble følgende personer valgt inn i styret :

 

Leder: Jermund Borgen                                1 av 2 år

Nestleder: Lisbeth Moberg                           1 av 2 år

Sekretær: Therese Halhjem                          2 av 2 år

Kasserer:  Bente Borgen                               1 av 2 år

Styremedlem: Terje Lyssand                        2 av 2 år


Varamenn:

1. varamann:  Anita Henriksen                     1 av 1 år

2. varamann:  Tore Totland                          1 av 1 år


Valgkomite:

Jan-Helge Lyssand                                          3 av 3 år

Dagrunn Moberg                                             2 av 3 år

Cecilie Breivik                                                1 av 3 år


Revisorer:

Jonn Borgen

Jan Birkeland


Vara:


Jonn Borgen bistår styreleder med diverse oppgaver som skal gjøres på dagtid.   

 

7. Eventuelt

Det har vert en del utfordringer for brukere av Treningsløypen

I 2015 , i januar var det stormen “ Nina “ som førte til store ødeleggelser og en stor opprydningsjobb før løypen kunne brukes igjen.

Og når våren kom så startet byggingen av “knutabro “ , noe som har ført til store utfordringer og frustrasjon for oss som trener hest i “osmarko” ,  vi har til tider også følt oss overkjørt av dette prosjektet.

Nå som våren snart er i anmarsj håper vi det blir bedre muligheter

fremover for å trene hest i den flotte treningsløypen som vi disponerer.

                               

 

 

Referent

Therese Halhjem

Årsmøte 2016

          OS TRAVKLUBB

 

               v/sekretær Therese Halhjem

               Sperrevikveien 37, 5215 Lysekloster tlf : 97567727

               e_post : thalhjem@gmail.com

               Hjemmeside : www123hjemmeside.dk/ostravklubb

               Grasrotandel, org nr : 914358094

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Som medlem i Os Travklubb innkalles du herved til årsmøte :

 

Fredag 22. Januar 2016 kl. 19.00 i teorilokalene til

 Bjoarvik Trafikkskole ; Jordmorsvingen 4, 5200 Os

 

SAKSLISTE :

 

1. Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

2. Gjennomgang av årsmelding

3. Gjennomgang av revidert årsregnskap

4. Behandle innkomne forslag/eventuelt

5. Valg av nytt styre

     A.) Styreleder

     B.) Nestleder

     C). Kasserer

     D.) Styremedlemer

     E.) 1 representant m/vara til DNT`s generalforsamling

     F. ) 1 representant til årsmøtet til Vestenfjelske travforbund

     G.)  2 revisorer med varamedlem

     H.) valgkommite  2 av 3

6. Årets mestvinnende hest/utdeling av vandrefat ,krystall vase                                                                                                        

 

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET, MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 08.01.2016 

V/JERMUND BORGEN TLF : 91812066

 

 

HJERTELIG VELKOMMEN !                            STYRET

Årsmøte 2014

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 24. januar 2014

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

Møtet startet kl. 19.00.

 

Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer av 62.

Leder Jan-Helge Lyssand åpnet møtet og ønsket alle velkommen

 

 1. Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

     Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer.

     Det var ingen merknader til innkallingen.

     Vi ønsket John Blindheim fra VFT velkommen.

 

2.  Gjennomgang av årsmelding 2012

     Sekretær Dagrunn Moberg gikk igjennom årsmeldingen.

     Ingen merknader.

          Pokal og vandrefatet i sølv ble utdelt til årets hest 2013 som ble Alsaker        

          Torres som eies av Anita Henriksen og Stine Louise Skår Tveiten.

 

3.  Gjennomgang av revidert årsregnskap

     Terje Lyssand gikk igjennom regnskapet.

     Ingen merknader.

    

4.  Behandle innkomne forslag

     Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene.

 

5.  Valg av nytt styre 2014

    

Leder:            Jermund Borgen

år 1 av 2

Nestleder:      Therese Halhjem

år 2 av 2

Sekretær:       Dagrunn Moberg

år 2 av 2

Kasserer:       Cecilie Breivik

år 1 av 2

Styremedlem: Lisbeth Moberg

år 1 av 2

1. varamann:   Anita Henriksen

år 1 av 1

2. varamann:  Tore Totland

år 1 av 1

 

Representanter som skal møte på generalforsamlingen til DNT og VFT blir valgt på første styremøte.

 

Som revisorer ble Jan Birkeland og Jonn Borgen valgt med Bente Borgen som varamann.

 

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

Henrik Borgen

år 3 av 3

Stine Louise Skår Tveiten

år 2 av 3

Jan-Helge Lyssand

år 1 av 3

 

Eventuelt

Vi må få registrert klubben i Brønnøysundregistrene slik at vi kan få del av grasrotandelen.

Travgallaen på Bergen Travpark 15. februar må opplyses om til medlemmene med oppfordring om å melde seg på.

Det samme gjelder salg av andeler i Folkehesten Bergen.

 

Møtet ble hevet kl. 20.15

 

 

Referent

Dagrunn Moberg

sekretær

 

Årsmøte 2013

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 25. januar 2013

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

Møtet startet kl. 19.00.

 

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer av 59.

 

1.    Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

     Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer.

     Det var ingen merknader til innkallingen.

Vi ønsket Leiv Hauge og Knut Leknes fra VFT velkommen.

 

2.  Gjennomgang av årsmelding 2012

     Sekretær Dagrunn Moberg gikk igjennom årsmeldingen.

     Det var ingen merknader til årsmeldingen.

 

3.  Gjennomgang av revidert årsregnskap

     Bente Borgen gikk igjennom regnskapet.

     Det var ingen merknader til regnskapet.

    

4.  Behandle innkomne forslag

     Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet fra medlemmene.

     Årsmøtet tok i forbindelse med tildeling av sølvfatet som er en vandre-

     premie til eierne av årets hest om hvor mange eiere på en hest som skal få

     napp i fatet som har en verdi på ca. kr. 13.000,-.

     Årsmøtet vedtok at fire eiere eller mindre får et napp hver i vandrefatet.

 

5.  Valg av nytt styre 2013

    

Leder:            Jan-Helge Lyssand

år 1 av 2

Nestleder:      Jermund Borgen

år 2 av 2

Sekretær:       Dagrunn Moberg

år 1 av 2

Kasserer:       Trygve Håvardstun

år 2 av 2

Styremedlem: Therese Halhjem

år 2 av 2

1. varamann:   Terje Lyssand

år 1 av 1

2. varamann: Lisbeth Moberg

år 1 av 1

 

Representanter som skal møte på generalforsamlingen til DNT og VFT blir valgt på første styremøte.

 

Som revisorer ble Jan Birkeland og Jonn Borgen valgt med Bente Borgen som varamann.

 

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

Roald Søviknes

år 2 av 3

Stine Louise Skår Tveiten

år 1 av 3

Henrik Borgen

år 3 av 3

 

Eventuelt

Treningsforholdene i treningsløypen vår ble tatt opp på årsmøtet. Forholdene har ikke vært optimale og videre tiltak for å bedre forholdene vil bli tatt opp på første styremøte.

 

 

Referent

Dagrunn Moberg

sekretær

Referat fra årsmøtet 2012

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 27. januar 2012

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

Møtet startet kl. 19.00.

 

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer av 62.

 

1.    Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

    Innkallingen kom noe seint.

     Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer.

 

2.   Gjennomgang av årsmelding for 2011 

     Terje Lyssand gikk igjennom punktene i årsmeldingen.

     Godkjent.

    

3.   Gjennomgang av revidert Årsregnskap

     Godkjent.

    

4.  Behandle innkomne forslag

     Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

    

5.  Valg av nytt styre

     Ved valget ble følgende personer valgt inn i styret:

 

Leder:            Jan-Helge Lyssand

år 2 av 2

Nestleder:      Jermund Borgen

år 1 av 2

Sekretær:       Dagrunn Moberg

år 2 av 2

Kasserer:       Trygve Håvardstun

år 1 av 2

Styremedlem: Therese Halhjem

år 1 av 2

1. varamann: Øyvind Lyssand

år 1 av 1

2. varamann: Eva Hauge

år 1 av 1

    

     Representanter fra Os Travklubb som skal delta på Årsmøtet til      Vestensjeldske Travforbund den 3. mars er Terje Lyssand og Jan-Helge      Lyssand.

     Representanter som skal møte på generalforsamlingen til DNT blir valgt      på første styremøte.

 

     Som revisorer ble Magnus Moberg og Torleif Myrlid valgt med Jan Bir     keland som varamann.

 

     Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

Roald Søviknes

år 1 av 3

Terje Lyssand

år 2 av 3

Henrik Borgen

år 2 av 3

 

 

6. Eventuelt

     Det ble diskutert å rive opp hele treningsløypen (Kjell Drange, Jonn Bor     gen og Øyvind Lyssand tar på seg dette). Kanskje høre med Olaf Ersvær

     (Laffen) om han vil hjelpe? (ny medlem).

 

     Fastsettelse av medlemskontingent skulle vært inne til DNT

 

     Revisorene visste ikke i 2011 av de var revisorer. De må få informasjon      før årsmøtet og mulighet til å trekke seg.

 

 

 

 

Referent

Mariann Borgen

 

 

Referat fra årsmøtet 2011

 

 

 

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 28. januar 2011

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

Møtet startet kl. 19.30.

 

 

Det møtte 14 stemmeberettigede medlemmer av 69.

Forbundssekretær Otto Kjelby møtte fra Vestenfjeldske Travforbund.

 

 1. Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

       Styremedlem Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer.

       Det var en merknad til innkallingen.

       Den var sendt ut noen dager for seint.

 

 1. Gjennomgang av årsmelding for 2010

Styremedlem Terje Lyssand gikk gjennom punktene i årsmeldingen.

Godkjent.

 

 1. Årets hest i Os 2010

Oppegards Pilen til Trygve Håvardstun ble årets hest i 2010 med kr. 107.975,- innkjørt.

Trygve Håvardstun fikk overrakt premien for årets hest i Os Travklubb av styremedlem Terje Lyssand.

 

 1. Økonimi

Kasserer Jermund Borgen gikk igjennom regnskapet.

      Regnskapet ble godkjent.

 

 1. Valg

      Ved valget ble følgende valgt inn i styret:

 

Leder Trygve Håvardstun

år  2  av 2

Nestleder Gjermund Lyssand

år  2 av 2

Sekretær Dagrunn Moberg

år  1 av 2

Kasserer Jermund Borgen

år 2 av 2

Styremedlem Jan-Helge Lyssand

år 1 av 2

Varamenn

 

1. varamann Mariann Borgen

år 1 av 1

2. varamann Roald Søviknes

år 1 av 1

 

Representanter fra Os Travklubb som skal delta på Årsmøtet til Vestenfjeldske Travforbund og DNT’s generalforsamling vil bli valgt på første styremøte.

 

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

Terje Lyssand

 år 1 av 3

Jonn Borgen

 år 1 av 3

Henrik Borgen

 år 1 av 3

 

Torleif Myrlid og Magnus Moberg ble enstemmig gjenvalgt som revisorer.

Som vara ble Jan Birkeland enstemmig valgt.

 

Eventuelt

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet.

     Dagrunn Moberg lager en gruppe til Os Travklubb på Facebook.

Nøklene til oppselingsskuret blir byttet 1. mars. Nøkler kan hentes hos Terje Lyssand og Trygve Håvardstun etter hvert som medlemmene har betalt. Det blir hengt opp en liste i oppselingsskuret over hvem som har betalt treningsavgift og hvilke hester de har betalt for.

Rundløypen i Os marko er i fin stand, men rettbanen er hard og det må fylles på mer sand.

Vi bør også kjøpe inn en harv for å få opp mer av grusen. Dette bør gjøres før ny grus blir lagt på.

Jermund Borgen undersøker pris på harv og tar kontakt med Arna Travlag og hører hva de har gjort på sitt treningsanlegg.

 

Forbundssekretær Otto Kjelby orienterte litt om den økonomiske situasjonen på Bergen Travpark og om forholdet til Norsk Rikstoto vedr. fordeling av midler til treningsanlegget på parken.

Otto savnet deltakere fra klubben på formannsmøtene og deltakelse på høstkonferansen.

Dette må vi bli bedre på i år!

 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 20.45.

 

 

Dagrunn Moberg

Sekretær

 

Referat fra årsmøtet 2010

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 22. januar 2010

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

Møtet startet kl. 19.30.

 

Før årsmøtet startet holdt leder Terje Lyssand en fin minnetale om Magne Søvik som gikk bort i 2009.  Etter talen ble det holdt ett minutts stillhet til minne om Magne Søvik.

 

Det ble talt opp 20 stemmeberettigede medlemmer av 63.

 

 1. Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

       Leder Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer.

       Det var en merknad til innkallingen.

       Den var sendt ut en uke for sent.

      

 1. Gjennomgang av årsmelding for 2009

      Sekretær Dagrunn Moberg gikk gjennom punktene i årsmeldingen.

      Merknader:

      Terje Lyssand deltok ikke på DNT's generalforsamling slik det stod i årsmeldingen.

      Magne Søvik sin bortgang var dessverre heller ikke tatt med i årsmeldingen.

 

 1. Årets hest i Os 2009

Silverboy M.C. til Norvald Johan Nordvik ble årets hest 2009 med kr. 169.000,- innkjørt.

Norvald Johan Nordvik fikk overrakt premien for årets hest i Os Travklubb av leder Terje Lyssand.

      Norvald fortalte litt om hvordan Silverboy M.C. ble trent og stelt med og om

      resultatene i året som har gått.

 

 1. Økonimi

      Bente Borgen gikk igjennom regnskapet.

      Regnskapet ble godkjent

 

 1. Valg

      Ved valget ble følgende valgt inn i styret:

 

Leder Trygve Håvardstun

år  1  av 2

Nestleder Gjermund Lyssand

år  1 av 2

Sekretær Dagrunn Moberg

år  2 av 2

Kasserer Jermund Borgen

år 1 av 2

Styremedlem Terje Lyssand

år 2 av 2

Varamenn

 

1. varamann Cecilie Breivik

år 1 av 1

2. varamann Mariann Borgen

år 1 av 1

 

 

Representanter fra Os Travklubb som skal delta på Årsmøtet til Vestenfjeldske Travforbund og DNT’s generalforsamling vil bli valgt på første styremøte.

 

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

 

Øyvind Lyssand

 år 3 av 3

Roald Søviknes

 år 1 av 3

Mariann Borgen

 år 2 av 3

 

Torleif Myrlid og Magnus Moberg ble enstemmig gjenvalgt som revisorer.

Som vara ble Jan Birkeland enstemmig valgt.

 

Eventuelt

Dagrunn Moberg gikk igjennom klubbens hjemmeside slik at medlemmene skulle bli bedre kjent med siden.

Det var ingen innsendte forslag til årsmøtet fra medlemmene.

Det ble bemerket at flere som bruket treningsløypen i Os marko ikke er medlemmer og ikke betaler treningsavgift.

Det vil bli byttet låser og hengsler til oppselingsskuret som ett ledd i å stenge ute de som ikke betaler. Hengslene og låsen til oppselingsskuret er flere ganger blitt skrudd opp med skrujern og er nå ødelagt. Styret er klar over hvem det er som står bak dette og vedkommende vil bli kontaktet.

Det vil også bli hengt opp en liste på oppselingsskuret med navn på de hester det er blitt betalt treningsavgift for. Forhåpentligvis vil det da bli lettere å få kontroll på hvem som bruker treningsanlegget og betaler medlemskap og treningsavgift.

 

 

Årsmøtet 2010 ble hevet kl. 21.30.

 

 

Dagrunn Moberg

referent

     

Referat fra årsmøtet 2009

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 30. januar 2009

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

Møtet startet kl. 19.15.

 

Før årsmøtet startet holdt nestleder Terje Lyssand en fin minnetale om Paul Magnar Sunde som gikk bort bare 54 år gammel den 5. mai 2008. Etter talen ble det holdt ett minutts stillhet til minne om Paul Magnar Sunde.

 

Til tellekorps ble Jermund Borgen og Jonn Borgen valgt.  Det ble talt opp 15 stemmeberettigede medlemmer av 69.

 

 1. Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

       Nestleder Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer.

       Det var en merknad til innkallelsen til årsmøtet. Regnskapet var ikke sendt ut sammen

       innkallelsen. Av forskjellige grunner så fikk styret svært liten tid på seg til å

             få ut innkallelsen til rett tid og regnskapet ble derfor levert ut på årsmøtet.

       Innkallingen ble godkjent.

 

 1. Gjennomgang av årsmelding for 2008

       Sekretær Dagrunn Moberg gikk gjennom punktene i årsmeldingen.

       Lagets aktiviteter har vært arrangeringen av Os Dagen på Bergen Travpark 22. mai

       2008. Arrangementet var svært vellykket.

             Det ble arrangert fellestur til Bergen Travpark 3. mai der vi hadde en svært kjekk dag    

             med god mat og drikke.

       Ellers er det avviklet dugnad i treningsløypen med godt oppmøte.

             Det var en kommentar til årsmeldingen. Dette gjaldt antall medlemmer som ikke

 stemte overens med tallet som var oppgitt i regnskapet. Dette beror på at noen   medlemmer er strøket på grunn av skyldig medlemsavgift.

 

 1.   Årets hest i Os 2008

Cunningham til Roald Søviknes ble årets hest 2008 med kr. 109.500,- innkjørt.

 Roald Søviknes fikk overrakt premien for årets hest i Os Travklubb av nestleder Terje          Lyssand.

      

 

 1. Økonimi

      Bente Borgen gikk igjennom regnskapet. Det er to ubetalte regninger fra Os Dagen.

      Riktig beløp skal være kr. 35.000,-.

      Det var ingen spørsmål til regnskapet

 

 1. Valg

      Ved valget ble følgende valgt inn i styret:

 

Formann Terje Lyssand

år  1  av 2

Stig Havrevoll

år  2 av 2

Dagrunn Moberg

år  1 av 2

Lisbeth Moberg

år 2 av 2

Bente Borgen

år 2 av 2

Varamenn

 

1. varamann Øyvind Lyssand

år 1 av 1

2. varamann Cecilie Breivik

år 1 av 1

 

 

Representanter fra Os Travklubb som skal delta på Årsmøtet til Vestenfjeldske Travforbund og DNT’s generalforsamling vil bli valgt på første styremøte.

 

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

 

Øyvind Lyssand

 år 2 av 3

Ove Lunde

 år 3 av 3

Mariann Borgen

 år 1 av 3

 

Torleif Myrlid og Magnus Moberg ble enstemmig gjenvalgt som revisorer.

Som vara ble Jan Birkeland enstemmig valgt.

 

Eventuelt

Det var ingen innsendte forslag til årsmøtet fra medlemmene.

Det ble bemerket av flere som bruket treningsløypen i Os marko ikke er medlemmer og ikke betaler treningsavgift.

Det vil bli byttet låser til oppselingsskuret neste år som ett ledd i å stenge ute de som ikke betaler. Det vil også bli sendt ut purringer til de som ikke har betalt treningsavgift i 2008.

      Det ble også bemerket av banen har vært noe hard både i sommer og i vinter.

      Det nye styret vil undersøke med Bergen Travpark om det er mulig å kjøpe en brukt harv

      til vedlikehold av løypen.

      Det ble også bemerket at det langs løypen er grodd svært mye til med trær og busker som

      må fjernes.

      Det vil derfor bli arrangert dugnad til våren som vil gå over to dager da det er svært

      mye som må gjøres.

      Det vil også bli sendt forespørsel til Os Kommune om å få låne kantklipperen i forbindelse 

      dugnaden i løypen.

 

Årsmøtet 2009 ble hevet kl. 21.05.

 

 

Dagrunn Moberg

referent

     

 

 

Referat fra årsmøtet 2008

Referat fra årsmøtet i Os Travklubb 25. januar 2008

Årsmøtet ble holdt i teorilokalene til Bjoarvik Trafikkskole på Os.

 

 Av 67 medlemmer møtte 16 medlemmer på årsmøtet.

 

 1. Valg av ordstyrer m/godkjenning av innkalling

       Nestleder Terje Lyssand ble valgt til ordstyrer. Ingen merknader til innkalling.

 

 1. Gjennomgang av årsmelding for 2007

       Sekretær Dagrunn Moberg gikk gjennom punktene i årsmeldingen.

       Lagets aktiviteter har vært arrangeringen av Os Dagen på Bergen Travpark 3. mai

       2007. Arrangementet var svært vellykket.

       Ellers er det avviklet dugnad i treningsløypen.

 

 1.   Årets hest i Os 2007

      Slått Vinn til Terje Lyssand ble årets hest 2007 med kr. 228.500,- innkjørt.

       Terje Lyssand fikk overrakt premien for årets hest i Os Travklubb av leder Arild

       Lindborg..

 

 1. Økonimi

      Bente Borgen gikk igjennom regnskapet. Ingen merknader.

 

 1. Valg

      Ved valget ble følgende valgt inn i styret:

 

 

Formann Stig Havrevoll

år  1  av 1

Terje Lyssand

år  2 av 2

Dagrunn Moberg

år  2 av 2

Lisbeth Moberg

år 1 av 2

Bente Borgen

år 1 av 2

Varamenn

 

1. varamann Øyvind Lyssand

år 1 av 1

2. varamann Ove Lunde

år 1 av 1

 

 

Nyvalgt formann ble valgt til å representere Os Travklubb på Årsmøtet i Vestenfjeldske Travforbund og DNT’s generalforsamling.

 

 

Følgende ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

 

 

 

Øyvind Lyssand

 år 1 av 3

Ove Lunde

 år 2 av 2

Jonn Borgen

 år 2 av 2

 

Torleif Myrlid og Magnus Moberg ble enstemmig gjenvalgt som revisorer.

Som vara ble Paul M. Sunde enstemmig gjenvalgt.

 

Eventuelt

Det var ingen innsendte forslag til årsmøtet fra medlemmene.

DNT har pålagt alle travlag å stemme over den nye normalloven for travlag (6) 2007.

Den nye normalloven for travlag ble enstemmig godkjent.

 

Sekretær Dagrunn Moberg foreslo påbud om bruk av hjelm under kjøring og ridning i treningsløypen i Osmarko.

Dette har vært oppe på årsmøte tidligere og er enstemmig vedtatt. Vedtaket ble enstemmig vedtatt på nytt på årets årsmøte.

 

Årsmøtet 2008 ble hevet kl. 21.00.

 

 

Dagrunn Moberg

referent