Avgifter

 


Medlemsavgifter

 


Medlemsavgift for enkeltmedlemmer:   kr. 200,-                                                                                                                                                                

Juniormedlemskap u/15 år og                    
Seniormedlemskap o/70                                   kr. 100,-                                  

DNT sender hvert år ut giro for innbetaling av medlemskontigent til alle medlemmene.

Medlemmer under 15 år har ikke stemmerett.

 

Medlemskapet opphører automatisk hvis medlemmet ikke har betalt kontingent på 2 år. En må være medlem i 6 måneder for å ha stemmerett på årsmøte.

 

Treningsavgiften er den samme som tidligere, kr. 300,- pr. hest.

For å kunne bruke treningsløypa vår så må du være medlem og betale treningsavgift. 

Treningsavgiften betales til: Os Travklubb, v/Bente Borgen, Sundøyhagen 30, 5216  LEPSØY.
Kontonummer: 3631.50.68805
Skriv på giroen hvilke hester du betaler for.