Treningsløypen vår i Os Marko

OS TRAVKLUBB SITT TRENINGSANLEGG

I OS MARKO

 

·     Treningsløype bygget i 1986

·     Ringløype 1540 m lang og 3 m bred

·     Rettstrekke 850 m lang og 3 m bred

·     Påselingsskur med 2 påselingsbokser

·     Leiet grunn med avtale til 2026