Fellestreninger høsten 2020:

Lørdag 22 august
Lørdag 26 september
Lørdag 31 oktober
Lørdag 28 november

Det blir laget arrangement for hver fellestrening og innmelding er torsdagen før til dnt.vestenfjeldske@travsport.no

Ny rutine for strykninger og kjøre-endringer

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  27.06.2020
 

Strykninger og kjøre-endringer skal for alle løpsdager fra og med onsdag 1.juli varsles til et nytt felles telefonnummer. Nummeret er: 22 95 65 00 og er betjent fra 08.00 - 17.30 på hverdager.

Norsk Trav vil fra og med løpsdagen på Sørlandets Travpark den 1.juli overta håndteringen av strykninger og kjøre-endringer til alle norske (trav)totalisatorarrangement. Dette for strykninger og kjøre-endringer som meldes inn på dagtid.

Det nye felles-telefonnummeret som lyder 22 95 65 00, vil  med dagens kjøreskjema for travstevner på hverdager være operativt på hverdager mellom 08.00 og 17.30. Etter dette tidspunktet på hverdager/altså frem mot løpsstart, samt i helgene, vil arrangør-banene på vanlig vis håndtere mottak av strykninger og kjøre-endringer etter de rutiner som gjelder for dette på den enkelte bane.

Alle strykninger skal fortsatt alltid meldes pr.telefon der man skal opplyse om hvem som ringer, til hvilken løpsdag det strykes, i hvilket løp, hestens navn og startnumer samt at det skal opplyses om strykningsårsak.

Her finner du oversikt over kontaktinformasjon til alle banene for varsel om strykninger i tidsrommmet etter 17.30 på hverdager samt i helger for de baner som har arrangementer da.

Mønstringsløpsbestemmelser 2020

Skrevet av Tron Gravdal,  22.06.2020   
 

Styret i DNT har vedtatt at det skal utbetales godtgjørelse for ett (1) godkjent mønstringsløp for hester født 2018.

Årets mønstringsløpsbestemmelser inneholder følgende endringer sammenlignet med fjorårets bestemmelser: 

  • Mønstringsløpene starter opp fra og med 1. juli, og må være avviklet senest 30. november.
  • Hver hest kan gjennomføre maksimalt to mønstringsløp, der det utbetales godtgjørelser for maksimalt ett godkjent løp.
  • Mønstringsløpsperioden gjennomføres med det samme tidskravet for hele perioden, tilpasset henholdsvis varmblods- og kaldblodshester (én tidsperiode). 
  • Tidskravet for kaldblodshester er lempet ved at øvre tidsramme for å få godkjent er satt til 2.10. Dette er gjort for å harmonisere med de krav som gjelder for svenskfødte kaldblodshester. 

Her kan du lese hele regelverket.

Fellestrening og rutineløp

Offentlig
 · Arrangør: Vestenfjeldske Travforbund   
 
Mandag 29. juni 2020 kl. 18:00–20:30
 
Detaljer
 
Samfunnet åpnes gradvis opp igjen og vi har fått grønt lys til å starte opp igjen med rutineløp - siden vi har fått signaler om at det er ønskelig med en snarlig oppstart forsøker vi oss på en alternativ løsning på denne siden av juli og setter opp en samling førstkommende mandag.

Hva løp angår så blir det ganske mange færre enn normalt - og inspirert av Norsk Trav forsøker vi oss på en variant av "delingsløp spesial" 😊

- Vi setter opp fellesjogg for 2-åringer etter vanlig modell med 3x2000 meter flokkjogg. Varmblods og kaldblods sendes ut i én flokk men kjører hver for seg. Oppstart 18:00
- Vi kommer i tillegg til å sette opp et passelig antall rutineløp (trolig 3 eller 4), men dette gjør vi først etter innmelding.

Ved innmelding oppgir du startende hest, kusk og hvilken fart du ser for deg å kjøre i (her må grove tall brukes, det blir ikke skilt på desimaler 😊) - vi vil etter innmeldingsfrist sette sammen passende heat der enkelte kan bli plassert ned i fart men ingen andre veien. Løpene publiseres lørdag.

Av hensyn til smittevern vil det primært bli oppseiling på C- og B-stallene for hester oppstallet utenfor Travparken og vi oppfordrer alle til å følge normale smittevernsråd i forhold til avstand.

Påmelding til Lisa på epost dnt.vestenfjeldske@travsport.no innen fredag 26. juni klokken 20 - det er dog intet must å vente til fem minutter før dette med å sende innmeldingen :-)

Reviderte forbuds- og karenstidsbestemmelser

Skrevet av Anne Wangen,  18.06.2020
 

DNTs Forbuds- og karenstidsbestemmelser er revidert, endringene gjelder fra 1. juli 2020

Beregning av karenstidens slutt

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har besluttet å harmonisere regelverket rundt beregning av karenstidens slutt i trav- og galoppsporten i Skandinavia. Som følge av dette endres ordlyden i DNTs Forbuds og karenstidsbestemmelser med virkning fra 1.juli 2020.

Fra 1. juli 2020 gjelder følgende ved start i hele Skandinavia:

Karenstidene er å betrakte som minimumsfrister og regnes fra tidspunktet for avsluttet tilførsel av legemiddel eller stoff, eller avsluttet annen behandling, frem til tidspunkt for første totalisatorløp den dagen hesten skal starte. Dersom hesten skal starte i løp som avvikles før ordinære løp, eksempelvis ponniløp, mønstrings- og prøveløp, gjelder en minimum karenstidsfrist fra avsluttet behandling til starttidspunktet i det løpet hesten skal delta i.

Hvis en hest eksempelvis behandles en lørdag kl. 14:00 med en substans som har karenstid på 7 døgn, vil denne hesten ikke kunne starte lørdagen etter dersom løpsdagen begynner kl. 13:00, selv om løpet hesten skal delta i ikke starter før kl. 15:00.

Likeledes vil en ponni som skal delta i ponniløp samme løpsdag, der ponniløpet starter kl. 12:00 – altså før selve løpsdagen, ikke kunne delta dersom den ble behandlet med et produkt med 7 dagers karenstid etter kl. 12:00 lørdagen før.

 

Karenstid for glukosamin som fôrtilskudd fjernes

Glukosamin er klassifisert som legemiddel til mennesker, og fôrtilskudd inneholdende glukosamin til hest har derfor hatt 96 timers karenstid. Nå har Legemiddelverket kommet med en tydeliggjøring, der det fremkommer at glukosamin i fôrtilskudd ikke bedømmes som legemiddel for dyr. Som følge av dette fjernes karenstiden for glukosamin i fôrtilskudd til hest.

Vær likevel obs på at intet annet enn vanlig fôr og vann bør gis på løpsdagen, og utvis generell forsiktighet ved bruk av fôrtilskudd.

Andre, mindre endringer og tilføyinger i listen er markert med rød skrift.

Klikk her for å se den reviderte utgaven av DNTs Forbuds og karenstidsbestemmelser, den er også tilgjengelig under "Lover og reglement" og "Hestevelferd"


Vi gleder oss til å kunne ta i mot publikum igjen, vi sees!
 
Endelig kan vi ta imot publikum igjen :-)
Torsdag 18.juni åpner vi for inntil 200 personer på drive-in.
Påmelding via sms til telefonnummer 940 22 909 innen torsdag 18.06.kl 10.00.
Kun påmeldte personer vil føres på navneliste og få adgang til drive-in.
Det vil dessverre ikke bli åpnet for noe mat/drikke servering denne dagen. Vi minner også om at det ikke er tillatt med alkoholholdig medbrakt drikke.
Vi gleder oss til å kunne ta i mot publikum igjen, vi sees!

Nye retningslinjer publisert

Skrevet av Marius Lundstein,  14.06.2020
 
Fra mandag 15. juni kan organisasjonsledd og tilsluttede selskaper gjennomføre den aktiviteten de møtte ønske, innenfor de retningslinjer som nasjonale og lokale myndigheter tillater. Dette være seg eksempelvis lokalkjøringer og rutineløp.

Nye retningslinjer for aktivitet i travsporten vedrørende koronapandemien er nå publisert. 

Fredag bekreftet nasjonale myndigheter at det fra mandag 15. juni vil tillates inntil 200 personer på offentlige arrangementer. Du finner nå oppdaterte retningslinjer under temasiden for koronavirus.

Trykk her for å gå direkte til siden

 

Veileder for all travsportslig aktivitet

Det er laget en veileder som gjelder for all travsportslig aktivitet. Denne veilederen legger føringer og gir råd for hvordan aktiviteter og/eller arrangementer skal gjennomføres.

Veilederen er bygget på det lokale ansvaret. Dette innebærer at organisasjonsledd og tilsluttede selskaper kan gjennomføre den aktiviteten de måtte ønske fra mandag 15. juni, innenfor de retningslinjer som nasjonale og lokale myndigheter tillater. Dette være seg lokalkjøringer, rutineløp, hestens dag etc.

Tilleggsbestemmelser for personer som skal oppholde seg i hesteringen under et totalisatorstevne

Travsportens utøvere har siden totalisatorløpene startet opp igjen forholdt seg til retningslinjene i «smittevern på travbanen». Det vil fortsatt være egne bestemmelser i tillegg til veilederen for personer som skal oppholde seg i hesteringen i forbindelse med totalisatorløp. All informasjon du trenger finner du på temasiden for koronavirus

Her finner du temasiden for koronavirus på www.travsport.no: 

 

Løpsbulletinen for juli og august er klar

Skrevet av Tron Gravdal/Jan-Inge Ringen,  11.06.2020
 

Løpsbulletinen for juli og august sendes i trykken torsdag 11.juni og løpsdagskalenderen for samme periode tilgjengeliggjøres fortløpende frem i mot helgen. I saken under finner du link til utgaven.

Sportssjefen hilser travfolket god sommer med følgende tanker rundt tiden vi er inne i:

Positive signaler i en utfordrende periode

Endelig har vi kunnet lage en løpsbulletin igjen, og forhåpentligvis skal vi denne gangen avvikle de løpsdagene og løpene som publiseres. Vi hadde bare kommet snaut to uker ut i mars, og ikke gjort unna mange løpsdagene i årets andre bulletin da Koronapandemien satte en bråstopp for hele verdenssamfunnet, norsk travsport inkludert. Når vi forsiktig kom i gang igjen drøye fem uker senere var det med klare begrensninger. Ut april, gjennom hele mai og halvveis inn i juni har vi avviklet våre travdager med disse koronareglene. Dermed ble det heller ikke laget noen løpsbulletin for mai og juni.

Fra 15. juni legger vi opp til normal produksjon igjen hva gjelder antall løp, og vi går tilbake til opprinnelig terminliste. Dermed er det også viktig at trenere og hesteeiere igjen kan få sjansen til å planlegge med en komplett løpsbulletin i hånden eller på skjermen.

For de aktive var perioden uten travløp krevende. Da var det desto mer hyggelig at det kom et par gledelige nyheter. Dels gjennom budskapet i forhold til fremtidig organisering av Norsk Rikstoto, og ikke minst vedtaket om fritaket for totalisatoravgiften i 2020. Det sammen med at vi har en del innsparte midler i premiematrisen gjør at vi har kunne gjøre noen tiltak hva gjelder premier fra og med 1. juli. 

I tråd med tidligere signaler gitt av styret i Norsk Trav AS blir følgende fire tiltak iverksatt;

-        Styrking av premienivået i V75 (her fortsettes nivået som er brukt siden 2. mai)

-        Styrking av premienivået i V75-Bonus

-        Sikring av superdager på banene Forus, Bergen og Leangen

-        Bedret premienivå i hverdagstravet gjennom en heving av standard premieskala

Under koronaperioden har det vært avvist mye hest, og i enkelte klasser (grunnlag) har det vært vrient å komme med i løp. Derfor settes det av midler til å kunne dele løp ved behov i tiden som kommer.

Du kan lese mer om premieøkningene her:http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mai/Premieokninger-fra-1-juli/

Forvaltningen av totalisatoravgiften inneholder mange elementer. Et svært viktig tiltak er at det settes av midler på premiefond. Det finnes definitivt noen utfordringer også i fremtiden, og midler på premiefond gir oss en bedre mulighet til å kunne opprettholde dagens premienivå, og forhåpentligvis også kunne bedre det gradvis. 

Det er satt av midler til ulike tiltak for å unngå en kraftig nedgang i antall bedekninger i et utfordrende år. Blant annet gjennom et drektighetstilskudd.

Gledelig er det også å kunne meddele at det legges opp til å kunne få utbetalt en liten godtgjørelse for ett godkjent mønstringsløp. Fortsatt mindre enn det har vært tidligere, men bedre enn ingen godtgjørelse slik det var i utgangspunktet for 2020.

Avslutningsvis er det grunn til å minne travfolket om at koronasituasjonen ikke er over. Det blir en spesiell sommer hvor det vil ligge begrensninger i antall personer som får slippe inn på travbanene våre. Det betyr at flere av våre største løp må gå med (mest trolig) ett svært begrenset antall tilskuere. Det betyr at det fortsatt vil ta noe tid før alt er normalisert. 

Samtidig er det viktig å skryte av trenere, oppassere og eiere som har støttet solidarisk opp om de vedtatte tiltakene. Det har gjort at vi har kunnet gjennomføre travløpene uten at det har kunnet hevdes at vår aktivitet har vært avviklet med økt smitterisiko. 

 Tron Gravdal, Sportssjef Norsk Trav As

E-mail: mailto:tron.gravdal@travsport.no

Klikk her for å laste ned løpsbulletinen for juli og august

Regionale ponnileirer

Skrevet av Marius Lundstein,  08.06.2020

I ponnitravet arrangeres det regionale ponnileirer i sommer. På www.ponnitravet.no får du oversikt over de leirene som er planlagt så langt. 

På grunn av koronapandemien kan det ikke arrangeres ponnilandsleir i 2020. Dette med bakgrunn i at landsleiren normalt samler flere personer enn hva nasjonale myndigheter på nåværende tidspunkt tillater. Derimot tilrettelegges det for regionale ponnileire. 

Jarlsberg Travbane er første bane som arrangere leir nå i juni. Les mer på ponnitravet.no her

Har du spørsmål om barne- og ungdomsaktiviteter i ponnitravet? Kontakt oss på post@travsport.no.

 

Travsportens aktiviteter etter 15. juni

Skrevet av Marius Lundstein,  05.06.2020
 

Fra 15. juni har myndighetene signalisert endringer i de nasjonale bestemmelsene for koronapandemien. Med bakgrunn i disse endringene forberedes nye føringer for travsportens aktiviteter.

Travsportens aktiviteter har vært gjenstand for gradvis gjenåpning, på lik linje med andre aktiviteter i samfunnet. Med forbehold om fortsatt begrenset smittespredning i Norge har myndighetene signalisert at de fra 15. juni vil komme med endringer i de nasjonale bestemmelsene for koronapandemien. Blant annet er det signalisert en økning i antall personer som tillates i en gruppe på et arrangement.

Med bakgrunn i dette forbereder DNT og Norsk Trav nå ytterligere åpning av travsportens aktiviteter. For organisasjonsaktiviteter vil dette eksempelvis gjelde lokalkjøringer/premiekjøringer og rutineløp. Det presiseres at vi er i en forberedelses-fase, og at ingen ting er fast bestemt før etter myndighetene har kommet med sine endringer.

Bestemmelser for totalisatorstevner – «smittevern på travbanen»

Siden totalisatorstevnene startet opp 19. april har det foreligget spesifikke bestemmelser for gjennomføring av totalisatorløp. Se «smittevern på travbanen» her.

Det vil også fra 15. juni være spesifikke bestemmelser for gjennomføring av totalisatorstevner rettet mot utøvere som skal oppholde seg i hesteringen. Det kan imidlertid komme enkelte oppdateringer som er tilpasset de eventuelle nye endringene i de nasjonale bestemmelsene. Dette vil vil i så fall kommuniseres etter at nye nasjonale retningslinjer er offentliggjort. 

Publikum på travbanene

Norsk Trav jobber nå sammen med totalisatorbanene gjeldende spørsmålet om hvorvidt det kan tillates publikum på travbanene, og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å kunne få til dette. Det jobbes derfor for å kunne ha publikum, innenfor gjeldende bestemmelser for koronapandemien, fra og med 15. juni. Endelig avklaring vil det komme beskjed om etter at nye retningslinjer fra myndighetene er kommunisert.

Den lokale helsemyndigheten

I henhold til signaliserte endringer ovenfor gjør vi oppmerksom på at det for travsportens aktiviteter, som på lik linje med øvrig idrett og sport i samfunnet, kan være lokale forskjeller hva gjelder tillatelser og/eller restriksjoner. Hva en kommune kan tillate av aktivitet i sitt område avhenger naturlig nok av smittesituasjon i kommunen. Derfor må vi forberede oss på at det kan bli forskjeller i hva som kan tillates i en kommune, kontra en annen.

 

Budsjettjusteringer i DNT

Skrevet av Marius Lundstein,  28.05.2020
 

Som et resultat av bortfallet av statsavgiften har styret i DNT i dag foretatt justeringer i budsjett for 2020.

Selv om det har blitt gitt fritak for statsavgiften på totalisatorspill i 2020 er økonomien til norsk travsport anstrengt og usikker. Signaler om spillgrenser og usikkerhet om hva som skjer med statsavgiften framover forsterker dette. I en usikker tid, spesielt med tanke på fremtidige rammebetingelser, ønsker ikke Det Norske Travselskap (DNT) å bruke penger før de er tjent. DNT er imidlertid opptatt av å gi sporten en så stor forutsigbarhet som mulig. Premier har blitt pekt på av de aktive som det viktigste virkemiddel for ekspansjon og positivitet i sporten. Derfor har styret i DNT i første omgang prioritert midler til premieøkning.

Under styremøtet i DNT i dag ble det fattet vedtak om at 40 millioner kroner settes av til sporten gjennom midler til hesteeier- og oppdretterpremier, samt avlsstimulerende tiltak. Avsetningen til premier fordeles på premiefond og til premiematrisen for 2020 som vil bli forvaltet av Norsk Trav AS.

Det er i tillegg satt av 2,3 millioner kroner til lokale banebidrag i 2020 som forvaltes av DNTs DU-utvalg.

Premieøkninger fra 1. juli

Skrevet av Tron Gravdal,  28.05.2020
 

Under dagens styremøte i Norsk Trav AS ble det vedtatt endringer i premiebudsjett fra 1. juli. 

I tråd med tidligere signaler gitt av styret i Norsk Trav AS blir det iverksatt fire tiltak;

-        Styrking av premienivået i V75

-        Styrking av premienivået i V75-Bonus

-        Sikring av superdager på banene Forus, Bergen og Leangen

-        Bedret premienivå i hverdagstravet gjennom en heving av standard premieskala

I V75 ble premienivået hevet med 120.000 kroner pr løpsdag da V75-stevner på norske baner ble gjenopptatt fra og med lørdag 2. mai. Dette premienivået videreføres ut året.

På V75-Bonus-dager høynes premiebudsjett med kr 24.000 pr løpsdag. Det gir i utgangspunktet to løp med førstepremier på kr 20.000, tre løp med førstepremier på kr 22.000, to med førstepremier på kr 24.000, samt ett ekstraløp med førstepremie på kr 15.000 pr. dag.

Superdager på Forus, Bergen og Leangen sikres ut året. Utover budsjett for normal V65-dag ligger det kr 50.000 ekstra pr. dag på disse løpsdagene. Det legges opp til at det avvikles en superdag pr. måned pr. bane fra og med juli og ut året.

På hverdagstrav (V65) løftes standard førstepremier til kr 15.000. Samtidig legges det opp til breddepremiering på hverdagstravet (i løp med førstepremier på kr 15.000 og mindre), gjennom at eventuelle 7ende- og 8endepremier premieres med kr 2.000.

Det vil gi følgende premieskala; 15.000-7.500-5.000-3.500-3.000-3.000-(2.000)-(2.000).

I løp med kr 15.000 eller mindre brukes det breddepremiering etter følgende oppsett;

8 eller færre startende; 5 premier

9-11 startende; 6 premier

12-13 startende; 7 premier

14-15 startende; 8 premier

Med det nye premieoppsettet legges det opp til seks løp med førstepremier på kr 15.000, samt to løp med førstepremier på kr 12.000. Dette gir ett premiebudsjett pr. løpsdag på kr 292.000. Det er en økning på drøyt kr. 20 000 pr. løpsdag.

Under koronaperioden har det vært avvist mye hest, og i enkelte klasser (grunnlag) har det vært vrient å komme med i løp. Derfor settes det av midler til å kunne dele løp ved behov i tiden som kommer.

Mønstringsløp

Det ble besluttet at det skal avvikles mønstringsløp med godtgjørelse for ett godkjent løp. Denne godtgjørelsen blir på kr 5.000. Hver hest kan starte inntil to løp. Mønstringsløpene avvikles i perioden fra og med 1. juli til og med 30. november.

Informasjon om avlsstimulerende tiltak

Skrevet av Marius Lundstein,  22.05.2020
 

DNT iverksetter strakstiltak for avl av travhester i Norge i 2020. 

Du finner viktig informasjon om tiltakene under "avl" på travsport.no. Trykk her for å gå direkte til siden.

Skjema for søknad om drektighetstilskudd 2020 er lastet opp på siden for "skjemaer og informasjon". 

Har du spørsmål om avl av travhest? Ta kontakt med oss! 
post@travsport.no / 22 95 60 00

Oversikt over proposisjoner juni 2020

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  21.05.2020
 

Da det på grunn av korona-situasjonen ikke ble laget løpsbulletin for mai og juni - legger vi her ut både en samlet og en geografisk oversikt over de gjeldende løpsproposisjonene for juni måned

Løpsbulletinen for juli og august er derimot tilbake i sin ordinære form og sendes til trykk ca. den 10.juni med påfølgende distribusjon deretter. Ventelig vil alle abonnenter og andre ha mottatt løpsbulletinen for juli og august, senest 20.juni.

Proposisjonene for juni finner man her:

Proposisjoner for alle Østlandsbanene inkl.Sørlandets Travpark

Proposisjoner for Sørlandets Travpark

Proposisjoner for Bergen Travpark

Proposisjoner for Forus Travbane

Proposisjoner for Leangen Travbane

Proposisjoner for Harstad Travpark

Merk at vedleggene i praksis er utskriftsversjoner av løpsdagene i løpsdagskalenderen, derav henvises det i proposisjonene til antall anmeldte hester i hver av proposisjonenen på det tidspunkt(21.mai) når disse ble hentet ut.

Ponnilandsleiren 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  14.05.2020
 

Årets ponnilandsleir var opprinnelig planlagt avholdt av Innlandet Travforbund på Biri Travbane, men på grunn av koronapandemien endres planene.

Ponnilandsleiren er en årlig tradisjon og arrangeres av travforbund i Norge i samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT). Ponnilandsleiren er et stort arrangement og samler normalt ca. 450 personer.

Med forbehold om fortsatt begrenset smittespredning i Norge har myndighetene signalisert at de fra 15. juni vil tillate arrangementer med maksimalt 200 personer. Dette er et antall som gjør at en ponnilandsleier ikke vil la seg gjennomføre. DNT har derfor i samråd med Innlandet Travforbund kommet frem til at årets ponnilandsleir avlyses. Derimot ser vi på muligheten for regionale samlinger.

Med forbehold om økning i antall personer fra 15. juni kan det være at det lar seg gjennomføre regionale samlinger med aktiviteter for barn og ponni. DNT jobber derfor nå med et konsept som baserer seg på regionale samlinger med aktiviteter for barn og ponni.

På nåværende tidspunkt kan vi ikke si noe konkret om slike samlinger, da det avhenger av koronapandemiens utvikling og de nasjonale føringene for å redusere spredningen av smitte. Men, vi jobber med saken og vil komme med informasjon så snart vi har dette.    

Alt om ponnitravet får du på www.ponnitravet.no  

 

Nav: Kompensasjon for tapt inntekt

Skrevet av Marius Lundstein,  13.05.2020
 
Selvstendig næringsdrivende og frilansere.
 
 

Gjennom Nav er det opprettet en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere der man kan søke om kompensasjon for tapt inntekt. 

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt hos Nav. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. 

Les mer om ordningen

Søk om kompensasjon 

Avlsstimulerende tiltak 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  12.05.2020
 
Pressemelding: Avlsstimulerende tiltak 2020.

Styret i Det Norske Travselskap har besluttet å iverksette avlsstimulerende tiltak for årets avlssesong.

I forbindelse med fjerning av statsavgiften på totalisatorspill har Norsk Rikstoto (NR), Norsk Jockeyklub (NJ) og Det Norske Travselskap (DNT) kommet til enighet om disponering av de midlene som frigjøres fra statens ettergivelse av avgiften for 2020. Norsk Rikstoto har signalisert ovenfor sporten at en betydelig sum skal benyttes til avlsstimulerende tiltak så raskt som mulig. En solid, norsk løpshestpopluasjon har betydning for NR`s mulighet til å kanalisere spill gjennom sitt ansvarlighetsregime og for de finansielle resultater de kan klare å skape.

DNT har med bakgrunn i dette jobbet med forslag til avlsstimulerende tiltak som kan iverksettes i 2020, og dette ble presentert for styret i DNT 11. mai. Styret i DNT er av den oppfatning at året 2020 representerer en spesielt utfordrende situasjon for avlsarbeidet, og at det må iverksettes strakstiltak for å sikre den fremtidige populasjonen av travhester i Norge.

Styret i DNT vil presisere ovenfor norsk travsport at de avlsstimulerende tiltakene er å anse som en del av en større pakke, når det kommer til disponeringen av statsavgiftens frigjorde midler. Det er allerede gjort et løft i premiene i V75-løpene, der en stor del av premiene tilfaller norskfødte hester. I første rekke må en norsk populasjon av travhester sikres før en kan arbeide videre med travsportens øvrige verdikjeder.

Styret i DNT er også kjent med den vanskelige finansielle situasjonen i organisasjonsleddene, blant annet i forhold til drift og vedlikehold av treningsanlegg. Styret i DNT vil behandle hvordan de resterende midlene som tilføres sporten fra bortfallet av statsavgiften i 2020 skal disponeres under sitt styremøte 28. mai

Avlsarbeidet som berøres i tiltakene bestrebes å videreutvikles til neste år så lenge økonomiske forutsetninger tilsier det. Vedtakene er imidlertid gjennomførbare i 2020 grunnet ettergitt statsavgift.

Tilskuddsordning for avl av norskfødt travhest

Styret diskuterte ulike tilskuddsordninger som handlet om bedekningstilskudd, drektighetstilskudd og følltilskudd.

Styret konkluderte med at et drektighetstilskudd vil ha den ønskede effekt, som også lar seg gjøre gjennomført på en kontrollert måte. De vedtok derfor at når en norskregistrert hoppe er konstatert drektig av veterinær gjennom ultralydundersøkelse i løpet av året 2020, minimum 35 dager etter siste bedekning/inseminering, utbetales kroner 7000 til eier av hoppen. Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt veterinærbekreftelse til DNT. Ved levende født føll er eier av hoppe pliktig til å registrere føllet i DNT. Dersom føllet blir registrert i et annet land enn Norge er eier av hoppe pliktig til å tilbakebetale tilskuddet.

Tiltak for å motvirke innavl på kaldblodshester

DNT har et særskilt ansvar for den norske kaldblodstraveren, som én av fire nasjonale hesteraser. Det er den eneste av disse fire hesterasene som ikke er rødlistet. Grunnen er at vi har funnet et attraktivt bruksområde for hesten.

DNT har imidlertid de senere årene erfart en større og større utfordring med tanke på innavl når det gjelder rasen. Innavlsutfordringen øker betydelig med en lavere populasjon, og populasjonens størrelse har gått gradvis nedover det siste tiåret. Det foreslås derfor en økonomisk stimulans til at oppdrettere kan velge hingster som gir en lavere innavlsgrad for sine føll enn de ellers ville ha valgt.

Tiltaket som foreslås vil gjelde økonomisk stimulans til fødte føll i 2021. Dersom tiltaket skal gjelde ut over dette forutsettes at statsavgiften fjernes permanent.

Styret i DNT har besluttet at norskfødte kaldblodsavkom som registreres som levende født i DNT i 2021 som resultat av parringer der foreldre ikke har felles besteforeldre (ikke tettere parringer enn 3+4 eller 4+3), utløser kroner 3000 i tilskudd til oppdretter.

Klasseløpsauksjonen 2020

I april vedtok styret å tilby oppdrettere av norskfødte travhester en felles salgskanal høsten 2020 og ga administrasjonen i oppgave å finne en tilpasset salgskanal for situasjonen som travsporten befinner seg i.

Med usikkerheten som koronapandemien bærer med seg, vil en fysisk auksjon ha for stor risiko knyttet til både gjennomføring og økonomi. Ved en internettauksjon vil DNT kunne gi forutsigbare rammer for en rimelig salgskanal for oppdrettere av norskfødte travhester i 2020.

Administrasjonen la frem et forslag til gjennomføring av internettauksjon som styret stilte seg bak. Det vil nå utarbeides et påmeldingsskjema og administrasjonen vil beslutte en påmeldingsfrist med det første.

Avlsfond

Høsten 2018 vedtok styret i DNT å etablere et avlsfond med virkning fra og med 2019.

Fondet skulle finansieres med midler fra DNTs andel av startavgiften. Banenes andel ble inntil videre holdt utenom, men med den forutsetning at DNT skulle bestrebe å fullfinansiere fondet også med banenes andel av startavgiften så raskt som mulig.

Styret i DNT har besluttet å finansiere opp fondet med tilsvarende beløp som banenes andel av startavgiften var for 2019 og vil være for 2020. Dette beløpet utgjør 3 millioner kroner.

Før det kan utbetales midler fra fondet må egenkapitalen i DNT styrkes slik at man har stabile likvider over tid til å gjennomføre intensjonen med fondet. Dette kan først være mulig på det tidspunkt hvor statsavgiften på totalisatorspillet er permanent fjernet.

                       

Les DNTs styreprotokoll her. 

Det Norske Travselskap 
Oslo, 12. mai 2020

Endring i forskrift om karantene

09.05.2020
 

Helsedirektoratet har varslet DNT om at det er foretatt endring i unntaksbestemmelsene om karanteneplikt.

Siden mars har travsportens utøvere vært underlagt karanteneplikten som har vært gjeldende ved innreise til Norge. Helsedirektoratet har nå varslet at det med virkning fra 7. mai er foretatt endringer i unntaket fra Covid-19-forskiften, noe regjeringen bekjentgjorde under sin pressekonferanse torsdag kveld.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge, eller Finland og Norge, under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Endringen betyr at våre næringsdrivende utøvere kan utføre sitt arbeid på travbaner i Norge selv om de har deltatt på travløp i Sverige eller Finland de siste 10 døgn. Forbudet mot å bruke treningsanlegg eid eller finansiert av DNT, dets organisasjonsledd  eller eide aksjeselskaper, oppheves også for denne gruppen.

Det betyr at vi snarest vil foreta endringer i egenerklæringsskjema som gjenspeiler denne endringen.

Dette innebærer også at DNT vil gjenoppta virksomheten med utstedelse av startpapirer til Sverige.

Bestemmelser om smittevern på travbanen

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  05.05.2020
 

Det er utarbeidet egne bestemmelser om smittevern og kontaktbegrensning som gjelder for alle løpsdager som avvikles i denne perioden der samfunnet er pålagt restriksjoner for å bekjempe korona-viruset.

Bestemmelsene om smittevern og kontaktbegresning er en forutsetning for de tillatelser som er gitt for at travsporten kan avvikle travløp i denne perioden. Det er derfor svært viktig at løpsdagene gjennomføres i tråd med bestemmelsene, og at hver og én som er til stede på travbanen etterlever dette.

Det er spesielt viktig å minne om de bestemmelser som omfatter begresning i antallet personer i hesteringen, der det tillates kun én person pr. hest, samt bestemmelsene om henting og overlevering av hest i forbindelse med oppvarming og løp.

I tilfeller der man er to til å transportere hesten, skal den personen som ikke håndterer hesten på banen oppholde seg i eller ved transporten under hele løpsdagen. Det vil si at vedkommende kan hjelpe til med av- og pålessing av hesten på transport, skru hjul på sulkyen ved transporten etc. Men vedkommende kan ikke bære/trille utstyr fra transporten og til hestens påselingsboks, leie hesten rundt i hesteringen eller gå opp til gjerdet for å se oppvarming eller løp etc.
I denne perioden vi nå er inne i, innvilges ingen søknader om å være mer enn én person pr. hest.

Kusk/rytter skal hente og levere alle hester i dennes påselingsboks. Dersom trener/oppasser skal jogge/skritte hesten selv, skal hesten likevel bindes fast, slik at kusk og trener/oppasser kan holde nødvendig avstand til hverandre ved overlevering av hesten. 

Brudd på bestemmelsene om smittevern og kontaktbegrensning vil bli rapportert til banedommernemnden og sanksjonert. Ved svært alvorlige, eller gjentagende overtredelser, kan banedommernemnden i tilegg beslutte å bortvise kusk/rytter og/eller stryke hest fra travløp.

Er du usikker på om du kjenner bestemmelsene om smittevern og kontaktbegresning på travbanen? På temasiden for koronavirus finner du all informasjon du trenger.

Hvordan støtte travsporten best mulig

Skrevet av Marius Lundstein,  20.04.2020
På nåværende tidspunkt er det totalforbud mot publikum på norske travbaner. Kos dere med god travsport på TV istedenfor! Foto: Hesteguiden.com

Søndag 19. april startet totalisatorløpene opp igjen i Norge. DNT minner om smittevernreglene og deriblant forbud mot publikum på banen.

DNT og Norsk Trav har gjennom samarbeid med nasjonale og lokale helsemyndigheter kunne starte opp igjen totalisatorløpene. Gjennomføring av løpene og stevnet i sin helhet er underlagt strenge regler og retningslinjer for smittevern. Les smittevernreglene her.

DNT presiserer at det på nåværende tidspunkt er totalforbud for publikum på banen. Gjennomføring av stevner uten publikum er blant de vilkår som vektlagt for at travsporten skal få gjennomføre sine totalisatorløp i Norge. Inntil annet er bestemt skal vi forholde oss til dette. 

Vi håper spillere, hesteeiere og øvrige interessenter benytter perioden til å følge travløpene via Rikstoto Direkte sin sending. Nå er det i tillegg tilbud på kanalen og du kan nyte trav- og galoppsport første måneden av RD-abonnement for kun 1 krone. Kos dere med god travsport på TV og underhold dere selv med ansvarlig spill!

Les mer og tegn abonnement på Rikstoto Direkte her.

Smittevern på travbanen

Skrevet av Marius Lundstein ,  17.04.2020
Se temasiden "Koronavirus" på www.travsport.no.

Fra 19. april starter travsportens næringsvirksomhet opp igjen med totalisatorløp. Virksomheten startes opp under strenge retningslinjer og vilkår. 

Gjennomføring av totalisatorløp fra 19. april vil foregå under strenge retningslinjer for smittevern. Deriblant vil alle fellesarealer være stengt, være seg på både publikssiden og i hesteringen. Det er kun nødvendig akkreditert personell som vil ha tilgang til hesteringens områder. I hesteringen vil det også være smittevernombud. Smittevernombudet vil overvåke aktiviteten og sørge for at denne gjennomføres i tråd med tiltakene for smittevern. Travløp skal gjennomføres uten risiko for smitte. Da er den enkeltes utøvers ansvarsbevisshet og innsats avgjørende. 

Temaside for koronavirus og situasjonen i travsporten
DNT har laget en egen temaside som heter "Koronavirus". Inngang til siden finner man på forsiden av www.travsport.no. På denne temasiden vil du blant annet finne retningslinjene som nå gjelder, samt skjema for egenerklæring. Skal du reise på travbanen med hest må du sette deg inn i gjeldende regler i god tid før løpsdagen. I tillegg minner vi om at det kan være yttligere restriksjoner lokalt hos den enkelte travbane, og du må derfor følge jevnlige med på banens hjemmeside.

Gå til temasiden her.

Hvor finner du temasiden "Koronavirus"?

Norsk hestesport: Smitteforebygging i stallen

Skrevet av Marius Lundstein,  08.04.2020
 

Sammen med Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter, Øvrevoll Galopp og Norsk Rikstoto har Det Norske Travselskap laget en plakat med viktige punkter for smitteforebygging i stallen.  

Last ned plakaten i pdf-format her

Last ned plakaten i jpg-format her.  

 

 
 

Støtt klubben vår når du spiller hos norsk tipping:

Vårt organisasjonsnr. er:

 

 

914358094