Velkommen til Ørby Bylaug's hjemmeside

Seneste nyt: Generalforsamling 2019

Kære Ørby,

Bestyrelsen i Ørby Bylaug indkalder hermed til ordinær Generalforsamling:

Mandag d. 27. Maj 2019 kl. 19:00
på pladsen på Ørby Gade.


Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 
 - Valg af dirigent
 - Valg af referant
 - Valg af stemmetæller
 - Bestyrelsens beretning
 - Fremlæggelse af regnskab

 - Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne:
I foreningens vedtægter under både punkt 7 og punkt 8, foreslår bestyrelsen at fjerne følgende sætning, som vedrører indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger: "Medlemmer der ikke har netadgang eller e-mail skal have indkaldelse, dagsorden og referat (fra generalforsamlingen) pr. post.".
Hvis forslaget vedtages, fjernes sætningen fra pkt. 7 og pkt. 8. Hvis forslaget falder, forbliver vedtægterne uændrede.

 - Forslag fra medlemmer
 Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 - Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 - Valg til bestyrelsen
 - Valg af intern revisor 
 - Eventuelt  

Sæt kryds i kalenderen, vi håber at se jer alle sammen! 

Mvh. Bestyrelsen
(Udsendt 18/4-2019 + dagsorden 12/5-2019)

Sommerfest 2018

Kære Ørby

Hurra, så er der HØSTFEST!!! :-)

Lørdag den 25. august 2018 kl 14:30 på Ørby Gade.

Klik på invitationen til højre, hvor du kan se programmet og alt det praktiske.
Vi glæder os til at se jer alle sammen!

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Ørby, 16. juli 2018


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Ørby Bylaug, som afholdes lørdag 25. august, 2018, kl. 10.30.


Generalforsamlingen afholdes på ”Festpladsen” på Ørby Gade hvor Ørby Høstfest afholdes samme dag.


Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes for godkendelse af det reviderede regnskab for 2017, da dette ikke kunne opfyldes på den ordinære generalforsamling som blev afholdt på samme sted, 30. Maj i år. Ref. punkt 5 i referatet fra den ordinære generalforsamling.


Agenda for den ekstraordinære generalforsamling er som følgende: 


- Valg af dirigent  

- Valg af referant

- Valg af stemmetæller  

- Godkendelse af revideret regnskab 2017.


Medlemmer af Ørby Bylaug har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer (inklusive fuldmagt). Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem.


Med venlig hilsen


Roar Sæther

Formand

Opkrævning af kontingent

Kære alle i Ørby Bylaug,

Det er tid til at indbetale kontingent for 2018, hvilket som vedtaget beløber sig til kr. 50,-

Beløbet bedes indbetalt på konto nr. 5358 0246077. Husk at angive navn og adresse ifm. overførslen. Det er også muligt at betale kontingentet kontant, hvilket kan gøres inden generalforsamlingen starter på onsdag kl. 19:30 (se indkaldelse herunder).

Vi er ved at oprette en MobilePay løsning til foreningen, og den burde havde været klar nu, men der er forsinkelser i processen. Det er ikke givet at den er klar inden generalforsamlingen, men vi skriver ud så snart den er klar.

Husk at det kun er medlemmer uden kontingent-restance som har stemmeret på generalforsamlingen.

Vi ses :-)

Dagsorden for Generalforsamling

Hej Ørby Bylaug,

Der fremsendes herved Dagsorden til ordinær generalforsamling i Ørby Bylaug, som afholdes

Onsdag 30. maj, 2018, kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Festpladsen for byfesten på Ørby Gade som sædvanlig, men i tilfælde af dårlig vejr så flyttes generalforsamlingen til Askemosevejen 7.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 - Valg af dirigent
 - Valg af referant
 - Valg af stemmetæller
 - Bestyrelsens beretning
 - Fremlæggelse af regnskab
 - Forslag fra bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår, at der stemmes om vedtægtsændring
   Vedr. punkt 3, hvor der ændres, at man fremadrettet kan blive medlem af Ørby Bylaug hvis man er bosat og har fast adresse i Ørby.
 - Forslag fra medlemmer
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer ved tidsfristens udløb
 - Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 - Valg til bestyrelsen
 - Valg af intern revisor 
 - Eventuelt

Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med
dagsordenen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer (inklusiv fuldmagt). Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem. Foreningens vedtægter findes i menuen til venstre.

Med venlig hilsen
Roar Sæther
Formand

Indkaldelse til Generalforsamling

Det indkaldes herved til Ordinær Generalforsamling i Ørby Bylaug, som
afholdes

Onsdag 30. maj, 2018, kl. 19.30.


Sted for generalforsamlingen vil fremgå af dagsorden.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

   - Valg af dirigent
   - Valg af referant
   - Valg af stemmetæller
   - Bestyrelsens beretning
   - Fremlæggelse af regnskab
   - Forslag fra bestyrelsen
   - Forslag fra medlemmer
   - Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
   - Valg til bestyrelsen
   - Valg af intern revisor 
   - Eventuelt

Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
fremsendt/overleveret til formanden senest 8. maj. Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med
dagsordenen.

Beslutninger træffes ved simpel flertal blandt de fremmødte medlemmerne (inklusiv fuldmagt). Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt fra et andet medlem.
Foreningens vedtægter findes på Bylaugets hjemmeside: www.ørbybylaug.dk

Med venlig hilsen
Roar Sæther
Formand

Forår og Vandring i Ørby

Kære alle,

Søndag d. 6. Maj 2018 holder vi Løvspringstur. Det er en vandretur i naturskønne omgivelser hvor vi hygger os med hinanden og får fortalt lidt om området. Alle medbringer egen madpakke/picnic-kurv og drikkevarer.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, der kommer flere detaljer snart.

Glad forårshilsen,
Bestyrelsen

Høstfest 2017

Hey Ørby!!!
Vi holder HØSTFEST

Lørdag d. 26. August 2017

Se invitationen  i menuen til venstre 

Referat fra Generalforsamling

Kære Ørby-borgere

Referatet fra vores Ekstraordinære Generalforsamling d. 22. Juni 2017 kan nu læses under menu-punktet "Generalforsamling".

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Juletræstænding 2016

Vi holder fast i tradition med at tænde Ørby's juletræ d. anden søndag i Advent, altså

Søndag d. 4. December 2016 kl. 16:00


Træet står som sidste år på hjørnet af Farvergårdsvej og Laugøvej.
Der vil som tidligere være Gløgg og æbleskive samt varm chokolde. Vi håber at se så mange af jer som muligt.
Træet er som tidligere en gave fra Virmandsgården som sælger juletræer på Lauvøvej

Hej Ørby.

Igen i år har juletræ`s sælgeren Philip på Laugøvej 42 tilbudt os et juletræ.

Det er efterhånden en tradition at vi tænder juletræet, på hjørnet over for stenhuggeren, den anden søndag i advent som i år er den 4 december.

 

Alle som har lyst til at deltage / hjælpe med at fælde og hente juletræet mødes ved vejen til Laugøvej 42, i morgen lørdag kl. 10.15.

 

Herefter sætter vi lys på træet og rejser det så det er klar til på søndag.

 

På Søndag kl. 16 mødes vi ved stenhuggeren hvor vi tænder træet og drikker jule gløgg, varm chokolade og spiser æbleskiver.

 

Det er nødvendig med nogle hjælpere, hvis vi skal have et ordentligt træ.

 

Hvis du har lyst til hjælpe kan du kontakte mig på mail

 

 

Med venlig hilsen

Ørby Bylaug

Leif Jakobsen.

Kan kontaktes på.

leif.jakobsen@mail.dk

Høstfest 2016

 

Så er tidpunk for årets Høstfest besluttet til 27 august 2016..

Endnu en gang er det Annelise og Rita  som står i spidsen for årets fest.
Roar, Morten, Mads og ??? kommer med et nyt Band og spiller for os

Den 28 August ryder vi op og afholder vi Generalforsamling.

Husk at udbrede budskabet til naboer og alle som i kender i Ørby.


Byfest 14 september 2013

Høstfesten afholdes i år den 14. september 2013
 

Ørby’s band  ”Little Town” vil  på utallige

Opfordringer spille op til dans efter mid-

d agen.

Endeligt program vil blive fremsendt senere

p å sommeren.

Vi efterlyser nye ideer til underholdning og

e vt. bespisning.

Henvendelse kan ske til:

Annelise på:  as.design@mail.dk  ell. 28961043


Ell. Rita på: rita.jakobsen@mailme.dk

Vi glæder os til nogle hyggelige timer sammen,

Og håber endnu flere har lyst til at deltage i år.

                       ØRBY FESTUDVALG


Loppemarked

Loppemarked 15 juni 2013

Loppemarked
Lørdag den 15 juni
På fællesarealerne på Ørbygade
Fra kl. 10 - 15

Ørby-Festen 2012

Årets Ørby Fest
Husk det er på Lørdag
den 1-9-2012
Det starter kl. 15


Så længe det ikke regner mere end at vi kan fastholde teltene, gennemføres festen

Ørby Festen 2011

Lad os gøre det igen – voksne og børn:

tilbringe en hyggelig eftermiddag og aften sammen i
ØRBY:

Lørdag den 03/09 2011 kl. 15

på hjørnegrunden ved Ørbygade. Læs mere om festen.

Fastelavnsfest Lørdag 5 marts.

Så er der fastelavnsfest lørdag den 5. marts  på folden bag Øreholmgård
Samme sted som sidste år.

Vi håber, der komme lige så mange som sidste år. Bedsteforældre er selvsagt velkommen til at have deres børnebørn med, og man er også velkommen til at deltage, selvom man ikke har børn med.

Da Ørby Bylaug desværre ikke har betalende medlemmer nok, er vi stadig nødt til at tage et beløb på 20,- kr pr. barn, som betales ved indgangen på dagen..

Vi opfordrer endnu en gang til at melde sig ind i bylauget, hvis man ikke allerede har gjort det.

Høstfest 4. september

4. September afhodes der Høstfest i Ørby. Festen vil blive afholdt på Ørby Gade. Der vil være grillstegt gris for kun kr. 40,- pr deltagende medlem, børn under 15 år gratis.

Fastelavnsfest

Den 13. februar 2010 blev der afholdt Fastelavnsfest i Ørby. Det var en festlig dag med mange udklædte og god stemning. Se alle billederne fra begivenheden lige her.

Juletræ i Ørby

Søndag d. 6. December klokken 16 blev vores juletræ tændt. Der var et fantastisk fremmøde, omkring 75 Ørby-borgere i alle aldre havde trodset kulden for at se juletræet, hyggesnakke og få lidt glögg og æbleskiver.

Det flotte fremmøde kom lidt bag på bestyrelsen, så næste gang lover vi højt og helligt at der er mere guf til ganen, og ikke mindst mere til børnene.

Formanden fik holdt en kort tale hvorefter træet blev tændt, og der blev danset omkring det til harmonika-musik.

Vi fik lov at samles hos stenhugger Hans på gårdspladsen med fin udsigt til træet, og kunne ved samme lejlighed ønske ham tillykke med fødselsdagen.

Se billeder her!

Husk at der er flere aktiviteter i aktivitetskalenderen. Mange tak til alle som mødte op.

Status

Opdatering: Ørby Bylaug har i øjeblikket 40 medlemmer, og bestyrelsen arbejder på at rundsende en folder med aktivitetskalender.

Kommunen efterlyser Landsbyer.

Vil du være med til at vise os din landsby?

Søndag den 27. september kl.13-16, på Helsingevej 8, Annisse Forsamlingshus afholder Gribskov Kommune i samarbejde med Landsbytemaforum et seminar om landsbyerne i Gribskov Kommune.

Læs mere under :  Den nye Kommuneplan

Byvandring

Til Ørbys borgere!
Vi skal på gåtur ude i det fri
      Søndag den 16. august 2009, kl. 13:00.

Læs mere under Kultur og Byforskøn.

Lidt om Ørby Bylaug

D. 24. Marts 2009 blev Ørby Bylaug stiftet. Foreningen er hjemhørende i Gribskov Kommune i Nordsjælland og har bla. til formål at samle borgerne i landsbyen Ørby i et godt lokalmiljø.

Du kan læse en meget detaljeret hjemmeside om Ørby her: www.vejby-sogn.dk