Bestyrelsen
Bestyrelsen består af følgende medlemmer
 

- Formand: Roar Sæther (formand@ørbybylaug.dk)
- Kasserer: Bo Søe Saltzstein
- Næstformand: Anders Trolle
- Bestyrelsesmedlem: Martin Røssell
- Bestyrelsesmedlem: Torben Nielsen
- Bestyrelsessuppleant: Morten Westergaard
- Bestyrelsessuppleant: Rita Jakobsen