SPONSORAFTALE – BØRN.

Ved cykelløbet fra Skovløkkeskolen den 20. august 2011, vi mødes kl. 09.30.

Cykelrytter:

Navn:____________________________________________________________________

Adresse:__________________________________________________________________

Med beløb på:__________kr. pr. kørt omgang. Eller et støtte på:________________kr.

Løbet køres på Skovgyden, hver omgang er ca. 2 km. Varigheden af løbet er 45 minutter.

Hver påbegyndt omgang tæller for 1 omgang.

 Beløbet opkræves af Østrup forsamlingshus efter løbets afholdelse.

Der vil blive fremsendt girokort for indbetaling, eller beløbet kan sættes ind på konto

Reg. nr. 0909 konto nr. 3590140244 i danske bank. Skriv venligst sponsor.

Ved fremsendelse af skilt i A4 størrelse eller elekronisk logo i pc format inden 20. august,

Vil dette blive opsat på sponsortavle ved forsamlingshuset. 


Firma/person og adresse. _____________________________                  
                                  


Dato og Underskrift. _____________________________                  
123hjemmeside.dk/oestrupforsamlingshus

e-mail:  dortheholmpoulsen@hotmail.com