Antikke tekster
Om siden
Her på siden ligger der forskelligt materiale om de antikke tekster, som vi beskæftiger os med i undervisningen.

1) Sokrates' forsvarstale
Sokrates
Oversigt over Sokrates' forsvarstale (399 f.Kr.)

Talen består af tre dele:

1. Det egentlige forsvar

2. Forslag til strafudmåling

3. Ekstraordinær henvendelse til dommerne, tanker om livet og døden.

 

1. tale / Det egentlige forsvar (§1-24)

 

§1              Indledning:

Henvendelse til dommerne om Sokrates’ retoriske evner

 

§2              Opdeling af anklagerne i nye og gamle anklager.

 

§3-10          Afvisning af de gamle anklager om at Sokrates har beskæftiget sig med naturvidenskab.

 

Forklaring på at Sokrates har pådraget sig så mange menneskers uvilje:

Hans berettigede ry for at være klog, og hans krydsforhør af mennesker, der giver sig ud for at være kloge

                                  

Anklagerne er ubegrundede, men folk er irriterede og udslynger derfor nogle af de klicheer, som de altid bruger om de intellektuelle.

                

§11-16        Afvisning af den aktuelle anklage om at han fordærver ungdommen og ikke anerkender de guder, som Athen officielt dyrker.

 

Her udsætter Sokrates Meletos for en af sine sædvanlige gendrivelsessamtaler og viser hvor uigennemtænkt Meletos’ påstande er.

 

§16-22        Sokrates retfærdiggør sin filosofiske
                 og politiske indsats.

 

§23-24        Epilog. Sokrates begrunder hvorfor han ikke vil bønfalde dommerne om at blive skånet, og hvad der er en dommers virkelige opgave.

 

2. tale / Forslag til strafudmålingen (§25-28)

                

                 Forslag om alternativ straf til Meletos’ forslag om

en dødsdom.  

Sokrates mener, at han har haft en uvurderlig gavnlig betydning for Athen og derfor fortjener en belønning.

 

Han afviser at foreslå landflygtighed, fordi han mener, at hans virke vil være lige så umuligt i andre bystater.

 

Han er ude af stand til at betale en passende bøde, men da hans venner er villige til at betale for ham, så er hans forslag en anseelig bøde.

 

3. tale / Ekstraordinær henvendelse til dommerne (§29-33)

                

Sokrates forklarer hvorfor man ikke for enhver pris skal prøve på at undgå døden, og skitserer sit syn på hvad døden er.

 

Desuden omtaler han at hans daimoniske stemme ikke har forhindret ham i at møde op for retten eller i at sige hvad han har sagt.

 

Dvs. at der er intet, der tyder på, at han går noget ondt i møde.

                

 

 

 

Athens agora set fra Akropolis