Tillidsposter opsat årgangsvis

Bestyrelser og øvrige tillidsposter igennem årene

 

Dette afsnit nævner de skiftende bestyrelser m.v. i kronologisk orden.

 

1977 (17. maj)

Formand: Michael Poulsen

Næstformand: Gunnar Kristensen

Kasserer: Kaj Christensen

Sekretær: Stener Hvam

Bestyrelsesmedlem: Ejnar Steffensen

Bestyrelsessuppleant: Karl Hansen

 

Revisorer: Alex Wurtz

Revisorsuppleant: Ingfred Jørgensen

Bent Stjernholm

 

1978 (21. februar)

Formand: Michael Poulsen

Næstformand: Gunnar Kristensen

Kasserer: Kaj Christensen

Sekretær: Kaj Vendelbo

Bestyrelsesmedlem: Ejnar Steffensen

Bestyrelsessuppleant: Arne Bro Nielsen

 

1979 (februar)

Formand: Michael Poulsen

Næstformand: Arne Bro Nielsen

Kasserer: Kaj Christensen

Sekretær: Stener Hvam

Bestyrelsesmedlem: Jesper Kristensen

Bestyrelsessuppleant: Karl Ejgil Vandborg

 

1980 (15. januar)

Formand: Hans Jørgen Christensen.

Næstformand: Arne Bro Nielsen

Kasserer: Kaj Christensen

Sekretær: Allan Skov

Bestyrelsesmedlem: Jesper Christensen

Bestyrelsessuppleant: Stener Hvam

 

Revisor: Søren Nielsen

Revisorsuppleant: Marianne Poulsgaard

 

Der blev nedsat 3 udvalg omkring udstillingen, som formand, kasserer og sekretær automatisk sad i.

 

Økonomiudvalget:

Kaj Christensen

Karl Ejgil Vandborg

Christian Nielsen

PR udvalget:

Hans J. Christensen

Ole Andersen

Karl Hansen

Udstillingsudvalget:

Allan Skov

Jens Gundersborg

Christian Buus

 

1981 (13. Januar)

Formand: Hans Jørgen Christensen.

Næstformand: Ole Andersen

Kasserer: Stener Hvam

Sekretær: Allan Skov

Bestyrelsesmedlem: Frits Johansen

Bestyrelsessuppleant: Arne Moeskjær

 

Revisor: Marianne Poulsgaard

Revisorsuppleant: Inge Hald Jessen

 

Økonomiudvalg:

Stener Hvam

Kristian Saugbjerg Andersen

Rudolf Pedersen

PR udvalg:

Hans Jørgen Christensen

Karl Hansen

Poul Frøjk

Udstillingsudvalg:

Allan Skov

Christian Buus

Jens Gundersborg

 

1982 (11. januar)

Formand: Hans Jørgen Christensen

Næstformand: Ole Andersen

Kasserer: Stener Hvam

Sekretær: Henning Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Frits Johansen

Bestyrelsessupleant: Per Larsen

 

Revisor: Arne Moeskjær

Revisorsuppleant: Kaj Ramskov

 

Økonomiudvalg:

Stener Hvam

Kristian S. Andersen

Rudolf Pedersen

 

PR udvalg:

Hans Jørgen Christensen

Poul Frøjk

Karl Ejgil Vandborg

Udstillingsudvalg:

Henning Nielsen

Allan Skov

Jens Gundersborg

 

1. Opdrætskontrollanter:

Lemvig:

Kaj Vendelbo

Jens Gundersborg

Struer:

Jens Chr. Jacobsen

Arne Moeskjær

Holstebro:

Kaj Ramskov

Allan Skov

 

1983 (11. januar)

Formand: Stener Hvam

Næstformand: Ole Andersen

Kasserer: Henning Nielsen

Sekretær: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Frits Johansen

Bestyrelsessuppleant: Kaj Ramskov

 

Revisorer:

Arne Moeskjær

Inge Hald Jessen

Revisorsuppleant:

Ingolf Hunskjær

 

PR udvalg:

Stener Hvam

Karl Ejgil Vandborg

Jørgen Jensen

Økonomiudvalg:

Henning Nielsen

Henning Christensen

Inge Marie Rasmussen.

Udstillingsudvalg:

Kristian Saugbjerg Andersen

Allan Skov

Jens Chr. Jacobsen

 

1. Opdrætskontrollanter

Lemvig:

Jens Gundersborg

Kaj Vendelbo

Struer:

Jens Chr. Jacobsen

Arne Moeskjær

Holstebro:

Allan Skov

Torben Sloth

 

1984 (11. januar)

Formand: Stener Hvam

Næstformand: Ole Andersen

Kasserer: Torben Sloth

Sekretær: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: FritsJohansen

Bestyrelsessuppleant: Kaj Ramskov

 

Revisorer:

Poul Poulsen

Inge Hald Jessen

 

Udstillingsudvalg:

Der vælges nu 9 personer uden opdeling i underudvalg.

Allan Skov

Jens Chr. Jacobsen

Karl Ejgil Vandborg

Jørgen Jensen

Inge Marie Rasmussen

Kim Nielsen

Gunnar Knudsen

Gunnar Kristensen

Finn Rasmussen

 

1. Opdrætskontrollanter

Lemvig:

Jens Gundersborg

Kaj Vendelbo

Holstebro:

Allan Skov

Torben Sloth

Struer:

Jens Chr. Jacobsen

Arne Moeskjær

 

1985 (9. januar)

Formand: Stener Hvam

Næstformand: Ole Andersen

Kasserer: Torben Sloth

Sekretær: Allan Skov

Bestyrelsesmedlem: Frits Johansen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant: Ingolf Hunskjær 

Revisorer:
Poul Poulsen
Ingolf Hunskjær
Der nedsættes 6 udvalg, som hver har en fra bestyrelsen som formand, man kan være medlem af flere udvalg.

Udstillingsudvalg:
Ole Andersen
Allan Skov
Niels Jørgen Sørensen
Kim Nielsen
Gunnar Kristensen
Anton Poulsen

Samarbejdsudvalg:
Stener Hvam
Kristian Saugbjerg Andersen
Bjarne Jensen
Niels Jørgen Sørensen
Ingolf Hunskjær
Jens Andersen

Aktivitetsudvalg:
Frits Johansen
Gunnar Kristensen
Karl Ejgil Vandborg
Stener Hvam

PR udvalg
Allan Skov
Henning Nielsen
Henning Christensen
Henning Madsen

1. Opdrætsudvalg:
Torben Sloth
Kaj Ramskov
Jørgen Jensen
Poul Poulsen
Jens Chr. Jacobsen
Chr. Buus
Ingolf Hunskjær

Bladudvalg:
Kristian Saugbjerg Andersen
Allan Skov
Kaj Ramskov
Kim Nielsen
Karl Hansen 

1986 (8. januar)
Formand: Stener Hvam
Næstformand: Ole Andersen
Kasserer: Torben Sloth
Sekretær: Allan Skov
Bestyrelsesmedlem. Ingolf Hunskjær
Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen
Bestyrelsessuppleant: Niels Jørgen Sørensen

Revisorer:  
Poul Poulsen
Jens Chr. Jacobsen 

Udstillingsudvalg:
Ole Andersen
Allan Skov
Niels Jørgen Sørensen
Kim Nielsen
Gunnar Kristensen
Anton Poulsen

Samarbejdsudvalg:
Stener Hvam
Frits Johansen
Bjarne Jensen
Niels Jørgen Sørensen
Jens Andersen
Ingolf Hunskjær

Aktivitetsudvalg:
Ingolf Hunskjær
Karl Ejgil Vandborg
Gunnar Kristensen
Stener Hvam

PR udvalg:
Allan Skov
Henning Christensen
Henning Nielsen
Henning Madsen

1. Opdrætsudvalg:
Torben Sloth
Kaj Ramskov
Jørgen Jensen
Poul Poulsen
Jens Chr. Jacobsen
Chr. Buus
Ingolf Hunskjær

Bladudvalg:
Kristian Saugbjerg Andersen
Allan Skov
Kaj Ramskov
Kim Nielsen
Karl Hansen

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

1987 (13.  januar)

Formand: Stener Hvam

Næstformand: Niels Jørgen Sørensen

Kasserer: Torben Sloth

Sekretær: Allan Skov

Bestyrelsesmedlem: Ingolf Hunskjær

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant: Frits Johansen

 

Revisorer:

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

 

Udvalgene skæres ned til 3, et udstillingsudvag på 4 mand + bestyrelsen. Et 1. opdrætsudvalg på 6 personer. Samt et Bladudvalg på 3 personer. I år vælges dog 7.

 

Udstillingsudvalg:

Knud Erik Krøjgaard

Jørgen Jensen

Svend Overby

Kim Johansen

1. Opdrætsudvalg:

Torben Sloth

Kaj Ramskov

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

Chr. Buus

Ingolf Hunskjær

Bladudvalg:

Kristian Saugbjerg Andersen

Holger Sørensen

Tonny Stadsbjerg

Jørgen Jensen

Frits Johansen

Knud Erik Krøjgaard

Stener Hvam

Torben Sloth

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

1988 (12. januar)

Formand: Torben Sloth

Næstformand: Niels Jørgen Sørensen

Kasserer: Knud Erik Krøjgaard

Sekretær: Allan Skov

Bestyrelsesmedlem: Ingolf Hunskjær

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant: Jørgen Jensen

 

Revisorer:

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Frede Kjeldsen

Henning Madsen

Kim Johansen

1. Opdrætsudvalg:

Kaj Ramskov

Jørgen Jensen

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

Chr. Buus

Ingolf Hunskjær

Bladudvalg:

Tonny Stadsbjerg

Holger Sørensen

Jørgen Jensen

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

1989 (10. januar)

Formand: Torben Sloth

Næstformand: Jørgen Jensen

Kasserer: Knud Erik Krøjgaard
Sekretær: Allan Skov
Bestyrelsesmedlem: Ingolf Hunskjær
Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen 
Bestyrelsessuppleant: Frede Kjeldsen 

Revisorer:
Poul Poulsen
Jens Chr. Jacobsen
Revisorsuppleant:
Karsten Sørensen 

Udstillingsudvalg:
Svend Overby
Henning Madsen
Henning Christensen
Michael Lisbygd

1. Opdrætsudvalg:
Chr. Buus
Ingolf Hunskjær
Poul Poulsen
Jens Chr. Jacobsen
Kaj Ramskov
Stener Hvam

Bladudvalg:

Tonny Stadsbjerg

Holger Sørensen

Jørgen Jensen

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

1990 (9. januar)

Formand: Torben Sloth

Næstformand: Jørgen Jensen

Kasserer: Knud Erik Krøjgaard

Sekretær: Allan Skov
Bestyrelsesmedlem: Vagn Ottesen
Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen
Bestyrelsessuppleant: Henning Nielsen

 

Revisorer:

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

Bestyrelsessuppleant:

Karsten Sørensen

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Henning Madsen

Henning Christensen

Michael Lisbygd

1. Opdrætsudvalg:

Chr. Buus

Ingolf Hunskjær

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

Stener Hvam

Frits Johansen

Bladudvalg:

Tonny Stadsbjerg

Holger Sørensen

Jørgen Jensen

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

1991 (5. februar)

Formand: Torben Sloth

Næstformand: Jørgen Jensen

Kasserer: Knud Erik Krøjgaard

Sekretær: Allan Skov

Bestyrelsesmedlem: Vagn Ottesen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant: Jens Andersen

 

Revisorer:

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

Revisorsuppleant:

Karsten Sørensen

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Henning Madsen

Bent Hedegaard

Jens Byskov

1. Opdrætsudvalg:

Chr. Buus

Ingolf Hunskjær

Poul Poulsen

Kaj Borgholm

Stener Hvam

Frits Johansen

Bladudvalg:

Holger Sørensen

Tonny Stadsbjerg

Jørgen Jensen

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

1992 (4. februar)

Formand: Torben Sloth

Næstformand: Jørgen Jensen

Kasserer: Knud Erik Krøjgaard

Sekretær: Vagn Ottesen

Bestyrelsesmedlem: Jens Andersen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant:Jens Byskov

 

Revisorer:

Poul Poulsen

Jens Chr. Jacobsen

Revisorsuppleant:

Allan Skov

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Erik Sloth

Bent Hedegaard

Henning Madsen

1. Opdrætsudvalg:

Chr. Buus

Ingolf Hunskjær

Poul Poulsen

Kaj Borgholm

Stener Hvam

Frits Johansen

Bladudvalg

Jørgen Jensen

Niels Iversen

Niels Otto Halkjær

 

Materialeforvalter:

Kaj Ramskov

 

 

1993 (2. februar)

Formand: Torben Sloth

Næstformand: Jørgen Jensen

Kasserer: Jens Byskov

Sekretær: Vagn Ottesen

Bestyrelsesmedlem: Jens Andersen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant: Jens Bach Sørensen

 

Revisorer:

Knud Erik Krøjgaard

Ole Andersen

Revisorsuppleant:

Michael Lisbygd

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Bent Hedegaard

Erik Sloth
Erik Hansen

1.Opdrætsudvalg:
Chr. Buus
Ingolf Hunskjær
Poul Poulsen
Kaj Borgholm
Frits Johansen
Stener Hvam

Bladudvalg:
Niels Iversen
Niels Otto Halkjær
Jørgen Jensen 

Materialeforvalter:
Kaj Ramskov 


1994 (1. februar)
Formand: Torben Sloth
Næstformand: Jørgen Jensen
Kasserer: Jens Byskov
Sekretær: Vagn Ottesen
Bestyrelsesmedlem: Jens Andersen 
Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen
Bestyrelsessuppleant: Jens Bach Sørensen 

Revisorer:
Knud Erik Krøjgaard
Ole Andersen
Revisorsuppleant:
Michael Lisbygd

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Bent Hedegaard

Erik Sloth
Erik Hansen
1.Opdrætsudvalg:
Chr. Buus
Ingolf Hunskjær
Poul Poulsen
Kaj Borgholm
Frits Johansen
Stener Hvam
Bladudvalg:
Niels Iversen
Niels Otto Halkjær
Jørgen Jensen 

Materialeforvalter:
Kaj Ramskov 


1995 (7. februar)
Formand: Torben Sloth
Næstformand: Kim Nielsen
Kasserer: Jens Byskov
Sekretær: Jens Bach Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Jens Andersen
Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen
Bestyrelsessuppleant: Elna Mikkelsen 

Revisorer:
Knud Erik Krøjgaard
Ole Andersen
Revisorsuppleant:
Michael Lisbygd 

Udstillingsudvalg:
Svend Overby
Bent Hedegaard
Peder Mikkelsen
Erik Hansen
1. Opdrætsudvalg:
Chr. Buus
Ingolf Hunskjær
Poul Poulsen
Kaj Borgholm
Frits Johansen
Stener Hvam 
Bladudvalg:
Niels Iversen
Jørgen Jensen
Henning Madsen 

Materialeforvalter:
Kaj Ramskov 


1996(6. februar)
Formand: Kim Nielsen
Næstformand: Elna Mikkelsen
Kasserer: Jens Byskov
Sekretær: Jens Bach Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Knud Vestergaard
Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen
Bestyrelsessuppleant: Kaj Borgholm 

Revisorer:
Torben Sloth
Knud Erik Krøjgaard
Revisorsuppleant:
Michael Lisbygd 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Bent Hedegaard

Peder Mikkelsen

Chr. Buus

1. Opdrætsudvalg:

Christian Buus

Ingolf Hunskjær

Poul Poulsen

Kaj Borgholm

Frits Johansen

Stener Hvam

Bladudvalg:

Niels Iversen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Materialeforvalter :

Kaj Ramskov

fra oktober flyttes lageret til Fousing, hvorefter titlen ændres til:

Ladefoged:

Knud Vestergaard

 

1996(13. august)

Af hensyn til sin familie ønsker formanden at trække sig, hvilket medfører følgende ændring i bestyrelsen:

Formand: Elna Mikkelsen

Næstformand: Knud Vestergaard

Kasserer: Jens Byskov

Sekretær: Jens Bach Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Kaj Borgholm

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen
Bestyrelsessuppleant: Kim Nielsen

 

1997( 4. februar)

Formand: Jens Bach Sørensen

Næstformand: Knud Vestergaard

Kasserer: Jens Byskov

Sekretær: Kaj Borgholm

Bestyrelsesmedlem: Christian Buus

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsessuppleant: Jacob Skadborg 

Revisorer:
Torben Sloth
Knud Erik Krøjgaard
Revisorsupleant:

Michael Lisbygd

 

Udstillingsudvalg:

Svend Overby

Bent Hedegaard

John Nielsen

Jørgen Jensen

1. Opdrætsudvalg:

Christian Buus

Ingolf Hunskjær

Poul Poulsen

Kaj Borgholm

Frits Johansen

Stener Hvam

Bladudvalg:

Niels Iversen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Ladefoged:
Knud Vestergaard

 

1998 (3. februar + ekstraordinær 3. marts)

Formand: Knud Vestergaard

Næstformand: Chr. Buus

Kasserer: Jens Byskov

Sekretær: Kaj Borgholm

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Per Hodde

Bestyrelsessuppleant: Kim Nielsen afløses af

Jørgen Jensen pr. 3. marts

 

Revisorer:

Torben Sloth

Knud Erik Krøjgaard

Revisorsuppleant:

Michael Lisbygd

Udstillingsudvalget:

Svend Overby

John Nielsen

Michael Lisbygd

Henry Kreilgaard

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Ingolf Hunskjær

Poul Poulsen

Kaj Borgholm

Frits Johansen

Stener Hvam

Bladudvalget:

Niels Iversen

Henning Madsen

Jørgen Jensen

 

Ladefoged (Holder lidt styr på lageret med udstillingsmaterialet):

Knud Vestergaard

 

1999 (2. februar)

Formand: Knud Vestergaard

Næstformand + foreningsbibliotek: Chr. Buus

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Per Hodde

Bestyrelsessuppleant: Jørgen Jensen

 

Revisorer:

Knud Erik Krøjgaard

Torben Sloth

Revisorsuppleant:

Michael Lisbygd

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Michael Lisbygd

Herman H. Nielsen

Torben Sloth

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Byskov

Kaj Borgholm

Poul Poulsen

Gunnar Balling

Gunnar Kristensen

Bladudvalget:

Niels Iversen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Salg af tilbehør m.v.

Per Hodde

Ladefoged (Holder lidt styr på lageret med udstillingsmaterialet):

Knud Vestergaard

 

2000(1. februar)

Formand og redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Næstformand: Leif Bertelsen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Henry Kreilgaard

Bestyrelsesmedlem: Svend Overby

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen:

Bestyrelsessuppleant:Charles Matthiesen

 

Revisorer:

Knud Erik Krøjgaard

Torben Sloth

Revisorsuppleant:

Michael Lisbygd

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Michael Lisbygd

Herman H. Nielsen

Knud Vestergaard

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Byskov

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Gunnar Balling

Gunnar Kristensen

Bladudvalget:

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”):

Sigurd Nielsen

Foreningsbibliotek samt salg af tilbehør m.v.:

Jørgen Jensen

Ladefoged (Holder lidt styr på lageret med udstillingsmaterialet):

Knud Vestergaard

 

2001(6. februar)

Formand og redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Næstformand: Leif Bertelsen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Bestyrelsesmedlem: Ib Bøgeskov Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen

1. Bestyrelsessuppleant: Charles Matthiesen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Elna Mikkelsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Torben Sloth

Revisorsuppleant:

Kaj Vendelbo

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Michael Lisbygd

Ingrid Brødbæk

Knud Vestergaard

Ole Nielsen

Søren Maarbjerg

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Byskov

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Gunnar Balling

Gunnar Kristensen

Bladudvalget:

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”):

Sigurd Nielsen

Foreningsbibliotek samt salg af tilbehør m.v.

Jørgen Jensen

Ladefoged ( Holder lidt styr på lageret med udstillingsmaterialet):

Knud Vestergaard

 

2002(7. februar)

Formand: Leif Bertelsen

Næstformand: Charles Matthiesen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jensen

1. Bestyrelsessuppleant: Ib Bøgeskov Nielsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Elna Mikkelsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Vendelbo

Revisorsuppleant:

Jens Byskov

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Ingrid Brødbæk

Jens Bach Sørensen

Ole Nielsen

Søren Maarbjerg

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Byskov

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Gunnar Balling

Gunnar Kristensen

Bladudvalget:

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Ingrid Brødbæk

Karl Ejgil Vandborg

Foreningsbibliotek samt salg af tilbehør m.v.

Jørgen Jensen

Ladefoged (Holder lidt styr på lageret med udstillingsmaterialet):

Charles Matthiesen

 

 

2003(6. februar)

Formand: Leif Bertelsen

Næstformand: Jens Bach Sørensen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Jim Christensen

1. Bestyrelsessuppleant: Elna Mikkelsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Herman Nielsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Vendelbo

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Ingrid Brødbæk

Vagn Ottesen

Ole Nielsen

Søren Maarbjerg

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Frits Johansen

Karl Ejgil Vandborg

Bladudvalget:

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Ingrid Brødbæk

Karl Ejgil Vandborg

Foreningsbibliotek

Jim Christensen

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2004(6. februar)

Formand: Jim Christensen

Næstformand: Jens Bach Sørensen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Birgitte Lauridsen

1. Bestyrelsessuppleant: Elna Mikkelsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Herman Nielsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Leif Bertelsen

Vagn Ottesen

Charles Matthiesen

Søren Maarbjerg

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Frits Johansen

Karl Ejgil Vandborg

Bladudvalget:

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Ingrid Brødbæk

Karl Ejgil Vandborg

Foreningsbibliotek

Jim Christensen

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2005(6. februar)

Formand: Jim Christensen

Næstformand: Jens Bach Sørensen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Birgitte Lauridsen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Svend Overby

1. Bestyrelsessuppleant: Leif Bertelsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Herman Nielsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Chr. Buus

Henry Kreilgaard

Charles Matthiesen

Jørgen Jensen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Elna Mikkelsen

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Ingrid Brødbæk

Karl Ejgil Vandborg

Foreningsbibliotek

Jim Christensen

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2006(6. februar)

Formand: Jim Christensen

Næstformand: Jens Bach Sørensen

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Preben Poulsgaard

1.     Bestyrelsessuppleant: Leif Bertelsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Herman Nielsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Chr. Buus

Henry Kreilgaard

Charles Matthiesen

Jørgen Jensen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Kristian Saugbjerg Andersen

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Svend Overby

Karl Ejgil Vandborg

Foreningsbibliotek

Preben Poulsgaard

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2007(5. februar)

Formand: Jens Bach Sørensen

Næstformand: Preben Poulsgaard

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Leif Bertelsen

1.     Bestyrelsessuppleant: Frank Vester Nielsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Søren Galmstrup

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Chr. Buus

Henry Kreilgaard

Charles Matthiesen

Jørgen Jensen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Kristian Saugbjerg Andersen

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Svend Overby

Foreningsbibliotek

Preben Poulsgaard

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2008(4. februar)

Formand: Jens Bach Sørensen

Næstformand: Preben Poulsgaard

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Søren Galmstrup

1.     Bestyrelsessuppleant: Frank Vester Nielsen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Jon Pedersen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Chr. Buus

Jon Pedersen

Charles Matthiesen

Klaus Johansen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Kristian Saugbjerg Andersen

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Dan Thomsen

Foreningsbibliotek

Preben Poulsgaard

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2009(2. februar)

Formand: Jens Bach Sørensen

Næstformand: Søren Galmstrup

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Jon Pedersen

1.     Bestyrelsessuppleant: Mads Bryndum Jensen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Leif Bertelsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Chr. Buus

Dan Thomsen

Charles Matthiesen

Klaus Johansen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Kristian Saugbjerg Andersen

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Dan Thomsen

Foreningsbibliotek

Jon Pedersen

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

2010(1. februar)

Formand: Jens Bach Sørensen

Næstformand: Søren Galmstrup

Kasserer: Else Sørensen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Jon Pedersen

1. Bestyrelsessuppleant: Mads Bryndum Jensen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Leif Bertelsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Kaj Borgholm

Jens Andersen

Chr. Buus

Dan Thomsen

Charles Matthiesen

Klaus Johansen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Kristian Saugbjerg Andersen

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Dan Thomsen

Foreningsbibliotek

Jon Pedersen

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2011(7. februar)

Formand: Jens Bach Sørensen

Næstformand: Søren Galmstrup

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Bestyrelsesmedlem: Jon Pedersen

1. Bestyrelsessuppleant: Mads Bryndum Jensen

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Leif Bertelsen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Jens Andersen

Chr. Buus

Dan Thomsen

Charles Matthiesen

Søren Nielsen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Dan Thomsen

Foreningsbibliote k

Jon Pedersen

Salg af tilbehør m.v.

Jens Bach Sørensen

 

 

2012(6. februar)

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Mads Bryndum Jensen 

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby 

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen

1. Bestyrelsessuppleant: Dorthe Slot Bäck

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Jørgen Jensen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Jens Andersen

Chr. Buus

Jon Pedersen

Charles Matthiesen

Henning Nielsen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Dan Thomsen

Foreningsbibliotek

Søren Nielsen 

Salg af tilbehør m.v.

Søren Galmstrup

2013(4. februar)

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Søren Nielsen

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby 

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Slot Bäck

 1.     Bestyrelsessuppleant: Knud Erik Krøjgaard

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Jørgen Jensen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Mads Bryndum Jensen

Chr. Buus

Jon Pedersen

Charles Matthiesen

Henning Nielsen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op og tænder for varmen i ”Hønsehuset”)

Klaus Johansen

Foreningsbibliotek

Søren Nielsen 

Salg af tilbehør m.v.

Søren Galmstrup

 

2014 (den 3. februar)

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Søren Nielsen

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby 

Redaktør:Kristian Saugbjerg Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Slot Bäck

1. Bestyrelsessuppleant: Knud Erik Krøjgaard

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Jørgen Jensen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Mads Bryndum Jensen

Chr. Buus

Erik Futtrup Madsen

Charles Matthiesen

Jørgen Jensen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Jens Jørgen Kristensen

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Madsen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op tænder for varmen i ”Hønsehuset)

Klaus Johansen

Foreningsbibliotek

Søren Nielsen 

Salg af tilbehør m.v.

Søren Galmstrup

 

 

2015 (den 2. februar)

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Søren Nielsen

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby 

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Slot Bäck

1. Bestyrelsessuppleant: Knud Erik Krøjgaard

2. Bestyrelsessuppleant (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet): Jørgen Jensen

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Mads Bryndum Jensen

Jørgen Hyldgaard

Erik Futtrup Madsen

Charles Matthiesen

Jørgen Jensen

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Kaj Borgholm

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Nielen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op m.v.)

Klaus Johansen

Foreningsbibliotek

Søren Nielsen 

Salg af tilbehør m.v.

Søren Galmstrup

 

2016 (den 1. februar)

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Dorthe Slot Bäck

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby 

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen

1. Bestyrelsessuppleant: Jørgen Jensen

2. Bestyrelsessuppleant: Knud Erik Krøjgaard (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet):

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Mads Bryndum Jensen

Jørgen Hyldgaard

Erik Futtrup Madsen

Charles Matthiesen

Knud Erik Krøjgaard

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Kaj Borgholm

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Henning Nielen

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op m.v.)

Klaus Johansen

Foreningsbibliotek

Søren Nielsen 

Salg af tilbehør m.v.

Søren Galmstrup


    

2017 (den 6. februar)

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Dorthe Slot Bäck

Kasserer: Klaus Johansen

Sekretær: Svend Overby 

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen

1. Bestyrelsessuppleant: Jørgen Jensen

2. Bestyrelsessuppleant: Knud Erik Krøjgaard (deltager ikke i bestyrelsesarbejdet):

 

Revisorer:

Michael Lisbygd

Kaj Borgholm

Revisorsuppleant:

Jens Andersen

 

Udstillingsudvalget:

Per Kirkeby

Mads Bryndum Jensen

Jørgen Hyldgaard

Erik Futtrup Madsen

Charles Matthiesen

Knud Erik Krøjgaard

          

Førsteopdrætsudvalget:

Chr. Buus

Jens Andersen

Kaj Borgholm

Jens Bach Sørensen

Henry Kreilgaard

Jørgen Jensen

          

Bladudvalget:

Jørgen Jensen

Carsten Jensen           

Henry Kreilgaard

 

Vicevært (låser op m.v.)

Klaus Johansen


Foreningsbibliotek

Søren Nielsen

Biblioteket befinder sig ved mødelokalet


Salg af tilbehør m.v.         

Søren Galmstrup


2018 (19. februar)

Formand: Søren Galmstrup                                                                                                                     

Næstformand: Dorthe Slot Bäck                                                 

Kasserer: Klaus Johansen                                                           

Sekretær: Svend Overby           

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen                                                                                         

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen                                                                                                                 

1. Bestyrelsessupleant: Jørgen Jensen                       

2. Bestyrelsessupleant: Knud Erik Krøjgaard

 

Revisorer

Kaj Borgholm (1 år)                                                                     

Michael Lisbygd (2 år)                                                                 

Jens Andersen (suppleant)                                                                               

 

Udstillingsudvalg

 (Valgt for  2018)

Per Kirkeby                                                                                  

Mads Bryndum Jensen                                                                

Jørn Hyldgaard                                                                            

 (Valgt for 2018-19)

Kim Højer                                                                                     

Lasse Noer Mathiesen                                                                  

Niels Pedersen

 

Førsteopdrætsudvalg

Kontaktperson: Jørgen Jensen                                                   

Christian Buus                                                                             

Jens Andersen                                                               

Kaj Borgholm                                                                               

Jens Bach Sørensen                                                                          

Jørgen Jensen                                                                               

Henry Kreilgaard                                                                         

 

Bladudvalg

Jørgen Jensen                                                                               

Carsten Jensen                                                                             

Henry Kreilgaard

                                                                                                                                           Vicevært

Klaus Johansen           


    

                                                                                                                                        

Salg af tilbehør m. v.

Søren Galmstrup

2019 (4. februar)

Formand: Søren Galmstrup                                                                                                                                                                                           

Næstformand: Dorthe Slot

Kasserer: Klaus Johansen                                                            

Sekretær: Kim Højer                                                                     

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen                                                                                      

Redaktør: Kristian Saugbjerg

1. Bestyrelsessupleant: Niels Pedersen                      

2. Bestyrelsessupleant: Knud Erik Krøjgaard                                    

 

Revisorer

Kaj Borgholm (1 år)                                                                    

Jens Andersen (2 år)                                                        

Per Kirkeby (suppleant)                                                              

 

Udstillingsudvalg

 (Valgt for  2019-20)

Per Kirkeby                                                                                  

Carsten Jensen                                                                             

Svend Overby                                                                               

 (Valgt for 2019)

Agnete Nielsen                                                                              

Lasse Noer Mathiesen                                                                  

Jørgen Jensen                                                                                                                               

  Opdrætsudvalg

Kontaktperson: Kristian Saugbjerg Andersen                                    

Christian Buus                                                                             

Jens Andersen                                                                              

Kaj Borgholm                                                                               

Kim Højer                                                                                          

Kristian Saugbjerg Andersen                                                     

Henry Kreilgaard                                                                         

Bladudvalg

Jørgen Jensen                                                                               

Carsten Jensen                                                                             

Henry Kreilgaard                                                                        

 

Vicevært

Klaus Johansen

  Foreningsbibliotek  

Søren Nielsen                      

Salg af tilbehør m.v.

Søren Galmstrup                            


     

2020 (3. februar)

Formand:  Søren Galmstrup

Næstformand: Dorthe Slot Bäck                                                 

Kasserer: Klaus Johansen                                                            

Sekretær:  Kim Højer      

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen                                                                                      

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen                                                                                                                 

1. Bestyrelsessupleant: Niels Pedersen                                            

2. Bestyrelsessupleant: Knud Erik Krøjgaard

 

Revisorer

Kaj Borgholm (1 år)                                                                    

Jens Andersen (2 år)                                                        

Per Kirkeby (suppleant)                                                              

 

Udstillingsudvalg

(Valgt for  2019-20)

Per Kirkeby                                                                                  

Carsten Jensen                                                                             

Svend Overby                                                                               

 (Valgt for 2019)

Agnete Nielsen                                                                              

Lasse Noer Mathiesen                                                                  

Jørgen Jensen

                                                                                                                                                       

Opdrætsudvalg

Kontaktperson: Kristian Saugbjerg Andersen                         

Christian Buus                                                                             

Jens Andersen                                                                               

Kaj Borgholm                                                                               

Kim Højer                                                                                          

Kristian Saugbjerg Andersen                                                     

Henry Kreilgaard                                                                         

 

Bladudvalg

Jørgen Jensen                                                                               

Carsten Jensen                                                                             

Henry Kreilgaard                                                                         

 

Vicevært

Klaus Johansen

 

Foreningsbibliotek  

Søren Nielsen                      

 

Salg af tilbehør m. v.

Søren Galmstrup          

 
Her skriver du telefonnummer, adresse osv.
Email:
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE