Ornitose (Clamydiose) - papegøjesyge

Ornitose eller clamydiose er en sygdom, der skyldes smitte med bakterien Chlamydia psittaci. Ornitose ses primært hos fugle - især papegøjer og papegøjelignende fugle - men kan også ses hos duer, høns, kalkuner, fasaner og andre fugle. Sygdommen kaldes også populært papegøjesyge.

Ornitose er en zoonose, dvs. den kan overføres fra dyr til mennesker.

Sygdommen forekommer over hele verden og i Danmark ses også tilfælde hvert år.

Sygdomstegn

Inkubationstiden, dvs. den tid der går fra dyret bliver smitte til det viser tegn på sygdom, er 5 - 14 dage. Der ses feber og symptomer fra åndedrætsorganerne med rigeligt sekret fra næsen og evt. lungebetændelse. Der kan ses øjenbetændelse, tarmbetændelse med diarre og symptomer fra nervesystemet.

Smittespredning

Smittespredning sker gemmen afføring og sekret fra næsen. Bakterien kan tåle en del udtørring og smitte sker oftest ved indånding af forstøvet afføring eller sekreter. Direkte kontakt med næb hos syge fugle eller kontakt med fjer og væv fra smittede dyr, f.eks. ved slagtning, er dog også en risiko for mennesker. Det er således hyppigst dyrehandlere, dyrlæger, fjerkræslagtere og fugleopdrættere der er udsatte.

Der er ikke konstateret smitte fra menneske til menneske.

Sygdommen påvises ved udtagelse af en blodprøve.

Behandling, bekæmpelse og kontrol

Konstateres ornitose i et fuglehold sættes dette under offentligt tilsyn, der bl.a medfører, at syge fugle skal isoleres og at der ikke må fjernes fugle fra fugleholdet.

Ornitose kan behandles med antibiotika. Et fuglehold skal behandles over en længere periode og det offentlige tilsyn kan ophæves igen når behandlingen er slut og der ikke længere kan konstateres sygdom blandt dyrene.

Personer der passer de smittede fugle, anbefales at bære handsker og åndedrætsværn, samt at rengøre og desinficere bunden af burene hyppigt.

Der kan ikke vaccineres mod ornitose.


Kontakt
Husdyrsundhedskontoret - 1.kontor@fvst.dk