Uddrag af artikler m.v.

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 1

 

Jordbærhovedet Dværgpapegøje

(Agapornis lilianae)

Af Kristian Saugbjerg Andersen

 

Beskrivelse: (Efter Parrots of the World)

Han: Grøn fjerdragt, mere gullig på underside og gump. Pande og hals orangerød, hen mod nakken, kinder og øverste del af bryst er laksefarvet. Hale grøn, sidefjer lidt gulorange og med lidt sort på tværs. Øjenring hvid. Næb koralrødt. Iris mørk rødbrun (hos ældre fugle kan det være mere grålig). Ben gråbrune.

Hun: Ligner hannen men er ofte en anelse mattere i farven.

Ungfugle: Minder meget om voksne fugle, men er noget mattere i farven og har ofte lidt sort i de rødlige områder. Næbbet er lidt mere gulligt.

Længde: Ca. 13,5 cm.

Mutationer: De findes i et væld af mutationer/farvevarianter i dag, der er afbilledet en lutino her, og der er en lille smule i slutningen af artiklen, sammen med et foto af flere mutationer, som angivelig er af denne art, men ellers vil jeg ikke komme nærmere ind på dem.

 

Fra Naturen

 Den kommer fra det sydlige Tanzania og nordvestlige Mozambique sydpå gennem Malawi til det nordlige Zimbabwe. De opholder sig aldrig i tørre områder men kun langs med og imellem floderne Zambesi, Luangwa og Shire og deres bifloder samt ved Nyassa-søen. Deres udbredelsesområde dækker ca. 539.000 km2.

De er lavlandsfugle og holder normalt til i disse floddale der ligger fra 500 til 1000 m.o.h., dog ses de i området omkring Zambesifloden også lidt væk fra floden i åbne acacia-skove med høje træer. Uden for yngletiden sker det at de træffes på højere liggende plateauer. Bestanden er ifølge opgørelsen fra IUCN’s liste over rødlistede fugle her fra 2018 om ikke sårbar, så er den tæt på at være truet. Denne status har den i øvrigt haft siden 2004. I 2009 blev bestanden opgjort til at være op under 20.000. Nu vurderes det at bestanden i naturen er nede på under 15.000 individer (6.000 – 15.000), og dens status er nok tæt på at rykke en tak op på barometeret over truede fugle. Går man tilbage til år 2000 og før det så blev den bestemt ikke betragtet som truet og bestanden var også større.

Jordbærhovedet dværgpapegøjer er selskabeligt anlagt, og ses ofte i flokke på 20-100 individer (af og til flere) der er ret støjende, især når de søger føden der består af frø, frugt, bær og grønne skud. Det sker ikke sjældent at de æder halvmodent hirse og lignende landbrugsafgrøder, og så er de ikke populære for selv om de er små og ikke findes i millioner, så kan de godt lave nogen skade. De tager også meget gerne blomster af akacier. De opsøger vandløb for at drikke flere gange i løbet af dagen. Trusler i mod den er især oversvømmelserne i Zambesi floddalen i områderne ned mod Lake Kariba (som ligger på grænsen mellem Zambia og Zimbabwe – den er en af de største opdæmmede sø som findes og den dækker et område der er 5.580 km2 , med en genemsnitlig dybde på 49 m. og er på sit dybeste sted 97 m.) og Cahorra Bassa Dam i Mozambique (det er den næststørste opdæmmede sø i det sydlige Afrika, og den er på 2.793 km2 med en gennemsnitlig dybde på 20.9 m. På det dybeste sted er den 154 m. dyb).

Den bliver også betragtet som en plage af mange småfarmere i området, og bliver derfor efterstræbt således at jagt betragtes som en rimelig stor trussel. Den bliver også holdt som volierefugl mange steder i lokalområdet.

Der er ikke beskrevet ret meget om hvordan de yngler, men fugle der er indført til Zambia ynglede under husenes tagskæg, medens de andre steder benyttede sig af Bøffelvævernes reder. Fra voliereopdræt er det dog beskrevet at hunnen bærer barkstykker op til redekassen i næbbet.

At den træffes omkring Nyassa søen har bevirket at den i ældre litteratur også kaldes for Nyassa dværgpapegøje. I England benævntes den også af og til for Lilians dværgpapegøje, både dette navn og den systematiske betegnelse lilianae skyldes at kaptajn George Ernst Shellly, da han i 1894 beskrev fuglen opkaldte den efter Lillian Elisabeth Lutley Sclater, der var søster til hans stabschef Kaptajn Sclater der var chef for en gruppe soldater der skulle foretage opmålinger af Nyassa området.

Den var dog formodentlig alle-rede iagttaget i 1864 ved Shire floden på nogen afstand, men man havde da antaget at det drejede sig om en Rosenhovedet dværgpapegøje. 

Der er ikke iagttaget bastarde-ring med Sortkindet dværgpape-gøje i naturen, og deres udbre-delsesområde er adskilt af et 160 km bredt skovbælte mellem Kachindu og Livingstone.

Som volierefugl

Det første import af Jordbærhovedet der kom til Europa i 1926 og var en kollektion på flere hundrede fugle til Chapmans i London. De blev åbenbart ret hurtigt fordelt ud over Europa for det varede ikke længe inden de første opdræt dukkede op. Allerede den 16. april samme år klækkede den første unge hos Kaptajn Stokes i England og ungen forlod reden den 18. maj. Året efter havde han opdræt hos to par med 5 unger hos begge.

Samme år altså 1926 var der opdræt i Tyskland hos Neunzig (2 unger) og i Frankrig hos Mme Lecallier der havde købt 14 af de indførte fugle den 28. marts, som alle blev placeret i en åben  voliere, hvor der var opsat 7 redekasser. 14 dage senere var 5 kasser besat og der var lagt æg, og ikke mindre end 20 unger gik på pind den 20. maj og de følgende dage. Lidt længere hen på sommeren gik yderligere 20 unger på pind, og de ynglede også fint de følgende 2 sæsoner. En anden franskmand Decoux havde også opdræt i 1926. Han havde købt 4 par som blev sat sammen i et bur og de begyndte at yngle ned det sammen, disse fugle ynglede fortsat 5 år senere og måske længere.

I mange andre lande ynglede de også i de følgende år, således også her i Danmark hvor Axel Reventlow, i Odense har fået æren af at have det første opdræt i Danmark i 1927. Han fortæller i en artikel i Stuefuglene tilbage i 1927 bl.a.: “....at da de første Jordbærhovedede kom ind i 1926 var de meget dyre, men da de dels ynglede godt, ligesom der kom flere importer, således at de i begyndelsen af 1927 kunne erhverves i Tyskland for 50-55 mark pr par. Men allerede hen sidst på året var de igen steget til 100 mark fra Tyskland og I England var de steget til 5 £ for et par.

Den 1. marts fik han 2 flotte eksemplarer, der blev sat ind i en voliere til et par Katharina parakitter og en Blommehovedet Ædelparakit, og bortset fra lidt diskussion om hvem der først havde adgang til foderskålene forekom der aldrig problemer hos disse fugle. De faldt utroligt hurtigt til og gik samme aften til ro i en kasse. Efter nogle få dage begyndte de Jordbærhovede at bygge rede, idet begge fugle ved hjælp af næbbet slæbte store fyrrenåle, rodtrævler, kolbehirse og hvad de ellers kunne finde i kassen.

Efter 10 dages forløb kom han i tanker om at der måske kunne ligge gamle risfugleæg i kassen og tog den ned for at se efter. Min forbavselse var stor da jeg opdagede at der var 6 æg i kassen. Det faldt mig overhovedet ikke ind at det kunne være de Jordbærhovede, som allerede havde lagt 6 æg så æggene blev fjernet. Samme dag talte han med en erfaren fugleholder og de besluttede at slå et æg itu - ægget var friskt - så resten af æggene kom op i kassen i en fart. Dagen efter begyndte fuglene at bygge i en anden kasse og denne gang holdt han fingrene ved mig selv. Efter nogle dage blev hunnen i kassen, medens hannen enten sad på pinden udenfor og sang eller holdt vagt et stykke derfra. Således gik der 30 dage og nu var fuglene ikke længere bange for mig når jeg gik ind til dem og han tog kassen ned for at se om der var unger. Der lå 4 æg og en lille lyserød unge. 2 uger senere blev de 4 æg fjernet, det viste sig at de 2 var ubefrugtede og de 2 øvrige indeholdt døde unger. De første 8 dage var det kun hunnen der madede unger derefter hjalp de hinanden. Opmadningsfoderet bestod af myrepupper, æggebrød (sand-kage), opblødt kolbehirse, spiret sølvhirse samt solsikke og andet frø.”

Reventlow fortæller som andre at hannen hos Jordbærhovedet dværgpapegøje nærmest har en lille kvidrende sang, medens hunnen skræpper.

Senere i 1927 havde Hans Burrild også opdræt, der var 5 æg og 4 unger i første kuld og der gik 3 unger på pind i andet kuld. Af foder fik de hirse, kanariefrø, afskallet havre, uafskallet ris og hvide solsikkefrø. Til opmadning desuden hårdkogt æg og æggebrød hakket sammen med skoldede myrepupper.

 Der ses mere i Medlemsnyt

 

Sivastrild

Neochmia ruficauda

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

I en god del af Australien kan man finde denne lille kun 11 cm lange finke, der er 2 former hvoraf nominatformen Neochmia ruficauda ruficauda kommer fra det østlige Australien hvor den træffes i den mellemste del af Queensland, fra kysten og langt ind i landet. Underarten Neochmia ruficauda clarescens findes i store dele af det nordlige Australien fra Queensland i øst gennem Northern Territory til Western Australia.

Beskrivelse: Efter dommermaterialet omhandlende australske pragtfinker. Masken er skarlagenrødt med talrige hvide pletter; bryst/kropssider er olivengule med talrige hvide pletter; bugen er gul –

mod gattet iblandet hvidt. Nakke/vinge/overgump er brunlig olivengrøn. Svingfjer gråbrune med lyse sømme. Overhaledækfjer er mat karminrøde med hvidlige spidser. Halen er mørk gråbrun, de mellemste fjer er rødlige; formen er kilefornmet afrundet. Øjne er rødbrune med en rød øjenring; ben/tæer rødlig kødfarvede (af og til gule); næb skarlagenrødt.

Kønsforskel: Hun er lidtmattere i farverne, masken er mindre og lidt afbleget.

Underarten fra nord kaldes ofte for grøn sivastrild eller rødmasket sivastrild. Er mere gulgrøn i hele fjerdragten og har en noget større maske. Bugen er klar gul.

I naturen: I store dele af sit udbredelsesområde er den meget almindelig, medens den andre steder ses knapt så tit, og i det hele taget har udviklingen og forandringen af biotoperne gjort, at bestandene er blevet splittet op i isolerede bestande. I slutningen af 1990’erne kom det frem at de var ved at være truede i naturen, og at de var forsvundet mere eller mindre i nogle områder. De nyeste tal fra BirdLife siger, at bestanden måske nok er vigende i nogle områder, men generelt betrag-tes den som værende ikke truet. De findes ikke jævnt fordelt, men i mere spredte bestande ud over de 3.380.000 km2, som udgør det område hvor man har mulighed for at se dem.

De ses normalt i vegetationen af siv, rør m.v. langs vandløb og i sump-områder, men også hvis der er lidt fugtige græsser på sandede områder der er kantet med buske og krat. De ses dog også i andre områder, så-som marker med ris og sukkerrør. De ses faktisk aldrig i nærheden af bebyggede områder. De færdes ofte parvis eller i mindre flokke på op mod 20 fugle. I yngletiden er sammenholdet lidt løsere. Når de flyver i flok har de en hurtig og direkte flugt, ligesom de brat skifter kurs (næsten på samme måde som vores hjemlige stær, eller hos vadefugle).

De finder føden i lav vegetation, bl.a. tager de frø direkte fra stråene på spinifix-græs og andre planter. De finder faktisk største delen af føden uden at komme på jorden. De pikker dog også en hel del frø fra forskellige græsser op fra jorden. Ligeledes indtager de også en del insekter som myrer og flyvende termitter, de sidste snupper de i flugten.

De drikker på duevis ved at stikke næbbet ned i vandet og suge det op. de drikker fortrinsvis morgen, middag og aften, de bader meget gerne, også i fugtige blade.      

Når de er færdige med at kurtisere hinanden bygger de en rede i en gren-kløft eller i en tæt græs-tue. rede der oftest har en diameter på 8-14 cm bygges af græsstrå og andre plantedele, det være sig grønne eller tørre strå som oftest har en længde af 15-30 cm, og det er ikke altid tynde strå de bruger, nogle af bladene kan være mellem 3 og 7 cm. brede. De har ofte en kort indgangsrør. Rederne kan findes næsten fra jordhøjde og op til 7 m. over jorden.

De lægger 3-6 æg som begge køn skiftes til at ruge på om dagen, om natten tager hunnen sig selv af opgaven. Rugetiden er 13 dage. Ungerne er som nyklækkede lyse kødfarvede med kun enkelte dun. Kun få dage gamle kan man begynde at høre at ungerne tigger højlydt om føde. Efter ca. 3 uger forlader ungerne reden og vender ikke tilbage til denne, men eftermades i endnu et par uger eller så. Derefter klarer ungerne sig selv og de gamle kan gå i gang med næste kuld. Sivastrilder begynder at yngle et stykke hen i regntiden, og de har faktisk en lidt længere yngletid end de fleste pragtfinker, idet de begynder at yngle i december (de øvrige starter først langt hen i januar). De slutter ofte først hen i august med at yngle.

Ungfuglene begynder at udfarve fra ungedragt til ungfugledragt i en alder på 3-4 mdr.

Standard og mutationer

Dommernøglen siger endvidere: Beskrivelsen er som de ser ud i naturen. Igennem de mange år de har været i vore volierer er bestandene for længst blandet mere eller mindre sammen og det vil være umuligt at adskille dem,

I Tyskland beskriver man i dag kun den intensive farvede type fra nord.

Vi kan i dag med de sivastrilder som findes i Danmark/Europa og ved hjælp af selektion fremavle fugle med en god maske og farver, samt være livskraftige, ligesom der ønskes en ret tydelig forskel på hannen og hunnen. Som en dommerbemærkning anføres det, at masken skal gå fra næbbet over issen, den skal nå til bag øjet, samt på kinderne. Farven skal være skarlagenrød overstrøet med talrige små hvide pletter som er jævnt fordelt.

Skillelinjen mellem bryst og bug skal være tydelig og danne en skarpt afgrænset linje.

Mutationer: Der findes flere mutationer bl.a. Gulmasket (gulhovedet) sivastrild adskiller sig ved at masken er intensiv gul, og adskiller sig tydelig fra kroppens farve og med talrige hvide pletter. Overhaledækfjer er gule, næbbet er rød(orange). Generelt er de en smule lysere i farven, ellers er den i størrelse, farve og type som normalfarvet. Denne mutation opstod i 1970’erne i Holland.

 

Der var mere i Medlemsnyt

 

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 2

 

Blårygget Spurvepapegøje

Forpus xanthopterygius

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

 

Beskrivelse: 1,0: Den overvejende farve er grøn, men undersiden er blegere og mere gullig. Øjenområdet er smaragdgrønt. Underryg, gump og tommelfjer er violetblå. På oversiden har håndsvingfjerene en grøn yderfane og en grå inderfane, på undersiden er de blålig grågrønne. Armsvingfjerene har en grøn yderfane på oversiden, som dog bliver violetblå ved basis, inderfanen er grå. Armsvingfjer er også blålig grågrønne på undersiden. Hånddækfjer og store armdækfjer er violetblå, samme farve som små undervingedækfjer. De store undervingedækfjer er blålige grågrønne. Halefjerene er lysende grønne på oversiden og undersiden er mørkegrøn. De har grå fødder og neglene er hornfarvede til grå. Overnæbbet er hornfarvet, som bliver mere grå ved basis. Undernæb er gråt. Iris er mørkebrun.

Længde: 12 cm.

Kønsforskel: Hun minder meget om hannen, men de blå farver er erstattet af grøn. Undersiden er mere gullig.

Ungfugle: Ser ud som forældrene, dog med et lyst rødligt næb. Allerede i en alder af ca. 14 dage bliver ungernes fødder grå. De blå farver i hanungernes vinger er mindre udbredt og underryggen er næsten ren grøn. Udfarvningen sker ved første fældning, efter nogle måneder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Underarter: I dag anerkendes vel kun fire.

Forpus x. flavissimus – Ceara Blårygget Spurvepapegøje

1,0 ligner 1,0 af nominatformen meget, men oversiden er lysere og mere gullig, undersiden er mere gullig. Pande og kind samt det øverste af struben har enten et citrongult anstrøg eller er ren citrongul. De blå farver er lysere og mere koboltblå. Næb oftest ren grå.

0,1 minder meget om hunnen hos nominatformen, men er mere bleg og gulliggrøn. Især er pande, kind og bug tydelig blegere og mere gullig-grøn. Næb som hos 1,0.

Forpus x. crassirostris

1,0 minder meget om nominatformen, men de blå aftegninger er ble-gere. De grønne farver på såvel overside som underside er mørkere. Inderfanen på håndsvingfjer er mere brunlig. Hånddækfjer er bleg gråligvioletblå. Små vingedækfjer er violetblå og mørkere end hånddækfjer.

0,1 minder om 0,1 af nominatformen, men de grønne farver er mindre gullige.

Længde: Den er mindre end nominatformen, især vingemålet.

Forpus x. spengeli – Spengels Blårygget Spurvepapegøje

Den overvejende farve er lys grøn.

1,0: Underryg, gump og store armdækfjer er lys turkisblå. Hånd- og armsvingfjer er grøn på oversiden med grå inderfaner. Inderste hånddækfjer er violetblå. Små undervingedækfjer er turkisblå langs vingekanten som går gradvis over i hyacintblå ned mod svingfjerene. Underhaledækfjer lyst gulliggrønne. Overside af halefjer grøn, inderfane af yderste fjer er gul. Fødder kødfarvede. Næb lyst hornfarvet.

0,1 er som 0,1 af Grønrygget Spurvepapegøje (Forpus passerinus passerinus).

Denne underart er tydeligt adskilt fra de øvrige, idet hunnen ligner hunnerne af de forskellige underarter af Grønrygget. Hannen af Spengels minder mere om Grønrygget end om de øvrige Blåryggede, men er dog let at genkende på at den har lyst hornfarvet næb, kødfarvede fødder, turkisfarvet underryg og undervingedækfjer, sidstnævnte er delvis mørk hyacintblå og langs vingekanten lyst turkisblå.

Forpus x. flavescens

1,0 meget lig nominatformen, men de grønne fjerpartier er mere gulgrønlig. De blå partier er meget blegere.

0,1 meget lig nominatformen, men er blegere og mere gullig.

 

Fra naturen: Denne lille papegøje på kun 26 gram har et udbredelsesområde der strækker sig over et område på 8.760.000 km2, i store dele af Argentina, Bolivia, Brasilien, Peru, Paraguay, Ecuador og Columbia. De er generelt almindelige og regnes ikke som værende truet, men de betragtes også som sporadisk forekommende idet de i visse områder er meget almindelige, medens de i andre distrikter ses mere sjældent. De træffes i mange forskellige biotoper såsom subtropisk buskland og i delvis åbne områder med grupper af buske, tæt krat og spredte træer. Meget almindelige på træbevoksede sletter langs floder, medes de sjældent ses i meget tørre områder og ved lunde med kokospalmer langs strandene. De kan træffes op til 1200 m.o.h.

De ses oftest i mindre grupper på mellem 5 og 20 fugle, men ses dog ej heller sjælden i flokke på 50 fugle eller flere, når der er masser af føde på et sted, eksempelvis hvis et træ står fyldt med bær. De er meget aktive fugle som bruger en stor del af dagen på jorden med at søge efter frø, eller i buske og træer hvor de æder bær. Disse aktiviteter er altid ledsaget af en konstant kvidren, og det er faktisk den lyd der udvirker at man opdager at de er der, da deres farver ofte falder i med vegationen. Når de sidder og hviler sig flokvis i træerne, sidder de og retter på fjerdragten, både hos sig selv og hos de andre fugle i flokken. Når de flyver af sted fortsætter de med at kvidre og det lyder næsten som om det var en flok siskner.

Føden består af frø af græsser og andre urteagtige planter, bær, frugt, grønne skud og formodentlig også blomster.

Yngletiden er mange steder afhængige af hvornår regntiden slutter, men de har som oftest deres rede i et hul i en gren eller i selve stammen på et træ. Det sker dog også at de benytter en forladt rede bygget af Brun Ovnfugl (Furnarius rufus). Disse store kuppelformede reder bygget af mudder, benyttes meget gerne af Blårygget Spurvepapegøje, som slæber en del græsstrå ind på bunden og her lægger de så de 3-7 æg som et kuld normalt består af. Fra voliereopdræt ved man at hunnen ruger alene i 18 dage, og ungerne forlader reden ca. 30 dage gamle og eftermades i endnu et par uger.

Se mere i Medlemsnyt

 

Tøjleastrild

Estrilda rhodopyga

Af Kristian Saugbjerg Andersen

 

På de tørre busksavanner i Østafrika fra Sudan og Ethiopien sydpå til Tanzania og Malawi, kan man træffe denne lille astrild, det er især i nærheden af floder og andre steder hvor der er vand, det kan være i haver samt i landbrugsområder. De ses også ved skovrande, men vist aldrig i egentlig skov. De lever fortrinsvis i lavlandet, men ses også oppe i bjergene til omkring 1800 m.o.h., når der bare er vand. Den er overvejende standfugl og bestanden er bestemt ikke truet og skønnes at være meget stabil udover de godt 4.000.000 km2, som er det område hvor den skulle kunne træffes. Det ser dog ud til, at de i yderområderne, godt kan flakke noget rundt udenfor yngletiden.

De ses parvis eller i småflokke ofte sammen med andre astrilder. De æder frø af græsser ofte lige fra strået, men også modent frø som de finder på jorden, samt lidt hirse og insekter. Det er fortrinsvis til opmadning at de bruger rigtig mange insekter, især i ungernes første levedage.

De bygger en lukket rede med sidevendt indgang, på jorden imellem græstuer og lign. måske lavt i buske af græsstrå m.v. De 4-6 æg udruges på 12-13 dage og ungerne forlader reden efter ca. 3 uger, de efterfodres i yderligere 2-3 uger.

De er af og til værtsfugl for den redesnyltende dominikanerenke Vidua macroura.

Beskrivelse

Umiddelbart ligner den gråastrild, Estrilda troglodytes, men de midterste halefjer er bredere og

over- såvel som underside har en mere varm farve. Den tværstribning gråastrilden har, er hos tøjleastrilden svagere. Overhaledækfjer er som kanter af midterste halefjer højrøde. Vingedækfjer og inderste albue fjer er kantet med rødt. Underhaledækfjer er tværstribet i sortbrunt hos han og gråbrunt hos hun.

Øje rødbrunt, næb sort, ben og tæer mørkebrune.

Hun som han på nær farven af tværstribning på underhaledækfjer.

Ungfugle ligner de voksne men mangler tværstribning og næbbet er rensort, hvor de voksne har noget rødligt på rande og ved basis. Ungerne har en mat øjenstribe og først omkring 3 måneders alderen skiftes den samtidig med næbfarveændring.

Længde: ca. 11 cm.

 

Grønt fra naturen

Almindelig Mælkebøtte

(Taraxacum officinale)

Af Kristian Saugbjerg Andersen

kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte, og det botaniske navn ses af og til som Taraxacum vulgare. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet roset af blade det første år. Bladene er elliptiske med dybe, høvl-formede lapper og hel rand.

 Oversiden er friskgrøn, mens under-siden er mat lysegrøn. Blomstringen sker normalt i april-maj, men græssede eller klippede planter kan blomstre helt frem til september. De gule, tungeformede blomster er samlet i en ende stillet kurv, der sidder på en opret, hul stængel. Frugterne er en nød med paraplyformet fnok.

Ikke-synlige træk: Rodnettet består af en kort, lodret rodstok, en kraftig og dybtgående pælerod med tynde siderødder. Alle dele af planten rummer en hvid, mælkeagtig, latexholdig saft. Den kraftige, næringsrige rod og de mange flyvende frø gør arten til et ofte set ukrudt.

Størrelse 0,35 x 0,30 m (35 x 30 cm/år).

Hjemsted: Planten er hjemmehørende i Europa og Asien, men den er udbredt og naturaliseret i alle klodens tempererede egne. Den optræder på udyrkede arealer, på græssede marker, i haver og langs vejkanter – altså overalt hvor der er en kort vegetation, som tillader planten at spire i lys.

Klassifikation: Taraxacum officinale. Mælkebøtte er en samleart for ca. 400 apomiktiske underarter (Egentligt er mælkebøtte en fællesbetegnel-se for en lang række småarter. Planten kan lave frø uden bestøvning, og herved bliver afkommet genetisk identisk med moderplanten. Der kan derfor opstå mange småarter, som er meget vanskelige at skelne fra hinanden).

Anvendelse: Roden kan anvendes som kaffesurrogat. Bladene kan anvendes som foder til mindre husdyr, og også i salat, hvis bladene er unge, eller hvis de bleges som julesalat. Mælkebøtte er rig på A-vitamin og også en god kilde på C-vitamin. Mælkebøttens saft kan smøres på efter eller før berøring af brændenælder, og fungerer som et let smertestillende. Både de gule kronblade og roden kan bruges til kryddersnaps – nogle siger at den smager rigtig godt.

I denne sammenhæng tænkes nu mest på værdien som foder til vore fugle, og her er den vist næsten uovertruffen, med sit indhold af vitaminer og næringssalte, der let optages af fuglen, ligesom det skulle have en gavnlig virkning på fuglenes lever og fordøjelsessystem.

Man kan næsten finde dens bladrosetter året rundt, men det er i foråret og forsommeren den blomstrer mest. I områder der bliver afgræsset eller slået kan man sagtens finde blomster helt hen til september.

Når man i det tidlige forår begynder at fodre med mælkebøtteblade skal fuglene selvfølgelig kun have ganske lidt de første dage, men derefter kan man roligt øge mængden. Mange fugle især kanarier og andre siskner samt de fleste parakitter vil meget gerne have dette foder, også når der kommer blomster. Når frøet modnes og de gule kronblade bliver hvide og er klar til at agere faldskærme og føre frøet ud i den store verden, så kan det være en fordel lige at klippe det øverste af sådan at frøet bliver i foderskålen.

Man kan også høste frøet og tørre det til senere brug. Jeg gjorde det et år og det var ikke så svær, jeg plukkede frøstandene om aftenen når de lukkede sig (desværre kom myggene også frem ved den tid, så man blev gnavet en del i). Så klippede jeg toppen af så tæt på selve frøene som muligt og anbragte blomsterkurvene på noget køkkenrulle som var lagt ud i en sydvestvendt vindueskarm. I løbet af et par dage eller tre, alt efter hvor meget sol der var, kunne frøen blot rystes af og så fik de lov til at ligge og tørre i endnu et par dage, før de blev hældt over i et rødbedeglas. Frøet holdt sig fint, men de fugle jeg havde på daværende tidspunkt var ikke begejstrede for den slags foder, så jeg fik vist aldrig gentaget forsøget.

Nej blade og blomster derimod, vil rigtig mange fugle gerne have, for ikke at glemme roden som mange papegøjefugle, men også kanarier gerne vil æde. Det kan altid give lidt beskæftigelse og foderværdien er også i orden.

Jeg kan for øvrigt huske en ordveksling fra min første tid i foreningen, hvor et nyt medlem spurgte en ældre fugleven, om det var rigtigt at han også gav parakitterne roden af mælkebøtterne. Svaret var, ”ja selvfølgelig – får du ikke løg på din bøf”. 

 

Vitamintilskud via madolie og tran

Af Kristian Saugbjerg Andersen

 

Man kan også hæve indholdet af vitaminer i foderet ved at tilsætte det madolie eller tran. De fleste ved jo nok hvordan levertran ”dufter”, så det er de ikke meget for at bruge, men man kan dog også få et lugtfrit produkt fra IMEX.

I forbindelse med det åbent hus arrangement der var d. 17/4 sad jeg og læste lidt i et par af Racefjerkræs klubblade, og her var der et forslag om at tilsætte kornet noget madolie, da dette produkt skulle indeholde masser af E-vitaminer.

Jeg nævnte det på et bestyrelsesmøde et par dage senere og så fortalte Jon Pedersen at det bruger han også til duerne, ligesom det kunne være en god ide at tilsætte opmadningsfoderet et par dråber hvis det er blevet for tørt.

Jeg har selv brugt tran – mest det lugtfrie – som indeholder A og D vitaminer. Fremgangsmåden er for det såvel som for madolien at man tager en portion frø og så hælder man væsken udover det og rører godt rundt. Til høns og duer som æder frøet helt kan det vel serveres med det samme, men for at de øvrige fugle kan få lidt mere ud af det, så hældte jeg lidt rigelig tran på og lod det stå til dagen efter. Der blev rørt rundt i det et par gange eller tre, sådan at det fik suget alt væsken op. Fuglene ville meget gerne have det.

Jeg vil nok bruge de to typer hver for sig, sådan at de hver anden gang kan får tran og hver anden gang madolie.

 

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 3

 

 

 

De små Ringparakitter

Barnardius barnardi

af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

 

Beskrivelse efter dommerudvalgets nøgle omkring australske parakitter:

BARNARDS PARAKIT

Barnardius barnardi barnardi

Han: Pandebånd rødt; øvrige hoved lysegrønt, bortset fra et mørkt bånd, der strækker sig fra øjet og bagom nakken. Kinder med et blåligt skær; et nakkebånd, der ligger under det mørke bånd er klart gult; overryggen mørk gråsort; øvrige del af ryggen samt vinger mørkt grønne, lysere ved forkanten af vingen; bryst og bug blågrøn, med et uregelmæssigt orange bånd tværs over brystet. Overhalen grøn, med et blåt anstrøg; underhalen lyseblå med lys spids; iris mørkebrun; næb lysegråt; ben mørkegrå.

Hun: Meget lig hannen, men med lidt svagere orange brystbånd og generelt lidt mattere i farverne, specielt den mørke farve på overryggen. Hovedet lidt mindre af bygning.

Længde: 33 cm.

Ungfugle: Ligner hunnen, men er mattere i farverne og i reglen uden orange brystbånd. Udfarvningen begynder ca 1 år gamle og er tilendebragt, når de er ca. 15-18 måneder gamle.

Udbredelse: Sydvestlige Queensland, den centrale del af New South Wales, samt Victoria og det sydlige Australien.

Mutationer: Tilbage i 1927 fandt man en gul fugl i naturen – jeg er ikke klar over om det var en gul eller en lutino. Fra Tyskland og Holland kendes såvel gule som blå mutationer - så vidt jeg ved  har den blå også været i Nordjylland for en del år siden.

Dommervejledning: Der bør satses på fugle der fremtræder stærkt grønne med blåligt anstrøg (se under underarter). En god mørk rygfarve hos hanner, samt et kraftigt farvet orange brystbånd, bør fremhæves ved bedømmelsen.

Underarter: Der er to hvoraf den ene Whites Ringparakit (Barnardius barnardi whitei) ligner Barnards Ringparakit, men har en lysere og mere mat fjerdragt. Den findes ikke i vort fuglehold, men der har før 1960 været enkelteeksemplarer i Europa, som vel er blevet parret sam-men med Barnards Parakit, og det kan der af og til stadig ses spor efter.

Den anden beskrives herunder:

 

CLONCURRY PARAKIT

Barnardius barnardi macqillivrayi

Han: Den burde vel i grunden have været en underart af Port Lincoln parakitten, for Cloncurry parakitten fremtræder som en lys afbleget form af denne, d.v.s. at fjerdragten overvejende er pastelgrøn, lidt mørkere på oversiden; bugfarven er klar gul og skarpt adskilt fra den grønne brystfarve; den har intet pandebånd og issen er grøn, mens kinderne er skinnende lyseblå; vingekanten har samme farve; halen er blågrøn til blå med lyse spidser og halens underside lyseblå; iris gulorange, næb hvidligt, ben gråbrune.

Hun: Er meget lig hannen, også i farveintensitet, men hunner er i reglen et mere spinkelt bygget hoved og næb.

Længde: 33 cm.

Ungfugle: Mattere i fjerdragten. Mørke øjne. Udfarver lidt over 1 år gamle og er fuldt udfarvede, når de er ca 15-18 måneder.

Udbredelse: Nordvestlige Queensland og de østlige dele af Northern Territory.

Mutationer: En gul (dilute) mutation er kendt fra Belgien og Holland.

Dommervejledning: Bestanden er overvejende god, men vær på vagt over for en svag og ikke gennemfarvet gul bug, og enkelte eksemplarer mangler også lidt kropsfylde.   

 

Fra naturen

På engelsk hedder de Mallee Ringneck Parrot, og det passer rigtig godt til dem idet deres foretrukne biotoper ofte er bevokset med den form for Eucalyptus som kaldes for Mallee.De findes i åbne skove, områder hvor der er lidt træbevoksningomkring gårde, kornlader, staklader, vandhuller m.v. De findes dog også i andre skovtyper, bl.a. i acaciakrat. Og især Cloncurry parakitten ses også på træbevoksede græsstepper og skove langs floderne især i bjergområder. En anden grund til at Cloncurry holder sig indenfor et bestemt område i nord skyldes også, at de foretrækker et bestemt eucalyptus som redetræ, som kun findes der.

Barnards Parakit er rimelig almindelig overalt, selv om den er begyndt at trække sig tilbage fra visse områder, der er endda dele af South Australia hvor den næsten er forsvunden. Cloncurry er i nogle lokalområder almindelig, men generel er den bestemt ikke almindelig.

Der er nogle papegøjefugle som har draget fordel af, at dele af australiens store græssletter, bush og skovområder inddrages til landbrugsformål, det gælder dog ikke for disse fugle, som nu kun ses i mindre grad i nærheden af landbrug og andre steder hvor mennesker færdes jævnligt i større omfang. De små Ringparakitter trækker sig altså  mere og mere ud i "vildmarken", især langs vandløb.

 De træffes oftest parvis eller i små flokke, når de færdes på jorden eller på de yderste grene af eucalyptustræerne for at søge føde. Der har været enkelte iagttagelse af, at Barnards parakit er set i flokke på mere end 200 fugle. Det er dog mere normalt at de færdes i blandede flokke med Gul Rosella, Blå Rosella, Sangparakit og Blåmaskeparakit. 

Kort efter solopgang letter de fra sovetræerne og søger hen til damme, drikketrug i kvægfolde, bække eller flodløb for at få tørsten slukket. I det varme område udnytter de alle chancer for at drikke, de er blevet observeret følge efter en vandvogn, som sprøjtede vand på en motorvej der skulle repareres, så snart der var bare en anelse af en pyt, var de nede for at drikke. Derefter drager de ud og søger føde, det varer til hen midt på formiddagen, hvorefter de søger ly for den stærke varme inderst på grenene i toppen af løvrige træer. Kort før det begynder at skumre, hvor temperaturen atter er blevet mere human, søger de føde igen derefter snupper de sig en aftendrik, inden de går til ro for natten.

Barnard Ringparakit er normal standfugl, selv om den i nogle distrikter godt kan strejfe lidt rundt, dette skyldes formodentlig klimatiske årsager. Cloncurry er også standfugl, men bestanden varierer altså en hel del.

Føden består af frø af græsser og mange urteagtige planter, bær, frugt, blomster, grønne skud, insekter og deres larver. Barnard Ringparakit tager også frø af meloner, både vilde og kultiverede, det er ikke sådan at de gnaver hul på melonerne, men udelukkende når disse sprækker i sommervarmen.

For Barnard Ringparakitten begynder yngletiden i august og strækker sig frem til januar, mod nord nok gennemsnitlig lidt senere end bestanden mod syd. Cloncurry yngler fra februar til maj/juni. Reden er i en hul gren eller et hul i et træ, og for Barnards vil det også oftest være i en eucalyptus. De gnaver lidt i det porøse materiale i bunden af hullet, hvorefter hunnen lægger sine æg - oftest 4-6. Hun udruger dem på 19 dage, og i den tid forlader hun kun reden ganske kort, tidligt om morgenen og sidst på eftermiddagen, for at æde og hun bliver også madet af hannen. Han opholder sig det meste af tiden i nærheden af redehullet, og giver straks højlydt besked, hvis der er nogen form for fare. Ungerne forlader reden ca 5 uger efter at de er klækket, og  mades i endnu nogle uger. De bliver ofte sammen med forældrene et stykke tid i en lille familieflok, på et tidspunkt slutter sig sammen med andre ung-fugle, og strejfe rundt sammen med disse indtil de bliver kønsmodne, hvorefter de finder en partner, og så kan hele historien begynde forfra.

 

Som volierefugl

Barnards Parakit har været her længe, i 1896 skriver Wiese at den kun har været indført en enkelt gang. Hvorvidt han mener her til landet er jeg ikke helt klar over men det kan også være til de fugle som indgik i den franske Vicomte af Cornély's samling i begyndelsen af 1880'erne, og her fandt det første opdræt også sted i 1884. Vicomten havde 2 kuld det år, og der kom en unge på pind i første kuld, medens det andet gik i vasken, da en bisværm okkuperede redekassen et kort stykke tid. I England fandt det første opdræt sted i 1902, hvor en Mrs. Johnstone opdrættede 2 unger, og året efter 3 unger. Ifølge dommermaterialet, så var det Aage Madsen, Skovbo ved Viborg der i 1958 opnåede det første opdræt her i landet. Der har dog så vidt jeg kan se ikke rigtig været skrevet noget om dette opdræt. Her i Nordvestjydsk Fugleforening er den selvfølgelig også opdrættet, det fandt sted i 1982, hvor Michael Poulsen fik 2 selvstændige unger af kassen.

Cloncurry parakitten fandtes vel slet ikke, eller kun i enkelte eksemplarer i fugleholdet, og her i Europa skal vi vist et stykke efter 2. verdenskrig før den kommer. Det første opdræt som fandt sted i en voliere, var i Australien hvor en meget kendt opdrætter Allan Lendon. Han fortæller bl.a. følgende om opdrættet:" Cloncurry parakitten var stort set ukendt i fugleholdet før 1939, men der sad nogle få fugle som tamfugle i det nordlige Queensland, og måske også andre steder. I april 39, fik Lendon 1 ung han af en god ven og i august samme år var han på ferie oppe i dens udbredelsesområde og erhvervede sig et par. Så snart han kom hjem til Adelaide, blev de sat i en voliere og gik straks i redekassen. Der blev lagt 5 æg hvoraf et forsvandt, 2 var ubefrugtede, 1 indeholdt en fuldt udviklet foster, men den klækkede ikke, det gjorde det sidste æg, men ungen blev kun 3 dage gammel. Midt i november var der igen et kuld på 4 æg, hvoraf de 2 var ubefrugtede, men de andre to klækkede først i december. 1 af ungerne døde kun få dage gammel, medens den anden forlod redekassen den 9. januar 1940. Dette par ynglede også de følgende tre år, men i 1943 dør hannen. Lendon får fat på en ny ung han og de yngler dette år samt de to følgende, men i starten af 1946 dør også denne han. Hunnen fik så en søn fra 1944 som mage, men ham kunne hun ikke lide, så det blev kun til ubefrugtede æg. Så blev hun sat sammen med en søn fra 1942, hvilket gik bedre, det blev til 1 unge i 1947, men både i 2. kuld og i 1948 lagde hun kun 1 ubefrugtet æg. Lendon tog den gamle hun ud af avl og var også meget tilfreds med de 31 unger der havde forladt hendes redekasse som selvstændige igennem årene. Lendon mener i øvrigt at denne succes skyldtes at han havde dem til at gå parvis alene i en voliere, på daværende tidspunkt var det åbenbart ikke ualmindelig at have flere par parakitter i store voliere i Australien". Og det kan man vel kun give ham ret i, at det går bedst med disse parakitter, når de holdes parvis.

Hvornår den kom her til landet er jeg ikke helt klar over, men ifølge dommermaterialet har den været opdrættet flere gange op igennem 1970'erne, og hyppigere igennem 1980'erne. I opdrætsregisteret er det anført at det første opdræt skulle have fundet sted i 1985 i Horsens, hos E. Jensen, der udstillede opdræt dette år, og det er formodentlig det første opdræt der er beskrevet/udstillet. Cloncurryen er ligeledes opdrættet i Nordvestjydsk Fugleforening, dette opdræt fandt sted i 1988, hvor Svend Erik Nielsen, fik 3 unger på pind.

I dag er ingen af fuglene ualmindelige i vort fuglehold, men der ses dog fortsat mange flere volierer med Barnards parakitter (eller Barnardi som den vel oftest kaldes) end med Cloncurry. Det er fugle som helt klart kræver en god solid voliere, gerne fremstillet af metal, da de med deres kraftige næb, godt kan være hårde ved træværket, selv om de ikke er når så slemme som deres "store" fætre - Port Lincoln - og Twenty Eight parakitterne. De bør derfor altid have adgang til friske gnavegrene. Også trådvævet skal være af den lidt mere kraftige type. Det er aldrig skade til med et inderrum til volieren, men ellers skal det inderste være solidt overdækket, sådan at de kan komme i ly for regn, sne og storm. Af foder skal de have en parakitblanding (grov eller alm. alt efter ejerens temperament) måske tilsat saflor. Før og i yngletiden skal det også serveres i spiret form evt. sammen med spiret solsikke. Nogle vil også bruge solsikke og hamp i den kolde tid. Men det har vist også en hel del med temperament og tro at gøre, om man bruger den ene eller den anden metode. De tager desuden gerne majs, frugt (æble, pære m.v.), bær (hyben, rønnebær, sandtorn m.v.) og grønt som mælkebøtte, fuglegræs, gulerødder m.v.    

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 4.

Elegant græsparakit

 

Neophema elegans

Af Kristian Saugbjerg Andersen

Beskrivelse: Isse, nakke, hals og ryg er gylden olivengrøn. Mørkeblåt pandebånd med lyseblå linje foroven, som fortsætter hen over og bag øjet.. Strube, tøjle samt den forreste del af kind lysegul. Bryst er olivengrønt. Bug og underhaledækfjer lysegule. Vinger olivengrønne med et dybblåt vingebånd. Sorte håndsvingfjer med blå kant. Næbbet er mørkt hornfarvet, iris mørkebrun, ben grå.

Kønsforskel: Hun er mere mat i farverne.

Længde: Ca. 21 cm.

Ungfugle: Isse og overside mat olivengrøn, ingen eller kun et lille pandebånd, ydervingedækfjer lys olivengrøn, med mat lyseblå spidser. Undervingestribe ses hos nogle hunner, men mangler oftest eller er meget svag.

Bemærkning: Den adskiller sig fra Blåvinget ved at have mindre blåt i vingen og med et lysere blåt pandebånd som går hen over og bag øjet. Fjerdragten har også et mere gulligt skær, især over brystet.

Fra naturen: Findes stort set i hele det sydvestlige Australien, samt i store dele af det sydøstlige Austra-lien, men dog mest på fastlandet. Det er et område der strækker sig over godt 3.200.000 km2. Mod vest er bestanden ekspanderet kraftigt siden slutningen af 1930’erne, hvor den

                                               11

kun fandtes i det sydvestligste hjørne. Dengang fandt man den ikke i skovområder og ej heller i Swan flodens delta. Nu findes den mere eller mindre over det hele, også inde omkring Perth og nordpå til Fortescue floden. Mod øst findes den i South Australia mod vest på Eyre halvøen og mod nord op i Flinders Range. I New South Wales træffes den bl.a. ved Riverina og nordpå til området omkring Paroo floden. Der er også en bestand på Kangaroo Island.Bestanden er ikke opgjort, men betragtes som værende stabil, og den er bestemt ikke truet i dag.

Elegant Græsparakit kan findes i mange forskellige biotoper. Mod øst lige fra sandklitterne ved kysten, på åbne græsområder og i områder

med landbrugsdrift, når der blot er en vis bevoksning af træer. Områder med akacie-krat og eukalyptus samt på saltbusk stepperne. I sydvestlige Australien har de formået at etablere sig i skovområder, dog kun i lysninger eller i randområder hvor skovene støder op mod græsmarker. Nord for Perth ses de tæt ved kysten. Oppe omkring Carnarvon ses de også tæt på kysten og gerne i områder med akacie-kratland og lignende buske/træer. Ses også på græsstepper når der bloter små klumper af krat, lave buske og eukalyptus.

De er stadig ret almindelige i det område på omkring 3.240.000 km2, hvor de findes. Ifølge de nyeste undersøgelser ser det ud til at området bliver mindre, dels grundet ændringer af selve biotopforholdene. Man har godt nok ikke skønnet bestandens størrelse, men der er en del som tyder på, at igennem de senere år er bestanden vokset en smule, så den betragtes bestemt ikke som værende truet. Bestandens tæthed varierer selvfølgelig en del, sådan at de i nogle egne er meget almindelige, medens de andre steder er yderst sjældne, og er vel stadig omfattet af fredning i en eller anden grad.

Elegant græsparakit ses i løbet af ynglesæsonen mest parvis eller i mindre flokke, meden de på andre tider af året kan ses i flokke på mellem 20 og 100 fugle eller flere. I områder hvor der også findes blå-vinget græsparakit (Neophema chrysostoma) færdes de af og til i blandede flokke. De bruger en stor del af dagen på jorden hvor de søger efter føden som består af frø fra græsser og andre urteagtige planter, bær og små frugter. Det hele er fra ret lave planter. De er set tage for sig af retterne når kløver er ved at 12

være modne. De tager også frø fra Paspalum græsser, der vist er en indført græsart, som i dag betragtes som ukrudt i Australien (især en bestemt art som er vært for en svamp, der kan forårsage ”drejesyge” hos kvæg). Paspalum græsser bruges i nogle lande bl.a. til greens på golfbaner, og kan nok herfra spredes til den omliggende natur. I andre egne af Australien er bl.a. brunbrystet sivfinke (Lonchura castaneothorax) også tiltrukket af dette frø. De æder også frø fra planter af Zygophyllum-slægten der mest vokser i halv-og heltørre områder. Ved at undersøge

kroen på indsamlede fugle, har man konstateret at de tager frø fra mange forskellige planter, bl.a. også af planter af Lomandra-slægten (der er en australsk planteslægt med op mod 50 forskellige arter), samt grønt og meget små sten. De tager også insekter, larver m.v. når lejlighed byder sig. 

Når de færdes på jorden, er de især om sommeren meget svære at få øje på, idet deres kropsfarver falder fuldstændig i med det tørre græs. Medvirkende til at de er svære at få øje på, er nok også at de normalt ikke siger noget medens de søger føde, de kan dog kvidre en smule. Under flugten høres et skarpt kald (tsit-tsit…tsit-tsit), som skulle minde noget om sivastrildens (Neochmia phaeton) kald. De er ret sky og svære at komme tæt på. Hvis de bliver forstyrret vil de i første omgang sidde fuldstændig stille, for så i sidste øjeblik at flyve hen til et nærtstående træ, eller i mangel af en sådan, hen bag noget krat eller evt. en tue af Paspalum-græs. Hvis man fortsætter med at forstyrre dem, vil de flyve meget højt op og derefter forsvinde ud i det fjerne. De har for øvrigt en ret elegant flugt. Når de opsøger drikkestederne kommer de ofte flyvende i nogen højde, for så at dykke direkte ned på vandet helt inde ved bredden. De sidder normalt ikke og hviler sig midt på dagen, men sætter sig først op i et træ når det er begyndt at skumre.    

I nogle områder kan der være lidt bevægelser i bestanden hen over sæsonen, ligesom de i perioder på en til flere år kan være almindelige i et område, hvorefter de pludselig forsvinder i nogle år, og så lige pludselig er de der igen.

Når ynglesæsonen (som er fra sidst i august til december) starter vil hannen begynde at hoppe og danse og i det hele taget forsøge at charmere sig ind hos hende. Når dette er lykkedes vil de opsøge en passende redehul, som kan være enten i en horisontal groende gren eller

 

i stammen på et træ, det kan være et enkeltstående træ eller et træ som

står i en gruppe træer. Hun lægger fire til fem hvide æg på bunden af hullet, hvor der oftest vil være et lag af trøsket træ. Hun udruger æggene på 18 dage og hun ruger meget fast. Ungerne forlader reden når de er ca. 30 dage gamle og eftermades i endnu et par uger eller tre af forældrene. Når de er tre til fire måneder gamle, vil de fælde ud til voksendragt.

Medlemsnyt nr. 5.

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 6

Lidt fra Medlemsnyt nr. 7

Blad. Nr. 7. 2020

 

Bladet indeholder:                              s. 14: Gråhovedet stær

s. 3: Næste møde                                 s. 15: Angola Turako 

s. 4: Årskalender                                 s. 20: Sulawesi purpurdue

s. 5: Siden Sidst                                   s. 22: Brunbrystet sivfinke

s. 5: Åben volieredag                          s. 27: Isfugl

s. 7: Om næste møde                           s. 30: Medlemssevice

s. 8: Køb og salg                                  s. 30: Bestyrelsen

s. 7: Annonce for bog                                              

s. 8: Blommehovedet parakit            

 

 

Siden sidst

Da vi desværre har været nød til at aflyse en del arrangementer her i foråret, var det en fornøjelse, at formanden endelig igen kunne byde velkommen til et møde i foreningen.

Opstarten efter sommerferien blev afholdt i Frederiksberg Have i Bækmarksbro, hvor 27 medlemmer var mødt op til lidt hygge.

Efter en kort velkomst tog Niels over og fortalte lidt om Skalstrup vinmarks opstart og hvordan han selv var blevet en del af driften af vinmarken. Derefter kørte vi alle ud til vinmarken og fik set hvordan sådan en mark rent faktisk så ud og hvilke udfordringer man står med, når der skal produceres druer til vin i Danmark. Et meget spændende besøg og en tak til Niels for hans tålmodige svar på alle spørgsmålene.

Der var dog ingen vin vi kunne smage på, da sidste års høst af hvidvin desværre kun gav 2 flasker pr. mand i vinlauget (rødvinen ligger på egetønder og er først klar næste år).

Da alle spørgsmål var besvaret kørte vi tilbage til Frederiksberg Have, hvor formanden stod klar med grillen fyldt med pølser og brød.

Der blev snakket en del på kryds og tværs over pølserne og den efterfølgende kaffe og lagkage.

Efter en hyggelig aften i dejligt vejr og godt selskab med fuglesnak og grin, har vi forhåbentlig fået startet efteråret op igen og håber at de næste arrangementer ikke bliver berørt at den generelle situation omkring Covid19.

Kim Højer

 

KØB OG SALG

Købes:

1,0 hvidhovedet nymfeparakit

1,0 hvid nyme med gule kindpletter

0,1 ørkentopvagtel

Henry Kreilgaard, Tlf. 20 43 49 12

 

 

BLOMMEHOVEDET ÆDELPARAKIT

Psittacula cyanocephala

Af Kristian Saugbjerg Andersen

 

Denne langhalede parakit findes i Sri Lanka, på Rameswaram øen, det meste af Indien og i Pakistan fra Rawalpindi og østpå gennem Nepal, Bhutan, det vestlige Assam samt lidt ind i Bangladesh hvor de støder sammen med og vel også blander sig lidt med Rosenhovedet Ædelpapegøje Psittacula roseata. I Sri Lanka er det den mest almindelige parakit i de lave bjerge op til 1000 m.o.h., dog af og til lidt højere oppe på den østlige side af bjergmassivet. Den træffes også på isolerede, skovklædte bjerge i den ”tørre” zone. Dens levesteder i Sri Lanka er dog blevet reduceret en hel del i løbet af det sidste århundrede.

Ovre på fastlandet i Indien træffes den op til 1500 m.o.h. i forskellige biotoper, når der blot er en vis træbevoksning. Den er ret almindelig hvor der er skovområder omkring områder med agerbrug. Den vare førhen meget almindelig i store dele af det indiske subkontinent, medens den kun sås sporadisk andre steder, det skyldtes at den vagabonderede en del, alt efter hvor der var størst fødeudbud.

Ses mest i mindre grupper, men når markafgrøderne er ved at være modne, ses de ofte i flokke på flere hundrede fugle, som agerbrugerne ikke bryder sig om da de gør stor skade på både ris- og hirsemarker, samt frugtplantager. Når de ikke yngler, samles de ofte i store grupper sidst på dagen, for at overnatte sammen i en bevoksning af bambus eller hvor der står en mindre klump træer sammen. Når de skal have fundet ud af hvilken gren de skal sidde på er der en slem skrigen og hvæsen efter hinanden, og de fortsætter med at kæfte op på papegøjevis indtil mørket falder helt på.   

(Se mere i medlemsnyt)

 

GRÅHOVEDET STÆR

(Sturnus malabaricus malabaricus)

 Fra naturen: Kommer fra det sydvestlige, østlige og centrale Indien, lidt op i Himalaya-området (nok ikke over 1700 m.o.h.) samt i Assam. Den er nok mere trælevende end de fleste andre stære, og den kan derfor være svær at observere i naturen. De træffes oftest i mindre flokke, som færdes i trætoppene under megen larm og skræppen, medens de hopper fra gren til gren efter blomster (hvor de finder nectar), frugter (bl.a. figner) og bær samt insekter. Ynglesæsonen er fra april til juni, og de har deres rede i et hul i et træ, oftest 7-17 meter over jorden og de foretrækker enkeltstående træer. De bruger oftest naturligt opståede huller eller huller lavet af skægfugle, de kan dog gøre hullerne lidt større hvis det omliggende træ er mørt. De lægger 3-5 æg som udruges på ca. 14 dage, ungerne forlader reden efter godt 20 dage, men efterfodres i endnu et stykke tid.

Som volierefugl: De skal have en voliere for sig selv, da de kan være ret agressive over for andre fugle, og de skal have adgang til et lunt inderrum, hvor de kan opholde sig i den kolde tid. Som foder skal de have et groft universalfoder, foderpiller til frugt og insektædere, evt. opblødt hundefoder og masser af frugt. Før ynglesæsonen og til opmadning masser af insekter som melorme, "kæmpemelorme", fluer, myrepupper, fluelarver m.v.

 

 

ANGOLA TURAKO

Tauraco erythrolophus

Fra naturen: Kommer fra Angola. I sit udbredelsesområde er den ret almindelig i så at sige alle skovtyper, langs vandløb og endda hvor der er en lidt skov omkring kaffeplantager. Der sker dog en vis skovrydning i området, hvilket på sigt vil presse bestanden. De er standfugle, da der ikke er observeret nævneværdige former for træk. Det er dog ikke en fugl, hvis levevis i naturen man kender ret meget til.

Reden er en platform bygget af tørre grene og minder meget om en stor duerede, bygges i forholdsvis lave træer. De lægger normalt 2 æg pr. kuld, som forældrefuglene skiftes til at ruge på i 23 dage før de klækker. Ungerne forlader reden efter ca. 25 dage, men bliver fodret i endnu et stykke tid.

Deres føde består mest af frugt og bær, samt frø fra forskellige træer.

Som volierefugl: De bør gå i store veltilplantede volierer parvis eller sammen med enkelte andre fugle. Der skal være adgang til et lunt inderrum hvor de kan være i den kolde tid. Deres foder skal hovedsageligt bestå af frugt og bær (ca. 60 %), universalfoder og foderpiller til frugt- og insektfoder (25 %), grøntsager/ grønt (10 %) og levende foder (5 %) især i yngletiden. I nogle tilfælde skal man holde godt øje med dem, da især hanner kan være noget temperamentsfulde.

 

 

Sulawesipurpurdue

(Gallicolumba tristigmata)

Af Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg

Den kommer fra Sulawesi (Celebes) og er endemisk (findes kun på denne ø), hvor den findes i ret tætte skove (både i den oprindelig regnskov og mere tørre typer) i lavlandet såvel som op i højderne - helt nede fra kysten og op til 1900 meter o.h. – den er dog mest almindelig i lavlandet. Ud over de 426.000 km2 som udgør deres udbredelsesområde, findes den ingen steder i et større antal, men det har vist sig at den nok ikke er helt så sjælden som man førhen har troet. Dens adfærd bevirker at den ikke ses så ofte, men på dele af Sulawesi betragtes den som værende ret almindelig rent lokalt. Man har ikke skønnet bestandens størrelse, og selv om den tilsyneladende er i en svag tilbagegang, så betragtes den ikke som værende truet på nogen måde. Det er ikke så pokkers meget der er beskrevet om denne lidt sky og tilbageholdende due, men det er en rigtig jorddue, som oftest løber sin vej hvis den bliver forstyrret, går den på vingerne er det kun et ganske kort stykke. Ses oftest alene, men på visse tider af året, vil der på lokaliteter med masse af føde kunne træffes små grupper. De lever af frø og nedfalden frugt fra forskellige træer og planter, som de finder på jorden sammen med snegle og andet "guf".

En af de få reder man har fundet og beskrevet blev fundet i 1983 i et område beliggende 600 m.o.h., her var der inde i mellem nogle lave buske anbragt nogle få pinde lidt på kryds og tværs på toppen af en ca. 1½ m. høj klippestykke. Reden indeholdt et enkelt off-white æg. Det er stor set hvad der er beskrevet om dens yngleadfærd i naturen.

(se mere i medlemsnyt)

 

 

Brunbrystet Sivfinke

Lonchura castaneothorax

Af Kristian Saugbjerg andersen

 

Brunbrystet Sivfinke kan træffes fra Derby i Northern Territory i det nordvestlige Australien og østpå samt i en stribe ned langs kysten gennem Queensland i det østlige Australien til New South Wales, samt på dele af New Guinea. De er desuden indført til flere øer i Fransk Polynesien.

I Australien er den kendt for at leve i rørskove og andet højt græs, som omkranser vandløb, sumpe, områder med overvejende græsbevoksning, såsom vild ris og i mangrover, men kan også træffes i åbne skove, med en hel del græsbevoksning. De klatrer behændigt rundt på græsser og rør samt i træernes kviste, og opfører sig ret ”finkeagtige”, når de flyver i flok og kommer hen over f.eks. en rørskov, så vender flokken helt synkront, på samme måde som når vore hjemlige stære laver ”sort sol”. Den er almindelig forekommende på de knap 8.000.000 km2, der udgør deres udbredelsesområde, og den er under ingen omstændigheder truet, selv om den nok er trængt hist og her, grundet landskabelige ændringer. Træffes ofte ved marker med diverse kornafgrøder. På New Guinea er den i højere grad en standfugl, medens den i Australien som oftest trækker et par gange om året, og det sker ofte i ret store flokke på flere hundrede fugle. Når regntiden starter og fødemængden bliver større inde i baglandet, trækker de derind. Når så tørtiden sætter trækker de tilbage med mere kystnære egne.

I Queensland har den efterhånden fået nogen konkurrence af Muskatfinken (Lonchura punctulata), som er indført fra Asien og indenfor det sidste halve århundred, har etableret sig for alvor. I Northern Territory lever de ofte i samdrægtighed med Gul Sivfinke (Lonchura flaviprymna). De træffes udenfor yngletiden af og til i meget store flokke, men de også meget sociale i yngle-tiden, så i en rørskov kan der sagtens være flere reder med en afstand på blot ½-1 m.

(Se mere i medlemsnyt)

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 8

 

 

Uddrag fra Medlemsnyt nr. 9

 

 

Uddrag fra medlemsnyt 2017 nr. 10

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE