referater m.v.

Medlemsnyt nr. 1-2020

Bladet indeholder:           

s. 3: Næste møde                                 s. 9: Rødhalet Astrild Opdræt         

s. 4: Årskalender                                 s. 19: Nyt fra LDF 

s. 5: Generalforsamling                      s. 20: Citronparakit

s. 6: Siden Sidst                                   s. 26: Slørugle 

s. 7: Kontingent/rubrikannoncer      s. 30: Medlemservice

s. 7: Fuglemarked i Borbjerg             s. 30: Bestyrelsen

 

 

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.30

Ungdomsborgen - Kirkestræde 9 i Holstebro

DAGSORDEN:

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af Stemmeudvalg.

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Kontingent for næste år.

7. A) Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde.

B) Vederlag bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

 A) Formand: Søren Galmstrup

 B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

        Søren Nielsen

        Kristian Saugbjerg Andersen

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    A 1.suppleant: Niels Pedersen

    B: 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10. Valg af 1 revisor samt suppleant.

    A) På valg for 2 år er revisor: Kaj Borgholm

    B) Revisorsuppleant (1 år): Per Kirkeby

11. Valg af udvalgene:

 A) 6 personer til 1. Opdrætsudvalget - Nuværende kontrollanter:                                                   

Lemvig området:  Christian Buus og Jens Andersen        

Struer-Thyholm  området:  Kim Højer og  Kaj Borgholm              

Holstebro området m.v.: Henry Kreilgaard og Kristian S. Andersen

B) 3 personer til Bladudvalget. Nuværende medlemmer:

Jørgen Jensen, Henry Kreilgaard og Carsten Jensen

C) 3 personer til Udstillingsudvalg valgperiode 2 år. På valg er

Agnethe Nielsen, Jørgen Jensen og Lasse Noer Mathiesen

12. Eventuelt.

d

5

 

Siden sidst

 

Medlemsmøde D. 2. Dec. 2019

Til vores traditionsrige julemøde var der 43 fremmødte, der forhåbent-ligt alle hyggede sig.

 

Aftenen startede med af formanden bød velkommen og fortalte lidt om aftenens program.

 

Derefter blev smørrebrødet nydt og snakken gik lystigt ved bordene.

Efter at tallerknerne igen var samlet sammen kunne der blive plads til bankopladerne og brikkerne.

Vi spillede som altid 10 runder, hvor gevinsterne var både smør, and med rødvin og købmandskurve.

Som altid er nogle mere heldige end andre og dem der ikke vandt i banko prøvede så deres held af i amerikansk lotteri, hvilket for nogle af os, ikke hjalp synderligt.

Så kom vi til næste punkt, - uddelingen af pokaler, diplomer og masser af anerkendelse i forbindelse med de udstillede fugle på efterårets fugleudstilling.

Efter en lidt tøvende start af de nye og urutinerede præmieuddelere (Søren og jeg) så lykkedes det alligevel at få alle pokaler og diplomer delt ud sammen med et fortjent bifald til alle udstillerne.

Når nu det var et julemøde blev aftenen selvfølgelig afsluttet ved en god gang gløgg og masser (rigelige mængder) af æbleskiver.

 

Tak til alle de fremmødte for en hyggelig aften og glædelig jul

 

Vi ses til nogle spændende medlemsmøder i 2020.

Kim Højer

 

Hermed ønskes alle et godt og lykkebringende Nytår

6

Kontingent 2020

Beløbet er for seniormedlemmer 300,- kr. *

For juniormedlemmer er kontingentet på 150,- kr.

Kontingentet må meget gerne indbetales inden 31.12.2019

Beløbet kan betales direkte til kassereren

eller indbetales på vores bankkonto

Reg. Nr. 9112  - Konto nr. 0001343823

*=  + Evt. 100,- kr. hvis I har en støtte annonce, se herunder.

Klaus Johansen

d

 

Opdrætter-/støtte-annonce i blad, katalog og hjemmeside.

Mange af jer har en lille annonce, som vi håber der skal fortsætte i 2018, jeg har ændret en smule på layuotet. Har I ændringer, skal I blot give besked, så klarer vi det, nogle gange hurtigere end andre.

Som I kan se herover omkring kontingent for 2020, så lægger I blot de 100,- kr. annoncen koster, til kontingentet, som så bliver til 400,- kr. for de der er over 18 år.

Ønsker I ikke at have annoncen mere, så giv venligst besked til Klaus eller til mig.

Kristian Saugbjerg Andersen

d

Husk Fuglemarkedet i Borbjerg

lørdag d. 1. februar

 

kl. 1000  -  1330

I Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro

 

Som i de foregående år arrangere vi også et fuglemarked i starten af det nye år, og som i de foregående år bliver det i Borbjerg.

Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med fuglevenner.

 

7

Grundet dyrlægekontrol skal fuglene indleveres i tidsrummet kl. 0900  -  0945

 

Entre kl. 09-10    - 40,- kr.

Entre kl. 10-1330 - 20,- kr.

 

Ønsker man en stand for salg af tilbehør m.v. bedes man bestille pladsen  ved Søren Galmstrup på tlf. 2087 3850 – Prisen er 125,- kr. pr bord.

De anvendte bure/kasser skal være lyse og rene.

De skal have en passende størrelse til fuglene som sidder i det, og fuglene skal have mulighed for at sidde på en pind.

Snavsede og mørke kasser, transportkasser

samt sorteringskasser afvises.

 

Sælger er selv ansvarlig for at der er vand og foder hos fuglene.

Due og Hønsefugle skal være ringmærket

 

I Centercafeen kan man købe kaffe/te, øl og vand samt pølser, pomfritter, kartoffelsalat m.v.

 

Vi er blevet pålagt at indsende lister over både sælgere og købere, når det drejer sig om duer og vagtler, så sælgerne vil få udleveret lister, hvorpå der noteres hvilke fugle det drejer sig om, ligesom køberne skal skrive deres navn og adresse.

 

Sælgerne kan med fordel tilmelde sig på mail til: krisauand@gmail.com 

så vil listerne ligge klar når I ankommer til centeret

 

Alle er velkomne til

at købe og sælge.

 

Arrangør: Nordvestjydsk Fugleforening

Yderligere information ved Søren Galmstrup på  tlf. 2087 3850

Medlemsnyt nr. 10-2019

Siden sidst

Medlemsmøde d. 4. november:

 

 

Der var mødt 22 medlemmer frem for at høre Steen Carstensens foredrag om farvekanarier.

Farvekanarier er en undergruppe bestående af farverne : gul, rød, hvid, elfenben samt mosaik.

Carstensens enorme erfaring med opdræt af kanarier igennem 50 år har naturligvis givet ham en masse dejlige oplevelser med både fuglene og andre opdrættere i ind- og ud-land.

For at fastholde en stamme i kanarier anbefaler han, at man har 16 par i avlsarbejdet, da tab af fugle og mislykkede avl, gør at antallet af par skal være ret stort for at føre stammen videre og udvikle den i den ønskede retning.

Carstensen har igennem de mange år set, hvordan farvemutationer ændres fra de oprindelige mutationer pga. at ”moden” har skiftet og det har desværre gjort, det svært at fastholde de oprindelige gener, og der er gået meget værdifuldt avlsarbejde tabt, da interessen for disse har været meget svingende. Sidste nye mode er Kobolt kanarier.

Carstensen fortalte også om, hvor vigtigt det er at gøre sine fugle klar til udstilling og gav samtidig lidt af sine ”hemmelige” råd videre. Blandt andet vasker han fuglene nogle dage før udstillingen. Når fuglene er tørret, så sprøjtes de med en blanding af vand med salt og nogle dråber glycerin med en vandforstøver – sørg for at fuglene sidder i helt rene bure. Neglene klippes, næbbet pudses og benene smøres med vaseline. Det giver fugle i god kondition og gør den lille forskel, som dommeren forhåbentligt får øje på.

I dag har Carstensen focus på opdræt at Agat opal og Rimet, hvor han

5

har omkring 30 par siddende – han har desværre mistet en del fugle pga.

sygdom, hvilket førte frem til påmindelse om altid at sætte nyindkøbte fugle i karantæne i 2-3 uger, så evt. sygdom ikke spredes til andre fugle.

Carstensen afsluttede foredraget med en opfordring til at arbejde med de skønne farvekanarier samt et løfte om, at han gerne giver gode råd og vejledning til både nye og erfarne opdrættere af kanarier.

Tak til Steen Carstensen for at dele en lille smule af hans ernorme erfaring med kanariefugle med os, samt et indblik i opdrætsarbejdet og anekdoter fra mange års interesse i de dejlige fugle.

 

Til sidst en opfordring til medlemmerne om at møde op til næste medlemsmøde d. 2/12, hvor der er julebanko, smørrebrød, æbleskiver og uddeling af præmier/pokaler fra vores udstilling.

Husk tilmelding til julemødet pga. bestilling af smørrebrød.

Kim Højer 

d

 

Lidt info om mødet den 2. december

 

Denne aften afvikles på en anden måde end den sædvanlige, bl.a. fordi man jo altid ”skal gøre som vi plejer”. Så vi gentager succesen fra sidste år, og håber at det bliver en rigtig god aften for alle som kommer for at få præmier, spoille banko, eller bare være med i det hele..

 

Kl. 18.00: Serveres der 3 stk. pænt smørrebrød pr næb, som inkl. en øl/vand koster 60,- kr.

P.g.a. indkøb af smørrebrød er der tilmelding til denne del af arran-gementet til Søren Galmstrup på tlf. 20 87 38 50. Senest den 26/11.

Kl. 18.30: Præmieuddeling, desuden uddeling af diplomer for Lokalt Førsteopdræt, samt jubilæumsplader.

Kl. 19.30: Bankospil med de sædvanlige 10 spil, hvortil der serveres gløgg og brunkager.

Derefter er der kaffe og æbleskiver, samtidig med at der sælges lidt amerikansk lotteri, bl.a. om nogle af de gevinster, som ikke blev vundet i tombolaen, og som ikke kan overleve til næste år. 

Medlemsnyt nr. 9-2019

Tak for indsatsen ved årets udstilling

Så er året udstilling overstået.

Det har været en anderledes en, af mange grunde. Først var det et nyt sted i Lemvig, og så er det jo altid spændende om det ville fungere, men det kørte bare efter planen. En anden ting var at materialet skulle flyttes på trailere af os selv.

Her må jeg sige en stor tak til dem som kom og hjalp torsdag aften med bil og trailer og fysisk hjalp med at flytte 3 læs til Lemvig.

Fredag var så opstillingsdag hvor med-lemmer var mødt op til rundstykker og arbejdsdag med opstilling. Det gik fint med opstillingen, og vi kunne køre hjem efter fuglene, midt eftermiddag.

Så blev det fredag aften, og vi kunne sætte fuglene på plads i bure og volierer.

Lørdag formiddag gik fint med bedøm-melser. Resten af lørdagen og søndag forløb efter planen men der var plads til flere besøgende.

Nedtagning forløb stort set som det plejer, bortset fra at i år, lukkede vi in-gen fugle ud.

Vi skulle have materialet kørt tilbage til lageret igen og udfordringen var vejret men det lykkedes. Der var lidt tilbage i hallen, som blev afhentet mandag formiddag, hvor det sidste materiale også blev sat på plads. Weekenden sluttede som sædvanlig med fælles spisning.

Herfra skal der lyder en stor tak, til alle som har gjort udstillingen muligt med arbejdskraft, gevinster, brød og positiv indstilling.

Der skal også lyder en tak til vores gæsteudstillere og Oliver fra Anker Bjerre for lån af hallen.

Håber vi alle ses til julebanko og præmieoverrækkelser den 2. december 2019.

Med venlig hilsen fra

Formanden

Søren G.

PRÆMIELISTE FRA UDSTILLINGEN

 

Græsparakitter

 

Vandrepokal: Ole Mundbjerg for 1,1 Elegant med 4 unger

Ærespræmie: Jens Andersen for 1,1 Blåvinget med 4 unger

1. Præmie: Ole Mundbjerg for 1,1 Elegant med 5 unger

2. Præmie: Jens Andersen for 4 unger af rødbrystet opalin

Diplom: Klaus Johansen for 1,1 rødskuldret gul opalin med 8 unger

1. Roset: Klaus Johansen for 1,1 elegant

2. Roset: Klaus Johansen for 1,1 rødbrystet

6

Dværgpapegøjer & Spurvepapegøjer

Vandrepokal: Kaj Borgholm for 4 unger af sorthovedet delute grøn

1. Roset: Rene Abildgaard for 1,1 rosenhovedet orangemasket

2. Roset: Søren Nielsen for 1,1 gråhovedet.

 

Australske Parakitter

Vandrepokal: Dorthe og Askild Sloth Bäck 1,1 mangefarvet+ 5 unger

Ærespræmie: Hans & Per Kirkeby for 1,1 stanleyrosella med 4 unger

1. Præmie: Klaus Johansen for 1,1 svaleparakit med 6 unger

1. Roset: Hans & Per Kirkeby for 1,1 adelaide

2. Roset: Hans & Per Kirkeby for 1,1 stanleyrosella

 

Papegøjer & Parakitter

Vandrepokal: Kaj Borgholm for 3 unger af Buru kongeparakit

Ærespræmie: Kaj Borgholm for 1unge af inkakakadu

1. Præmie: Kaj Borgholm for 2 unger af Surinam amazone

 

Duer & Vagtler

Vandrepokal: Kristian Saugbjerg Andersen for 4 unger af diamantdue

Ærespræmie: Kristian Saugbjerg Andersen for 4 unger af diamantdue

1. Præmie: Tove Pedersen for 1,1 namaquadue med 2 unger

1. Roset: Henry Kreilgaard for 1,1 tamburindue

 

Tropefugle - Frugt & Insektædere

Vandrepokal: Kaj Borgholm for 2 unger af mellembeo 

1. Roset: Søren Nielsen for 1,1 amathyststær

Tropefugle - Frøædende

Ærespræmie: Niels Pedersen for 4 unger af sommerfuglefinke

1. Præmie: Peter Mosekjær for 10 unger af blågrøn papegøjeamadine

2. Præmie: Dorthe & Askild Sloth Bäck 1,1 himalayagrønirisk+4 unger

1. Roset: Kristian Saugbjerg Andersen for 1,1 cubafinke

2. Roset: Kim Højer for 1,1 dominikanerenke

 

7

Australske Pragtfinker

Vandrepokal: Kim Højer for 1,1 maskebæltefinke med 4 unger.

1. Roset: Kristian S. Andersen for 1,1Hecks spidshalet bæltefinke

2. Roset: Kristian Saugbjerg Andersen for 1,1 sivastrild

 

Undulater

Vandrepokal: Kamilla og Lasse Noer Mathiesen for regnbue undulat

 

Kanarier - Farvekanarier

Vandrepokal: Dorthe og Askild Sloth Bäck for rød

Ærespræmie: Dorthe og Askild Sloth Bäck for rød

1. Roset: Henry Kreilgaard for kobber

2. Roset: Erik Nielsen for rød mosaik

 

Zebrafinker, Mågefinker & Risfugle

Vandrepokal: Klaus Johansen for 0,1 lysrygget grå zebrafinke

Ærespræmie: Kamilla & Lasse Noer Mathiesen 1,0 lysrygget grå

1. Præmie: Kristian S. Andersen for lysvinget rødgrå mågefinke

2. Præmie: Klaus Johansen for 0,1 hvid m/tegning zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 0,1 grå zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 0,1 lysrygget grå zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 0,1 hvidbrystet grå zebrafinke

Diplom: Svend Overby for 0,1 lysrygget grå zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 1,0 pastel hvid m/tegning zebrafinke

Diplom: Svend Overby for 0,1 pastel hvid m/tegning zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 1,0 hvid m/tegning zebrafinke

Diplom: Kamilla & Lasse Noer Mathiesen 1,0 hvid m/tegning zebraf.

1. Roset: Kristian Saugbjerg Andersen for 0,1 lysrygget grå zebrafinke

2. Roset: Klaus Johansen for 1,0 lysrygget grå zebrafinke

 

Skuets bedste Nummer:

Kaj Borgholm for 3 unger af Buru kongeparakit

 

Bedste opdræt i store papegøjer/parakitter:

Kaj Borgholm for 3 unger af Buru kongeparakit

8

 

 

Bedste nummer i tropefugle: Kim Højer for 1,1 maskebæltefinke med 4 unger.

 

 

Bedste konditionsnummer: Søren Nielsen for 1,1 amathyststær

 

 

LDFs diplom til bedste volierenummer:

Kaj Borgholm for 3 unger af Buru kongeparakit

 

LDFs diplom til bedste kulturfugl:

Klaus Johansen for 0,1 lysrygget grå zebrafinke

 

Vandrepokal til Publikumsfavoritten:

Søren Galmstrup for 3 unger af gul gedeparakit

 

Blomsterkonkurrencen

Årets stikling – heliotrop

1. Ærespræmie: Marianne Johansen

2. Ærespræmie: Niels Pedersen

3. Ærespræmie: Karen Borgholm

 

2. års plante – pelargonia

Vandrepokal: Marianne Johansen

 

Publikumskonkurrencen om Publikumsfavoritten

blev vundet af:

Christine Løventoft,

Vinkelvej 4,

7620 Lemvig.

 

 

Tegnekonkurrencen blev vundet af:

Viktor Nissen,

Herningvej 48,

7260 Sdr. Omme.

 

Fra Medlemsnyt nr. 5-2019

 

Medlemsmødet d. 1. april

Formanden startede mødet med at byde de 20 medlemmer velkommen til en hyggelig aften. 

Søren startede med et lille indlæg om kongres og repræsentantskabsmødet, der blev afholdt d. 23. og 24. marts. Han fortalte i korte træk om de udfordringer foreningerne står overfor med svigtende medlemstal og aflyste arrangementer rundt om i landet.

Derefter tog vores egen Kristian Saugbjerg Andersen over med et foredrag om duer og vagtler. Kristian tog os igennem en tidsrejse i hans eget fuglehold, der i stor grad altid har bestået af forskellige arter indenfor duer og vagtler fra alle verdensdele. Kristians store interesse for duer startede med et par rustduer som blev efterfulgt af duer i alle størrelser og farver. 

Kristian viste billeder og fortalte historier om både kendte og mindre kendte vagtler og duer, krydret med spændende fortællinger om de erfaringer (både positive og negative) han har gjort sig i tidens løb. Der var selvfølgelig også plads til at fortælle nogle af de sjove anekdoter Kristian har oplevet med fugle og fuglevenner igennem mange år. 

Som afslutning på foredraget havde Kristian lavet en lille quiz med 10 spørgsmål, der næsten alle handlede om duer og vagtler - så det var jo spændende om der var blevet hørt godt efter under foredraget.

De fleste kom godt igennem “testen” - der var dog enkelte forkerte svar rundt omkring. 

Alt i alt en hyggelig aften og tak til Kristian for indsatsen. 

Kim Højer.

d

 

Skovturen 6. april 2019

En dejlig lørdag morgen kl. 9 mødtes 12 medlemmer af vores forening på P-pladsen foran Fejsøhus. Vi stod og ventede på de sidste og ikke mindst de lovede rundstykker. Klokken 5 minutter over 9 blev utålmodigheden for stor og vi skrev til de sidste, om hvor de var? Til vores store overraskelse blev der svaret at de var i stuen på Fejsøhus. De 12 ventende medlemmer gik så indenfor og fandt de sidste 4 tilmeldte til dette års tur i skoven. Vi kunne nu sætte os ved et bord og nyde vores egen kaffe til nogle dejlige friske rundstykker med smør, kødpålæg eller ost, som det passede os selv. Skæg havde sørget for alt dette og må nu sige at have indfriet en gammel notits i et NVF-blad om at klubben gav rundstykker. Der var også indkøbt ”En lille een” eller en ”Brøndum Skovbær snaps”, til dem der nu trængte. Tak for det vel dækkede bord skal lyde til Skæg.

Efter at vi havde fået en god start og stemningen omkring bordet var god og glad tog Niels ordet og bød os velkommen til en tur ud i det blå i skoven. Der var ikke planlagt en rute på forhånd her i ”ulveland”, så man skulle bare sige til omkring ønsker fra skoven, som man godt kunne tænke sig at få med hjem til sine voliere. Lige i disse dage brugte man meget tid på at svare på spørgsmål omkring det nye ulvepar i området. Samtidig med at man skulle gøre alle tilfredse, både tilhængere og modstandere af ulve i Danmark, var man også ved at planlægge 3 dage med orienteringsløbere i påsken. Disse havde efter angrebet i starten af april fået besked på at de kun måtte være i en ¼ del af skoven, så alle planlagte ruter skulle de lave om. Området her ved Ulfbord /Fejsø er på cirka 5000 Ha, så der er plads nok til både orienteringsløbere og ulve. Ulven skal der tages ekstra højde for og sikre at de ikke bliver forstyrret i deres cyklus omkring familie forøgelse. Det betyder at skovens aktiviteter er mere begrænsede fra januar til juli og det normale skov-arbejde tager meget hensyn til ulvene og deres trivsel.

Vi pakkede herefter sammen og efterlod lokalet i samme opryddelige stand, som da vi kom. Vi var i 7 biler, hvoraf 2 af dem havde egen trailer på, som skulle følges ad gennem skovens mange veje. Første hold på turen var ved et ryddet område efter Bodil-stormen. Her fortalte Niels om de udfordringer, som man får når der kommer ”huller” i skoven. Derved opstår der blotninger af høje stammer, som ikke har grene til at beskytte sig mod solens stråler eller vindens udtørring. Dette er så et oplagt sted, hvor barkbillen slår sig ned og angriber træerne også. Billerne borer sig ind under barken og der lægges æg, som efterfølgende udklækkes og bliver til larver. De har det ideelt i de varme og tørre træstammer. Derefter dør træerne, da de ikke kan få næring nok op til grenene i toppen. Området vi så på var plantet i 1943. Det var ikke svært at se på de mange stykker bark at billerne havde været her. Når barkstykket blev holdt op mod himlen, var der tydelige huller efter at hunnerne havde boret sig igennem, der var nemt 5 huller per kvadratcentimeter.

Vi kørte videre og lavede næste stop ved et stykke hede, hvor der voksede lyng og hvor man tydeligt kunne se de hvide sandklitter, som var på heden. Lyng lever cirka 30 år og hvert år bliver der lavet kontrollerende hede-afbrændinger, hvis vejret ellers tillader det. Da afbrændingerne kun er tilladt indtil 1. april, havde det kun været muligt i år at lave 1 kontrolleret afbrænding. Hvis heden ikke bliver brændt af, vil den vokse til og skoven vil overtage området. Det var tydeligt at der var en del vildskud af fyrretræer samt gyvel.

Det 3. hold blev lavet i nærheden af nogle gamle fældede træer. Her var der flere blandt andet Henry, som hentede trøsket træ. Sanne skyndte sig også at finde nogle friske grene af lærk. Der blevet også samlet tørt græs. Da vi havde fået hvad vi synes var rimeligt kunne kortesen fortsætte gennem skoven. Vi kom her forbi en stabel stammer, som havde ligget her da Niels startede i skoven, det var meget tydeligt, da flere selvsåninger var begyndt at skyde og levede i bedste velgående. Nogle af dem var efterhånden blevet et par meter høje. Stablen var nu blevet fredet og i år stopper Niels i skoven.

Turen gik nu hen til et område med fyrretræer og rigtig meget hvidt mos. Der blev klippet fyrretoppe, som blev fordelt til dem, som gerne ville have det med hjem og andre hentede mos, som så kunne bruges til årets juledekorationer, så man må sige at det blev samlet ind i god tid!

Årets pause stop blev lavet ved udkigstårnet ved lærkehøj. Det var her at H. C. Andersen var blevet inspireret til at skrive teksten til den sang vi i dag kalder ”Jylland mellem tvende have”. Ved dette skønne sted nød vi udsigten og på grund af alt det tørre sand vi havde kørt igennem, var det nu også tid for en øl eller vand, som klubben gav. Det var så også her at Dorthe fik sit juletræ, som dog blev til tre, da der jo var plads i traileren.

Sidste stop på turen blev lavet lige før landevejen til Råsted og Vind, her kunne det sidste, som var birke-grene, blive fyldt i traileren. Niels fortalte nu hvilken vej man skulle vælge afhængig af, hvor man ønskede at komme hen. Den sidste besked var at alle skulle huske at Klosterheden og dette skovområde ville være åbne for alt kørsel den 1. weekend i maj (grundet Skovens dag, som man dog ikke var med i mere) og den 1. weekend august (Da det havde været en tradition, at man kunne komme i skoven efter tyttebær).

Søren takkede Niels for at bruge denne dag med os og have tid til at dele sin viden med os, så tusind tak til Niels for hans gode og værdi-skabene snak om den natur vi havde kørt igennem. Vi må så se hvordan skovturen kan blive arrangeret til næste år, når nu Niels vil være gået på pension til den tid.

Efter en skøn formiddag med dejlige oplevelser brød vi op og kørte af den gamle landevej i alle mulige retninger.

Fra Medlemsnyt nr. 4. 2019

På bestyrelsesmødet d. 25.02. konstituerede bestyrelsen sig

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Dorthe Sloth Bäck

Kasser: Klaus Johansen

Sekretær: deles mellem 2 personer

-Generalforsamling, udstillingsudvalgsmøder & medlemsmøder varetages af Kim Højer

-Bestyrelsesmøder & turreferater varetages af Dorthe Sloth Bäck

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Suppleant: Niels Pedersen

###########

 

Referat af foredrag d. 4/3 med 17 deltagere

Klaus fortalte lidt om LAP-udstilling; om hvordan det gik, og at foreningens medlemmer fik en masse præmier med hjem – dejligt. (Se omtale m.v. længere inde i bladet).

Aftenen var overladt til Benny Kløppels 11 dages Brasiliens-tur.

Turen startede i Amsterdam og målet var Sao Paulo, som har 1000 km kystregnskov. Her lejede de en guide og en bil, som bl.a. blev udsat for en strækning på 140 km med intet mindre end 120 broer, hvoraf de 100 var knap så farbare.

Han viste billeder fra Sao Paulos zoologisk have og lidt billeder fra byen, hvor man fik et indblik i, hvordan forholdene var i en anden kultur end vores egen. Han viste også billeder fra regnskoven og fra forskellige lodges, på hans rute rundt hvor han også boede på forskellige hoteller.

På turen fangede hans linse intet mindre end 520 forskellige fuglearter, hvor vi fik et indblik i blot nogle af hans mange billeder og film. For at nævne nogle stykker så vi bl.a. en del rovfugle, spætter i forskellige variationer, tangarer, sølvhejrer, kardinaler, tukaner, ovnfugl, ravnegrib-

5

be, øjengøg, kolibrier i massevis, orange-gumpede drosler, brændsels-samlere, banasmuttere, safranfinker, rødhalet amazoner, vimpelhaler, jabirustork, hyacint-ara som er den største papegøje-art, og mange flere som jeg opgav at notere.

Han havde også små korte film med, og vi så bl.a. en film med de grågumpet sortsejlere, som fløj ud af et tårn som når vi andre ser en flok flagermus.

Han viste også en film med en tapir med unge, som kravlede under et hegn (hvorfor holde sig tilbage), og et klip med kæmpeoddere i floderne som de sejlede rundt på, da de var ude og lede efter jaguarer.

Det lykkes dem at finde jaguaren på en flodbred, og skyde billeder af den på kun 5 meters afstand fra den. Nåe ja, og så så de en masse caimaner, som er en lille krokodille-art.

Alt i alt en fin fremvisning og et godt foredrag.

Søren Galmstrup

Fra Medlemsnyt 2019 nr. 3

 Siden sidst

Referat af Fuglemarked 2/2 2019

i Borbjerg-Hvam Fritids og Kulturcenter.

Super marked kunne være overskriften på markedet. Bestyrelsen mødte 7:15 for at stille borde op, og inden man var færdige kom den første

sælger. Selv om indleveringen var fra 9:00 kom de fleste inden, det gælder måske om at få de bedste pladser. Der blev registreret 26 sælgere og i løbet af dagen var der godt 100 der betalte for at komme ind. Det er altid svært at konstatere om salget går godt, men en del solgte godt og nogle solgte intet. Det var imødeset med lidt spænding hvordan cafeteriet fungerede, da der sidste år var lidt problemer. I år fungerede det tilsyneladende upåklageligt. Lige pludseligt pakkede de første sammen og næsten alle fulgte, så kl 14:00 kunne man ikke se vi havde været der.

Svend Overby

 

 

Referat af generalforsamling 4/2 2019 i Ungdomsborgen.

 

Der var 25 deltagere.

Søren Galmstrup bød velkommen til de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen startede.

 

1: Valg af dirigent: Knud Erik Krøjgaard

2: Valg af stemmeudvalg: Jørgen Møller Hansen, Charles Mathisen

3: Formandens beretning: Formand Søren Galmstrup gennemgik årets begivenheder og fortalte lidt om det kommende. Der var opbakning til den ændrede måde at uddele præmier på julemødet

 4: Kassererens beretning: Klaus Johansen kunne fortælle at udstil-lingen gav et foreløbigt overskud på 5971,71 kr. der mangler et par regninger som vi ikke har fået endnu. Årsregnskabet viser et underskud på 1312,78 kr. og en formue på 6411,45 kr.

5: Indkomne forslag: ingen.

6: Kontingent næste år: 300 kr.

7: A diæter til bestyrelsesmedlemmer til LDFs repræsentantskabs-møde: Faktiske udgifter.

    B diæter til bestyrelsesmedlemmer: 0,00 kr.

8: Valg af bestyrelse:

          A kasserer: Klaus Johansen

          B 2 bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Sloth Bäck og Kim Højer

9: Valg af bestyrelsessuppleanter:

           A 1. suppleant: Niels Pedersen

           B 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10: Valg af revisor og suppleant:

                A revisor: Jens Andersen

                B revisorsuppleant: Per Kirkeby

11: Valg af udvalg:

    Opdrætsudvalg: Lemvig: Chr Buus, Jens Andersen

                                 Struer: Kaj Borgholm, Kim Højer

                                 Holstebro: Henry Kreilgaard, Kristian S. Andersen

    Bladudvalg: Jørgen Jensen, Karsten Jensen, Henry Kreilgaard

    Udstillingsudvalg: 2 år: Per Kirkeby, Karsten Jensen, Svend Overby

                                     1 år: Jørgen Jensen, Agnethe Nielsen

12: Eventuelt: Der blev rejst problemet med at der ikke er et sted til udstilling i Lemvig, Jens Andersen kikker på sagen. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte blomster, inden han takkede for god ro og orden.

Derefter blev der overrakt 1 flaske til Egon Mikkelsen, i anledning af hans 75 års fødselsdag.

Så sluttede vi med et par stykker smørrebrød.

Svend Overby

Fra Medlemsnyt 2019 nr. 2

Siden sidst

 

Referat af medlemsmøde 7/1 2019 i Ungdomsborgen

Så prøver vi igen med et foredrag om afrikanske pragtfinker, første gang blev Jørgen Møller Hansen syg, og vi så kun billederne. Denne gang var der 16 tilhørere og Jørgen. Det startede med en status i over de afri-kanske pragtfinker i vores fuglehold. Der er en del med stabilt antal på udstillingerne og med opdræt, men der er også nogle vi så tidligere som vi ikke ser mere.

Jørgen havde delt fuglene op efter 4 biotop typer. Busk savannen er et åbent land med en masse dyr og fugle. Her ser vi de langt fleste af pragtfinkerne. Til opdræt af dem er det vigtigt at give levende foder og huske på at de fleste bygger rede lavt eller på jorden.  De mest hårdføre er Båndfinken og Rødhoved Amadine.  Her støder vi også på Sommerfug-lefinker, Gråastrilder og Helenaastrild. Til de sjældnere er Alfeastrild og Feastrild. Orange-kindet Astrild og Tøjleastrild samt Rødhalet Astrild, Agerhøneastrild og Vagtelastrild holder også til på Savannen sammen med løverne.

På træsavannen (lidt flere træer) har vi f.eks. Guldbrystet Astrild og Mørkerød Amarant.

På den løvfældende busksavanne se vi Skadefinkerne og her lever Dværgskade-finke på Madagaskar, Vi havde tidligere en del i fangenskab, men nu er den sjæl-den.

I urskoven er der ikke mange fugle. Der er Bjergastrilder, Dråbeastrilder, Glansskade-finker og Rødbrystet Frøknækker som vi kender. De er alle lidt besvær-lige at holde.

Så lykkedes det at blive klog på nogle af Afrikas fugle inden den stod på kaffe og blødt brød.

Svend Overby

 

Et kort referat fra Regionsmødet

Lørdag d. 12. januar var Søren Galmstrup og undertegnede til møde i Hobro, sammen med 8 andre foreninger, hvor vi udvekslede syns-punkter og erfaringer med hinanden. Det er jo stort set de samme ting vi går og bøvler med i det daglige, men vi griber jo ikke altid tingene an på samme måde, så der kan hentes inspiration til at ændre på et eller andet. Det er ikke altid de samme mennesker man møder, nogle af os har været med i rigtig mange år, fra den gang det hed Nordjysk Udstillings-samarbejde, navnet blev senere ændret til Region Nord. I det midtjyske havde man også et samarbejde, igennem rigtig mange år, men det gled ud, så da nogle af foreningerne i det nordjyske faldt fra, blev der inviteret lidt flere foreninger med, sådan at det nu kører igen. Vi besluttede dengang, at så vidt muligt ville det være mest praktisk at lægge møderne i Hobro, og vi andre skal så på skift forestå indkaldelse m.v. I år var det Jammerbugts Fugleforening og næste år er det Frederikshavn, som kalder ind til et møde den 11. januar.

Der kommer et mere uddybende referat fra Jammerbugten, som bliver bragt i næste blad.

Kristian Saugbjerg Andersen

Nyt om Medlemmer

75 års fødselsdag

Den 27. januar runder Egon Mikkelsen i Nr. Nissum de 75 år. Egon har været medlem af foreningen siden 1991. I de første år så vi vel ikke så meget til ham, men da arbejdslivet begyndte at høre op fik Egon bedre tid og nu er det sjældent at han ikke møder frem til vore arrangementer. Han følger interesseret med i meste, og der kan godt gå hen og falde en tilsyneladende spids bemærkning, for når man først har lært ham at kende, kan man godt lige se et lille glimt i øjet, og forstår så også, at det er vores vestjyske lune med indbygget ironi. I forbindelse med udstillingerne, giver han gerne både en hånd og ”en bil” med. Han har flere gange været vært på vore interne volierevan-

dringer, og så sker det at han har lokket Jytte til at stå for kaffebordet.

Nu går Egon i stedet hjemme og hygger sig med sit fuglehold der mestendels består af parakitter og papegøjer, og det er blevet til en del fine opdræt. For nogle år siden nævnte Egon engang noget om at han gjorde ikke så meget i småfugle -han regnede også græsparakitter til den kategori - men igennem årene er der dog dukket spidsnæbbede småfugle op i besætningen, både finkefugle og mindre duer. Om der så også er kommet græsparakitter ind på matriklen ved jeg ikke.  For år tilbage gik der også en del fasaner i voliererne, de er nu delvis udskiftet med vagtler, det er japanske vagtler det drejer sig om og det er ikke de ”almindelige”, men derimod jumboudgaven som er fremragende slagte-vagtler. Det sker vist stadig at den af og til står på vagtelsteg i Nissum, og når man ser på Egon, så er der noget der tyder på at sovsen ikke udelukkende er lavet på kartoffelvand.

Vi håber at du må have en rigtig god fødselsdag i familiens og gode venners lag og herfra skal der lyde et stor tillykke. Vi håber at du vil bevare interessen for fuglene og fortsat komme i foreningen når der sker noget, og vi ønsker dig alt godt fremover.

 

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

 

Ferslev d. 6. januar 2019

 

Invitation til Kongres og repræsentantskabsmøde i weekenden d. 23. og 24. marts 2019

 

Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

 

Program lørdag: 

Inden Kl. 14.00: Ankomst og indkvartering 

Kl. 14.15: Eftermiddagskaffe 

Kl. 14.30: Velkomst ved LDF’s formand

Kl. 15.00: Foredrag ved Mads Bertelsen ”Hormoner i Zoo -Fra Zoodyrlægens dagbog”. (Se mere i programmet som er sendt pr mail).   Herefter frit samvær

Kl. 18.00: Middag 

Kl. 20.00: Foredrag ved Morten D. D. Hansen ” Forunderlige

fugletræk” - (Se mere i programmet som er sendt pr mail)

Kl. 22.00: Frit samvær 

Program søndag: Kl. 09.00: Morgenmad for de som kommer til Repræsentantskabsmødet, uden at have overnattet

Kl. 10.00: Repræsentantskabsmøde 

Kl. 12.00: Frokost 

Kl. 13.00: Repræsentantskabsmødet fortsætter 

 

Arrangementstyper

A- Fra lørdag kl. 14 til søndag eftermiddag kr. 1390,- i enkeltværelse

B- Fra lørdag kl. 14 til sønd. efterm. kr. 1190,- pr. person i dobbeltværelse

C- Samme program uden overnatning og morgenmad kr. 790,-

D- Deltagelse om lørdagen inkl. eftermiddagskaffe og middag kr. 560,-

E- Deltagelse i Repræsentantskabsmøde inkl. morgenkaffe og frokost kr. 270,-

F- Deltagelse i Repræsentantskabsmødet ekskl. morgenkaffe og frokost 0,- kr. 

 

Tilmelding sendes til formanden for administrationsudvalget på mail: formandadm@ldf-net.dk, med angivelse af navn, arrangementstype og forening. 

Deadline for tilmelding til arrangementstyperne A, B, C, D er den 26. februar.  For så vidt angår type E og F, skal der senest 10 dage før mødets afholdelse være meddelt navne på foreningens repræsentanter, også navn for de som deltager via fuldmagt. 

 

I umiddelbar forlængelse af tilmelding, skal der indbetales et beløb svarende til det tilmeldte til:  Reg. nr. 7444 Kontonr. 1297285

 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen  Jesper Nørkjær

Formand, Administrationsudvalget

 

HUSK AT BETALE KONTINGENT

INDEN GENERALFORSAMLINGEN

Månedens vits:  Fra den franske revolution kendes Parisertrompeteren. Det er en stovt fugl med et noget opblæst og ret krøllet dragt. Den er uhyre sjælden og koster det hvide ud af øjet. Den ses dog sjældent med trompet, og i dag er dens hjemsted ikke mere Paris, idet den er blevet jaget bort til mere fremmede egne, hvor den ofte frister en kummerlig tilværelse. Den hedder: Serinus fanfarius på latin.

 

Hei Nordvestjydske Fugleforening

 Vi er en tropefuglklubb som holder til i Norge, nærmere bestemt i Kristiansand – helt syd i landet vårt.

Klubben vår ble startet i 2015 og vi har pr. i dag 15 medlemmer og vi er 1 av 14 klubber som er medlem av NTL – Norske Tropefuglforeningers Landsforbund.
Vi reiser litt rundt her i Sør-Norge på besøk hos oppdrettere og det er også veldig populært å ta en tur til Danmark.

F.eks. hvert år i november er vi 6-8 klubbmedlemmer som besøker Nordens største Fuglemarked i Randers.

Da pleier vi alltid å komme ned lørdag midt på dagen og reiser hjem med siste ferge søndag kveld.

Det vil si at vi har hele lørdag ettermiddag og hele søndag ettermiddag til disposisjon.

Men vi reiser også til Danmark på dagsturer for å handle ting til fuglene våre og da hadde det også vært moro å kunne besøke fugleholdere.
Det er ikke for å være uhøflige, men det vi lurer på er om det er noen av deres klubbmedlemmer som kunne tenke seg og også hadde tid til å ta imot oss og vise oss sitt fuglehold.

Et besøk som vanligvis ikke varer lenger enn et par timer.

Det må selvfølgelig være når det passer for dere og da kan vi jo holde kontakten og eventuelt avtale etter hvert.

Vi vil også svært gjerne bli en av deres venneklubber og har et stort øn-ske om å bygge opp et vennskapsnett blant fugleholdere i Danmark.

Kan dere tenke litt på dette og hvis det er interesse for dette så kan dere kontakte oss på e-post  tropefugler.kr.sand@gmail.com

Vi har også en Facebook-side som heter 

Tropefuglklubben Kristiansand & Omegn 

som dere kan besøke.

Mvh.

Tropefuglklubben Kristiansand & Omegn

v/ formann Andreas Johnsen

 

Foreningen har modtaget omstående henvendelse, men bestyrelsen synes umiddelbart ikke at nogle af os har overskud til at gå ind i et samarbejde med en venskabsklub. Umiddelbart har vi ikke fornemmelsen af, at en større flok af vore medlemmer, vil tage samlet på besøg i Norge. Vi har for mange år siden været Rendsborg et par gange, og der har også været en tur til Sverige. Vi tager muligvis fejl, så hvis der er et medlem eller to, som vil, gå ind i et sådan samarbejde, ser vi det gerne. Det vil dog være fint at få udvekslet adresser, hvis man tager til Norge på ferier og omvendt, og de skal være meget velkomne her hos os.

Bestyrelsen

Fra Medlemsnyt 2019 nr. 1

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.30

Ungdomsborgen - Kirkestræde 9 i Holstebro

DAGSORDEN:

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af Stemmeudvalg.

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Kontingent for næste år.

7. A) Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde.

B) Vederlag bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

 A) Kasserer: Klaus Johansen

 B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

        Dorthe Sloth Bäck

        Svend Overby (modtager ikke genvalg)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    A 1.suppleant: Jørgen Jensen

    B: 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10. Valg af 1 revisor samt suppleant.

    A) På valg for 2 år er revisor: Michael Lisbygd

    B) Revisorsuppleant (1 år): Jens Andersen

11. Valg af udvalgene:

 A) 6 personer til 1. Opdrætsudvalget - Nuværende kontrollanter:                                                    

Lemvig området:  Christian Buus og Jens Andersen        

Struer-Thyholm  området:  Jens Bach Sørensen og  Kaj Borgholm              

Holstebro området m.v.: Jørgen Jensen og Henry Kreilgaard

B) 3 personer til Bladudvalget. Nuværende medlemmer:

Jørgen Jensen, Henry Kreilgaard og Carsten Jensen

C) 3 personer til Udstillingsudvalg valgperiode 2 år. På valg er

Mads Bryndum Jensen, Per Kirkeby og Jørn Hyldgaard

12. Eventuelt.

 

Fuglemarked i Borbjerg

lørdag d. 2. februar 2019

kl. 1000  -  1330

I Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro

Grundet dyrlægekontrol skal fuglene indleveres i tidsrummet kl. 0900  -  0945

Entre kl. 09-10    - 40,- kr.

Entre kl. 10-1330 - 20,- kr.

Ønsker man en stand for salg af tilbehør m.v. bedes man bestille pladsen  ved Søren Galmstrup på tlf. 2087 3850 – Prisen er 125,- kr. pr bord.

De Anvendte bure/kasser skal være lyse og rene.

De skal have en passende størrelse til fuglene som sidder i det, og fuglene skal have mulighed for at sidde på en pind.

Snavsede og mørke kasser, transportkasser

samt sorteringskasser afvises.

Sælger er selv ansvarlig for at der er vand og foder hos fuglene.

Due og Hønsefugle skal være ringmærket

 

I Centercafeen kan man købe kaffe/te, øl og vand samt pølser m.v.

 

Vi er blevet pålagt at indsende lister over både sælgere og købere, så sælgerne vil få udleveret lister, hvorpå der noteres hvilke fugle det drejer sig om, ligesom køberne skal skrive deres navn og adresse.

Sælgerne kan med fordel tilmelde sig på mail til: krisauand@gmail.com 

så vil listerne ligge klar når I ankommer til centeret

 

Alle er velkomne til

at købe og sælge.

 

Arrangør: Nordvestjydsk Fugleforening

Yderligere information ved Søren Galmstrup på  tlf. 2087 3850

o0o

Siden sidst

Referat af præmieoverrækkelse/juleafslutning

3/12 2018 i Ungdomsborgen

Årets længste medlemsmøde startede kl 18,00 med at 41 deltagere, for den beskedne pris af 40 kr. indtog 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand.  Efter at have tygget af munden og kommet til hægterne igen, gik vi over til uddeling af præmierne fra udstillingen. Der var i mellemtiden kommet 2 flere til.  Uddelingen foregik ved at den enkelte vinder fik alle (hvis der var flere) samtidigt. Og så blev der klappet.

Nu var det tid til, at nogle havde brug for lidt frisk luft, og vi andre gik over til køb af plader til bankospillet. De fleste var ret ligeglade med hvilke plader de fik, men enkelte halvprofessionelle havde lidt arbejde med at finde de rigtige numre. Kl 19,30 fik spillet i gang med Askild som opråber og Kristian som ”løber”. I første del blev der spillet om 3 ænder med rødvin og 2 købmandskurve. Og der var smør på række. Efter en pause gentog det sig.

Efter en nervepirrende omgang spil kom pulsen ned over en gang kaffe og æbleskiver, og så gik munden igen. Der blev sluttet af med 4 spil amerikansk lotteri, hvor der var en masse gevinster. En del var overskud fra tombolaen på udstillingen og en del var indkøbte til lejligheden. Nogle fik mange gevinster og nogle fik ingen, men sådan er det jo i vores forening.

Det sluttede med at formanden ønskede god jul og minde om, at vi mødes i januar.

Svend Overby

 

o0o

 

 Nyt fra bestyrelsen

Efteråret er, når dette læses godt og vel overstået, det er blevet vinter, og de fleste foreningers store arrange-ment, udstillingen, er forhåbentlig gået godt.

Der er en tendens til, at enkelte foreninger aflyser deres udstilling, fordi der er for få tilmeldinger, i år var det to foreninger, der valgte denne løsning.

7

Hvad er så for lidt tilmeldinger? – hvis man er en mindre forening, kan det være svært at samle 100 udstillingsnumre eller mere, med mindre man har mange medlemmer, der opdrætter domesticerede fugle. Jeg ved det er et kæmpe arbejde, jeg har selv været med i mange år, og jeg bliver ved, selv om det er noget op ad bakke at få alle burene fyldt. Men med lidt opkald og snakken med medlemmerne så lykkes det jo alligevel. Jeg siger kun dette, fordi jeg synes, at man skal huske, at det i mange tilfælde er den bedste, og måske den eneste, hvorpå vi profilerer os overfor omverdenen. Jeg ved godt, at det nok er fuglefolk, der kommer flest af på udstillingerne, men der kommer også folk, som ikke har fugle. Det er dem vi skal prøve at friste, med det vi kan vise frem og måske bliver de fremtidige fugleholdere.

Til de foreninger, der har valgt at aflyse, er det godt I siger, at I kommer stærkt tilbage næste år. Husk det nu for det kan være rigtig svært, hvis der går flere år uden udstilling.

Jeg håber at alle har haft gode oplevelser på udstillingerne, hvad enten man er arrangør, udstiller eller blot en af dem, der har taget rundt for at se på fugle.

Der er fra dommer gruppens side kommet et ønske om, at få flere aspiranter da de to store – tropefugle og parakitter & papegøjer – mangler tilgang.

Der ligger også et forslag om, at organisationen dækker kørselsudgifter, når aspiranterne krydser Storebæltsbroen, hvad enten det er mod øst eller mod vest. Der vil komme noget ud om det i det nye år, så der vil blive mulighed for, at de kan komme ud så mange steder som muligt.

Der var også udbrud af fugleinfluenza i efteråret. Det er aldrig rart, når disse udbrud kommer, hverken for de landmænd det går ud over, men heller ikke os, når det påvirker vores muligheder for at dyrke vores hobby. Vi kan dog kun være tilfredse med, at myndighederne er opmærksomme på denne sygdom, også selvom det nogle gange er til irritation for os.

Når jeg taler med fuglevenner rundt om i landet, så lader det til, at medlemstallet stagnerer, eller i hvert fald kun går en lille smule tilbage, så hvis vi i fremtiden skal bestå, så skal vi sammen få vendt tendensen og få flere til at være medlem af en forening.

Jeg må indrømme, at jeg ikke har de vise sten til at få knækket denne kurve, men jeg tror dog stadig på, at vi har en fremtid som foreninger.

8

Os der er med i en forening ved jo, hvor vigtigt det er, at man mødes engang imellem og ikke bare er et navn på en medlems liste.

Det ville også være godt at komme i dialog med de foreninger, der står uden for landsorganisationen. Kunne vi mødes og komme til en forståelse, og få løst de problemer, der er årsagen til at man står udenfor, så ville det være godt for vores hobby. Jeg er fortrøstningsfuld og håber på, at det nok skal lykkes.

Når året rinder ud, og et nyt år venter, vil det også for de fleste foreninger være tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Det er nok her vi alle gør den samme fejl. Hvis der er en, der ikke ønsker at være med i bestyrelsen mere, så kan det i de fleste tilfælde være svært, endog meget svært, at finde en ny til at tage over. Der er nok brug for, at man her ser lidt anderledes på tingene og prøver på at få nogle nye friske kræfter ind og ikke bliver ved med at trække så hårdt på dem, der har været med i mange år.

Det stiller dog krav til os som gamle bestyrelses medlemmer. Vi skal lade de nye komme til orde og lade dem få taleret for det kan jo være, at der er noget i det de siger. Det vi andre har gjort, er jo ikke alle steder gået han og blevet en succes, og vi kan nok trænge til at få en øjenåbner. Det er måske kun en lille idé, der skal til for at vende skuden.

Repræsentantskabsmødet i 2019 er som tidligere oplyst den 23.-24. marts. Det holdes som de senere år på Pejsegården i Brædstrup, og der vil komme et program med foredragsholdere senere. Husk at lørdagens program er for alle medlemmer af en tilsluttet forening, så det ville glæde os, hvis foreningerne vil reklamere for det i deres foreningsblade.

Prisen kan i hvert fald ikke være det, der afholder nogen fra at være sammen med andre mennesker med samme interesse som en selv og det er jo også altid rart at møde gamle og ikke mindst nye venner.

Repræsentantskabsmødet om søndagen er der, hvor der skal komme ros for det vi har lavet i det forløbne år. Vi har også nogle lidt større opgaver som venter forude: der skal findes en ny formand til bladudvalget og et nyt bestyrelsesmedlem, så når I mødes ude i foreningerne så snak lidt om det, og kom gerne med nogle emner til disse poster, da det er lidt svært for os at være til stede over hele landet.

Bestyrelsen skal også nok selv være med til at finde nogle kandidater, eller vi vil i hvert fald prøve, men det er trods alt jer, der kender dem, der kunne være emner til disse opgaver.

Slutteligt vil jeg ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår med ønske om et godt år for fuglesagen i 2019.

Bo Pedersen

Formand

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

Fra udstillingen 2014
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE