referater m.v.

Fra Medlemsnyt nr. 5-2019

 

Medlemsmødet d. 1. april

Formanden startede mødet med at byde de 20 medlemmer velkommen til en hyggelig aften. 

Søren startede med et lille indlæg om kongres og repræsentantskabsmødet, der blev afholdt d. 23. og 24. marts. Han fortalte i korte træk om de udfordringer foreningerne står overfor med svigtende medlemstal og aflyste arrangementer rundt om i landet.

Derefter tog vores egen Kristian Saugbjerg Andersen over med et foredrag om duer og vagtler. Kristian tog os igennem en tidsrejse i hans eget fuglehold, der i stor grad altid har bestået af forskellige arter indenfor duer og vagtler fra alle verdensdele. Kristians store interesse for duer startede med et par rustduer som blev efterfulgt af duer i alle størrelser og farver. 

Kristian viste billeder og fortalte historier om både kendte og mindre kendte vagtler og duer, krydret med spændende fortællinger om de erfaringer (både positive og negative) han har gjort sig i tidens løb. Der var selvfølgelig også plads til at fortælle nogle af de sjove anekdoter Kristian har oplevet med fugle og fuglevenner igennem mange år. 

Som afslutning på foredraget havde Kristian lavet en lille quiz med 10 spørgsmål, der næsten alle handlede om duer og vagtler - så det var jo spændende om der var blevet hørt godt efter under foredraget.

De fleste kom godt igennem “testen” - der var dog enkelte forkerte svar rundt omkring. 

Alt i alt en hyggelig aften og tak til Kristian for indsatsen. 

Kim Højer.

d

 

Skovturen 6. april 2019

En dejlig lørdag morgen kl. 9 mødtes 12 medlemmer af vores forening på P-pladsen foran Fejsøhus. Vi stod og ventede på de sidste og ikke mindst de lovede rundstykker. Klokken 5 minutter over 9 blev utålmodigheden for stor og vi skrev til de sidste, om hvor de var? Til vores store overraskelse blev der svaret at de var i stuen på Fejsøhus. De 12 ventende medlemmer gik så indenfor og fandt de sidste 4 tilmeldte til dette års tur i skoven. Vi kunne nu sætte os ved et bord og nyde vores egen kaffe til nogle dejlige friske rundstykker med smør, kødpålæg eller ost, som det passede os selv. Skæg havde sørget for alt dette og må nu sige at have indfriet en gammel notits i et NVF-blad om at klubben gav rundstykker. Der var også indkøbt ”En lille een” eller en ”Brøndum Skovbær snaps”, til dem der nu trængte. Tak for det vel dækkede bord skal lyde til Skæg.

Efter at vi havde fået en god start og stemningen omkring bordet var god og glad tog Niels ordet og bød os velkommen til en tur ud i det blå i skoven. Der var ikke planlagt en rute på forhånd her i ”ulveland”, så man skulle bare sige til omkring ønsker fra skoven, som man godt kunne tænke sig at få med hjem til sine voliere. Lige i disse dage brugte man meget tid på at svare på spørgsmål omkring det nye ulvepar i området. Samtidig med at man skulle gøre alle tilfredse, både tilhængere og modstandere af ulve i Danmark, var man også ved at planlægge 3 dage med orienteringsløbere i påsken. Disse havde efter angrebet i starten af april fået besked på at de kun måtte være i en ¼ del af skoven, så alle planlagte ruter skulle de lave om. Området her ved Ulfbord /Fejsø er på cirka 5000 Ha, så der er plads nok til både orienteringsløbere og ulve. Ulven skal der tages ekstra højde for og sikre at de ikke bliver forstyrret i deres cyklus omkring familie forøgelse. Det betyder at skovens aktiviteter er mere begrænsede fra januar til juli og det normale skov-arbejde tager meget hensyn til ulvene og deres trivsel.

Vi pakkede herefter sammen og efterlod lokalet i samme opryddelige stand, som da vi kom. Vi var i 7 biler, hvoraf 2 af dem havde egen trailer på, som skulle følges ad gennem skovens mange veje. Første hold på turen var ved et ryddet område efter Bodil-stormen. Her fortalte Niels om de udfordringer, som man får når der kommer ”huller” i skoven. Derved opstår der blotninger af høje stammer, som ikke har grene til at beskytte sig mod solens stråler eller vindens udtørring. Dette er så et oplagt sted, hvor barkbillen slår sig ned og angriber træerne også. Billerne borer sig ind under barken og der lægges æg, som efterfølgende udklækkes og bliver til larver. De har det ideelt i de varme og tørre træstammer. Derefter dør træerne, da de ikke kan få næring nok op til grenene i toppen. Området vi så på var plantet i 1943. Det var ikke svært at se på de mange stykker bark at billerne havde været her. Når barkstykket blev holdt op mod himlen, var der tydelige huller efter at hunnerne havde boret sig igennem, der var nemt 5 huller per kvadratcentimeter.

Vi kørte videre og lavede næste stop ved et stykke hede, hvor der voksede lyng og hvor man tydeligt kunne se de hvide sandklitter, som var på heden. Lyng lever cirka 30 år og hvert år bliver der lavet kontrollerende hede-afbrændinger, hvis vejret ellers tillader det. Da afbrændingerne kun er tilladt indtil 1. april, havde det kun været muligt i år at lave 1 kontrolleret afbrænding. Hvis heden ikke bliver brændt af, vil den vokse til og skoven vil overtage området. Det var tydeligt at der var en del vildskud af fyrretræer samt gyvel.

Det 3. hold blev lavet i nærheden af nogle gamle fældede træer. Her var der flere blandt andet Henry, som hentede trøsket træ. Sanne skyndte sig også at finde nogle friske grene af lærk. Der blevet også samlet tørt græs. Da vi havde fået hvad vi synes var rimeligt kunne kortesen fortsætte gennem skoven. Vi kom her forbi en stabel stammer, som havde ligget her da Niels startede i skoven, det var meget tydeligt, da flere selvsåninger var begyndt at skyde og levede i bedste velgående. Nogle af dem var efterhånden blevet et par meter høje. Stablen var nu blevet fredet og i år stopper Niels i skoven.

Turen gik nu hen til et område med fyrretræer og rigtig meget hvidt mos. Der blev klippet fyrretoppe, som blev fordelt til dem, som gerne ville have det med hjem og andre hentede mos, som så kunne bruges til årets juledekorationer, så man må sige at det blev samlet ind i god tid!

Årets pause stop blev lavet ved udkigstårnet ved lærkehøj. Det var her at H. C. Andersen var blevet inspireret til at skrive teksten til den sang vi i dag kalder ”Jylland mellem tvende have”. Ved dette skønne sted nød vi udsigten og på grund af alt det tørre sand vi havde kørt igennem, var det nu også tid for en øl eller vand, som klubben gav. Det var så også her at Dorthe fik sit juletræ, som dog blev til tre, da der jo var plads i traileren.

Sidste stop på turen blev lavet lige før landevejen til Råsted og Vind, her kunne det sidste, som var birke-grene, blive fyldt i traileren. Niels fortalte nu hvilken vej man skulle vælge afhængig af, hvor man ønskede at komme hen. Den sidste besked var at alle skulle huske at Klosterheden og dette skovområde ville være åbne for alt kørsel den 1. weekend i maj (grundet Skovens dag, som man dog ikke var med i mere) og den 1. weekend august (Da det havde været en tradition, at man kunne komme i skoven efter tyttebær).

Søren takkede Niels for at bruge denne dag med os og have tid til at dele sin viden med os, så tusind tak til Niels for hans gode og værdi-skabene snak om den natur vi havde kørt igennem. Vi må så se hvordan skovturen kan blive arrangeret til næste år, når nu Niels vil være gået på pension til den tid.

Efter en skøn formiddag med dejlige oplevelser brød vi op og kørte af den gamle landevej i alle mulige retninger.

Fra Medlemsnyt nr. 4. 2019

På bestyrelsesmødet d. 25.02. konstituerede bestyrelsen sig

Formand: Søren Galmstrup

Næstformand: Dorthe Sloth Bäck

Kasser: Klaus Johansen

Sekretær: deles mellem 2 personer

-Generalforsamling, udstillingsudvalgsmøder & medlemsmøder varetages af Kim Højer

-Bestyrelsesmøder & turreferater varetages af Dorthe Sloth Bäck

Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen

Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen

Suppleant: Niels Pedersen

###########

 

Referat af foredrag d. 4/3 med 17 deltagere

Klaus fortalte lidt om LAP-udstilling; om hvordan det gik, og at foreningens medlemmer fik en masse præmier med hjem – dejligt. (Se omtale m.v. længere inde i bladet).

Aftenen var overladt til Benny Kløppels 11 dages Brasiliens-tur.

Turen startede i Amsterdam og målet var Sao Paulo, som har 1000 km kystregnskov. Her lejede de en guide og en bil, som bl.a. blev udsat for en strækning på 140 km med intet mindre end 120 broer, hvoraf de 100 var knap så farbare.

Han viste billeder fra Sao Paulos zoologisk have og lidt billeder fra byen, hvor man fik et indblik i, hvordan forholdene var i en anden kultur end vores egen. Han viste også billeder fra regnskoven og fra forskellige lodges, på hans rute rundt hvor han også boede på forskellige hoteller.

På turen fangede hans linse intet mindre end 520 forskellige fuglearter, hvor vi fik et indblik i blot nogle af hans mange billeder og film. For at nævne nogle stykker så vi bl.a. en del rovfugle, spætter i forskellige variationer, tangarer, sølvhejrer, kardinaler, tukaner, ovnfugl, ravnegrib-

5

be, øjengøg, kolibrier i massevis, orange-gumpede drosler, brændsels-samlere, banasmuttere, safranfinker, rødhalet amazoner, vimpelhaler, jabirustork, hyacint-ara som er den største papegøje-art, og mange flere som jeg opgav at notere.

Han havde også små korte film med, og vi så bl.a. en film med de grågumpet sortsejlere, som fløj ud af et tårn som når vi andre ser en flok flagermus.

Han viste også en film med en tapir med unge, som kravlede under et hegn (hvorfor holde sig tilbage), og et klip med kæmpeoddere i floderne som de sejlede rundt på, da de var ude og lede efter jaguarer.

Det lykkes dem at finde jaguaren på en flodbred, og skyde billeder af den på kun 5 meters afstand fra den. Nåe ja, og så så de en masse caimaner, som er en lille krokodille-art.

Alt i alt en fin fremvisning og et godt foredrag.

Søren Galmstrup

Fra Medlemsnyt 2019 nr. 3

 Siden sidst

Referat af Fuglemarked 2/2 2019

i Borbjerg-Hvam Fritids og Kulturcenter.

Super marked kunne være overskriften på markedet. Bestyrelsen mødte 7:15 for at stille borde op, og inden man var færdige kom den første

sælger. Selv om indleveringen var fra 9:00 kom de fleste inden, det gælder måske om at få de bedste pladser. Der blev registreret 26 sælgere og i løbet af dagen var der godt 100 der betalte for at komme ind. Det er altid svært at konstatere om salget går godt, men en del solgte godt og nogle solgte intet. Det var imødeset med lidt spænding hvordan cafeteriet fungerede, da der sidste år var lidt problemer. I år fungerede det tilsyneladende upåklageligt. Lige pludseligt pakkede de første sammen og næsten alle fulgte, så kl 14:00 kunne man ikke se vi havde været der.

Svend Overby

 

 

Referat af generalforsamling 4/2 2019 i Ungdomsborgen.

 

Der var 25 deltagere.

Søren Galmstrup bød velkommen til de fremmødte, hvorefter generalforsamlingen startede.

 

1: Valg af dirigent: Knud Erik Krøjgaard

2: Valg af stemmeudvalg: Jørgen Møller Hansen, Charles Mathisen

3: Formandens beretning: Formand Søren Galmstrup gennemgik årets begivenheder og fortalte lidt om det kommende. Der var opbakning til den ændrede måde at uddele præmier på julemødet

 4: Kassererens beretning: Klaus Johansen kunne fortælle at udstil-lingen gav et foreløbigt overskud på 5971,71 kr. der mangler et par regninger som vi ikke har fået endnu. Årsregnskabet viser et underskud på 1312,78 kr. og en formue på 6411,45 kr.

5: Indkomne forslag: ingen.

6: Kontingent næste år: 300 kr.

7: A diæter til bestyrelsesmedlemmer til LDFs repræsentantskabs-møde: Faktiske udgifter.

    B diæter til bestyrelsesmedlemmer: 0,00 kr.

8: Valg af bestyrelse:

          A kasserer: Klaus Johansen

          B 2 bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Sloth Bäck og Kim Højer

9: Valg af bestyrelsessuppleanter:

           A 1. suppleant: Niels Pedersen

           B 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10: Valg af revisor og suppleant:

                A revisor: Jens Andersen

                B revisorsuppleant: Per Kirkeby

11: Valg af udvalg:

    Opdrætsudvalg: Lemvig: Chr Buus, Jens Andersen

                                 Struer: Kaj Borgholm, Kim Højer

                                 Holstebro: Henry Kreilgaard, Kristian S. Andersen

    Bladudvalg: Jørgen Jensen, Karsten Jensen, Henry Kreilgaard

    Udstillingsudvalg: 2 år: Per Kirkeby, Karsten Jensen, Svend Overby

                                     1 år: Jørgen Jensen, Agnethe Nielsen

12: Eventuelt: Der blev rejst problemet med at der ikke er et sted til udstilling i Lemvig, Jens Andersen kikker på sagen. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte blomster, inden han takkede for god ro og orden.

Derefter blev der overrakt 1 flaske til Egon Mikkelsen, i anledning af hans 75 års fødselsdag.

Så sluttede vi med et par stykker smørrebrød.

Svend Overby

Fra Medlemsnyt 2019 nr. 2

Siden sidst

 

Referat af medlemsmøde 7/1 2019 i Ungdomsborgen

Så prøver vi igen med et foredrag om afrikanske pragtfinker, første gang blev Jørgen Møller Hansen syg, og vi så kun billederne. Denne gang var der 16 tilhørere og Jørgen. Det startede med en status i over de afri-kanske pragtfinker i vores fuglehold. Der er en del med stabilt antal på udstillingerne og med opdræt, men der er også nogle vi så tidligere som vi ikke ser mere.

Jørgen havde delt fuglene op efter 4 biotop typer. Busk savannen er et åbent land med en masse dyr og fugle. Her ser vi de langt fleste af pragtfinkerne. Til opdræt af dem er det vigtigt at give levende foder og huske på at de fleste bygger rede lavt eller på jorden.  De mest hårdføre er Båndfinken og Rødhoved Amadine.  Her støder vi også på Sommerfug-lefinker, Gråastrilder og Helenaastrild. Til de sjældnere er Alfeastrild og Feastrild. Orange-kindet Astrild og Tøjleastrild samt Rødhalet Astrild, Agerhøneastrild og Vagtelastrild holder også til på Savannen sammen med løverne.

På træsavannen (lidt flere træer) har vi f.eks. Guldbrystet Astrild og Mørkerød Amarant.

På den løvfældende busksavanne se vi Skadefinkerne og her lever Dværgskade-finke på Madagaskar, Vi havde tidligere en del i fangenskab, men nu er den sjæl-den.

I urskoven er der ikke mange fugle. Der er Bjergastrilder, Dråbeastrilder, Glansskade-finker og Rødbrystet Frøknækker som vi kender. De er alle lidt besvær-lige at holde.

Så lykkedes det at blive klog på nogle af Afrikas fugle inden den stod på kaffe og blødt brød.

Svend Overby

 

Et kort referat fra Regionsmødet

Lørdag d. 12. januar var Søren Galmstrup og undertegnede til møde i Hobro, sammen med 8 andre foreninger, hvor vi udvekslede syns-punkter og erfaringer med hinanden. Det er jo stort set de samme ting vi går og bøvler med i det daglige, men vi griber jo ikke altid tingene an på samme måde, så der kan hentes inspiration til at ændre på et eller andet. Det er ikke altid de samme mennesker man møder, nogle af os har været med i rigtig mange år, fra den gang det hed Nordjysk Udstillings-samarbejde, navnet blev senere ændret til Region Nord. I det midtjyske havde man også et samarbejde, igennem rigtig mange år, men det gled ud, så da nogle af foreningerne i det nordjyske faldt fra, blev der inviteret lidt flere foreninger med, sådan at det nu kører igen. Vi besluttede dengang, at så vidt muligt ville det være mest praktisk at lægge møderne i Hobro, og vi andre skal så på skift forestå indkaldelse m.v. I år var det Jammerbugts Fugleforening og næste år er det Frederikshavn, som kalder ind til et møde den 11. januar.

Der kommer et mere uddybende referat fra Jammerbugten, som bliver bragt i næste blad.

Kristian Saugbjerg Andersen

Nyt om Medlemmer

75 års fødselsdag

Den 27. januar runder Egon Mikkelsen i Nr. Nissum de 75 år. Egon har været medlem af foreningen siden 1991. I de første år så vi vel ikke så meget til ham, men da arbejdslivet begyndte at høre op fik Egon bedre tid og nu er det sjældent at han ikke møder frem til vore arrangementer. Han følger interesseret med i meste, og der kan godt gå hen og falde en tilsyneladende spids bemærkning, for når man først har lært ham at kende, kan man godt lige se et lille glimt i øjet, og forstår så også, at det er vores vestjyske lune med indbygget ironi. I forbindelse med udstillingerne, giver han gerne både en hånd og ”en bil” med. Han har flere gange været vært på vore interne volierevan-

dringer, og så sker det at han har lokket Jytte til at stå for kaffebordet.

Nu går Egon i stedet hjemme og hygger sig med sit fuglehold der mestendels består af parakitter og papegøjer, og det er blevet til en del fine opdræt. For nogle år siden nævnte Egon engang noget om at han gjorde ikke så meget i småfugle -han regnede også græsparakitter til den kategori - men igennem årene er der dog dukket spidsnæbbede småfugle op i besætningen, både finkefugle og mindre duer. Om der så også er kommet græsparakitter ind på matriklen ved jeg ikke.  For år tilbage gik der også en del fasaner i voliererne, de er nu delvis udskiftet med vagtler, det er japanske vagtler det drejer sig om og det er ikke de ”almindelige”, men derimod jumboudgaven som er fremragende slagte-vagtler. Det sker vist stadig at den af og til står på vagtelsteg i Nissum, og når man ser på Egon, så er der noget der tyder på at sovsen ikke udelukkende er lavet på kartoffelvand.

Vi håber at du må have en rigtig god fødselsdag i familiens og gode venners lag og herfra skal der lyde et stor tillykke. Vi håber at du vil bevare interessen for fuglene og fortsat komme i foreningen når der sker noget, og vi ønsker dig alt godt fremover.

 

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

 

Ferslev d. 6. januar 2019

 

Invitation til Kongres og repræsentantskabsmøde i weekenden d. 23. og 24. marts 2019

 

Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

 

Program lørdag: 

Inden Kl. 14.00: Ankomst og indkvartering 

Kl. 14.15: Eftermiddagskaffe 

Kl. 14.30: Velkomst ved LDF’s formand

Kl. 15.00: Foredrag ved Mads Bertelsen ”Hormoner i Zoo -Fra Zoodyrlægens dagbog”. (Se mere i programmet som er sendt pr mail).   Herefter frit samvær

Kl. 18.00: Middag 

Kl. 20.00: Foredrag ved Morten D. D. Hansen ” Forunderlige

fugletræk” - (Se mere i programmet som er sendt pr mail)

Kl. 22.00: Frit samvær 

Program søndag: Kl. 09.00: Morgenmad for de som kommer til Repræsentantskabsmødet, uden at have overnattet

Kl. 10.00: Repræsentantskabsmøde 

Kl. 12.00: Frokost 

Kl. 13.00: Repræsentantskabsmødet fortsætter 

 

Arrangementstyper

A- Fra lørdag kl. 14 til søndag eftermiddag kr. 1390,- i enkeltværelse

B- Fra lørdag kl. 14 til sønd. efterm. kr. 1190,- pr. person i dobbeltværelse

C- Samme program uden overnatning og morgenmad kr. 790,-

D- Deltagelse om lørdagen inkl. eftermiddagskaffe og middag kr. 560,-

E- Deltagelse i Repræsentantskabsmøde inkl. morgenkaffe og frokost kr. 270,-

F- Deltagelse i Repræsentantskabsmødet ekskl. morgenkaffe og frokost 0,- kr. 

 

Tilmelding sendes til formanden for administrationsudvalget på mail: formandadm@ldf-net.dk, med angivelse af navn, arrangementstype og forening. 

Deadline for tilmelding til arrangementstyperne A, B, C, D er den 26. februar.  For så vidt angår type E og F, skal der senest 10 dage før mødets afholdelse være meddelt navne på foreningens repræsentanter, også navn for de som deltager via fuldmagt. 

 

I umiddelbar forlængelse af tilmelding, skal der indbetales et beløb svarende til det tilmeldte til:  Reg. nr. 7444 Kontonr. 1297285

 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen  Jesper Nørkjær

Formand, Administrationsudvalget

 

HUSK AT BETALE KONTINGENT

INDEN GENERALFORSAMLINGEN

Månedens vits:  Fra den franske revolution kendes Parisertrompeteren. Det er en stovt fugl med et noget opblæst og ret krøllet dragt. Den er uhyre sjælden og koster det hvide ud af øjet. Den ses dog sjældent med trompet, og i dag er dens hjemsted ikke mere Paris, idet den er blevet jaget bort til mere fremmede egne, hvor den ofte frister en kummerlig tilværelse. Den hedder: Serinus fanfarius på latin.

 

Hei Nordvestjydske Fugleforening

 Vi er en tropefuglklubb som holder til i Norge, nærmere bestemt i Kristiansand – helt syd i landet vårt.

Klubben vår ble startet i 2015 og vi har pr. i dag 15 medlemmer og vi er 1 av 14 klubber som er medlem av NTL – Norske Tropefuglforeningers Landsforbund.
Vi reiser litt rundt her i Sør-Norge på besøk hos oppdrettere og det er også veldig populært å ta en tur til Danmark.

F.eks. hvert år i november er vi 6-8 klubbmedlemmer som besøker Nordens største Fuglemarked i Randers.

Da pleier vi alltid å komme ned lørdag midt på dagen og reiser hjem med siste ferge søndag kveld.

Det vil si at vi har hele lørdag ettermiddag og hele søndag ettermiddag til disposisjon.

Men vi reiser også til Danmark på dagsturer for å handle ting til fuglene våre og da hadde det også vært moro å kunne besøke fugleholdere.
Det er ikke for å være uhøflige, men det vi lurer på er om det er noen av deres klubbmedlemmer som kunne tenke seg og også hadde tid til å ta imot oss og vise oss sitt fuglehold.

Et besøk som vanligvis ikke varer lenger enn et par timer.

Det må selvfølgelig være når det passer for dere og da kan vi jo holde kontakten og eventuelt avtale etter hvert.

Vi vil også svært gjerne bli en av deres venneklubber og har et stort øn-ske om å bygge opp et vennskapsnett blant fugleholdere i Danmark.

Kan dere tenke litt på dette og hvis det er interesse for dette så kan dere kontakte oss på e-post  tropefugler.kr.sand@gmail.com

Vi har også en Facebook-side som heter 

Tropefuglklubben Kristiansand & Omegn 

som dere kan besøke.

Mvh.

Tropefuglklubben Kristiansand & Omegn

v/ formann Andreas Johnsen

 

Foreningen har modtaget omstående henvendelse, men bestyrelsen synes umiddelbart ikke at nogle af os har overskud til at gå ind i et samarbejde med en venskabsklub. Umiddelbart har vi ikke fornemmelsen af, at en større flok af vore medlemmer, vil tage samlet på besøg i Norge. Vi har for mange år siden været Rendsborg et par gange, og der har også været en tur til Sverige. Vi tager muligvis fejl, så hvis der er et medlem eller to, som vil, gå ind i et sådan samarbejde, ser vi det gerne. Det vil dog være fint at få udvekslet adresser, hvis man tager til Norge på ferier og omvendt, og de skal være meget velkomne her hos os.

Bestyrelsen

Fra Medlemsnyt 2019 nr. 1

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19.30

Ungdomsborgen - Kirkestræde 9 i Holstebro

DAGSORDEN:

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af Stemmeudvalg.

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning.

5. Indkomne forslag.

6. Kontingent for næste år.

7. A) Diæter for bestyrelsesmedlemmer ved Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde.

B) Vederlag bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

 A) Kasserer: Klaus Johansen

 B) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

        Dorthe Sloth Bäck

        Svend Overby (modtager ikke genvalg)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

    A 1.suppleant: Jørgen Jensen

    B: 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard

10. Valg af 1 revisor samt suppleant.

    A) På valg for 2 år er revisor: Michael Lisbygd

    B) Revisorsuppleant (1 år): Jens Andersen

11. Valg af udvalgene:

 A) 6 personer til 1. Opdrætsudvalget - Nuværende kontrollanter:                                                    

Lemvig området:  Christian Buus og Jens Andersen        

Struer-Thyholm  området:  Jens Bach Sørensen og  Kaj Borgholm              

Holstebro området m.v.: Jørgen Jensen og Henry Kreilgaard

B) 3 personer til Bladudvalget. Nuværende medlemmer:

Jørgen Jensen, Henry Kreilgaard og Carsten Jensen

C) 3 personer til Udstillingsudvalg valgperiode 2 år. På valg er

Mads Bryndum Jensen, Per Kirkeby og Jørn Hyldgaard

12. Eventuelt.

 

Fuglemarked i Borbjerg

lørdag d. 2. februar 2019

kl. 1000  -  1330

I Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter, Hvamvej 84, 7500 Holstebro

Grundet dyrlægekontrol skal fuglene indleveres i tidsrummet kl. 0900  -  0945

Entre kl. 09-10    - 40,- kr.

Entre kl. 10-1330 - 20,- kr.

Ønsker man en stand for salg af tilbehør m.v. bedes man bestille pladsen  ved Søren Galmstrup på tlf. 2087 3850 – Prisen er 125,- kr. pr bord.

De Anvendte bure/kasser skal være lyse og rene.

De skal have en passende størrelse til fuglene som sidder i det, og fuglene skal have mulighed for at sidde på en pind.

Snavsede og mørke kasser, transportkasser

samt sorteringskasser afvises.

Sælger er selv ansvarlig for at der er vand og foder hos fuglene.

Due og Hønsefugle skal være ringmærket

 

I Centercafeen kan man købe kaffe/te, øl og vand samt pølser m.v.

 

Vi er blevet pålagt at indsende lister over både sælgere og købere, så sælgerne vil få udleveret lister, hvorpå der noteres hvilke fugle det drejer sig om, ligesom køberne skal skrive deres navn og adresse.

Sælgerne kan med fordel tilmelde sig på mail til: krisauand@gmail.com 

så vil listerne ligge klar når I ankommer til centeret

 

Alle er velkomne til

at købe og sælge.

 

Arrangør: Nordvestjydsk Fugleforening

Yderligere information ved Søren Galmstrup på  tlf. 2087 3850

o0o

Siden sidst

Referat af præmieoverrækkelse/juleafslutning

3/12 2018 i Ungdomsborgen

Årets længste medlemsmøde startede kl 18,00 med at 41 deltagere, for den beskedne pris af 40 kr. indtog 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand.  Efter at have tygget af munden og kommet til hægterne igen, gik vi over til uddeling af præmierne fra udstillingen. Der var i mellemtiden kommet 2 flere til.  Uddelingen foregik ved at den enkelte vinder fik alle (hvis der var flere) samtidigt. Og så blev der klappet.

Nu var det tid til, at nogle havde brug for lidt frisk luft, og vi andre gik over til køb af plader til bankospillet. De fleste var ret ligeglade med hvilke plader de fik, men enkelte halvprofessionelle havde lidt arbejde med at finde de rigtige numre. Kl 19,30 fik spillet i gang med Askild som opråber og Kristian som ”løber”. I første del blev der spillet om 3 ænder med rødvin og 2 købmandskurve. Og der var smør på række. Efter en pause gentog det sig.

Efter en nervepirrende omgang spil kom pulsen ned over en gang kaffe og æbleskiver, og så gik munden igen. Der blev sluttet af med 4 spil amerikansk lotteri, hvor der var en masse gevinster. En del var overskud fra tombolaen på udstillingen og en del var indkøbte til lejligheden. Nogle fik mange gevinster og nogle fik ingen, men sådan er det jo i vores forening.

Det sluttede med at formanden ønskede god jul og minde om, at vi mødes i januar.

Svend Overby

 

o0o

 

 Nyt fra bestyrelsen

Efteråret er, når dette læses godt og vel overstået, det er blevet vinter, og de fleste foreningers store arrange-ment, udstillingen, er forhåbentlig gået godt.

Der er en tendens til, at enkelte foreninger aflyser deres udstilling, fordi der er for få tilmeldinger, i år var det to foreninger, der valgte denne løsning.

7

Hvad er så for lidt tilmeldinger? – hvis man er en mindre forening, kan det være svært at samle 100 udstillingsnumre eller mere, med mindre man har mange medlemmer, der opdrætter domesticerede fugle. Jeg ved det er et kæmpe arbejde, jeg har selv været med i mange år, og jeg bliver ved, selv om det er noget op ad bakke at få alle burene fyldt. Men med lidt opkald og snakken med medlemmerne så lykkes det jo alligevel. Jeg siger kun dette, fordi jeg synes, at man skal huske, at det i mange tilfælde er den bedste, og måske den eneste, hvorpå vi profilerer os overfor omverdenen. Jeg ved godt, at det nok er fuglefolk, der kommer flest af på udstillingerne, men der kommer også folk, som ikke har fugle. Det er dem vi skal prøve at friste, med det vi kan vise frem og måske bliver de fremtidige fugleholdere.

Til de foreninger, der har valgt at aflyse, er det godt I siger, at I kommer stærkt tilbage næste år. Husk det nu for det kan være rigtig svært, hvis der går flere år uden udstilling.

Jeg håber at alle har haft gode oplevelser på udstillingerne, hvad enten man er arrangør, udstiller eller blot en af dem, der har taget rundt for at se på fugle.

Der er fra dommer gruppens side kommet et ønske om, at få flere aspiranter da de to store – tropefugle og parakitter & papegøjer – mangler tilgang.

Der ligger også et forslag om, at organisationen dækker kørselsudgifter, når aspiranterne krydser Storebæltsbroen, hvad enten det er mod øst eller mod vest. Der vil komme noget ud om det i det nye år, så der vil blive mulighed for, at de kan komme ud så mange steder som muligt.

Der var også udbrud af fugleinfluenza i efteråret. Det er aldrig rart, når disse udbrud kommer, hverken for de landmænd det går ud over, men heller ikke os, når det påvirker vores muligheder for at dyrke vores hobby. Vi kan dog kun være tilfredse med, at myndighederne er opmærksomme på denne sygdom, også selvom det nogle gange er til irritation for os.

Når jeg taler med fuglevenner rundt om i landet, så lader det til, at medlemstallet stagnerer, eller i hvert fald kun går en lille smule tilbage, så hvis vi i fremtiden skal bestå, så skal vi sammen få vendt tendensen og få flere til at være medlem af en forening.

Jeg må indrømme, at jeg ikke har de vise sten til at få knækket denne kurve, men jeg tror dog stadig på, at vi har en fremtid som foreninger.

8

Os der er med i en forening ved jo, hvor vigtigt det er, at man mødes engang imellem og ikke bare er et navn på en medlems liste.

Det ville også være godt at komme i dialog med de foreninger, der står uden for landsorganisationen. Kunne vi mødes og komme til en forståelse, og få løst de problemer, der er årsagen til at man står udenfor, så ville det være godt for vores hobby. Jeg er fortrøstningsfuld og håber på, at det nok skal lykkes.

Når året rinder ud, og et nyt år venter, vil det også for de fleste foreninger være tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Det er nok her vi alle gør den samme fejl. Hvis der er en, der ikke ønsker at være med i bestyrelsen mere, så kan det i de fleste tilfælde være svært, endog meget svært, at finde en ny til at tage over. Der er nok brug for, at man her ser lidt anderledes på tingene og prøver på at få nogle nye friske kræfter ind og ikke bliver ved med at trække så hårdt på dem, der har været med i mange år.

Det stiller dog krav til os som gamle bestyrelses medlemmer. Vi skal lade de nye komme til orde og lade dem få taleret for det kan jo være, at der er noget i det de siger. Det vi andre har gjort, er jo ikke alle steder gået han og blevet en succes, og vi kan nok trænge til at få en øjenåbner. Det er måske kun en lille idé, der skal til for at vende skuden.

Repræsentantskabsmødet i 2019 er som tidligere oplyst den 23.-24. marts. Det holdes som de senere år på Pejsegården i Brædstrup, og der vil komme et program med foredragsholdere senere. Husk at lørdagens program er for alle medlemmer af en tilsluttet forening, så det ville glæde os, hvis foreningerne vil reklamere for det i deres foreningsblade.

Prisen kan i hvert fald ikke være det, der afholder nogen fra at være sammen med andre mennesker med samme interesse som en selv og det er jo også altid rart at møde gamle og ikke mindst nye venner.

Repræsentantskabsmødet om søndagen er der, hvor der skal komme ros for det vi har lavet i det forløbne år. Vi har også nogle lidt større opgaver som venter forude: der skal findes en ny formand til bladudvalget og et nyt bestyrelsesmedlem, så når I mødes ude i foreningerne så snak lidt om det, og kom gerne med nogle emner til disse poster, da det er lidt svært for os at være til stede over hele landet.

Bestyrelsen skal også nok selv være med til at finde nogle kandidater, eller vi vil i hvert fald prøve, men det er trods alt jer, der kender dem, der kunne være emner til disse opgaver.

Slutteligt vil jeg ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår med ønske om et godt år for fuglesagen i 2019.

Bo Pedersen

Formand

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

 

Fra Medlemsnyt 2018 nr. 10

Lidt info om mødet den 3. december

Denne aften afvikles på en anden måde end den sædvanlige, bl.a. fordi man jo altid ”skal gøre som vi plejer”. Så må vi se om det er sådan vi skal gøre de næste år.

 

Kl. 18.00: Serveres der 2 stk. pænt smørrebrød pr næb, som inkl. en øl/vand koster 40,- kr.

P.g.a. indkøb af smørrebrød er der tilmelding til denne del af arrange-mentet til Søren Galmstrup på tlf. 20 87 38 50.

Kl. 18.30: Præmieuddeling, samt uddeling af diplomer for Lokalt Før-steopdræt, samt jubilæumsplade.

Kl. 19.30: Bankospil med de sædvanlige 10 spil, hvortil der serveres gløgg og brunkager.

Derefter er der kaffe og æbleskiver, samtidig med at der sælges lidt amerikansk lotteri, bl.a. om nogle af de gevinster, som ikke blev vundet i tombolaen, og som ikke kan overleve til næste år. 

 

Siden sidst

Referat af medlemsmødet 5/11 2018 i Ungdomsborgen.

Fuglesygdomme er noget vi alle render ind i, men de færreste ved meget om (dette gælder også dyrlæger). For at hjælpe på dette havde vi besøg af dyrlæge Jesper Brinkmann. Han har haft fugle næsten hele livet og bl.a. lavet Dansk Førsteopdræt af Gulskuldret Brillefugl.

For at forhindre sygdomme er det nødvendigt at vide hvad fuglene kræver. Nye fugle skal i karantæne, ikke bare et bur ved siden af ens gamle fugle, men i et andet hus/rum. Begræns stress ved markeder og udstillinger. Gør bure ”rene” brug f.eks. Vikon S. Få testet nye fugle for al-vorlige sygdomme, vira er et stigende problem. Find ud af hvor den nærmeste dyrlæge, der ved noget om fugle bor. Dem er der ikke så mange af.  Hav altid et sygebur med varme klar. Mælkesyrebakterier er et glimrende ting til at stabilisere maven. Fodre efter hvilken art man har.

Parasitter er indvoldsorm, cocidier, trochomone og.skabsmider. Behandling kræver at der er en dyrlæge ind over, da alle midler er på recept. Bonavirus kræver en blodprøve. Ornithose, Papegøjesyge, kan ramme mennesker og skal indberettes til myndighederne, symptomer er øjenbetændelse, diare og dødsfald ved fuglene. Colibakterier bekæmpes med antibiotica og probiotica.

Ikke infektion sygdomme kan være Urinsyregigt. Fedtlever, Jernophobninger i kroppen. Rachitis. Forfrysninger og Forgiftninger. Lægge-nød kan skyldes dårlig kondition, kulde og for unge fugle. Kan afhjælpes med varme og evt. lidt olie i kloakken med forsigtig massage. Fugleinfluenza er ikke noget vi skal være bange for selv om den muterer meget let. På et spørgsmål om mangelsygdomme svarede Jesper at det var et helt foredrag for sig. Der var mødt 27 frem til denne aften.

Svend Overby

Fra Medlemsnyt 2018 nr. 9

Siden sidst

 

Referat af medlemsmødet 24/9 2018 i Ungdomsborgen.

Der var mødt 25 op til denne aften, der drejede sig om tilmelding til udstillingen. Først fortalte formanden lidt om hvor langt man var med forberedelserne til udstillingen hos VW, Tang Biler i Holstebro. Der blev sendt lister rundt, så man kunne melde sig til de forskellige arbejdsopgaver. Ikke mindst blev der omdelt tilmeldingsblanketter. Medens der foregik en livlig snak i lokalet blev tilmeldingerne samlet og Kristian kunne berette om foreløbige tal. Der var tilmeldt 39 krumnæb, 35 spidsnæb, 23 kanarier, 73 zebrafinker og 9 undulater.

Inden kaffen fortalte Svend kort om sit fugleliv, hvordan han for 35 år siden tilfældigt fik 2 par undulater, hvordan det startede en jagt rundt til de mange dyrehandlere, for at få fat i flest mulige varianter. Der blev fortalt lidt om priser før og nu. Et par Pennant parakitter kostede 1200 kr., det svarer til ca. 8000 kr. i dag. I forbindelse med en flytning røg undulaterne ud og blev erstattet af diverse småfugle og senere blev det zebrafinker. Der er i dag også 13 udendørsvolierer med Australske og Sydamerikanske parakitter.

Svend Overby.

d

 

Formandens tak til Udstilling 2018

Så er efteråret over os med fantastisk vejr også hos VW Tang Biler Holstebro hvor vores udstilling blev holdt.

Dermed er vores udstilling også overstået. Det har været en udstilling som de fleste med en god blanding af forskellige fugle med en stor kulturfugle afdelingen i år.

Vores tombola og cafeterier har også en rigtigt fint udseende som indbyder til et besøg og det var der heldigvis mange der benytte sig af.

Men for at sådan en udstilling kan forløbe derudad er der brug for en hel del hjælpere og ting der skal gøres, så derfor skal der lyder en stor tak til

5

alle der har bidraget med hjælp, lige fra læsning på og af, bagning, opstilling og nedtagning, dem der har givet en hånd med i tombolaen og cafeterier samt entre skal også med, dette gælde også bestyrelsen og udstillingsudvalget.

Da vi i år ikke havde præmieoverrækkelse på udstillingen, vil vi prøve i år at holde et præmie/banko aften den 3. december 2018 meget mere om det et andet sted i bladet, og ikke mindst i december-bladet.

Jeg vil derfor benytte lejligheden her, til at ønske alle præmietagerne tillykke med pokaler, plader og rosetter.

 

Mange hilsner fra Formanden Søren G.

d

 

Referat af Udstillingen 13-14. oktober 2018

hos VW-Tang Biler i Holstebro.

 

Så er uge 42 overstået og dermed udstillingen i NVF. Det hele startede i foråret med at finde sted til udstillingen. Vi måtte flytte fra Citroen, da deres ombygning ikke blev færdig. Heldigvis kunne vi komme til VW igen. Efterhånden som vi nærmede os udstillingen steg aktivitetsniveauet. Der skulle ”tigges” annoncer til katalog, og det er der nogle der er bedre til det end andre. Nogle annoncer bliver betalt med penge og nogle med gaver til tombolaen. En uge før blev de store skilte sat op. Der blev også indsamlet stoffet til katalog som blev trykt og samlet.

I de sidste dage blev der samlet pynt. Klosterheden blev plyndret for bær, efterårsgrene og mos m.v. Andre steder blev der samlet gran, og der blev klippet pil til burene. Der skulle også samles materiale til bunddækning, blade og flis.

Torsdag aften blev en container pakket med vores udstillingsmateriale, og fredag morgen blev den kørt til Holstebro. Fredag kl 9,00 startede vi med et rundstykke og en orientering fra formanden. Derefter gik de 20 fremmødte i gang med at opstille udstillingen. Kl 14 var vi stort set færdige, og mellem 18,00 og 20,00 kom fuglene.

Lørdag mødte de første kl 6,00 og 7,00 kom dommerne. Formiddagen gik med de sidste forberedelser og bedømmelser af fuglene. Fam. Johansen og Galmstrup havde sørget for mad til dommere og de andre

6

der var på arbejde. Kl 12,30 blev der spist og inden vi åbnede var alle præmier og skilte hængt op. Traditionen tro kom der mange mennesker lige da vi åbnede og ca 120 om lørdagen, Lidt flere søndag.

Vores flotte tombola havde samlet 400 gevinster, der blev solgt for 8600 kr. og vi har 95 gevinster tilbage. Heraf er der dog en del (fuglefrø, kaffe m.v.), som vil indgå i det traditionelle amerikanske lotteri, vi sælger efter bankospillet i dec. Vores hovedgevinst gik tidligt søndag formiddag. Cafeteriet solgte for små 5000 kr. Specielt de hjemmebagte bradepandekager gik ikke som varmt brød, som sædvanligt var lagkage et hit.

Kl 16,00 søndag var det hele forbi. Fuglene blev fanget, de fleste i første forsøg. Så kunne det hele tages ned igen i et rasende tempo. Det hele blev puttet i containeren som blev tømt mandag. Kl 18,30 kunne man nærmest ikke se vi havde været der. Som altid sluttede vi med at spise resterne fra dommermiddagen og cafeteriet. Så kunne man tage hjem og puste ud efter en hektisk weekend.

Svend Overby

d

 

PRÆMIELISTE FRA UDSTILLINGEN

 

Græsparakitter

 

Vandrepokal: Ole Mundbjerg for 1,1 Elegant med 4 unger

Ærespræmie: Carsten Jensen for 1,1 Elegant med 6 unger

1. Præmie: Jens Andersen for 1,1 Blåvinget med 4 unger

2. Præmie: John Philipsen for 1,1 Blåvinget med 5 unger

Diplom: Klaus Johansen for 1,1 Elegant med 5 unger

1. Roset: Carsten Jensen for 1,1 Rødskuldret

2. Roset: Hans & Per Kirkeby for 1,1 Blåvinget

 

Dværgpapegøjer & Spurvepapegøjer

Vandrepokal: Erik Jakobsen for 1,1 Sortkindet med 4 unger Ærespræmie: Søren Galmstrup for 1,1 blå Rødhovedet med 6 unger1. Præmie: Egon Mikkelsen for 3 unger af Taranta

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Australske Parakitter

Vandrepokal: Klaus Johansen for 1,1 Svaleparakit med 3 unger

Ærespræmie: Jørgen Jensen for 4 unger af Bjergparakit

1. Præmie: Hans & Per Kirkeby for 1,1 Stanleyrosella med 4 unger

2. Præmie: Kaj Borgholm for 5 unger af Australsk Kongeparakit (gul)

Diplom: Hans & Per Kirkeby for 6 unger af Gulrygget Rosella

1. Roset: Jørgen Jensen for 4 stk. Blå Rosella

 

Papegøjer & Parakitter

Vandrepokal: Jørgen Jensen for 1,1 Citronparakit med 4 unger.

1. Roset: Kaj Borgholm for 2 Blåstrubet Ara

 

Duer & Vagtler

Vandrepokal: Tove Pedersen for 1,1 Namaquadue med 2 unger

Ærespræmie: Didia Jensen Stadsbjerg for 1,1 Diamantdue m. 1 unge

1. Præmie: Tove Pedersen for 2 unger Spurvedue

1. Roset: Henry Kreilgaard for 1,1 Gulnæbbet Spurvedue

 

Tropefugle - Frugt & Insektædere

Ærespræmie: Agnete B. Nielsen for 2 unger af Gultøjlet bulbul

1. Præmie: John Philipsen for Gulvinget Stærling med 1 unge

2. Præmie: John Philipsen for 1 unge af Hvidhalet Fluedrossel

1. Roset: Agnete B. Nielsen for 1,1 Sort Bulbul

 

Tropefugle - Frøædende

Vandrepokal: John Philipsen for 0,1 Stillits med 9 unger

Ærespræmie: Niels Pedersen for Sommerfuglefinke med 6 unger

1. Præmie: Tove Pedersen for 1,1 Skægmejse med 3 unger

8

2. Præmie: Niels Petersen for 1,1 Kapuzinersisken med 8 unger

1. Roset: Agnete B. Nielsen for 1,1 Grøn Kardinal

2. Roset: Søren Nielsen for 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke

 

Australske Pragtfinker

Vandrepokal: Niels Pedersen for Malet Astrild med 7 unger

Ærespræmie: Peter Mosekjær for 8 unger af Ringastrild

1. Præmie: Peter Mosekjær for 7 unger af Rødh.Papegøjeamadine

1. Roset: Kristian Saugbjerg Andersen for 3 stk. Korthalet Bæltefinke

2. Roset: Carsten Jensen for 3 stk. Ceresastrild

 

Undulater

Vandrepokal: Kamilla og Lasse Noer Mathiesen for Blå

Ærespræmie: Kamilla og Lasse Noes Mathiesen for Grøn

1. Præmie: Kamilla & Lasse N. Mathiesen for skyggevinget isabel Grå

2. Roset: Henry Kreilgaard for Hvidblå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanarier

Farvekanarier

Vandrepokal: Jørgen Svoldgaard for gul intensiv

Ærespræmie: Jørgen Svoldgaard for gul intensiv

1. Præmie: Jørgen Svoldgaard for irish fancy

2. Præmie: Jørgen Svoldgaard for irish fancy

 

Figurkanarier

1. Roset: Svend Overby for nordhollænder frise

9

Zebrafinker, Mågefinker & Risfugle

Vandrepokal: Klaus Johansen for 1,0 lysrygget grå Zebrafinke

Ærespræmie: Kamilla & Lasse Noer Mathiesen for 1,0 Grå Zebrafinke

1. Præmie: Klaus Johansen for 1,0 hvid med tegning grå Zebrafinke

2. Præmie: Kamilla/Lasse Noer Mathiesen 1,0 Hvid m. tegn Zebrafinke

Diplom: Jørgen Jensen for grå Risfugl

Diplom: Klaus Johansen for 1,0 lysrygget grå Zebrafinke

Diplom: Kristian Saugbjerg Andersen for 1,0 blegkindet grå Zebraf.

Diplom: Klaus Johansen for 0,1 hvidbrystet grå Zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 0,1 hvidbrystet grå Zebrafinke

Diplom: Klaus Johansen for 1,0 lysrygget grå Zebrafinke

Diplom: Kristian Saugbjerg Andersen for 0,1 grå Zebrafinke

1. Roset: Klaus Johansen for 1,0 grå Zebrafinke

2. Roset: Kristian Saugbjerg Andersen for 1,0 lysrygget grå Zebrafinke

 

Skuets bedste Nummer:

Jørgen Jensen for 1,1 Citronparakit med 4 unger

 

Bedste opdræt i store papegøjer/parakitter:

Jørgen Jensen for 1,1 Citronparakit med 4 unger

 

Bedste nummer i tropefugle:

John Philipsen for 0,1 Stillits med 9 unger

 

Bedste konditionsnummer:

Kaj Borgholm for 2 stk. Blåstrubet Ara

 

LDFs diplom til bedste volierenummer:

Jørgen Jensen for 4 stk. Blå Rosella

 

LDFs diplom til bedste kulturfugl:

Jørgen Svoldgaard for gul intensiv

 

Vandrepokal til Publikumsfavoritten:

Kaj Borgholm for 2 stk. Blåstrubet Ara

 

Publikumskonkurrencen om Publikumsfavoritten blev vundet af:

Daniel Larsen, Fjald 2, Holstebro

 

Tegnekonkurrencen blev vundet af:

Emil B. Christiansen, Under Linden 21, Holstebro

d

10

Præmieuddeling med lidt spisning

 

Som nævnt nogle gange, vil vi i år prøve noget nyt omkring præmieud-delingen. Det vil blive mandag d. 3. december. Vi har talt om, hvordan vi vil afvikle denne aften, hvor der også er julebanko. De endelige detaljer er ikke helt på plads endnu, så måske kommer der et par ændringer i december bladet.

Kl. 18.00 vil der være spisning, for de som ønsker at deltage i dette. Vi har aftalt at købe 2 stk. godt smørrebrød pr person. Prisen for dette kommer med i dec. bladet og der vil være tilmelding.

Kl. 18.45 vil der være præmie uddeling.

Kl. 19.30 er vi ved at være klar til at spille banko. Salg af plader starter ca. 10 min. før.

I forbindelse med bankospillet og amerikansk lotteri vil der som sæd-vanligt blive serveret gløgg, æbleskiver og småkager.

Bestyrelse og udstillingsudvalg

Fra Medlemsnyt 2018 nr. 7

 

Siden sidst

 

Referat af opstartsmøde 13/8 2018 i Ørre

Der var 29 personer der mødtes hos Kirsten og Ole Mundbjerg for at tage hul på anden halvleg af 2018, efter en varm og tør ferie. Det regnede. Der var ingen sure miner og det var da også en stille regn. Vi startede med at bese fugleholdet, hvor der i den ombyggede stald, med volierer på 3 sider, især er Australske parakitter. Og et par dværgpapegøjer hvor hunnen har været i kassen i et halvt år uden et eneste æg.

Så var det tid til de grillede pølser varmet på den overdækkede terrasse. Traditionen tro er det formanden der sørger for den del af festen. Nu er vi så heldige at fam. Mundbjerg bor på et nedlagt landbrug, hvor der er en stor maskinhal. Her var der opstillet borde hvor pølserne kunne indtages ligesom den efterfølgende kaffe med lagkage. Med til dyreholdet er et par ”store” hunde, det er Broholmere som bliver brugt til udstilling. Hundene er meget kærlige og der var folk der fik et venskab for livet. Der er ingen tvivl om at folk havde oplevet meget i sommer-pausen, snakken gik i alt fald lystigt. Den traditionelle tale om dårlige opdrætsresultater manglede heller ikke. Alt i alt en fin start på efteråret

Svend Overby

Fra Medlemsnyt 2018 nr 6

Siden sidst

Referat af medlemsmøde 7/5 2018 i Ungdomsborgen.

Aftenens tema var Frugt- og Insektædere og til dette havde vi besøg af Dennis Hein Jensen- Der var mødt 29 frem for at blive klogere eller også var det bare for den billige kaffe.

Der er ca. 9000 arter, så det er ikke muligt at komme ind på dem alle. De mest kendte er Timalier, Isfugle, Tukaner, Biædere og Turakoer. Det dur ikke med en åben voliere, den skal være godt tilplantet. Der er fordomme om at de er svære at holde disse fugle. De har tynd mave og der stilles store krav til hygiejne, men når dette er ordnet, så er de nogle nysgerrige fugle.

De kan deles op i Frugtædere, Insektædere, Kødædere, Nectarædere og Altædere. Frugtædere skal have et foder der består af min 60% frugt, 25% blødfoder og 5 levende foder. Insektædere 100% insekter. Kødædere f.eks. museunger og daggamle kyllinger. Altædere kan fodres med 45% frugt, 40% insekt-foder og 15% æg og kød. Foder til fuglene kan være indkøbt Universalfoder og pillefoder. Levende foder kan i dag købes både levende og i dybfrost. For at booste indkøbt levende foder kan man have dem i en blanding af fiskemel, hundepiller og soyaskrå samt vispumin. Under hele foredraget så vi en masse billeder af nogle af de 9000 arter.

Svend Overby

 

Referat af udflugten til GLAD zoo 16/6 2018

Inden kl 8 drog 16 deltagere til Lintrup i Sønderjylland. Vi startede hos Ejgil Thomsen, der startede zoo for mange år siden og bor lige over for GLAD zoo. Her drak vi den medbragte kaffe og spiste foreningens rundstykker og smørkage. Ejgil har et stort fuglehold der især består af småfugle og dværgpapegøjer. Der er også en stor havedam med Koikarper. Og en glad hundehvalp. Efter at have kikket og snakket var tiden inde til at gå i zoo.

Først fortalte Dennis Hein Jensen, der er leder af GLAD zoo, lidt om parkens historie, der har været igennem 2 konkurser, og lidt om GLAD bevægelsen der arbejder på at få folk med og uden handicap til at arbejde sammen. Så var det ellers tid til en rundvisning ved Dennis. Vi så kæmpestore Hulepindsvin. Der var flere slags Aber, og Latterfugle der kan tændes ved hjælp af en mobiltelefon. I et anlæg gik der Asiatisk Vildhund som havde hvalpe i en hule. Et af formålene med stedet er at aktivere børn i kontakt med dyr. Det er tamme gedekid og i et nyt anlæg er der redskaber til at springe om kap med kænguruer.

Efter at have beset stedet begyndte det at småregne, så vi skyndte os tilbage og under tag, hvor vi spiste de medbragte sandwicher, selv om der var ost i dem.  Da det truede med mere regn kørte de fleste hjem i sommeren eneste regnbyge.

Svend Overby

 

Fra Medlemsnyt 2018 nr. 5

Siden sidst

Skovturen 7. april 2018

En dejlig lørdag mor-gen kl. 9 mødtes 17 medlemmer af vores forening i naturskolen ved Struer. Vi havde vores egen kaffe og rundstykker med, som vi spiste ved det gamle ædelgransbord.

Naturskolen er den 2. skole, som er blevet etableret i Danmark og er fra 1977. De nærlæggende kommuner betaler skolens læreres lønning og skoven lægger skov og bygninger til.

Niels bød velkommen til de fremmødte og fortalte lidt om Naturskolen og skoven, som vi skulle køre en tur i. Turen ville sørge for at alle ville kunne få fyrretoppe, trøsket træ, pilegrene og klodser med hjem.

Vi pakkede sammen og efterlod skolen i opryddelig stand. Vi var i 10 biler, hvoraf 4 af dem havde egen trailer på.

Første hold var ved den første planteskole i skoven, som var blevet etableret i 1874, da staten købte heden i Klosterheden med lyng. Dette var første skridt til at gennemføre skovrejsningen i Vestjylland. I starten blev der plantet ædelgran, rødgran og bjergfyr. Der blev etableret planteskoler i skoven med små diger omkring, som skulle beskytte de nye træer inden de blev udplantet i skoven. Efter 20 år var der kun enkelte træer, som havde overlevet. Man fortsatte og det lykkedes at genrejse skoven i Klosterheden.

I 1995 ændrede man skovdriften til at være mere naturlig og lade naturen klare sig selv. Der bliver i dag sat hegn op for at holde dyrene væk, så man derved kan beskytte den nye vækst.

I skoven laver vi ikke jagt i dag, da det er en statsskov. Der bliver kun lavet reguleringer af dyrebestanden.

Vi fortsatte ind i skoven og stoppede nær ved bunkerne. Her blev der klippet fyrretoppe til alle og samlet tørt græs. Vi fortsatte med at gøre holdt, så der blev fundet trøsket træ og vi gjorde holdt ved en stor bunke ny fældede pilegrene. Igen blev trailere fyldt. Mens de rette grene blev udvalgt kørte Niels efter en motorsav, som kunne skære de ønskede træklodser af fældede stammer i rette længder efter vores ønsker.

Vi kunne gennem hele formiddagen høre fugle og særlig spætten. Der var også enkelte, som så den lokale fiskeørn, som lever i Klosterheden.

Det var tydeligt at der fortsat er bævere og at de er aktive med at trimme skovens træer.

Efter en god tur gennem Klosterheden på ca. 2½ time gav foreningen en øl eller sodavand ved en skøn plet ved en af søerne, hvor der var borde og bænke. Jørgen hilste på hverandre og vores forældres børn.

Vi blev alle tilbudt hjemmedyrkede hirsekolber, som Niels havde med. Dette blev også skovturens første og sidste rygepause, som nogle i bestyrelsen nød meget.

Søren takkede Niels for hans fine fremvis-ning og for at forenin-gen havde denne mu-lighed for at køre gen-nem skoven på de normalt lukkede veje.

Efter en skøn formid-dag med dejlige op-levelser brød vi op og kørte af den gam-le landevej gennem Klosterheden enten mod Struer eller mod Holstebro.

Askild og Dorthe Sloth Bäck

 

Referat af medlemsmødet 9/4 2018 i Ungdomsborgen.

Denne aften var viet til Australske parakitter, ikke mindst deres udseende i naturen. Til dette havde vi indforskrevet Torsten Østergaard, der har en stor interesse for fuglebilleder, som findes på Instergram og lignende steder. Han har også direkte kontakt til Australien og derboende fuglefolk.

Svaleparakit er kendt som en der elsker nektar og søde sager. I fangenskab arbejder vi med at undgå røde pletter på kroppen, billeder fra naturen viser at de også har røde pletter. Ved selektion er der lavet næsten helt røde eksemplarer. Barraband gav ikke anledning til kommentarer. Prinsesse Parakit, er opfattet som en lidt vild fugl, der kan give lidt problemer, dem vi har, er gennemgående for små. Billeder fra naturen viser fugle med betydeligt mere kropsfylde. Rock Peblar (på dansk Bjergparakit) findes i flere nuancer fra gul til lysegrøn og det kan være vigtigt at sammensætte par der harmonerer. Twenty Eight og Port Lincoln lever i områder der overlapper og australierne er begyndt at kalde den Australske Ringneck, og skelner ikke så meget mellem de to arter. I naturen er der en række overgangsformer med varierende gult og grønt i bugen, og det se vi også i fangenskab. Cloncurry er en lille pastel farvet ringparakit, der er sjælden i såvel natur som i voliere. Barnardi er meget forskellige i mere eller mindre udtalt blå farvetone, Brystbåndet kan variere fra gult til orange, Forskellene ses også på fotos fra naturen. Rødkappet har vi ikke så mange af i voliererne, måske fordi den har ry for at være vild og vanskelig. Rødvinget er altid glansfuld, hannen skal være sort på ryggen, ikke mørkegrøn. Australsk Kongeparakit findes i en orange mutation i naturen, man kalder den Nature, og den har også været i Danmark, men med en pris på min. 40,000 kr. pr stk., har vi den ikke længere.

Når man taler om fuglenes udseende stræber vi efter at få dem til at se ud som i naturen, men man skal huske at en udstilling er en skønhedskonkurrence og det er os der sætter standarden, og vi deltager for at vinde. Der var mødt 18 personer frem til denne gennemgang af nogle af de australske parakitter.

Svend Overby

 

Referat af foreningsturen til grænsen 21/4 2018.

Så er det forår i Danmark, dette kan ses på naturen, men også på at fuglefolket i Nordvestjylland hopper i en bus og kører til grænsen. Der var 28 personer der kørte fra Holstebro kl. 7.30, selvfølgeligt i køligt men fint solskindsvejr.  Omkring Give gav foreningen et rundstykke eller 2.

Første stop var i Vejle hos Jan Asp, der bor inde i centrum med en grund lidt større end et frimærke. Jan arbejder med småfugle. Der var især Goulds Amadiner uden Mutationer. Men der sad bl.a. også Sivastrilder og Sivfinker og Nonner i de mange kassebure i Jans smukt indrettede fuglehus. Og så fik vi kaffe.

Nå, men det var jo indkøb i Tyskland der handlede om? I alttilfald gik den vilde hamstringsjagt da vi nåede frem til grænsekøbmanden. Der blev købt drikkevarer og sødvarer i store mængder. Jeg stod i kassekøen bag en med 20 glas Nutella, det var ikke en fra vores forening

Efter indkøb og en bid mad gik turen nordpå til Hans Bjørnskov i Bodum. Her var der en del græsparakitter, en hel del mutanter, der stod for at blive ud-skiftet med Kannarier. Der var også Mange-farvet Sangparakit og Sangparakit i lutino og albino. Der blev udvekslet en del erfaringer og solen blev slikket og så var der kaffe.

Så var det tid at tage hjemad, det lykkedes da også og kl. ca 17 var vi i Holstebro. (

Svend Overby

d

Fra medlemsnyt 2018 nr. 4

På et bestyrelsesmøde afholdt d. 26/2 2018 konstituerede bestyrelsen sig således.

 

  Formand: Søren Galmstrup, generalforsamlingsvalgt.

  Næstformand: Dorthe Sloth Bäck

  Kasserer: Klaus Johansen, generalforsamlingsvalgt.

  Sekretær: Svend Overby.

  Bestyrelsesmedlem: Søren Nielsen.

  Redaktør: Kristian Saugbjerg Andersen.

  Suppleant: Jørgen Jensen

d

 

Referat af medlemsmødet 5/3 2018 i Ungdomsborgen.

Vejrudsigten lød på sne og storm/ snestorm. Det lød truende, og fik nok nogle til at blive hjemme. Der kom kun 15 deltagere, Klaus fortalte kort om deltagerne i LAPs udstilling, hvor folk fra vores forening havde plyndret præmiehylden.

Aftenens emne var Afrikanske pragtfinker ved Jørgen Møller Hansen. Desværre var Jørgen syg og vi måtte klare os med hans billedserie, med kommentarer fra se tilstedeværende, som havde haft pågældende fugle. Her var det først og fremmest folk der havde fugle inden importstoppet, dengang hvor det væltede ind med afrikanske pragtfinker til ingen penge, ned til 3 par for 100,-kr.

Vi så billeder af de fleste arter spænde fra de almindeligste til de sjældne. Der var Båndfinker, Gråastrild og Orangekindet Astrild samt Helenaastrild i den almindelige ende. Af de ”sjældne var der f.eks Feastrild , Vagtelastrild og Bjergastrild samt Rødbrystet Frøknækker.

Under kaffen gik snakken om at det ville være fint hvis Jørgen ville komme en anden gang og fortælle om de fugle vi nu havde set.

Svend Overby

Fra Medlemsnyt 2018 nr. 3

Referat af Fuglemarked 3/2 2018 i Borbjerg Kultur og Fritidscenter

Markedet var fra kl 12 – 15 med indlevering fra kl 11.  Bestyrelsen mødte fra morgenen af for at stille borde op mv. Der blev også tid til en kop kaffe inden de første sælgere kom inden kl 10. Det gik derefter i en stille strøm indtil der var mødt 29 sælgere inden fristens udløb. Dyrlægen gik rundt og så efter om der var dyreværnsmæssige forhold at påpege, det var der ikke.

Å blev der snakket, handlet og hygget. Hvor meget der fik nye ejere er svært at sige, nogle var vældig tilfredse og andre var ikke. Der var 105 personer inde for at sælge/købe/kikke. Ved 14 tiden begyndte det at tynde ud i folkemængden og de første sælgere pakkede sammen og 1 time senere manglede der kun at få borde væk og rengjort gulvet.

Hallen er bestilt til næste år.

Svend Overby

 

 

Referat af Generalforsamling

19/2 2018 i Ungdomsborgen

 

Velkomst ved formanden.

Ad 1 Valg af dirigent: Knud Erik Krøjgaard, der konstaterede et generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2 valg af stemmeudvalg: Charles Matthiesen og Lasse Noer Matthiesen.

Ad 3 formandens beretning: Søren gennemgik årets aktiviteter.  Møder om forskellige emner fra hvordan trækfugle finder vej til ”hvordan begyndte mit fuglehold”. Vi havde som vanligt været på en tur til Tyskland og en tur i skoven efter ting til fuglene. Foreningens 40års jubilæum blev markeret med en guidet tur til Geddal Enge (det var koldt) efterfulgt af brunch i Borbjerg-Hvam kulturcenter. Årets udflugt gik til Jammerbugt fugleforening. Der var et pænt besøg til åben volieredag. Udstillingen i Struer var god med lidt færre fugle og lidt flere besøgende.

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer.

5

Ad 4 kassererens beretning: Årets regnskab viste indtægter på 43,978,96 kr og et overskud på 5,020,23 kr

Udstillingen viste indtægter på 36,004,00 kr. og et overskud på 4,889,69kr Efter et par spørgsmål blev beretningen godkendt

Ad 5 indkomne forslag: love § 7, ændres så der kun er krav om 1 revision om året: vedtaget. §9 ændres så både 10 åg 25 årsmedlemskab markeres (det har vi gjort i mange år) vedtaget. § 14 ændres til at foreningens arrangementer indkaldes pr post eller mail/sms. Vedtaget § 16 udgår.

Udstillingsregler § 6 og §8 ændres så undulater bedømmes i lighed med andre kulturfugle, Vedtaget.

Ad 6 Kontingent 2019: 300kr, 150kr for juniorer og 100 i B kontingent. Vedtaget

Ad 7 A diæter til bestyrelsesmedlemmer til Danske Fugleforeningers Repræsentantskabsmøde og møde i Regionssamarbejdet: De faktiske udgifter. Vedtaget.

Ad 7 B vederlag til bestyrelsesmedlemmer: 0. vedtaget.

Ad 8 A valg af formand: Søren Galmstrup.

Ad 8 B valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Nielsen og Kristian Saugbjerg Andersen.

Ad 9 valg af 1. suppleant: Jørgen Jensen. 2. suppleant: Knud Erik Krøjgaard.

Ad 10 valg af revisor: Kaj Borgholm. Revisorsuppleant: Jens Andersen.

Ad 11 valg af udvalg:

Opdrætsudvalg Thyholm: Jens Bach Sørensen, Kaj Borgholm.

Lemvig: Chr. Buus, Jens Andersen

Holstebro: Jørgen Jensen, Henry Kreilgaard

Bladudvalg: Jørgen Jensen, Karsten Jensen, Henry Kreilgaard.

Udstillingsudvalg: Kim Højer, Lasse Noer Matthiesen, Niels Pedersen.

Alle valg var uden modkandidater.

Ad 12 Eventuelt: Til Fuglemarkedet kan der evt. medbringes små bure som sælgere kan låne, det vil nok kræve tilmelding.

Bestyrelsen arbejder videre med og er også ved at undersøge indkøb af trøjer med foreningslogo.

Svend Overby

Fra Medlemsnyt 2018 nr. 2

Referat af medlemsmødet 8/1 2018 i Racedue foreningens Klubhus.

 På grund af misforståelse om hvornår vi havde bestilt det sædvanlige sted, blev mødet flyttet til duefolkets lille men meget hyggelige klubhus. Der var 21 der havde fundet stedet og fik en tur til Australien med Jan Asp. Jan har været i Australien 3 gange og taget en masse billeder af dyr og planter og ikke mindst fugle. Turen startede i Melbourne gik til Adelaide over Alice Springs til Darwin og Cairns, det tog 6 uger og kostede ca. 70,000 for 2 personer. Byerne havde botaniske haver hvor der tit er et godt fugleliv og en masse flotte blomster.

Af de større fugle var der f.eks. Hønsegås, Sultanhøne og Sort svane. Kakaduer var der, Gultoppet, Nøgenøjet, Rosa Kakadu og Rødhalet Sort Kakadu. I byerne mod syd var der Konge-parakitter og Pennant Parakitter ligesom vi har duer på Rådhuspladsen, de var tillidsfulde og spiste af hånden. Der var en masse fugle i gruppen biædere og honningsugere. De australske duer havde Jan også fanget med sit kamera. Selvfølgelig ingen tur til ”Down under” uden billeder af Koala og Kænguruer. Under turen på Great Ocean Road langs sydkysten var der små blå Pingviner.

Da turen kom nordpå var der de fugle mange af os her under beskyttede forhold.  Her er der Ringastrilder og Brun-brystet Sivfinke samt Solastrild. Et stort ønske om at fotografere en Cassuar gik i opfyldelse en af de sidste dage på Cape York ude hvor alt ender.

Jans næste tur går til Sydamerika og han er begyndt at spare op.

Svend Overby

d

Fra Medlemsnyt nr. 1. 2018

 

Siden sidst

Referat af medlemsmødet 4/12 2017 i Ungdomsborgen

 

Og det skete i de dage at Nordvestjydsk Fugleforening indbød til juleafslutning. Der var 42 der tog imod tilbuddet, og de første mødte allerede før kl 19,00. Efter at man havde fået købt og studeret spillepladerne til bankospillet, gik snakken til kl 19,30.

Første alvorlige punkt var 1 minuts stilhed til minde om afdøde Preben Witte.

Så kom gløggen ind og blev fordelt. 

Derefter blev det Askilds tur og han råbte op hele aftenen. Første var der 5 bankospil om 3 ænder og 2 købmandskurve. Nu er der jo nogle der har brug for lidt ”frisk” luft så der var en pause inden de sidste 3 ænder og 2 købmandskurve.

Kaffen blev serveret med æbleskiver, og der var rigeligt.  Samtidigt gik der skåle rundt med amerikansk lotteri. Helt præcis 5 serier. Der var ca det samme antal gevinster som der var deltagere, men helt ligeligt blev de ikke fordelt. Der var dem der mener at det var langt fra. Efter en hyggelig aften sluttede formanden med at ønske en glædelig jul

Svend Overby

👍

 

 

Fra udstillingen 2014
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE