Åben fuglehus i NVF
Præsentation af lokale deltagere

 

     

Åben Volieredag søndag den 2. september

 

Igennem de sidste 20 år er det blevet en tradition, at Nordvestjydsk Fugleforening afholder »ÅBEN VOLIEREDAG«, den første søndag i september.

I år er det nu på søndag den 4. september, i tidsrummet kl. 10-16, at det er muligt – ganske gratis – at kigge på eksotiske fugle holdt under beskyttede forhold hos 2 medlemmer af Nordvestjydsk Fugleforening.

 

Hvorfor holde åben volieredag?

Først og fremmest er det for at præsentere vores hobby, og på denne måde give interesserede lejlighed, til at få et indblik i hvad det at have volierefugle dreje sig om. De fleste som har en hobby, vil vel gerne visse den frem, og det er derfor fuglefolk over det meste af landet, inviterer gæster ind i deres haver, for at kigge på fugle.

Har man en ide om at man kunne tænke sig at holde fugle, så er det en rigtig god ide at besøge nogle som har volierefugle, her kan man også få inspiration til hvordan man eventuelt skal indrette sig, men måske også få en ide om hvilke fugle man kunne tænke sig at beskæftige sig med.

Der er dog et par ting man lige skal overveje inden man anskaffer sig fugle, eller andre dyr. For hvis man påtager sig at arbejde med le­vende dyr, må man gøre sig klart, at disse skab­ningers trivsel helt afhænger af os, vores viden om de enkelte arter og den måde, vi griber tingene an på.

Et par andre spørgsmål som det er vigtigt at få afklaret er, hvordan den øvrige familie ser på det at holde fugle. Hvor meget tid kan man afse til at passe fuglene, og har man den fornødne plads til at give fuglene rimelige forhold. Når dette er på plads, vil det være en god ide at tage kontakt til andre som har fugle. Det kan man bl.a. få gennem medlemskab af fugleforening, hvor man på møder og lign. får kontakt til interessefæller. Så kan se hvordan andre gør, og få svar på sine spørgsmål. Man kan få gode ideer, for der er velnæsten ikke 2 fuglehold der er ens. De er indrettet efter den enkeltes muligheder og interesser. Det vigtigste er at man holder sig fuglenes trivsel for øje.

Hensigten med at holde fugle har sik­kert skif­tet gennem årene, men i dag er det vist for alle hobby-opdrættere, især interessen for at lære fuglene nær­mere at kende. Det giver hobbyen gode mulighe­der for. Fugle holdt i volierer afstemt i størrelse og beplantning efter de enkelte arters behov, giver mulighed for at iagttage og lære noget om fuglenes daglige og sociale adfærd, deres yngleadfærd, sang, føde valg osv. i en grad, som selv de dyg­tigste or­nitologer som regel kun ser i brud­styk­ker.

Det at holde fugle må imidlertid ikke blive et »eksperi­ment«. Det er vigtigt, at man før anskaf­felsen af fugle sætter sig godt ind i de enkelte arters basale krav til tilvæ­relsen. Ellers kan det, der skulle blive en spæn­dende og lærerig hobby, let blive en stor skuffelse.

Som nævnt vil 3 af vore medlemmer viser deres fugle frem og fortælle om det vi kalder for ”verdens bedste hobby” , Det drejer sig om følgende:

 

Kim Højer

Fjordglimt 17, 7600 Struer

Kim er forholdsvis ny som fugleholder, idet det ikke er mere end 3 år siden, han fik sine første fugle. Kim har nu bygget nogle volierer i haven, hvor der går både afrikanske og australske pragtfinker samt mindre finkefugle.

 

Askild og Dorthe Sloth Bäck

Emil Reesensvej 76, 7500 Holstebro

Det er måske nok mest Dorthe, som står for det med fuglene. Askild går vist mest op i mange flotte planter de har i en virkelig velholdt have.

De har haft fugle i en halv snes år i denne omgang. Dorthe havde det også som barn. De har et nybygget anlæg hvor der går småfugle, både frø- og frugtædende arter, kanarier og australske parakitter

 

Johanne og Søren Galmstrup

Fjordsidevej 6, 7660 Bækmarksbro

De bor på landet med masser af plads og en stor have. De har udvidet voliereanlægget i løbet af de sidste par år. I voliererne går der bl.a. forskellige australske, asiatiske og sydamerikanske parakitter, samt lidt småfugle.

 


                             

 

 


d

 

                                                     

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE