De første 20 år
Overskrift 1

Indholdsfortegnelse

s. 3- Forord

s. 4- Foreningen grundes

s. 5- 1977

s. 6- 1978

s. 7- 1979

s. 9- 1980

s. 11- 1981

s. 13- 1982

s. 16- 1983

s. 19- 1984

s. 24- 1985

s. 29- 1986

s. 33- 1987

s. 37- 1988

s. 40- 1989

s. 44- 1990

s. 50- 1991

s. 55- 1992

s. 61- 1993

s. 67- 1994

s. 72- 1995

s. 76- 1996

s. 81- 1997

s. 83- Bestyrelse og udvalg gennem årene

s. 91- Lokale Førsteopdræt

s. 93- 10 års jubilarer


1977- 1981

FORORD

Jeg har vist altid været historisk interesseret, og efterhånden er det gået mere og mere op for mig at det er vigtigt at få begivenhederne skrevet ned, mens de sker eller inden der er gået alt for lang tid, hvis de vel og mærke ikke skal blive glemt for eftertiden.

Efter at have været med i bestyrelsen igennem mange år, er det ofte faldet mig ind at vi vist hellere måtte komme i gang, for ved gennemlæsning af protokollen, viste det sig at der var et enkelt hul, og andre steder var teksten nok lige lovlig "smal". Fra foreningens første par år, havde vi heller ikke ret mange informationer via mødeindkaldelser, og bladet startede jo først som et egentlig blad fra marts 1982, men var dog noget før begyndt at komme som en folder, hvor der af og til var små mødereferater. I nogle tilfælde har regnskabsprotokollen været til stor hjælp, for at kunne fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Det er nok mest almindelig at udsende sådanne skildringer ved "runde" jubilæer (25 år/50 år etc.), men der kan ske meget på 5 år, så det blev altså "lidt i utide" at dette skrift udkom. Det skulle selvfølgeligt have været færdigt til jubilæet den 17. maj, men sådan gik det ikke. Det var vist heller ikke meningen, at det skulle have været slet så omfattende, da jeg startede men det greb om sig, og efterhånden faldt det på plads. Historien kunne sagtens have været fortalt på andre måder, men jeg har valgt denne form, omkring det jeg har kunnet læse mig til, og sådan som jeg husker det, andre kan sikkert huske og fortælle mange sjove episoder, som jeg enten ikke har kendskab til, eller har glemt, men de kan måske komme med på et senere tidspunkt.

Ind i mellem vil der stå noget i kursiv, det vil normalt være små anekdoter, samt andet som ikke har været nedfældet protokol eller medlemsblad. Der skal nok være omtalt noget hist og her, som måske burde have stået i kursiv, men det er lige med at huske og trykke på de rigtige knapper. De små anekdoter der er med, er ikke taget med for at hænge nogen ud, og der kan vel også være nogle som husker dem på en anden måde end fortalt her. De er mest taget med for at "krydre" de tørre facts en smule, men de fortæller

også noget af historien.

For at kunne udarbejde dette har jeg talt lidt med forskellige, bl.a. med Gunnar Kristensen som også læste noget af det første igennem, så vi fik det rettet til. Ligeledes har Ole Andersen læst korrektur på det meste af det der er nedfældet fra de første år. Jeg skriver det meste, for her i november 1997 fik jeg en henvendelse fra Kaj Vendelbo, der dels havde været ved at rydde op i sine gemmer og dels havde fået noget materiale som Ulla Gundersborg havde haft liggende. Dette materiale kom frem ikke blot i 11. måned, men også i 11. time. For her var der flere ting fra de første år efter foreningens start. Sådan at vi nu har en næsten komplet samling af mødeindkaldelser m.v. fra foreningens start. Her i blandt var bl.a. det kvitteringsblad som var Kaj Vendelbo's første medlemsbevis her i foreningen, underskrevet af kassereren Kaj Christensen den 17. maj 1977. Der har også været mange andre som har hjulpet til fra tid til andet, og det skal I have en stor tak for.

Til slut vil gerne siger jer tak, for de mange gode timer vi har været samlet, omkring vores fælles hobby FUGLENE, og tak fordi jeg har fået lov til at give en hånd med igennem årene.

Borbjerg, julen 1997.

Kristian Saugbjerg Andersen

 

 

 

En ny forening grundes

I foråret 1977 besluttede en lille flok fuglefolk, at nu var tiden inde til at der igen skulle være en fugleforening i det nordvestjyske, efter flere små møder, bl.a. med kontakt til foreningerne i Silkeborg og Skive, blev der sammenkaldt til stiftende generalforsamling i Anlægspavillonen i Holstebro tirsdag den 17. maj. Der var 27 fremmødte denne aften og efter at initiativtagerne Michael Poulsen, Kaj Christensen, Karl Hansen, William Johansen, Gunnar Kristensen og Stener Hvam havde fremlagt forslag til vedtægter, blev foreningen grundet. I indkaldelsen havde man brugt navnet NORDVESTJYDSK FUGLEFORENING. Navnet blev vedtaget bl.a. med støtte af Børge Due Nielsen fra Bækmarksbro (Børge Due var "kaninmand", og Kaninforenin-gen derdækker næsten samme område hedder Nordvestjydsk Kaninavlerforening, så derfor).

En bestyrelse blev valgt med Michael Poulsen, Struer; Gunnar Kristensen, Holstebro; Kaj Christensen, Holstebro; Stener Hvam, Nr. Felding og Einer Steffensen, Struer. Karl Hansen, Holstebro blev suppleant. Kontingentet blev fastsat til 50,- kr for seniorer og 25,- kr for juniorer. I protokollen er anført, at 25 af de fremmødte meldte sig ind i den nystartede forening samme aften, og de 17 betalte kontingent med det samme, ret hurtigt indløb der betaling fra de øvrige og den 24/6 bliver medlem nr. 25 indført i medlemsbogen. I løbet af 1977 blev der i alt registreret 30 medlemmer.


1977
- de første måneder

På det første bestyrelsesmøde fik man formalia på plads omkring foreningens pengemidler, og så diskuterede man, hvorvidt man skulle etablere fælles frøindkøb. På det næste diskuterer man udstilling og bliver desuden enig om, at kontingentåret går fra 1/1 - 31/12. På de følgende bestyrelsesmøder er det især udstillingen som diskuteres, hvor mange præmieklasser skal der være, opstilling, lån af bure, dommerkort, fodring, dommer m.v. Udstillingen fastsættes til den 19-20 nov. ( entre: voksne 5 kr/børn 3 kr). Foreningen melder sig formodentlig ind i Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger med det samme, den første gang Samarbejdet omtales i Protokollen er i april 78, hvor man diskuterer tilhørsforholdet, men der er indbetalt A-bidrag (36,90 kr) i januar 1978.

Medlemsmøder:

Det første blev afholdt den 25/8 i Anlægspavillonen (hvor møderne jo fortrinsvis blev afholdt det første års tid). Her var der foredrag og fremvisning af lysbilleder ved Jørgen Hansen, Endrup. Der var 28 fremmødte med stor spørgelyst. Foreningen var jo ny og pengene var små, så det har nok glædet kassereren at Jørgen Hansen ikke skulle have noget for sit foredrag, ifølge regnskabsprotokollen, fik han hverken kørepenge eller kaffe.

Den 27/9

skulle Ole Stausholm, Snedsted have fortalt om småfugle, han var blevet forhindret, så man afholdt en kammeratskabsaften i stedet.

Den 10/10

fortalte Erik Grodt, Viborg om kanariefugle og fodring, efterfølgende kunne de 25 fremmødte stille spørgsmål.

Udstilling:

Udstillingsmaterialet blev velvilligt udlånt af fugleforeningerne Thy&Mors og Skive. Udstillingens 72 numre blev bedømt af Poul Erik Urth, Esbjerg fra kl. 8-16 om lørdagen (honorar, kørepenge og fortæring udgjorde alt i alt 315,-kr). Der var 319 (241 voksne - 78 børn) betalende gæster, og der var ros til arrangementet fra både gæster og Holstebro Dagblad. Der var selvfølgelig også præmier på denne udstilling, og de var skænket af Holstebro Bank, Holstebro Landmandsbank, Elite Valsemøllen, Glasmagasinet og Kosan. De blev vundet af følgende: KANARIER( 12 numre): Stener Hvam Ærespræmie og 2 Førstepræmier. UNDULATER( 16 numre): Karl Hansen 2 Ærespræmie og Førstepræmie, Kr.Nielsen 2 Førstepræmier. ZEBRAFINKER( 7 numre): Tommy Andersen Ærespræmie. TROPEFUGLE( 9 numre): Jens Gundersborg Ærespræmie. DVÆRGPAPEGØJER( 8 numre): Rudolf Pedersen Ærespræmie og Førstepræmie. AUSTRALSKE PARAKITTER M.V. (20 numre): Stener Hvam Ærespræmie, Gunnar Kristensen Ærespræmie, Jesper Christensen Førstepræmie.

 

1978- en vinter næsten uden møder

På bestyrelsesmøderne blev der diskuteret og planlagt for det kommende år, således at foreningens arrangementer kunne fremlyses i Dansk Fuglehold. Desuden blev der diskuteret om hvorvidt vi skulle tage med på en tur til Walsrode, som Fugleforeningen for Thy og Mors arrangerer. Der blev ligeledes diskuteret udstilling nogle gange, men efter tilbagemeldinger fra medlemmerne blev det besluttet ikke at afholde udstilling dette år. På årets generalforsamling i februar blev Kaj Vendelbo nyvalgt til bestyrelsen og Arne BroNielsen blev suppleant.Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, men efter en del diskussion blev den sat op til 65 kr for seniorer. Der var fremmødt 23 medlemmer. Der var af en eller anden grund ingen møder i februar, marts, april det år.

I efteråret var der ledige pladser på en todagestur som Fugleforeningen for Thy og Mors havde arrangeret til Walsrode Fuglepark. Det tog meget lang tid at køre derned, da der ikke var toilet i bussen, og nogle af de nordenfjords deltagere var meget tørstige. Det var en kæmpeoplevelse for de 15-20 deltagere her fra foreningen, der var dernede for første gang. (Chaufføren havde en guide med på turen da han ikke var alt for skrap ud i det tyske, det var hun nu heller ikke, så det var med nogen besvær vi fandt hotellet lørdag ved aftenstid. Om søndagen da vi var i parken begyndte det at regne hen på eftermiddagen, så Birthe og ArneBro gik om til bussen lidt før planlagt afgang. Bussen var låst, men Arne viste hvor der var en knap der kunne udløse dørlåsen. Da de kom ind i bussen var der et stykker som hurtigt fik sig rejst fra bagsædet og fik klædedragten bragt i orden. Som Arne senere sagde: "nå, så det var det hun sku' guide ham i". - På samme tur var der en ung pige med, som åbenbart var stor fan af Slåbrok Band, og hun gav derfor chaufføren et kassettebånd som han kunne afspille over bussens musikanlæg. Chaufføren vendte trofast båndet hver gang den blev færdig med en side. På et tidspunkt under hjemturen, havde vi efterhånden hørt båndet mindst 10 gange, og efterhånden var det som om vi kendte musikken. I et af numrene sang gruppen om at de fik neuroser, og da dette nummer startede for måske 12. gang, lød det meget højt ovre fra det sæde hvor Arne Bro sad: "Hvis vi ska' hør' den der jen gång mier, så fo' a fan'me osse neuroser". Der gik vist ikke mere end et minut, før der sad et andet bånd i afspilleren).

Medlemsmøder:

Den 12/1

var vi i Anlægspavillonen, og her kom Ole Stausholm, Snedsted og fortalte om småfugle og dværgpapegøjer, det var en god aften med 25 fremmødte.

Næste møde var den 9/5 på Afholdshotellet, Brotorvet i Holstebro hvor Egon Westergaard, Bramming fortalte om Dværgpapegøjer. En lærerig aften med 21 spørgelystne fremmødte.

Allerede den 30/5 var der kammeratskabsaften i Anlægspavillonen. Der blev udvekslet megen fuglesnak i løbet af et par hyggelige timer, hvorunder Jens Gundersborg blev valgt til kontaktmand ang. køb og salg af fugle.

Den 15/6

var 25 mødt op til en kammeratskabsaften hvor der blev snakket omkring en par serie lysbilleder, som var lånt igennem Danske Fugleforeninger.

Den 17/8

i Anlægspavillonen blev der afholdt udstillingsmøde, men der var ikke den store optimisme angående en kommende udstilling, da avlsresultatet havde været meget ringe dette år. Det blev dog bestemt at sende tilmeldingsblanketter ud. Der var mødt 23 frem og diskusionslysten var stor.

27 var mødt op den 12/9 på Ungdomsborgen i Holstebro, hvor foreningen havde besøg af Kaj Jensen, Hobro som holdt foredrag bl.a. om den tid han havde boet på Bornholm, hvor han havde "lært" bornholmerne at bruge ormekur flere gange om året, ligesom han anbefalede at bruge levertran jævnligt. Han viste også en film hvor familien havde en mere fremtrædende rolle end fuglene. Under kaffen var der udlodning af 3 transportkasser som var fremstillet af Jens Gundersborg, dette gav i øvrigt en indtægt på 300,- kr.

Den 10/10

var der foredrag ved Ole Stausholm, der bl.a. fortalte om sit fuglehold. (Hvor dette møde blev holdt er jeg lidt i tvivl om, idet der ikke blev betalt lokaleje til ungdomsborgen for dette møde, hvilket var tilfældet med septembermødet, men jeg tror at det var på borgen, da jeg mener at vi var der oppe mere end en gang).

Den 14/11

var der foredrag ved Jørgen Møller Hansen, her skulle vi have været oppe på Ungdomsborgen, men der var en kurre på tråden mellem "borgens" bestyrelse og bestyrerparret, så døren var låst. En fra bestyrelsen, jeg husker ikke hvem løb hurtigt over på den anden side af Kirkepladsen, hvor det nu for længst hedengangne Højskolehjemmet lå, og vi fik stillet et mindre lokale til rådighed, Jørgen skulle denne aften bl.a. fortælle lidt om fugle anatomi. Han havde taget en høne med, da det jo er nemmere at se enkelthederne på sådan en fyr, end på en Guldbrystet Astrild.

Der er desværre et "hul" i vores protokol, da sekretæren var flyttet og muligvis ikke med til møderne på den tid, han deltog muligvis heller ikke i bestyrelsesarbejdet, da der heller ingen referater fra bestyrelsesmøder, men navnene og datoerne har jeg kunnet finde i regnskabsprotokollen, resten er gravet frem fra et eller andet sted dybt nede i hukommelsen. Vi har desværre heller ikke mødeindkaldelser til disse møder.

1979

- der var atter udstilling i Logen

Der var mødt 24 frem til generalforsamlingen i februar, der blev afholdt i Akvarieforeningens lokaler i Østergade, Holstebro. ( Holstebro Akvarieforening havde på daværende tidspunkt klublokaler i de gamle udstillingslokaler, hvorfra først Hedegaard og senere firmaet STS solgte biler, det var ved Østerport og omtrent midt i det nuværende kryds Viborgvej - Enghavevej på den indre Ringvej, her afholdt vi 2 møder. Nyvalgt til bestyrelsen blev Arne Bro Nielsen og Jesper Christensen, som suppleant valgtes Karl Eigil Vandborg.

Det var nok meningen at vi skulle have været i Akvarieforeningens lokale et stykke tid, for vi fik en nøgle derned til (den kostede 5,50 kr), men fra marts flyttede vi om til "Onkel Toms Hytte", Stationsvej i Holstebro, hvor vi holdt møderne resten af året

På bestyrelsesmøderne stod efterårets udstilling oftest øverst på dagsordenen, men mødeaftnerne blev også planlagt , ligesom foreningens første udflugter blev planlagt.

Medlemsmøder:

Den 23/1

havde vi besøg af Orla Houmøller, Skive som bl.a. fortalte om sit eget fuglehold, der bestod af småfugle. Mødet blev afholdt i Akvarieforeningens lokale.

Den 13/3

blev der på "Onkel Toms Hytte" diskuteret om vi skulle forsøge selv at lave en Walsrodetur i september. Samme aften blev der for første gang i foreningen spillet banko om transportkasser, det gav en indtægt på 160,- kr. Der var 15 fremmødte denne aften.

Den 10/4

var der igen medlemsmøde, denne aften var Henning H. Jacobsen, Risskov gæst for at fortælle om hvordan man udvælger fugle til udstilling. I følge protokollen levede foredraget ikke helt op til det som de 25 fremmødte havde forventet.

Den 8/5

fortalte Arne Lund om udstillingsundulater samt viste lysbilleder af disse, det blev en meget interessant aften for de 26 medlemmer som var mødt frem.

Den 14/8

samledes man til kammeratskabsaften, udover at der blev afviklet et amerikansk lotteri, blev det også aftalt hvem der skulle hjælpe til med hvad omkring udstillingen i oktober. Der var mødt 22 medlemmer op denne aften.

Den 11/9

afholdtes et udstillingsmøde hvor de sidste detaljer omkring udstillingen blev aftalt mellem de 23 medlemmer som var mødt frem.

Der var præmieuddeling den 13/11 og for første gang var pigerne inviteret med, hvilket viste sig ikke var en dårlig ide. Da præmieuddelingen var overstået, blev der afholdt et bankospil og alle de 48 fremmødte havde en hyggelig aften.

Det var lige til at blive en vane - det med at have pigerne med - de var i hvertfald med igen til mødet den 11/12 hvor Allan Skov viste billeder fra Walsrodeturen. Mange fik opfrisket minderne fra turen, medens andre fortrød at de ikke havde været med. Da det var den sidste mødeaften inden jul, blev der serveret gløgg for de 30 som mødte frem.

Udflugter:

Lørdag den 1/9

mødte der 20 frem på Enghavens P-plads i Holstebro, hvorefter man kørte til Silkeborg. Her besøgte de flere fuglehold, både med små og store fugle. Det var en rigtig god tur.

Den sidste weekend

i september var der udflugt til Walsrode, der var 31 som tog af sted lørdag d. 29/9 og alle havde en uforglemmelig oplevelse, vi kørte derned om lørdagen, overnattede på Hotel Walsrode og var så i parken om søndagen, vi var hjemme igen omkring midnat. (Jeg kan huske at vi var nogle stykker som lige skulle ud og have en enkelt øl lørdag aften, vi var inde et par steder, da vi kom ud på gaden igen kiggede vi efter næste værtshus. Pludselig siger Frits Johansen, " Vi ta'r sgu da bare den næste dør", vi grinede lidt for der var ingen tegn på at der skulle ligge en kro her, men Frits tog i den ret solide dør, den gik op og det viste sig at være trappen ned til en kælderbeværtning. Det var et sted uden alt for meget lys, men vi fik os da sat og blev enige om, at nu ville vi have flaskeøl. der kom også flasker på bordet, men det var noget sødt stads, Karl Eigil Vandborg sad og forsøgte at læse teksten på etiketten i det svage lys fra en lampet. Pludselig udbryder han:" Dem skal a sku eet ha' flir' af, der sto' at der er 9½ volt i dem". Vi fik vist en øl eller 2 mere den aften, men det var fadøl).

Udstillingen

den 13-14 oktober i Logen på Brotorvet i Holstebro. Udstillingen gik fint og der var et pænt besøg 368 betalende gæster( 292 voksne - 76 børn). Denne gang forsøgte man sig med tombola, hvilket viste sig at være en god ide. Der var i alt tilmeldt 85 numre.

Følgende fik præmier: KANARIER (11 numre): J.U.D. Sørensen Vandrepokal+Ærespræmie+1. præmie+2. præmie. UNDULATER( 18 numre): Arne Lund Vandrepokal+Ærespræmie+1. præmie+2. præmie. TROPEFUGLE( i denne gruppe indgik også Zebra-/mågefinker samt duer/vagtler - i alt 29 numre): Kaj Christensen Vandrepokal + Ærespræmie; Laust Mølgård 1. præmie; Arne Bro Nielsen 2. præmie. DVÆRGPAPEGØJER( 10 numre): Jesper Christensen Vandrepokal; Jens Gundersborg Ærespræmie; Rudolf Pedersen 1. præmie; Chr. Buus 2. præmie. PAPEGØJER/PARAKITTER M.V. ( 17 numre): Jesper Christensen Vandrepokal + Ærespræmie; Karl Eigil Vandborg 1. præmie; Gunnar Kristensen 2. præmie.

(I protokollen står der anført at Karl Hansen fik udstillingens bedste opdræt - dette forstår jeg ikke helt da Karl for det første slet ikke fik præmie på denne udstilling og for det andet fik vi først pokalen for bedste nummer af Karl i 1982 grundet vores 5 års jubilæum, og den uddeltes første gang i 1983)

Udstillingens dommere var: Erik Grodt, Viborg og Hans Jørgen Andersen, Randers.

1980

- det første år i folkedanserhuset

Året startede med generalforsamling den 15/1 hvor Hans Jørgen Christensen blev nyvalgt som formand og Allan Skov blev nyvalgt til bestyrelsen, Stener Hvam blev suppleant. Der var fremsat et forslag til ændring af udstillingsreglementet, det blev nedstemt men bestyrelsen lovede at arbejde videre med forslaget. Der var 26 fremmødte til generalforsamlingen.

Bestyrelsen brugte året til dels at få rettet udstillingsreglementet til så det kunne fremlægges for en ekstraordinær generalforsamling, ligeledes blev der arrangeret møder med og uden foredrag, foreningen var en tur nede hos Avi Fauna, og så var der selvfølgelig lige udstillingen som delvis blev planlagt sammen med udstillingsudvalget.

Medlemsmøder:

Den 12/2

havde foreningen besøg af Jørgen Møller Hansen, som ifølge mødeindkaldelsen skulle fortælle småfugle, især deres foder. Men ifølge referatet i protokollen omhandlede foredraget fuglesygdomme og helbredelse af disse, ligesom han medbragte en høne, der blev dissekeret så vi kunne se hvor de forskellige dele sad. En aften som de 25 fremmødte lærte meget af.

Den 11/3

blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det udstillingsreglement som bestyrelsen havde arbejdet med vedtaget med små ændringer. 25 stemte for og 1 (Arne Lund) stemte imod. Arne var ikke tilfreds med udstillingsformen af undulater, og hans ideer lagde vist tæt op af vore nuværende regler. Han forlod generalforsamlingen efter et par beske bemærkninger og meldte sig efterfølgende ud af foreningen.

Den 16/4

havde vi besøg af Jørgen Årestrup, Mors som fortalte om lorier, samt deres pasning og pleje. Han viste desuden film fra både Walsrode og sit eget fuglehold.

Den 12/8

var 25 mødt frem for at snakke udstillingen og det der skulle klares omkring denne igennem.

Også den 2/9

stod mødet i udstillingens tegn, og de sidste ting blev afklaret.

Den 14/10

var der præmieuddeling efter udstillingen, derefter var der bankospil, da pigerne var med nåede man op på 40 deltagere som havde nogle hyggelige timer sammen.

Mødet i november var henlagt til fredag den 14/11 hvor skulle vi se billeder fra Australien, da vi skulle have besøg af John Gydesen. Dengang var der jo ikke naturfilm i fjernsynet hver dag, så koner og børn var med for at se film og høre en der havde boet dernede fortælle om både landet og især fuglene. Vi var derfor 50 som kom til at sidde og vente et stykke tid på foredragsholderen. Han var nemlig kørt til Hobro i stedet for Holstebro og derovre havde de ingen Onkel Toms Hytte. John ringede til Holstebro og vi blev enige om at tage kaffen medens vi ventede. Da John endelig begyndte at vise billeder og fortælle sad alle med store øjne og strittende ører for at få det hele med. Sikken en oplevelse. Vi har også siden hørt både John Gydesen og Claus Nielsen fortælle levende om fuglelivet dernede, men det bliver nu aldrig helt som den november aften i 1980.

Den 9/12

var pigerne med for tredie gang i træk, og de ca. 45 fremmødte hyggede sig med gløgg og bankospil.

Udflugter:

Lørdag den 7/5

havde foreningen en bustur til AviFauna fuglehandel, det var medens forretningen ifølge annoncerne endnu lagde på Tøndervej. Vi var nogle som kun skulle se fugle, så vi stod af på Tøndervej medens bussen fortsatte ned over grænsen med de som skulle have lidt slik og smøger med hjem. Vi andre blev lidt skuffet, for her var der ikke meget at se på. Vi blev orienteret om at det store lager på Savværksvej netop var blevet etableret som egentlig forretning, så vi kunne bare gå derom, der var vist et par km og det var varmt, men det var turen værd. Det kan nok være der blev gjort store øjne da vi så de mange volierer med fugle fra hele verden. Det var vel nok en fuglehandel, formodentlig den største der nogensinde har været her i landet. Det var for øvrigt på den tur at Arne Bro Nielsen fangede en snog, som han fik med hjem i en papkasse. Ved hjemkomsten blev den sluppet ud i badekarret sammen med en frø, morgenen efter var frøen borte. Der var vist noget med at fru Birthe ikke var slet så begejstret for det nye "familiemedlem", så der gik vist kun en dag eller to før den blev sluppet ud. På et senere tidspunkt hvor Arne var ude på tur, fik han øje på en hugorm. Den skulle "selvfølgelig" ogsåindfanges, det slap han nu knapt så heldig fra, jeg kan ikke huske om han fik hugormen, men den fik i alt fald ham.

Udstilling:

Årets udstilling blev afholdt i Folkedanserhuset på Banetoften i Holstebro, den 27-28/9. Der var masser af fugle (128 tilmeldte numre), vejret var godt, der kom masser af publikum i alt 1019 (801 voksne - 218 børn) og så gav den lige omkring 10.000,- kr i overskud, hvilket ikke blot skyldtes de mange publikummer, men bl.a. også cafeteriet, så der weekenden igennem var fri kost til hjælperne og et pænt overskud. For første gang var der mange penge i kassen, så stemningen var en smule euforisk den søndag aften hvor vi pakkede udstillingen ned. Der var udstillet 125 numre.

Præmierne fordelte sig således. PARAKITTER( 30 numre): Arne Bro Nielsen Vandrepokal/ Alm. Rosella 7 unger + 2. præmie/ Elegant 4 unger; Karl Eigil Vandborg Ærespræmie/ Rødbrystet m. 3 unger; Ingolf Hunskjær 1. præmie/Stanley m. 4 unger + 1. Roset/ Pennant; Chr. Buus 2. Roset/ Alm. Rosella. DVÆRGPAPEGØJER( 10 numre): Arne Moeskjær Vandrepokal & Ærespræmie/ Rødhovedet 6 unger; Jesper Christensen 1.præmie/ Sodbrunhovedet 7 unger; Chr. Buus 2. Præmie/ Rødhovedet m. 4 unger; Allan Skov 1. Roset/ Gråhovedet; Torben Sloth 2. Roset/ Rosenhovedet. TROPEFUGLE( 23 numre): Arne Bro Nielsen Vandrepokal/ Blåhovedet Sommerfuglefinke m. 5 unger; Kaj Christensen Ærespræmie/ Goulds Amadiner 6 unger; Poul Frøjk 1. præmie/ Båndfinker m. 3 unger; Laust Mølgaard 2. præmie/ Gouldsamadiner m. 2 unger; Frits Johansen 1. Roset/ Gule Vævere . DUER/VAGTLER( 9 numre): Karl Eigil Vandborg Vandrepokal/ Kin. Dværgvagtler m. 8 kyl.; Kaj Christensen Ærespræmie/ Kin. Dværgvagtler m. 5 kyl.; Hans Jørgen Christensen 1. præmie/ Diamantduer m. 2 unger; Arne Bro Nielsen 2. præmie/ Kin. Dværgvagtel 20 kyl. KANARIER( 18 numre): J.U.D. Sørensen Vandrepokal & Ærespræmie/ 0,1 Lizard + 1. præmie/ 1,0 Rød Intensiv + 2. præmie/ 1,0 Lizard. ZEBRA/MÅGEFINKER( 15 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/ 1,1 Nougat Mågef.; Christian Buus Ærespræmie/ 1,1 Grå Zebraf.; Kaj Christensen 1. præmie/ 1,1 Kanelfarvet Zebraf.; Arne Bro Nielsen 2. præmie/1,1 Kanelfarvet Zebraf.. UNDULATER( 23 numre): Karl Hansen Vandrepokal/ 0,1 Isabel Opaline + Ærespræmie/ 1,0 Grå + 1. præmie/0,1 Opaline Grågrøn + 2. Roset/ 1,0 Danskbroget Grå; Kristian Nielsen 2. præmie/ 0,1 Normalt. Isabel Lysegrøn; Poul Frøjk 2. Roset/ 1,0 Opaline Grågrøn.

Udstillingens dommere var: Erik Grodt og Hans Chr. Østergård, Viborg og Ole Stausholm, Snedsted.

Åbent Hus.

I forbindelse med udstillingen afholdtes der i weekenden d. 11-12/10 et åbent hus arrangement, i tidsrummet kl. 10-16, således at de som evt. er interesserede i vores hobby, kan få lov til at se hvordan vi holder fuglene til dagligt. Der var åbent hus hos: Jens Gundersborg, Lemvig, Chr. Buus, Thyborøn, Arne Bro Nielsen, Idum og Hans Jørgen Christensen, Struer.


1981 
Beostæren blev valgt som bomærke

På generalforsamlingen den 13/1 skete der en vis udskiftning i bestyrelsen og ind trådte Ole Andersen, Stener Hvam og Frits Johansen. Som suppleant valgtes Arne Moeskjær. Der var nogen debat omkring kontingentet, og det blev vedtaget at indføre familiekontingent. Vi lavede dog en fejl, idet vi satte familiekontingentet til samme beløb (65,-kr) som der førhen var blevet betalt i seniorkontingent (den blev nu nedsat til 50,- kr), juniorkontingent blev uændret 25,-kr.

I de følgende år, var vi nok en del som fandt ud af, at en forening skal være ret så velkonsolideret, hvis man sætter kontingentet ned, og det var NVF nok ikke på daværende tidspunkt.

Bestyrelsen brugte resten af året til at planlægge, medlemsmøder, udflugter, udstillinger m.v. og kunne glæde sig over stor aktivitet. Vi fik bl.a. bygget de første 10 udstillingsvolierer, foreningen fik lavet et medlemsemblem og beostæren blev valgt. Det gik også godt hvad angik medlemstilgangen, så mod slutningen af året var vi oppe på 85 medlemmer.

Medlemsmøder:

Den 10/2

blev der afholdt en kammeratskabsaften på Onkel Tom, med masser af snak og diskussioner.

Den 10/3

havde vi besøg af Verner Jespersen som fortalte om de erfaringer han havde med de sydamerikanske parakitter, det var en aften hvor de mange fremmødte virkelig fik noget med hjem.

Marts mødet blev afholdt fredag d. 10/4, hvor vi havde besøg af Gunnar Gade Christensen fra Sønderborg, som holdt et inspirerende foredrag om småfugle, deres fodring samt om opdræt. Foredraget var fulgt af en del billeder.

Den 12/5

var der kammeratskabsaften, hvor der bl.a. blev talt om udstilling og om det projekt der var i gang i Lemvig, hvor foreningens 10 første gulvvolierer var under bygning med Jens Gundersborg som primus motor.

På møderne den 11/8 og 8/9

var det hovedsageligt udstillingen som blev berørt.

Den 12/10

mødtes vi i nye lokaler, da vi ikke længere kunne være på Onkel Toms Hytte. Vi mødtes i "Laden" hvor der var meget mere plads og ingen larmende spilleautomater, det var dog et stort minus at vi ikke kunne være der på tirsdage, så mødeaftnerne ville fremover blive på mandage. Grundet lokalesituationen var der heller ikke foredrag denne aften, i stedet blev der snakket og diskuteret.

Den 16/11

havde vi besøg af dyrlæge Carl Paasch fra Hurup, der fortalte mangt og meget om fuglesygdomme og deres behandling, ligesom han fik afsat en del medicin.

Årets møder sluttede lørdag den 12/12 hvor vi afholdt en kombineret fest og præmieoverrækkelse i Tvis Sognegård med fest, dans og masser af snak. Aftenen var ellers startet lidt køligt, for vi skulle jo ikke selv køre derud, derfor havde vi lejet et par busser. Den ene skulle køre os fra Holstebro-området til Tvis og vi mødtes ved Holstebro Hallen, det var koldt og især pigerne frøs med anstand i de små sko og bussen kom ikke. Stener Hvam bedyrede at han havde bestilt, men måtte til en telefon for at ringe om til N.F.s busser for at spørge om hvor bussen blev af. Svaret lød: "Nå det var dig Stener, der skulle have en bus, på vores blok står der at det er Stinne i Hvam, men uden adresse. Vi er der om 3 min.". Den anden bus som kørte fra Lemvig over Struer havde problemer med døren, der grundet den stærke frost ikke rigtig kunne lukkes, så Jens Gundersborg mente at han var stivfrossen i den ene side da de nåede frem. Det var måske derfor Jens havde "held" til først at tømme det halve af grøntsagsfadet ned over knæerne på sig selv, og vi skulle betale smækkede han pungen så hårdt ned mod bordpladen, at småpengelommen røg op og mønterne spredtes over det halve af gulvet.

Udflugter:

Lørdag den 21/3

var vi 20 deltagere af sted på bustur til Århus Fuglevenner, hvor foreningens daværende formand Allan Rasmussen, guidede os rundt til flere fuglehold, med både små og store (dyre) parakitter, men vi besøgte også Kurt Hansen der på begrænset plads havde et væld af små bure, og der gik zebrafinker i dem alle, masser af zebrafinker i diverse farver.

Lørdag den 30/5

var vi en tur nede hos Avifauna, hvor der som sædvanlig var meget at se på i det kæmpestore anlæg.

I weekenden den 12-13/9

var vi i Walsrode, for mange et gensyn og for alle var det en skøn oplevelse med de mange fugle i den fantastisk flotte park. Der var desværre en kongres i Walsrode, så vi måtte til Bremen for at overnatte, vi spiste aftensmad på det hotel hvor ca. halvdelen skulle overnatte, hvorefter vi andre tog hen til et andet hotel sammen med chauffør og bus. Vi skulle så spise morgenmad på de respektive hoteller vi overnattede på. Det var ude i forstæderne, men vi var da nogle som fandt et diskotek, jeg kan huske at vi havde Henning og Svend Erik Nielsen samt Gunnar Kristensen med derinde, i alt fald Svend Erik og Gunnar syntes hurtigt at musikken blev lidt høj, så de tog tidlig hjem, jeg kan ikke huske om det var før eller efter at hele forsamlingen dansede boogie-woogie over både borde og bænke, men efterfølgende ville Gunnar have at vide om det altid var sådan på diskotek, for i det tilfælde ville det vare længe før drengene fik lov til at gå sådan et sted (det var vist et par år før Jens og Peter blev konfirmeret). Nogle af de der boede på det andet hotel, bl.a. Kaj Borgholm, Arne Moeskjær samt Peder Strøm med familie var kommet lidt sent hjem, og var vist kommet lidt på kanten med portieren - de havde været i byen var kommet hjem og var så taget i by igen og den nøgle de havde fået udleveret var så lang, at den gik helt igennem og stak ud på den indvendige side af døren. Dette bevirkede jo at de kunne dreje rundt mange gange uden at låsen gik op. De vækkede derfor portieren, som vist mente at det kunne man ikke tillade sig uden at slippe et beløb i DM til ham, men lige idet han nævnte dette, var der pludselig ingen som kunne forstå tysk mere, og da portieren ikke kunne jysk fik han ingen penge. Om det var i den forbindelse at nedenstående episode udspandt sig ved jeg ikke helt, men det er tænkeligt.

(Jørgen Jensen og Allan Skov delte værelse, og Jørgen vågnede på et tidspunkt ved at telefonen ringede, han for ud af sengen ruskede i Allan og sagde. "vågn' op æ telefon ringer". Allan hvæsede idet han forsøgte at vågne: " så tag den da for f.....". Svaret lød: "a ka' et snak' tysk". Allan tog røret og der var altså en dansker i den anden ende af røret, hvad samtalen gik ud på kan Jørgen ikke længere huske. Hen på morgen omkring kl. 730 vågnede Jørgen og efterhånden som han blev helt vågen gik det op for ham, at de forlængst skulle have været vækket, så han fik igen rusket liv i Allan som så var nede for at få liv i portieren, de fik nu udleveret en liste med telefonnumre over de øvrige som boede på hotellet og fik dem vækket. Vi nåede dog parken i fin tid, idet vi nåede indgangen ca. 5 min. før de åbnede.)

Udstillingen

afholdtes atter i Folkedanserhuset den 24-25/10 hvor vi havde flere besøgende - 1076 stk fordelt på 843 voksne og 233 børn), flere udstillingsnumre i alt 165 og større overskud, så stemningen var fin under og efter udstillingen. Følgende vandt præmier på udstillingen: PARAKITTER( 25 numre): Arne Bro Nielsen Vandrepokal/Elegant Græsparakit m. 6 unger; Inge Hald Jessen Ærespræmie/Pennant parakit m. 6 unger; Gunnar Kristensen 1. præmie/ Stanleyparakit 7 unger; Ingolf Hunskjær 2. præmie/Springparakit m. 10 unger; Stener Hvam 1. roset/Baraband parakit; Jens Gundersborg 2. roset/Prinsesseparakit. DVÆRGPAPEGØJER (13 numre): Jens Gundersborg Vandrepokal/Sodbrunhovedet m.6 unger + 1. præmie/Sod-brunhovedet m.5 unger; Arne Moeskjær Ærespræmie/Rosenhovedet m.5 unger; Rudolf Pedersen 2. præmie/Sorthovedet m.3 unger; Allan Skov 1.roset/Gråhovedet + 2. roset/ Rosenhovedet. TROPEFUGLE(35 numre): Mathilde Johansen Vandrepokal/Båndfinker m. 10 unger; Kaj Ramskov Ærespræmie/Ringastrild m. 3 unger; Ole Andersen 1. præmie/ Magellansisken m. 2 unger + 1. roset/Guldbrystet Astrild; Henning Nielsen 2. præmie/ Guldbrystet Astrild m. 10 unger; Søren Nielsen 2. roset/Solfugle. DUER/VAGTLER( 7 numre): Karl Eigil Vandborg Vandrepokal/Diamantduer m. 7 unger; Jens Chr. Jacobsen Ærespræmie/ Diamantduer m. 5 unger. KANARIER( 16 numre): Jackie U.D. Sørensen Vandrepokal + Ærespræmie/ 1,0 Gloster +1. præmie/1,0 Gloster+2. præmie/1,0 Gloster+1. roset/0,1 Gloster. ZEBRA/MÅGEFINKER( 29 numre): Kurt E. Sørensen Vandrepokal/1,1 Isabel Zebraf. + 2.ro-set/1,1 Isabel Zebraf.; Hans Jørgen Christensen Ærespræmie/1,1 nougat Mågef.; Ole Ander-sen 1. roset/1,1 Nougat Mågef. UNDULATER( 40 numre): Poul Frøjk Vandrepokal/1,0 Opaline Isabel Grågrøn+Ærespræmie/1,0 Opaline Grå+1. roset/1,0 Opaline Grågrøn; Kristian Nielsen 1.præmie/0,1 Opaline Kobolt; Anders Nielsen 2. præmie/1,0 Gul; Heine Kristensen 2. roset/1,0 Opaline Himmelblå.

Dommerne på udstillingen var: Karl Hansen, Holstebro(Undulater - da Karl var dommer kunne hans egne undulater ikke præmieres), Ole Stausholm, Snedsted (papegøjer/parakitter), Flemming Pedersen, Vordingborg(tropefugle/duer & vagtler/Zebra-/mågefinker) og Eigil Kristiansen, Vejle (Kanarier).

Åbent hus: I forbindelse med udstillingen afholdtes dette arrangement d. 31/10 og 1/11 kl. 10-16 hos: Stener Hvam, Nr. Felding, Karl Hansen og Gunnar Kristensen, Holstebro, Arne Moeskjær, Uglev og Jens Chr. Jacobsen, Struer.

Kaj Vendelbos kvittering for kontingent fra den 17.05.1977
1982 - 1986

1982

- vi blev 5 år, fik lokalt førsteopdræt og nyt mødelokale

Året startede som sædvanligt med Generalforsamlingen som fandt sted den 11/1 i Laden. Nyvalgt til bestyrelsen blev Henning Nielsen og Per Larsen blev suppleant. Efter en meget heftig debat blev det vedtaget at indføre Lokalt Førsteopdræt. Et af stridsspørgsmålene var hvorvidt diverse mutationer af en art også kunne anerkendes. Der var dog stort flertal for at det kunne de ikke. For at få begyndt et sted blev man enige om at udarbejde en liste over de opdræt der havde været udstillet på udstillingerne i 1979, 1980 og 1981. Alle fremtidige opdræt kunne præmieres hvis de var godkendt efter kontrol. Der var mødt 28 op til generalforsamlingen.

Allerede på det første bestyrelsesmøde besluttede man ikke at benytte Laden som mødested længere, der var generel utilfredshed med mandag som mødeaften, og da vi alligevel ikke kunne være der længere end til maj, blev der lavet en aftale med Juniorhallen om at leje os ind i deres mødelokale.

Det var også i marts måned 1982, at første nummer af medlemsnyt udkom som et egentlig blad og i løbet af året begyndte vi at udveksle blad med fugleforeningerne i Varde og Kolding. Efter udstillingen blev det besluttet at flytte næste års udstilling til Juniorhallen, grundet at vi efterhånden ikke kunne være i Folkedanserhuset mere, ved årets slutning meddelte Hans Jørgen Christensen at han grundet arbejdspres ikke kunne fortsætte som formand.

I anledningen af at foreningen den 17. maj havde eksisteret i 5 år, blev foreningen hen på efteråret foræret en pokal, der skulle udsættes til skuets bedste nummer af Karl Hansen. (I den forbindelse kan j eg huske at Stener Hvam fortalte, at han om formiddagen blev ringet op af Karl, som indledtesamtalen med et: "tillykke med fødselsdagen". Stener mente ikke at han havde fødselsdag og det varede lidt inden han blev klar over at lykønskningen gjaldt foreningen og ikke ham).

Det blev senere bestemt at pokalen er evigt vandrende, og den dag der ikke kan stå flere navne på den, tilfalder den foreningen.

Den 4/9

havde vi besøg af Varde Fugleforening, de besøgte 8 af vore medlemmer, men desværre er der ikke noteret noget om hvem det var.

I 1982 fik vi i øvrigt bygget endnu 10 gulvvolierer til udstilling.

Medlemsmøder:

Tirsdag den 9/2

afholdtes det første møde i Juniorhallen og vi havde besøg af Erik Grodt, som fortalte de 42 fremmødte om zebra- & mågefinker og viste billeder af mange mutationer.

Den 9/3

kom Egon Westergaard op fra Bramming og fortalte om dværgpapegøjer, ligesom han viste en del lysbilleder for 43 fremmødte medlemmer.

Fredag den 16/4

havde vi igen besøg af John Gydesen, Vejle som fortalte og viste billeder fra Australien. Nok grundet at det var en fredag, mødte kun 33 medlemmer op.

Den 11/5

var der ved at gå kuk i det hele, da 29 medlemmer og en foredragsholder stod uden for Juniorhallens låste dør. Man havde glemt os, og var så vidt jeg husker taget i sommerhus. Hvad gør man så? Jo, Frits Johansen sagde "gi' mæ li' 10 minutter, så er æ kjælder klåer og muer (Ingelise) ka' godt smøer æ brød". Som sagt så gjort, så selv om vi sad tæt så fik vi et virkelig godt møde ud af det, da JohnKorsbakke fortalte om især småfugle, også nogle af de arter som vi ikke så til hver dag her i det vestjyske.

Den 10/8

havde vi bestilt en serie lysbilleder fra Samarbejdets arkiv, billederne var desværre ikke så gode som vi havde forventet. Der var mødt 29 op.

Den 14/9

havde vi besøg af 3 medlemmer af Varde Fugleforening, som fortalte om henholdsvis tropefugle, kanarier og parakitter og de erfaringer de hver især havde med deres favoritfugle.

(Vi skrev ikke mødereferater i bladet dengang, og deres navne er ej heller nævnt i protokollen. Da jeg ej heller er helt sikker, undlader jeg at nævne disse navne).

Den 12/10

havde vi besøg af Knud Heine, der holdt et fantastisk foredrag om undulater, hvor alle vi som ikke er specielt meget inde i undulatopdrættets historie, lærte virkelig noget på en aften, hvor man med en let omskrivning af et gammelt ord, må sande at erfaren mand er rar at have på besøg. Der var mødt 28 medlemmer op.

Den 9/11

havde vi kammeratskabsaften med pladespil, hvilket havde lokket en del piger med, så der var mødt 37 frem.

Lørdag den 27/11 var der kombineret jule- og præmiefest i Juniorhallen hvor 54 var mødt frem til en rigtig god fest, hvor man også kunne mærke at flere og flere kendte hinanden godt, så snakken gik fra først til sidst, og efter spisningen var dansegulvet sjældent bare halvtom.

Den 14/12

var der juleafslutning med gløgg og pladespil samt masser af fuglesnak, da der var mange gode gevinster at spille om, var mange af pigerne med så der var 51 fremmødte.

Volierevandring:

Den 14/11

var der fuglevandring hos Frits Johansen, Ole Andersen og Sv. E. Nielsen. Der var 16 deltagere på en kold og blæsende søndag formiddag, så det var godt at kunne komme ind og varme sig over en kop kaffe og en masse fuglesnak.

Udflugter:

Den 27/3

var foreningen på udflugt til Varde hvor vi besøgte 6 fugleholdere, der i blandt Kristian Poulsen, "Tinghedens Fuglehandel", et sted hvor mange her fra foreningen kom en hel del i de kommende år, da Elna og Kristian også var medlemmer af foreningen i flere år. De øvrige var Hans P. E. Hansen, Verner Christiansen, Robert Ibsen (der var formand for foreningen og vores guide på denne tur, madpakken blev indtaget hos Robert og Irene), Torben Bechsgård og Karl Gustav Nielsen. Af fugle så vi meget forskelligt lige fra småfugle, de lidt større tropefugle, duer og parakitter, både sydamerikanske og australske. Det var for øvrigt den dag grundlaget for et lokalt førsteopdræt, idet Frits Johansen og Kim Nielsen fik foræret 2,0 Bobwhite vagtel, og oppe på Tingheden gik der 2 høns som de købte. På hjemvejen skulle de så have byttet vagtlerne rundt, det skete ikke helt uden problemer, da det ikke er sådan lige at holde en vagtel i en hånd, så pludselig var der et stk. fjerkræ samt masser af løse fjer i hele bussen. Fuglen blev fanget og de fik begge opdræt. Frits kom først med kyllinger, men Kim fik flest.

Lørdag den 10/7 var der familieudflugt til Aalborg ZOO og Hvornum Fuglepark. Vi havde først 3 timer oppe i Aalborg Zoo, inden madpakkerne blev fortæret, så gik turen videre til Hvornum hvor vi var i ca. 1½ time. Her var der måske knap så meget at se på for os voksne, men til gengæld en rigtig god legeplads til ungerne. 52 deltagere nød en god tur.

Lørdag den 14/8

skulle vi have været en tur til Silkeborg for at besøge medlemmer af det daværende Silkeborg Stuekulturforening, det kom vi dog ikke da der desværre var sket et svigt i kommunikationen de to foreninger imellem. Silkeborg skulle nemlig en tur til Varde samme dag. Så det første de 23 tilmeldte fik at vide da de kom på bussen i Holstebro var at turen i stedet gik til Kolding. Her havde foreningen med 2-3 dages varsel fået stablet en rigtig god tur på benene. Vi besøgte 5 fugleholdere ( Jørn Erik og Johanne Pedersen, Anker Bentzen, Finn Hansen, Johannes Evald Rossau samt Kirsten og Kalle Bøgevad - guider på turen var Jørn Erik og Egon Sørensen) og så både småfugle, græsparakitter, dværgpapegøjer i mange mutationer samt diverse parakitter, hovedsageligt australier. Den medbragte mad blev indtaget i Geografisk Have i Kolding, her var der udover masser af planter også fugle. Kolding Kommune havde ladet opføre 25 volierer, som medlemmer af fugleforeningen så fyldte med fugle. Kommunen betaler foderet og en af de ansatte passer fuglene i tidsrummet 15. april - 15. september.

Udstillingen

blev afviklet den 23-24/10 i Folkedanserhuset og der var igen fremgang over hele linjen. Der var tilmeldt 171 numre, der var også flere publikummer i alt 1168 fordelt på 881 voksne og 287 børn. Rent økonomisk blev det også bedre. Pladsen var dog ved at blive for trang ude i Folkedanserhuset og de mange mennesker bevirkede også at temperaturen var oppe på tropegrader ind i mellem.

Vinderne i de forskellige klasser blev. PARAKITTER( 18 numre): Torben Sloth Vandrepokal/Bjerglori m. 1 unge; Henning Nielsen Ærespræmie/Blå Rosella m. 6 unger + 2. præmie/Adelaide m. 5 unger; Gunnar Vedel 1. præmie/Stanleyparakitter m.6 unger; Ingolf Hunskjær 1. roset/Kina parakit; Allan Skov 2. roset/Bjerglori. GRÆSPARAKITTER( 18 numre): Gunnar Kristensen Vandrepokal/ Elegant m. 3 unger + 1. præmie/ Bourkes m. 7 unger; Arne Bro Nielsen Ærespræmie/ Rødbrystet m. 7 unger + 2. præmie/ Rødskuldret m. 4 unger. DVÆRGPAPEGØJE( 9 numre): Jens Gundersborg Vandrepokal/ Sodbrunhovedet m. 6 unger; Arne Moeskjær Ærespræmie/ Blå Rosenhovedet m. 6 unger; Rudolf Pedersen 1. præmie/ Sorthovedet m. 7 unger; Ingolf Hunskjær 2 præmie/ Sodbrunhovedet m. 7 unger. TROPEFUGLE( 39 numre): Ole Andersen Vandrepokal/Magellansisken m.4 unger; Arne Bro Nielsen Ærespræmie/Rødhalet Astrild m.4 unger + 1. præmie/Auroraastrild m. 3 unger; Kaj Vendelbo 2. præmie/Guldbrystet Astrild m. 11 unger; Inge M. Rasmussen 1. roset/1,0 Sommerfuglefinke; Else Andersen 2. roset/Solfugle. DUER/VAGTLER( 15 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/Bobwhite m. 15 kyllinger; Karl Eigil Vandborg Ærespræmie/Kin. Dværgvagtel m. 12 kyl.; Niels T. Klausen 1. præmie/Harlekinvagtel m. 3 kyl.; Kristian Saugbjerg Andersen 2. præmie/Mørk Rustdue 1 unge; Poul Frøjk 1. roset/Stenhøns. KANARIER( 17 numre): J.U.D. Sørensen Vandrepokal/ 1,0 Gloster Consort + 2. roset/ 0,1 Gloster Consort; Hans Jørgen Christensen Ærespræmie/ Gloster Consort + 1. præmie/ Gloster Consort; Frede Kjeldsen 2. præmie/ 1,0 Gulgrøn; Georg Aasberg 1. roset/ 1,0 Gulgrøn. ZEBRA/MÅGEFINKER(26 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/ 1,1 Nougat Mågef.; Kurt E. Sørensen Ærespræmie/ 1,1 Isabel Zebraf.; Kristian Saugbjerg Andersen 1. præmie/ 1,1 Hvid m/tegn. Zebraf. + 2. præmie/ 1,1 Broget Zebraf. UNDULATER(39 numre): Karl Hansen Vandrepokal/ 1,0 Opaline Lysegrøn +2. præmie/ 1,0 Isabel himmelblå + 1. roset/ 1,0 Lysegrøn + 2. roset/ 1,0 Isabel lysegrøn; Kristian Nielsen Ærespræmie/ 1,0 Opaline Grågrøn + 1. præmie/ 1,0 Himmelblå.

Vi

havde åbenbart præmier til lokalt førsteopdræt som var udstillet, her det første år med ordningen, det har der ikke været siden - præmierne tilfaldt:Arne Bro Nielsen 1. præmie/Rødhalet Astrild<>Torben Sloth 2. præmie/Bjerglori<> Niels T. Klausen 3. præmie/Harlekinvagtel.

Udstillings dommere var: Hans Jørgen Andersen, Randers, Erik Grodt, Viborg, Eigil Kristiansen, Vejle og Svend Åge Juul Nielsen, Ikast.

Åbent Hus

:

Efter udstillingen åbnede følgende deres fuglehold for publikum lørdag den 30/10 fra 10-16: Arne Bro Nielsen, Idum - Henning Nielsen, Holstebro - Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg - Jens Chr. Jacobsen, Struer - Ingolf Hunskjær og Jens Gundersborg, Lemvig.

Gæsteudstilling

.

Den 19-20/11 havde

vi en stand med i Juniorhallen hvor foreningerne for Racefjerkræ, Raceduer og Kaniner havde udstilling. Vi havde 6 volierer med mange arter af fugle repræsenteret.

1983

-udstillingen flyttes ned i Juniorhallen

Årets møderække blev som sædvanlig indledt med generalforsamling den 11/1, her blev Stener Hvam valgt som formand. Nyvalgt til bestyrelsen blev Kristian Saugbjerg Andersen. Kaj Ramskov blev nyvalgt som suppleant. Der blev vedtaget nogle ændringer/tilføjelser til udstillingsreglerne, bl.a. blev det obligatorisk for alle udstillere at hjælpe med ved nedtagning af udstillingen. Bestyrelsen foreslog endvidere at kontingentet blev sat til 50/100/125 kr for henholdsvis junior/senior/familiekontingent. Dette blev vedtaget.

Der skete en del det år med planlægning af 3 udflugter, udover mødeaftner, bygning af bordvolierer (Arne Bro Nielsen - som var tømrer og på daværende tidspunkt arbejdsløs - var indkaldt som sagkyndig til et bestyrelsesmøde, vi blev enig om at Arne, med den nødvendige hjælp af os andre,skulle lave 60 små bordvolierer, "desværre" - for burprojektet - fik Arne arbejde, så det blev ikke til noget før i 1984), udstilling, gæsteudstilling m.v. Så var det også året hvor vi via et fællesmøde med Varde og Omegns Fugleforening planlagde et samarbejde omkring fuglemarkeder, som kørte over en 4-5 år. Det blev besluttet at kun medlemmer af de to foreninger kunne sælge, medens alle var velkomne til at købe. Det var også i 1983 vi begyndte med volierevandringer intern i foreningen. Efter udstillingen besluttedes det at flytte udstillingen fra Folkedanserhuset til Juniorhallen, hvor der var mere plads. Der havde i øvrigt været klager fra nogle folkedansere, over at vi (fuglene) støvede for meget, men vi mente nu ikke at det støv som fuglene udviklede på 2 dage kunne være nok til at fylde de tunge gardiner de havde derude, de kunne vist godt selv hvirvle støv om under dansen. For øvrigt var foreningen for første gang til Samarbejdet mellem Danske Fugleforeningers Kongres som for sidste gang blev afholdt på Hotel Nyborg strand, foreningsrepræsentant var Kristian Saugbjerg Andersen.

Medlemsmøder:

Den 9/2

havde vi besøg af Robert Ibsen, Varde som fortalte om forberedelse til udstilling, samt om bedømmelse. Senere viste Torben Bechsgaard og Ole Nielsen lysbilleder fra den hollandske nationaludstilling i Breda. Under kaffen blev der solgt amerikansk lotteri. Der var 32 fremmødte.

Den 8/3

fortalte Egon Westergaard, Bramming de 28 deltagere om Lorier. Egon havde i flere år boet til leje hos den "gamle lorimand" Svend Åge Kjær, som også var heroppe. Under kaffen solgtes amerikansk lotteri.

Den 12/4

havde vi besøg af Lars Frikke, Esbjerg der holdt et udemærket lysbilledforedrag om parakitter. Vi hørte både om de almindelige arter, men også om de mere sjældne, som f.eks. Hornparakitter, der på det tidspunkt var ekstrem dyre. Lars fortalte desuden om foder, mineraler m.v. Der var 28 med til mødet, som under kaffen havde chancen for at købe amerikansk lotteri.

Den 15/3

var der igen møde, det var henlagt til Holstebro Cykelklubs lokaler, hvor Allan Skov viste lysbilleder fra Walsrodeturen. Aftenen sluttede med pladespil og kaffe. Der var 34 deltagere.

Efter sommerpausen var der medlemsmøde den 10/8 i Juniorhallen, hvor der blev vist en serie lysbilleder om mutationer af dværgpapegøjer, og der udspandt sig nogen diskussion om mutationsavl. Billederne var lejet igennem Samarbejdet. Under kaffen blev der solgt et amerikansk lotteri til de 32 som var mødt frem til dette møde.

Ved mødet den 14/9 viste Gunnar Vedel film og lysbilleder fra Walsrode samt fra en safaripark ved Hannover. Under kaffen havde de 45 deltagere lejlighed til at købe et amerikansk lotteri.

Den 18/10

blev den netop overståede udstilling diskuteret, og der blev opnået enighed om at der skulle laves bordvolierer, inden næste udstilling.

Jørgen Møller Hansen

holdt foredrag den 8/11 om sydamerikanske papegøjer/parakitter, samt noget om foder. Foredraget blev ledsaget af lysbilleder. Der var 32 deltagere.

Den 26/11

var der 34 deltagere til Fuglefesten i Juniorhallen, alle havde nogle fornøjelige timer, med præmieoverrækkelse, spisning og efterfølgende dans.

Årets sidste møde var den 13/12

hvor det årlige julebankospil blev afviklet, der var mødt 54 frem til dette arrangement.

Volierevandringer:

Lørdag den 20/2

, var der 22 som først besøgte Allan Skov, Karl Eigil Vandborg, og sluttede af hos Gunnar Kristensen, hvor der blev serveret en kop kaffe.

Lørdag den12/3

gik turen til Lemvig hvor besøget gjaldt Chr. Buus, Jens Gundersborg og Ingolf Hunskjær. De 14 deltagere blev budt på kaffe hos sidstnævnte.

Den 11/12

var en kold og blæsende søndag, hvor vi var 14 som kørte en tur rundt i Struer for at se fugleholdet hos Kjeld Bach, Michael Poulsen og Jens Chr. Jacobsen.

Fuglemarked:

Det første fuglemarked i samarbejde med Varde løb af stablen i Ølgod. Det var arrangeret af Varde og blev afholdt på en mindre virksomhed (jeg kan ikke huske hvad det hed, men de gjorde noget i fliser). Der var mange deltagere og en hel del fugle skiftede ejere, så markedet var en pæn succes.

Udflugter:

Den 9/4

var foreningen på bustur til Horsens. De 38 som var med så masser af små og store parakitter, hos de 4 fugleholdere ( Niels Katballe, Jørgen Cnota, Børge Høj og Henning Hedensted) vi besøgte dernede. På hjemvejen var vi lige en smut inde hos Johannes Christensen der i nogle år først i 1980'erne havde Hestlund Fuglehandel, som lå ved Bording.

Den 9/7 var der familieudflugt til Fyn, vi kørte først til Odense ZOO hvor vi også fortærede madpakken, turen gik derefter til Frydenlund Fuglepark der på det tidspunkt havde lidt prydfjerkræ, enkelte papegøjefugle, tamhøns m.v. Da vi nærmede os Vissenbjerg på hjemvejen ikke langt fra parken kom vi tilfældigvis øje på et skilt hvor der stod fuglehandel. Ingen kendte noget til den, men vi kørte derind, så vidt jeg husker var det et gammelt mejeri. Det viste sig at være en importør og der sad en hel del fugle bl.a. en stor flok beostære. Jeg tror ikke at firmaet eksisterede andet end en kort tid, vi hørte vist aldrig om ham igen. Der var 46 deltagere på turen.

Lørdag den 20/8

tog vi en nonstop tur til Walsrode. Der var planlagt afgang fra Holstebro kl. 230, men den morgenvækning jeg havde aftalt med min broder Ole Andersen svigtede, vi sov nemlig begge to for længe. Så afgang blev ½ time forsinket. Der var vist enkelte der var lidt sure, medens andre var mere sarkastiske og vi var selvfølgelig lidt forlegne ved situationen. Det lysnede dog lidt da vi kom til grænsen kl 545, for det viste sig at vi først kunne komme over grænsen kl. 600. Bortset fra dette gik turen fint, og selv om det var en streng tur, så var det jo ikke værre end en 2 dages tur, for de fleste af os festede som regel en lille smule lørdag aften og så kunne søndagen godt være lidt streng at komme igennem. Der var 49 med på turen.

Udstilling:

Lørdag d. 8/10 blev der indsamlet grene, grønt og mos til udstillingen, mandag d. 10/10 blev der opsat plakater i Holstebro, desuden blev der uddelt ca. 2-3000 løbesedler til alle lejligheder i det almene boligbyggeri i Holstebro og størsteparten af husene på flyvepladsområdet, samt på byens parkeringspladser dels mandag aften og de følgende dage, på P-pladserne om lørdagen. Om torsdagen blev udstillingsmaterialet kørt ned til Juniorhallen, dels fra Borbjerg og dels fra Mors og Skive hvor vi lånte materiale af Fugleforeningen for Thy og Mors samt Fugleforeningen for Skive. Der blev samlet lidt torsdag aften, resten om fredagen hvor der også blev pyntet flot op, inden fuglene begyndte at komme om aftenen. Der var bedømmelse lørdag formiddag, og åbent for publikum lørdag eftermiddag samt om søndagen. Der var i alt 1341 betalende gæster. Søndag aften blev det hele pillet ned igen, og vort eget materiale blev kørt til ud på det nye lager hos Kaj Ramskov, det vi havde lånt blev kørt til Thisted hvor de to foreninger, der på daværende tidspunkt holdt fælles udstilling skulle have udstilling ugen efter.

Præmietagerne blev: PARAKITTER( 22 numre): Torben Sloth Vandrepokal/Bjerglori m. 2 unger; Thomas Madsen Ærespræmie/ Baraband m. 5 unger; Ingolf Hunskjær 1.præmie/ Kina parakit m. 2 unger; Heidi Johansen 2. præmie/ Sangparakitter m. 4 unger; Jørgen Jensen 1. roset/ Nanday parakit; Allan Skov 2. roset/ Dusky Lorier. GRÆSPARAKITTER( 19numre): Gunnar Kristensen Vandrepokal/Bourkes m. 7 unger + 2. præmie/Rødbrystet 5 unger; Arne Bro Nielsen Ærespræmie/ Rødskuldret m. 6 unger; Henning Nielsen 1. præmie/ Rødbrystet m. 3 unger; Kaj Ramskov 1. roset/ Rødskuldret. DVÆRGPAPEGØJER( 6 numre): Per Larsen Vandrepokal/ Rødhovedet 9 unger; Arne Moeskjær Ærespræmie/Gulbrogede Rosenhovedet 4 unger + 2. præmie/ Blå Rosenhovede m. 5 unger; Chr. Buus Jensen 1. præmie/ Sorthovede 6 unger. DUER & VAGTLER( 9 numre): Niels T. Klausen Vandrepokal/ Bobwhite m. 7 kyl. + Ærespræmie/ Harlekinvagtler m. 4 kyl.; Kim Nielsen 1. præmie/ Kin. Dværgvagtler m. 14 kyl; Jens Chr. Jacobsen 2. præmie/ Bobwhite m. 13 kyl. TROPEFUGLE:( 39 numre) Arne Bro Nielsen Vandrepokal/ Rød Kronfinke m. 3 unger + Ærespræmie/ Aurora Astrild m. 8 unger; Frits Johansen 1. præmie/ Orangekindet Astrild m. 7 unger + 2. roset/ Dråbeastrilder; Ole Andersen 2. præmie/ Magellansisken m. 9 unger; Else Andersen 1. roset/ Ganges Brillefugle. ZEBRA & MÅGEFINKER( 12 Numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/ 1,1 Nougat Mågef. + 1. præmie/ 1,1 Broget Zebraf. + 2. præmie/ 1,1 Nougat Mågef.; Kurt E. Sørensen Ærespræmie/1,1 Isabel Zebraf. + 1. roset/ 1,1 Isabel Zebrafinke + 2. roset/ 1,1 Grå Zebrafinke. UNDULATER( 37 numre): Karl Hansen Vandrepokal/ 1,0 Lysegrøn + 1. præmie/ 0,1 Isabel Himmelblå; Kristian Nielsen Ærespræmie/ 0,1 Grågrøn + 2. præmie/ 1,0 Himmelblå. KANARIER( 21 numre): Jackie U.D. Sørensen Vandrepokal & Ærespræmie/ 1,0 Yorkshire + 1. præmie/ 1,0 Gloster Consort + 2. præmie/ 1,0 Gloster Corona + 2. roset 1,0 Border; Frede Kjeldsen 1. roset/ 1,0 Gulgrøn.

VANDREPOKAL TIL SKUETS BEDSTE NUMMER: Arne Bro Nielsen/ Rød Kronfinke m. 3 unger.

Dommere på udstillingen var: Poul Erik Wind, Bramming - Eigil Kristiansen, Vejle - Svend Åge Juul Nielsen, Ikast - Lars Frikke, Esbjerg - Ole Stausholm, Snedsted.

Åbent Hus

i forbindelse med udstillingen blev afholdt lørdag d. 29. okt. kl. 10 - 16 hos Ole Andersen, Frits Johansen og Gunnar Kristensen, Holstebro, samt søndag d. 30. okt. hos Chr. Buus Jensen, Lemvig.

Gæsteudstillinger:

Holstebro Akvarieforening havde en kæmpeudstilling i Holstebro Hallen i påsken dette år, og fra 31/3-4/4 havde vi 7 volierer stillet op dernede, ligesom vi havde en bemandet informationsstand dernede alle dage, vi havde bl.a. Bogsalgets bogkasse heroppe, der blev solgt bøger for 342,- kr, vel ikke det helt store resultat, men vi fik dog præsenteret vores hobby, for et tusindtalligt publikum. (Det var vist første gang vi benyttede vores informationsstand, som Ingolf Hunskjær havde lavet. - Jeg kan ikke huske at vi havde den sat op i folkedansehuset, men er overbevist om at vi havde den med her - I starten af marts er der desuden en udgift i regnskabsbogen på 361,79 kr til træ til en bod). Foreningen fik for øvrigt foræret en tysk bog om europæiske fugle af Cajus Nielsen, en gammel fuglemand der oprindelig kom fra København men flyttede til Holstebro efter at han var gået på pension.


1984 
- vi fik bygget bordvolierer

Året startede sædvanen tro med en generalforsamling hvor Stener Hvam blev enstemmigt genvalgt som formand. Torben Sloth blev nyvalgt som kasserer. På generalforsamlingen blev det i øvrigt vedtaget

- at de 3 udstillingsudvalg skulle slåes sammen til 1.

- at familiekontingent kan udløse 2 stemmer, de skal dog være fysisk til stede og være over 18 år.

- at der skal hænges bånd på juniorudstillernes bure.

- at kontingentet for 1985 skulle være: juniorer 50,- kr - Voksne 125,- kr og Familiekontingent 150,- kr.

Der var mødt 26 frem til generalforsamlingen.

Udover den almindelige planlægning af foreningens arrangementer gennem året, som bød på 3 udflugter, gæsteudstillinger, volierevandringer m.v. så var det også i 1984 at vi fik bygget vores bordvolierer. De blev bygget omme hos Ingolf Hunskjær i Lemvig, og det var Ingolf som gjorde alt det grove arbejde, idet han savede, høvlede og borede så diverse træstykker var klar til at lakere, samle, sætte tråd på m.v. Så kom vi andre ind i billedet. Arbejdet var blevet påbegyndt i vinterens løb, for Stener kunne på bestyrelsesmødet den 12/3 fortælle at arbejdet var godt i gang. Det sluttede lørdag d. 1/9 hvor burene blev afleveret oppe på lageret hos Kaj. Det var et stort arbejde fra Ingolfs side, ligesom Ellen lavede mange kopper kaffe, som der blev serveret masser af rejemadder til (det skyldtes nok lidt at Ingolf kørte som salgschauffør af fisk m.v. på daværende tidspunkt). Der blev da også overrakt gaver til dem på årets fuglefest.

Hen på efteråret blev det besluttet at lave et informationshæfte til samtlige medlemmer, hvori foreningens vedtægter, udstillingsregler, 1. opdrætsregler, liste over de arter der er opdrættet og ikke mindst en medlemsliste (senere hen kom der en liste omkring bøger, dommernøgler og film med, og siden er den blevet revideret efter hver generalforsamling og udsendt sammen med det næste blad- Nu hvor vi er ved bladet, så var det jo i 1982 bladet blev til et egentlig blad og det var Lizzy Nielsen der skrev og kopierede bladet. årg. 1984 og 1985 blev fremstillet på Foreningstrykkeriet i Lemvig, og her fik vi sat nogle øreklips i så bladet kunne indsættes i et ringbind uden at klippe huller i det. Da snakken en aften faldt på disse clips kom det ret hvast fra Allan Skov, der jo ellers var ret kvik: " Jeg håber at i får dem billigt for de er f...... i vejen når jeg skal klippe huller i bladet". Vi kiggede lidt på ham og kunne se at det ikke var en spøg, hvorefter vi grinende måtte forklare ham den rette sammenhæng).

I løbet af Efteråret var Allan Skov for øvrigt et par gange med til bestyrelsesmøderne, da han havde opstillet et forslag til et helt nyt lovsæt. Forslaget blev bearbejdet og fremsat på generalforsamlingen i 1985.

Foreningen var repræsenteret på kongressen ved Stener Hvam, Ole Andersen, Frits Johansen og Kristian Saugbjerg Andersen, som bl.a. hørte et foredrag ved direktøren for Napoli ZOO Marie-Luise Wenner.

Medlemsmøder

Den 7/2

var Jørgen Møller Hansen på besøg og fortalte om frugt og insektædende fugle og især om det foder disse fugle bør have, især hvor meget protein der er behov for på de forskellige årstider. Jørgen havde opskrifter med på foder, som blev optrykt i medlemsbladet. Der var 28 deltagere.

Den 6/3

havde vi fået fat på dyrlæge Carl Paasch, Hurup der fortalte om fuglesygdomme, samt om forskellige medikamenter. Efter foredraget kunne de 22 som var mødt op købe vitaminer og antibiotica.

Den 11/4

havde vi besøg af Holger Helbo der fortalte om Nymfeparakitter, som han havde arbejdet med i mange år. Der blev fortalt levende om de forskellige mutationers arvelighed, også de helt nye. Desuden fortalte han noget om foder. Der var mødt 35 op, som under kaffen kunne købe amerikansk lotteri.

Den 18/9

havde vi besøg af Verner Jespersen, Them som først fortalte om foder, vitaminer m.v. inden han gik i gang med at berette om Smalnæbsparakitterne og de erfaringer han havde gjort med dem. Efter en kaffepause hvor der blev solgt et amerikansk lotteri, fortalte Verner videre om Conurerne, foruden at han viste en del billeder fra forskellige voliereanlæg. Der var mødt 34 frem denne aften.

Den 17/10

var der efterkritik af udstillingen, og der blev fremført flere ideer og mange meninger, og ind i mellem blev der snakket rent. Efter at luften var blevet renset for eventuelle misforståelser m.v. og alle stole igen stod på alle 4 ben, gik snakken livligt over kaffebordene. Der var mødt 23 frem.

Den 7/11

havde vi besøg af Holger Helbo, Hvornum som fortalte om Pragtfinker, bl.a. at de afrikanske skulle have store mængder insekter til opmadning, men de ville også gerne have et par stykker resten af året. Hvis vi ville bevare disse fugle i vort fuglehold, så skulle der gøres en indsats, og man burde altid købe flere par af disse fugle. Vi skulle i øvrigt passe på med at købe alle disse mutationsfugle, idet de oftest var noget skravl, idet der var blevet rovdrift på dem for pengenes skyld. (Vi kunne vist alle ret hurtigt blive enige om at mutationsavl vist ikke var godt, og det var i hvert fald ikke noget vi ville arbejde med. Det har dog vist ændret sig lidt hen ad vejen).Holger var også inde på foder, især det vi kunne finde i naturen eller dyrke i haven, det drejede sig forskellige græsser, men også om hirse som han selv dyrkede i haven og brugte som halvmodent frø fra midt på sommeren.

Den 24/11

var der Fugle- og Præmiefest i Skyttehuset i Holstebro hvor vi selv stod for arrangementet. Vi havde levende musik og under spisningen, blev der uddelt præmier fra udstillingen, samt Diplomer for Lokalt Førsteopdræt. Der var desuden gaver til Ellen og Ingolf Hunskjær som tak for god behandling. Derefter blev der spillet op til dans for de 36 feststemte deltagere, som vist alle havde en god aften. ( Musikken var endda meget levende den aften, idet Bruno Petersen, Mejrup der spillede for op og ned af trapperne - festsalen var på 1. sal - det var vist noget med maven. <> Det var i øvrigt sidste gang præmierne blev uddelt under spisningen, stemningen var blevet noget løftet, og da Diplomerne blev uddelt var der pletter på nogle af dem - de blev senere byttet med fejlfrie eksemplarer. Vi var nogle som var overbeviste om at det var mayonaise eller karrysalat, så fremover skulle præmier uddeles inden spisningen. Dette har vi fastholdt selv om Allan Skov et stykke tid senere indrømmede, at det ikke var mayonaise men hans fingeraftryk. Vi var udgået for diplomerne til lokalt førsteopdræt, som var fremstillet på noget papir, der var overtrukket med noget plastic. Allan mente at sådan noget papir måtte de have nede på B & O, og de ville de nok "sponsorere"diplomerne. De havde ikke dette papir, men på en eller anden måde fik han dem til at anskaffe noget, og han ville så lave dem på en ny kopimaskine de havde fået i en anden afdeling. Nu udvikler en kopimaskine jo ret så meget varme, for at kunne brænde sværten fast, og det harmonerer ikke rigtig med plasticbelagt papir, de første kom ud og var varme, så hans fingre satte aftryk, da han tog dem fra, de der ikke kom ud måtte han flå ud af maskinen, hvorefter han skyndsomt fjernede både sig selv og alt hvad der stod Nordvestjydsk Fugleforening på. Jeg ved ikke om han nogensinde fik spurgt om hvordan maskinen kørte efterfølgende).

Den 5/12

var der traditionen tro juleafslutningmed bankospil, der mødte 66 op som havde nogle hyggelige timer. Under kaffen blev de sidste præmier uddelt.

Volierevandringer

Onsdag den 9/5

var oprindeligt sat af til et medlemsmøde, men man håbede på godt vejr (hvilket det også blev) til en volierevandring i Holstebro. Turen startede hos Ole Andersen (småfugle), og fortsatte om til Svend Erik Nielsen (der havde sit fuglehold - parakitter - nede ved kolonihaven ved Storåen), derfra ud til Kaj Ramskov (småfugle) og videre til Stener Hvam (parakitter) inden turen sluttede tilbage i Holstebro hos Frits Johansen (småfugle og parakitter), hvor der kunne købes kaffe og brød. Kassereren var ret godt tilfreds med dette nye tiltag, da overskuddet fra kaffedrikningen gav et pænt tilskud til næste foredragsholder. Der var 37 med på rundturen og de hyggede sig vældigt.

Søndag den 27/5

var der 20 medlemmer som mødte op hos Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg for at se småfugle og duer, derefter gik turen til Mejrup hvor vi så lorier hos Torben Sloth. Derefter kunne der købes kaffe og brød, og som sædvanlig gik snakken godt når fuglefolk mødes.

Onsdag den 15/9 holdt man igen et møde i det fri som en volierevandring. turen startede hos Michael Poulsen i Struer, derfra gik turen til Lemvig hvor vi besøgte Jens Gundersborg, Ingolf Hunskjær og Chr. Buus, hos sidstnævnte sluttede aftenen med kaffe. Der var over 40 deltagere.

Udflugter

Den 28/4

var 39 medlemmer på udflugt til Aalborg hvor vi besøgte medlemmer af den lokale fugleforening. Vi besøgte først formanden Harry Møller Nielsen og derefter Kurt Jensen som bl.a. havde nogle meget store volierer. Efter disse besøg kørte vi ind til Aalborg foreningens

21

klublokaler hvor den medbragte madpakke blev fortæret. Vi kørte derefter ind til Calle's Fuglehandel, hvor der blev handlet en del. Calle bød i øvrigt på en lille forfriskning, saftevand i store glas til børnene og noget lidt stærkere i små glas til os andre. Et af vore juniormedlemmer Anton Poulsen, var meget beskedent og syntes ikke at han behøvede at drikke sådan et stort glas saftevand, så han nøjedes med et lille glas, som han tømte i et drag. Nu var det vist første gang Anton smagte "Gammel Dansk" (men vist ikke sidste), og vi andre kunne vist ikke helt lade være med at grine lidt (så vidt jeg kan huske), da han hostende og spruttende hev efter vejret, medens tårene piblede frem i øjenkrogene.

Da vi forlod Calle fortsatte turen sydpå til Skørping hvor vi besøgte Harald Svenningsen, der havde et stort anlæg som var bygget hovedsageligt af eternitplader. Hos disse tre fugleholdere så vi fortrinsvis papegøjefugle, lige fra græsparakitter over de større australiere til kakaduer og araer.

Mens vi var oppe hos Calle købte Frits Johansen ½ kg Myrepupper, som ved hjemkomsten blev lagt i fryseren til senere brug. Da han hen på sommeren lige ville kigge til dem, så opdagede han at posen indeholdt frø af Blå Valmue. (Jeg kan ikke erindre at vi nogensinde fandt ud af hvem der havde fået myrepupperne med hjem).

Den 14/7 var vi i Jespershus Blomsterpark, turen foregik i private biler, da vi ikke var mere end 12 deltagere. På daværende tidspunkt var der kun ganske få fugle oppe i parken. Efter at vi havde været det hele i gennem forlod vi parken. Den medbragte eftermiddagskaffe blev drukket nede ved stranden hvor der også var dyr, idet der lagde et par hugorme og solede sig under noget krat.

Lørdag den 18/8

drog 52 forventningsfulde nordvestjyder af sted mod Hamborg for at se hvad de gemte indenfor murerne af den gamle Zoologiske have Hagenbeck. Det viste sig godt nok at fuglebestanden på daværende tidspunkt, nok var på det laveste i hele havens historie, idet der ikke var mere end ca. 20 stykker. Til gengæld var der en hel del andre dyr, samt et stort vandshow med delfiner og en spækhugger. Man var ved at renovere den gamle have og omdanne nogle af anlæggene, så de mere svarer til nutidens krav og ønsker omkring de forhold dyrene bør have i en ZOO. Desuden kunne man stadig beundre noget af den smukke arkitektur, fra dengang man afholdt de rigtig store etniske shows i haven, ligesom de mange modeller af dinosaurer, bygget af beton i naturlig størrelse der stod ude i noget sump i udkanten af haven. Turen var en oplevelse, men hvad angår fugle desværre lidt af en skuffelse.

Udstillingen

I de sidste par uger op til udstillingen blev der hentet grønt, grene og skovbund, der blev hentet bure i Varde, og der blev uddelt løbesedler i tusindvis vist især i Holstebro.Torsdag dem 10. og fredag den 11 blev udstillingen sat op nede i Juniorhallen, burene pyntet og fuglene blev sat ind. Lørdag den 12. var der bedømmelse fra morgenen af, og det gik fint for burkort og præmier var hængt op, sådan at der kunne åbnes for publikum ½ time før planlagt. Der var i alt 1085 betalende gæster inde i løbet af weekenden. Efter at udstillingen var lukket om søndagen tog det kun et par timer, før vore egne bure lå ude på lageret, og dem vi havde lånt i Varde var godt på vej derned af. Udstillingen gav i øvrigt en del nye medlemmer. Udstillingen gav i øvrigt et overskud på godt og vel 10.500,- kr

Præmietagerne blev: PARAKITTER(29 numre): Jens Chr. Jacobsen Vandrepokal/ 1,1 Indisk Alexander m. 5 unger + 2. roset/ 1,1 Patagonisk Klippeparakit; Allan Skov Ærespræmie/ 4 unger af Grønnakket Lori; Chr. Buus Jensen 1. præmie/ 1,1 Alm. Rosella m. 4 unger; Anton Poulsen 2. præmie/ 1,1 Rødbuget Conure m. 4 unger; Birrit Sloth 1. roset/ 1,1 Kapuzinlori. GRÆSPARAKITTER(10 numre): Stener Hvam Vandrepokal/ 5 unger af Rødbrystet; Frits Johansen Ærespræmie/ 1,1 Rødskuldret m. 4 unger; Kaj Vendelbo 1. præmie/ 1,1 Rødskuldret m. 7 unger + 2. præmie/ 1,1 Rødbrystet m. 5 unger; Arne Bro Nielsen 1. roset/ 1,1 Elegant. DVÆRGPAPEGØJER(10 numre): Gert T. Andersen Vandrepokal/ 1,1 Rødhovedet m. 8 unger; Ingolf Hunskjær Ærespræmie/ 1 unge af Gråhovedet; Arne Moeskjær 1. præmie/ 1,1 Blå Roseicollis m. 8 unger. DUER & VAGTLER(15 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/ 1,1

22

Californisk Topvagtel m. 14 kyllinger + Ærespræmie/ 1,1 Diamantdue m. 8 unger; Kristian Saugbjerg Andersen 1. præmie/ 9 kyllinger af Kinesisk Dværgvagtel; Niels T. Klausen 2. præmie/ 1,1 Harlekinvagtel m. 7 kyllinger; Anton Poulsen 2. roset/ 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. TROPEFUGLE(42 numre): Tommy Rasmussen Vandrepokal/ 1,1 Rødkindet Sommerfugle-finke m. 9 unger; Arne Bro Nielsen Ærespræmie/ 1,1 Rød Kronfinke m. 6 unger + 2. præmie/ 1,1 Auroraastrild m. 5 unger; Kim Nielsen 1. præmie/ 1,1 Guldbrystet Astrild m. 14 unger + 2. roset/ 1,1 Solfugl; Kristian Saugbjerg Andersen 1. roset/ 1,1 Toppet Maina. UNDULA-TER(32 numre: Karl Hansen Vandrepokal + Ærespræmie/ 1,0 Danskbroget Himmelblå (begge præmier faldt på samme fugl) + 2. præmie/ 1,0 Isabel Himmelblå; Tommy Rasmussen 1. præmie/ 1,0 Isabel Himmelblå. KANARIER(22 numre): Jackie U.D. Sørensen Vandrepokal/ 0,1 Yorkshire + 1. præmie/ 1,0 Lizard + 2. præmie/ 0,1 Lizard + 1. roset/ 1,0 Yorkshire; Frede Kjeldsen Ærespræmie/ 1,0 Gulgrøn + 2. roset/ 1,0 Gulgrøn. ZEBRA & MÅGEFINKER(14 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/ 1,1 Gule Mågefinker + 1. præmie/ 1,1 Nougat Mågefinke; Jackie U.D. Sørensen Ærespræmie/ 1,1 Isabel Zebrafinke + 2. præmie/ 1,1 Grå Zebrafinke.

VANDREPOKAL FOR SKUETS BEDSTE NUMMER: Karl Hansen/ 1,0 Danskbroget Himmelblå.

Dommerne var: Poul Erik Wind, Svend Åge Juul Nielsen, Hans Chr. Østergaard, Jørgen Nielsen, Kurt Knudsen, Robert Ibsen og Leif Jensen.

Åbent Hus

efter udstillingen blev afviklet lørdag den 27/10 kl. 10-16 hos Ole Andersen, Gunnar Kristensen og Karl Eigil Vandborg i Holstebro, Ingolf Hunskjær i Lemvig og Jens Chr. Jacobsen i Ølby.

Gæsteudstillinger

I weekenden den 6-8 april deltog foreningen med 3 volierer på blomsterhandlerne og salgsgartnernes udstilling i Holstebro-hallen.

I weekenden 17-18/11

havde vi en stand bestående af 6 gulvvolierer med på Racefjerkræ klubbens udstilling i Mejrup Hallen.


1985
- et år med mange udflugter

Årets første møde var som sædvanlig koncentreret omkring Generalforsamlingen. i 1985 blev der fremlagt tre forslag, et om Æresmedlemmer som blev trukket, et om ændringer af udstillingsklasserne, dette blev også trukket da der var lignende tiltag indeholdt i det tredje forslag som der var udarbejdet delvis af den siddende bestyrelse, men med Allan Skov som idemand og primus motor. Forslaget der indebar et helt nyt lovsæt, ændringer af udstillingsregler, nedsættelse af flere udvalg, samt en udvidelse af bestyrelsen, sådan at sekretær og redaktørposterne skulle adskilles, blev vedtaget. Hele bestyrelsen blev genvalgt, nyvalgt blev Allan Skov. Som suppleant valgtes Ingolf Hunskjær. Der var mødt 30 op til generalforsamlingen. Kassereren kunne efterfølgende meddele at vi havde 82 medlemmer som havde betalt kontingent for 1985, så mange havde vi aldrig før været i januar måned.

Bestyrelsen havde et ret travlt år, med planlægning af ikke mindre end 5 udflugter, hvoraf Walsrodeturen blev optaget på video (denne film blev senere overladt til Samarbejdet mellem Danske Fugleforeninger, der klippede den lidt til, og den indgår stadig i videoudlejningen), desuden blev også udstillingen optaget på video. Man skulle også have de mange nye udvalg til at fungere, hvilket ikke var let (flere af os sad i flere udvalg, så der var møder hele sommeren, flere af udvalgene kom aldrig til at fungere, ligesom de overlappede hinanden i så lille en organisation som vores, og flere blev også nedlagt efter et par år). Hele det nye lovkompleks blev udsendt i det første informationsblad vi lavede, og vi havde også billeder på forsiden af bladet i 1985 (det er altid nemmest at huske når andre har lavet en fejl, eller de har været udsat for et eller andet. Men i forbindelse med medlemslisten havde vi det år sat bogstavkoder ind, efter hvilke fuglegrupper man arbejde med. Allan Skov der tog billederne til bladet havde lorier (L), men hans børn havde vundet nogle zebrafinker (Z) på udstillingen, og selv om han ikke havde påført girokortet noget om dette, så kunne Torben Sloth og jeg godt tilføje det selv, hvilket ikke faldt i alt for god jord. Da jeg skulle have billedet til majnummeret var det ikke færdigt, så jeg aflevere bladet nede hos Allan der så vil sende bladet til trykker når billedet var klar, samt skrive den linje der stod inde i bladet om billedmotivet. Da jeg fik bladene retur småbandede jeg vist lidt, for det var mig der var på forsiden og teksten lød 1,0 Skægfugl....., så var det med zebrafinkerne betalt tilbage, men kun indtil udstillingen, for Allan påstod hårdnakket at disse fugle var mindst lige så gode, som dem vi andre udstillede med, da vi afleverede fuglene fredag aften kunne han godt selv se, at det nok ville komme til at knibe lidt med at nå præmierækken).

Hele bestyrelsen incl. suppleanten deltog i Samarbejdet mellem Danske Fugleforeningers (der i øvrigt havde 25 års jubilæum i 1985) Kongres i Middelfart i dagene 23. og 24. marts.

Medlemsmøder

Den 13/2

havde vi besøg af Steen Carstensen fra Stilling, som fortalte om Kanarier, og han kom vist mere eller mindre hele vejen rundt om kanariehobbyen, bl.a. om hvide kanarier som skal vaskes før udstillingen, de skal tørres og derefter anbringes i et helt rent bur med hvidt crepepapir i bunden. Han viste desuden billeder af nogle af de mange racer der er, både indenfor farvefuglene, men især inden for figurkanarierne. Det var en aften hvor alle 39 lærte en hel del om kanariesporten.

Fredag den 8/3

havde vi igen besøg af John Gydesen, Vejle der fortalte og viste billeder fra de år han og familien boede i Australien. Der var mødt 36 op som alle åndeløst så de mange gode billeder, og hørte John fortælle lavmælt men med glød i stemmen, om både fugle, natur og diverse oplevelser der nede fra. (Man kunne godt høre, at de sandsynligvis var blevet dernede, hvis ikke John havde fået nyresvigt, og et par gange om ugen skulle i dialyse, hvilket også var grunden til at han kun tog ud på fredage, da fruen skulle køre, hun viste godt at han gerne ville snakke længe, så det blev sent inden de kom hjem, og så var det ikke rart at skulle tidligt op og på arbejde dagen efter).

Der blev afholdt kammeratskabsaften den 10/4, og 27 var mødt op for at se naturfilm fra Australien og Sydamerika, det var en video som Allan Skov havde optaget. Derefter var der kaffe og her gik snakken lystigt i en god times tid (selv om der "kun" var 27 har det formodentlig lydt som om vi havde fuglene med).

Fredag den 10/5

havde vi besøg af Aage Thomsen fra Hjørring som fortalte om duer og vagtler, han fortalte om hvordan de skulle passes og så vi masser af billeder som den nordjyske fotograf Poul Brink (der også var med) havde taget, både herhjemme og i udlandet både i fugleparker og på udstillinger. Aage gennemgik de forskellige arter, ligesom han fremviste flere medbragte vagtler. Det blev derfor et langt møde for de fremmødte (vi var ca 30), hvoraf 3 kom fra Fugleforeningen for Thy og Mors. Vi havde sendt invitationer til naboforeningerne, da der jo ikke var så mange som havde duer, og det var sjældent der var foredrag om disse fugle, men det var sommer og der var en del konfirmationer rundt om denne weekend, så måske var det derfor der ikke dukkede nogle op fra andre foreninger.

Efter at sommerferien var overstået var der igen møde den 13/8, hvor Allan Skov først viste os den film han havde optaget på Walsrodeturen, derefter fortalte Ole Andersen om planerne for den kommende udstilling, hvor der ville være stande fra to planteskoler, en med angorakaniner og en med prydænder, desuden skulle vi have et hjørne hvor børnene kunne se film og tegne m.v. Der var 42 samlet denne aften.

Den 3/9

havde vi besøg af Claus Nielsen fra Sjælland som fortalte og viste billeder fra en tur til Australien og New Guinea som han havde været på. (I kataloget står der godt nok at fru Britt var med, det skulle hun også have været, men hun blev forhindret).

Den 15/10

var der kun mødt ganske få frem til det årlige kritikmøde efter udstillingen. Der var en del kritik af nogle af dommerne, som man mente var kommet lidt for let til deres honorarer, da fuglene knap nok var blevet bedømt. Flere ønskede at vi fik vores eget udstillingsmateriale. Dette havde Ingolf Hunskjær regnet på, og han var kommet frem til at vi manglede 20 gulvvolierer og 16 bordvolierer. Prisen for disse volierer ville blive 15.000,- kr. Så mange penge har vi ikke og Ingolf foreslog at medlemmerne kunne tegne andele, som så skulle indløses igen i de kommende år. Dette forslag skulle bestyrelsen bearbejde for at fremsætte det på den kommende generalforsamling. Frede Kjeldsen havde forespurgt om vi kunne komme med i det Nordjyske Samarbejde og dermed kunne deltage på Nordjysk Udstilling. Dette skulle bestyrelsen undersøge. Stener Hvam luftede også en ide om egne klublokaler, evt sammen med fjerkræfolkene. Man havde snakket med Villy Littau om dette og han ville undersøge sagen.

Den 9/11

var der fuglefest og de 30 fremmødte havde en hyggelig aften, hvor der først blev uddelt præmier og diplomer for Lokalt Førsteopdræt. (Disse blev dog senere byttet, da de var blevet udfyldt forkert, således at det fremgik at det fuglene som havde opdrættet fugleholderne og ikke omvendt). Derefter var der fest og højt humør i Skyttehuset resten af aftenen.

Næste mødeaften var den 19/11 hvor Jørgen Møller Hansen, var på besøg for at fortælle om Kolibrier, Tangarer, Brillefugle m.v. Der blev fortalt om deres liv og adfærd såvel i naturen som i volierer. Mange af disse fugle kan være ret aggressive og skal gå parvis, og i hvert fald ikke sammen med andre fugle hvis disse har samme farver. De fremmødte fik også en grundig gennemgang af foder og sammensætningen af samme.

Årets møder sluttede med juleafslutning og banko den 11/12, der var mødt 50 op som hyggede sig gevaldigt med spil og derefter med snak over kaffebordene.

Volierevandringer

Søndag den 10/3

var en bidende kold og blæsende dag, men alligevel mødte 30 op hos Henning Nielsen, da vi havde set lidt på hans parakitter gik vi om til Kim Nielsen, her var der mere læ og så var der varme på inde hos tropefuglene. Vi fortsatte om til Anton Poulsen, der havde Rødbugede Conurer og en del småfugle i kælderen under forældrenes hus. Turen sluttede hos Frits Johansen, hvor vi først så fugleholdet og derefter gik ned i kælderen for at varme os ved kaffen, som i anledning af at Frits fyldte år, kunne suppleres med en dram eller to.

Søndag den 15/9

skulle turen starte hos Jens og Sigurd Nielsen, men taget var blæst af det nye anlæg under septemberstormen, så turen startede derfor hos Rita og Karl Eigil Vandborg hvor der gik Australske parakitter og Kanarier. Vi fortsatte om til Gunnar Kristensen, der var ved at gøre sønnerne Jens og Peter interesserede i fugle, så der var både Australske parakitter, Tropefugle, Kanarier og Undulater i voliererne. Formiddagen sluttede med at Astrid havde dækket kaffebord til de 25 fremmødte, som fik en lang snak over kaffen.

Udflugter
Lørdag den 16/2

gik turen først til en af købmændene syd for grænsen, så var vi inde hos Avi-Fauna i Kollund, hvor der blev handlet lidt småfugle, foder m.v. Turen fortsatte derefter til Odense, hvor vi besøgte Fyns Dyrecenter. Her var der godt nok også flere småfugle end papegøjefugle, da de havde haft sygdom på karantænestationen, så fuglene ville først blive frigivet når de var i orden, det var de, men de blev først frigivet den 25/2, det drejede sig bl.a. om Moluk Kakaduer som ville koste ca 6.500,- kr pr stk. Denne tur var booket godt op, idet vi var 47 deltagere til de 45 pladser der var i bussen. I følge referatet fra medlemsbladet, så sad vi vist ret tæt, bl.a. satte Stener sig i Kims kaffekop.

Den 16/3

tog vi igen på tur, denne gang tog 35 medlemmer til Århus. Sagen var den at vi var blevet inviteret op til Astra Fuglehandel, en ny forretning som inviterede de forskellige foreninger over for at se på fugle. De ville betale transporten samt middag til deltagerne. Vi var vist den sidste forening der var derovre, og firmaet var blevet overtaget af Århus Fugle- og Frøhandel. Vi havde arrangeret Skave Turistfart og Finn Hede sad selv rattet så det gik hurtigt imod Århus, og da vi kunne se at vist kom i lidt god tid, så kørte vi ind til en grillbar for at få lidt formiddagskaffe. Det fik vi også men ejeren var godt sur over at vi ikke havde ringet i forvejen. Da vi kom ind til Fuglehandlen var der en del fugle og der blev også handlet lidt. Finn fik også betaling for turen og vi fik en sandwich at spise. Vi kom lidt tidligere end beregnet fra Århus, så Stener syntes at vi skulle en tur om til en ældre fuglemand Madsen i Skannerup, der vist også handlede lidt. Han var en stor og svær mand som fik sig anbragt i en lænestol i inderrummet og så gik snakken. Da vi kørte derfra var tiden ved at være inde til en lille kaffepause, der var flere som mente de var sultne, især "æ malere" ( 2 x Henning med efternavnene Nielsen og Christensen), de var meget sultne og truede med at æde Anton Poulsen. Pludselig dukkede samme grillbar op som vi havde været inde ved om formiddagen, og som med en røst lød det fra alle "der skal vi ind igen". Som sagt så gjort, og kors hvor blev han "tværre", for selv om han fik udsolgt i alt hvad han havde af varme pølser, wienerbrød, ostemadder m. v. så var han endnu mere sur end om formiddagen, bare fordi vi ikke havde givet besked i forvejen.(Som jeg husker det, så syntes vi vist alle at det var mægtig sjovt, og det er jo også altid sjovest når deter andre det går ud over, inderst inde i øjet, har vi vel alle, i hvertfald en lille splint af troldspejlet).

Den 3/5

var vi 48 der tog turen sydpå til Walsrode. I Medlemsnyt står der at foråret faldt ret sent det år, så der var ret køligt dernede, dette er lidt af en vestjysk underdrivelse. Dette betød dog at mange fugle var mere i vigør end de plejer, men det betød også at andre fugle endnu ikke var sat ud i voliererne. Inde i tropehuset var flere fugle dog i fuld gang med at yngle, men også ude i de store indhegninger skete der noget, i det to par Hvide Storke rugede på reder, anbragt på jorden. Desuden var der allerede unger hos Skarverne. Allan Skov optog en film til foreningen på denne tur, vi har den stadig og det samme har Landsorganisationen. Selv om det var koldt så var det en god tur til den fuglepark der nok er den kønneste i hele verden.

Allerede den 8/6

tog vi igen afsted, denne gang var det en familieudflugt til Aalborg. Vi kørte først ind til Calle hvor der blev handlet lidt, derefter var der tid til lidt sightseeing inden turen gik om til Aalborg ZOO, hvor der var bygget en del nye anlæg siden vi havde været der sidst. De havde en del fugle, bl.a. en næsten helt tam Blågul Ara som forelskede sig lidt i Anton Poulsen og den ville slet ikke slippe ham, de "indgik vist et kompromis" så den slap ham, da den fik lov til at beholde en af knapperne fra hans jakke. Der var 41 med på denne udflugt.

Hen på efteråret, nærmere betegnet den 31/8 var det tid til at afvikle årets sidste udflugt den gik til Odense, hvor vi besøgte Odense Fugle- & Akvarieforening. Formanden Poul Erik Kongsted guidede os rundt i starten og første stop var hos Arne Andersen i Vissenbjerg, der havde parakitter, især frøædende men også lorier, samt papegøjer, turen fortsatte ind til Odense hvor vi først besøgte Alex Andersen, her gik der småfugle og da Alex endvidere var Ringsalgsleder for Samarbejdet mellem Danske Fugleforeninger, blev der også set lidt på ringe. Næste stop var Amdisen Madsen der havde småfugle, parakitter og dværgpapegøjer, her skete der i øvrigt et lille kiks, idet dette besøg var lagt ind i sidste øjeblik, og vi havde fået at vide at vi skulle spise madpakken hos den tredie fugleholder, så de af os der først kom op fra fuglekælderen fandt madpakken frem, vi skulle ellers først have spist det næste sted. Vi kørte herfra ind til Fyns Dyrecenter hvor der overvejende sad småfugle. Der blev handlet en lille smule. Vi besøgte derefter Svend Friis der også havde et blandet fuglehold med både småfugle og krumnæb. Ved de opstillede borde indtog vi nu en forfriskning som Odense foreningen var vært ved. Sidste stop var i Nr. Søby hvor vi besøgte Hans Aage Hjerresen der havde et fuglehold bestående af australske parakitter, besøget blev her afsluttet med et veldækket kaffebord. De 25 deltagere var tilbage i Holstebro lige godt og vel kl. 18.

Fuglemarked

Vi fik en invitation fra Varde og Omegns Fugleforening om at deltage i deres fuglebytte marked den 6/4, markedet blev afholdt i markedshallerne i Varde.

Udstillingen

Blev afholdt den 12. og 13. oktober i Juniorhallen i Holstebro. Vi var efterhånden blevet ret gode til at afvikle det store arrangement, med uddeling af løbesedler, indsamling af grønt m.v. og vi fik fin kritik af udstillingen, men desværre kom knapt så mange besøgende som de foregående år nemlig 880. Lørdag formiddag blev fuglene bedømt af følgende dommere: Holger Christensen, Klaus K. Poulsen, Kurt Knudsen, Chresten Christensen, Uffe Thestrup, Steen Carstensen og Leif M. F. Nielsen. I protokollen nævnes det at overskuddet blev reduceret i forhold til de foregående år, og et foreløbigt regnskab der er gengivet i Medlemsnyt viser at der skulle være et overskud på 5800,- kr. Da det endelige regnskab var afsluttet viste det sig at der i stedet var et underskud på 207,44 kr.

Præmietagerne var: AUSTRALSKE PARAKITTER(23 numre): Ingolf Hunskjær Vandrepokal/ 1,1 Adelaide m. 3 unger; Peter Mosekjær Ærespræmie/ 1,1 Pennant m. 5 unger + 2. roset/ 1,1 Adelaide; Henning Nielsen 1. præmie/ 1 unge af Svaleparakit; Erik Jensen 2. præmie/ 1,1 Alm. Rosella m. 4 unger + 1. Roset/ 1,1 Stanley. PARAKITTER/PAPEGØJER(16 numre): Torben Sloth Vandrepokal/ 3 unger af Bjerglori; Allan Skov Ærespræmie/ 2 unger af Dusky Lori + 1. roset/ 1,1 Mellemlori; Anton Poulsen 1. præmie/ 1,1 Rødbuget Conure m. 3 unger; Jørgen Jensen 2. præmie/ 1,1 Patagonisk Klippeparakit m. 3 unger; Else Andersen 2. roset/ 1,1 Bjerglori. GRÆSPARAKITTER(14 numre): Stener Hvam Vandrepokal/ 5 unger af Rødbrystet; Gunnar Kristensen Ærespræmie/ 1,1 Elegant m. 7 unger; Peter Kristensen 1. præmie/ 1,1 Rødskuldret m. 5 unger; Ole Andersen 2. præmie/ 1,1 Bourkes m. 3 unger; Rikke og Randi Andersen 1. roset/ 1,1 Rødbrystet. DVÆRGPAPEGØJER(11 numre): Gert T. Andersen Vandrepokal/ 4 unger af Rødhovedet + Ærespræmie/ 1,1 Rosenhovedet m. 4 unger + 2. præmie/ 1,1 Blå Rosiecollis m. 4 unger; Erik Jensen 1. præmie/ 1,1 Rosenhovedet m. 2 unger + 1. roset/ 1,1 Rødhovedet + 2. roset/ 1,1 Sorthovedet. DUER & VAGTLER(19 numre): Niels T. Klausen Vandrepokal/ 1,1 Californisk Topvagtel m. 3 kyllinger + Ærespræmie/ 1,1 Harlekinvagtel m. 6 kyllinger; Ingolf Hunskjær 1. præmie/ 1,1 Diamantdue m. 3 unger; Peder Larsen 2. præmie/ 2 unger af Australsk Topdue; Kim Nielsen 1. roset/ 1,1 Kapdue + 2. roset/ 1,1 Australsk Topdue. TROPEFUGLE(28 numre): Kaj Ramskov Vandrepokal/ 1,1 Alariofinke m. 4 unger; Kim Nielsen Ærespræmie/ 1,1 Auroraastrild m. 3 unger + 1. roset/ 1,1 Alm Solfugl; Tommy Rasmussen 1. præmie/ 1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke m. 5 unger + 2. præmie/ 1,1 Borneo Bronzefinke m. 1 unge; Kristian Saugbjerg Andersen 2. roset/ 1,2 Orangevæver. AUS-TRALSKE PRAGTFINKER(8 numre): Kaj Ramskov Vandrepokal/ 7 unger af Ringastrild; Jens Kristensen Ærespræmie/ 1,1 Spidshalet Bæltefinke m. 9 unger; Tommy Rasmussen 1. præmie/ 2 unger af Rødhovedet Papegøjeamadine; Kim Nielsen 1. roset/ 1,1 Spidshalet Bæltefinke; Henning Madsen 2. roset/ 1,1 Løggrøn Papegøjeamadine. UNDULATER(11 numre): Tommy Rasmussen Vandrepokal/ 0,1 Isabel Grå + Ærespræmie/ 0,1 Isabel Grå + 1. præmie/ 0,1 Isabel Himmelblå + 2. præmie/ 1,0 Isabel grå; Peter Kristensen 1. roset/ 1,0 Grøn + 2. roset/ 0,1 Grøn. KANARIER(29 numre): Jackie U.D. Sørensen Vandrepokal/ 0,1 Gloster Consort + 1. præmie/ 1,0 Lizard + 2. præmie/ 0,1 Yorkshire + 1. roset/ 0,1 Yorkshire; Frede Kjeldsen Ærespræmie/ 1,0 Gulgrøn + 2. roset/ 1,0 Gulgrøn. ZEBRA & MÅGEFINKER(23 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/ 1,1 Gul Mågefinke + Ærespræmie/ 1,1 Nougat Mågefinke + 2. præmie/ 1,1 Gul Mågefinke; Jackie U. D. Sørensen 1. præmie/ 1,1 Isabel Zebrafinke; Kristian Saugbjerg Andersen 1. roset/ 1,1 Grå Zebrafinke.

SKUETS BEDSTE NUMMER + SKUETS BEDSTE OPDRÆT I STORE PAPEGØJER/ PARAKITTER: Ingolf Hunskjær/ 1,1 Adelaide m. 3 unger.

Peter Larsen

havde udsat to pokaler til de bedste juniornumre, de tilfaldt Anton Poulsen/ 1,1 Rødbuget Conure m. 3 unger og Rikke Madsen/ 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke m. 3 unger.

Åbent Hus

efter udstillingen blev afviklet lørdag den 19/10 kl. 10-16 hos Jens Byskov, Ramme; Erik Jensen, Struer; Kaj Borgholm, Hvidbjerg; Gunnar Vedel, Holstebro; Kristian Saugbjerg Andersen, Borbjerg. Søndag den 20/10 hos Tommy Rasmussen, Idum.

1986 - da blev det kun til en foredragsholder

Som sædvanligt var det Generalforsamlingen der indledte årets møderække den 8/1, her blev der talt en del om økonomi, og bestyrelsen blev pålagt at stramme aktiviteterne op for at forbedre situationen. Det blev desuden vedtaget at indføre foreningsaktier (det blev nu aldrig den helt store succes, idet der alt i alt blev købt 12 aktier á 100,-kr).Ingolf Hunskjær blev nyvalgt til bestyrelsen og Niels Jørgen Sørensen blev suppleant. Der deltog 29 medlemmer på denne generalforsamling.

Ud over medlemsmøderne blev der i 1986 planlagt og afviklet 4 udflugter, udstilling, fuglemar-ked, volierevandring, gæsteudstillinger m.v. og så havde vi besøg af 2 nordjyske fugleforeninger. Den 17/8 var Hjørring og Omegns Fugleforening hernede, og den 24/8 var det Brovst og Omegns Fugleforening der var på besøg (der er ikke nedskrevet noget om hvem de besøgte, men jeg kan huske at Brovst var ude hos mig og Ole Andersen, jeg mener også at begge foreninger besøgte Henning og Svend Erik Nielsen ligesom de var i Mejrup hos Torben Sloth og Bruno Petersen, jeg tror også at de var ude hos Stener Hvam. - I Medlemsnyt's augustnummer står der anført at Fuglevenner i Sydvestjylland (det nuværende Esbjerg Fugleforening) skulle komme på besøg den 14/9, men der er ikke anført noget om dette senere, så formodentlig blev besøget ikke til noget).

Vi havde møder med Racefjerkræ- og Kaninavlerforeningerne angående et fælles klublokale. (Men da det på et tidspunkt så ud til at hver af de 3 foreninger skulle af med mindst 17.000,- kr, altså hvis kommunen godtog den ansøgning vi havde sendt om tilskud efter krone til krone princippet, måtte vi nødvendigvis trække os ud af arrangementet, det samme gjorde sig gældende for Kaninavlerforeningen. Racefjerkræklubben kørte videre med planerne, og fik på et senere tidspunkt den pavillon der var tale om overdraget uden de store udgifter, det kom dog til at koste en del med etablering af vand, kloak m.v. Det var også meningen at der skulle etableres en fjerkrækoloni omkring huset, men det blev desværre aldrig til noget. Det er i øvrigt netop i dette klubhus vi nu afholder vore medlemsmøder).

Vi var også for første gang til møde i det Nordjyske Udstillingssamarbejde idet 4 mand var i Aalborg. Det kostede 250 kr til en Vandrepokal at komme med i samarbejdet, og skulle derefter på skift med de øvrige foreninger betale nye pokaler efter tur. Vi deltog i øvrigt senere på året i Nordjysk Udstilling.

Grundet foreningens økonomiske situation var der ikke midler til alt for mange foredragsholdere, vi lavede kun 2 aftaler og da den ene blev forhindret havde vi i virkeligheden kun en foredragsholder i 1986. Der var heller ingen midler til at sende bestyrelsen til Samarbejdets Kongres i Middelfart. Så jegdeltog i kongressen for egen regning, og blev i øvrigt valgt som suppleant til hovedbestyrelsen.

Medlemsmøder

Den 12/2

afholdt vi kammeratskabsaften, 35 var mødt op og Stener orienterede om klubhusplanerne og medlemsskabet af det Nordjyske udstillingssamarbejde, desuden kørte Faxe Bryggeriet en kapselindsamlings konkurrence, der gik ud på at vi fik 10 ører pr kapsel, man ville køre en lille konkurrence med en præmie til den som samlede flest ind, ( vi fik indsamlet 5000 kapsler og modtog i starten af 1987 500,- kr fra Faxe Bryggerierne - Frits havde etableret nære forbindelser til kantinedamerne på B & O, så han havde leveret 3996 kapsler, hvorvidt han nogensinde fik den udlovede præmie kan jeg ikke huske). Vi så endvidere en film der var blevet optaget på udstillingen i 1985.

Den 11/3

var der igen kammeratskabsaften, der var mødt 22 op som fik en orientering om fællesmødet i Aalborg, samt Samarbejdets Kongres. Derefter blev de fremmødte delt op på 5 hold til en Quiz, der gav som resultat at det hold der havde Jens Chr. Jacobsen, Jens Byskov, Ole Andersen og Stener Hvam vandt.

Der var møde om Lorier den 9/4, vi skulle have haft besøg af Poul Sørensen fra Aars men han var blevet forhindret. I stedet havde vi fremskaffet en videofilm overspillet fra den film, som blev optaget hos Jørgen Årestrup i halvfjerdserne, der både viste lorier, parakitter og småfugle. Der-efter viste Torben en film, han havde optaget af sine lorier, især Bjerglorierne som blev fulgt fra parring, over æg til ungerne forlod kassen. Der var 18 fremmødte.

Fredag den 16/5

havde vi besøg af John Gydesen der fortalte om græsparakitter og lidt om mutationer, han fortalte at vi selvfølgelig skulle passe på at de ikke blev for små, men på den anden side skulle vi også passe på at de ikke bliver for store, da græsparakitterne så kunne ende som undulaterne, der er en halv gang så stor som i naturen (det er der dog vist ikke den store fare for endnu, men tingene kan selvfølgelig ændre sig). Derefter viste han billeder fra da de boede i Australien. Der var mødt 16 frem.

Den 13/8

var der udstillingsmøde, der var mødt 14 op og Ole Andersen orienterede om de tiltag der var gjort for at udstillingen kunne blive vellykket, der var bl.a. lavet aftale med forskellige foreninger, to planteskoler, en forretning med tørrede blomster og brugskunst, diverse hobby-stande, angorakaniner og så skulle vi have en salgsafdeling på udstillingen for første gang.

Den 10/9

var der mødt 32 op til kammeratskabsaften, her så vi først en film om kønstestning, hvorefter der var en lille Quiz med spørgsmål om diverse fugle, samt om foreningen. Dette blev i øvrigt det sidste medlemsmøde der blev afholdt i Juniorhallen, der var kommet en ny kanti-nebestyrer som satte priserne for brød og kaffe gevaldigt op, så efter godt og vel 4½ år med mange gode mødeaftner, hvor vi havde fået en virkelig fin behandling - selv om akustikken ikke altid var helt perfekt, det var ikke altid nemt at høre i den ene halvdel af rummet, hvad der blev sagt i den anden halvdel, besluttede vi at stoppe dernede.

Den 15/10

mødtes vi så for første gang i vores nye mødelokale på Regnskabskontoret, beliggende på Viborgvej 67 i Holstebro (her afholdt vi så vore møder frem til og med maj 1997). Stener indledte denne aften med klarlægge grunden til at vi var flyttet. Vi havde givet et fast beløb til el, varme m.v. pr møde i Juniorhallen, det skulle vi ikke på Regnskabskontoret og her stod vi selv for kaffebrygningen, så det ville fremover give en indtægt til foreningens kasse. Det var efterkritik omkring udstillingen der var på programmet denne aften og der fremkom flere ideer som der blev arbejdet videre med.

Den 8/11

blev den årlige fuglefest afholdt i Samaritterhuset, aftenen startede med præmieuddeling, hvorefter der var spisning og så gik dansen ellers lystigt. ( Under spisningen udspandt sig følgende episode: Niels Erik Laursenogså kaldet "æ barber" efter sit erhverv, havde efter eget udsagn været lidt nervøs for "å komm' til gild' med så mann' fremme' folk", derfor havde han bevæbnet med en halv flaske "dram" besøgt en kammerat der boede nabo til Samaritterhuset. efter at de havde delt flaskens indhold, var "æ barber" lige knap så "fjale". Han spiste godt og solidt af den gode mad - som i øvrigt blev leveret af Ellen og Ingolf Hunskjær - og der blev også skyllet grundigt efter. På et tidspunkt havde han fået et stykke røræg lagt på rugbrødet som pålæg, efter at den første mundfuld var sunket lød det højt og tydelig: " We' do hva, det er fanme nøj godt wost, det her").

Den 12/11

blev der først uddelt en del af de præmier der ikke var blevet uddelt til Fuglefesten. Derefter blev der vist en film om australske parakitter, den var optaget hos engelske opdrættere. Under kaffen blev der solgt et amerikansk lotteri til de 30 deltagere.

Årets møderække sluttede den 10/12 med julebanko og der mødte ikke mindre end 66 op, så vi havde lidt problemer med at skaffe sideplads til alle.

Volierevandringer

Lørdag den 18/1

slog Niels Erik Møller og Kaj Borgholm deres døre op for foreningens medlemmer. Der blev drukket kaffe hos Kaj. Der var dog kun mødt 9 op.

Den 21/9

var vi i Struer hvor vi først besøgte Jens Chr. Jacobsen derfra gik turen om til Erik Jensen, hvor der blev serveret kaffe. Efterfølgende var vi et smut ude og se Struer Fjerkræ-koloni, bl.a. for at se hvad det var vi muligvis skulle have etableret i Holstebro.

Udflugter

Den 15/2

løb den årlige grænsetur af stablen, efter den normale procedure. Først over grænsen for at handle, så ind til Avi Fauna hvor der mest sad småfugle, så handlen var vist til at overse. Vi fortsatte op til Krogager, hvor vi besøgte Myrna og Leif Jensen. Her gik der masser af krum-næb, bl.a. mange Sydamerikanere og Afrikanere hvoraf mange gik inde i den store stald. Udenfor gik der Australiere, men de skulle efter planerne afhændes. Efter at have set fuglene kørte vi hen til et nærtliggende handelscenter hvor vi købte vores kaffe.

Torsdag den 24/4

om aftenen gik turen mod Berlin ZOO, der var 42 med på turen. Vi var i Berlin fredag morgen ved syvtiden og kørte lidt rundt, inden ZOO åbnede. Der var masser af dyr og bl.a. en stor afdeling for nataktive dyr. Her kørte man så med fuld lys om natten og så sov dyrene, om dagen var der helt sort hvor publikum opholdt sig, medens der var et svagt lys i voliererne, så man kunne iagttage deres adfærd. Der var store bjørnegrotter og en stor afdeling med meneskeaber, her var man ved at fodre og det gav godt nok et gib i mig, da de dyrepassere, der gik inde i en koloni med Gorillaer, gav en hungorilla en skål med mad, hvorefter han tog en lille unge fra hendes arm og gav den sutteflaske. Der var også masser af fugle, bl.a. mange kakaduer bl.a. Hjelmkakaduer og Ravnekakaduer, samt araer men også den sjældne Araparakit. Der var masser af frugt- og insektædere som timalier, næsehornsfugle, trupialer, tangarer og en Rød Klippehane. Der var også en del frøædende småfugle, duer, vagtler, frankoliner, fasaner og tragopaner. Inden vi forlod Berlin var vi en tur rundt i Berlin, bl.a. var vi ude og se muren ligesom vi kom forbi den gamle Rigsdagsbygning. Vi var tilbage i Holstebro tidlig lørdag morgen.

Den 21/6

havde vi vores årlige familieudflugt der igen i år gik til Aalborg ZOO, hvor de igen byggede lidt om, bl.a. på fuglehuset. Anton Poulsen var også med heroppe og lige som ved forrige besøg faldt han i snak med deres tamme ara. For at få lov til at forlade haven måtte han atter lade den få en af knapperne fra hans jakke. På vej sydover var vi inde hos Harald Svenningsen i Skørping der jo havde masser af fugle, desuden drev hans kone en forretning med fuglefrø samt brugskunst og her blev der handlet en del. Efter at eftermiddagskaffen var drukket fortsatte bussen med de 23 deltagere igennem de skønne Rebild Bakker på vejen hjem.

Søndag den 31/8

var vi på udflugt til medlemmer af Silkeborg Stuekulturforening. På vejen til Silkeborg havde vi en lidt dramatisk oplevelse, idet H. C. (Henning Christensen) fik en ildebefindelse og vi måtte have fat på en ambulance, der var dog heldigvis ikke noget alvorligt på færde, så efter endt undersøgelse på sygehuset tog med fru Irene - der var blevet tilkaldt - hjem. Vi andre fandt Poul Nielsen der skulle være vores guide, og da vi kom til Them besøgte halvdelen først Arnold Simonsen der havde småfugle, den anden havdel ovre og se småfugle og de lidt mindre sydamerikanske parakitter hos Verner Jespersen. Turen fortsatte ud til Svend Hansen der gjorde en del i Araer, og her blev madpakken spist. vi kørte tilbage til Silkeborg hvor vi først besøgte Eigil Larsen, der både havde lorier, småfugle og små parakitter. Så var det Ove Jensen der bød os indenfor for at se på conurer og derfra om til Herbert Knudsen der havde tropefugle. Sidste stop var i Låsby hos Poul Erik Andersen der havde del australske parakitter. Der var 25 med på turen.

Udstillingen

blev afviklet den 11-12/10 og i ugen før, blev der som sædvanligt gjort et stort forarbejde med at skaffe diverse materiale frem, opsætning af reklameskilte m.v. Efter at fuglene var blevet bedømt lørdag formiddag blev der lukket op for publikum. Det havde regnet meget de foregående uger, så da denne weekend oprandt med masser af solskin, gik rigtig mange i haven, i stedet for at komme til udstilling. Der var dog 749 betalende gæster i løbet af weekenden. Rent økonomisk gik udstillingen rundt med et mindre overskud

Præmietagerne var: AUSTRALSKE PARAKITTER(17 nr.): Peter Mosekjær Vandrepokal/ 1,1 Adelaide m.4 unger; Henning Nielsen Ærespræmie/3 unger af Svaleparakit; Gunnar Kristen-sen 1. præmie/1,1 Barnardi m. 4 unger; Jens Chr. Jacobsen 2. præmie/1,1 Blå Rosella m. 5 un-ger; Kaj Ramskov 1. roset/1,1 Port Lincoln; Else og Ole Andersen 2. roset/1,1 Alm. Rosella. PARAKITTER/PAPEGØJER(12 nr.): Allan Skov Vandrepokal/1 unge af Dusky Lori; Torben Sloth Ærespræmie/6 unger af Bjerglori; Jens Chr. Jacobsen 1. præmie/1,1 Indisk Alexander m. 5 unger; Poul Poulsen 2. præmie/6 unger af Lessons Spurvepapegøje; Connie Krøjgaard 1. roset/1,1 Bjerglori; Stener Hvam 2. roset/1,1 Blåstrubet Flagermuspapegøje. GRÆSPARA-KITTER(8 numre): Chr. Buus Vandrepokal/1,1 Rosa Bourkes m. 9 unger; Gunnar Kristensen Ærespræmie/ 1,1 Rødskuldret m. 5 unger; Rikke og Randi Andersen 1. roset/1,1 Rødbrystet. DVÆRGPAPEGØJER(13 numre): Gert T. Andersen Ærespræmie/ 1,1 Rosenhovedet m. 5 unger + 1. præmie/1,1 Blå Roseicollis m. 4 unger + 2. præmie/1,1 Rødhovedet m. 7 unger + 1. roset/1,1 Gul Roseicollis + 2. roset/1,1 Blå Roseicollis. DUER OG VAGTLER(24 numre): Peter Larsen Vandrepokal/2 unger af Alm. Bronzevingedue + Ærespræmie/3 unger af Gala-pagosdue; Kim Nielsen 1. præmie/6 kyllinger af Californisk Topvagtel + 1. roset/ 1,1 Australsk Topdue; Kristian Saugbjerg Andersen 2. præmie/3 unger af Mørk Rustdue; Niels T. Klausen 2. roset/1,1 Texas Trævagtel. TROPEFUGLE(18 numre): Henning Christensen Vandrepokal/1 unge af Purpur Glansstær + 2. præmie/1,1 Jamaicafinke m. 3 unger; Anton Poulsen Ærespræ-mie/1,1 Rødøret Bylbyl med 5 unger; Kim Nielsen 1. præmie/1,1 Gråastrild m. 2 unger + 1. ro set/1,1 Alm. Solfugl; Henning Madsen 2. roset/1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke. AUSTRAL SKE PRAGTFINKER(6 numre): Henning Nielsen Vandrepokal/5 unger af Ringastrild; Tommy Rasmussen Ærespræmie/1,1 Diamantfinke m. 3 unger; Henning Madsen 1. roset/1,1 Sivastrild + 2. roset/1,1 Korthalet Bæltefinke. UNDULATER(28 numre): Karl Hansen Vandrepokal/1,0 Grågrøn + Ærespræmie/1,0 Lysegrøn + 1. præmie/1,0 Grågrøn + 2. roset/1,0 Opaline Grågrøn; Carl Anker Houlind 2. præmie/1,0 Himmelblå; Tommy Rasmussen 1. roset/ 1,0 Isabel Grå. KANARIER(34 numre): Frede Kjeldsen Vandrepokal/ 0,1 Gloster Consort + 1. præmie/ 0,1 Gloster Consort + 2. præmie/1,0 Gulgrøn + 1. roset/0,1 Gloster Consort; Jackie U. D. Sørensen Ærespræmie/1,0 Gloster Consort + 2. roset/0,1 Gloster Consort. ZEBRA OG MÅGEFINKER (13 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/1,1 Rødbrun Mågefinke + Ærespræmie/1,1 Creme Mågefinker; Kristian Saugbjerg Andersen 1. præmie/1,1 Isabel Zebrafinke + 1. roset/ 1,1 Grå Zebrafinke + 2. roset/ 1,1 Hvid m. tegning Zebrafinke.

SKUETS BEDSTE NUMMER: Henning Christensen/ 1 unge af Purpur Glansstær

BEDSTE OPDRÆT I STORE PAPEGØJER/PARAKITTER: Allan Skov/1 unge af Dusky Lori.

Dommere på udstillingen var Kjeld Andresen, Leif Jensen, Chresten Christensen, Holger Helbo, Tage Pedersen, Ib Petersen, Steen Carstensen, Leif Nielsen og Poul Erik Jensen.

Efter Udstillingen blev der holdt Åbent Hus lørdag den 18/10 hos Erik Jensen, Struer og Jens Andersen, Lemvig. Søndag den 19/10 hos Jens Nielsen, Holstebro, Peter Mosekjær, Abildå og Ole Andersen, Borbjerg.

Nordjysk Udstilling

Den 8-9/11

deltog følgende 8 medlemmer med 16 numre på Udstillingen i Aalborg. Frede Kjeldsen 2. vinder/Gloster Consort + ekstrapræmie/Gulgrøn Kanarie; Henning Christensen 3. vinder/3 unger af Jamaicafinke); Torben Sloth (Diplom/6 unger af Bjerglori); Anton Poulsen Diplom/1,1 Rødøret Bylbyl m. 3 unger; Hans Jørgen Christensen Diplom/1,1 gul Mågefinke; Kristian Saugbjerg Andersen Diplom/6 unger af Senegaldue; Chr. Buus og Tommy Rasmus-sen deltog med hver et nummer uden at blive placeret.

Gæsteudstillinger

Den 15-16/11

havde vi en stand med på Struer Fjerkræklubs udstilling i Samaritterhuset i Struer.

Den 22-23/11

havde vi en stand med på Holstebro Racefjerkræklubs udstilling i Mejrup Hallen.

Fuglemarkeder

Lørdag den 12/4

var vi inviteret til marked af Varde og Omegns Fugleforening, markedet fandt sted på Tinghedens Fuglehandel.

Den 25/10

var det vores tur til at arrangere det årlige marked sammen med Varde og Omegns Fugleforening. Det blev afholdt i Samaritterhuset i Holstebro og der var en hel del folk og masser af fugle, hvoraf flere skiftede ejer.

 

 

1987 - 1991

1987

- til Walsrode i 2 busser

Året startede med Generalforsamling den 15/1 og der skete en del ændringer af vedtægterne, idet udvalgene blev reduceret til 3, nemlig et førsteopdrætsudvalg på 6 personer (plus en formand/kontaktperson udpeget af bestyrelsen) der skal fungere som det hele tiden havde gjort, et bladudvalg på 3 personer der skal hjælpe redaktøren med at samle og forsende bladet (der blev godt nok valgt 7 det første år, men det fungerede ikke rigtigt, så efterfølgende blev der kun valgt 3), og et udstillingsudvalg på 4 personer der sammen med bestyrelsen skulle planlægge udstil-lingen. Der blev indført en ny paragraf i vedtægterne som gjorde at generalforsamlingen hvert år bevilger hvor meget der kunne gives bestyrelsen til diæter til kongressen. I 1987 måtte der max. bruges 1500 kr

Det blev endvidere vedtaget at Risfugle fremover kunne udstilles i samme gruppe som Zebra- og Mågefinker, for øvrigt skulle fuglene i denne gruppe fremover udstilles enkeltvis.

Kontingentet for 1988 blev fastsat til 75 kr for juniorer; 150 kr for voksne og 200 kr i familiekontingent. (Disse beløb blev fastholdt frem til og med 1996, hvor familiekontingentet forsvandt).

Niels Jørgen Sørensen

blev nyvalgt til bestyrelsen, og Frits Johansen blev suppleant.

Under eventuelt blev der rejst en del kritik af bestyrelsens beslutning om, at man af økonomiske grunde havde valgt kun at udsende Medlemsnyt 6 gange om året. Der blev dog hurtigt opnået enighed om at fortsætte som vi plejede, nemlig med 10 udsendelser.

Der fremkom også flere ideer til hvordan vi kunne fejre vores 10 års jubilæum senere på året.

Bestyrelsen brugte resten af året på at planlægge udflugter, jubilæum, udstilling m.v., ligesom der var 5 mand afsted til fællesmøde i det Nordjysk Udstillingssamarbejde. På samarbejdets kongres deltog Stener Hvam, Frits Johansen og Kristian Saugbjerg Andersen.

Rent økonomisk gik året ret godt, med et overskud på 5800 kr, så der ved årets udgang stod 15.000 kr på kontoen.

Den 10/4 var vi inviteret til Nykøbing hvor Fugleforeningen for Thy og Mors fik besøg af Oluf Stub Nielsen der ville fortælle om Conurer. Vi var vel en 7-8 stykker der kørte derop til et godt møde.

Medlemsmøder

Den 10/2

havde vi besøg af Poul Sørensen fra Aars som fortalte om Lorier, deres pasning og pleje bl.a. om deres foder som også kunne bruges til andre fuglegrupper, desuden viste han en film om Lorier optaget på Tenerifa. Der var mødt 37 frem til dette foredrag.

Den 10/3

var der mødt 32 op som først så en film fra Walsrode med et afsnit fra deres opdrætsstation i Caribien, samt fra deres fuglekøkken. Efter filmen var der en lille Quiz.

Den 14/4

var der foredrag ved Johan Kloostermann som fortalte om Dværgpapegøjer, først en gennemgang af alle p arter, og så en masse om mutationer af Rosenhovedet Dværgpapegøje, der var den art der befolkede hans volierer på daværende tidspunkt. Foredraget om mutationerne blev nok desværre holdt på en sådan måde at man skulle vide en del om mutationsavl, for rigtig at få noget ud af det. Der var 18 medlemmer mødt op denne aften.

Den 12/5

var der forevisning af en film om Washingtonkonventionen, som havde været vist i fjernsynet, efterfulgt af lidt bankospil. Der er desværre ikke blevet noteret noget om hvor mange deltagere der var.

Den 23/5

blev der afholdt en reception i kantinen hos Jydsk Telefon, i anledning af foreningens 10 års jubilæum. Der var mødt en lille flok frem, som hyggede sig i et par timer med kafe m.v., herunder causerede Karl Hansen over de første 10 år af foreningens virke. Foreningen blev begavet med flasker fra Jens Chr. Jacobsen og Heine Nielsen (Hauge Fuglehandel), en Ærespræmie til Parakitter fra Else og Ole Andersen, en Vandrepokal fra Karl Hansen (den skulle gå til den gruppe, som først kom til at mangle en vandrepokal, det blev gruppen for Zebra-, Mågefinker og Risfugle som fik den, og den er stadig i omløb her i 1997). En gæstebog fra Varde og Omegns Fugleforening og endelig havde den siddende bestyrelse skillinget sammen til en Vandrepokal til Bedste nummer i Tropefugle.
Om aftenen var der planlagt en Stiftelsesfest, men den blev aflyst grundet manglende tilslutning. (Vi holdt dog en lille fest i privat regi, hvor en 10-12 stykker af de der havde været tilmeldt festen mødte op hos Else og Ole Andersen. Vi havde det sjovt, på nær Jørgen Jensen - der grundet "træthed" -måtte tage hjem midt i forretten).

Den 11/8

var der udstillingsmøde, vi så første en film om australske pragtfinker og bagefter blev der snakket udstilling. Under kaffen blev der solgt et amerikansk lotteri til de 26 fremmødte.

Den 8/9

så vi en film som Finn Lysgaard havde optaget på turen til Berlin ZOO i 86, efter filmen var der Quiz. Der var kun mødt 20 op denne aften, men det skyldtes formodentlig at der samme dag var folketingsvalg. (Jeg tror i øvrigt at det var denne aften Finn havde overspillet filmen fra videokameraet på et videobånd, der havde indeholdt en "naturfilm" med mennesker af begge køn som vist hyggede sig gevaldigt. Jeg er ikke det mindste i tvivl om at Finn udemærket vidste at fuglefilmen sluttede lidt før den anden, selv om han bedyrede det modsatte).

Den 6/10

mødte 25 op for at få den sidste sludder om udstillingen, hvorefter Finn Lysgaard viste den film han havde optaget i Walsrode i aug.

Den 10/11

var Jørgen Møller Hansen på besøg, han fortalte om australske og asiatiske pragtfinker, deres liv i naturen, men især om de forhold de ønsker i vore volierer. Der var mødt 26 frem, som under kaffen havde mulighed for at deltage i et amerikansk lotteri, hvor præmierne nok bl.a. det overskydende frø fra udstillingen.

Den 14/11

Var der fuglefest i samaritterhuset i Holstebro. Efter at der var blevet delt en hel del præmier ud, derefter var der spisning og aftenen sluttede med dans til hen på de små timer. 33 feststemte mennesker var mødt op.

Den 8/12

var der julebanko og Stener kunne byde de 65 fremmødte velkommen, derefter uddelte han Diplomer for lokalt førsteopdræt og de sidste præmier fra udstillingen. Så blev der spillet banko til den store guldmedalje, bl.a. om Partysild, skænket af Ingolf Hunskjær. Årets sidste møde sluttede med kaffe.

Volierevandring

Lørdag den 21/2

var det halvkoldt og tåget, men der var alligevel mødt 34 op for at se på fugle hos Poul Poulsen, Jens Byskov, Jens Andersen og Chr. Buus. Der var mødt ret mange af de nyere medlemmer op og da vi blev bænket omme ved Chr. Buus gik snakken lystigt over kaffebordene i en god times tid.

Udflugter

Den årlige grænsetur løb af stablen lørdag den 21/3, og vi var først nede ved en grænsekiosk, så gik turen op til Avifauna og derfra videre til Aabenraa Dyrecenter. Der var en rimlig handel alle steder. turen havde 41 deltagere.

Den. 21/6

var der sommertur til Jespershus Blomsterpark, hvor man var ved at have en lille pæn bestand af fugle. Vi kørte derop i privatbiler. Der var 15 deltagere.

Den 29/8

var vi atter i Walsrode, og denne gang var der rigtig mange med, ikke færre end 64 så vi måtte afsted i 2 busser og der var jo god plads i dem og det gik fint derned af, lige til vi kom et godt stykke syd for Hamburg, så brændte motoren sammen på den ene bus. Den anden kom tilbage og vi klemte os sammen i den anden. Det tog jo lidt tid så vores ankomst blev forsinket og vi besluttede at blive en time længere dernede, så var der også større chance for at der var kommet en ny bus derned.

Der var blevet lavet en del om siden vi havde været dernede i 85, idet Loriafdelingen var blevet overdækket, der var lavet en kæmpestor voliere til Araerne, der førhen var stækkede og krøb rundt på nogle klatrestativer, der var kommet en afdeling med nordiske fugle og vadefugle og så var museet med de gamle fuglebure m.v. blevet åbnet. Der kom en regnbyge lige som vi kom derned og det passede fuglene, der rigtig kom frem og fik skyllet fjerdragten. resten af dagen var der da heldigvis mægtig godt vejr. (Dagens uheldige helt blev Jørgen Hvitby, som var med en bus der kom fra Struer, han opdagede at vi ikke var så mange i den anden bus og han okkuperede straks bagsæden. Nu lagde motoren i bussen i bagenden og da det netop var denne motor der brændte sammen, så da der kom røg op under sædet fik Jørgen sig rejst i en slem fart, det gik så stærkt, at hans gebis smuttede ud og ned på gulvet i bussen, det bevirkede at det knækkede, så han måtte gå med tænderne i lommen resten af dagen, siden den dag har han altid placeret sig øverst i bussen, når vi er på udflugt).

Udstillingen

fandt sted den 17-18 oktober i Juniorhallen i Holstebro. Der var blevet samlet grønt m.v. den foregående weekend og torsdag d. 15. blev opstillingen påbegyndt og den fortsatte om fredagen, hvor fuglene ankom sidst på dagen. Efter at de var blevet bedømt lørdag formiddag, blev der åbnet for publikum, og der var en jævn tilstrømning resten af weekenden, alt i alt var der 820 betalende gæster. Der var en lille konkurrence for publikum, som skulle gætte hvilken verdensdel en flok fugle som var sat ind i den sekskantede voliere kom fra. Vinderne blev for børn: Dan H. Nielsen, Holstebro, og for voksne: Rita Vandborg; Holstebro.

Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(2 numre): Henning Madsen 1. roset/1,1 Korthalet Bæltefinke; Laila Barbersgård 2. roset/1,1 Diamantfinke. TROPEFUGLE(12 nr.): Henning Christensen Vandrepokal/2 unger af Purpur Glansstær; Henning Nielsen Ærespræmie /3 unger af Magellansisken; Kim Nielsen 1. præmie/1,1 Gråastrild m. 2 unger; Svend Overby 2. præmie/1,1 Spidshalet Bronzefinke m. 3 unger; Karen Marie Madsen 1. roset/1,1 Hartlaub-sisken; Patrik Sloth 2. roset/3,3 Ganges Brillefugle. AUSTRALSKE PARAKITTER(18 numre): Henning Nielsen Vandrepokal/3 unger af Svaleparakit; Peter Mosekjær Ærespræmie/1,1 Ade-laide m. 3 unger + 1. præmie/1,1 Pennant m. 5 unger; Chr. Buus 2. præmie/1,1 Rock Peplar m. 3 unger; Sigrid Krøjgaard 1. roset/1,1 Pennant; Ingolf Hunskjær 2. roset/1,1 Alm. Rosella. PARAKITTER/PAPEGØJER(13 numre): Henning Nielsen Vandrepokal/1,1 Grønrygget Spur-vepapegøje m. 6 unger; Torben Sloth Ærespræmie/4 unger af Kapucinlori; Jens Chr. Jacobsen 1. præmie/1,1 Patagonisk Klippeparakit m. 1 unge; Peter Mosekjær 2. præmie/1,1 Munkepara-kit m. 7 unger; Frits Johansen 1. roset/1,1 Lille Vasapapegøje; Ingolf Hunskjær 2. roset/1,1 Kinaparakit. DVÆRGPAPEGØJER(7 numre): Poul Poulsen Vandrepokal/1,1 Rødhovedet m. 9 unger; Jens Chr. Jacobsen Ærespræmie/1,1 Sorthovedet blå m. 6 unger + 2. præmie/1,1 Rosenhovedet m. 6 unger; Erik Jensen 1. præmie/4 unger af Rosenhovedet. GRÆSPARAKIT-TER(10 numre): Frits Johansen Vandrepokal/1,1 Rødbrystet m. 13 unger; Gunnar Kristensen Ærespræmie/1,1 Bourkes m. 9 unger ; Chr. Buus 1. præmie1,1 rosa Bourkes m. 4 unger; Stener Hvam 2. præmie/1,1 Rødbrystet m. 5 unger; Martin Hvam 1. roset/1,1 Rødbrystet; Kirsten Hvam 2. roset/1,1 Bourkes. DUER OG VAGTLER(15 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/1,1 Alm. Bronzevingedue m. 2 unger + Ærespræmie/4 unger af Senegaldue + 1. præmie/2 unger af Mørk Rustdue + 1. roset/1,1 Guineadue; Laila Barbersgård 2. præmie/6 kyllinger af Kin. Dværgvagtel; Kim Nielsen 2. roset/1,1 Californisk Topvagtel. UNDULATER (23 numre): Karl Hansen Vandrepokal/1,0 Grå + Ærespræmie/1,0 Himmelblå + 1. præmie/1,0 Isabel Himmelblå + Diplom/1,0 Lysegrøn + 1. roset/1,0 Grå + 2. roset/1,0 Danskbroget grågrøn; Carl Anker Houlind 2. præmie/Lysegrøn. KANARIER(31 numre): Frede Kjeldsen Vandrepo-kal/Gloster Consort + Ærespræmie/Gloster Consort + 1. præmie/Gloster Consort + 2. præmie/ gulgrøn + 1. roset/gulgrøn; Asta Nielsen 2. roset/1,0 rød rimet. ZEBRAFINKER & MÅGEFIN-KER & RISFUGLE(21 numre): Carl Anker Houlind Vandrepokal/Rødbrun Mågefinke + Æres-præmie/Rødbrun Mågefinke + 1. præmie/Rødbrun Mågefinke; Svend Overby 2. præmie/ Isabel risfugl; Kristian Saugbjerg Andersen 1. roset/Grå Zebrafinke + 2. roset/0,1 Creme Zebrafinke.

SKUETS BEDSTE NUMMER + BEDSTE OPDRÆT I TROPEFUGLE: Henning Christensen for 2 unger af Purpur Glansstær.

SKUETS BEDSTE OPDRÆT AF STORE PAPEGØJER/PARAKITTER: Henning Nielsen for 6 unger af Grønrygget Spurvepapegøje.

Udstillings dommere var: Leif Jensen, Steen Carstensen, Jørgen Møller Hansen, Anton Dam Nielsen, Uffe Thestrup, Laila Sørensen.

Åbent hus

efter udstillingen blev afholdt den 24/10 og det var Chr. Buus i Heldum og Torben Sloth i Mejrup K. der viste frem. Der mødte en del frem begge steder for at bese deres fuglehold.

Nordjysk Udstilling

Af forskellige årsager havde vi ingen fugle med deroppe i 1987.

Fuglemarkeder

Den 11/4

afholdt Varde og Omegns Fugleforening fuglemarked hos Elna og Chr. Poulsen (det var dem der havde Tinghedens Fuglehandel som nu var lukket). Vi var inviteret sammen med Herning Fugleforening.

Det fælles fuglemarked stod Varde for, og det blev afholdt den 31/10 hos Vera's Fugle- og Frøhandel, på Ringkøbingvej 223, Varde. forretningen var nystartet og Vera holdt reception samme dag. Der var mødt en del medlemmer fra begge foreninger, men som det er normalt om efteråret, er der flere som vil sælge end købe, så handlen var begrænset.

1988 - medlemsfilm og en tur til Rendsburg

På generalforsamlingen meddelte Stener Hvam at han ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen, hvilket han bortset fra 1978 havde siddet i bestyrelsen siden foreningens start. Nyvalgt blev Knud Erik Krøjgaard. Som ny suppleant valgtes Jørgen Jensen. Der blev ændret lidt på udstillingsreglerne bl.a. grundet en ny pokal, desuden blev det besluttet at der fremover skulle betales en fast pris pr bur/voliere på udstillingerne, ligesom det ikke fremover ville være tilladt at annoncere fugle til salg, ved opslag på udstillingsburene. Rent økonomisk gik året fint med et overskud på 6695,- kr. Bestyrelsen havde nok det travleste år i foreningens historie i 88. Udover planlægning af medlemsmøder og volierevandringer var der også et par udflugter, og så havde vi besøg af 40 medlemmer fra Aalborg Fugleforening (de besøgte Frede Kjeldsen, Kristian Saugbjerg Andersen, Torben Sloth, Svend Erik Nielsen, Henning Nielsen og Henning Madsen. Vi havde en grænsetur og skulle også have været til Berlin i maj. Grundet for lille tilmelding blev denne tur aflyst. I efteråret blev det der i mod til en helt fantastisk tur til Rendsburg i Sydslesvig . Der var 4 mand til møde i det Nordjyske udstillingssamarbejde, ligesom der var 5 mand til Samarbejdets Kongres. Men det helt store arbejde lå i den opgave vi påtog os, nemlig at filme samtlige medlemmers fuglehold i løbet af sommeren. Der var vist nogle ganske få som slet ikke ville være med, ligesom enkelte kun ville med anonymt. Det betød at bestyrelsen ingen sommerferie fik, for enten var vi ude og filme eller også klippede vi film sammen. (selv om det ikke er så forfærdelig mange år siden, så var det ikke så almindelig at have videokamera dengang som nu. Vi lejede derfor et kamera for et halvt år, det kostede den formidable sum af 2500,- kr. Den havde heller ikke det fine de mange funktioner der er på nutidens apparater, der var hverken zoom eller noget på kameraet, men det filmede bare. - Selve sammenklipningen foregik ovre hos Hanne og Allan Skov på Mosebyvej i Mejrup. Vi havde ikke professionelt udstyr, men klarede os med et par fjernsyn, et par videomaskiner, en mikrofon og en pladespiller - vi skulle have musik på i pauserne og det blev Mozarts "Für Elise", som er et udemærket stykke musik, men den sommer var vi vist nogle stykker som efterhånden fik et lidt anstrengt forhold til "damen". Hanne arbejdede som sygehjælper på sygehuset og havde aftenvagt til kl 2300, og det skete mere end én gang, at vi lige nåede at få "studiet" til at ligne hendes stue igen inden hun kom hjem. De øvrige som deltog "full time" i projektet var Torben, Knud Erik og Jørgen).

Medlemsmøder

Den 16/2

var der mødt 29 frem for at se en film omhandlende Blodnæbsvævernes liv i naturen, og hvordan rovfugle og mennesker forgæves forsøgte at holde antallet af individer i de millionstore flokke nede. Mens der blev dækket op til kaffe blev der solgt amerikansk lotteri om redekasser, hvorefter snakken gik livligt i en god times tid.

Den 8/3

havde vi besøg af Ib Petersen fra Lunderskov, som fortalte om Rosellaerne hvoraf kun Blåkindet Rosella ikke er vinterfast, samt om Sangparakitslægten, hvor bl.a. Bluebonnet hannerne kan være meget hårde ved hunnerne, og at især Hooded og Guldskuldret var ved at være for små. Der var mødt 38 frem og der udspandt sig en livlig diskussion.

Den 12/4

skulle vi have haft besøg af Poul Brandt der skulle fortælle om de opkøbsrejser han har været på i Sydøstasien af fugle, men især fisk. Han ringede desværre og meldte fra samme eftermiddag, men vi fik lynhurtigt kontaktet Jørgen Møller Hansen som kom og fortalte lidt om nogle af sine mange bøger, hvorefter han viste en halvhundrede billeder af asiatiske fugle, både småfugle, frugt- og insektædere samt papegøjer. Der var mødt 28 frem denne aften.

Den 17/5

var sidste mødeaften inden sommerferien, her blev der vist en film hvor den afrikanske Gøglerørn var hovedperson. Derefter hyggede de 22 fremmødte sig omkring kaffebordene.

Den 9/8

var der mødt 33 op til det første møde efter sommerferien, der blev først fortalt om hvad der var på plads omkring udstillingen, derefter skulle vi se den første af de nye medlemsfilm, des-værre var der noget i vejen med afspilleren, så lyden blev forvrænget. Filmen blev vist senere.

Den 6/9

var der mødt 35 frem for at høre Kjeld Bakken, Varde fortælle om Kanarien, både lidt af dens historie samt lidt om de forskellige racer, desuden fortalte han om det foder vi kan finde i naturen, både animalsk og vegetabilsk, og især det sidste var noget alle kunne bruge.

Den 27/9

var der hyggemøde med forevisning af den film som var blevet optaget på Tysklandsturen, alle der havde været med genoplevede turen, og vi andre var ialtfald lidt misundelige. Under kaffen blev der spillet et par omgange lotterispil hvori alle 35 fremmødte deltog.

Den 8/11

havde vi besøg af Holger Helbo, Hvornum som fortalte om nogle af de mange nye mutationer af Nymfeparakitten, samt noget om sine erfaringer med afrikanske pragtfinker. Til slut fortalte han de 33 fremmødte om hjemmedyrkning af frø.

Den 12/11

var der mødt 28 frem til den årlige fuglefest, som udover uddeling af pokaler m.v. til de af de fremmødte der skulle modtage dette, derefter var der spisning, dans og hygge til hen på de små timer.

Den 6/12

var der juleafslutning med bankospil, aftenen indledtes dog med uddeling af de præmier der ikke var uddelt til fuglefesten. Så gik det store slag igang og da kaffen kom på bordet var der nogle af de 64 fremmødte som havde større dynger foran sig end andre.

Volierevandringer

Den 20/2

på en kold men tør eftermiddag var der 20 deltagere på en lille udflugt til Thyholm, hvor vi først besøgte Berit og Vagn Ottesen i Lyngs. Vagn gjorde dengang mest i australske parakitter, lidt i græsparakitter og så var der lige et par Bjerglorier (nok de første af mange som på et tidspunkt afløste alle de øvrige arter i fugleholdet). Turen fortsatte om til Karen og Kaj Borgholm hvor der både gik australske parakitter og munkeparakitter i de udendørs volierer, i kælderen gik der dværgpapegøjer, græsparakitter og Risfugle samt et par Bjerglorier og så var lige den tamme Beostær "Viggo" som godt nok var en hun. Efter at fugleholdet var beset havde Karen (der er bager) dækket op med stort kaffebord og så gik "PIP" snakken vældigt.

Den 17/9

var der volierevandring i den sydlige del af vores medlemsområde. Turen startede hos Michael Lisbygd der har græsparakitter og fasaner, turen fortsatte sydpå til Bente Eskesen, der havde parakitter og papegøjer. Så gik turen til Ulfborg hvor vi først besøgte Ulfborg Dyrehandel, der netop var flyttet hertil fra Tim. Dagen sluttede hos Henry Madsen der har græsparakitter og kanarier. Her blev der også serveret kaffe for de 18 deltagere.

Udflugter

Den 19/3

var der planlagt en tur over grænsen og derefter til Avifauna og Åbenrå Dyrecenter. Turen omtales ikke mere, hverken i Medlems-Nyt eller i Protokollen - og så vidt jeg husker var vi kun i Aabenraa Dyrecenter en gang, nemlig i 87, men det kan sagtens være at jeg husker forkert, eller ikke har været med på turen. Ifølge regnskabsprotokollen blev turen gennemført med et mindre underskud tilfølge, efter det beløb der er opført på indtægtssiden må der have været 39 deltagere.

Den 11-14/5

var der planlagt en tur til Berlin, den blev dog aflyst grundet manglende tilslutning.

Den 3/9

Var der udflugt til medlemmer af Rendsburg Fugleforening i Sydslesvig. Udover rundvisning i Rendsburg hvor formanden Gerd Petersen fortalte levende om alt hvad man kom forbi, så var der også flere besøg hos fuglefolk, først hos Hans Jürgen Bier der gjorde mest i parakitter og undulater, derefter hos Uwe Orlowski der var kanarieopdrætte og havde et meget flot fuglehus, der blev grundig beset af alle deltagere, (på nær Poul Poulsen, han havde et nødvendigt ærinde at besørge i bussens "kælder", og da han kom ud igen var bussen låst, så han måtte pænt blive siddende til chaufføren kom ud). Efter at madpakken var blevet fortæret i forenings klublokale gik turen videre til Harald Voss hvor der hovedsageligt gik parakitter, derefter over til Karl-Heinz Ketelsen der havde undulater, parakitter og kakaduer. Så var der igen lidt sightseeing inden turens sidste besøg hos Walther Karschewski hvor der gik parakitter, kakaduer og undulater. Derefter gik turen hjemad, med ophold ved grænsen.

Udstillingen

blev afviklet i dagene 14-15/10. I tiden op mod udstillingen gik der mange timer til planlægning og fremskaffelse af det vi skulle bruge, ligesom dagene med nedkørsel af udstilingsmateriale og opstilling var lange dage, så foregik det hele i en virkelig kammeratlig tone, hvor alle hjalp alle. Udstillingen var den hidtil bredeste vi havde haft, i hvert fald når man så på papegøjefuglene, hvor der var 39 arter repræsenteret, derimod er der ikke længere så mange tropefugle repræsenteret som forhen. Der kom 719 tilskuere hvilket var knapt så mange som sidste år, dog med et rimeligt økonomisk resultat, idet den gav et overskud på 5871 kr.

Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(2 numre): Svend Overby 1. roset/1,1 Sivastrild; TROPEFUGLE(16 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/2 unger af Purpur Glansstær; Henning Christensen Ærespræmie/1,1 Syvstribet Værling m. 4 unger; Kristian Saugbjerg Andersen 1. Roset/2,4 Blodnæbsvæver; Birrit Sloth 2. Roset/5 stk Brillefugle; AUSTRALSKE PARAKITTER(20 numre): Poul Poulsen Vandrepokal/1,1 Rødvinget m. 3 unger; Svend Erik Nielsen Ærespræmie/3 unger af Cloncurry; Gunnar Kristensen 1. præmie/1,1 Adelaide m. 5 unger; Sigrid Krøjgaard 2. præmie/1,1 Grøn Sangparakit; Jørgen Jensen 1. roset/1,1 Stanley, Ingolf Hunskjær 2. roset/ 1,1 Pennant; PAPEGØJER & PARAKITTER(24 numre): Jens Chr. Jacobsen Vandrepokal/1,1 Nanday Parakit m. 4 unger + 2. præmie/2 unger af Pavua Parakit; Poul Poulsen Ærespræmie/13 unger af Lessons Spurvepapegøje; Stener Hvam 1. præmie/2 unger af Gulstreget Lori; Knud Erik Krøjgaard 1. roset/1,1 Goldies Lori + 2. roset/1,1 Gul-rygget Lori; DVÆRGPAPEGØJER(8 numre): Poul Poulsen Vandrepokal/1,1 Rødhovedet m. 11 unger + 1. præmie/1,1 Sodbrunhovedet m. 5 unger; Erik Jensen Ærespræmie/1,1 Rosenho-vedet m. 11 unger + 2. præmie/1,1 Golden Cherry m. 1 unge + 1. roset/1,1 Sorthovedet; Holger Sørensen 2. roset/1,1 Rødhovedet; GRÆSPARAKITTER(11 numre): Frits Johansen Vandre-pokal/1,1 Rødbrystet m. 13 unger; Jens Andersen Ærespræmie/4 unger af Blåvinget; Ole Andersen 1. præmie/1,1 Bourkes m. 3 unger; Jørgen Jensen 1. roset/1,1 Bourkes + 2. roset/1,1 Elegant; DUER & VAGTLER(12 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/2 unger af Alm. Bronzevingedue + 1. præmie/3 unger af Mørk Rustdue + 1. roset/1,1 Guineadue; Hen-ning Madsen Ærespræmie/1,1 Kinesisk Dværgvagtel m. 23 kyllinger; Knud Erik Krøjgaard 2. præmie/1,1 Kinesisk Dværgvagtel m. 7 kyllinger; UNDULATER(25 numre): Karl Hansen Vandrepokal/Danskbroget grågrøn + Ærespræmie/Danskbroget grågrøn + 2. præmie/Opaline lysegrøn + 1. roset/1,0 Lysegrøn + 2. roset/ 1,0 Lysegrøn; Camilla Overgård 1. præmie/1,0 Mørkegrøn; KANARIE(41 numre): Frede Kjeldsen Vandrepokal/Gloster corona + 1. præmie/ Gloster consort + 2. præmie/Gloster corona + 4 Diplomer for/Gulgrøn/Gulgrøn/Gloster consort/ Gloster consort + 2. roset/Frede Kjeldsen; Jens Erik Nielsen Ærespræmie/Sølvagat opal + 1. roset/grøn; Aase C. Nielsen Diplom/Grøn; ZEBRAFINKER & MÅGEFINKER & RISFUGLE (21 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/Lysbrystet Zebrafinke + Ærespræmie/ Lysbrystet Zebrafinke+ 1. præmie/Lysbrystet Zebrafinke; Svend Overby 2. præmie/Hvid Risfugl.

BEDSTE OPDRÆT I TROPEFUGLE: Kim Nielsen 2 unger af Purpurglansstær. BEDSTE OP-DRÆT HOS STORE PAPEGØJER/PARAKITTER: Jens Chr. Jacobsen 1,1 Nanday m. 4 unger SKUETS BEDSTE NUMMER: Poul Poulsen 1,1 Rødvinget m. 3 unger.

Udstillingens dommere: Egon Westergaard, Laila Sørensen, Robert Ibsen, Uffe Thestrup, Leif M.F. Nielsen, Kjeld Bakken.

Åbent hus

efter udstillingen blev afviklet lørdag d. 22. okt. kl 13-17 hos Chr. Buus, Heldum; Jens Andersen, Lemvig; Poul Poulsen, Humlum; Bjarne Pedersen, Struer og Karl Eigil Vandborg, Holstebro.

Nordjysk Udstilling:

Der var 10 numre med i Aalborg den 5-6/11 og det gik fint idet samtlige 5 udstillere fik præmie med hjem, det blev til 8 præmier på 7 af numrene. Jørgen Jensen 3. vinder/Stanleyparakit; Stener Hvam 3. vinder/Gulstreget Lori; Torben Sloth Diplom/Kapucinlori; Frede Kjeldsen 3. Vinder/Gloster kanarie; Kristian Saugbjerg Andersen 1. vinder + Nordjysk Vandrepokal/Lysbrystet Zebrafinke samt 1. vinder/Bronzevinget Due.

Gæsteudstillinger

Den 9-10/1

havde vi en stand med på kaninudstillingen i Ulfborg, om lørdagen var den bemandet af Stener Hvam og Torben Sloth, om søndag af Jørgen Jensen og jeg deromme. Der blev skabt en del kontakter til lokale fuglevenner. (Kaninavlerforeningen havde en lille stand med smagsprøver på frikadeller, pølser m.v. fremstillet af kaninkød, Jørgen og jeg var enige om at det smagte godt, mens Torben og Stener slet ikke turde smage på kød fra et klappedyr).

Den 19-20/11 

havde vi en stand på 4 volierer på kanin- og hønseudstillingen i Tvis-hallen. der var enkelte kontakter fra interesserede.

Fuglemarked

Den 29/10

var det vores tur til at afvikle det årlige marked i samarbejde med Varde. Det blev afviklet i Samaritterhuset i Holstebro, hvor der var en hel del fremmødte med mange fugle, og der blev da også handlet en del, selv om købelysten nok ikke var helt i top.

1989  - et stille år med kun 1 udflugt

Året startede som sædvanligt med generalforsamling, hvor der var et par forslag til behandling. Det blev vedtaget, 1) at der fremover udover to revisorer også vælges en revisorsuppleant. 29) at der skulle ophænges et bånd på udstillingsbure/voliere når der uddeles diplomer. 3) at 1. Opdræt skal anmeldes til formanden for udvalget.

Under beretningerne som blev godkendt var formanden inde på at der godt kunne være lidt flere med på vore busture, og kassereren bemærkede at der blev brugt mange penge til porto, dette bevirkede bl.a. at der fremkom tilbud om håndomdeling i Lemvig området. Det blev vedtaget at yde 400,- kr i diæter til de bestyrelsesmedlemmer der deltager på kongressen. Jørgen Jensen blev valgt til ny næstformand, og Frede Kjeldsen blev ny bestyrelsessuppleant.Det gik ellers stille og roligt resten af året, især ovenpå det travle 1988, der blev selvfølgelig planlagt møder, volierevandringer, udflugt, udstillinger m.v., der var også deltagelse i Nordjysk Samarbejde og på kongressen. Sidst på året blev der arbejdet lidt på en ændring af udstillingsklasser og -regler. Det var også i 1988 at vi besluttede os for at det kunne være pænt med lidt grønt på udstillingen, derfor lavede vi en stiklingekonkurrence. Stiklingerne blev så bedømt på udstillingen og der var præmier til de tre bedste planter. Der er ikke noteret noget i protokollen om det, men det var i efteråret 1989 vi begyndte at nævne medlemmernes runde dage, vi var dog begyndt at give gaver i form af en flaske eller blomst, der blev i altfald givet en gave året før da Gunnar Kristensen blev 60 år.

(Vi var i øvrigt blevet inviteret ned for at se udstillingen i Rendsburg året før. Men da de i 88 havde Landsdelsudstilling i slutningen af oktober måned, og vi var vist en 6-8 stykker som tog derned, jeg mener at vi kørte i to biler).

Medlemsmøder

Den 7/2

var der mødt 33 frem som hyggede sig med at se medlemsfilm og en god lang snak over kaffebordene.

Den 7/3

havde vi besøg af Egon Westergaard, Bramming som fortalte om beplantning i og omkring voliereanlæg. Foredraget var fulgt af små anekdoter om mange af de forskellige planter. ikke alt kan plantes i volierer med krumnæb da mange planter er giftige, men det var især taks han advarede os i mod, det er simpelthen så giftigt at fugle dør blot de æder små mængder. Egon havde medbragt nogle eksemplarer af de planter han holdt foredrag om, og de blev udloddet via et amerikansk lotteri, sammen med et kassebur der var skænket af Ole Andersen og Holger Sørensen. inden folk gik hjem fik de udleveret stiklinger, som så skulle bedømmes på udstillingen. Egon Westergaard lovede at klare bedømmelsen her det første år. Der var kaffe og brød til alle 47 fremmødte, efter at Knud Erik havde været omme hos bageren efter mere brød, da han var bange for at wienerbrødet ikke kunne række til det store fremmøde.

Den 5-4

havde vi besøg af Poul Brandt, fra Odense som fortalte om rejser til Singapore, Malaysia og Borneo, hvor han blandt andet havde mødt hovedjægere. Han havde mange gode billeder med og fortalte også om de fugle vi kunne regne med at få ind i de kommende år, samt lidt om priser.

Den 20/4

forsøgte vi med et bingospil om planter, samt et gratis bamsespil for børn. Der dukkede ikke mere end 35 op, hvilket var færre end normalt til vore pladespil. Hvorvidt det skyldtes foråret, at det var en torsdag eller at det var aftenen før St. Bededag blev vi aldrig helt klar over, men vi har siden indskrænket os til et bankospil om året.

Onsdag den 3/5

havde vi besøg af Carl Johan Bjerregaard, fra Aars som havde optaget en film i Loro Parqua på Tenerifa, ligesom han fortalte om deres tur derned. Da den følgende dag var en helligdag gav vi det skylden for at der kun mødte 18 frem denne aften.

Den 8/8

var der udstillingsmøde og Torben startede aftenen med at fortælle om planerne for den kommende udstilling. Han kunne også fortælle at vi aldrig havde haft så mange annoncer i kataloget som i år, men der var stadig plads til flere. Inden vi fik kaffe så vi den film som blev optaget på grænseturen til Avifauna og Kaj Herse. Der var mødt 21 frem denne aften.

Den 5/9

havde vi besøg af John Gydesen som fortalte og viste video fra en 2 mdrs. tur han havde været på til Australien vinteren 88/89. Vi skulle have set en færdigredigeret film, men der var sket et kiks, så i stedet viste han en del af den uredigerede udgave, og vi så intet fra den nordlige del af området. Aftenen sluttede med amerikansk lotteri og kaffe for de 38 deltagere.

Den 26/9

var der sidste tilmelding til udstillingen. Aftenen startede med at formanden uddelte saks og limstifte til de fremmødte, som så klistrede datoer og tekst på plakaterne (det så meget fint ud, men på et senere tidspunkt måtte Torben eller hvem det var der vandt i lotteriet, vist i gang med tapetklisteret, for nok er en limstift et fint stykke værktøj, men den slags lim duer ikke rigtigt i regnvejr).Der var 18 fremmødte denne aftenog de hyggede sig vist udemærket.

Fredag den 27/10

forsøgte vi med præmieuddeling, da flere havde givet udtryk for at de ikke ville komme til fuglefesten, så vi havde håbet på at der kom rigtig mange, det havde Knud Erik så købt wienerbrød efter, så der var nok til de 28 der kom. Efter præmieuddelingen hyggede folk sig over kaffebordene, bl.a. med et amerikanks lotteri over det frø der var blevet i overskud fra udstillingen, desuden solgte vi lodder til det 21'er spil vi solgte til fordel for Landsudstillingen i Herning i 1990.

Den 4/11

var afsat til fuglefest, men der var ikke rigtig nogle der havde lyst til at deltage, så festen blev aflyst. (Vi var dog en 10-12 stykker som holdt en lille fest ovre hos Birrit og Torben).

Den 14/11

havde vi besøg af Kjeld Bakken og Egon Westergaard der fortalte lidt om hvad man ser efter på fuglene ved bedømmelser. Kjeld fortalte desuden noget om farvefodring af kanarier. Der var mødt 15 frem til dette møde som hyggede sig med masser af snak over kaffebordene.

Den 5/12

blev der som sædvanligt afholdt julebanko med indlagte børnespil. Grundet sammenfald med andre arrangementer var der ikke mere end 37 der kom den aften. Alle spillede ivrigt, men ifølge referatet i bladet gik de fleste gevinster til Humlum og Lemvig den aften. Knud Erik havde igen forregnet sig på antallet af fremmødte, så der var masser af wienerbrød, brune kager og pebernødder til alle.

Volierevandringer

Den 22/1

var der mødt 30 frem til en lille udflugt i Struer og Omegn. Vi besøgte Jens Chr. Jacobsen, Erik Jensen, Bjarne Pedersen, Erik Hansen (hvor vi blev beværtet med et stort kaffebord) og sluttede hos Hans Kjeldsen hvor vi ud over fugle også så oldsager m.v.

Den 19/2

var det råkoldt og blæsende, men turen gik alligevel til Lemvig og Omegn, så overalt hvor der var læ, søgte folk hurtigt hen for at få en snak. Vi besøgte først Ingolf Hunskjær, og kørte derefter om til Bent Kaalund som godt nok ikke var hjemme, men Jens Andersen guidede os igennem fugleholdet inden vi kørte om og beså hans egne fugle og volierer. Turen fortsatte ud til Ramme, hvor vi besøgte Hanne og Jens Byskov, først så vi fugle inden vi krøb ind til Hannes veldækkede kaffebord, og da vi var blevet tøet lidt op gik snakken livligt. Turen sluttede i Heldum hos Chr. Buus, der bl.a. havde unger ved Jagoerne og var begyndt at bygge et nyt anlæg hvor der kunne gå høns og fasaner. Der var 34 med på turen.

Den 17/9

var der 20 deltagere med på en tur i den sydøstlige del af vores medlemsområde. Vi startede i Abildå hos Peter Mosekjær der bl.a. havde australske parakitter, samt fritflyvende Munkeparakitter i år endda med 6 unger. Turen fortsatte til Barde, hvor der hos Hans Olsen gik en del sydamerikanske parakitter, græsparakitter og et par Senegalpapegøjer med 4 unger. her blev der også serveret kaffe og turen fortsatte nu til Aulum hvor vi først besøgte Sigrid Krøjgaard, der havde australiere, Lessons Spurvepapegøjer og nogle fine kyllinger af Kin. dværgvagtel. Vi sluttede af ude hos Knud Erik Krøjgaard hvor der næsten udelukkende gik lorier + masser af andet fjerkræ og kaniner.

Udflugter

Den 1/4

blev den årlige grænsetur afviklet og i år var turen udsolgt med 49 deltagere. turen gik først ned til en grænsekiosk, hvor der var rigelig med kunder. Derfra kørte vi til Frøslev-lejren hvor vi spiste i deres cafeteria, vi havde regnet med varm mad, men de havde kun smørrebrød, det gik nu også fint. For de fleste af os var det nok første gang vi så de røde barakker dernede, men der var ikke tid til at besøge hverken museum eller anden den dag. Turen gik nu om til Avifauna hvor der desværre ikke var ret mange fugle hjemme, men der blev handlet lidt, både fugle, frø og tilbehør. Vi fortsatte nordpå og ved Kolding var vi inde og besøge Kaj Herse, og her var der fugle i store mængder, knap og nap 300 volierer med krumnæb, bl.a. store mængder af mere eller mindre gule Kongeparakitter og andre papegøjer i mutationer, men også diverse amazonpapegøjer, Guldskuldret Parakitter og Hornparakitter.

Udstillingen

Det meste af bymidten i Holstebro var gravet op på grund af fjernvarme, men trods alt dette så kom der alligevel næsten 100 gæster mere end i 88 nemlig 808. Der var gået mange timers arbejde forud med indsamling af grønt, grene m.v., der blev transporteret materiale ned til hallen og nogle var oppe på Mors for at hente de volierer vi manglede. Udstillingen blev pyntet for alvor i 1989, bl.a. var der en i udstillingsudvalget som havde udtalt sig om den manglende pyntning af præmiebordet. Han fik selvfølgelig straks opgaven, og den slap Madsen rigtig godt fra, der var bl.a pyntet op med udstoppede fugle. Selve afviklingen af udstillingen gik fint og gav 3 nye medlemmer. Oprydningen gik også meget fint og det hele var på plads oppe på lageret så betids at alle var bænket til den kaffe og smørrebrød kl. 20. Ingen fik dog lov til at tage for sig af retterne, før blomster m.v. der var blevet i overskud fra tombolaen, var uddelt. Det skete ved et stort show med Jørgen Jensen for fuld udblæsning, bl.a via en hel speciel form af amerikansk lotteri, efter nogle regler som vist blev udtænkt på stedet af Jørgen. (Han forestod også dette de kommende år, men showet nåede aldrig helt samme højde som det første år).

Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(7 numre): Hans Jørgen Christensen vandrepokal/1,1 Brunbrystet Sivfinke m. 11 unger + 2. præmie/1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine m. 7 unger; Henning Madsen Ærespræmie/1,1 Gulnæbbet Spidshalet Bæltefinke m. 5 unger; Jørgen Jensen 1. præmie/1,1 Diamantfinke m. 5 unger; TROPEFUGLE(9 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/3 unger af Purpur Glansstær + 1. roset/1,1 Purpur Glansstær; Henning Madsen Ærespræmie/1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke m. 3 unger; Henning Christensen 2. roset/1 stk Trefarvet Glansstær; AUSTRALSKE PARAKITTER(13 numre): Poul Poulsen Vandrepokal/1,1 Rødvinget Parakit m. 6 unger; Kaj Borgholm Ærespræmie/4 unger af Australsk Kongeparakit; Chr. Buus 1. præmie/1,1 Rock Peplar m. 3 unger; Jørgen Jensen 2. præmie/1,1 Stanley m. 4 unger; Gunnar Kristensen Diplom/1,1 Adelaide m. 4 unger; PARAKITTER & PAPE-GØJER(26 numre): Ingolf Hunskjær Vandrepokal/1,1 Kinaparakit m. 2 unger; Jens Jørgen Kristensen Ærespræmie/3 unger af Patagonisk Klippeparakit; Hans E. M. Nielsen 1. præmie/ 1,0 Senegalpapegøje m. 2 unger; Vagn Ottesen 2. præmie/2 unger af Bjerglori; Hans Olesen Diplom/1,1 Halvmåneparakit m. 1 unge; Peter Mosekjær Diplom/1,1 Munkeparakit m. 6 unger; Knud Erik Krøjgaard 1. roset/1,1 Gulrygget Lori; Anette Sørensen 2. roset/1,1 Senegal-papegøje; DVÆRGPAPEGØJER(3 numre): Mona Poulsen 1. roset/1,1 Sorthovedet + 2. roset/1,1 Rødhovedet; GRÆSPARAKITTER(6 numre): Hans Olesen Vandrepokal/1,1 Elegant m. 6 unger; Michael Lisbygd Ærespræmie/1,1 Rødbrystet m. 6 unger; Jørgen Jensen 1. præmie/1,1 Elegant m. 5 unger; Chr. Buus 2. præmie/1,1 Rødbrystet m. 4 unger; DUER & VAGTLER(13 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/3 unger af Mørk Rustdue + Ærespræmie/1 unge af Picuidue + 1. Roset/1,1 Guineadue; Svend Overby 1. præmie/1,1 Skog-gerdue m. 3 unger; Sigrid Krøjgaard 2. præmie/4 kyllinger af Kinesisk Dværgvagtel; UNDULATER(24 numre): Karl Hansen Vandrepokal/1,0 Isabel himmelblå + Ærespræmie/1,0 Himmelblå + Diplom/1,0 Isabel Grågrøn + 1. roset/ 1,0 Danskbroget Mørkegrøn; Carl Anker Houlind 1. præmie/1,0 Grågrøn + 2. roset/1,0 Grågrøn; KANARIER(40 numre): Frede Kjeld-sen Vandrepokal/0,1 Gloster consort + Ærespræmie/Gloster corona + 1. præmie/0,1 Gloster consort + 2. præmie/0,1 Gloster consort + Diplom/0,1 Gloster consort + 1. roset/0,1 Gloster co-rona; Henry Madsen 2 Diplomer/0,1 Gloster Consort/0,1 Gloster Consort; Hans Jørgen Chris-tensen Diplom/1,0 Gloster consort; ZEBRAFINKER & MÅGEFINKER & RISFUGLE(24 nr.): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/1,0 Sortbrun Mågefinke + Ærespræmie/1,0 Sortbrun Mågefinke + 1. præmie/1,0 Sortbrun Mågefinke; Kristian Saugbjerg Andersen 2. præmie/0,1 Isabel Zebrafinke + 2 Diplomer/grå Zebrafinke/Hvid Zebrafinke + 1. roset/Lysbrystet Zebrafinke.

SKUETS BEDSTE NUMMER: Poul Poulsen 1,1 Rødvinget m. 6 unger. BEDSTE OPDRÆT HOS STORE PARAKITTER & PAPEGØJER: Ingolf Hunskjær 1,1 Kina Parakit m. 2 unger. BEDSTE OPDRÆT I TROPEFUGLE: Kim Nielsen 3 unger af Purpur Glansstær.

STIKLINGEKONKURRENCEN: Hans Olesen Holstebro Kommunes Ærespræmie; Else Andersen 1. præmie; Kaj Borgholm 2. præmie.

Udstillingens dommere: Robert Ibsen, Uffe Thestrup, Egon Westergaard, Klaus K. Poulsen, Poul Erik Kongsted, Anton Dam Nielsen

og Kjeld Bakken.

Åbent hus

efter udstillingen afholdtes hos Jens Andersen, Lemvig; Erik Hansen, Struer; Gunnar Kristensen, Holstebro og Jørgen Jensen, Tvis.

Nordjysk udstilling

blev afviklet i Aalborg den 11-12/11. Vi deltog med 12 numre som hjemtog 10 præmier på 7 af numrene. Ingolf Hunskjær 1. vinder + vandrepokal + Nordjysk Vandrepokal/Kinaparakitter i opdræt; Jørgen Jensen 2. vinder/Stanleyparakitter i opdræt; Kim Nielsen 2. vinder/Purpur Glansstær i opdræt + Diplom/ Purpur Glansstær i konditionsklassen; Kristian Saugbjerg Andersen 1. vinder + Vandrepokal/Rustduer i opdræt + 2 Diplomer for Zebrafinker.

Gæsteudstillinger

Den 14-15/1

var der en bemandet stand med 4 voliere på Kaninudstillingen i Ulfborg, ligesom vi havde vi viste nogle af medlemsfilmene deromme. Dette bevirkede en del interesse, men ingen nye medlemmer her og nu.

Fuglemarkeder

Den 5/11

var der fuglemarked i Varde, det blev afholdt hos Vera's Frøhandel. Der var kun ganske få medlemmer dernede, og omsætningen var ret lav.

1990 - vi sprang grænseturen over

Årets generalforsamling fandt sted den 9/1 og der var mødt 25 frem. Henning Nielsen blev valgt til dirigent. Beretningerne blev godkendt og regnskabet viste et overskud på 7590 kr, som på 115 kr nær stammede fra det foregående års udstilling. Kassereren foreslog derfor uændret kontingent samt at tilskuddet til bestyrelsesmedlemmers deltagelse på kongressen hæves til 600 kr. begge forslag vedtages. Da det næsten er umuligt for kassereren, at få de sidste tal fra banken samt få regnskabet stillet op og revideret på nogle få dage, blev det foreslået og vedtaget at generalforsamlingen, fremover skal ligge i februar. Det blev besluttet at Landsudstillingen kunne låne vores udstillingsmateriale uden at det koster dem andet end transporten. Der havde været lidt utilfredshed, med at vi fik wienerbrød til kaffen, der var nogle som hellere ville have franskbrød eller andet. Der blev derfor stillet et forslag fra bestyrelsen, om at nedsætte et kaffeudvalg - uden for bestyrelsen - som skulle stå for dette fremover, på en sådan måde at det aldrig måtte give underskud. Pludselig kunne alle godt lide wienerbrød og ingen ville lade sig opstille til udvalget, så forslaget faldt.

Vi ændrede på udstillingsreglementet, således at der blev oprettet et par nye undergrupper. Det drejede sig om Parakitter/Papegøjer der blev opdelt som henholdsvis Frugtædende(lorier & fla-germuspapegøjer) og Frøædende(alle øvrige) samt om Kanarier der opdeltes som Figurkanarier og Farvekanarier. Der var stadig kun en Vandrepokal i hver af de to grupper, men derefter deler de sig med ærespræmier m.v.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Vagn Ottesen, og Henning Nielsen blev valgt som suppleant.

Resten af året gik med at få det hele til at falde på plads, vi deltog med gæstestande på to udstillinger, lige som vi sammen med udstillingsudvalget, arbejdede med efterårets udstilling. Vi havde to udflugter dog var der ingen grænsetur. (Grunden dertil husker jeg ikke længere, og det var ikke fordi tilslutningen ikke havde været stor nok året før, for da var bussen fuld) Vi var også repræsenteret på det nordjyske fællesmøde den 24/2, ligesom der var 5 mand afsted til Samarbejdet mellem Danske Fugleforeningers kongres for sidste gang. Organisationen fik nemlig navneforandring til Landsorganisationen Danske Fugleforeninger. Her var der bl.a. foredrag ved englænderen John Stodley, om hvordan han opdrætter araer, amazoner og pionusser. Dels ved ammefugle og evt. håndopmadning. Han brød sig der i mod ikke meget om ukritisk brug af rugemaskiner, som han mente kunne ødelægge fuglenes naturlige yngleadfærd. Professor Kaj Westerskov, fra New Zealand fortalte om nogle af de ofte meget kostbare bevaringsprojekter de har dernede. Dette bl.a. på grund af at man i slutningen af forrige århundrede slæbte hjortevildt og mindre rovdyr derned fra Europa. Derfor nedskyder man bl.a. kronhjorte og bl.a. forvildede husdyr (køer, heste og svin) i tusindtal hvert år. For bl.a. at bevar Takahe'erne har man indhegnet et område på 1100 ha med et højt og tæt hegn der er tilsluttet stærkstrøm, så hjorte, katte eller lækatte bliver dræbt, hvis de prøver at forcere det. Om aftenen fortalte Jon Fjeldså fra Zoologisk museum, der var formand for den danske afdeling af ICPB (en international fuglebeskyttelses-organisation). Han havde ikke noget imod vi holdt fugle, og havde heller ikke noget imod vi fik fra naturen, når det blot drejede sig om fugle fra bæredygtige bestande. De gjorde (og gør) en masse for at øge lokalbefolkningens lyst til at bevare flora og fauna, hvorefter de kan tjene til li-vets ophold via turister. På søndagens generalforsamling blev der vedtaget nye vedtægter for landsorganisationen.

For første gang var der Landsudstilling i Herning, og vi havde alle vore volierer dernede, både gulv- og bordvolierer, vi stillede dem selv op om torsdagen og pillede dem ned igen om søndagen. Der var også flere medlemmer som udstillede.

Det var også i 1990 vi startede på at udsende medlemsbladet som postbesørget avis, førhen havde en hel del af medlemmerne (ofte omkring eller over 50%) fået håndomdelt bladet, hvilket havde fungeret meget fint, men som selvfølgelig også havde bevirket at der godt kunne gå nogle dage i mellem den første og den sidste fik bladet. Der ville også kunne være op til 2 dages forskel efter det nye system, men vi havde trukket meget store veksler på mange mennesker, ligesom der var mange kalendere der skulle passe sammen for at få bladet fordelt til de som skulle dele den videre. Da prisen ikke ville blive højere, samtidig med at vi ville kunne udveksle blade med mange flere foreninger fra det ganske land.

Medlemsmøder

Den 6/2

havde vi besøg af dyrlæge Erik Madsen som fortalte en masse omkring fuglesygdomme, og han er en af de dyrlæger der satser en stor del af deres tid på behandling af fugle. Der var mødt 40 frem til dette foredrag.

Den 6/3

så vi en film fra Australien, som omhandlede Rosellaer og Ringparakitter og deres liv i naturen. Der var rigtig mange gode optagelser, som alle kunne glæde sig over, det eneste minus ved den slags film er at de er med engelsk tale, som der er mange der ikke kan følge med i. Der var 37 med til dette møde.

Der var mødt 30 frem den 3/4 til en lille quiz. De fremmødte blev fordelt på 6 hold og gik i gang med opgaverne der var "lånt" fra det blad som det daværende Køge Bugts Fuglevenner udsendte, spørgsmålene var beregnet på at besvare derhjemme hvor der evt. var lidt litteratur til rådighed. Det gik nu fint alligevel og 2 hold sluttede lige, så der måtte et tillægsspørgsmål til før holdet der bestod af Torben, Frede, Svend og Sigurd kunne trække sig sejrrige tilbage, hver med en kalender.

Den 15/5

havde vi besøg af Bruno Bach fra Skjern, som fortalte om sit fuglehold, der mest bestod af de små afrikanske pragtfinker. Han fortalte om hvordan han gjorde og spurgte til hvordan vi gjorde, dette gav ind i mellem nogen diskussion, tværs over bordene mellem de 20 fremmødte.

Den 7/8

var der udstillingsmøde, og der var mødt 23 frem som hørte hvad Torben på udstillingsudvalgets vegne, fremlagde af planer for den kommende udstilling. Mens kaffen blev drukket gik snakken og Jørgen fik solgt et amerikansk lotteri. Præmierne var de bøger om vitaminer m.v. vi havde fået af Avifauna året før.

Den 4/9

havde vi besøg af Verner Jespersen fra Them, som fortalte om Conurer og deres adfærd som volierefugle, hvor de ikke larmer mere end australske parakitter. De er glade for masser af grønt samt frugt, i stedet for solsikke brugte han saflor, der ikke skulle fede slet så meget, desuden giver det beskæftigelse, idet der skal 3-5 kerner til for at opveje 1 solsikkekerne. Efter kaffen viste Verner de 28 fremmødte en del billeder fra forskellige voliereanlæg, taget rundt omkring i landet.

Lørdag den 3/11

var der mødt 31 op i Mejrup Sognegård til Fuglefest. Bestyrelsen stod for festen, men i praksis var det Birrit og Torben Sloth der stod for det. Aftenen startede med præmieoverrækkelse til de præmietagere der var mødt frem. Derefter var der spisningen, med efterfølgende dans. (Under spisningen slog Jørgen Jensen pludselig på sit glas, og da der var blevet ro spurgte han "om der var stemning for en lignende fest næste år?" Det var der. Jørgen spurgte videre "om vi så ikke skulle vælge to par til at forestå dette, sådan at bestyrelsen ikke skulle have noget med festen at gøre. Ja nu kan I lige tænke over det" sluttede han og satte sig ned i ca 30 sekunder, så rejste han sig igen "nå, hår i tænkt, ja så tøwes a, at det ska væ'r Hanne og Jens Byskov samt Hanne og Michael Lisbygd, æ der nogen der hår nøj imue' det". Det var der ikke, og sådan startede traditionen med, at de der står for festen vælger de der må tage over året efter.

Den 13/11

havde vi besøg af Jan U. Nielsen der er dyrepasser i Givskud Løvepark, og bl.a. har med fuglene at gøre. Der bliver bl.a. placeret en del konfiskerede fugle dernede, hvilket han ikke var alt for begejstret for, især ikke da en stor del af de konfiskerede fugle kunne være lovligt indførte, det drejede sig blot om at udfylde nogle skemaer.Han fortalte desuden en del om det foder de bruger til fuglene, redekasser m.v. Der var mødt 39 op denne aften og i kaffepausen delte JørgenJensen nogle af de sidste præmier ud.

Den 11/12

var der mødt 51 frem til det årlige julebanko, selv om der var fodbold i fjernsynet. Ifølge referatet var der en hel del af præmierne, som skulle til Thyholm, endda i en bil. Der blev spået at broen nok ville lide overlast ved dette, med en efterfølgende reparation til følge. (Nu mens dette skrives meddeles det hver anden dag i radioen at broen er spærret hver anden nat grundet reparation, men hvorvidt det skyldes vores bankospil i 1990 ved jeg ikke).

Volierevandringer

Den 18/2

var vi på besøg i Holstebro hos Frits Johansen, Gunnar Kristensen og Karl Eigil Vandborg. Det var "dejligt lunt" i vejret hvilket bekom de 30 deltagere fint, men det bevirkede også at fuglene var begyndt at få forårsfornemmelser. Da der jo nemt kan komme lave temperaturer længere hen på vinteren, havde de godt måttet vente lidt med det "pjat". Hos Frits blev vi modtaget af gåsen "Fjumse", som afleverede blå mærker til alle der kom for tæt på (eller ikke var hurtige nok til at flytte sig). Efterfølgende bænkede vi os inde ved Ingelis og fik kaffe med brød, og Frits fandt vist også øl og vand frem.

Den 25/3

var der fint vejr, og vi mødtes på Thyholm hos Jens Jørgen Kristensen, derfra gik turen om til Karen og KajBorgholm, som havde udvidet lidt siden vi var der sidst. Turen sluttede hos Vagn Ottesen der var ved at omlægge til lorier. Efter at fuglene var beset, satte vi os ind til Berit's veldækkede kaffebord. Der var 31 med som havde nogle hyggelige timer sammen denne søndag formiddag.

Den 20/5

var der 28 som mødtes kl. 9 hos Else og Ole Andersen i Borbjerg, turen fortsatte op til mig og videre til Mejrup, hvor vi først besøgte Martin Markmann, inden vi sluttede af hos Torben Sloth. Efter at fugleholdet var studeret bænkede vi os på terrassen med kaffe og rundstykker og der var et par stykker som begyndte at se lidt trætte ud. Det var nemlig "fuglenes dag", så Frits Johansen og Finn Lysgaard havde først været på Hjerl Hede fra kl. 5 om morgenen for at se på fugle.

Den 23/9

gik turen til Lemvig, hvor 35 mødte op hos Jens Andersen kl. 9. Snakken gik snart så lystigt, at det var svært at komme videre, det gjorde vi nu og næste stop var hos Bent Kaalund og derefter hos Bent Hedegaard. Nu gik turen til Ramme, hvor vi besøgte Jens Byskov, her blev vi først anbragt inde omkring Hannes kaffebord, inden vi fik lov til at bese fugleholdet. Både her og de øvrige steder sad der mange gode fugle, med en hel del unger, hvoraf mange kom med på udstillingen.

Udflugter

Lørdag den 5. maj

var 44 deltagere i Walsrode, turen derned gik fint indtil vi skulle have morgenkaffe, for da manglede vi under ½ times kørsel inden vi var dernede. Vi havde planlagt denne tur til et tidspunkt tidligt på året, men det år var der næsten hedebølge allerede først i maj, og så er det faktisk ret anstrengende at gå dernede i alt for mange timer. Der var som sædvanlig rent og pænt og de var godt i gang med det nye traneanlæg, men det var altså ikke åbnet endnu. Hjemturen forløb også fint. (der er dog lige en lille oplevelse jeg vil tillade mig at nævne her, "æ Barber" var med og i det varme vejr, havde han og kammersjukken sørget for at holde væskebalancen på et passende niveau, og de sad lige bag ved mig i bussen. De havde også spist inde i parken, så "æ Barber" havde ikke fået spist sin madpakke. Dagen i forvejen havde han været inde hos Favoritten (en smørrebrødsforretning der lå i Nørregade i Holstebro), for at købe et par gode stykker mad, der var bl.a. et med rødspættefilet og masser af remoulade. Nu havde det ligget en hel dag i tropisk varme i en meget lille taske, som han havde med, så da han på hjemvejen blev lidt sulten var det en meget fladfisk han skulle i gang med, det "grisede" lidt på fingrene og servietten slog ikke til, men det gjorde buksebagen. Nu skulle fisken skylles ned og de to kumpaner fik fat på et par dåseøl. "æ Barber" tabte sin øl og jeg vendte mig om og bad ham lige vente lidt med at åbne den. Han sagde "jow", og jeg nåede lige at sætte mig til rette igen før der lød et smæld, og en sky af øl stod hen over mig, og videre om i håret på Hanne Lisbygd der sad foran mig. Hun vendte sig om og skulle vist lige til at komme med en klarmelding, da hun begyndte at grine og så skulle jeg også have mig vendt om, sikke et syn, "æ Barber" ville ikke lade det gode øl gå til spille, så han havde lynhurtigt sat dåsen for munden, men kunne ikke nå at synke lige så hurtigt som øllet flød, så han havde nogle meget store basunkinder. Både på udturen og inden han faldt i søvn på hjemvejen, fortalte han malende om tiden efter 2. verdenskrig hvor han havde været udstationeret som vagtsoldat ved Itzehoe).

Den 25/8

var vi på udflugt til Nordjylland. Vi var 39 som først var en tur inde hos Calle, hvor der var meget at se på, og der kom da også enkelte fugle med ud i bussen. Netop som vi kørte fra Aalborg begyndte det at regne, endda ret kraftigt ind i mellem, så det var lidt træls, men netop som vi kørte ind i Syvsten, kom solen frem og der blev den resten af dagen. Her mødte vi formanden for Frederikshavn Fugleforening Niels Ole Drastrup Olesen, der var vores guide resten af dagen. Første stop var hos Olga og Bjarne Pedersen der havde haven fuld af fugle, lidt småfugle men overvejende en del store papegøjer og parakitter bl.a. amazoner og kakaduer, flere med unger. Efter at have set fugleholdet blev madpakkerne fundet frem og fortæret. Derefter fortsatte vi ud på landet til Karen Margrethe og Leo Gadekjær, her gik der rigtig mange parakitter og papegøjer, bl.a. var der Kappapegøjer og Korthalepapegøjer. Medens vi var her, blev vi budt på en øl eller vand af fugleforeningen. Vi kørte nu ind til Sæby hvor Mogens Hellum havde en kæmpestor voliere der var godt beplantet, og den virkede ikke overbefolket selv om der gik ca 150 småfugle derinde, sammen med et par Blågule Ara. Turen gik nu til Elling, hvor vi besøgte Jørgen Jørgensen. Her var der en fantastisk flot have med vandfald og masser af blomster. I et mindre anlæg gik der Dværgpapegøjer, skiftevis Orangehovedet og Tarantaer. Her blev vi budt på stort kaffebord. Vi kørte nu ud til Tuen hvor vi skulle besøge Ørnereservatet, der havde opvisning sidst på eftermiddagen, her sagde vi farvel til Niels Ole for en vel tilrettelagt tur. Vi var inde og se de store rovfugle, og der var først en mindre opvisning indendøre, hvor vi samtidig fik en orientering om de forskellige rovfugle, samt glimt fra falkejagtens historie. Udenfor var der opvisning med nogle af de store rovfugle, og det gav vist en gib i alle da en Kongeørn, snuppede en kylling som Frants Wenzell kastede op i luften, ca 1 meter over hovederne på os. (Jeg har været deroppe siden, og det hele er nok blevet mere professionelderoppe, og man får ikke slet så meget for sine penge mere, hverken når det gælder show eller information). Turen fortsatte nu ned til et cafeteria/forsamlingshus i Aalbæk hvor vi skulle spise, og det var virkelig god mad med fin betjening, værten stod i døren og bød velkommen, og da vi gik stod personalet og sagde pænt farvel, og så gik turen ellers hjemad. (Lige en lille anekdote der oppe fra startende da vi kom til Aalbæk: Vores chauffør opdagede først skiltet i sidste øjeblik, så vi vendte lige inde på en overfyldt P-plads til et større spisested, hvor en 3-4 tjenere i næste øjeblik stod udenfor døren og så på os med himmelvendte øjne, medens de småbandede over den busfuld idioter der kom uden at have bestilt. De så lykkelige ud da vi kørte ud på vejen igen. Inde i forsamlingshuset blev vi hurtigt bænket og vi var ved at være meget sultne, de fleste af os havde bestilt dagens ret (det var vist hakkebøffer), men nogle, bl.a. formanden havde bestilt noget andet, og de frydede sig over at de fik først, men hævnen var sød. Første portion kartofler og sovs var fortæret da bøfferne kom ind første gang. Vi fik nemlig 2 portioner hver, det gjorde Torben ikke.)

Udstilling

For første gang blev udstillingen afholdt uden for Holstebro, vi var rykket ud til Mejrup Hallen, hvor vi havde en virkelig flot udstilling, der var bl.a. "slæbt en halv skov" ind i hallen, og bl.a. havde spejderne opbygget en stor stand. Det havde regnet en del i de foregående uger, men så blev det godt vejr og mange skulle en tur i haven for at gøre den vinterklar. Det var nok en af grundene til at der "kun" kom 667 gæster indenfor i hallen denne weekend, en anden grund var at den lokale presse ikke havde bragt omtale af udstillingen, men kun de annoncer de fik betaling for. Rent økonomisk gik det dog meget fint.

Præmietagerne blev:AUSTRALSKE PRAGTFINKER(4 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/1,1 Spidshalet Bæltefinke m. 6 unger + Ærespræmie/1,1 Rødhovedet Papegøjeama-dine m. 6 unger; Jørgen Jensen 1. præmie/1,1 Diamantfinke m. 3 unger; Kristian Saugbjerg Andersen 2. præmie/1,1 Diamantfinke m. 3 unger; TROPEFUGLE(7 numre) Jørgen Møller Hansen Vandrepokal/1,1 Patagonisk Bjergfinke m. 1 unge; Kim Nielsen Ærespræmie/5 unger af Purpur Glansstær; Knud Erik Krøjgaard 1. præmie/3 unger af Alm. Solfugl; Jørgen Jensen 2. præmie/1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke m. 10 unger; Kirstine Buchholz 1. roset/Hart laubsisken. DVÆRGPAPEGØJER & SPURVEPAPEGØJER(11 numre): Poul Poulsen Vandre pokal/11 unger af Sodbrunhovedet; Jens Jørgen Kristensen Ærespræmie/1,1 Sorthovedet m. 5 unger; Sigrid Krøjgaard 1. præmie/1,1 Lessons m. 7 unger; Bruno Pedersen 2.præmie/1,1 Brillespurvepapegøjer m. 4 unger; Poul Erik Jensen 1. roset/1,1 Sorthovedet; Else Nielsen og Jens Bach Sørensen 2. roset/1,1 rødhovedet; GRÆSPARAKITTER(10 numre): Jens Andersen Vandrepokal/1,1 Blåvinget m. 4 unger + 2. præmie/1,1 Rødbrystet m. 9 unger; Søren Andersen Ærespræmie/1,1 Rødbrystet m. 6 unger; Gunnar Kristensen 1. præmie/1,1 Rødskuldret m. 3 unger; Torben Jensen 1. roset/1,1 Rødskuldret AUSTRALSKE PARAKITTER(25 numre) Mo na Poulsen Vandrepokal/1,1 Rødvinget m. 4 unger; Peter Mosekjær Ærespræmie/1,1 Barnardi m. 4 unger; Ingolf Hunskjær 1. præmie/1,1 Adelaide m. 4 unger; Poul Poulsen 2. præmie/5 unger af Mangefarvet; Sigrid Krøjgaard Diplom/1,1 Sangparakit m. 7 unger; Jørgen Jensen Diplom/7 unger af Prinsesseparakitter; Jens Byskov 1. roset/1,1 Barnardi; Poul Erik Jensen 2. roset/1,1 Australsk Kongeparakit; LORIER(9 numre): Stener Hvam Ærespræmie/4 unger af Bjerglori + 1. præmie/1 unge af Gulstreget Lori; Torben Sloth 2. præmie/1 unge af Kapucinlori; Vagn Ottesen 1. roset/1,1 Gulrygget Lori; Knud Erik Krøjgaard 2. roset/1,1 Goldies Lori; PARAKITTER & PAPEGØJER(10 numre): Kaj Borgholm Vandrepokal/4 unger af Pavua Kilehaleparakit + Ærespræmie/1,1 Jenday m. 2 unger; Jens Jørgen Kristensen 1. præmie/1,1 Katharina m. 1 unge; Svend Erik Nielsen 2. præmie/4 unger af Afrikansk Alexander; Poul Erik Jensen 1. roset/1,1 Senegalpapegøje; Kristian Saugbjerg Andersen 2. roset/1,1 Nanday; DUER & VAGTLER(11 numre): Sigrid Krøjgaard Vandrepokal/10 kyllinger af Kinesisk Dværgvagtel; Kristian Saugbjerg Andersen Ærespræmie/2 unger af Ørepletdue + 1. præmie/2 unger af Mørk Rustdue + 2. præmie/1 unge af Picuidue; Rikke Andersen 1. roset/1,1 Hvid Skog gerdue;UNDULATER(7 numre) Carl Anker Houlind Vandrepokal/1,0 Lysegrøn + Ærespræ mie/1,0 Grågrøn + 1. præmie/1,0 Opaline isabel grå + 2. præmie/1,0 Isabel himelblå; FARVE KANARIER(18 numre): Hans Kjeldsen Ærespræmie/Rød intensiv + 2. præmie/Rød intensiv; Frede Kjeldsen 1. præmie/1,0 Gulgrøn + 1. roset/1,0 Gul lipokrom; Asta Overby Nielsen Diplom/Gulgrøn + 2. roset/1,0 Kobber; FIGURKANARIER(25 numre): Frede Kjeldsen Vandre pokal/0,1 Gloster consort + Ærespræmie/0,1 gloster corona + 1. præmie/0,1 Gloster corona + 2. præmie/0,1 Gloster consort + 2 Diplomer for 2 stk 0,1 Gloster consort; Henry Madsen Diplom/Border fancy; ZEBRAFINKER(18 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandre pokal/0,1 hvid m. tegning + Ærespræmie/Grå + 1. præmie/0,1 Grå Lysrygget + 2. præmie/ Lysbrystet + Diplom/Grå + 1. roset/Grå + 2. roset/1,0 Hvid.

SKUETS BEDSTE NUMMER + VANDREPOKAL FOR BEDSTE OPDRÆT I TROPE-FUGLE: Jørgen Møller Hansen 1,1 Patagonisk Bjergfinke m. 1 unge. BEDSTE OPDRÆT I STORE PAPEGØJER & PARAKITTER: Mona Poulsen 1,1 Rødvinget Parakit m. 4 unger. BEDSTE NUMMER I KONDITIONSKLASSERNE: Vagn Ottesen 1,1 Gulrygget Lori.

Udstillingens Dommere: Uffe Thestrup, Egon Westergaard, Henning H. Jacobsen, Per Madsen, Anton Dam Nielsen, Ronald Hvam, Marianne Christensen

og Erling Mikkelsen.

Åbent Hus

efter udstillingen afholdtes den 20/10 fra kl. 13-17 hos Vagn Ottesen Lyngs; Poul Poulsen, Humlum; Jens Andersen, Lemvig; Knud Jepsen, Hvam Mejeriby og Karl Eigil Vandborg, Holstebro, og der var et rimelig pænt besøgt arrangement.

Nordjysk udstilling

blev afviklet den 17-18/11 i Aalborg. Vi deltog med 12 numre, som dog gav knap så mange præmier som de foregående år. Frede Kjeldsen 1. vinder + Nordjysk Vandrepokal/Gloster Kanarie; Kim Nielsen 2. vinder/5 unger af Purpur Glansstær.

Landsudstilling

8 af foreningens medlemmer deltog med 22 numre i Herning i dagene 30/11-2/12. Det drejede sig om følgende: Poul Poulsen, Kaj Borgholm, Kim Nielsen, Peter Mosekjær, Stener Hvam, Jens Andersen, Frede Kjeldsen og Kristian Saugbjerg Andersen. Der var Guldmedalje til Jens Andersen for Blåvinget Græsparakit. Frede Kjeldsen fil Guldmedalje for en Gloster consort og Sølvmedalje for en Gloster corona.

Gæsteudstillinger

Den 13-14/1

havde vi en bemandet stand med på kaninudstillingen i Ulfborg. Der var 4 volierer med fugle, og desuden havde Jørgen Jensen en frit flyvende Rosella med nede i Ulfborghallen, den kom dog med hjem igen.

Den 3-4/3

havde vi en stand med på kaninudstillingen i Gimsing. (Vi var også dernede i 1992, men det var vist i 1990, at Jørgen og jeg selv var så uheldige, at lukke en afTorbens Kapuzinlorier ud, ved nedtagningen af udstillingen,, samtidig blev en stor dør, lige bag volieren lukket op. Fuglen røg ud i det fri og forsvandt i nogle høje træer på den modsatte side af vejen. Vi fik ikke fat på den og hang noget med skuffen da vi kom over til Torben med kun 1 fugl).

1991

- vi fik nye gulvvolierer og eget trykkeri

På Generalforsamlingen var der mødt 35 frem, og Torben kunne i sin beretning fortælle at vi året før havde haft et gennemsnit på 33 til mødeaftnerne, og på medlemssiden havde der i øvrigt været en tilgang på 27 nye medlemmer. Knud Erik fremlagde regnskabet der fremviste et overskud på 2481 kr, hvoraf de 5521 kr stammede fra udstillingen. Han foreslog uændret kontingent, samt uændret bidrag til bestyrelsesmedlemmers deltagelse på kongressen. Jens Andersen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant.

Vi var repræsenteret med 3 mand til mødet i det Nordjyske Samarbejde de, 23/2, hvor det fremover ville blive muligt selv at pynte sine bure med medbragte grene. På udstillingen i 1990 i Stadionhallen, havde der været ca 700 besøgende. Om søndagen kunne der måske have været lidt flere, hvis Aab ikke havde spillet hjemmekamp. Det var næsten umuligt at komme i nærheden af hallen da vi kom derop søndag eftermiddag. Bl.a fylder OB-vogne og andet udstyr fra 3 TV stationer en hel del. Skive Fugleforening meldte sig i øvrigt ud af samarbejdet på dette møde, da ingen af deres medlemmer ønskede at udstille på Nordjysk Udstilling.

Den 16-17/3

deltog 4 mand i Kongressen, hvor først Dyrlæge Niels Wøldicke fortalte om kønstestning m.v., han brød sig bestemt ikke om at man foretog kønstestning uden bedøvelse, og slet ikke at det skete ved store arrangementer med mange fugle, udenfor dyreklinikker, dette grundet faren for spredning af fuglesygdomme. (Dette havde/ har han jo nok ikke helt uret i). Efter overrækkelse af Diplomer for Danske Førsteopdræt, fortalte Povl Jørgensen om Papegøjekonferencen på Teneriffa i sept. 90. Han gennemgik bl.a. nogle af de 24 foredrag der havde været på konferencen. Om aftenen fortalte Hans Claessen fra Baden-Baden. Han fortalte først om foder til lorier, især om produkter fra det firma han var ansat i. Derefter gennemgik han Carduelis-slægten (Siskner/irisker) med billeder og forskellige oplysninger.

Året gik ellers med at planlægge 3-4 udflugter (hvoraf de to blev aflyst. Den ene skulle have gået til Køge samt Københavns ZOO, men tidspunktet sidst i april var dårlig valgt, da ynglesæsonen var gået i gang, sådan at ingen ønskede besøg. Den anden udflugt var i samarbejde med Fugleforeningen for Thy og Mors, som havde taget initiativ til turen, hvis afvikling var overladt mere eller mindre til et rejseselskab. Det var en to dages tur til Walsrode, som var meget billig, men dagen før deltagerne skulle afsted meddelte rejseselskabet, at de ikke kunne få hotelværelser, så turen måtte aflyses. Thy og Mors foreningen rodede lidt i sagen og det vist noget med, at de skulle give mere for hotelværelserne, end de havde beregnet), mødeaftner, udstilling m.v. og så forsøgte vi at afholde et stormøde, lørdag den 9/3. På dette møde skulle der først have været vist hvordan og hvorfor bedømmelserne af vore fugle er som de er. 3 dommere (Gunni Nielsen, Jørgen Møller Hansen og Holger Helbo) ville medvirke ved dette arrangement, efter en kaffepause skulle Adjunkt Erik Sønder der er biolog der også var ornitolog fortælle om træk- og livsbetingelser for især nordiske og mellemeuropæiske fugle. Herefter skulle der være spisning, og om aftenen skulle Gunni Nielsen fra Systofte vise sit berømte foderkøkken og fortælle om sine erfaringer med det helt rigtige foder til vore volierefugle, erfaringer han havde gjort sig gennem de mere end 60 år, han havde holdt fugle. Mødet skulle have været afholdt i et Klubhus i Naur, men der var desværre kun 19 tilmeldte, og så kunne arrangementet slet ikke hænge sammen rent økonomisk, så det blev aflyst og vi har aldrig senere forsøgt med noget sådan.

Det var også i 1991 at vi med Vagn Ottesen som primus motor fik bygget 25 nye gulvvolierer, de blev fremstillet oppe på Niels og Kaj Borgholms værksted i Hvidbjerg og Kaj gav også en hånd med, det samme gjaldt vist for flere af de lokale fuglefolk fra Thyholm, vi var så nogle stykker der var oppe og hjælpe med til at samle dem. (Det var forøvrigt nær gået galt med det masonit, der blev brugt til bag og sidestykker, det havde jeg købt ude på Domino og det var også betalt, og skulle så blot med hjem, når vi kom så langt i projektet at det skulle bruges. En morgen blev vi alle kaldt i kantinen og fik besked om at firmaet var gået i betalingsstandsning, så vi skulle forlade virksomheden her og nu. Jeg var nede og hente nogle personlige effekter og fik så pludselig øje på foreningens masonit, det blev hurtigt flyttet ud i cykelskuret, men jeg glemte at fortælle det til direktøren, så da jeg hen på eftermiddagen sammen med Jørgen Jensen var ude og hente det, var det vist godt, at jeg ikke havde fået kvitteringen afleveret til kassereren, ellers havde vi nok ikke fået det udleveret).

Omkring den 1/11 købte foreningen egen kopimaskine, det blev anbragt hos redaktøren, der herefter selv kopierede vort medlemsblad. Vi kopierede desuden blad for Loriklubben i et par år. Vi kopierer stadigvæk for Interessegrupperne for Duer og Vagtler, samt for Dommerudvalget. - Kopimaskinen virkede frem til efteråret 97, hvor vi leasede en maskine der var betydelig mere avanceret og som har kopieret dette skrift.

Medlemsmøder

Den 8/1

var der mødt 40 op, som så en film om de australske fødespecialister som Undulat, Jordpapegøje, Svaleparakit, Figenpapegøjer og Uglepapegøje. Derefter orienterede Torben lidt om det kommende års aktiviteter. Under kaffen blev der solgt amerikansk lottteri.

Den 9/4

var der mødt 41 frem. Vi fik først en orientering om hvad der var sket i foreningen og hvad vi havde planlagt fremover. Derefter talte vi om foder, idet forskellige medlemmer kom med indlæg omkring hvilket foder de brugte. Inden kaffen kom på bordet sammen med wienerbrød og amerikansk lotteri, blev der vist en film omhandlende de australske lorier, deres fødesøgning m.v.

Den 14/5

var Henning Pedersen fra Ry på besøg, for at fortælle om hvordan man holder Græsparakitter, samt om hvordan de bør se ud. Han fortalte om deres ynglerytme og hvordan han forbereder ynglesæsonen. Han mente at det var bedst at indkøbe store og kraftige fugle om foråret. Under kaffen blev der solgt amerikansk lotteri til de 37 fremmødte.

Den 6/8

havde vi første møde efter sommerferien og ifølge vore love var det et udstillingsmøde, nu var det sådan at både formanden og næstformanden, stadigvæk holdt ferie så jeg fik lov til at orientere lidt om vore planer for den kommende udstilling - orienteringen blev vist lidt kort, så Torben fulgte det op på det næstfølgende møde. Derefter gik vi i gang med en quiz som Jørgen Møller Hansen havde lavet. Det gav anledning til nogen diskussion tværs over bordene, men det endte med at et hold bestående af Elna Mikkelsen, Sigrid Krøjgaard, Else Nielsen (gift Sørensen), Erik Hansen og Gunnar Kristensen hver 5 kg. frø som var skænket af NATURAL Fuglefrø i Lemvig/v. Bent Hedegaard. Han havde også sponsoreret et par poser spireblanding til det amerikanske lotteri der blev afviklet under kaffen, de øvrige gevinster bestod af chokolade og transportkasser. Vi blev 22 til dette møde, da Frits nåede at komme inden kaffen blev serveret.

Den 3/9

var der mødt 28 frem til kammeratskabsaften, hvor Torben først orienterede lidt om udstillingen, hvorefter der blev uddelt nogle spørgeskemaer, angående ønsker for fremtidige aktiviteter i foreningen. Der blev derefter diskuteret kraftigt tværs over bordene, uden at der dog blev skrevet ret meget ned, men Torben fik dog nogle forslag skrevet ned med ideer til kommende aktiviteter. Der kom et enkelt forslag på bordet angående røg på møderne, og det blev vedtaget at fremover skulle der være røgfrit fra mødet gik i gang til kaffen kom på bordet. (Det er faktisk blevet overholdt, mere eller mindre, bl.a. sørgede Torben altid for at sætte sig tæt ved døren, sådan at han nemt kunne komme ud og "kontrollere om kaffevandet var varmt nok" når han blev smøgtrængende. På det sidste er der vist nogle som er begyndt at glemme det igen).

Den 24/9

var der mødt 30 frem som så en film optaget af Kurt Jensen, Roskilde fra de sjællandske udstillinger i 1990. Derefter blev der orienteret lidt om den kommende udstilling. Aftenen sluttede med kaffe og bankospil, (sådan står der i referatet, så det passer nok, selv om jeg ikke kan huske noget om bankospil på den tid af året).

Den 2/11

var der fuglefest i Idum. Festen var tilrettelagt af Hanne og Jens Byskov samt Hanne og Michael Lisbygd, og der var 48 med, og alle var helt oppe på dupperne hele aftenen, nå ja ialtfald næsten alle. Vi sluttede af med suppe og de fleste af os spiste den, men Vagn blev pludse-lig meget træt og brugte det som hårshampo. (Han sov i alt fald sødeligtmed hovedet placeret lige midt i en halvfyldt tallerken).

Den 12/11

havde vi besøg af Svend Juul Jensen fra Skive som fortalte om sine 40 år med fugle. Han fortalte om mange sjove episoder, men foredraget var nok lige knap så oplysende som vi havde håbet på. Han havde haft mange forskellige fugle gennem årene og vi en masse billeder på meget kort tid af dem. Der var mødt 36 frem som under kaffen kunne deltage i et amerikansk lotteri.

Den 3/12

var der mødt 65 op til bankospillet, det endda selv om redaktøren havde sat forkert dato i bladet, men den rigtige dato stod heldigvis på forsiden. Aftenen startede med at Torben informerede lidt om den kommende landsudstilling, hvorefter han delte præmier ud. Så blev der spillet banko, 10 spil for alle og 3 som udelukkende var for børnene. Under kaffen solgte Jørgen amerikansk lotteri.

Volierevandringer

Den 17/2

var det vinter med sne og kulde, da vi mødtes hos Knud Jepsen i Hvam, efter at fugleholdet var beset, kørte vi videre til Vinderup, hvor vi først var omme ved Frede Kjeldsen for at se Kanarier, derefter kørte vi videre om til Villy Kirkegaard, for at se hvilke fugle han arbejdede med. Turen sluttede i Spejderhuset hvor Villy og Dorrit havde sørget for at der var dækket op med kaffe og brød til de 21 der var med på turen.

Den 5/5

startede vi søndag morgen i Thyborøn hos Herman Nielsen, efter at have set deres fuglehold gik turen til Harboøre, hvor vi først besøgte Inga og Svend Strande, her så vi udover fugle også på nogle af de billeder Svend maler fra Harboøre og Omegn. Turen sluttede hos Ivar Thomsen hvor vi først beså fugleholdet, men det varede ikke længe før kulde og blæst fik de 22 fremmødte fik sig bænket omkring Bentes veldækkede kaffebord.

Den 22/9

regnede det fra morgenen, så nogle få blev nok hjemme. De havde glemt at det "næsten" altid er godt vejr når vi har arrangementer. Således også denne søndag, hvor regnen ophørte da vi kørte ind i Tvis, hvor vi mødtes hos Jørgen Jensen, hvor der både var småfugle og parakitter. Turen fortsatte ind til Holstebro, hvor vi først besøgte Kim Nielsen hvor især de farvestrålende frugt- og insektædere blev beundret, fryserne med opdræt af fårekyllinger og melorme blev også beset. Vi sluttede af hos Karsten Godtkjær, her blev anlægget med parakitter først set efter, inden vi satte os ind til kaffebordene og Monas hjemmebag. Der var 38 med på denne tur.

Udflugter

Lørdag den 2/3 var der grænsetur, og der deltog 47 på turen (heraf 8 børn/juniorer). Der var afgang kl. 630, men vi blev en smule forsinket, da Frits Johansen, der oftest var den første som mødte op, denne lørdag stadig sov de uskyldiges søvn. Frits kunne dog hurtigt komme i kludene, så da vi rundede Skjernvej var han klar. Turen gik først ned til en grænsekiosk, og derefter op til AviFauna, hvor der blev handlet lidt ind. Efter at madpakkerne var indtaget, gik turen op til Papegøjeparken ved Horsens. Det var dog lidt for koldt og blæsende at gå rundt her, så folk trak ret hurtigt om til bussen og vist for første gang i foreningens historie, var vi hjemme i god tid før det var planlagt.

Den 24/8 var det regn- og ruskvejr, da vi startede fra Holstebro, men da vi havde fået morgenkaffen drukket og nærmede os Sydfyn, var vejret blevet meget fin. Vi var først en tur inde i Sydfyns Fugle- og Blomsterpark der netop var startet op. Der var en masser voliere, også med papegøjefugle, men i de fleste gik der svømmefugle, fasaner og duer (de var nemlig blevet foræret en masse af de fugle de havde til deres åbning). Voliererne var indpasset fint i beplantningen og der var masser af plads at udvide på. I parken blev vi mødt af Jesper Bay der var vores guide og han havde en øl/vand med som vi nød til de medbragte klemmer, der blev indtaget ved små borde rundt omkring i den flotte park. Vi kørte nu over Svendborgsund til Tåsinge, hvor vi besøgte Jørgen Knudsen, som havde lidt småfugle og en hel del krumnæb i et større anlæg. Tilbage i Svendborg besøgte vi vores quide der havde småfugle, især vævere i nogle meget flot beplantede volierer. Vi fortsatte om til Hanne Stæhr der driver Stærhs Fuglehandel, her var der masser af fugle, både ude og inde, også i den nye store voliere på 400 m2, som hun havde fået med både småfugle og parakitter og man kunne gå inde i den.

Vi sagde farvel til vores quide og kørte videre mod Brylle, hvor vi skulle besøge Erik Henriksen, der holder de lidt mindre sydamerikanske parakitter i flok, og i flere volierer gik der tinamuer og vagtler på bunden. Erik var blevet jaget på arbejde og selv om han havde sagt, at vi ingen kaffe fik, så havde fruen sat kaffe og kage frem. Det tog lidt tid, så Erik nåede lige at komme hjem og hilse på i 5 minutter, inden vi fortsatte til Frydenlund Fuglepark, hvor vi blev modtaget af Lars Larsen som fortalte om baggrunden for at en gruppe fuglefolk, året før havde købt parken, ligesom han viste rundt i parken hvor der var en del nye anlæg. Sidste stop på turen var et cafeteria ved Vejle, hvor aftensmaden blev indtaget. Det hele gik fint og for anden gang i 1991 var vi hjemme før det fastsatte tidspunkt.

Udstillingen

Fredag den 11/10

startede man med at køre udstillingsmaterialet ned til hallen i Mejrup, det var så heldigt, at hallen blev ledigt et par timer før end beregnet. Der var planlagt start på opstilling kl. 12., men da var burene omtrent stillet op. Der kom flere til for at hjælpe, og efterhånden begyndte folk at tage hjem for at hente fugle, og kl. 1630 var det hele klart. Efter at fuglene var blevet bedømt om lørdagen, blev der lukket op for publikum, og der kom i alt 708 gæster indenfor dørene denne weekend. Om søndagen lukkede udstillingen kl. 17. og kl 1950 sad vi alle bænket i cafeteriet, efter at alt var sat på plads oppe på lageret. Så holdt Torben tale og takkede alle som havde hjulpet til, halinspektøren gav øl, og Knud Erik kunne fortælle, at udstillingen nok skulle løbe rundt, men nok lige med knap så godt et resultat som sidste år. Så fik vi kaffe og "madder", medens Jørgen efter hans egen helt specielle facon fik uddelt de overskydende blomster fra tombolaen til de tilstedeværende.

Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(6 numre): Tove Pedersen Vandre-pokal/1,1 Diamantfinke m. 2 unger + Ærespræmie/1,1 Korthalet Bæltefinke m. 3 unger + 2. præmie/1,1 Spidshalet Bæltefinke m. 4 unger; Henning Madsen 1. præmie/1,1 Ceresastrild m.1 unge; Kristian Saugbjerg Andersen 1.roset/1,1 Diamantfinke; Niels Dunker 2.roset/1,1 Spids-halet Bæltefinke. TROPEFUGLE(14 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/ 4 unger af Trefarvet Glansstær + Ærespræmie/3 unger af Purpur Glansstær + 1. roset/1,1 Blånakket Musefugl; Jør-gen Jensen 1. præmie/1,1 Gråastrild m. 2 unger + 2. roset/1,1 Violbuget Granatastrild; Henning Madsen 2. præmie/1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke m.1 unge. DVÆRGPAPEGØJER & SPURVEPAPEGØJER(10 numre): Bent Hedegaard Vandrepokal/11 unger af Sodbrunhovedet + 1. roset/5 stk Sorthovedet; Jørgen Jensen Ærespræmie/1,1 Lessons m. 6 unger; Jens Jørgen Kristensen 1. præmie/1,1 Sorthovedet m. 4 unger; Ole Andersen 1. roset/1,1 Rødhovedet; Karl Chr. Risum Jensen 2. roset/1,1 Sorthovedet; GRÆSPARAKITTER(9 numre): Jens An-dersen Vandrepokal/8 unger af Rødbrystet + Ærespræmie/ 1,1 Blåvinget m. 5 unger; Søren An-dersen 1. præmie/10 unger af Rødbrystet + 2. roset/1,1 Blåvinget; Michael Lisbygd 2. præmie/ 1,1 Bourkes m. 12 unger; Iben Godtkjær 1. roset/1,1 Rødskuldret. AUSTRALSKE PARA-KITTER(20 numre): Chr. Buus Vandrepokal/1,1 Rødvinget m. 3 unger + Ærespræmie/ 1,1 Prinsesseparakit m. 3 unger; Jens Byskov 1. præmie/1,1 Rock Peplar m. 6 unger; Kurt Have 2. præmie/ 1,1 Barraband m. 4 unger; Else & Jens B. Sørensen Diplom/1,1 Pennant m. 3 unger; Jørgen Jensen 1. roset/1,1 Stanley; Karsten Godtkjær 2. roset/1,1 Rock Peplar. PARA-KITTER/PAPEGØJER(7 numre): Chr. Buus Vandrepokal/1,1 Rødhalet Grå Jago m. 2 unger; Jens Jørgen Kristensen Ærespræmie/3 unger af Patagonisk Klippeparakit; Kaj Borgholm 1. præmie/5 unger af Munkeparakit; Else & Jens Bach Sørensen 1. roset/ 1,1 Gulisset Kile-haleparakit; Kristian Saugbjerg Andersen 2. roset/1,1 Nanday. LORIER & FLAGERMUSPA-PEGØJER(8 numre): Vagn Ottesen Ærespræmie/4 unger af Bjerglori + 2. roset/1,1 Bjerglori; Patrik Sloth 1. roset/1,1 Blåøret Lori. DUER & VAGTLER(9 numre): Kim Nielsen Vandre-pokal/1,1 Kinesisisk Dværgvagtel m. 12 kyllinger; Henning Madsen Ærespræmie/1,1 Bobwhite m. 9 kyllinger; Rikke Andersen 1. præmie/1,1 Hvid Skoggerdue m. 2 unger; Kristian Saug-bjerg Andersen 2. præmie/1,1 Kinesisk Dværgvagtel m. 8 kyllinger + 1. roset/1,1 Harlekinvagtel + 2. roset/1,1 Inkadue. UNDULATER(28 numre): Carl Anker Houlind Vandrepokal/Dansk-broget mørkegrøn + Ærespræmie/Danskbroget mørkegrøn + 1. præmie/1,0 Lysegrøn + 1. roset/ 1,0 Danskbroget grågrøn + 2. roset/1,0 Grågrøn; Kurt Have 2. præmie/0,1 Opaline lysegrøn. FARVEKANARIER(9 numre): Frede Kjeldsen Ærespræmie/1,0 Gul lipokrom + 1. præmie/1,0 Gul lipokrom; Asta Overby Nielsen 1. roset/0,1 Grøn + 2. roset/1,0 Rød intensiv. FIGUR-KANARIER(14 numre): Frede Kjeldsen Vandrepokal/0,1 Gloster consort + Ærespræmie/0,1 Gloster consort + 1. præmie/0,1 Gloster consort + Diplom/0,1 Gloster consort; Henry Madsen 2. præmie/Border fancy. ZEBRA-, MÅGEFINKER & RISFUGLE(18 numre): Svend Overby Vandrepokal/hvid Risfugl + Ærespræmie/creme rødøjet Mågefinke + 1. præmie/hvid Risfugl + 2. præmie/creme Mågefinke + 1. roset/mørkebrun Mågefinke + 2. roset/rødbrun Mågefinke.

SKUETS BEDSTE NUMMER + BEDSTE OPDRÆT I STORE PARAKITTER/PAPEGØJER: Chr. Buus/ 1,1 Rødhalet Grå Jago m. 2 unger. BEDSTE OPDRÆT I TROPEFUGLE: Kim Nielsen/ 4 unger af Trefarvet Glansstær. BEDSTE KONDITIONSNUMMER: Kim Nielsen/ 1,1 Blånakket Musefugl. STIKLINGER(Paraplytræ - 36 numre): Knud Hornstrup Ærespræmie; Else Andersen 1. præmie; Mona Poulsen 2. præmie.

Dommerne ved udstillingen var: Uffe Thestrup, Egon Westergaard, Kjeld Andresen, Per Madsen, Hans Chr. Østergaard, Kjeld Bakken, Chr. Christensen og Gert Eriksen(planter).

Åbent hus

I forbindelse med udstillingen var der den 19/10 åbent for besøg hos Jens Byskov, Bent Hedegaard, Kurt Have, Frede Frederiksen og Svend Overby. Et par af stederne var der endda rigtig mange besøgende.

Nordjysk Udstilling

deltog vi ikke på i 1991

Landsudstillingen

For andet år blev Landsudstillingen afviklet i Herning, og vi havde alt vores udstillingsmateriale minus kulturburene dernede. Der var 14 mand nede og stille dem op, og 15 til at hjælpe med at pille ned og læsse af ude på lageret. 6 medlemmer deltog med fugle, det var Frede Kjeldsen, Kim Nielsen, Bent Hedegaard, Kristian Saugbjerg Andersen, Knud Erik Krøjgaard (Bronze for opdræt af Kapuzinlori) samt Jørgen Jensen (Sølv for Prinsesseparakit i opdræt og Sølv for Stanley i kondition).(I forbindelse med nedtagningen af udstillingen, kan jeg huske at da det skulle læsses op på lageret ude hos Kaj Ramskov, gjorde Lemvig-folkene et stop for lige at give en hånd med. Det fortrød Bent Hedegaard for han kom til at løfte langt de fleste af voliererammerne op på loftet, han fik vist nok også splinter i fingrene, og var godt træt, og armene kunne omtrent nå jorden, da vi var færdige).

Gæsteudstillinger

Den 2-3/11

havde vi en 2 volierer med på fjerkræudstillingen i Bækmarksbro.

Den 23-24/11

var der 2 volierer med på fællesudstillingen for høns, duer og kaniner i Birkelundsskolens hal i Holstebro.

 

1992 - 17/5 - 1997

1992 - sommerudflugten gik til Køge

For bestyrelsen gik året med planlægning af mødeaftner, 2 udflugter, vi havde besøg af et par foreninger, deltog på kongressen, var til møde i det nordjyske samarbejde, der var gæsteudstillinger, og sammen med udstillingsudvalget, blev der brugt mange timer på udstillingen.

Den 4/2 blev årets Generalforsamling afviklet, den startede med at vælge Henning Christensen til dirigent. Efter at Torben havde fortalt om hvilke aktiviteter der havde fundet sted i det foregående år, bl.a. fremstilling af 25 nye gulvvolierer samt indkøb af kopimaskine, blev hans beretning godkendt uden kommentarer. Derefter fremlagde Knud Erik regnskabet, der viste at udstillingen havde givet et overskud på 3724 kr, medens der for året totalt var et underskud på 4335 kr. Set i lyset af at der var brugt 9465 kr til udstillingsmateriale og 8335 til indkøb af kopimaskine, så det jo rimeligt ud og der var da også kun et enkelt spørgsmål før regnskabet blev godkendt. Der var stillet forslag om ændring af udstillingsreglementet, et der drejede sig om Undulaterne, der fremover blev opdelt i 5 grupper, nemlig voksne hanner, voksne hunner, unge hanner og unge hunner (alt af eget opdræt) samt indkøbte fugle eller fugle uden ring. Dette blev vedtaget. Et andet forslag som også blev vedtaget gjaldt alle øvrige grupper. Førhen havde været nok med 4 præmieværdige numre i Opdræt og 2 i kon-ditionsklassen, så var alle præmier ude. Dette blev nu ændret således, at 1 nummer i Opdrætsklassen kunne udløse Vandrepokalen, der skulle 3 til før det kunne udløse Ærespræmie, 5 til 1. præmie og 7 numre for 2. præmie. Desuden kunne der falde diplomer hvis der var mange numre, det første faldt på nummer 11, og derefter 1 for hver følgende 5 numre. I Konditionsklasserne kunne 1 nummer udløse 1. roset, medens der skulle minimum 3 numre til at udløse 2. roset. Der blev vedtaget uændret kontingent, ligesom det blev vedtaget at betale de faktiske udgifter for bestyrelsens deltagelse i kongressen (dog ikke lommepenge). Jens Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen, og Jens Byskov blev ny suppleant. Der var 38 fremmødte.

Der var 6 mand til Nordjysk Fællesmøde den 22/2, som fik oplyst at dette års udgave af Nordjysk Udstilling, desværre vil blive afviklet allerede i den første weekend af oktober, på grund af de mange arrangementer der er i forbindelse med Aalborgs byjubilæum. Der var forslag fra Frederikshavn om et øget samarbejde, mere i retning af et regionssamarbejde.
Den 14-15/3 var der 3 mand afsted til Kongres. Første punkt var en diskussion omkring de tiltag, der havde været i vildtforvaltningsrådet, om forslag til en ny jagtlov, der ville have bevirket at mange af de fugle, der findes i Europa og som har været en del af fugleholdet siden arilds tid, ikke længere måtte holdes. Der var mødt to politikere Ole Løvig Simonsen (S) og Jens Jørgensen (C), som dog kunne oplyse, at de fleste af disse meget vidtgående forslag var taget af bordet. Der var visse regler som skulle overholdes, og man skulle have tilladelse til at holde en hel del af dem, især for rovfugle var der visse restriktioner, men ikke mere end man kan leve med. Efter at der var overrakt diplomer for Danske Førsteopdræt, fortalte Flemming Nielsen bl.a. om maskinudrugning og håndopmadning af fugle som han ikke mente var noget man burde  bruge i større stil, da det på længere sigt kan give problemer. Derefter fortalte han noget om forsøg på koloniopdræt af fugle. Om aftenen var fortalte TV-jounalisten Mogens Berent om hvad man skal gøre for at komme frem i medierne. (Det skulle senere vise sig at blive det dyreste indlæg, der nogensinde har været holdt på Danske Fugleforeningers Kongresser, men det er en helt anden historie). Om søndagen var der Generalforsamling og her var der nogle gevaldige debatter, inden beretninger og regnskab var godkendt. A-bidraget blev hævet fra 14 kr til 20 kr pr medlem, samtidig var der næsten en euforisk stemning på generalforsamlingen (et følge af Mogens Berents indlæg aftenen før), der gjorde at det blev vedtaget at der skulle indbetales et ekstra A-bidrag på 20 kr pr medlem, til en imagekampagne.
I forbindelse med at foreningen fyldte 15 år den 17. maj, blev majnummeret af bladet udvidet til omtrent det dobbelte, samtidig blev der lavet et tillæg, mest om foder, som blev sendt både til medlemmer og dem vi byttede blade med (dette tillæg sendes fortsat til nye medlemmer, men skal snart revideres, jeg  kan i øvrigt huske  at dette blad  +  tillæg tog noget længere tid end beregnet. Det blev også lidt større, så det sidste blev skrevet efter at jeg kom hjem fra arbejde, samme dag bladet skulle samles, og så gik kopimaskinen i stykker, da bladudvalget kom måtte der en stafet over til Torben som smuttede ud på Jydsk Telefon og fik det sidste klaret).
Søndag den 31/5 tog Torben og jeg tog imod ca 30 medlemmer fra Hobro Fugleforening. De besøgte Jørgen Jensen, Vagn Ottesen (hvor madpakken blev nydt til en lille forfriskning, som vi gav), Kaj Borgholm, Bent Hedegaard og Chr. Buus hvor Jonni serverede kaffe. En af Hobro folkene manglede en græsparakit, en sådan havde Martin Markmann i overskud, så der blev lynhurtigt lagt et ekstra besøg ind. Selv om det var midt i yngletiden blev vi vel modtaget alle steder. 
Lørdag den 22/8 tog Jørgen og jeg imod en lille flok nede fra Fåborg Fugleforening, de var 18 i en 18 personers bus, så vi kørte foran. Først gik turen til Thyholm hvor vi besøgte Vagn Ottesen, da de havde set sig mæt på lorierne gik turen ned til Karen og Kaj Borgholm, hvor der blev set på fugle inden madpakkerne blev fundet frem, ligesom foreningen bød på en øl eller vand. (Nu var det vist godt at det var Jørgen der kørte, for jeg blev bænket sammen med nogle der havde snaps med, og vi fik lige et par stykker eller fire). Vi kørte nu søndenfjords til Lemvig, hvor vi først besøgte Bent Hedegaard og derefter om til Chr. Buus. Efter at fugleholdet var beset serverede Jonni kaffe. Vi kørte nu til Holstebro, hvor vi besøgte Kim Nielsen. Her blev det bestemt at vi lige skulle forbi Tvis, for at se Jørgens fugle, det var jo næsten på vejen. Så kom Jørgen da også af med Kongealexanderne, de var vist nok de dummeste fugle han nogensinde havde haft, en ting var at de åd lidt træværk, hvis de kunne komme til det, men de kunne ikke finde ud af flyvehullet, og smed han dem ud i volieren, så kunne de ikke finde ind igen).

Medlemsmøder
Den 9/1 var der mødt 41 op for at høre Per Ehlers Klug fra Skive fortælle om sit fuglehold, der bestod af lorier, flagermuspapegøjer, manakiner, pittaer og lidt pragtfinker. Fuglene gik i volierer i den 100 m2 store vinterhave. Han fortalte om hvordan det er forældre og ældre søskende, som lærer unge flagermuspapegøjer hvordan de skal hænge med hovedet nedad og sove, ofte på en noget hårdhændet facon. Han brugte trøsket træ som bundlag i kasserne, da dette skulle virke som en slags "trækpapir".
Den 10/3 var der mødt 33 op for at høre Lars Larsen fra Brenderup på Fyn, fortælle om Ædelparakitter, deres liv og levned i naturen, deres udvikling, udbredelsesområde m.v., desuden fortalte han en hel del om hvordan han selv holder dem, hvor han bl.a. har holdt Skægparakitter i flok også under opdræt, og det ville han forsøge med andre arter. Han ringmærkede aldrig sine fugle og gik heller ikke ind i voliererne til dem for ikke at forstyrre. Efter foredraget havde han lavet en quiz over de emner der var berørt i løbet af aftenen. Under kaffen solgte Jørgen amerikansk lotteri.
Den 7/4 havde vi besøg af Holger Helbo der fortalte om australske- og afrikanske Pragtfinker. Han fortalte noget om at man bør købe en flok, idet mange af fuglene har så stor et udbredelsesområde, at den næste import måske kommer fra en anden egn, hvor fuglene yngler på en anden årstid end de man har i forvejen, så de opnår aldrig samme ynglerytme, og det kan endda være at de "snakker" forskellige dialekter, så de mere eller mindre ikke kan kommunikere sammen. Holger fortalte endvidere at australierne jo generel er nemmere at opdrætte end afrikanerne, ligesom han gjorde det klart, at han ikke var særlig begejstret for de mange mutationer af Gouldsamadiner. Der var mødt 39 frem denne aften, som under kaffen kunne deltage i et amerikansk lotteri om redekasser og knækbrød (jo I læste rigtigt, Jørgen havde købt knækbrød, og der vist en enkelt som knurrede lidt).
Den 5/5 havde vi besøg af Povl Jørgensen, Haslev, som fortalte om papegøjer og parakitter, mest de som har været i hans nærhed, både fra forældrenes fuglehold, her havde der bl.a. været opdræt af vildtfangede Blå Rosella, men mest fra hans eget fuglehold. Hen på aftenen blev der også talt lidt om den nye dyreværnslov. Der var mødt 38 interesserede frem denne aften. 

Tirsdag den 4/8
var der udstillingsmøde, hvor Torben fremlagde planerne for den kommende udstilling, ligesom han opfordrede til at tilmelde til Nordjysk Udstilling. Herefter var der en lille quiz som blev vundet af holdet der bestod af Svend Overby, Kaj Borgholm, Elna Mikkelsen, Jens Bach Sørensen og Niels Iversen. De fik overrakt 5 kg parakitblanding fra Chr. Pedersen, som var sponsoreret af frøhandleren fra Thyholm Jens Jørgen Kristensen. Der var 22 deltagere.

Den 1/9 var der mødt 31 frem, som blev budt velkommen af Jørgen Jensen der opfordrede til at tilmelde fugle og planter, samt bad om hjælp til opstillingen. Derefter fik Jørgen Møller Hansen ordet, han forsøgte først at provokere en diskussion frem omkring vores hobby, men vestjyder er jo ikke nemme at få op på barikaderne. Derfor gik han over til at fortælle om foder til fugle, bl.a. om at vi fodrede forkert, sådan at vore fugle er nogenlunde lige "fede" året rundt. Inden kaffen blev der informeret om de nye optællingsskemaer.

Den 22/9 var der film på programmet, men først blev der lige talt lidt om den kommende udstilling, ligesom de sidste tilmeldingsblanketter blev afleveret. Derefter så de 33 fremmødte to film, en fra turen til Frederikshavn og Ørnereservatet i 1990, samt en fra Sjællandsturen.

Den 3/11 fortalte Anton Dam Nielsen om Undulater. Mødet startede med at der blev udleveret en tipskupon til samtlige fremmødte, med spørgsmål om Undulater og foder. Efter at tipskuponerne var samlet ind, fortalte Anton en hel del om de forskellige typer, farver m.v., blev vi delt op i grupper, nogle skulle sætte nogle lutinoer i rangorden, en anden gruppe skulle lave en korrekt sammenparring af 3 par lysegrønne Undulater. Resten blev delt op i tre hold som skulle tage stilling til nogle spørgsmål, det var så meningen at svarene skulle bringes i medlemsbladet. Det gjorde de nu kun delvis, idet kun bestyrelsen besvarede deres, de andre svar fremkom aldrig. Medens vi fik alt dette overstået havde Bodil Dam Nielsen rettet de før omtale tipskuponer, og der var chokolade for de bedste besvarelser. En stor æske til Annegrethe Mortensen for 11 rigtige ud af 13, og lidt mindre æsker til Hans Kjeldsen og Svend Overby for 9 rigtige, samt en til Jesper Kristensen fra Thyholm, som var langt den yngste af de der havde 8 rigtige. Under kaffen solgte Jørgen et amerikansk lotteri over overskydende frø fra udstillingen. Det blev ret sent inden de sidste af de 32 fremmødte tog afsted.
Lørdag den 7/11 var der fuglefest i Lyngs Forsamlingshus, arrangeret af Karen og Kaj Borgholm samt Else og Jens Bach Sørensen. Torben uddelte præmier fra udstillingen, og så gik vi ellers i gang med de fyldte fade samt en lille smule flydende. Efter spisningen kunne de 36 fremmødte danse indtil der blev serveret natmad kl. 01. (Jeg tror i øvrigt nok, at det er det den eneste fuglefest, vi har fået klager over, ja jeg kan ikke huske det, men i et efterfølgende blad er det nævnt, at Bent Hedegaard, var utilfreds med at maden blev taget for hurtigt af bordet, han nåede aldrig længere end til tarteletterne - han nåede vist 8).
Den 8/12 mødte der 75 mødt frem til juleafslutningen hvor der blev spillet 10 bankospil om nogle ret fine gevinster plus 3 gratis børnespil. (Ifølge referatet var Bent Hedegaard igen uheldig, han havde vist købt rigelig med plader og fik råbt banko lidt i utide). Efter bankospillet blev de sidste præmierfra udstillingen uddelt, ligesom der blev uddelt præmier fra landsudstillingen. Aftenen sluttede med kaffe og amerikansk lotteri.

Volierevandringer
Den 23/2 gjaldt det Thyholm, hvor vi først besøgte Else og Jens Bach Sørensen der havde omdannet en del af garagen til fuglehus, derfra kørte vi ud på Jegindø, hvor Hanne Pedersen og Erik Sloth havde deres fugle i indendørs volierer. Erik brugte en stor del af fritiden på at passe sine mink, så det var ikke blevet til udendørs volierer endnu. Turen sluttede i Floulev hos Karen og Jens Jørgen Kristensen der havde fugle i flere afdelinger, bl.a. oppe i det gamle karlekammer på staldloftet. Efter at fuglene var beset blev alle 32 bænket om bordene inde hos Karen der havde lavet kaffe og hentet rundstykker, og så gik snakken livligt.
Den 26/4 gik turen til Aulum-området, vi startede ude hos Svend Overby, der gjorde i småfugle samt i høns og ænder. Herfra kørte vi ud til  Knud Erik  Krøjgaard, hvor  der især blev studeret lorier, der var nogle som mente at de Gulryggede "sang" lovlig højt. Turen gik tilbage til Aulum, hvor vi først besøgte Tage Duesberg, her så vi parakitter og tinamuer, og netop som en ordentlig byge trak hen over byen, blev vi budt ind på den overdækkede terrasse til en lille forfriskning. Turen sluttede omme hos Sigrid Krøjgaard, hvor vi først så fugle inden vi blev budt ind til stort kaffebord. Sigrid havde vist regnet med at de fleste af foreningens medlemmer ville møde, det havde hun i hvert fald indkøbt rundstykker efter, så da vi kun var 25, blev fadene sendt rundt et par ekstra gange.
Lørdag den 20/6 forsøgte vi at kombinere en volierevandring med en grillaften. Vi mødtes hos Chr. Buus, hvorefter vi besøgte Bent Hedegaard og Bent Kaalund. Da vi kom tilbage til Buus var der blevet tændt op under de opstillede grillovne. Vi var ca 35 som hyggede os i et par timer, men så blev det skyet og måske var der  også lidt havgus, så os fra "indlandet" fortrak nok lidt hurtigere end det havde været meningen, medens de lokale trak ind på den overdækkede terrasse og hyggede sig længe.
Søndag den 20/9 foregik det i Struer området, vi startede ude hos Bodil og Anton Dam Nielsen i Ølby i højt solskin, her var der masser af flotte undulater, flest grønne men også både lutinoer og albinoer. (Medens de fleste af os så fugle og snakkede, vandrede Chr. Buus lidt frem og tilbage ude på vejen, han havde været i byen aftenen i forvejen, og lignede en der havde "spist" et eller andet der havde været dårligt).Vi fortsatte ind til Kurt Have der også havde undulater, parakitter og beostære. Næste stop var hos Svend Kristensen, der havde parakitter og undulater. Her var der ikke blot tale om Volierevandring, men næsten mere om havevandring, idet Svend havde haven fuld af fuchsiaer. Da de 40 fremmødte blev færdige med at se blomster, kørte vi til Humlum for at se Poul Poulsens fuglehold med parakitter samt dværg- og spurvepapegøjer. da dette var overstået bænkede vi os omkring Monas kaffebord.

Udflugter
Den 1/3 startede bussen med opsamling på Thyholm tidligt om morgene, og efterhånden som det gik sydpå blev vi 43 deltagere. Vi var først en tur over grænsen, hvor der blev handlet og spist. Denne gang sprang vi over Avifauna, men kørte i stedet for nordpå til Hammelev hvor vi besøgte Niels Peter Marcussen, der var formand For Fugleforeningen i Haderslev, hans volierer var mestendels befolket med parakitter og papegøjer, men der var også duer, turakoer og lidt småfugle. Han havde planer om at omdanne det hele til en fugle og dyrepark, idet han ud over de nævnte fuglegrupper, havde både Emuer og Nanduer samt Vaskebjørne, Dværgzebuokser og en del andre firbenede. Herfra skulle vi fortsætte mod Skrydstrup, men pludselig var Chr. Buus borte (han var gået på besøg hos en fugleven i den anden ende af byen), men vi fandt ham dog ved Poul Poulsens hjælp. Vi kørte nu hen til Kis og Svend Andersen, der havde mange lorier og andre parakitter, enkelte vagtler samt lidt småfugle. Deres hus er ikke så stor, så vi blev delt op i nogle hold der var inde og drikke kaffe, medens de øvrige beså fuglene, inden hjemturen startede. (Da vi var kommet i bussen og netop var svinget ud fra den sidevej de boede på lød der er et råb øverst i bussen: "Hol' hol' a mangler mi søn". Det var Sigrid som havde opdaget at Knud Erik ikke var med. Han mente nu at han nok skulle have klaret hjemturen alligevel, han havde nemlig opkrævet penge for turen, og mente at det godt kunne have givet til en taxa.) 
Lørdag den 5/9 gik turen til Sjælland, hvor man skulle besøge medlemmer af Køge Fugleforening (på daværende tidspunkt hed den stadig. Der var tidlig afgang fra Lemvig, allerede kl 4. med opsamling over Struer, Holstebro, Aulum og Herning. Efter at vi havde været "bag om" hos bageren i Nr. Snede blev 4 mand sat igang med at smøre rundstykker, og kl. 630 havde alle fået morgenkaffe. Efter en tur over bæltet mødte man formanden for Køge foreningen Allan Skov, som var dagens guide. Første besøg gjaldt Britt og Claus Nielsen hvor der blev budt på kaffe og brød, derefter blev de mange volierer med "gøjer" beset, der var mange araer, men også andre sydamerikanske parakitter samt lidt australiere. Turen fortsatte ind til Bente og Kaj Svendsen, hvor der i et flot anlæg gik parakitter, duer og småfugle. Næste stop var hos Sanny og Niels Erik  Andersen, her var  der opsat  borde i haven,  så man kunne spise  den  medbragte mad. Køge foreningen var vært ved en forfriskning her. Så blev der set på fugle, og der var vist ikke den krog af haven, i drivhuset på loftet, ja endda et værelse var taget i brug, og her gik der masser af småfugle, især af de frugt- og insektædende arter. Turen fortsatte nu ud forbi det smukke Valø Slot, hvor man besøge Dorte og Knud Bjerg, her var der masser af parakitter, småfugle, fasaner og høns, de havde en dam i haven og her blev der indsamlet både dafnier og myggelarver. Sidste stop inden hjemturen var hos Elly og Søren Rasmussen, hvor der blev budt på kaffe og kage. Her gik der også masser af spidsnæbbede fugle, både frugt- og insektædere, vævere og Beostære med unger. Anlægget var på 150 m2 og passet fint ind i haven. Så gik turen hjemad med 31 trætte nordvestjyder. 

Fuglemarked
Den 16/2 var der fuglemarked i Spejderhuset i Vinderup kl. 10-15. Det startede med regn og slud som senere gik over i sne, men det væltede nærmest ind med mennesker og fugle, der var ca 200 personer indenfor dørene denne søndag, og der var vist en rimelig afsætning på fugle. Pigerne i køkkenet havde i alt fald meget travlt med at brygge kaffe, smøre franskbrød og varme pølser.

Udstillingenblev afholdt i Mejrup Hallen den 10-11/10, vi startede fredag den 9. med at køre udstillingsmaterialet ned til hallen, efterhånden som burene blev stillet op, blev de pyntet med grene m.v. som var indsamlet i forvejen. Om aftenen blev fuglene sat ind, og de blev bedømt om lørdagen efter et nyt system (som kun blev brugt det ene år, vi var en af de foreninger der afprøvede skemaet, men det virkede ikke helt efter hensigten). Tilstrømningen af publikum kunne have været større, der kom 606 gæster i hallen denne weekend. Godt 2 timer efter at udstillingen var lukket, var det hele på plads, og der var kaffe, brød og en velfortjent øl. Det var sidste gang vi var i Mejrup i alt fald i denne omgang.
Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(3 numre): Kaj Ramskov Vandrepokal/9 unger af Ringastrild. TROPEFUGLE(8 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/1 unge af Konge-glansstær + 1. roset/2 stk Trefarvet Glansstær; Jørgen Jensen Ærespræmie/1,1 Båndfinke m. 4 unger; Michael Lisbygd 2. roset/1,1 Solfugle. DVÆRGPAPEGØJER & SPURVEPAPEGØJER (5 numre): Chr. Buus Vandrepokal/3 unger af Sodbrunhovedet; Jens Jørgen Kristensen Ærespræmie/4 unger af Sorthovedet; Rikke Andersen 1. roset/1,1 Rosenhovedet. GRÆSPA-RAKITTER(6 numre): Søren Andersen Vandrepokal/1,1 Blåvinget m. 3 unger; Bent Hedegaard Ærespræmie/9 unger af Rødskuldret; Michael Lisbygd 1. præmie/1,1 Bourkes m. 9 unger. AUSTRALSKE PARAKITTER(18 numre): Kaj Borgholm Vandrepokal/1,1 Rødvinget m. 2 unger + 1. præmie/1,1 Australsk Kongeparakit; Jørgen Jensen Ærespræmie/1,1 Stanley m. 2 unger; Peter Mosekjær 2. præmie/1,1 Port Lincoln   m. 4 unger; Chr. Buus Diplom/2 unger af Svaleparakit; Villy Kirkegaard 1. roset/1,1 Rock Peplar + 2. roset/1,1 Stanley. PAPEGØJER & PARAKITTER(5 numre): Kaj Borgholm Ærespræmie/1,1 Jenday parakit m. 2 unger; Else og Jens Bach Sørensen 1. roset/1,1 Gulisset Kilehaleparakit; Søren Andersen 2. roset/1,1 Aymaraparakit. LORIER & FLAGERMUSPAPEGØJER(6 numre): Knud Erik Krøjgaard Vandrepokal/3 unger af Gulrygget Lori + Ærespræmie/1 unge af Kapuzinlori + 1. roset/1,1 gulhovedet Lori + 2. roset/ 1,1 Duivenbodies Lori. DUER & VAGTLER(15 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/1,1 Kin. Dværgvagtel m. 7 kyllinger + 1. roset/1,1 Inkaduer + 2. roset/1,1 Smaragdpletdue; Elna Mikkelsen Ærespræmie/1,1 Diamantdue m. 5 unger; Kim Nielsen 1. præmie/1,1 Kin. Dværgvagtel m. 10 kyllinger + 2. præmie/1,1 Bobwhite m. 13 kyllinger. UNDULATER(i alt 31 numre) VOKSNE HANNER(4 numre): Anton Dam Nielsen 1. roset/Lysegrøn; Kurt Have 2. roset/Grågrøn. VOKSNE HUNNER(4 numre): Anton Dam Nielsen Ærespræmie for bedste undulat + 1. roset/Albino. UNGE HANNER(8 numre) Carl Anker Houlind Vandrepokal + 1. præmie/Grå; Anton Dam Nielsen 2. præmie/Opaline grågrøn. UNGE HUNNER(11 numre): Carl Anker Houlind 1. præmie/Opaline grågrøn; Anton Dam Nielsen 2. præmie/Grå; ÅBEN KLASSE(4 numre):  Knud Hornstrup 1. roset/1,0 Grågrøn + 2. roset/ 0,1 Australskbroget isabel grå. FARVEKANARIER(11 nr.): Else og Jens Bach Sørensen Vandrepokal/1,0 Rød intensiv + Ærespræmie/0,1 Rød rimet + 1. præmie/0,1 Rød + 2. præmie/ 1,0 Rød rimet; Asta Overby Nielsen 1. roset/0,1 Rød. FIGURKANARIER(22 nr.): Frede Kjeldsen Ærespræmie/0,1 Gloster consort + 1. præmie/1,0 Gloster corona + 2. præmie/ 0,1 Gloster consort + Diplom/0,1 Gloster consort + Diplom/1,0 Gloster corona; Asta Overby Nielsen 1. roset/1,0 Border. ZEBRA- & MÅGEFINKER & RISFUGLE(29 nr.): Jørgen Jensen Vandrepokal/1,0 grå Zebrafinke+Ærespræmie/ 0,1 grå Zebrafinke+ 2. præmie/ 1,0 grå Zebrafinke + Diplom/1,0 grå Zebrafinke + Diplom/1,0 grå  Zebrafinke; Svend Overby 1. præmie/sortbrun Mågefinke + 1. roset/1,0 hvid Risfugl + 2. roset/1,0 hvid Risfugl. STIKLINGER (20 nr. - Stue-aralia) Hanne Pedersen Ærespræmie; Inger Pedersen 1. præmie; Hans Kjeldsen 2. præmie.

BEDSTE OPDRÆT I TROPEFUGLE: Kim Nielsen 1 unge af Kongeglansstær. SKUETS BEDSTE KONDITIONSNUMMER: Svend Overby 1,0 hvid Risfugl. SKUETS BEDSTE NUMMER + BEDSTE OPDRÆT I STORE PAPEGØJER/PARAKITTER: Knud Erik Krøjgaard 3 unger af Gulrygget Lori.

Udstillingens dommere var: Uffe Thestrup, Egon Westergaard, Leif Jensen, Carsten Madsen, Hans Chr. Østergaard, Kjeld Bakken og Ingolf Andersen.


Åbent hus efter udstillingen hos Erik Hansen, Struer, Else og Jens Bach Sørensen, Thyholm, Poul Erik Jensen, Bedsted, Ivar Thomsen, Harboøre, Niels Iversen, Sørvad og Gunnar Kristensen, Holstebro.

Nordjysk udstilling
Blev afviklet den 3-4/10 og 3 medlemmer deltog deroppe med 10 numre: Kristian Saugbjerg Andersen, Jørgen Jensen (2 stk 3. vinder for grå Zebrafinker) og Frede Kjeldsen (1. stk 3. vinder + 2 rosetter for gloster Kanarier).

Landsudstillingen blev afholdt i Fredericia og 6 medlemmer deltog dernede, det drejede sig om følgende: Jørgen Jensen, Hans Jørgen Christensen, Frede Kjeldsen (Guld og Sølv på Gloster consort), Kim Nielsen (Guld på 2 stk Trefarvet Glansstær), Knud Erik Krøjgaard (Sølv for Gulrygget Lori m. 3 unger),  Kristian Saugbjerg Andersen (Guld for Kin. Dværgvagtel m. 7 kyllinger).

Gæsteudstillinger
Den 11-12/1 havde foreningen en ubemandet stand med på Kaninudstillingen i Ulfborg, der forsvandt noget af det fremlagte informationsmateriale, det gav dog ingen nye medlemmer.
Den 7-8/11 havde vi en ubemandet stand med 2 volierer på fjerkræudstillingen i Bækmarksbro.
Den 14-15/11 var standen opstillet på kaninudstillingen i Gimsing.
Den 21-22/11 var der fjerkræ-, due- og kaninudstilling i Birkelundshallen i Holstebro, her var standen ligeledes opstillet. Alle tre steder var der udlagt informationsmateriale, og der forsvandt lidt alle tre steder.
(Samtlige udstillinger dette år var ubemandede, da bestyrelsen efterhånden var ved at køre lidt træt i at skulle afsted, både med fugle og selv være på udstillinger flere uger i træk. Dette fik dog en af foreningens stiftere Gunnar Kristensen til at tilbyde, at han godt ville tage afsted, med fugle og bure, da det måtte være bedre med personlig kontakt. Dette kunne vi kun give ham ret i, og sige pænt tak for tilbudet. Senere er også Sigurd Nielsen kommet med i sjakket).

 

 

1993 - udstillingen flyttede til Ramme

Året gik med planlægning af møder, udflugter, volierevandringer, udstilling, deltagelse på kongressen og i det nordjyske samarbejde og så forsøgte vi noget nyt. Efter ide og oplæg af Jørgen Jensen indførte vi hjemmebesøg fra november måned. Det var vel en form for åbent hus, idet det løb af stablen den 2. søndag i måneden, hvor man mødtes hos et medlem. Ideen var at det især var rettet mod nye og nyere medlemmer, men alle var velkomne. Der var enighed om at uanset hvor stor eller lille deltagelsen ville være, så skulle det køre i min. et år.

Den 9/1
var der 6 bestyrelsesmedlemmer til møde i det nordjyske udstillingssamarbejde, her blev det besluttet fremover at indføre to nye klasser, sådan at henholdsvis dværgpapegøjer og græsparakitter fremover kunne udstilles enkeltvis. Desuden blev det besluttet at foreningerne fremover udveksler køb & salgs annoncer med hinanden.

Den 2/2
afvikledes den årlige Generalforsamling. Som dirigent blev Ole Andersen valgt, og han gav ordet til Torben som gennemgik aktiviteterne i 92, og sagde tak til de som havde givet en hånd med, ved forskellige lejligheder. Han kom desuden ind på, at der desværre kun var ca 1/3 af medlemmerne som havde deltaget i fugletællingen. Beretningen blev godkendt. Det samme blev regnskabet som Knud Erik fremlagde. På trods af en voldsom nedgang i besøgstallet til udstillingen, så viste det alligevel et overskud på 2073,97 kr, dette skyldtes bl.a. at vi havde fået hallen lidt billigere om fredagen til opstillingen, via kommunalt tilskud. ( Det var ikke noget vi selv havde søgt, og vi var ej heller berettiget hertil, da det var et tilskud man kunne få hvis man var medlem af Holstebro Idrætsforbund - det behøver man ikke at dyrke idræt for at blive - men det ville have hjulpet hvis vi havde haft juniorafdeling m.v. Da Halbestyreren i Mejrup er en flink fyr, der syntes at vores leje var for stor, havde han reguleret lidt på det). Da drifts-regnskabet også viste et overskud på 3535,12 kr, så det hele meget pænt ud. Der var et forslag om, at revisorer fremover vælges for to år på skift, samt en suppleant valgt for et år. Dette blev vedtaget. Kontingent for 1994 blev uændret. Ligeledes foreningens tilskud til bestyrelses-medlemmers deltagelse i Kongressen. Så var der valg til bestyrelsen og Jens Byskov nyvalgtes til bestyrelsen, ligesom Jens Bach Sørensen nyvalgtes som suppleant. Under eventuelt blev der spurgt om vi kunne få trøjer med logo på. Bestyrelsen lovede at undersøge priser og behov. Der fremkom også kritik omkring de bedømmelseskort der havde været brugt til udstillingen. Disse kort havde været en prøve, som ikke ville komme igen. I 93 ville de gamle kort blive benyttet.

Den 13-14/3 var der 3 mand afsted, til Danske Fugleforeningers kongres på Byggecentrum i Middelfart. Det var i øvrigt 10. gang kongressen afholdtes her. Første punkt var debat omkring udstillingernes fremtid. Der var et oplæg fra et panel på 4 personer, men der kom nu ikke meget nyt ud af den diskussion. Efter kaffepausen havde man inviteret, formanden for det Jyske Haveselskab til at fortælle om deres måde at organisere sig på, som var delvis modsat vores, nemlig oppefra og nedad. Dette gav dog ikke ligefrem genklang fra de fremmødte fugleforeninger. Om aftenen var der foredrag med Troels Kløvedal der er kendt af de fleste fra TV udsendelser med hans skib Nordkaperen. Han fortalte om nogle af de mange ture, både om hvad der sker på skibet og i land, men også en del om sin egen baggrund. Foredraget varede i 2½ time, og der var vist ingen der lige skulle ud og ha' sig en smøg. Der var musestille bortset fra små latterudbrud, når han fortalte en anekdote. (Et foredrag som man kunne ønske alle havde fået lov at opleve, men med de priser han er begyndt at tage for at holde foredrag, bliver det nok ikke i Nordvestjydsk Fugleforening).
Om søndagen var der generalforsamling og i formandens mundtlige beretning, kom Verner Jespersen bl.a. ind på følgende punkter, som gav anledning til diskussion, han mente at kønstestninger i forbindelser med fuglemarkeder og lign. burde stoppes øjeblikkeligt. En enkelt forening var ikke helt enig i dette synspunkt. Et andet punkt var effekten af den imagekampagne der blev besluttet sidste år, og som foreningerne havde indbetalt et ekstra kontingent til. Flertallet var bestemt ikke helt tilfredse med udbyttet af kampagnen. Så var der endelig sekretariatet, eller rettere hvad ville det koste at oprette dette. Beregningen var lovet færdig til kongressen i 1993, men var det ikke.  Beretningen  blev dog godkendt. Det  samme gjaldt for  udvalgsberetningerne. 

Landsudstillingen havde vist sig at slutte med et underskud, da der var kommet en ekstra regningfor brandvagter m.v. Dommerudvalget havde fået 6 nye aspiranter, men da man også havde mistet dommere, ville man stadigvæk gerne have nye aspiranter. Da vi kom til regnskabet blev der ballade, idet der var brugt 94000,- kr til en plakat og en folder. Man havde haft forventninger om at sælge plakater for 70000,- kr, men havde kun solgt for 3000,-kr. Efter en skriftlig afstemning, hvor over halvdelen stemte blank, blev regnskabet dog godkendt. Da Verner Jespersen ikke ønske at fortsætte som formand, blev Henning Pust valgt.

Medlemsmøder
Den 5/1 mødte der 29 frem til en lille diskusionsaften. Torben startede med at gennemgå aktivitetskalenderen, hvorefter ordet var frit, idet bestyrelsen gerne ville have ideer til nye tiltag, forslag til foredragsholdere m.v. Der blev talt om at flytte nogle mødeaftner til andre ugedag, ligesom der var snak om at flytte møder ud i "hjørnerne" af det område foreningen dækker. ( Det første har vi prøvet, men er gået fra det igen, det sidste har vi gennemført på den måde at vi nu holder augustmødet som et havemøde rundt omkring).  

Den 2/3 startede med uddeling af Diplom, for Lokalt Førsteopdræt af Tucuman Amazonpapegøje, til aftenens foredragsholder Søren Abildgaard, som netop skulle fortælle om Amazonpapegøjer. Søren havde beskæftiget sig med fugle i 25 år, først var det undulater, så blev det frugt- og insektædere og senere parakitter og papegøjer, bl.a. Amazoner, Han gjorde meget ud af fodringen, hvilket bevirkede at der var 7 foderskåle i hver voliere. Der var mødt 50 frem denne aften, hvilket bevirkede at wienerbrødet måtte skæres i lidt mindre stykker end vanligt. 

Den 6/4 startede med at Torben orienterede om kommende aktiviteter, han fremviste en trøje med logo på og fortalte om priser. Derefter delte han de fremmødte op i 6 hold, og så var der quiz. Spørgsmålene var vist for nemme, for Torben og jeg selv nåede knapt nok at få wienerbrødet skåret ud, samt hentet stiklingerne ind, før de fleste hold var færdig. Det vindende hold bestod af Egon Vognstoft, Sigrid Krøjgaard, Niels Iversen, Svend Overby og Jens Andersen som hver fik 5 kg. parakitblanding fra Chr. Pedersen Frø, som var sponsoreret af Jens Jørgen Kristensen på Thyholm. der var chokolade til det hold der blev nr. 2. Under kaffen solgte Jørgen kaffe til de 33 fremmødte, gevinsterne var rede- og transportkasser. Til slut var der stiklinger til alle.

Den 4/5 havde vi besøg af Ulf R. Andersen der skulle fortælle om dværgpapegøjer, som han havde beskæftiget sig med siden 1979. Han fortalte lidt om de enkelte arter, samt hvor de kom fra, ligesom han også var lidt inde på mutationsavl, hvilket afførte en del diskussion. Han gjorde en hel del ud af fodringen, som han også fortalte en del om. Der var 29 fremmødte.


Tirsdag den 3/8
blev der først fortalt lidt om den kommende udstilling i Ramme. derefter viste Chr. Buus en film han havde optaget i Walsrode. Der var lidt problemer med starten, da videoafspilleren ikke virkede helt som den burde, så der blev fremskaffet en anden (jeg tror nok at Torben lige var en smut i Mejrup). Efter filmen var der som sædvanlig kaffe, men denne gang blev den ikke sat på bordene, nej man måtte selv op og hente kaffe og brød, og det var ikke wienerbrød, men der i mod hjemmebag og der var endda 2 slags (og det har der været på alle møder lige siden). Der var mødt 22 frem, på trods af at redaktøren, havde angivet forkert mødedato i det forrige blad.


Den 2/9
havde vi besøg af Frank Darling fra Virring, der fortalte om kanarier, som han havde arbejdet med i over 30 år. Siden 1975 havde han udelukkende arbejdet med border kanarier. Han havde 25 par, som hver år giver 80-120 unger. Han fortalte udførligt om hvordan, han havde delt tiden i fuglehuset op i 4 perioder: Hvile-, før yngle-, yngle- og fældningsperioden, og der blev fodret forskelligt i disse perioder. Hvis hans hunner ikke havde påbegyndt redebygning, 14 dage efter at de havde fået reden, så blev de kasserede. Det samme gjaldt for hanner, som ikke kunne synge hunnerne op, eller hvis de blev for fede. Der var mødt 29 op til dette møde. 

 

Den 5/10 var sidste frist for tilmelding til udstillingen, og der kom tilmeldinger i en lind strøm over hele aftenen. Der var mødt 38 frem som så en film Knud Erik Krøjgaard havde optaget, dels fra Walsrode, dels fra en stor loriudstilling i Belgien og dels fra opdrættere af papegøjer og fasaner i Holland og Belgien. Under kaffen solgte Jørgen et amerikansk lotteri.   

Lørdag den 6/11 var der fuglefest. det blev afholdt i Borbjerg, og vararrangeret af Elly Madsen og Kristian Drejer samt Elna og Peter Mikkelsen. Aftenen startede med at Torben delte præmier ud til de af de fremmødte, som havde gjort sig fortjent til disse. da dette var overstået blev maden sat på bordet og så gik det næste par timer, bl.a. med en del fællessange, som blev ledet af aftenens "levende musiker" (det var en søster til Elly,som bl.a. flere gange istemte"Min far han var vognmand i Slagelse" - Kaj Borgholm husker det som om det var i går). Efter spisningen var der dans, til natmaden blev serveret kl. 0100. Der var 47 med til festen.

Den 9/11 havde vi igen besøg af Claus Nielsen fra Havdrup, som fortalte om en tur til Australien, han havde været på sammen med fru Britt og deres dengang 1½ år gamle datter. Nu er Claus en gudbenådet fotograf, så det var nogle fantastiske billeder vi så dernede både af fugle og landskaber. Samtidigt fortalte han så levende, at man næsten følte, at man var med dernede i bushen. Der var mødt 45 frem denne aften.

Den 7/12 var der julebanko, der var mødt 66 frem og aftenen startede med gløgg og så  delte Torben  nogle af de sidste præmier ud. Derefter blev der spillet om ænder, rødvin og køb-mandskurve, samt smør på række og børnene spillede om diverse morskabsspil. Torben plejer at råbe op, men i 93 ville han gerne spille med, så Jørgen råbte op. Flere af deltagerne talte dog om, at i 94 skulle Torben igen råbe op, da han satte sig på en stor del af præmierne. Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebag, medens Jørgen solgte amerikansk lotteri om redekasser, transport-kasser, kalendere og plakater.

 

Hjemmebesøg

Den 14/11 foregik det hos Jens Andersen i Lemvig. Det var dog ikke den store succes, for som Jens sagde: "Familien havde en fredelig søndag - helt uden gæster".

Den 12/12 var der enkelte medlemmer på besøg hos Knud Jepsen i Hvam, der kunne fremvise et nyt anlæg.

Volierevandringer
Søndag den 21/3 var det mindst halvkoldt, endda med enkelte byger. Det var en travl formiddag, idet vi var ikke mindre end 7 steder, og der var masser af flotte fugle at se på. Vi startede ude hos Michael Lisbygd og kørte derfra ind til Holstebro hvor vi først besøgte Frits Johansen(der nærmest tvang os til at drikke iskolde øl), dernæstArne Mikkelsen og Ejvind Kristensen(der også bød på øl og dejlig varm kaffe). Vi fortsatte om  til Karsten Godtkjær og Karl Ejgil Vandborg inden turen sluttede om hos Gunnar Kristensen, da vi var færdige med at se på fugle, havde Astrid dækket kaffebordene, og de 35 deltagere fik sig hurtigt bænket inde i varmen.

Søndag den 25/4 var der 33 afsted på årets anden volierevandring, som også faldt sammen med årets første "sommerdag".Turen startede i Borbjerg hos Ole Andersen, hvor der var parakitter, dværg- og spurvepapegøjer. Man fortsatte op til mig, hvor der bl.a. var zebrafinker og duer, men også en del andet at se på. Vi kørte nu til Vinderup, hvor første besøg gjaldt Villy Kirkegaard, her gik der parakitter, græsparakitter, kanarier m.v. Her var der en voliere med kanarier og 2 par Bourkes, hvoraf det ene par rugede. Efter at de fleste havde fået lommerne fyldt  med husløg, gik turen videre om til Lis Brochholm hvor der gik australske parakitter. Vi var ved at være kaffetørstige, så det var fint, at Dorrit og Villy var kørt i forvejen ned til Spejderhuset, hvor der var dækket op med kaffe og brød.  

Lørdag den 19/6
mødtes vi hos Bruno Petersen i Hornshøj. Her blev der først set lidt på fuglene og Bruno fortalte lidt om de planer han havde med det store område han nu havde til rådighed.  Derefter gik vi ned til en dam, hvor  der var fint læ og  solen  skinnede. Nu blev  kaffekoppene fundet frem, og kort tid efter fik de yngste fundet fiskestængerne frem, og i løbet af et par timer blev der fanget 15 af de 22 ørreder der var sat ud. Sidst på eftermiddagen blev den store grill startet op, og snart bredte der sig en liflig duft af "branket" kød. Vi var alt i alt 27 deltagere, som var med i kortere eller længere tid. 

Udflugter

Lørdag den 27/2var der grænsetur med 46 deltagere. Bussen skulle have startet fra Lemvig kl. 730, men den kunne ikke starte, så der blev gravet en ældre bus frem og de der skulle med fra Lemvig ankom til Holstebro i to taxaer, på busselskabets regning. Bussen var "lidt utæt", så de fleste beholdt jakkerne på. Der var lidt problemer med chaufføren, angående det at spise rundstykker i bussen, Så Torben måtte tage den alvorlige mine på, og han hævede vist også stemmen en smule, så blev der gjort holdt ved en bager, og der blev spist rundstykker i bussen. (Efterfølgende blev der lavet en aftale, med busselskabet, om at denne chauffør ikke skulle køre for os mere). Efter at der var blevet handlet og spist, gik turen nordpå til Avifauna, hvor der blev set på og købt lidt fugle og tilbehør. Kl. 14 gik det nordpå til Filskov, hvor man besøgte Kurt Strunk der havde åbnet fugle og frøhandel i en nedlagt skole.

Grundlovsdag, lørdag den 5/6
startede 47 søvndrukne medlemmer fra Holstebro kl. 330 med kurs mod Walsrode. Vi kørte vestenom, da vi skulle over Lyne for at samle endnu en deltager op. Det var en noget forsinket lyn" vi skulle have med, men et kvarter efter det aftalte tidspunkt, kom der en gut i en gangart, som nærmest måtte betegnes som "langsom gang", han entrede bussen og sagde vistnok godmorgen, inden han faldt i søvn igen. Vores chauffør kendte et godt sted at drikke kaffe, det lå desværre meget langt syd for Hamburg. De fleste af os havde morgenkaffen med, men et par stykker kom dog af med 60,- kr for en kop kaffe og en ostemad. Det var ret varmt den dag, men fuglene var trods alt rimelig aktive. De havde fået åbnet deres nye afdeling, som var anlagt ud i et område med delvis sump. Her gik der fortrinsvis traner. Hele parken var som sædvanlig flot, men den varme forsommer havde desværre, bevirket at de mange tusinder azalier og rododendron, netop var afblomstret. Der var afgang dernede fra kl 1530, og efter et stop ved grænsen fortsatte bussen nordpå med nogle trætte fuglefolk. (Der kan vist lige blive plads til endnu en lille historie om "æ barbier". Han var med på turen og havde fået dame på. De var inde og få den dyre morgenkaffe, og der var lige ved at opstå problemer omkring afregningen. "æ barbier" havde ikke vekslet til mark, for som han sagde "dansk hund'ekron'sædler ka val væ' gu nok te æ tysker". Det var de også, men jeg tror nu han kom til at betale fuld vekselgebyr, både her og senere i Walsrode. På hjemvejen blev damen, som sad yderst, af og til sendt op til chaufføren efter et par kolde øl, så da vi stod af bussen i Holstebro, var "æ barbier" ved at være træt, og sagde " de' ska fanme blyv gue å kom hjem å sov". Men han måtte pænt følge med damen som sagde, " Kom så Niels Erik, nu skal vi sgu på Riverside (en danserestaurant som lå lige over for Holstebrohallen hvor vi stod af bussen).

Lørdag den 18/9 var der udflugt til Brovst.Vi startede fra Holstebro kl. 7, med opsamling i Lemvig, Struer og Hvidbjerg. Vi fortsatte til Skovsgaard hvor en del af bestyrelsen for Brovst og Omegns Fugleforening med damer mødte os ved det lokale Slagteri. Her blev vi budt velkommen af sekretæren Finn Pedersen, som viste osind i kantinen, hvor der var dækket op med kaffe og rundstykker. Efter at kaffen var drukket, kørte vi med Jørgen Klitgaard som guide til Ny Skovsgaard, hvor formanden Per Hansen bor, her var der et blandet fuglehold af småfugle, dværgpapegøjer, sydamerikanske parakitter, lorier og papegøjer. Der var også en imponerende samling af øloplukkere. Da Per havde sat en lille forfriskning frem, viste det sig, at de både kunne lukke øl og sodavand op. Vi kørte nu til Pandrup, hvor besøget gjaldt Else Andersen hvor der var masser af krumnæb. Der var lidt sydamerikanere, men mest australiere, bl.a. en del mutationer, især af nymfer. Herfra gik turen til Aabybro hvor vi besøgte Hans Højer, her var der en hel del krumnæb, både små og store fugle. Tiden var efterhånden så fremskreden, at vi fik madpakkerne fundet frem. Da de var fortæret fortsatte vi om til Kaj Jensen der også havde krumnæb, fortrinsvis dværgpapegøjer og australiere. Sidste stop hos fuglevennerne i Brovst var hos Carl Aage Jensen, hvor der både var en hel del krumnæb, især sydamerikanere, men også mange småfugle. Vi sagde nu farvel til vores guide på turen Jørgen Klitgaard, men også til formand Per og sekretær Finn som var fulgt med rundt på hele turen. Vi fortsatte nu ind til Nr. Sundby til Tropisk Sommerfuglefarm. Vi ankom i god tid og gik lidt rundt inden vi fik guide på. Hun fortalte om de forskellige Sommerfugle, og viste nogle af de store larver frem. De største sommerfugle havde vel en vingediameter på omkring 25 cm. Der var også lidt fugle inde i hallen. På hjemvejen var vi inde på Østerild Kro, hvor der var dækket op med flæskesteg med alt tilbehør (ih, hvor det smagte). En virkelig god tur, som desværre kun havde 28 deltagere. 


Fuglemarked
Søndag den 14/2 var markedet flyttet til Samaritterhuset i Holstebro, det var pænt besøgt, og da vi tog 10 kr i entre for voksne, ved vi at der var 175 voksne. Der var folk fra et stort område, og handelen gik meget pæn. Vi havde opsat 26 bordvolierer, som blev brugt flittigt, ligesom de kasser folk selv kom med var rene og pæne, de fleste havde sat vand og frø ind til fuglene. Køkkenpersonalet havde mægtig travlt, så alt i alt gav det et pænt tilskud til foreningens drift. 

Udstilling
For første gang var udstillingen flyttet fra Holstebro området, den blev afviklet i Rammehallen og vi havde en virkelig fin udstilling, med mange fine stande. Der var gået masser af planlægning forud, men det klappede vist fint det hele. Vi startede torsdag aften, med at læsse alt udstil-lingsmateriale på en container, som blev kørt til Ramme. Om fredagen blev der stillet op og pyntet i hallen, og allerede kl. 18 kom de første fugle i voliererne. Lørdagen startede med mor-genkaffe til dommere og udstillingsudvalg, og så kørte det hele slag i slag. Søndag aften var vi helt færdige og sad inde i hallens cafeteria kl. 1930, efter at vi havde fået kaffe, en øl og lidt smørrebrød kunne de fleste tage hjem og hvile efter et par travle dage, vi var dog et par stykker som skulle op på lageret og have udstillingsmaterialet sat på plads. Der kom 651 gæster i løbet af weekenden og der var 215 numre, det højeste antal vi indtil videre har haft på vore udstillinger.

Præmietagerne var: AUSTRALSKE PRAGTFINKE(3 nr.): Kristian Saugbjerg Andersen 1. roset/1,1 Timor Zebrafinke;  Tove Pedersen 2. roset/1,1 Diamantfinke. TROPEFUGLE(7 nr.): Gitte Madsen Vandrepokal/1,1 Solfugl m. 3 unger.  Kim Nielsen Ærespræmie/1,0 Hvidkindet Musefugl m. 5 unger; Henning Madsen 1. roset/1,1 Magellansisken + 2. roset/2,2 Ædelsanger. DVÆRGPAPEGØJER & SPURVEPAPEGØJER(9 numre): Tommy Hansen Vandrepokal/5 unger af Sodbrunhovedet; Bent Hedegaard Ærespræmie/1,1 Sodbrunhovedet m. 4 unger; Else Christensen 1. præmie/1,1 Rosenhovedet m. 7 unger; Ivar Thomsen 2. præmie/6 unger af Ro-senhovedet. GRÆSPARAKITTER(18 numre): Michael Lisbygd Vandrepokal/1,1 Bourkes m. 9 unger; Søren Andersen Ærespræmie/1,1 Rødskuldret m. 3 unger + 2. præmie/1,1 Blåvinget m. 6 unger + Diplom/1,1 Rødbrystet m. 9 unger; Gunnar Kristensen 1. præmie/1,1 Elegant m. 9 unger; Chr. Buus Diplom/4 unger af Rødbrystet + 1. roset/8 stk Rødbrystet. AUSTRALSKE PARAKITTER(19 numre): Chr. Buus Vandrepokal/2 unger af Rødvinget + 2. præmie/3 unger af Stanley; Gunnar Kristensen Ærespræmie/1,1 Stanley m. 3 unger; Jens Byskov 1. præmie/1,1 Rock Peplar; Freddy Birkmose 1. roset/1,1 Rock Peplar; Villy Kirkegaard 2. roset/1,1 Rock Peplar. PAPEGØJER & PARAKITTER(6 numre): Kaj Borgholm Ærespræmie/1,1 Jenday Parakit; Erik Hansen 1. roset/1,1 Senegalpapegøje;  Kristian Drejer 1. roset/1,1 Halvmånepa-rakit. LORIER & FLAGERMUSPAPEGØJE(5 numre): Knud Erik Krøjgaard Vandrepokal/2 unger af Gulhovedet Lori + Ærespræmie/2 unger af Gulrygget Lori + 1. præmie/2 unger af Bjerglori. DUER & VAGTLER(9 numre): Kristian Saugbjerg Andersen Vandrepokal/3 unger af Perlehalsdue + 1. roset/1,1 Guineadue; Elna Mikkelsen Ærespræmie/1,1 Kin. Dværgvagtel m. 10 kyll.; Kim Nielsen 2. roset/1,1 Diamantdue. UNDULATER(64 numre): Bodil og Anton Dam Nielsen Vandrepokal/1,0 Grå + Ærespræmie/0,1 Lysegrøn + 2. præmie/1,0 Lysegrøn +  1. roset/1,0 Lysegrøn + 1. roset/0,1 Albino; Randi Dam Nielsen 1. præmie/1,0 Lutino + 1. præmie/0,1 Lutino + 2. roset/0,1 Albino; Knud Hornstrup 2. præmie/0,1 Isabel grå; Kurt Have 2. roset/1,0 Grågrøn; Svend Kristensen 1. roset/Grågrøn + 2. roset/Himmelblå. FARVEKANA-RIER(5 numre) Else og Jens Bach Sørensen Ærespræmie/1,0 Rød intensiv + 1. roset/1,0 Rød intensiv. FIGURKANARIER( 18 numre): Frede Kjeldsen Vandrepokal/0,1 Gloster consort + Ærespræmie/1,0 Gloster consort + 1. præmie/0,1 Gloster consort + 2. præmie/0,1 Gloster corona + Diplom/1,0 Gloster consort + Diplom/0,1 Gloster consort. ZEBRAFINKER & MÅGE-FINKER & RISFUGLE(52 numre): Jørgen Jensen Vandrepokal/1,0 grå Zebraf. + Diplom/1,0 grå Zebraf. + Diplom/1,0 grå Zebraf.; Kristian Saugbjerg Andersen Ærespræmie/0,1 grå Ze-braf. + 2. præmie/1,0 grå Zebraf. + Diplom/0,1 grå Zebraf. + 1. roset/1,0 hvid Zebraf. + 2. roset/1,0 lysrygget; Hans Jørgen Christensen 1. præmie/1,0 sortbrun Mågef. + Diplom/1,0 grå Zebraf. + Diplom/1,0 sortmasket grå Zebraf.; Svend Overby Diplom/hvid Risfugl + Diplom/hvid Risfugl. STIKLINGER(7 numre): Desværre er der tilsyneladende sket en lille kiks her, idet der ikke er omtalt hvem der vandt, hverken i medlemsblad eller protokol, hvilket jeg meget beklager.

SKUETS BEDSTE NUMMER+BEDSTE OPDRÆT STORE PAPEGØJER & PARAKITTER: Knud Erik Krøjgaard 2 unger af Gulhovedet Lori; BEDSTE OPDRÆT I TROPEFUGLE: Gitte Madsen 1,1 Solfugl m. 3 unger; SKUETS BEDSTE KONDITIONSNUMMER: Kristian Saugbjerg Andersen 1,1 Guineadue. SKUETS BEDSTE ALBINO UNDULAT: Bodil og Anton Dam Nielsen 0,1 Albino. 

Udstillingens dommere var: Flemming Rasmussen, Sonne Andersen, Carsten Thomsen, Niels Chr. Bjerregaard, Bjarne Christiansen, Svend Erik Koorgaard, Ronald Hvam og Kurt Hansen.

Åbent hus
I forbindelse med udstillingen hos Svend Kristensen og Jacob Baden Struer, Jens Andersen, Lemvig, Else og Jens Bach Sørensen, Thyholm og Jacob Skadborg, Fousing. 

Nordjysk Udstilling
Der deltog 4 medlemmer med 14 numre, hvilket udløste følgende præmier: Jens Byskov Diplom74 unger af Rock Peplar; Jørgen Jensen 3. vinder/1,0 grå Zebrafinke; Jens Andersen 2. vinder/1,1 Rødskuldret m. 3 unger; Kristian Saugbjerg Andersen 1. vinder + Nordjysk Vandrepokal/0,1 grå Zebrafinke.

Landsudstillingen
6 af foreningens medlemmer deltog i Herning 3-5/12, det var Michael Lisbygd, Jørgen Jensen, Frede Kjeldsen, Svend Overby (Sølv og Bronze for hvide Risfugle), Knud Erik Krøjgaard (Guld for Gulrygget Lori),  Kristian Saugbjerg Andersen (Sølv for Guineaduer).

Gæsteudstillinger
Den 9-10/1 havde vi 2 volierer med på kaninudstillingen i Ulfborg. Gunnar Kristensen var deromme det meste af tiden og fik mangen en fuglesnak med nogle af de 1400 besøgende. (I samme blad som referatet fra Ulfborg står, er der budt velkommen til et medlem fra Ulfborg).

1994- vi forsøgte os med hjemmebesøg
Bestyrelsen havde det rimelig travlt, i foråret måtte vi afsted til en ekstraordinær generalfor-samling i Landsorganisationen, ligesom vi selv havde en ekstraordinær generalforsamling og så var der udflugten til Sverige, samt planlægning af alt det andet der skete i løbet af året. I au-gust/september havde vi besøg af ikke mindre end 4 nordjyske foreninger. Sidst på året afsluttede vi vores række af hjemmebesøg, der vel ikke kan siges at være den helt store succes, og slet ikke det Jørgen og vi andre havde håbet på. (Vi fik med Vagn Ottesen som primus motor bygget vores biotopvoliere, og han fik lavet aftale med forskellige sponsorer, så den blev mere eller mindre omkostningsfri for foreningens kasse.Jeg tror i øvrigt at det var samme år - eller senest i 95 - at Ingolf Hunskjær lavede det nye stativ og bord til tombolaen). 

Lørdag den 15/1 var der Nordjysk Fællesmøde i Aalborg. Her var foreningen repræsenteret af 4 bestyrelsesmedlemmer. Udstillingen 93 blev debatteret, den havde givet et mindre overskud, men da man havde fået et tilskud på 15000 kr fra Aalborg kommune, var det meget fint. Flere af de deltagende foreninger havde enkelte punkter som de mente kunne have været klaret på andre måder. Senere diskuterede man blandt andet de fælles købs- og salgsannoncerne. Harry Møller Nielsen fra Aalborg var meget imod disse annoncer, da det måske kunne bevirke at nogle af de store fuglehandlere så ikke længere ville tegne sponsorannoncer. Der var dog enighed om fortsætte ordningen. Angående kongressen, så ville Aalborg foreningen ikke stemme for, at specialklubberne kun skulle betale halv kontingent. De øvrige foreninger havde samme grundholdning. (Som dog for flere vedkommende blev ændret).

Den 1/2 var der Generalforsamling. Den startede med at vælge Henning Nielsen som dirigent. I sin beretning kom Torben bl.a. ind på at vi var kommet op på 130 medlemmer, ligesom han takkede vore forskellige sponsorer, også de som havde sponsoreret den nye biotopvoliere. Beretningen blev godkendt, og det gjorde regnskabet også, efter at de omdelte eksemplarer var blevet gennemlæst, og et par spørgsmål var blevet besvaret. Bestyrelsen havde stillet to forslag til vedtægtsændringer. Det ene var af teknisk karakter, da vi gerne ville have lov til at flytte udstillingsmødet, til det sidste møde før udstillingen og ikke som det var min. 2 mdr. før. Det andet forslag var et tilskud til bestyrelsesmedlemmer, til dækning af telefon- og kørselsudgifter m.v. på 400 kr pr år. Endvidere var der en tilføjelsen til udstillingsreglerne, da vi var blevet skænket en Pokal til bedste Albino Undulat. alle forslag blev vedtaget. Det blev bevilget at bestyrelsesmedlemmer ville få de egentlige udgifter til kongressen dækket, ligesom kontingentet for 1995 blev uændret. Der var 33 mødt frem til generalforsamlingen.

Den 19-20/3 var der kongres, og 4 mand fra bestyrelsen var afsted. Første afdeling bestod af forskelligt, som kunne være gavnligt for bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. tale-, referat- og mødeteknik, ansøgninger til det offentlige, regnskabsførelse m.v. Efter kaffepausen blev der uddelt diplomer for 13 stk danske første opdræt. Inden man gik over til at diskutere det udsendte debatoplæg omkring sekretariat og strukturændringer, inden for de danske fugleforeninger. Og så kom der ellers mange forskellige meninger på banen. De fleste mente at der skulle ændres et og andet i oplægget og det hele sluttede i en rimelig positiv stemning. Om aftenen fortalte Claus Nielsen, Havdrup om en tur til Australien og Philippinerne. Her havde han bl.a. besøgt Antonia de Diaz der har 2000 volierer overvejende med større papegøjefugle. Han har 200 ansatte hvoraf de 100 udelukkende passer og plejer fuglene, og de ca 2500 unger der opdrættes hvert år, en hel del via håndopmadning. Om søndagen var der generalforsamling og alle beretninger blev vedtaget, det samme gjaldt regnskabet der viste et overskud på 83.000 kr mod et underskud i 1992 på 122.000 kr. Det blev vedtaget, under megen larm og kævl, at bestyrelsen fremover skulle vælges af de delegerede. Det blev bl.a. også vedtaget at Landsforeningen skulle udstede et diplom, til det bedste nummer på de forskellige Lokaludstillinger. Da vi kom til valg af bestyrelse m.v. besluttede dirigenten Steen Samuelsen, at suspendere generalforsamlingen, da vi lige havde vedtaget at bestyrelsen skulle vælges mellem de delegerede. Så ville der senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
 
Den 13/4 var der ekstraordinær Generalforsamlingi Holstebro. Den startede med at vælge Henning Nielsen til dirigent. Derefter redegjorde Torben for situationen der var opstået efter den afbrudte kongres. Det betød at der skulle vælges 4 delegerede til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Der blev foreslået Jørgen Jensen, Jens Byskov, Vagn Ottesen og Torben Sloth, som blev valgt. Desuden blev der vedtaget en vedtægtsændring gående ud på atdelegerede til kongressen fremover skulle vælges af generalforsamlingen. (Det skulle være sådan efter de vedtægtsændringer, vi havde været med til at stemme igennem på kongressen, men i praksis har bestyrelsen, altid fået lov til at sende de der kunne).

Søndag den 24/4 var der 4 mand afsted til ekstraordinær generalforsamling i Landsorganisationen, og det tog vel ikke mere end en par timer, med anbefalingstaler o.s.v. at få valgt en ny bestyrelse samt diverse udvalg.

Søndag den 7/8 var ca 15 medlemmer af Fugleforeningen for Thy og Mors var på besøg i Lemvig området. de besøgte Chr. Buus, Bent Kaalund og Bent Hedegaard, de sluttede af på Thyholm hos Kaj Borgholm.

Søndag den 21/8 var Hjørring Fugleforening på besøg, og de 38 vendelboer besøgte Vagn Ottesen, Kaj Borgholm, Chr. Buus, Bent Hedegaard og Poul Poulsen.


Søndag den 28/8
var 38 medlemmer af Aalborg Fugleforening hernede, og de så på fugle m.v. hos Knud Jepsen, Poul Poulsen, Elna Mikkelsen, Kim Nielsen, Karsten Godtkjær og Jørgen Jensen.

Søndagden 11/9 var der 18 medlemmer af Aars og Omegns Fugleforening på besøg, de så på fugle hos Jørgen Møller Hansen, Niels Otto Halkjær, Michael Lisbygd, Karl Eigil Vandborg, Villy Kirkegaard og Søren Abildgaard. 

Medlemsmøder
Den 11/1 var Per Madsen fra Viby på besøg. Han fortalte dels om volierebyggeri og dels om australske parakitter, han fortalte om hvordan fuglene skal se ud for at opnå toppoints på udstillingerne. Han viste en del billeder både af fugle, men også af hvordan han havde opbygget sit voliereanlæg. Der var mødt 29 frem til dette foredrag.

Den 1/3 havde vi besøg af dyrlæge Ivar S. Ulrich fra Skive, som meget levende fortalte om fuglesygdomme og hvordan man kan behandle disse. Det var desværre snevejr og der var spejlglat, så der var ikke mødt mere end 22 frem.

Onsdag den 13/4 efter den ekstraordinære generalforsamling opdelte Torben 30 af de 32 fremmødte op i seks 5 mandshold (Torben skulle lave kaffe og jeg havde lavet spørgsmålene, så vi kunne ikke være med). Efter at opgaverne var løst og rettet stod det klart, at holdet som bestod af  Svend Overby, Jens Andersen, Kristian Drejer, Henning Madsen og Henning Nielsen havde vundet 5 kg frø hver. Holdet der bestod af Knud Jepsen, Hanne Pedersen, Bruno Petersen, Hans Jørgen Christensen og Vagn Ottesen blev nr. 2 og fik alle en årskalender. (Et af spørgsmålene drejede sig om hvorfor Moskuslorien har fået dette navn. De fleste havde "lugtet" det rigtige svar, men et af holdene der havde Frits Johansen som "holdkaptajn" kom med følgende svar:" Første gang man så den, sad den på ryggen af en Moskusand).

Tirsdag den 3/5 havde vi besøg af Karen og Thomas Madsen, Holstebro som fortalte om håndopmadning af fugle. Det var mest Karen som madede ungerne, og hun fortalte udførligt om hvordan dette foregik lige fra kl. 6 om morgenen til midnat. Hun fortalte om hvordan det kunne blive nødvendig at tømme kroen på fuglene hvis de ikke selv fik foderet videre ned i maven.
Efter dette indlæg var lidt diskussion omkring forskellige metoder til håndopmadning, og så var der kaffe til de 26 fremmødte.

Onsdag den 17/8 var mødet flyttet til Ramme og foregik dels i haven og dels i stuerne hos Hanne og Jens Byskov. Da alle 26 havde fået sig bænket havde Torben nogle opfordringer om hjælp til udstillingen. Han gjorde også lidt reklame for åbent fuglehus, samt udflugten til Salling og Mors. Derefter hyggede alle sig med snak over bordene.

Tirsdag den 6/9 var der mødt 32 op for at se filmen som Chr. Buus havde optaget på Sverigesturen, og man kunne se at de virkelig havde haft en god tur. Aftenen blev i øvrigt indledt med en kort snak omkring klargøring af fugle til udstilling.

Onsdag den 5/10 var sidste frist for tilmelding af fugle til udstillingen. Aftenen startede med at vi så en film om Lyserød Ara. Efter filmen solgte Jørgen amerikansk lotteri om transportkasser, bøger og plakater. Aftenen sluttede med kaffe, hjemmebag og hyggesnak for de 34 fremmødte.

Tirsdag den 1/11 havde vi besøg af Lars Jacobsen fra Herning. Lars der er dommer indenfor parakitter og papegøjer, fortalte først om hvordan han selv var startet med fuglehold, og hvilke fugle han havde af fugle. Derefter fortalte han om hvordan man bedømmer fugle på udstillinger, hvad man ser efter og hvilke kriterier man rangerer fuglene ud fra, således at det bliver de bedste der vinder, og ikke nødvendigvis de dyreste. Billige fugle kan jo være lige så svære at opdrætte. Der var mødt 29 op, som sluttede af med kaffe og hjemmebag.

Lørdag den 5/11 blev fuglefesten afviklet i Måbjerg Sognegård, den var arrangeret af Elinor Strøm og Knud Hornstrup. Efter at Torben havde uddelt præmier til de af deltagerne der hav-de vundet noget på den netop overståede udstilling. Derefter gik vi igang med det store tag selv bord. Både under middagen og til den efterfølgende dans var der levende musik, leveret af Palle fra Harboøre og en af hans kammerater. Der var 42 med til festen som vist alle morede sig fint.

Onsdag den 7/12 var der juleafslutning. Aftenen startede med gløgg og småkager, og så blev der spillet banko, 10 spil for voksne og 3 for børn, og så blev der solgt amerikansk lotteri. Jørgen råbte numre op, sådan at Torben havde en chance for at vinde lidt (det gjorde han også, men ikke så meget som sidste år). Der var mødt 45 frem denne aften.  

Hjemmebesøg
Den 9/1 var der 10 som tog vejen omkring Borbjerg, for at se mit fuglehold, og få en snak over en kop kaffe.

Den 13/2
var der 20 på besøg hos Kaj Borgholm i Hvidbjerg, hvor der dels blev set på fugle og dels drukket kaffe.


Den 13/3
var der en hel del på besøg hos Gunnar Kristensen i Holstebro, hvor der blev tid til en masse godt fuglesnak i løbet af dagen.


Den 10/4
var der slet ingen på besøg hos Bent Hedegaard i Lemvig, det var formodentlig fordi det kun var 14 dage efter at vi havde været der på volierevandring.

Den 8/5 var der desværre ingen som havde lyst til at se undulater hos Hans Kjeldsen i Struer.


Den 19/6
var der 16 på fuglekig i Tvis hos Jørgen Jensen, hvor de både kunne se småfugle og parakitter.


Den 9/10
var der enkelte medlemmer taget til Thyborøn for at se på fugle og få en fuglesnak hos Else Christensen.


Den 13/11
ville Knud Erik Krøjgaard vise lorierne frem, men der kom kun en enkelt familie på besøg.


Den 11/12
havde Knud Hornstrup inviteret foreningens medlemmer indenfor for at se undulater og australske parakitter, men også her var interessen meget lille.

 

Åbent Fuglehus

Søndag den 4/9 blev der i Nordjysk regi afholdt et åbent fuglehus arrangement. Det var en stor succes, idet ca 175 besøgte Jens Jørgen Kristensen, Chr. Buus, Gunnar Kristensen og Jørgen Jensen. Det gav desuden et enkelt medlem. Arrangementet var i øvrigt velbesøgt over hele Nordjylland.

 

Volierevandring

Søndag den 20/3 besøgte vi Lemvig i frost og sne, vi besøgte Ingolf Hunskjær, Jens Andersen, Bent Kaalund og Bent Hedegaard. Der var mødt 25 op som efter at have beset de 4 fuglehold, var alle inde hos Anne Lise og Bent for at få et par kopper kaffe og et stykke brød.

69

Lørdag den 13/8 var der familliegrill i Idum hos Hanne og Michael Lisbygd. Der var desværre et forrygende blæsevejr netop denne dag, hvilket nok fik flere til at blive hjemme. Nu har Hanne og Michael en stor have, hvor de 25 deltagere fandt masser af læ. Medens de voksne drak kaffe, fiskede børnene i en lille dam. Da grillen blev tændt, varede det ikke længe før pølser og andet grillmad, begyndte at dufte, og alle hyggede sig i et par timer.

 

Udflugter

Lørdag den 26/2 var der 53 på grænsetur. Første stop var hos Ole Schmidt Avifauna, som desværre slet ikke havde de fugle hjemme som han havde sendt lister ud om. Men der var da lidt og der blev også handlet lidt. Derefter kørte man ned over grænsen for at handle og spise. Om eftermiddagen var man på besøg hos slagtermester Frits Hilbig i Aabenraa. Her var der masser af papegøjefugle, bl.a. Alexanderparakitter i forskellige mutationer, Ædelpapegøjer, Kakaduer, blå Munkeparakitter, en gul Rødvinget og 10 par Hooded. Derefter gik det hjemad, men da det efterhånden sneede ret kraftigt blev hjemturen ca 2 timer forsinket.


Fredag den 3. juni var der afgang til Sverige
. Der var 42 som tog fra Holstebro kl 21. Overfarten til Varberg tog 5½ time. På kajen i Varberg mødte man Jonas der var en af dagens guider. Så gik turen sydpå til Hallansås Rasta, hvor man mødte Vivi Bark Stawe der havde tilrettelagt turen, samt hendes mand Bror. Her fik man morgenkaffe, selv om der var lidt problemer med kaffemaskinen som var installeret i bussen. Knud Jepsen der var chauffør fik den dog til at virke. Den første fugleholder man besøgte var Göran Bengtson i Landskrona, hvor der bl.a. gik Cubaamazoner, Inka- og Rosakakaduer, Amboina Kongeparakitter, Jordbærhovedet Dværgpapegøjer, Kinaparakitter og Spurvepapegøjer og der var flere par af hver art. i kælderen gik der flere Ædelpapegøjer, som havde adgang til udendørs volierer, men de havde ikke megen lyst til at være ude i regnen, når der samtidig var mange gæster, og da der var unger i redekasserne, kunne der selvfølgelig ikke blive tale om at komme i kælderen. Det regnede ret kraftigt og folk fandt om i bussen, så vi kørte videre lidt før end beregnet. Næste besøg gjaldt Bo Ohlsson der boede i udkanten af Landskrona. Der var et haveanlæg med forskellige Amazoner, bagved havde han et hus, hvor der gik Blågule- og Røde Araer. Regnen var ved at holde op og resten af dagen regnede det stort set kun når man var i bussen. Turen gik videre til Hälsingborg, hvor besøget gjaldt Mats Halvström der havde et flot anlæg, bygget ind i en virkelig flot have. Der gik forskellige Kakaduer bl.a. to Rødhalede Ravnekakaduer, Australske Parakitter og Hornparakitter. Besøget sluttede med at der blev serveret kolde drikke. Så kørte man ned til en rasteplads ved Höganäs, som lå lige ned til vandet. Her blev den medbragte madpakke indtaget, medens man kunne sidde og se over på Sjælland. Da dette var overstået fortsatte man ind i Högenäs hvor besøget gjaldt Bengt Hellberg, som havde et blandet fuglehold med Kakaduer, Lorier, Solparakitter, Rosellaer og Wasapapegøjer. Man kørte videre om til Bengt Rasmussen, men blev i Högenäs. her var der mange flotte udstillingsundulater, Aymaraparakitter og småfugle som Astrilder og Amadiner. Han var gået i kompagniskab med en kammerat og de dyrkede masser af flotte kanariefrø. Her blev der serveret kaffe og brød. Den sidste fugleholder der skulle besøges på denne tur, var Bertil Magnussen i Åstorp. Her var der ca 60 volierer, som var befolket med stort set alle arter af Australske Parakitter. Flere af fuglene ynglede, og næsten alle redekasser var store træstammer, som var gravet ned i jorden og som stak 1-2 meter over jorden. Anlægget lå i en virkelig flot have, som var fruens domæne. Man kørte nu mod Varberg og efter at have sagt farvel til Vivi, Bror og Jonas, gik man ombord på færgen. Bussen var tilbage i Holstebro Søndag morgen kl. 0145. Hele turen blev optaget på video af Chr. Buus, og vi så filmen på et medlemsmøde.

Lørdag den 24/9 var der sommerudflugt til Salling og Mors. Man startede hos Søren Abildgaard i Skive og besøgte derefter Leif Jeppesen i Oddense og Villy Sørensen i Durup. Derefter kørte man til Jespershus Fuglepark, hvor der gik nogle timer med spisning og besigtigelse af fugle, fisk og blomster m.v. (Der er desværre intet referat fra denne udflugt i bladet, og ej heller i protokollen, jeg har talt med Jørgen Jensen som kunne huske forløbet).

Fuglemarked
Vi havde planlagt fuglemarked den 6/2 men grundet udbrud af en Herpes-virus blandt fjerkræ, blev dette marked aflyst, da kredsdyrlægen ikke ville give sin tilladelse til afholdelse.

Udstilling
Hos Toyota i Struer. For første gang skulle vi ikke have udstilling i en hal eller lign. og det forløb fint. Der var 605 gæster og da vi selv stod for cafeteriet, kom det hele til at se meget fint ud, også rent økonomisk. Udstillingen var bygget flot op, og kombinationen fugl og bil blev virkelig en succes. Endda så stor at brødrene Dahl som ejer Toyota, på stående fod inviterede os til at gentage en sådan udstilling på et senere tidspunkt. Selve afviklingen af udstillingen startede torsdag aften, hvor det udstillingsmateriale, vi skulle bruge blev læsset på en lastbil og kørt til Struer. Om fredagen blev det stillet op, og fuglene blev sat ind. Lørdagen startede med morgenkaffe for dommere og udstillingsudvalg, hvorefter fuglene blev bedømt. Efter at udstillingen var lukket, blev fuglene fanget, og så blev det hele lynhurtigt pillet ned og læsset på lastbilen, og efter at vi havde fået nogle pølser, et stykke franskbrød, en kop kaffe og en øl, kørte vi udstillingsmaterialet ud på lageret på Herningvej.

Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(2 numre): Annegrethe Mortensen Van-drepokal/ 1,1 Gouldsamadine m. 7 unger. TROPEFUGLE(11 numre): Kim Nielsen Vandre-pokal/2 unger af Purpur Glansstær + 1. roset/1,1 Kongeglansstær; Bent Køhler Ærespræmie/1,1 Brunirisk m. 2 unger; Jørgen Jensen 2. roset/ 1,1 Sørgeklerkefinke. DVÆRGPAPEGØJER & SPURVEPAPEGØJER(9 numre): Poul Poulsen Vandrepokal/4 unger af Gulmasket Spurvepa-pegøje + Ærespræmie/11 unger af Sodbrunhovedet + 1. præmie/11 unger af Sorthovedet Dværg-papegøje; Ingolf Hunskjær 2. præmie/1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje m. 3 unger. GRÆS-PARAKITTER(21 numre): Gunnar Kristensen Vandrepokal/ 1,1 Elegant m. 10 unger + 2. præmie/1,1 Elegant m. 7 unger; Søren Andersen Ærespræmie/1,1 Blåvinget m. 4 unger; Chr. Buus Diplom/5 unger af Rødbrystet; Poul Poulsen Diplom/1,1 Blåvinget m. 5 unger. AU-STRALSKE PARAKITTER(13 numre): Mona Poulsen Vandrepokal/1,1 Rødvinget m. 3 unger; Kaj Borgholm Ærespræmie/1,1 Rødvinget m. 3 unger; Sigurd Nielsen 1. præmie/1,1 Blå Rosella m. 10 unger; Chr. Buus 2. præmie/ 3 unger af Port Lincoln; Villy Kirkegaard 1. roset/1,1 Adelaide; Herman H. Nielsen 2. roset/1,1 Springparakit. LORIER & FLAGERMUS-PAPEGØJER(6 numre): Knud Erik Krøjgaard Vandrepokal/1 unge af Duivenbodies Lori + Ærespræmie/1 unge af Kapuzinlori; Chr. Iversen 1. roset/1,1 Bjerglori; DUER & VAGTLER(6 numre): Kim Nielsen Vandrepokal/1,1 Kin. Dværgvagtel m. 10 kyll. + Ærespræmie/0,1 Kin. Dværgvagtel m. 13 kyl. + 1. Roset/1,1 Europæisk Vagtel; UNDULATER( 49 numre): Svend Kristensen Vandrepokal + Ærespræmie + 1 præmie/0,1 Grågrøn + 1. præmie/1,0 Grågrøn + 2. roset/0,1 Isabel lysegrøn + 2. roset/Albino; Knud Hornstrup 2. præmie/1,0 Isabel Lysegrøn + 2. præmie/0,1 Grågrøn + 1. roset/1,0 Grågrøn; Carl Anker Houlind 1. roset/Spangel grå. FARVE-KANARIER(2 numre): Else og Jens Bach Sørensen 1. roset/1,0 Rød agat rimet. FIGURKA-NARIER(10 numre): Frede Kjeldsen Vandrepokal/Gloster consort + Ærespræmie/Gloster con-sort + 1. præmie/Gloster corona + 2. præmie/Gloster consort. ZEBRAFINKER & MÅGEFIN-KER & RISFUGLE(40 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/1,0 sortbrun Mågef. + Ærespræmie/1,0 sortbrun Mågef. + 2. præmie/1,0 Sortbrun Mågef. + Diplom/1,0 Sortbrun Må-gef. + Diplom/1,0 Sortbrun Mågef.; Svend Overby 1. præmie/1,0 hvid Risfugl; Kristian Saugbjerg Andersen Diplom/1,0 grå Zebraf.; Jørgen Jensen Diplom/0,1 grå Zebraf. + 1,0 grå Ze-braf.; Villy Kirkegaard 1. roset/1,0 hvid Risfugl + 2. roset/0,1 hvid Risfugl. STIKLINGER(12 nr.): Hanne Pedersen Ærespræmie; Sigurd Nielsen 1. præmie; Sigrid Krøjgaard  2. præmie.

SKUETS BEDSTE NUMMER: Poul Poulsen 4 unger af Gulmasket Spurvepapegøje. BEDSTE OPDRÆT STORE PAPEGØJER/PARAKITTER: Mona Poulsen 1,1 Rødvinget m. 3 unger. BEDSTE OPDRÆT TROPEFUGLE: Kim Nielsen 2 unger af Purpur Glansstær. SKUETS BEDSTE KONDITIONSNUMMER: Kim Nielsen 1,1 Konge Glansstær.  

Udstillings dommere var: Flemming Rasmussen, Carsten Thomsen, Lars Jacobsen, Henning Bitch Larsen, Orla Olsen, Ronald Hvam  og Kurt Hansen.

 

Åbent hus

efter udstillingen hos Ingolf Hunskjær, Lemvig, John Hummelshøj, Struer, Herman Hausgard Nielsen, Thyborøn,  Else og Jens Bach Sørensen, Thyholm, Kim Nielsen, Holstebro og Villy Kirkegaard, Vinderup.

Nordjysk udstilling
Der var ikke den store interesse for at deltage deroppe, så vi var desværre ikke repræsenteret deroppe i 1994.

 

Landsudstillingen (der var den sidste i denne omgang, grundet et stort underskud) blev afviklet i Forum, København, Eneste udstiller derovre var Knud Erik Krøjgaard der havde 2 numre med, hvilket gav guld for 1,1 Kapucinlori med 1 unge. Knud Erik udstillede godt nok som med-lem af Dansk Lori Klub, hvilket han i øvrigt også havde gjort de foregående år, men alligevel....

(Der knytter sig i grunden en lille historie med til denne Landsudstilling, idet Knud Erik kom i snak med nogle af de indfødte, der havde en meget flot Kapucinerlori som kunne tale til salg, da de kom med fuglen dagen efter, viste den sig godt nok at være en smule "ralte i æ klæ'er", men handlet blev der. Knud Erik fortalte selvfølgelig Connie om den fine handel, straks han var kommet hjem, men ak og ve, fuglen sagde aldrig et kvæk. Ca 3 uger senere fik de besøg af nogle Københavnere, som Knud Erik havde truffet på Landsudstillingen, de skulle ud og se fugle, og ikke så snart kom de ud i fuglehuset før den omtalte Kapucinerlori begyndte at "kæfte" op, for nu var der kommet nogle mennesker den forstod, den kunne nemlig kun tale københavnsk og forstod ikke det mindste af den lokale dialekt, man taler i Aulum).

 

 

1995 - en udstilling aflyses

Det blev et travlt år med planlægning af 3 udflugter, volierevandringer og sammen med udstillingsudvalget også noget som nok kunne have blevet en meget fin udstilling, men der kom altså lige en kredsdyrlæge i vejen. Det kostede en del arbejde efterfølgende med opgørelse af udgifter som vi sendte videre til veterinærdirektoratet, da vi kunne opnå erstatning for udgifter til trykning af katalog, annoncering, halleje, rosetter m.v. Vi var desuden repræsenteret både på fællesmødet i Aalborg2 gange. Vi var først deroppe til det normale møde i januar, men grundet den situation der opstod på kongressen, havde vi endnu et møde der især drejede sig om at finde kandidater til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Vi blev enige om at pege på Henning Pust som formand og Jan Thompsen Aalborg til bestyrelsen. Vi var også repræsenteret på kongressen, hvor der om lørdagen bl.a. var tre korte foredrag om henholdsvis turakoer, ædelpapegøjer og dværgpapegøjer, om aftenen holdt John Frikke fra Esbjerg et virkelig godt foredrag om fugle og natur på Ildlandet og på Antarktis kyster. Om søndagen var der generalforsamling hvor samtlige beretninger blev godkendt rimelig hurtigt. Derefter blev det vedtaget at man fremover ville kunne stemme med fuldmagt fra egen forenings delegerede, ligesom det blev vedtaget at Landsudstillingen - hvis den kunne gennemføres på et økonomisk forsvarligt grundlag - skulle afholdes i Herning de kommende tre år. Så kom der et forslag om ændring af  kontingentindbetaling,  sådan at  specialklubberne ikke skulle  betale fuld  kontingent.

Dette blev efter megen debat nedstemt, hvilket bevirkede at det meste af bestyrelsen trak sig. Da ingen var interesseret i at tage over, måtte vi en måneds tid senere afsted igen for at få valgt en bestyrelse, og det lykkedes dog under nogen larm.

På Generalforsamlingen den 7/2 blev beretningerne godkendt, der var dog et par kommentarer til regnskabet, idet man mente formuen var blevet rigelig stor, der var nok også derfor fuld tilslutning til at der måtte indkøbes en PC'er til redaktionsbrug. Det blev endvidere vedtaget at nordiske fugle fremover kan udstilles på vore udstillinger. Det blev ligeledes besluttet at bestyrelsen selv må udvælge de delegerede til repræsentantskabsmødet. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer forblev uændret på 400 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev Kim Nielsen og Jens Bach Sørensen og som suppleant Elna Mikkelsen.

Den 9/9 Havde vi besøg af Horsens og Omegns Fugleforening. Kim og Dan Nielsen var guider og tog med bussen fra Holstebro. De startede på Thyholm hvor man besøgte Else og Jens Bach Sørensen samt Kaj Borgholm. Så gik turen til Humlum hvor besøget gjaldt Poul Poulsen. De fortsatte til Lemvig, hvor besøget gjaldt Chr. Buus og Bent Hedegaard. Turen sluttede i Holstebro hvor man først besøgte Henning Nielsen og sluttede af hjemme hos Kim Nielsen.

 

Medlemsmøder

Den 10/1 var der mødt 33 op til et foredrag som Jørgen Møller Hansen holdt om foder, især til frugt- og insektædere, men der var vist også lidt om foder til andre fugle. Jørgen fortalte om hans egen foderblanding der havde et proteinindhold på 13% og et fedtindhold på 12%, der kun fremstilles til kun 25% af prisen på færdigkøbt foder. Han var også lidt inde på medicin og mente at der var andre produkter der var lige så gode, måske endda bedre end Tylan og Terramycin.

Den 7/3 havde vi besøg af  Flemming Rasmussen, Århus som viste lysbilleder og fortalte om pragtfinker og andre småfugle. Flemming fortalte både om deres pasning, men også lidt om hvad han især kigger efter når han er ude og bedømme fugle. Han fortalte også om det at yngle med dem, og anbefalede at man købte en lille flok og ikke kun et par. Under kaffen solgte Kim amerikansk lotteri om grenholdere og redekasser samt frø som var sponsoreret af den lokale Chr. Pedersen-forhandler Jens Jørgen Kristensen. Der var mødt 34 frem denne aften.

Den 4/4 var der mødt 41 frem til en kammeratskabsaften, hvor Torbenredegjorde for det der var hændt på kongressen samt på mødet i det nordjyske udstillingssamarbejde. Derefter blev der vist en film om illegal fangst og transport af fugle, bl.a. Arakakadue, det så ikke lige godt ud det hele. Medens kaffekopperne blev sat ind var der uddeling af årets stikling.

Den 2/5 var der mødt 26 op til en lille Quiz. Torben startede med at orientere om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde vi havde været til. Derefter blev der noteret viden og måske også lidt gætteri ned på svarblokkene. Medens pointerne blev talt op, blev der solgt amerikansk lotteri. Kaffekopperne kom på bordet og der var frø til deltagerne på det vindende hold.

Den 8/8 var der havemøde hos Birrit og Torben Sloth i Mejrup. Efter at fugleholdet og haven var blevet beset, under masser af snak, fandt Birrit kaffekopperne frem og de knap og nap 30 der var mødt frem fordelte sig ved bordene. Hvorefter bl.a. oplevelser fra den næsten overståede sommer blev drøftet.

Den 5/9 havde vi besøg af Harald Svenningsen, fra Skørping som fortalte om en tur han og fruen havde været på til Australien. De havde gennem venner og bekendte, fået kontakt med 5 danske familier i det område de ville besøge dernede, og de havde fået lov at besøge dem og bruge dem som udganspunkt for udflugter i lokalområdet. De havde så lejet en campingbus og var kørt rundt dernede i en måned. Harald havde optaget mange timers video af natur og fugle m.v. dernede, og de 33 fremmødte så en times tid af dette.

Den 3/10 var der to emner på programmet. Først havde vi besøg af Jørgen Lund fra Codan forsikring, om hvad der krævedes for at man kunne få sine fugle og volierer forsikret mod tyveri og brand. Det blev der lidt debat omkring. Efter at forsikringsmanden havde takket af, blev den kommende udstilling diskuteret, under kaffen solgte Kim amerikansk lotteri til de 29 fremmødte.

73

Den 7/11 indledte Torben med at fortælle lidt om hvad det var der var sket omkring og især efter at udstillingen var blevet aflyst. Derefter så vi de videofilm, som Kim Nielsen og Egon Vognstoft havde optaget på turen til København ZOO.  

Fuglefesten den 11/11 blev afholdt i Lemvig Roklubs lokaler, med Ellen og Ingolf Hunskjær samt Annelise Christensen og Bent Hedegaard som arrangør. De 50 som var med til festen havde en hyggelig aften, med masser af god mad og underholdning, bl.a. et amerikansk lotteri. Efter spisningen blev der skruet op for musikanlægget, og så gik dansen lystigt, lige til der aspargessuppen, blev serveret.

Tirsdag den 5/12 afviklede vi det traditionelle julebanko med spil om vin, ænder og købmandskurve for alle, samt om chokolade og bamser til børnene. Under kaffen blev der solgt amerikansk lotteri om frø, redekasser og kalendere. Der var 51 fremmødte.

 

Åbent Fuglehus

Den 3/9 afviklede de Nordjyske foreninger for anden gang. Vi havde besluttet ikke at ofre en avisannonce på arrangementet denne gang, hvilket bevirkede at flere af ugebladene ikke bragte omtale af det, så der kom desværre kun ganske få på besøg de forskellige steder. Følgende havde givet tilsagn om at medvirke: Karen og Kaj Borgholm, Svend Kristensen, Elna og Peter Mikkelsen samt Bent Hedegaaard.

 

Volierevandring

Søndag den 26/2 var en ret kold vinterformiddag, men der mødte alligevel 29op på denne lille tur i Holstebro området. Vi startede hos Birgit og Niels Otto Halkjær,i Nr. Felding hvor der gik parakitter i store flotte volierer. Vi tog videre ind tilHolstebro hvor vi først besøgte Karl Ejgil Vandborg der også har et pænt anlæg med mange flotte parakitter, (og i det ene inderrum gik der en del hamstrer. Junior havde vundet nogle på udstillingen året før og de nåede lige at få dem hjem, inden de nedkom og det var blevet til flere siden). Næste stop var hos Sigurd Nielsen hvor der går nogle meget gode fugle (der falder i alt fald somme tider en præmie), efter lidt snak tog vi om til Henning Nielsen hvor der som sædvanlig var en del at se på, inden vi fik os bænket omkring Lizzys kaffebord, hvor vi snart tøede op igen.

Søndag den 27/8 var der volierevandring i den østligste del af vort område. Vi startede kl. 9 hos Jørgen Møller Hansen i Vridsted. Vi blev på skift lukket ind i den store voliere han har for bedre at kunne besigtige de mange frugt- og insektædere han har, fuglene gemte sig selvfølgelig grundet de mange som kom og forstyrrede dem. Turen gik derefter til Ryde, hvor vi besøgte Ing-var og Claus Pedersen, der gør i parakitter og kanarier, og der var en del opdræt " te æ handel". Turen sluttede lidt vest for Skave hos Birthe og Harry Mink Hansen, hvor vi først så parakitter og Basset hunde. Derefter bød Birthe os indenfor til et veldækket kaffebord, og nu gik snakken om fugle og meget andet indtil klokken var godt og vel tolv, og de 17 som var med rundt skiltes.

 

Udflugter

Lørdag den 4/3 gjaldt det igen grænselandet. De første stod på bussen i Hvidbjerg kl. 640 og der var opsamling i Struer, Lemvig, Holstebro, Aulum og Herning. Nu var bussen også helt fuld, for formanden havde ikke helt haft styr på tilmeldingerne. Der var 51 deltagere og kun 50 pladser i bussen, så Torben stod op.Efter at have spist og handlet ved grænsekiosken, gik turen nordpå til Avifauna. Der blev ikke handlet ret meget, da der kun var ganske få fugle. Flere deltagere købte melorme, som var pakkede. Det var ingen succes da de fleste var døde, dette gav vist Jydsk Telefon en lidt større omsætning end normalt i marts måned. Turen gik videre til Stenderup ved Sønderborg, hvor man besøgte Mona og Holger Lund. Fugleholdet her var blandet idet Mona arbejder med parakitter og Holger har masser af Tropeduer. Efter at have beset fugle-holdet var der kaffe og hjemmebag, inden turen gik hjemad hvor de sidste stod af bussen i Hvidbjerg kl. 1915, nå ja der var lige en tilbage, nemlig Knud Jepsen der var vores chauffør, skulle altså lige til Skave og gøre bussen rent, før han kunne komme hjem og hvile sig efter en meget lang dag.


Lørdag den 10/6
var vi 40 der stod ret tidligt op, for at deltage i foreningens sommertur til Sjælland. Ovre i nærheden af Ringsted, skulle vi møde formand for den Ringsted Fugleforening Søren Vestergård, der skulle lede os hen til Niels Jørgensen i Kværkeby. Nu var der vejarbejde derovre og lige netop den afkørsel, hvor vi skulle forlade motorvejen var spærret. Nå vi havde adressen og fandt da også uden frem til gården (ca. samtidig som Søren dukkede op), som Niels driver sammen med en kammerat. Om sommeren har de en besøgsordning med de sjællandske børnehaver, som kan komme på besøg, derfor har de også både køer, grise, får, hjorte, lidt klappedyr en del eksotiske dyr og masser af fjerkræ, lige fra høns, gæs, kalkuner og ugler til masser af papegøjefugle, både parvis og i flok, bl.a. i en meget stor voliere. Efter knapt et par timers ophold, gik turen videre til Københavns Zoologiske Have, hvor der var masser af dyr og der var unger ved tigrene (som vi ikke så), leoparder, flere bjørne og mange andre arter. En af de væsentligste grunde til at tage derover, var deres nye tropehus og det var flot, men nok knapt så stor som vi på forhånd havde forestillet os. Men det var indrettet meget fint, så selv om der var en hel del dyr og fugle derinde, så var der bestemt ikke overfyldt, og der var rent og pænt. I 1995 havde de bl.a. Dansk Førsteopdræt af Rødbrystet Krondue, og anden gang vi var derinde kom parret gående med 1 unge. Det lykkedes også for Kim Nielsen at få både dem og meget andet med på videoen. Der var en del fugle derovre, bl.a. flere papegøjearter i mange udendørs volierer. Det var meget varmt den lørdag i København, så selv om vi "kun" havde 4 timer i haven, så var langt de fleste vist meget trætte i benene, da vi skulle hjemad. Det gik fint hele vejen hjemad, vi nåede en færge en halv time før end vi havde håbet, og var hjemme end time før end planlagt.


Lørdag den 23/9
tog 37 afsted til Esbjerg, for at besøge medlemmer af den lokale fugleforening. Første besøg var hos Rita og Tonny Christensen, der bl.a. havde kakaduer og australske parakitter samt Kokoslorier. Dernæst besøgte vi Laila og Kjeld E. Hansen som mest gjorde det i australske parakitter. Efter at have fået en forfriskning gik turen om til Gitta og Chr. Lund, som udelukkende havde lorier. Her spiste vi de medbragte madpakker. Efter at dette var overstået kørte vi om til Flemming Vagn Andersen der bl.a. havde australske parakitter, dværg-papegøjer, kanarier og græsparakitter. Sidste stop i Esbjerg var hos Dorte og Jan Mathiesen, der også havde været vore guider på den vel tilrettelagte tur. Her var der lidt australske para-kitter, men flest lorier. Her blev der serveret kaffe/the og hjemmebag. Vi sagde nu farvel til vore værter og kørte til Varde, hvor vi var inde for at se deres fugleudstilling. Af det helst specielle, sad der bl.a. træskader med opdræt samt kolibrier. Der var nogle som fik lidt aftensmad i cafeteriet inden turen gik hjemad. (Da vi kom til Aulum skulle vi "lige over" rundkørslen, forat sætte Sigrid af, så da Knud kørte videre rundt, blev hun noget uroligt og ville af. Hun blev dog mere rolig, da Knud fortsatte hele vejen rundt, idet han sagde, at det var hans omgang). 

 

Udstillingen

blev som omtalt aflyst af Kredsdyrlægen, der fortolkede en bekendtgørelse om Newcastle dise-ase, udsendt af Veterinærdirektoratet strengere end de fleste kredsdyrlæger i Danmark.

Arbejdet med udstillingen var jo lige så stor som det plejer, for nogle var det flere måneders arbejde der var spildt. Udstillingen var stillet op og pyntet mægtig flot, næsten alle fuglene var i buret og så blev der, kl. 2015 via politiet, givet ordre om at tage fuglene hjem her og nu. Det var f...... surt.

For statistikkens skyld vil jeg lige nævne hvor mange numre der var tilmeldt i de forskellige grupper: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(6 nr.) TROPEFUGLE(8 nr.)  DVÆRGPAPEGØJER (3 nr.)   GRÆSPARAKITTER(11 nr.)  AUSTRALSKE PARAKITTER(23 nr.) PAPEGØJER & PARAKITTER(4 nr.)  LORIER & FLAGERMUSPAPEGØJER (5 nr.)   UNDULATER(46 nr.) KANARIER(13 nr.) ZEBRA-& MÅGEFINKER & RIS-FUGLE(35 nr.) STIKLINGER(13 nr.)

 

Nordjysk Udstilling

Jens Andersen, Chr. Buus, Jens Byskov, Kim Nielsen og Kristian Saugbjerg Andersen deltog med 9 numre, hvilket gav 6  præmier til 4 numre. Præmietagerne blev: Jens Andersen 2.

75

vinder for Blåvinget Græsparakit; Kim Nielsen 1. vinder + Gruppevandrepokal for 2 unger af Kongeglansstær  samt 1. vinder  + Nordjysk Vandrepokal for Kongeglansstær i konditionsklassen; Kristian Saugbjerg Andersen 3. vinder for Grå Zebrafinke.

    

1996   - året hvor vi havde 3 formænd

Det blev nok for bestyrelsen og måske også for hele foreningen "et lidt rodet år". Først skulle vi forsøge at finde os selv ovenpå skuffelsen omkring den aflyste udstilling i 95. Desuden forlod 2 mand bestyrelsen, der i blandt vores mangeårige formand. Det gav rokeringer og ny formand blev Kim Nielsen, medens Kaj Borgholm nyvalgtes som suppleant. De forskellige opgaver skulle løses og det blev de, og efterhånden begyndte den nye bestyrelse at fungere rigtig godt, men det tager jo altid lidt tid før man bliver helt klar over hvilke opgaver man selv skal løse og hvordan, samt hvilke andre tager sig af. På et bestyrelsesmøde i august, meddelte Kim så at han af personlige årsager så sig nødsaget til at nedlægge sit hverv som formand. Elna Mikkelsen overtog posten, der blev rokeret rundt igen og Kim blev suppleant og så skulle vi lige "rystes" på plads en gang til.

På generalforsamlingen tirsdag den 6/2 blev det besluttet at ændre kontingentformene, sådan at der fremover kun ville være junior- og voksenkontingent (der havde været forslag fremme om at man skulle betale A-bidrag for det antal personer der var i familien/husstanden hvis foreningerne kørte med familie/husstandskontingenter), det ville give 1 stemme pr kontingent. Det blev dog besluttet at hvis der mødte mere end 2 eller flere op pr kontingent til generalforsamlingen, vil de kunne få stemmeret ved inden generalforsamlingen starter at indbetale et beløb svarende til det enhver tid gældende A-bidrag. Sådanne beløb vil tilgå Landsorganisationen. Det blev ligeledes besluttet at de der indmelder sig i foreningen efter den 1/7 kun betaler ½ kontingent. Grundet ændringen af kontingentformerne blev det besluttet også at ændre på udstillingsreglerne, således at det blev muligt for ægtefælle/samlever samt børn op til 14 år at udstille i eget navn.

Kontingentsatserne for 1997 blev i øvrigt ændret for første gang siden kontingentet for 1988, juniorkontingentet steg fra 75,- kr til 100,- kr og voksenkontingentet fra 150,- kr til 200,- kr (de der havde betalt familiekontingent, fik dermed ingen stigning). Det blev besluttet at man af økonomiske årsager ikke sendte mere end 2 mand til kongres i 96 (vi havde endnu ikke fået erstatning for vore udgifter i forbindelse med den aflyste udstilling i 95, men de 7875,- kr vi blev bevilget kom ad 2 gange i april og maj måned). De ville få ophold + transport, det samme gælder for deltagelse i møder i Region Nord. Vederlag til bestyrelsen til udgifter ved telefon, kørsel m.v. blev uændret på 400,- kr pr næb.

Ud over at deltage i møder i Region Nord og på kongressen, blev der også arrangeret og afviklet medlemsmøder og volierevandringer. På grund af udbruddet af  Newcastle disease aflyste vi fuglemarkedet, flere medlemmer havde givet udtryk for at de hverken ville købe eller sælge fugle på et marked, så længe der var usikkerhed om situationen. Holdningen deltes af bestyrelsen så vi besluttede at aflyse markedet. Der blev planlagt 3 udflugter, de to måtte aflyses, grundet for lille tilslutning. Der kom desværre for få besøgende på udstillingen, så det er nok et spørgsmål om hvorvidt vi fremover skal have udstillinger i haller, kan vi finde steder at være, hvor vi ikke skal betale, sparer vi hallejen på en 5-6ooo,- kr, samtidig med at vi måske kan tjene lidt på cafeteriet.

 

På et møde i januar i Aalborg blev Region Nord endelig dannet og det blev aftalt at frem over skulle Nordjysk Udstilling ligge fast i Aalborg den første weekend i november (bortset fra 96 - hvor der var andre som havde sat sig på hallen), nu kunne man gå til Aalborg kommune og sige at de skulle have et lokale denne weekend fremover. På et møde i Juni blev det vedtaget at lave en lille folder to gange årligt, således at samtlige medlemmer i de 10 tilsluttede foreninger bliver orienteret samtidigt om udstillinger, åbent fuglehus, fuglemarkeder m.v. (Der var snak om at vente et helt eller halvt år med at starte dette op, men så kunne jeg - som sædvanlig - ikke holde min mund, og fik så "lov" til at fremstille folderen.

 

Medlemsmøder

Den 9/1 havde vi besøg af Jan Thompsen fra Aalborg Fugleforening, Jan sidder også i bestyrelsen for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, og han fortalte lidt om organisationens opbygning, samt om hvad pengene bruges til i udvalgene m.v. Der var ikke den store spørgelyst, så enten var han kommet hele vejen rundt, eller også var interessen for emnet fra de 27 fremmødte ikke overvældende.

Den 5/3 skulle Bodil og Bent Elkjær have været på besøg hernede, men grundet sygdom blev det istedet Jørgen Møller Hansen, som med udgangspunkt i sit eget fuglehold fortalte om fuglenes territoriekrav, samt om hans teorier omkring beplantning og opdeling af volierer samt om sammensætning af fugle. Derefter fortalte han om vigtigheden af den rette sammensætning af foderet, og det er jo et emne han kan tale længe om, så han måtte stoppes, således at de 35 fremmødte kunne få deres kaffe.


Den 2/4
var der igen foredrag på programmet, idet Bent Poulsen fra Tarp, der fortalte om sig eget fuglehold gennem årene. Han har haft mange arter i sine volierer og det har mest været parakitter, samt frugt- og insektædere. Som tilskud brugte han lidt alternativ foder som afrikanske røde søde kartofler, ovntørrede brændenælder, tagetes, papaya og meget andet. Det var et interessant foredrag som holdt næsten alle de 40 fremmødte vågne. Under kaffen var der amerikansk lotteri om vin, transportkasser og frø.


Tirsdag den 7 maj
var der igen møde, og denne aften var der en lille fuglequiz på programmet. De 24 fremmødte blev delt op på 5 hold, der fik lov til at bruge de "små grå" i en times tid. Der var frø fra Chr. Pedersen sponsoreret af Jens Jørgen Kristensen til det vindende hold der bestod af  Jens Jørgen Kristensen, Allan Hansen, Else Sørensen, Peter Mikkelsen og Svend Overby. Derefter gik man i gang med kaffen. Der var sket et mindre kommunikationssvigt idet kassereren havde indkøbt frø hos Natural Frø hos Bent Hedegaard, det blev brugt i et amerikansk lotteri senere på året.


Den 6/8
blev der afholdt medlemsmøde i det fri. Det fandt sted i Fousing, vi startede med at bese Knud Vestergaards fuglehold hvorefter turen gik tværs over gaden til Jens Gaardsted og Jacob Skadborg. Alle tre steder bestod fugleholdet af parakitter. Da vi havde set fuglene var der kaffe på terrassen hos Marie og Knud til de 35 fremmødte.


Den 3/9
kom Bodil og Bent Elkjær på besøg. Bent fortalte, suppleret fra tid til anden af Bodil, om deres fuglehold der altid har været lidt alsidigt og i dag mest består af lidt større papegøjer og mindre tropefugle, de kom også ind på foderet. De viste mange rigtig gode billeder fra de mange volierer i hav, kælder, garage og i børneværelserne på loftet (børnene var flyttet hjemmefra). Der blev så vidt muligt foretaget redekontrol hver dag, hvilket bl.a. bevirker at selv mange af småfuglene er ringmærkede med faste ringe. Det betød også at de havde mange gode billeder af ungfugle. Der var mødt 29 frem til dette foredrag.


Den 24/9
var der udstillingsmøde, men kun 20 medlemmer var mødt for at høre lidt om planerne for udstillingen. Det var ligeledes sidste frist for tilmelding til udstillingen.  Under kaffen blev der solgt et amerikansk lotteri.


Den 2/11
var der fuglefest i samaritterhuset i Holstebro, tilrettelagt af Connie og Knud Erik Krøjgaard samt Birrit og Torben Sloth. Der var mødt 35 frem, og efter at velkomstdrinksene var serveret, blev der uddelt  præmier til de der skulle have disse. Derefter var der  spisning med efterfølgende dans i nogle timer. Natmaden der bestod af aspargessuppe var knapt nok serveret da et kæmpemæssigt fyrværkeri begyndte udenfor, (Torben tog selvfølgelig straks æren for dette og ville vide om de kunne klare det oppe på Thyholm, hvor festen skulle holdes i 97, det ville Jens Bach Sørensen ikke love, men han ville garantere at der var lys på Oddersundbroen når vi skulle hjem, og det løfte holdt han. - Det var for øvrigt ikke alle der oplevede fyrværkeriet, idet Karen Marie havde måttet køre Henning hjem, da Madsen følte sig "ret sølle" fordi han havde fået ondt i maven, han påstod senere at det var p.g.a. maden vi fik, men.....).     

Den 5/11 blev de sidste præmier uddelt hvorefter Kim Nielsen og jeg selvhavde lovet at fortælle lidt om vores fuglehold, både lidt om hvad vi havde haft igennem årene, og hvad  vi havde nu, Kim fortalte også lidt om at meget af det ukrudt der vokser i haven er et udemærket foder til mange fugle. Der blev også tid til at fortælle om nogle af de små sjove episoder de havde oplevet gennem årene med og omkring fuglene. Der var mødt 34 frem til dette møde.

Den 3/12 blev der som sædvanligt afviklet bankospil. Aftenen startede med gløgg, sodavand og småkager. Der var planlagt 10 spil om ænder m. rødvin, kransekage og julekurve, samt 3 børnespil om kurve m. slik, sodavand, frugt og chokolade. Det blev dog til et ekstra spil, idet Herman Nielsen havde sponsoreret en kurv med rødvin og chokolade. Herefter kom der kaffe på bordene og de 36 fremmødte havde mulighed for at deltage i et amerikansk lotteri.

 

Åbent Fuglehus

Søndag den 1/9 afviklede vi for tredie gang dette nordjyske fællesarrangement. I år havde følgende stillet deres fuglehold til rådighed: Tove Pedersen,Jens Andersen, Erik Hansen, Herman Nielsen og Bent Køhler. Vi havde valgt ejheller at betale for omtale i 96, hvilket nok var en af hovedgrundene til at kun ganske få var på besøg hos de 5.

 

Volierevandring

Søndag den 25/2 var 18 medlemmer på fuglekig i den vestlige hjørne af udbredelsesområdet. Længere inde i landet var der snevejr fra morgenstunden, men det klarede op. Turen startede i Bøvlingbjerg hos Susanne og Steen Pedersen, hvor der sad en del parakitter, her blev der budt på en forfriskning, inden turen fortsatte hen til Pia Andreasen og Ole Nielsen i Lomborg, hvor de både sad flere forskellige papegøjefugle, ligesom der var nyklækkede kyllinger af Kin. Dværgvagtel i et akvarium der fungerede som rugemaskine. Turen fortsatte til Ramme hvor man først besøgte Lars og Leif Bertelsen der havde dværgpapegøjer, småfugle, store parakitter samt en mindre skov af paraboler. Turen sluttede hos Hanne og Jens Byskov hvor der gik græsparakitter samt australske parakitter, da fuglene var beset samledes man om Hannes kaffebord og hyggede sig et stykke tid.

Søndag den 25/8 tog vi til Thyholm hvor vi mødtes kl 9. hos Jens Jørgen Kristensen der havde parakitter og papegøjer i flere afdelinger, ligesom der var ved at blive lavet et nyt voliereanlæg i og uden foran en af de gamle staldbygninger. Vi fortsatte til Lyngs hvor vi først besøgte Kristian Pinnerup der bl.a. havde Bjerglorier i nogle meget store volierer, det samme var tilfældet hos Vagn Ottesen der havde fået bygget en virkelig stor og høj flyvevoliere, som i den ene side havde en del volierer der stod i forbindelse med et fuglehus der var indrettet perfekt til lorier. Turen gik videre til Hvidbjerg hvor vi først besøgte Allan Hansen der mest havde australske parakitter i sine volierer. Her blev vi budt på en forfriskning, ligesom der var mulighed for købe et par pund ål. Vi kørte videre igennem det stille Hvidbjerg og kom om til Ulla Olsen hvor der ligeledes gik australiere, dværgpapegøjer og kanarier. Nu var vi blevet kaffe tørstige, så vi kørte nu om til Thyholm hallen, hvor Karen og Jens Jørgen (han er jo også halbestyrer deroppe) brygget kaffe og så gik snakken ellers lystigt i en god times tid, før vi afsluttede denne formiddag omme hos Kaj Borgholm der jo har en bestand af store og små "gøjer". (der var ca 25-30 personer med på denne tur).

 

Udflugter

Lørdag den 2/3 var 39 afsted på den årlige grænsetur. Der var opsamling i Struer, Hvidbjerg, Lemvig, Holstebro og Aulum. Turen gik, bortset fra et stop hos bageren i Nr. Snede, direkte ned til grænsen. Her kom der en grænsebetjent om bord i bussen for at kontrollere passene, det betød at 38 tog over grænsen for at handle. Som sekretæren skrev i Medlemsnyt:" ALLE KOM TIL TYSKLAND, UNDTAGEN SVEND. - FOR GRÆNSEMANDEN VAR IKKE HANS VEN". Da vi 1½ time senere kørte retur over grænsen, var det en lidt forfrossen Svend Overby som kunne oplyse at vi var bil nummer 1121 der havde passeret nordpå medens han ventede. Hos Avifauna sad der en del fugle lige fra de små astrilder til amazonpapegøjer. Her havde vi også problemer med myndighederne, idet en civilklædt betjent ikke rigtig kunne komme forbi bussen, så vi fik besked om at få den flyttet her og nu. Turen gik nordpå mod Filskov til Kurt Strunks Fugle og Frøhandel, hvor der sad masser af  parakitter. Herfra gik det hjemad hvor deltagerne blev sat af samme steder de stod på bussen.

Den 8. juni skulle vi have været til Hagenbeck ZOO i Hamburg og Gettorf ZOO ved Slesvig, men grundet manglende tilslutning blev den aflyst.

Den 21. september var der planlagt udflugt til Horsens og Omegns Fugleforening, dette kunne desværre heller ikke gennemføres da der var langt under de 30 tilmeldinger vi har som minimum for en bustur. et forsøg på at gennemføre turen i privatbiler kiksede også.

 

Udstillingen

Der havde selvfølgelig været masser af forarbejde, men selve det praktiske omkring opstillingen , begyndte fredag morgen oppe på lageret hos Kaj Ramskov, hvor alt der skulle bruges til udstillingen blev kørt ned i Juniorhallen (resten blev om lørdagen flyttet ud på det nye lager i Fousing). Opstillingen gik fint indtil man kom til opsætning af bordvoliererne, det grønne stof som skulle bruges til at sætte om stativerne var der ikke. (da jeg selv kom ned til hallen kl. 14., fik jeg med detsamme skæld ud fordi det ikke var med herinde. Jeg lignede vist et meget stort spørgsmålstegn, da stoffet aldrig havde været ude hos mig, selv om Torben påstod det, og efter at han havde konfereret med fru Birrit over mobilen, blev Saab'en ellers startet med kurs mod Mejrup, hvor stoffet som det plejede lå oppe på loftet - der vil nok gå mindst en 2-3 udstillinger inden den historie ikke mere bliver omtalt mindst 3 gange, under opstillingen). opstillingen blev færdig der kom fugle i, og de blev også bedømt lørdag formiddag, hvorefter der blev åbnet for publikum. Der var ikke den store run på udstillingen og der kom desværre kun 423 gæster indenfor i Juniorhallen denne weekend. Selv om ikke alle blev for at hjælpe med nedtagningen af udstillingen, så gik der kun 2 timer fra vi begyndte at indfange fuglene, til hallen var fejet og vi sad oppe i cafeteriet, for at få en bid brød. Derefter var der en lille halv snes stykker som kørte til Fousing for at tømme lastbilen. Materialet blev så sat endelig på plads den efterfølgende weekend og dækket af for vinteren.

Præmietagerne blev: AUSTRALSKE PRAGTFINKER(4 numre): Annegrethe Mortensen Vandrepokal/1,1 Gouldsamadiner m. 8 unger + Ærespræmie/1,1 Spidshalet Bæltefinke m 5 unger; TROPEFUGLE(10 numre): Dan H. Nielsen/2 unger af Kongeglansstær; Else og Jens Bach Sørensen Ærespræmie/1 unge af Hartlaubs Turako; Kristian Saugbjerg Andersen 1. roset/1,1 Sørgeklerkefinke + 2. roset/1,1 Silkestær; DVÆRGPAPEGØJER(3 numre): Else og Jens Bach Sørensen Vandrepokal/3 unger af Rødhovedet; Ingolf Hunskjær Ærespræmie/1,1 Rosenho-vedet m. 5 unger; GRÆSPARAKITTER(21 numre): Ingolf Hunskjær Vandrepokal/1,1 Rød-skuldret m. 5 unger + 1. roset/1,1 Elegant; Gunnar Kristensen Ærespræmie/1,1 Elegant m. 4 unger + Diplom/1,1 Elegant m. 6 unger; Michael Lisbygd 1. præmie/1,1 Rødbrystet m. 6 unger; Jens Andersen 2. præmie/ 1,1 Blåvinget m. 3 unger;  Jens Byskov Diplom/4 unger af Rød-brystet; AUSTRALSKE PARAKITTER(20 numre): Sigurd Nielsen Vandrepokal/1,1 Blå Rosel-la m. 7 unger + Diplom/1,1 Springparakit m. 5 unger; Knud Vestergaard Ærespræmie/1,1 Pen-nant(blå) m. 4 unger; Ingolf Hunskjær 1. præmie/1,1 Alm. Rosella m. 6 unger; Sigrid Krøj-gaard 2. præmie/1,1 Gedeparakit m. 2 unger;  Jens Andersen 1. roset/1,1 Kongeparakit + 2. roset/1,1 Barnardi; FRØÆDENDE PAPEGØJER/PARAKITTER(3 numre): Chr. Buus Vandre-pokal/4 unger af Grå Jago; Annelise Christensen Ærespræmie/4 unger af Skifferhovedet Ædel-parakit; LORIER(3 numre): Knud Erik Krøjgaard Ærespræmie/5 unger af Gulhovedet Lori; UNDULATER(40 numre): Svend Kristensen Vandrepokal/1,0 Lysegrøn + Ærespræmie/0,1 Ly-segrøn + 1. præmie/1,0 Mørkegrøn + 1. præmie/0,1 Lutino + 2. præmie/1,0 Opaline grågrøn + 2. præmie/0,1 Isabel grå + 1. roset/1,0 Isabel grågrøn + 2. roset/0,1 Gråvinget + 2. roset/ 1,0 Grågrøn; Knud Hornstrup 1. roset/1,0 Grågrøn + 1. roset/0,1 Grågrøn + 2. roset/1,0 Australsk-broget grå; FIGURKANARIER(18 numre): Hans Jørgen Christensen Vandrepokal/1,0 Lizard + 1. præmie/1,0 Fife fancy + 2. præmie/Gloster corona; Frede Kjeldsen Ærespræmie/0,1 Gloster consort + Diplom/1,0 Gloster consort + Diplom/0,1 Gloster consort; ZEBRA- & MÅGEFIN-KER & RISFUGLE(21 numre): Jørgen Jensen Vandrepokal/0,1 grå Zebrafinke + Diplom/1,0 grå Zebrafinke; Svend Overby Ærespræmie/hvid Risfugl + 2. præmie/1,0 hvid Risfugl; Hans Jørgen Christensen 1. præmie/1,0 sortbrun Mågefinke; STIKLINGER(13 numre): Hanne By-skov Ærespræmie; Birrit Sloth 1. præmie; Marie Vestergaard 2. præmie.

SKUETS BEDSTE NUMMER+BEDSTE OPDRÆT STORE PAPEGØJER/PARAKITTER +  PUBLIKUMSFAVORITTEN: Chr. Buus for 4 unger af Grå Jago; BEDSTE OPDRÆT HOS TROPEFUGLE: Dan H. Nielsen for 2 unger af Kongeglansstær;  BEDSTE KONDITIONS-NUMMER: Jens Andersen for 1,1 Kongeparakit. 

 

Åbent hus i forbindelse med udstillingen blev holdt hos Karsten Godtkjær og Henning Nielsen i Holstebro, Jacob Baden og Erna Nielsen i Struer, Tommy Rønn Hansen i Harboøre og Bent Kaalund i Lemvig. Der var ikke den store tilstrømning til arrangementet.

 

Nordjysk Udstilling

blev afviklet den 9-10/11 i Aalborg. Jens Andersen og jeg selv deltog med 7 numre ( Jørgen Jensen skulle have haft 2 numre med, men de havde tabt pusten). Resultatet blev en 2. vinder for Rødbrystet Græsparakit m. 4 unger til Jens Andersen.

 

Gæsteudstillinger

Den 10-11/2 havde vi en stand med på en messe om bil og bolig i Idrætscenter Vest i Holstebro. Der var mange forbi standen så Gunnar Kristensen og Sigurd Nielsen udleverede en del informationsmateriale.

 

 

 

1997 - så gik de første 20 år

På Generalforsamlingen den 4/2 var der et par forslag, et som drejede sig om hvorvidt stiklingerne også kan bedømmes som 2 års blomster, samt et om hvorvidt medlemsbladet fortsat vil kunne tilsendes medlemmer der har været med i mange år, men på grund af sygdom eller høj alder ikke længere kan deltage i foreningens arrangementer og derfor udmelder sig. Det blev op til udvalg og bestyrelse at arbejde videre med disse to forslag. Jens Bach Sørensen blev valgt som formand (for et år) og Knud Vestergaard som næstformand da hverken Kim Nielsen eller Elna Mikkelsen ønskede at fortsætte. Nyvalgte blev Chr. Buus og Jacob Skadborg. Kontingenter samt vederlag til bestyrelsen forblev uændret. Der var mødt 33 op som fik serveret lagkage til kaffe vist nok mest til ære for Bent Hedegaard og Torben Sloth.

I de første 5-6 måneder af 1997, deltog bestyrelsen med 2 mand i januarmødet i Region Nord, ligesom der var 2 mand til Kongres i Middelfart. Der blev arrangeret volierevandring, grænsetur og en reception i forbindelse med vores 20 års jubilæum. Receptionen blev afholdt i Race-fjerkræklubbens klubhus på Ellebækvej 2 i Holstebro - det blev i øvrigt her vi fremover skulle komme til at afholde vore medlemsmøder, idet vi ikke længere kunne være på regnskabskontoret på Viborgvej efter lige knap og nap 11 år med rigtig mange gode møder nede i kælderen.

En Walsrodetur, en udflugt til Århus og udstillingen blev også afviklet i 1997 og var planlagt, helt eller delvis inden jubilæet hvor denne beretning stopper.

 

Medlemsmøder

Den 7/1 var der en film fra den australske regnskov på programmet. Filmen var rimelig god, men den var vist blevet vist lidt for mange gange, da den virkede lidt slidt. Efter filmen var der kaffe og snakken gik livligt mellem de 25 fremmødte.

Den 4/3 havde vi besøg af  biolog John Frikke fra Esbjerg, som fortalte om en af sine ekspeditioner til Svalbard og Østgrønland. Han havde masser af gode billeder af både fugle og fortalte levende om sine oplevelser. det havde været på tale at han også skulle have fortalt lidt om sit eget fuglehold hjemme i Esbjerg, men da mødet ikke startede helt til tiden (det var først noget med en nøgle der ikke var der, og så var ledningen til lysbilledapperatet for kort), og John kunne fortælle meget og længe om dyre- og fuglelivet i det høje nord, blev tiden efterhånden så fremskreden at dette andet punkt måtte udsættes til en anden gang.Der var mødt 33 frem til dette møde.

Den 1/4 var der mødt 21 frem til den årlige Quiz-aften, de blev opdelt i 5 hold som gættede og diskuterede sig frem til de rigtige svar. Der var som sædvanlig 5 kg. frø til hver af deltagerne på det vindende hold som bestod af Peder Mikkelsen, Bent Hedegaard, Knud Vestergaard, Svend Overby og Jens Bach Sørensen. Det hele er jo ment som en spøg og snakken fortsatte da også om dette og hint tværs over kaffebordene. Samme aften blev årets stikling uddelt.

Den 6/5 havde foreningen besøg af Jens Bukh, der er dyrepasser i Jespershus Blomsterpark. Han fortalte og viste billeder fra selve parken, fra deres foderkøkken, men bl.a. også fra Walsrode. Der blev fortalt om nogle af de sjældne opdræt de har haft, ligesom han havde foderprøver med. Parken der i maj 97 havde en bestand af 29 arter af papegøjefugle og 87 arter tropefugle der passes af 2 dyrepassere samt 4 lærlinge, der var desuden tilknyttet en biolog som leder af afdelingen. Under kaffen kunne de 30 fremmødte deltage i et amerikansk lotteri.

 

Volierevandring

Søndag den 23/2 var det hundekoldt, men alligevel havde 33 vovet sig ud på en lille fugletur. Vi startede i Gudum hos Karl Vilhelm Pedersen, som kunne fremvise en pæn samling af græsparakitter (her var der sket en misforståelse, idet Karl Vilhelm havde gået og ventet på os om lørdagen, men vi nåede lige at få fat i ham før han tog afsted til bageren efter morgenbrød). Vi fortsatte om til Lone Thorsen der bor lige i nabolaget, også her gik der græsparakitter og nogle fine Stanleyparakitter. Vi blev beværtet med varm kaffe og gammel dansk, hvilket slet ikke var så  helt  ringe en ide i det danske  vintervejr. Turen  fortsatte til  Nr. Nissum hvor vi  besøgte

81

Egon Mikkelsen der havde en stor samling af parakitter, flest australier. Herfra tog vi til Lemvig hvor vi besøgte Kaj Bjerg som også fremviste australske parakitter. Vi sluttede af i Heldum hos Chr. Buus hvor der gik både australiere, mange græsparakitter og Grå Jago. Efterhånden som folk fik beset fugleholdet, flokkedes alle omkring Jonnis kaffebord, og så gik snakken lystigt i en lille times tid.

 

Udflugter

Lørdag den 1/3 blev de første samlet op Struer kl. 640 og herefter var der løbende opsamling indtil Aulum hvor de sidste af de 38 deltagere kom på. Efter et lille ophold hos bageren i Nr. Snede ankom alle uden problemer (med grænsebetjentene) til Grænsekioskerne ved 11-tiden. Efter at der var blevet handlet og spist, kørte man nordpå til Avifauna, hvor der var knapt så mange fugle som ventet, der blev dog handlet lidt forskelligt ind, inden kursen blev sat mod Granly Fuglecenter. Her var en lidt blandet samling af parakitter og småfugle, af en standard som knap så højt som forventet. Det blev beset ret hurtigt, da det var rimelig koldt. Der blev serveret kaffe inden turen gik hjemad.

 

Fuglemarked

Årets fuglemarked blev afholdt søndag d. 16/2. Det havde sneet om natten, i nogle områder mere end i andre, men da vi havde fået stillet en del bordvolierer op, blev dørene lukket op og der kom 81 betalende gæster. Der blev handlet en del, selv om ikke alle fik udsolgt hyggede de fleste sig i et par timer eller tre i fuglevenners lag.

 

Jubilæumsreceptionen

blev afholdt på selve dagen, nemlig lørdag den 17. maj, i Racefjerkræklubbens hus i Holstebro efter og vi var spændte på hvor mange der ville dukke op. Det var jo en særlig lørdag hvor mange har andre traditioner - nu tænker jeg ikke så meget på at det var Norges nationaldag, for det er jo nok mest Nordmænd der fejrer det - næ det var pinselørdag bl.a. med tradition for masser af bryllupper og andre sammenkomster, så der blev diskuteret lidt frem og tilbage, men vi blev da enige om at fastholde datoen og der dukkede da heldigvis også 39 op til en bid brød og lidt til at skylle halsen i.

Blandt de fremmødt var der 5 som var med den 17. maj på Anlægspavillonen i Holstebro hvor foreningen blev stiftet. De 3 af dem havde endda været med i den gruppe som havde indkaldt til stiftelsesmødet. De 3 der i øvrigt også alle kom med i den første bestyrelse var Michel Poulsen, Stener Hvam  og Gunnar Kristensen, de øvrige var Karl Eigil Vandborg og Kaj Vendelbo.
Stener, Gunnar og Karl Eigil har været medlemmer af foreningen i samtlige 20 år. Kaj er blevet medlem igen efter en pause på nogle år. 

Jeg var gået i gang med at indsamle materiale til dette skrift og oplæste lidt statistik fra årene der var gået. Det blev også til et par af de små anekdoter fra hændelser vi har været udefor i årenes løb, og disse blev lynhurtigt fulgt op fra flere sider med et, kan I huske dengang.... og så gik snakken ellers lystigt i et par timer, sådan som det oftest sker når interessefæller mødes. Det er sket mange gange gennem årene når vi er mødtes til det ene eller det andet, og jeg tror at sådan vil det forhåbentlig også fortsætte i mindst 20 år endnu.

 

Hermed slutter min beretning om de første 20 år af Nordvestjydsk Fugleforenings historie.

 

 

 

 

 

 

82

 

Tillidsposter i foreningen

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE