Regler og lister
Opdrætsregler

1. Opdræts Love for Nordvestjydsk Fugleforening

§  1B:     Disse love er et tillæg til foreningens generelle love og er som sådanne underlagt 

                disse. Opdrættede og udstillede arter fra 1979, 1980 og 1981 kan der ikke opnåes

                diplom for.

§  2B:     Medlemmer af foreningen kan få tildelt diplom og roset for lokalt 1. Opdræt.

                Roset dog kun hvis fuglen udstilles.

§  3B:      Det er 1.Opdrætsudvalget der godkender de enkelte opdræt og står for den

              daglige ledelse. Udvalgsformanden fører kartotek og sørger for a'jourføring  af

              anerkendte opdræt, og mindst en gang om året udsendes en liste omfattende

              opdrættede fugle og opdrætternes navne.

§  4B:     Det er bestyrelsen som i tvivlstilfælde afgør tvistligheder, evt ved at indkalde

                eksperter.

§  5B:     Opdræt af mutationer, samt opdræt ved brug af rugemaskiner, ammefugle eller

                håndopmadning hvor ungerne fjernes fra forældrene, anerkendes ikke som lokalt

                1. Opdræt. Dog anerkendes redesnyltere.

§  6B:      I de tilfælde hvor 2 opdræt indtræffer samtidigt, er datoen for den første unges

                udflyvning af reden afgørende for godkendelsen. Tvivlstilfælde afgøres af

                bestyrelsen.

§  7B:     Opdrættet skal kontrolleres mindst 2 gange af de udpegede kontrollanter.

                Første gang senest når ungen forlader reden, og anden gang når ungerne har

                været mindst 30 dage af reden og er selvstændige. Dør fuglene skal dette

                meddeles til udvalget.

§  8B:     Opdrættet skal så vidt muligt  udstilles på udstillingen.

§  9B:     Der uddeles et diplom for anerkendte opdræt, underskrevet af  2               

                kontrollanter og formanden. Diplomerne uddeles ved præmieoverrækkelsen

                efter udstillingen.

§10B:     Hvis ungerne ikke er gamle nok, eller hvis bestyrelsen p.g.a. epidemier hos

                enkelte fuglegrupper, henstiller ikke at udstille unger der er lokalt 1. Opdræt,

                tildeles disse opdræt dog en Roset ved præmieoverrækkelsen (jævnfør § 2B).

§11B:     Opdræt som er mulige lokale 1. Opdræt, skal anmeldes til formanden for ud-valget (jævnfør § 4, stk A).

<><><><><><><><><><><><><><> 

Alfabetisk liste


Opdrættede Arter


Australske Pragtfinker             

 

Blågrøn Papegøjeamadine(02)              
Blåhovedetet Papegøjeamadine(84)     

Brunbrystet Sivfinke (89)      

Ceres-astrild (82)   

 

Diamantfinke (83) 

Hecks Spidshalet Bæltefinke (rødnæbbet)

Korthalet Bæltefinke(84)                        

 

Maskebæltefinke(84)              

Ringastrild              

 

Rødhovedet Gouldsamadine 
Rødhovedet Papegøjeamadine(85)       

 

Sivastrild

Spidshalet Bæltefinke(06) (gulnæbbet)

 

Sorthovedet Gouldsamadine 

Timor Zebrafinke(84)

                                  
Tropefugle Frøædende arter 

 

Alariofinke (84) 

Auroraastrild (82)                                   

 

Blåhovedet Sommerfuglefinke

Borneo Bronzefinke(85)                       
Bjergrødstjert(00)

Bogfinke (10)
Brunirisk(94) 

Brunrygget Guldspurv(82) (Sahelspurv)                   
Brunrygget Skadefinke(82)                  

Brunstrubet Kardinal (17)

Båndfinke                                                

 

Dompap (10)

Dubowskis Dråbeastrild (86)               

 

Glansskadefinke (15)

Grønirisk(08)

Grøn Kardinal (15)

Gråastrild (85)                                      
Gråsisken (02)                                      

Gråspurv(98)           

Guldbrystet Astrild 

 

Helenaastrild (82)        

Himalaygrønirisk  (19)                

Hvidhovedet Nonne(82)  

 

Ildvæver(02)

 

Jamaicafinke (86)  
Jacarinifinke (84)  

 

Kapuzinersisken(05)       

 

Langhalet Rosenfinke(00)     
Lille Cubafinke (84)                

Lille Gråsisken(05)
Lille Skadefinke(82)

 

Magellansisken       
Malabaramadine (Indisk Sølvnæb)

Malet Astrild (16)

Mark Pelzensfinke (88)          
Mexicansk Husfinke(02) (Husfinke)

Muskatfinke(82)    
Mørkerød Amarant (12)

Oryxvæver (98)      

Orangekindet Astrild(82)       
                                       

Reichenows væver(00)           
Risfugl

 

Rødbrystet frøknækker (21)

Rødhalet Astrild(82)               

Rødhovedet Amadine (83)    
Rødkindet Sommerfuglefinke (Sommerfuglefinke)               

Rød Kronfinke(83)

Rødmasket astrild (20)

Senegalamarant     
Sibirisk Grønsisken(84)

Skovspurv (08)
Skægmejse (11)      

Sortbuget Amarant(95)

Sorthovedet Grønfinke(00)   
Sorthovedet Maskevæver(08)
Sorthovedet Nonne(82)

Sortnakket Cubafinke            

Sortstrubet Kardinal (15)
Spidshalet Bronzefinke(83)   

Stillits   (18)

Stor Safranfinke(06)
Stor Skadefinke(87)  

Stribet safranfinke (20)               

Syvstribet Værling(88)           
Sølvnæb(82)

 

Tigerfinke(82)       

Topfinke (18)  
Tøjleastrild              

Yarrellsisken(08)

Ædelsanger(83)

 

Tropefugle Frugt- og Insektædere

Alm. Solfugl(90)

 

Beostær (19)

Berberbulbul (16)

Blånakket Musefugl(94)        
Brunøret Bylbyl(97)                

Damadrossel (15)
Dayal (16)

 

Grøntoppet Turako(05) 

Gråhovedet Børstenæb (18)

Grårygget Drossel (21)

Gråstrubet Drossel(09)
Gulvinget Stærling (17)

Gyldenvinget Skadedrossel (11)

 

Hartlaubsisken (82)                
Hartlaubs Turako (95) 

Hvidbuget Solsort (18)

Hvidhalet Fluedrossel  (17)

Hvidhovedet sortbulbul (20)

Hvidisset Drosselsanger (12)
Hvidkindet Musefugl(93)       
Hvidrygget Musefugl(96)

Hvidtoppet Skadedrossel(05 )

Hvidøret Bulbul (16)

                
Konge Glansstær(92)             

Kratglansstærling(09)

Livingstones Turako (15)    


Mandarinstær (19)


Orangetøjlet Bulbul (18)

 

Papegøjenæbbet Bylbyl(97)  

Perlehalsamadine  

Pragt Perle Skægfugl (12)

Purpur Glansstær(86)             

 

Rødgumpet Bulbul(04)           
Rødøret Bylbyl(86)

Rødvinget sortstær (20)

 

Sangdrossel (13)
Skægskadedrossel (17)

Sorthovedet Drossel (16) 

Sort Tangare (18)

Sundadrossel (17)

 

Trefarvet Glansstær(91)

Topmaina (21)

 

Violettoppet Turako(09)

 

                          
Dværgpapegøjer/Spurvepapegøjer
                           

 

Blårygget Spurvepapegøje(09)
Brille Spurvepap.(87)             

 

Grønrygget Spurvepap.(86)  
Gråhovedet Dværgp.(84)       

Jordbærhovedet Dværgp. (01)

 

Lessons Spurvepap.(83) (Spurvepapegøje)

 

Rosenhovedet Dværgp.          
Rødhovedet Dværgp.             

 

Sodbrunhovedet Dværgp.                     
Sorthovedet Dværgp.                            

 

Taranta Dværgp.(00)              
                                        

Græsparakitter

 

Blåvinget Græsp.(82)             
Bourkes Græsp.

 

Elegant Græsp.      
Rødbrystet Græsp.

 

Rødskuldret Græsp .

                                       
Australske Parakitter

 

Adelaide (82)          
Alm. Rosella

 

Australsk Kongeparakit(89) 
Barnardi (82)

 

Barraband (82)      
Blå Rosella

 

Browns Rosella (95)               
Cloncurry (88)

 

Gedeparakit            
Gulvinget Blåmaske Parakit (90)

 

Gul Rosella (90)     
Grønvinget Kongeparakit (03)

 

Hooded(83)             

 

Hornparakit (15)
Mangefarvet(82)

 

Nymfeparakit(82)  
Pennant 

 

Port Lincoln(92)    
Prinsesse(83)          

 

Rock Peplar (82)   
Rødkappet(83)       

 

Rødvinget Parakit(83)           
Rødvinget Blåmasket Parakit(88)         

 

Sangparakit            
Springparakit         

 

Stanley                     
Svaleparakit(85)

 

Lorier/Flagermuspapegøjer

 

Bjerglori(82)           
Blåstrubet Flagermuspapegøje(88)

 

Citronparakit(09)

Duivenbodies Lori (94)           
Dusky Lori(85)

 

Goldies Lori(89)     
Grønnakket Lori(83)

Gulhovedet Lori(93)               
Gulrygget Lori(92)

Gulstreget Lori(88)


Irislori (21)

 

Kapucinlori (87)     

Kardinallori (99)    

Masenalori(02)

Mellem Lori(84)     
Moskuslori(99)       

 

Rød Lori(91)           

Stellas Lori(99)

 

                                             
Papegøjer/Parakitter

 

Afrikansk Alexander(89)       
Ambon Kongeparakit (11)

Aymara(86)

 

Blodvinget Conure(08)
Blommehovedet(92)               
Blågul Ara (11)

Blåkindet Conure(04)

Blåpandet Amazonpapegøje(89)   

 Blåstrubet Ara (18)       
Blåstrubet Conure (13)
Blåstrubet Pionus(04)

Brilleamazone(00) 
Brunstrubet kilehaleparakit (01) 

Buru Kongeparakit   (18)

 

Dobbelt Gulhovedet Amazone (01)       

Finsch Skifferhovedet Ædelparakit(95)

 

Grønkindet Conure(98)          

Halvmåneparakit(89)             

Hvidtoppet Kakadue(99)       

Indisk Alexander (84)   

Inkakakadu (19)           

 

Jenday(90)              

Katharinaparakit(90)             

Kinaparakit(83)     

Klippeconure (15)

Meyers Papegøje(00)

Munkeparakit(85)
Mørkerød Ara(94) 

 

Nandayparakit(88)
Ny Guinea Ædelpapegøje (11)

 

Patagonisk Parakit(85)          

Pavua Parakit(88)                                 

Rosa Kakadu (10)
Rustkappet Korthalepapegøje (07)
Rødbuget Brunpapegøje(87)                

Rødbuget Conure(84)            
Rødhalet Grå Jago(90)

Rødkronet Congopapegøje (16)

 

Senegal Papegøje(89)            
Servera Dværg Ara(94)         

Skifferhovedet Ædelparakit(96)            
Skægparakit (13)
Smaragdparakit(89)               

Solparakit (10)
Sortkronet Korthalepapegøje (02)        
Surinam Amazonpapegøje(05)

Tirikaparakit (12)
Tucuman Amazone(92)         

Venezuela Amazone(95)        

 

Weddels Kilehaleparakit(99)

Duer & Vagtler

Alm. Bronzevingedue(86)
Australsk Topdue

Bobwhite Vagtel(82)              

Buckleys Due(97)  

Buskvagtel (15)

 

Californisk Topvagtel(84)      

Carolinadue (15)

Diamantd   ue            

Dværgdue(95)        
Dværgskoggerdue(83)            

 

Eur. Krikand(00)

 

Galapagosdue(86) 
Grønvinget Due(86)                

Grådue  (18)

Guineadue(94)       
Guldnæbbet Spurvedue(83)  

Gulnæbbet Stålpletdue(86)   

Guløjet zebradue (20)  

Harlekin Vagtel(82)                

Hjelmvagtel(96)     

Kinesisk Dværgvagtel

Kapdue(89) (Namaquadue)

 

Mørk Rustdue(82)

 

Perlehalsdue (95)   

Picuidue(89)           

Senegaldue(84)      

Spurvedue(86)        

Tamburindue(86)   

Tyrkerdue(88)        

Zebradue(86)          

 

Ørepletdue(84)

                
Ovenstående liste er afsluttet ultimo 2018. Opdræt som godkendes efter denne dato påføres næste liste. Tal i ( ) angiver opdrætsår. Er der intet tal anført har opdræt været udstillet før 1982, da Førsteopdrætsordningen blev indført.

   

Hvem har opdrættet hvad?

🤩Lokale Førsteopdræt

 

Da dette indførtes i 1982 blev der udarbejdet en liste over de arter der havde været udstillet med opdræt på udstillinger i 1979, 1980 og 1981. Disse fugle kunne der ikke opnåes Di-plom for Lokalt Førsteopdræt for. Det drejede sig om følgende arter:

Ringastrild, Sivastrild, Spidshalet Bæltefinke, Rødhovedet- og Sorthovedet Gouldsamadine, Risfugl, Rødkindet- og Blåhovedet Sommer-fuglefinke; Tøjleastrild, Sortnakket Cubafinke,   Senegalammarant, Magellansisken, Malabar-amadine, Perlehalsamadine, Båndfinke, Guldbrystet Astrild, Kinesisk Dværgvagtel og Diamantdue. Rødhovedet-, Sorthovedet- Rosenhovedet- og Sodbrunhovedet Dværgpapegøje; Bourkes-, Elegant-, Rødbrystet- og Rødskuldret Græsparakit; Stanley,Pennant, Alm. og Blå Rosella, Gedeparakit, Springparakit og Sangparakit.

 

Følgende har siden opnået Diplom for Lokalt Førsteopdræt:

 

  

1982


Frits Johansen - Brunrygget Skadefinke


Frits Johansen - Lille Skadefinke


Frits Johansen - Bobwhite Vagtel.


Arne Bro Nielsen - Rødhalet Astrild


Arne Bro Nielsen - Muskat Finker


Arne Bro Nielsen - Auroraastrild


Arne Bro Nielsen - Helena Astrild


Arne Bro Nielsen - Orange-kindet Astrild


Arne Bro Nielsen - Tigerfinker.


Niels T. Klausen - Harlekin Vagtler


Torben Sloth - Bjerglori


Ole Bro - Nymfeparakit.


Kaj Ramskov - Ceres Astrild.


Poul Frøjk - Hvidhovedet Nonne.


Kristian Saugbjerg Andersen - Mørk Rustdue


Kristian Saugbjerg Andersen - Brunrygget Guldspurv 


Kristian Saugbjerg Andersen - Sorthovedet Nonne


Henning Nielsen - Adelaide


Henning Nielsen - Rock Peplar/Bjergparakit.


Michael Poulsen - Mangefarvet Parakit


Michael Poulsen - Barnardi


Michael Poulsen - Barraband


Michael Poulsen - Blåvinget Græsparakit.


Tommy Rasmussen - Hartlaubsisken.


Steen Hauge - Sølvnæb.


91


1983


Tommy Rasmussen - Diamantfinke


Arne Bro Nielsen - Rødhovedet Amadine


Arne Bro Nielsen - Rød Kronfinke


Arne Bro Nielsen - Ædelsanger.


Kristian S. Andersen - Spidshalet Bronzefinke


Jørgen Jensen - Lessons Spurvepapegøje


Michael Poulsen - Rødvinget Parakit.


Jens Chr. Jacobsen - Guldnæbbet Spurvedue


Jens Gundersborg - Prinsesseparakitter


Ingolf Hunskjær - Kina Parakit


Chr. Buus - Rødkappet Parakit


Henning Madsen - Dværgskoggerdue


Allan Skov - Grønnakket Lori


Henning Nielsen - Hooded Parakit


 


1984


Annelise Ramskov - Lille Cubafinke


Kaj Ramskov - Alariofinke


Hans Jørgen Christensen - Timor Zebrafinke,


Hans Jørgen Christensen -Korthalet Bæltefinke


Hans Jørgen Christensen - Blåhovedet Papegøjeamadine.


Kim Nielsen - Jacarinifinke


Kim Nielsen - Californisk Topvagtel 


Henning Madsen - Senegaldue


Ole Andersen - Maskebæltefinke


Arne Bro Nielsen - Sibirisk Grønsisken


Jens Chr. Jacobsen - Indisk Alexander Parakit


Anton Poulsen - Rødbuget Conure


Allan Skov - Mellemlori


Kristian Saugbjerg Andersen - Ørepletdue


Ingolf Hunskjær -Gråhovedet Dværgpapegøje


 


1985


Henning Nielsen - Gråastrild


Henning Nielsen - Svaleparakit.


Tommy Rasmussen - Rødhovedet Papegøjeamadine


Tommy Rasmussen - Borneo Bronzefinke.


Allan Skov - Dusky Lori.


Peter Mosekjær - Munkeparakitter.


Jørgen Jensen - Patagonisk Klippeparakit.


 


1986


Kim Nielsen - Aymaraparakit


Kim Nielsen - Grønvinget Due.


Henning Christensen - Purpur Glansstær


Henning Christensen - Jamaicafinke.


Tommy Rasmussen -Dubowskis Dråbeastrild.


Peter Larsen - Australsk Topdue


Peter Larsen - Tamburindue


Peter Larsen - Galapagosdue


Peter Larsen - Bronzevinget Due


Peter Larsen - Spurvedue (kaldes også Passerinadue).


Anton Poulsen - Rødøret Bylbyl.


Henning Nielsen -Grønrygget Spurvepapegøje


Kristian Saugbjerg Andersen - Zebradue


Kristian Saugbjerg Andersen - Gulnæbbet Stålpletdue.


 


1987


Frits Johansen - Rødbuget Brunpapegøje


Torben Sloth - Kapucinlori


Poul Poulsen - Brillespurvepapegøje


Svend Overby - Stor Skadefinke


 


1988


Anton Poulsen -Blåstrubet Flagermuspapegøje


J. C. Jacobsen - Nanday


J. C. Jacobsen - Pavua Parakitter


Henning Christensen - Syvstribet Værling


Henning Christensen - Mark Pelzensfinke


Svend Erik Nielsen - Cloncurry


Stener Hvam - Gulstreget Lori


Chr. Buus - Rødvinget Blue Bonnet


Kristian Saugbjerg Andersen - Tyrkerdue


 


1989


Hans Erik M. Nielsen - Senegalpapegøje


Hans Jørgen Christensen - Brunbrystet Sivfinke


Hans Olsen -Smaragdparakit,


Hans Olsen - Halvmåneparakit


Kaj Borgholm - Australsk Kongeparakit


Knud Erik Krøjgaard - Goldies Lori


Kristian S. Andersen -Picuidue


Kristian S. Andersen -Perlehalsdue


Svend Erik Nielsen - Afrikansk Alexander


Frits Johansen - Blåpandet Amazon Papag.


 


1990


Frits Johansen - Gulvinget Blue Bonnet


Henning Nielsen - Gul Rosella


Kaj Borgholm - Jenday Parakit


Knud Erik Krøjgaard - Alm. Solfugl


Jens Jørgen Kristensen . Rødhalet Grå Jago


Jens Jørgen Kristensen - Katharinaparakit


 


1991


Kim Nielsen - Trefarvet Glansstær


Stener Hvam - Rød Lori


 


1992


Knud Erik Krøjgaard - Gulryggget Lori


Søren Abildgaard - Tucuman Amazon Pap.


Peter Mosekjær - Port Lincoln Parakit


Kim Nielsen - Kongeglansstær


Frits Johansen - Blommehovedet Parakit


 


1993


Knud Erik Krøjgaard - Gulhovedet Lori


Kim Nielsen - Hvidkindet Musefugl1994


Kim Nielsen - Blånakket Musefugl


Eva Mikkelsen - Mørkerød Ara


Eva Mikkelsen – Severa Dværgara


Knud Erik Krøjgaard -Duivenbodies Lori


Bent Køhler - Brunirisk


Kristian Saugbjerg Andersen - Guineadue


 


1995


Kim Nielsen - Dværgdue


Villy Sørensen - Browns Rosella


Tove Pedersen - Kapdue


Else Sørensen/Jens Bach Sørensen - Hartlaubs Turako


Hans J. Abrahamsen - Sortbuget Amarant


Erik Hansen - Venezuela Amazon Papagøje


Frits Johansen - Finch Skifferhovedet Ædelparakit.


 


1996


Kim Nielsen - Hjelmvagtel


Kim Nielsen - Hvidrygget Musefugl.


Anne Lise Christensen - Skifferhovedet Ædelparakit.


 


 


1997


Kim Nielsen - Brunøret bylbyl


Kim Nielsen - Papegøjenæbbet bylbyl 


Kim Nielsen - Buckleys due


 


1998


Kim Nielsen - Gråspurv


Elna Mikkelsen - Oryxvæver


Henry Kreilgaard   - Grønkindet Conure


 


1999+ januar 2000


Kaj Borgholm - Hvidtoppet Kakadue


Else Christensen - Stellas Lori


Henry Kreilgaard - Weddels Kilehaleparakit


Poul Erik Jensen - Kardinallori  


Poul Erik Jensen - Moskuslori


 


2000


Elna Mikkelsen - Sorthovedet Grønfinke


Jørgen Jensen - Taranta Dværgpapegøje


Else og Jens Bach Sørensen - Brilleamazone


Else og Jens Bach Sørensen - Meyers Papegøje


Gunnar Balling - Eur. Krikand


Gunnar Balling - Bjergrødstjert


Gunnar Balling - Langhalet Rosenfinke


Elna Mikkelsen - Reichenows væver


 


2001


Jørgen Jensen - Jordbærhovedet Dværgpapegøje


Knud Erik Krøjgaard - Brunstrubet Kilehaleparakit


Jens Jørgen Kristensen - Dobbelt Gulhovedet Amazone


 


2002


Gunnar Balling - Blågrøn Papegøjeamadine


Elna Mikkelsen  -    Gråsisken 


Elna Mikkelsen  -   Mexicansk Husfinke  


Elna Mikkelsen  -    Ildvæver


Else og Jens Bach Sørensen - Sortkronet Korthalepapegøje


Vagn Ottesen - Masenalori


 


2003


Kaj Borgholm - Grønvinget Kongeparakit


 


2004


Henry Kreilgaard - Blåstrubet Pionus(Maximillians Pionus)


Else og Jens Bach Sørensen - Rødgumpet Bulbul (Kala Bylbyl)


Svend Overby - Blåkindet Conure


 


2005


Vagn Ottesen – Hvidtoppet Skadedrossel


Else og Jens Bach Sørensen Grøntoppet Turako
Kaj Borgholm
- Surinam Amazon Papegøje
Gunnar Balling – Lille Gråsisken


Gunnar Balling – Kapucinersisken 


2006


Niels Pedersen – Stor Safranfinke


Jørgen Jensen – Spidshalet Bæltefinke


 


2007


Else og Jens Bach Sørensen – Rustkappet Korthalepapegøje


 


2008


Gunnar Balling- Yarellsisken


Svend Overby- Skovspurv


Niels Pedersen- Sorthovedet Maskevæver


Ole Mundbjerg - Grønirisk.


Henry Kreilgaard - Blodvinget Conure.


 


2009
John Phillipsen - Gråstrubet Drossel
John Phillipsen - Kratglansstærling
Else og Jens Bach Sørensen - Violettoppet Turako
Henning Nielsen - Blårygget Spurvepapegøje
Tove Pedersen - Citronparakit 


 


2010
John Phillipsen - Bogfinke
Gunnar Balling - Dompap
OIaf Nørsøller Andersen - Solparakit
Kaj Borgholm - Rosakakadu

2011
John Phillipsen - Skægmejse
John Phillipsen - Gyldenvinget Skadedrossel


Else og Jens Bach Sørensen - Ny Guinea Ædelpapegøje
Kaj Borgholm -  Blågul Ara
Kaj Borgholm - Ambon Kongeparakit


 


 


 2012


Else og Jens Bach Sørensen : 3 unger af Pragt Perle Skægfugl


Søren Nielsen                        : 4 unger af Mørkerød Amarant


Kaj Borgholm                       : 1 unge af Tirika Smalnæbsparakit


John Philipsen                         ;2 unger ag Hvidisset  Drosselsanger


 
2013


Jørn Hyldgaard                       : 4 unger af Skægparakit


Jørn Hyldgaard                         : 4 unger af Blåstrubet Conure


John Philipsen                         : 3 unger af Sangdrossel


 


2014


 


Else og Jens Bach Sørensen     : 2 unger af Livingstones Turako


 


 


2015  


 


John Phillipsen                     : 1 unge af Damadrossel


Jørn Hyldgaard                   :   3 kyllinger af Buskvagtel


Jørn Hyldgaard                    : 2 unger af Carolinadue


Jørn Hyldgaard                   : 6 unger af Klippeconure   


Agnete Nielsen                      : 3 unger Grøn Kardinal


Agnete Nielsen                     : 2 unger  Sortstrubet Kardinal


Agnete Nielsen                     : 3 unger Glansskadefinke


Agnete og Erik Nielsen       : 1 unge af Hornparakit


 

2016

 

Niels Pedersen Bækmarksbro:  3 unger af Malet Astrild


John Phillipsen, Sunds:  2 unger af Sorthovedet Drossel

John Phillipsen, Sunds: 1 unge af Dayal (Drossel)

Dette opdræt er senere også anerkendt som værende

Dansk Førsteopdræt 

Agnete Nielsen, Tøndering:  1 unge af Hvidøret Bulbul

Agnete Nielsen, Tøndering:   1 unge af Berberbulbul


Else og Jens Bach Sørensen, Thyholm: 

2 unger af Rødkronet Congopapegøje         

2017 


Agnete Nielsen, Tøndering: 1 unge af Brunstrubet Kardinal


Agnete Nielsen, Tøndering: 2 unger af Skægskadedrossel


Agnete Nielsen, Tøndering: 2 unger af Sundadrossel  John Phillipsen, Sunds: 1 unge af Gulvinget Stærling


John Phillipsen, Sunds: 1 unge af Hvidhalet Fluedrossel  


Begge disse opdræt er senere anerkendt som værende Danske Førsteopdræt


 

2018

Agnete Nielsen             : 2 unger af Orangetøjlet Bulbul

Agnete Nielsen         : 1 unge af Topfinke

John Phillipsen         : 4 unger af Stillits

John Phillipsen         : 2 unger af Sort Tangare

John Phillipsen         : 1 unge af Hvidbuget Solsort

John Phillipsen         : 1 unge af Gråhovedet Børstenæb

Kaj Borgholm            : 3 unger af Buru Kongeparakit

Kaj Borgholm            : 1 unge af Blåstrubet Ara

Jørn Hyldgaard         : 2 unger af Grådue


2019


Jørn Hyldgaard          : 1 unge af Mandarinstær

                                   1  unge af Rødvinget Sortstær

  Kaj Borgholm           : 2 unger af Beostær

                                    1 unge af Inkakakadu

  Dorthe og 

Askil Sloth Bäck       : 4 unger af Himalayagrønirisk  


2020

Niels Pedersen        : 1 unge af rødmasket astrild

Søren Nielsen          : 2 unger af stribet safranfinke

Agnete Nielsen        : 1 unge af hvidhovedet sortbulbul

Jørn Hyldgaard        : 1 unge af guløjet zebradue.


 2021


Søren Nielsen              : 1 unge af rødbrystet f røknækker

John Philipsen            :  2 unger af irislori

Agnete Nielsen            : 2 unger af grårygget drossel

           4 unger af topmaina

Sidstnævnte er godkendt som et Dansk Førsteopdræt


 


 

           

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE