Nordvestjydsk fugleforening
her ser i hvad vi så på en af vores ture med nvj-fugleforening.
Velkommen til vores hjemmeside

SKOVTUREN d. 4. APRIL

 og 

MEDLEMSMØDET d. 6. APRIL 


ER AFLYST  

 Velkommen til vores hjemmeside

Lidt baggrundsstof om Poul Hald Mortensen

 

Poul Hald Mortensen som kommer og fortæller os en hel masse om den danske natur, er født i Thy, og s om søn af en klitplantør voksede Poul Hald op i fire vestjyske klitplantager mellem Vejers i syd og Uggerby i nord. Allerede som ung var han meget interesseret i naturen, nok især i fugle, og blev aktiv indenfor DOF. Under biologistudierne blev han som 26-årig valgt ind i Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, som han fratrådte ved ansættelsen i Miljøministeriet efter endt uddannelse i 1972. I 1970’erne var han tillige konsulent og medvirkende ved flere populære tv- og radioprogrammer om naturen.

I ministeriet stod han bl.a. for organisering og opbygning af dengang permanent bemandede biologiske feltstationer på bl.a. Tipperne, Vejlerne, Vorsø og Langli. Desuden var han faglig garant og ministeriets talsmand for fredningen af bl.a. Tøndermarsken og Vadehavet samt udpegningen af de danske ramsarområder og EF-fuglebeskyttelses-områder. Fra 1987 var han den centrale, faglige medarbejder bag det statslige projekt, der genskabte Skjern Ås slyngninger, landets hidtil største naturgenopretningssag.

Fra 1996 og til sin pension var han ansat som rådgivende biolog ved de naturbevarende Aage V. Jensens Fonde, hvor han har rådgivet om drift og formidling i naturperler som Vejlerne og Lille Vildmose. Han har også siddet i fondens styregrupper for nationale atlaskortlægning af pattedyr, trækfugle og planter.

2000-2012 sad han i Danmarks Naturfredningsforenings forretningsudvalg. Her var han vicepræsident i seks år, indtil han med ønskerne om en bredere forankret forening med en mere fagligt funderet og professionel linje i 2012 udfordrede og tabte til den siddende præsident.

Poul Hald Mortensen har helt sikkert haft et spændende og indholdsrigt liv, så der vil være meget som det er værd at lytte til denne aften, så tag endelig både familie og naturinteresserede venner/bekendte med.

KSAOpdateret 18. februar 2019
Nordvestjysk Fugleforening. 


Vi er en hobbyforening for dig.....
 
Hvad laver vi så.. 

Vi samles vi ca. 10 gange årligt i Holstebro til foredrag, film om fugle eller blot hyggesnak om hobbyen..
Vi arrangerer ture til andre fugleforeninger og fugleparker ca. 2 gange om året. Desuden har vi 2-3 volierevandringer hos egne medlemmer.
En gang årligt har vi UDSTILLING, hvor medlemmer viser deres fugle frem for publikum, men også med det formål at fuglene bliver bedømt af kritiske dommere, som giver råd og vejledning om fremtidige avl mm.
Ligeledes afholder vi årligt et Fuglemarked i vores klublokale, hvis der ikke er forbud pga. fjerkræsygdomme.
For at holde styr på alt dette har vi et MEDLEMSBLAD der udkommer 10 gange årligt, her kan medlemmerne skrive artikler og annoncerer. Her kan man også se lidt om, hvad der sker i naboforeningerne, samt hvad deres medlemmer ønsker at købe/sælge.

Har dette din interesse, så kom til et af vores arrangementer eller kontakt foreningen, ALLE er velkomne🤩

Mail til: Galmstrup.s(a)nypost.dk

Husk at udskifte(a) med @ (dette for at undgå spam)
men ta´en kik på vores side. 🙂

En flodbred i Etiopien


 


Bjerglandskab i Etiopien
🤩

Sortkindede Dværgpapegøjer har det sjovt

Velkommen til vores

Hjemmeside


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE