Ella Heide (1871-1956)

Jeg har skrevet og fået publiceret en artikel, På sporet af skagensmaleren Ella Heide, i forbindelse med, at hun var repræsenteret med et værk, P178, på kunstudstillingen "Skagen GULD / værker i privateje" på Skagens Museum.

Du kan læse min elleve sider lange artikel ved at klikke på dette link.
Ella Heide, (Frits Thaulow) og Joan på Skagens Museum fredag, den 5. august 2011.

IT IS MY WAY OR "Ella Heide" WAY

Efter at have skrevet ovenstående artiklen har jeg besluttet mig til fortsat at forske i Ella Heides oliemalerier og akvareller. Især hendes motiver fra fiskerbyen Skagen har min store interesse.

Til venstre ses Skagen Sønderstrand, midt i billedet anes "Det Blå Hus", forrest er det stejlepladsen med en jolle og tørfisk på snor. Olie på lærred. (32 x 42 cm). Fra før 1914.

Saltede tørrede issinger (tørfisk) hænger sammenbundne parvis over snorrækkerne på hjørnet af Kappelborgvej og Trondsvej. Skagen Kirke ses i baggrunden. Olie på lærred. (33 x 43 cm). Fra mellem 1910 og 1920.

Midt i billedet ses Vesterby Mølle (nedrevet i 1940). Til højre er det Vesterby gamle skole, som senere blev til Skagens første sygehus. Olie på lærred. (30 x 41 cm). 

Parti fra Skagen med to huse og en størveskrue yderst til venstre. Olie på lærred. (29 x 39 cm). 

"Det Blå Hus i Skagen" er omgivet af både avlsbrug og fiskeri. Akvarel. (24 x 34 cm). Fra før medio 1940. 

Ella Heide har malet "Vesterby smedje" ved flere lejligheder.

Olie på lærred. (42 x 57 cm). Signeret E. Heide. Skagen. Fra 1939. 

Proveniens: Tidligere tilhørt Henny Brodersen og har været i familiens eje, indtil jeg købte det.

Skrevet øverst på blændrammen med bly ant: Fra tante Ella 9/4 - 39. J.OC. Den gamle smedie, Skagen.

"Den gamle smedie i Skagen V". Akvarel. (25 x 35 cm). Fra 1942.

Når man ser på Ella Heides samlede værker, så kommer man ikke uden om, at hun også producerede såkaldte "postkortmotiver" fra turistattraktionerne i omegnen af Skagen.

"Den tilsandede kirke" set fra nordvest ved solnedgang. Olie på lærred. (34 x 44 cm). Fra cirka 1911. 

En akvareludgave af det selv samme motiv, "Skagens gamle kirketårn" ved solnedgang, set fra nordvest. (25 x 35 cm). Fra 1948 (?)

Sct. Laurentii Kirke også kaldet "Den tilsandede kirke" med Kattegat i baggrunden. Olie på lærred. (34 x 51 cm).

Vej gennem hedelandskabet nær "Den Tilsandede Kirke". Olie på lærred. (31 x 42 cm).

"Skagens gamle tilsandede kirke". Akvarel. (25 x 35 cm). Fra 1937.

Et andet yndet motiv, som Ella Heide malede igen og igen, var "P. S. Krøyers hus i Skagen". Olie på lærred. (35 x 51 cm).

"P. S. Krøyers hus i Skagen" ses her i en akvareludgave. (24 x 36 cm). Fra 1938.

 "P. S. Krøyers hus i Skagen" ses her fra den ende, hvor hans atelier var. Olie på lærred. (33 x 43cm).

"Krøyers hus, Skagen". Akvarel. (28 x 38 cm).

En lignende akvarel fra 1924 har hængt på Klitgården og tilhørt efterkommerne af kong Christian X og dronning Alexandrine .    

"Saxilds Gård" i Skagen, som siden 1989 har fungeret som udstillingslokaler for "Michael og Anna Anchers Hus". Akvarel. (26 x 36 cm). Fra 1939. 

"Fra Skagen Østerby" og med Det hvide fyr i baggrunden. Signeret E. H. Olie på lærred. (30 x 40 cm). Fra 1918. 

Lidt udenfor kattegori har Ella Heide bevæget sig ud i klitterne ved Skagen og gengivet dem i forgrunden af billedet.

"Klitlandskab, Skagen". Akvarel. (25 x 35 cm). Fra 1937.

Klitter ved Skagen. Olie på lærred. (31 x 51 cm).

"Klitter ved Skagen". Akvarel. (25 x 35 cm). Fra 1944.

"Klitgården ved Skagen Sønderstrand". Olie på lærred. (33,5 x 43,5 cm). Fra 1949.

"Klitgården med byen i baggrunden". Akvarel. (25 x 35 cm). Fra 1948.

Klitter ved Skagen Sønderstrand og badehus i forgrunden. Akvarel. (25 x 35 cm).

"Skagen Strand og Det grå fyr". Olie på lærred. (35 x 52 cm).

"Skagens fyr og Semaforen. By og Havnen i baggrunden". Akvarel. (25 x 35 cm). Fra 1948.

Prospekt mod Grenen med semaforen og Det grå fyr. Akvarel. (24 x 30 cm). Fra cirka 1939.

Det gamle fiskerhjem, opført 1835, i Skagens Bymuseum. (Skagens By- og Egnsmuseum, P. K. Nielsens Vej 8). Akvarel. (27 x 37 cm).

"Fra Skagen Fortidsminder". Den velhavende fiskers hus. (Skagens By- og Egnsmuseum, P. K. Nielsens Vej 8 ). Akvarel. (28 x 38 cm).

Her har Ella Heide malet C. S. Møllers gamle købmandsgård, som blev nedrevet primo 1960'erne, hvor den skulle gøre plads til Skagens Rådhus.

Olie på lærred. (34 x 53 cm). Signeret E. Heide. Skagen.

Byparti fra Skagen.

Olie på lærred. (35 x 50 cm). Signeret E. Heide Skagen og dateret 1939.


Dette er det allerførste interiør, som jeg har set Ella Heide beskæftige sig med.

Det er fra "Holger Drachmanns Hus i Skagen", hvilket blev købt af ham i 1902.

Olie på lærred. (47 x 73 cm). Signeret E. Heide og dateret 1907? Måske 1904?

"Drachmanns Hus i Skagen" også kaldet Villa Pax. Akvarel. (24 x 35 cm).