Curriculum Vitae

Personlige data

 

 

Navn:

Joan Schersat Mikkelsen Nørfjand

Adresse:

Holger Danskes Vej 37, 2000 Frederiksberg

E-mailadresse:

JoanMindbo@gmail.com      

Født:

1961 i Thorsminde           

 


Resumé


Den røde tråd i mit voksne arbejdsliv er kommunikation; lige fra mediekommunikation i min studietid over kommunikationsformidling i kommuner og staten til webkommunikation i forbindelse med virksomheders intranet.

Efter min kandidatuddannelse startede jeg i 1995 i et akademikerjob i Frederiksberg Kommune. Job­bet inde­bar me­get administration, telefonisk kontakt og hjælp til projektmagerne, men i løbet af kultur­by­året dre­­jede det sig mere om at formidle Frederiksberg Kultur­by 96-programmet ud via medier til især kommunens borgere. Jeg sporede mig således ind på kommunikati­onsområdet, hvilket trak i mig og jeg søgte derfor videre inden for dét felt.

Næstved Kommune s Info-afdeling, hvor jeg arbejdede som Informationsmedarbejder fra 1997, var én ud af ti kommuner, der blev udpeget til at være spyds­pids­kommune for IT-området. Da Næstved Kommune var længst fremme med implementerin­gen og den stod på Lotus Notes/IBM dagen lang, måtte jeg have en IT-uddannelse inden for Lotus Notes.

Meningen var derpå at bruge IT-uddannelsen i kombination med kommunikationsformidling, men så kom den informationsteknologiske bølge og virksomhederne skreg på IT-folk, hvorfor i 2001 jeg sagde: ”ja tak” til et job­ som Notes konsulent i Nomeco A/S. Efter et halvt år ansættelse var jeg pludselig bestyrelses­for­mand for virk­somhedens kunst­­­for­enin­g, hvilket var en tidskrævende men stor oplevelse. Jeg blev i forlængelse af en virksomhedsspecifik projektlederuddannelse desuden webjournalist/-redak­tør for det nye intranet, hvortil jeg også skrev nyheder for IT-afdelingen. Jobbet udviklede sig dog i en retning, så jeg kom til at fungere som Teamleder for Notes- og Webgruppen, hvor­­ved jeg fik indsigt i, hvordan IT-afdelingen kunne anvende medarbejdernes ressourcer allerbedst.

Dette førte så til, at jeg tog en efteruddannelse inden for Human Ressource, hvilket hurtigt vis­te sig at væ­re en øjen­åbner for mig. HRD-konsulentjobbet i SKATs Kompetenceudviklingskontor i 2006 bekræftede mig i, at her havde jeg fundet en jobprofil, som pas­sede perfekt til mig og hvor fokus var på kompetenceudvikling af medarbejdere. Desuden sad jeg både i en Infor­ma­tions- og Kom­munikationsgruppe, hvor jeg skrev og formidlede nyheder om projekterne på forsiden af intranettet.

I 2012 var jeg ansat i Københavns Fængsler som Kommunikationsspecialist i Kompetenceudviklingsafdelingen. Jeg skrev og udfærdigede informationsmaterialer om beskæftigelsestilbud til de indsatte i Vestre Fængsel, som kun må få dette udleveret i papirudgaver. Derudover har jeg skrevet udkast og redigeret materialet til HR-afdelingens kampagne om nedbringelse af sygefravær; lige fra intranetnyhed til teksterne på en ny intern "Det er bedst, når du er her"-hjemmeside.

Fra foråret 2013 var jeg tidsbegrænset ansat som Kommunikationsmedarbejder i Social-, Børne- og Integrationsministeriets Koncernkommunikation. I Team Intern arbejdede jeg med, skrev nyheder og lavede bannere til departementets nye intranet Kanalen (i Plone CMS) samt til de tre intranet Forum (Socialstyrelsen), Ajour (Ankestyrelsen) og Nyt i koncernen (koncern). Dertil kom kampagner for ServiceDesken (for Koncern IT), "Folkemødet 2013" og ministeroverdragelsen. Jeg opdaterede også de tre websites:
Adoptionsnævnet , Børnebortførelser  og Familiestyrelsen (i Typo3) samt redigerede borger.dk (i MS SharePoint 2010) for Team Ekstern.

(Den 3. juli 2013 kørte jeg ind i et vejskilt, der stod fejlplaceret inde på cykel­sti­en. Jeg måtte en tur i as­fal­­­ten og på­drog mig et ledbåndsskadet kraveben i højre side (AC-luksation grad 5). Et halvt år skulle der gå, før­end jeg den 14. januar 2014 endelig kunne blive ope­reret på Herlev Hospital. Jeg er nu raskmeldt, genoptrænet og har efter et års afbræk i mit arbejdsliv et ønske om at komme op på jernhes­ten igen).

Forbryderne har med at vende tilbage til gerningsstedet - siger man. Fra december 2014 til september 2015 er jeg midlertidig ansat som kommunikations- og udviklingsmedarbejder i Københavns Fængsler, hvor jeg blandt andet skal lave kompetenceinddelte CV’er med unge indsatte under 23 år og fra nytår 2015 være projektleder i KompetenceudviklingsafdelingenInformation Ved Indsættelse-projektet.

I 2016 var jeg projektmedarbejder i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (et uafhængigt institut under Social- og Indenrigsministeriet), på et fireårigt forskningsprojekt om nye modtagelsesprocedurer og -afdelinger i danske fængsler. Et pilotprojekt, MOVE, i Horserød Fængsel blev til en start evalueret og mundede ud i udgivelsen af en evalueringsrapport.

    
   


 

Uddannelsesmæssig baggrund

1993 - 1985

Kandidatuddannelse ved Københavns Universitet:

Cand.mag. i medie­kommuni­kationsfagene Teatervidenskab og Filmvidenskab.

 

 

Efteruddannelser

2005 - 2004

Human Ressource Management - Kommunikation og Forretningsforståelse hos Forbundet Kommunikation & Sprog ved Kompetencekompagniet I/S.

Uddannelsesforløb på masterniveau med projektemnet: "Strategisk kompetenceudvikling"

2001

Projektleder i Nomeco A/S ved Implement A/S

 

 

IT-uddannelser

 

2002 + 2001

ITF Web Enabling Release 5.5 , ITF System Administrator Release 5.5 og ITF Application Developer Release 5.5 hos IT Factory A/S

2000

Lotus Notes udvikler og -designer: Certified Lotus Professional

(CLP Domino R5 Application Developer) hos Parkegaard Partners A/S   

 

  

Publikationer


2017

Emma Kongsbøll - en kvindelig hanherredmaler fra Frederiksberg . Internetartikel publiceret den 4. oktober på hjemmesiden Kunstnyt.dk

2017

MOVE – evaluering af et motivationsprogram for indsatte i et fængsel . Medforfatter på en evalueringsrapport fra KORA.

2014

Anna Ahlefeldt-Laurvigen – en skagensmaler i det skjulte . Internetartikel.

2011

På sporet af skagensmaleren Ella Heide . Internetartikel publiceret den 15. august på hjemmesiden Kunstnyt.dk


Fritidsbeskæftigelser


  • Ynder at svømme ½ kilometer hver anden dag og cykle et par timer dagligt.

  • Dyrker kunst- og kulturlivet gerne i forbindelse med storbyferier i både ind- og udlandet.

  • Er unægtelig en flittig gæst hos de danske kunstauktionshuse på inter­nettet.

  • Statist (ulønnet) i flere danske novelle- og spillefilm, biografspot, musikvideo, reklamer og i TV-produktioner