Ugentlig legestue-dag

Vi har indgået en aftale med menighedsrådet i Virklund om brug af et lokale under kirken (Krypten), hvor vi kan have en ugentligt legestue-dag.

Vi vil bruge legestuen som et udgangspunkt for fordybelse med mindfuldness og wellness.

Det er vigtigt for børnene, at de også prøver at være sammen i en større gruppe, så legestuen fungerer også som et rum, hvor op til 10 børn skal samarbejde og få en god oplevelse sammen.