Motorik i hverdagen

Hvad er motorik?

Jeg vil på denne side kort beskrive lidt omkring børns motorik og mulighederne for at styrke deres motoriske udvikling. 

For mig er det vigtigt, at alle børn får mulighed for at udvikle sig kropsligt, sansemotorisk, socialt og sprogligt igennem grundleg.

Det er et indsatsområde, som jeg brænder rigtig meget for, og derfor tog jeg i foråret 2011 en efteruddannelse som motorikvejleder. Med denne uddannelse har jeg fået en masse gode redskaber til at styrke børns motoriske udvikling. 

Mennesket har 7 sanser:

- synssansen

- høresansen

- smagssansen

- lugtesansen

- labyrintsans (hoved-balancesans)

- taktilsansen (følesans)

- kinæsthesisansen (muskel-led sans)

Labyrintssansen, taktilsansen og kinæsthesisansen er de primære sanser, og de danner sammen med synet grundlaget for balancen og dermed for al bevægelse. Det er afgørende for barnets motoriske udvikling, at disse tre sanser er velfungerende. 

Gennem bevægelse og leg bliver barnet istand til at indtage verden, udvikle sig, få kropsbevidsthed og trives i dagligdagen.

I min dagligdag bruger jeg forskellige redskaber til at styrke børnenes udvikling, bl.a. gulv- til loft ribben og den store gymnastikbold samt forskellige ting til at stimulere den taktile sans. Det er vigtigt at finde lege, både inde og ude, der tilgodeser det enkelte barns motoriske udvikling, og hvor ALLE sanserne bliver brugt og udfordret!

Når et barns grovmotoriske grundmotorik er i god udvikling, vil der være grobund for at udvikle finmotorikken. Også her udfordrer jeg børnene via leg til at udvikle finmotorikken.