Privat kontra kommunal dagpleje

Tilsyn

Som kommunal dagplejer fik jeg tilsyn ca. 1 gang i kvartalet eller efter behov. Jeg havde mulighed for at trække på fagrelevant personale.

Som privat børnepasser (dagplejer) får jeg tilsyn 2 gange årligt (1 anmeldt og 1 uanmeldt besøg). Jeg har mulighed for at trække på fagrelevant personale.

 

Hverdagen

Som kommunal dagplejer tilbød jeg børnene en hverdag, hvor jeg udfordrede dem motorisk og gjorde dem nysgerrig på naturen omkring os samt brugte de faciliteter, vi har i Silkeborg, f.eks. biblioteket.

Som privat børnepasser vil min hverdag være som hidtil.

 

Forældresamtaler

Som kommunal dagplejer afholdt jeg opstarts-samtaler efter 3 måneder og en 2-års samtale. Ved disse samtaler deltog oftest den pædagogiske leder. Disse samtaler var altid placeret i en middagsstund.

Som privat børnepasser afholder jeg 2 samtaler. Første samtale finder sted, når barnet er ca. 1 år. Anden samtale finder sted, når barnet er ca. 2½ år. Disse samtaler afholdes, når det passer i jeres kalender; kan afholdes en aften eller i en weekend.

 

Åbningstider

Som kommunal dagplejer havde jeg fastlagte åbningstider.

Som privat børnepasser er mine åbningstider fleksible, afhængig af den aktuelle børnegruppe.

 

Gæsteplads ved ferie og kursus

Som kommunal dagplejer afholdt jeg ca. 8 ugers ferie (incl. afspadseringstimer, der optjenes p.g.a. aftenmøder) samt 2 omsorgsdage. Her blev der tilbudt en gæstedagpleje.

Som privat børnepasser afholder jeg 6 ugers ferie.

Ved ferie og kursus-aktiviteter skal I selv finde pasning til jeres barn.

 

Gæsteplads ved sygdom

Hos en kommunal dagplejer ville I som forældre blive tilbudt en gæstedagplejer i tilfælde af sygdom. Denne gæstedagplejer kunne være lokal eller udenbys.

Jeg tilbyder INGEN gæsteplads ved sygdom, kurser og ferie.

Jeg har dog tilknyttet en vikar, som er godkendt af Silkeborg Kommune, som jeg kan trække på i særlige tilfælde. Ligeledes er min mand også godkendt af Silkeborg Kommune til at passe børnene.