Uddannelse og kurser

Jeg elsker at tilegne mig ny viden, og her kan I se, hvilke uddannelser og kurser jeg har taget, som har relevans for mit arbejde med børn fra 0 - 3 år.

Førstehjælp for institutionspersonale: 2008

Grundkursus for dagplejere: 2008

Fagpersonligt kursus med undervisning af Lisbeth Nørup, som er pædagog og familieterapeut (samspil i familien / børns udvikling 0 - 3 år) www.kempler.dk/lisbeth_noerup_nielsen.asp

Motorikvejleder. Uddannet forår 2011 www.motorikognatur.dk/motorik.html

Krible-krable land med Grønne Spirer www.groennespirer.dk

Marts 2013: Førstehjælpskursus med særligt fokus på små børn

November 2013: AMU-kursus; Arbejdet med for tidligt fødte børn

Oktober 2016: Dagplejekursus på Silkeborg Bibliotek omkring aktuelle bøger til målgruppen 0 - 3 årige børn

Oktober 2017: AMU-temaaften: Mentalisering i mødet med det 0 - 6 årige barn

Oktober / november 2017: AMU-kursus: Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde

Februar 2018: Folkeuniversitetet: Børns udvikling