Værdier

Motorisk udvikling
Jeg er uddannet motorikvejleder og har fokus på børns motoriske udvikling. Jo bedre motorik et barn har, jo mere bliver barnet styrket i sin øvrige udvikling. I min hverdag tænker jeg motorik ind i alle vores bevægelser, og jeg bruger bl.a. skoven som et arbejdsredskab, til at udfordre barnet med!
 
Sproglig forståelse
Jeg er optaget af børns sprog og har fokus på, at selv små børn faktisk godt kan føre en samtale ved hjælp af baby-tegn! Jeg er ikke uddannet i baby-tegn, men bruger nogle af de gængse tegn i min dagpleje. Derudover synger jeg meget sammen med børnene, spiller på instrumenter, læser bøger sammen med dem og laver rim og remser. Alt dette er med til at fremme børns sproglige forståelse. 
 
Anderkendelse og inklusion
Hvert enkelt barn er et selvstændigt individ, som skal mødes på det sted i udviklingen, hvor barnet befinder sig lige nu.
 
Det er vigtigt for mig at anerkende barnet individuelt og styrke de egenskaber, som barnet besidder. I min hverdag handler det om at give barnet tid og rum til at byde ind med ideer, når vi f.eks. er på tur, eller når vi synger, og i det hele taget være nysgerrig på, hvad der optager barnet lige i det aktuelle øjeblik.
 
Når en gruppe på 5 børn skal fungere sammen, er det vigtigt at inkludere det enkelte barn i gruppen og skabe et godt børnemiljø. Det betyder, at jeg sammen med børnene øver i den svære øvelse at sidde sammen og lytte til hinanden og vente på hinanden. 
 
Sociale kompetencer
Et barns udvikling sker i forskellige tempi, og i min dagpleje er der tid og rum til at barnet kan udvikle sig  i eget tempo, og kan udvikle sine sociale kompetencer i et tempo, hvor barnet selv kan være med og på den måde vokse og få styrket sit selvværd. I min dagpleje viser jeg sammen med barnet, hvordan man kan sige til og fra og sætte grænser for sig selv. Vi hjælpes også ad med at løse små konflikter og på den måde udvikles barnets sociale kompetencer.