Forældresamarbejde


Når jeres barn bliver afleveret i min dagpleje, er det vigtigt, at det føler sig tryg!

Denne tryghed kommer helt naturligt, hvis samarbejdet mellem forældre og dagplejer fungerer.

Derfor er det meget vigtigt for mig, at vi er åbne og ærlige overfor hinanden. Hvis I undrer jer over noget, så spørg endelig!

Samtaler
Inden jeres barn starter i dagplejen, vil jeg gerne møde jer og barnet til en opstarts-samtale. Her får I mulighed for at høre lidt om min dagpleje og det jeg kan tilbyde jer. Og jeg får mulighed for at høre lidt om jeres barn.

Jeg afholder 2 samtaler i løbet af den tid, hvor barnet er indskrevet i dagplejen.


Den første samtale afholdes, når barnet er ca. 13 mdr. og den anden samtale når barnet er ca. 2½ år. 

Samtalerne omhandler børnenes trivsel, læring og udvikling i dagplejen på samtalens tidspunkt, og i samtalerne kommer jeg omkring de 6 læreplanstemaer; 

• sociale kompetencer
• sproglig udvikling
• kulturelle udtryksformer og værdier
• alsidig personlig udvikling
• krop og bevægelse
• naturen og naturfænomener

Derudover er det ALTID muligt for jer at bede om en samtale, hvis I føler, at der er noget, vi skal have ekstra fokus på mellem de 2 samtaler!


Samtalerne placeres tidsmæssigt, så de forstyrrer jeres arbejdsdag mindst muligt. Der er således også mulighed for at mødes efter "normal" arbejdstid.