Ledige pladser

I den måned hvor børnene fylder 3 år, starter de som udgangspunkt i børnehaven og rykker dermed videre.

Ring og få en snak om, hvornår I har brug for plads til jeres barn.