Sange fra festen

              
Fra Skriv din sang…

         Mel.: Kardemommesangen

 

 

En søndag eftermiddag kom vi alle her til Rødding

En gård det ligned’ lidt – men her er (vistnok) ingen mødding.
Vi mærked’ straks en stemning god med kaffe, te – og gulerod.
Vi alle var glade og slet ikke sur’.

Vi sku’ skrive og læ-æ-se lit’ratur.

Og mandag hen ad dagen Sørensen stod op på pulten
På morsom vis fortalte han os lidt om hjemstavnskulten.
En gård på egnen, den blev halv. Så søgte Knud sit andet kald.
En dag så han syner – et kloster han så. Men

dét var der ingen, der troe’de på.

  

Hver morgen sættes tonen an, som Grundtvig har dikteret

af Mads (ja, skolens førstemand). Vi bli’r så imponeret.
Han nævner Store Bastian. Vi gyser, jo – den er skam sand.
For opdragls’ er ikke det re-e-ne gas, pædagogiske

fi-i-f vi får af Mads.

 

Et Vinterlæsningshold for os – ja, det er lige meget.
For os er ’vi’ og ’man’ passé. Det handler kun om ’Jeg’et’.
Vor verden ses i perspektiv. Vi skriver om vort eget liv.

Både sommer og vinter og efterårsdag, teksten

har altid fokus på PUNKTNEDSLAG!

 

Vi undervisning får – og vi bli’r hurtigt ret forvente

Hver dag vi møder op som børn – og vi er meget spændte.

Forbudt at brug’ kronologi. For det kan Erik ikke li’.
Og vi vil jo gerne gør’ læreren glad  

(Han serverer jo guldkorn på sølverfad).

 

Vi listed’ os af sted i bus ud af de trygge rammer
Fik Ribes kirke set og slusen – den som hedder ’Kammer’.

Vi gik en tur i vestens marsk. (I véd, hvor vejr og vind er barsk)
Der ikke ved dét var så me-e-get grin

Det var godt at komm’ ’hjem’ til lidt mad og vin.

I morgen ta’r vi hjem igen – med maver, hov’der fyldte.
Vi synes maden, den var go’ (der mangled’ bare sylte).
Vi ta’r en masse med herfra. Og minder har man lov at ha’.
Det tyd’ligt vil stå til vor si-i-dste dag:
dette ophold er helt klart et PUNKTNEDSLAG!

 

 

                                                                                                                                                  "skriveholdet"