Opskrivningsblanket

Opskrivningsblanket til Mariehønen

I kan skrive jeres barn op ved at aflevere denne blanket i Mariehønen eller ved at maile den til os på

Mariehoenen-fjelsoe@mail.dk

Når I har skrevet jeres barn op, kontakter vi jer ca. 2 måneder før ønsket start-dato for at aftale et optagebesøg.

Mariehønen er en privatinstitution. Derfor foregår alle ind- og udmeldelse samt modulændringer her i Mariehønen. (Det kan ikke ske via pladsanvisningen). Skema til modulændringer og udmeldelser fås i Mariehønen.

Ved indmeldelse bedes I være opmærksomme på, at barnet skal være udmeldt rettidigt fra kommunal dagpleje eller andet kommunalt tilbud, inden det kan starte her.

Der ydes søskenderabat og friplads efter de regler, som kommunen har fast sat. Priser på de forskellige pladstyper følger de kommunale takster, bort set fra fritidshjempladsen. Se ”Pladstyper og priser”. Der kan søges økonomisk friplads via digital pladsanvisning - se hvordan i fanen pladstyper og priser.

Vi ønsker at skrive vores barn op til en plads i Mariehønen:

Barnets navn ____________________________________________ og cpr.nr. _______________________

Forældres navne _________________________________________________________________________

Mor cpr.nr._____________________ Far cpr.nr. ________________________

Forældremyndighed (far, mor eller fælles?) ______________ Hvis fælles forældremyndighed bedes begge underskrive.

Adresse_______________________________________ Post nr. ___________ By ____________________

Mail adresse ___________________________________

Mor mobil ______________________________ Far mobil __________________________________

Start dato _____________________________

Dato ________________ Underskrift ____________________________________

Dato ________________ Underskrift ____________________________________


Pladstyper og priser i Mariehønen 2021

Pladstyper:

 

Pris:

0-2 års plads, fuldtidsmodul

 

2768

0-2 års plads, deltidsmodul (30 t) *

 

1827

 

 

 

Børnehaveplads, fuldtidsmodul

 

2045

Børnehaveplads, deltidsmodul (30 t) *

 

1350

 

 

 

Fritidshjemsplads, morgenmodul

Før skoletid

575

Fritidshjemsplads, eftermiddagsmodul

Efter skoletid

1370

Fritidshjemsplads, heldagsmodul

Før og efter skoletid

1560

 

 

  JULI MD ER BETALINGSFRI