Mariehønens omsorgsplan

I Mariehønen har vi en omsorgsplan udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Omsorgsplanen er tænkt som et arbejdsredskab, man kan støtte sig til i tilfælde af alvorlig krise, sygdom eller dødsfald. Mappen indeholder bl.a. konkret vejledning om, hvad man kan gøre og en liste med navne og telefonnumre på relevante personer.