Forældrebetaling

Vi opfordrer til at man tilmelder forældrebetalingen til betalingsservice. Er der spørgsmål til regningen, så kontakt endelig LDD, så evt. misforståelser kan rettes. Ved manglende indbetaling vil der blive fremsendt rykker. Hvis I ikke reagerer på disse (enten ved at indbetale eller ved at kontakte LDD, for at aftale en ordning), vil sagen efter 3.rykker blive sendt til inddrivelse ved incasso. Så fremt der ikke betales efterfølgende vil barnet blive opsagt jvf. bestyrelsevedtægterne.