Siberian husky

Historia
Den ras som i dag kallas siberian husky utvecklades hos tjuktjerfolket i den nordöstligaste delen av Sibirien. Klimatförhållanden tvingade dem att basera sitt uppehälle på jakt över vidsträckta områden och tjuktjerna svarade på naturens krav genom att utveckla en unik ras av slädhundar, skräddarsydd för de speciella behov på vilka deras överlevnad berodde. Det tjuktjerna behövde och utvecklade var en hund med förmågan att kunna tillryggalägga långa distanser med maximal fart, men med en minimal förbrukning av energi i ett område nära norra halvklotetets köldpol.

Utdrag från rasinfo SPHK:s rasklubb för Siberian Husky
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE