Egeby - Åker - Bornholm
Egeby Åker sogn

Denne slægtslinie stammer fra Mahler-slægten. Se Dam S1: Sigvard Mahler Dam og tilbage; og derpå Mahler S4 / Werner: Anine Mahler, hendes far Christian Cornelius Mahler, dennes far igen: Lars Frederik Mahler, hvis mor Karen Henrichsdatter begynder denne linie.

I Mahler-familien har gået en af de sædvanlige tågede myter, at et medlem familien var tambour-major på Christiansø. Min farfars fætter (Ludvig Mahler, ophavsmanden til "Krølle Bølle") fik en Christiansø ekspert til at forske i sagen, om man fandt ingen ved navn Mahler på øen!

Var det det pure opspind, eller kan vi finde ud af årsagen til denne ammestuehistorie? Jo, Karen Henrichsdatter havde en bror, Jep Henrichsen, der var arkeliemester ved fæstningen i Rønne. De færreste både dengang som nu vidste, hvad en arkeliemester var. Man kunne kalde ham "krudt-mester", men det lyder ikke så fint, men det var faktisk ham, der havde check på fæstningens krudt-beholdning.
Den besynderlige stilling kan måske have været årsagen til myten, skønt tambourmajor nærmere vækker forestillinger om lederen af en pigegarde! Nevøen til arkeliemesteren var Lars Frederik Mahler, som var konstabel ved Rønne fæstning, altså i artilleriet, og dette faktum har vel også sat gang i mytedannelsen. Når myten har gået i Mahler-familien, så tænker man som oftest på den lige mandslinie, når man skal opregne sine berømmelige forfædre.

Karen Henrichsdatter

Karen Kirstine Henrichsdatter blev født 1766, datter af Henrich Ipsen & Kirstine Ipsdatter.
Den 28. september blev hun døbt i Å kirke, gudmoder var Anna Peder Clausens hustru i Østermarie, faddere: Mads Jørgensen, Hans Madsen i Clemensker, Jeppe Nielsen, Karen Madsdatter, Karen Andersdatter og Grete Esber Olsens hustru (præsten angav blot hendes navn som "Caren").

D. 6/10 1782 blev Karen Henriksdatter konfirmeret i Å kirke.
D. 2/2 1783 er hun pigefadder på sin søstersøn, Didrich Didrichsens Jeppe; hendes bror Jeppe Henrichsens kone, Karen Didrichsdatter er i øvrigt gudmor. D. 2/1 1785 er hun pigefader på bror Jeppes førstefødte barn, Mads.
Ved folketællingen i 1787 er hun optegnet som tjenestepige hos Esper Espersen på 65. selvejergård i Åker.
D. 14/12 1788 er hun pigefadder på bror Jeppes datter Karen Kirstine. D. 1/1 1789 er hun pigefadder på en anden søstersøn, nemlig Mads Ipsens Jeppe, denne gang er Didrich Didrichsens kone gudmor. D. 8/6 1790 er hun pigefadder på endnu en nevø, Didrich Didrichsens Lars. Og d. 14/5 1795 er hun pigefadder på "blinde Anders" (Nielsens) datter Katrine.

Det er, hvad jeg har fundet i Åker sogn angående Karen Henrichsdatter, der efterhånden nærmede sig de 30 år, og stadig var ugift. Fra maj måned 1795, hvor hun nævnes som fadder, til hendes første søns fødsel i Rønne i maj 1798, har jeg mistet sporet og har ikke fundet et eneste notat om hendes giftemål. Måske præsten har glemt at skrive det i kirkebogen?

Karen Henrichsdatter blev mellem 1795 og 1798 gift med Frederik Mogensen som senere kaldte sig Mahler efter sit erhverv (se menupunkt "Mahler S4/Werner").
De fik følgende børn i Rønne:
Lars Frederik Mahler * 19/5 1798; Elsebeth Kirstine Mahler d* 6/4 1801; Frederikke Mahler d* 23/10 1803, bV 30/8 1805; Frederikke Mahler d* 14/12 1806.


Ved folketællingen 1801 bor familien i Bakkestræde nr. 351, Frederik har nedsat sig som maler (skønt hans borgerskab ikke er indført i protokollen)og Frederiks bror malersvenden Jeppe Jensen bor hos dem.

Den 26/6 1804 blev der i Åkirkeby afholdt skifte efter Henrich Ipsen, hvis 4. datter Karen er gift med Frederik Mogensen af Rønne. Han, som i skiftet også kaldes Frederik Mogensen Mahler, var mødt op med en fordring i boet på 5 slettedaler og 2 mark, som enken (der var Karens stedmor) ikke ville anerkende.

I 1820 blev sønnen gift og Frederik var forlover for ham. Frederik er også fadder på 3 af hans børn, men moderen nævnes aldrig i familien, og da Frederik Mogensen ved folketællingen i 1840 betegnes enkemand, har jeg i mange år troet, at hun var død forholdsvis tidligt. Man skulle åbenbart holde på facaden i denne familie, og gjorde sig skyldig i endnu en løgn.

Det ses af tilgangslisten i kirkebogen for Åker sogn i 1824.
Nr. 15 der ankom til sognen på flyttedagen (1. maj) var Karen Henriks Datter, 60 år er alderen afrundet til, og præsten tilføjer: "fraskilt fra Fredrik Mogensen Maler i Rønne". Hun kom alene. Børnene blev i Rønne.

Hun kom dog ikke til at bo hos sin velstående "Egeby-slægt" - det var nok en stor skam at blive skilt dengang, hvorfor man også løj om det.

Ved folketællingen i 1834 finder vi hende boende til leje i et af Vallensgårdshusene - der bor i forvejen 2 daglejer-familier med i alt 6 børn, så pladsen har været trang. "Karen Kjerstine Hendrichsen, 67 år, gift, men separeret, spindekone".

I 1840 bor hun til leje i et hus på Kongens Mark - men 2 andre udstødte, ugifte kvinder, og den enes uægte barn. Alle kvinderne lever af at spinde. "Karen Mahler, 80 år, enke, spinderske" - både alderen og enkestanden er urigt angivne.
Ved folketællingen i 1845 bor hun i samme hus med den yngste af kvinderne fra 1840 og hendes uægte barn, og det var heldigt for identifikationen, for her står blot: "Karen, 84 år, enke og spinderske".

V Åker kirkebog 1846: død d. 20. november, begravet d. 25. samme måned, Karen Kirstine Mahler, fattiglem. Frederik Mahlers separerede hustru.

I Sønder herreds skifteprotokol nr. 6, s. 342, anmeldes hendes dødsfald d. 21/11. "Karen Kirstine, fraskilt fattiglem, Aaker sogn. Den fraskilte mand er Frederik Mahler".

Der blev ikke afholdt noget skifte, så hun efterlod sig ingenting!

Henrich Ipsen & Kirstine Ipsdatter

Henrich Ipsen blev født 1727 på Skovgård, den 6. selvejergård i Egeby, søn af Jep Jensen & Kirstine Sort.
Døbt i Å kirke d. 5. februar. Gudmor: Kirsten Niels Kures kone, faddere: Peder Sort, Mads Larsen, Anne Esbersdatter og Anne Didrich Larsens.

Kirstine Ipsdatter blev født omkring Nytår 1727 på Store Ølegård, den 58. selvejergård, datter af Jeppe Larsen & Anne Jensdatter.
Døbt i Østermarie kirke d. 26. januar. Gudmor: "Præstekvinden", faddere: Berild Jensen, Jens Ipsen, Hans Jensen, Tor Hansen og hans søster.

Henrich Ipsen & Kirstine Ipsdatter blev trolovet d. 13/2 1754, skønt der er lavet plads til det i kirkebogen, har præsten ikke noteret forloverne. De blev gift d. 18. maj 1754 i Østermarie.

De flyttede ind på hans fædrene gård i Egeby, som Henrich for øvrigt lånte penge i dette år.

Børn født i Egeby, og døbt i Å kirke:
Borritha Henrichsdatter d* 27/4 1755; Jeppe Henrichsen d* 7/9 1757; Kirsten Henrichsdatter d* 21/9 1760; Anna Henrichsdatter d* 2/10 1763; Karen Kirstine Henrichsdatter d* 28/9 1766.

Ægteparret nævnes i folketællingen 1771 (Oeders saml.) i Åker.
H. Ipsen, bonde, begge ægtefællerne er 44 år og i første ægteskab.

V1782 døde "Henric Ips hustru Kirstina, 57 år gammel" (hun var kun 55!). Ifølge "Kuhres gårde" blev skiftet først afholdt i 1788, fordi han ville gifte sig igen, men hvilken kilde? Der er netop en lakune i skifterne i Åker i disse år!!!

Ved folketællingen i 1787 bor Henrich Ipsen som 61-årig enkemand på 6. vornedegård i Egeby sammen med sin ældste datter og hendes familie. Datteren var Borritha og hendes ægtemand Didrich Didrichsen Funch, og deres gård var nabo til 6. selvejergård, som sønnen Jeppe Henrichsen vist havde overtaget.

Den 12/8 1788 blev enkemand Henrich Ipsen trolovet med pigen Anna Olsdatter Kofoed, og d. 11. oktober samme år blev de gift i Å kirke.

Parret flyttede til Åkirkeby, hvor de boede i 2. kvarter, og han betegnes avlsmand - dvs. en bonde med bygård, der havde jord i byvangen.

To år senere d. 4/6 1790 døde den ældste datter, Borritha, og Henrich Ipsen var værge for hendes 6 umyndige børn.

Henrich Ipsen fik nu sit andet kuld børn med Anna Kofoed:
Mads Henrichsen * ca. 1790; Birgitte (Borritha) Kirstine d* 4/12 1791, Vfør 1801; Cathrine Henrichsdatter * ca. 1792; Henrich Henrichsen d* 22/5 1793.

V I 1801 kort efter folketællingen dette år, dør Henrich Ipsen. Han begraves fra Å kirke d. 27. maj, og angives at være 76 år gammel.
Først 3 år senere d. 26/6 og 31/7 1804 afholdes hans skifte i Åkirkeby.

Jep Jensen & Kirstine Sort

Jep Jensen blev født i 1689 på Skovgård 6. sg. i Egeby, søn af Jens Ibsen & Elsebeth Ibsdatter.
Døbt d. 23. januar i Å kirke. Gudmor: Dorothea Anders Ibsens hustru (på 49. sg.), fadderne: Ole Juul, Hans Jensen (45. sg.), Jens Larsen og Karen Jens Ibsens hustru (på Soldatergård).

Kirstine Sort blev født i 1690 på Gadegård 5. sg., datter af Henrich Espersen Sort & Karen Madsdatter.
Døbt 10. august i Å kirke. Gudmor: Nille Hr. Tues (præstens frue), fadderne: Ole Juul, Mads Pedersen, Thomas Hansen og Ane Hans Matsens.

Jep Jensen og Kirstine blev trolovet d. 29/11 1715, og gift d. 8. januar 1716 i Å kirke.

Børn født i Åker:
Elsebeth Ipsdatter * 19/10 1716; Jens Ipsen * 7/1 1718; Mads Ipsen * 8/2 1719, V inden 1723; Lars Ipsen * ca. 1720; Mads Ipsen d* 31/1 1723; Kirstine Ipsdatter d* 18/3 1725; Henrich Ipsen d* 5/2 1727.

Efter ægteskabets indgåelse ser det ud til at parret flyttede ind på Dammegård (2. sg. i Åker), som var hustruens mors arvegård. I 1719 har de købt gården, for atter året efter at sælge den til Jørgen Sort (hustruens bror). Der må have været nogen strid om retten til gården, idet den 1720 "gik til lands lov og ret" (dvs. domstolene).
Det var også først dette år, at der blev afholdt skifte efter Jep Jensens afdøde far, Jens Ibsen, skønt der var forløbet 3 år fra hans død. Man stredes åbenbart om fædrenegården, Skovgård i Egeby, for ifølge den gamle specielle bornholmske arvelov, tilfaldt en gård som oftest den yngste søn, ellers havde ældste datter ret til gårdsædet. Siden Jens Ibsens død var ældste datter Berete Jensdatter med sin mand Peder Sort (som for øvrigt var bror til Jep Jensens kone Kirstine Sort) flyttet ind på Skovgård, muligvis med ønsket om at overtage den. Yngste søn var ellers Hans Jensen, men hvorfor han ikke overtog gården vides ikke.
Jep Jensen var næstyngste søn, og skulle vel bruge pengene fra sin hustrus gård Dammegård til at købe de øvrige arvinger ud. I alt fald var det ham, der løb af med Skovgård i Egeby!

V Kirstine Sort døde i barselsseng efter Henrichs fødsel i 1727, hun blev begravet fra Å kirke d. 17. februar, blot 37 år gammel, altså ca. 14 dage efter sønnens dåb. De må have fundet en amme til drengen, for han overlevede jo!

Den 2. marts 1729 blev Jep Jensen trolovet i Vestermarie sogn med Maren Andersdatter Kure. Præsten har ikke indskrevet vielsen i kirkebogen.

De fik blot et enkelt barn:
Borritha (Birgitte/Birthe) Ipsdatter d* 1/6 1736.

V Jep Jensen i Egeby døde efter jul i 1745, begravet fra Å kirke d. 31/12 1745, 57 år gammel. Skiftet blev afholdt d. 13/1 1746.

Jens Ibsen & Elsebeth Ibsdatter

Jens Ibsen blev født 1633 på Skovgård, 6. sg. i Egeby, søn af Jep Svendsen & Elsebeth Kofoed.
Kirkebogen for Åker sogn er gået tabt.

Elsebeth Ibsdatter blev født 1645 på Vasegård, 42. sg., datter af Jep Larsen & Berete (Andersdatter ?).
Kirkebogen for Åker sogn er gået tabt.

Jens Ibsen i Egeby og Elsebet Ibsdatter af Wasegård blev gift d. 16/7 1665 i Åkirke.

Børn født i Åker:
Jeppe Jensen d* 3/3 1667, død inden 1678; Jørgen Jensen d* 5/9 1669; Anders Jensen d* 7/7 1672; Birgitte Jensdatter d* 14/3 1675; Jeppe Jensen d* 29/9 1678, død inden 1689; Lars Jensen d* 4/12 1681; Elsebeth Jensdatter * 1685 (lakune i kirkebogen); Mads Jensen * 1683-1686 (lakune i kirkebogen); Jeppe Jensen d* 23/1 1689; Hans Jensen d* 5/1 1696.

Ifølge "Kuhres Gårde" overtog Jens Ibsen først Skovgård i 1684, skønt hans far var død i pesten i 1654 og skønt Jens Ibsen havde boet på gården hele sit liv. Det kunne tyde på, at Jens Ibsen havde nogle medarvinge at købe ud, men det har endnu ikke været muligt at finde dem, for indtil nu ser det ud til, at Jens Ibsen var det eneste af forældrenes børn, der overlevede pesten i 1654. Imidlertid ser det ud til af Jens Ibsens skifte mange år senere at dreje sig om familien Kofoed (se herunder).

Hustruen døde i Åker i 1713 og blev begravet d. 3/2 "Elsebye Ipsdatter, 68 år gammel", står der blot.
Skiftet blev afholdt 3 dage senere, og der bliver vi sikre på hendes identitet, idet det er efter " Jens Ibsens salilg hustru Elsebeth Ibsdatter". I skiftet nævnes, at der hørte en "vandplaskemølle" til gården, hvilket gav en ekstra indtægt til gården, fordi man kunne male sognets bønders korn til mel. Arvingerne angav "løsøre" til 146 slettedaler, og gælden til det samme beløb, så man fik fred for øvrighedens indgiben i arven ! 0'et er altså ikke Glistrups nyere opfindelse, det kunne man også i 1713 !!!

4 år senere døde den gamle på gården: 1717 begravet d. 25/10 "Jens Ipsen i Egeby, en gammel mand, hans alder mindiste 84 år", skrev præsten. Først 3 år efter i 1720 d. 10/4 afholdt man endelig skifte i Egeby. Det var på trods af den bornholmske arveregel den næstyngste søn Jeppe Jensen som arvede Skovgård, men der var flere poster som skulle afvikles. Flere af slægten Kofoed havde penge til gode i gården, og vi kan vel af dette slutte, at den 6. sg. Skovgård var Jeppe Jensens farmors gård. I skiftet står, at "gården går til lands lov og ret", dvs. man skulle have domstolen til at afgøre, hvem der egentlig ejede Skovgård, og det er da også først i 1721 (altså året efter skiftet), at Jens Ibsens søn Jeppe får endelig skøde på gården.

Jep Svendsen & Elsebeth Kofoed

Jep Svendsen blev født ca. år 1600 søn af en eller anden Svend, men jeg ved endnu ikke hvem.

Elsebeth Kofoed blev født i 1607 i Nyker sogn (eller Pedersker) datter af landsdommer Mads Kofoed & Karen Jørgensdatter. Videre tilbage, se her under.

Jep og Elsebeth må være gift før 1633, hvor i alt fald deres søn Jens blev født, men her er mange usikkerheder.
Det var et temmelig højt ægteskab, som Jep Svendsen indgik, hvilket må sige noget om hans familie, som jeg endnu ikke har fundet. Måske var han af gammel frimands-æt, ellers er det mærkeligt, at finde ham her.

I et skøde af d. 10. marts 1652 kaldes han "Jep Suendsen, boendis Mand udj Aacher Sogn" og optræder på sin hustrus vegne (hendes fornavn nævnes ikke), da hendes søskende skifter arvegods.
Han skal ifl. "Kuhres Gårde" i 1639 have overtaget Skovgård, den 6. selvejergård i Egeby i Åker sogn på Bornholm, og jeg har set ham opført i jordebøgerne 1651, 58, 62 og 63. Det er sandsynligvis en gård fra hustruens slægt, for den ejes fra 1598 til 1627 af Albret Hansen, hvis hustru Karine Michelsdatter var søsterdatter til landsdommer Jens Kofoed. Albret solgte sin afdøde hustrus arv efter landsdommeren i 1628. Skovgård ejedes 1628 af Oluf Rasmussen fra 5. sg. i Åker, 1632 af Jens Hansen, som i 1639 afhændede den til Jep Svendsen. Hvor Jep og hustruen boede indtil da er uvist - ifl. jordebøgerne har han ikke ejet nogen gård forinden, men de må have været sammen, da deres søn blev født i 1633. En gård kunne være splittet op i flere arvedele, personen der havde størst part kunne stå som ejeren, de øvrige kunne godt bo på gården ved siden af eller i stedet for ejeren. Måske det kunne være tilfældet her, hvor Jep Svendsen først i 1639 havde midler nok til at overtage gården.

Børn født i Åker af Jep Svendsen & Elsebeth Kofoed:
Jens Ibsen * 1633; Jørgen Ibsen * ?, død i pesten 1654.

I året 1654 rasede pesten på Bornholm og gårde blev lagt øde. Præsten skriver: Liig begrafne d. 2. september, Jep Svendsens søn Jørgen i Egeby. Og blot 11 dage senere d. 13. september, Jep Svendsen i Egeby.
Skiftet er ikke bevaret.

Enken og den 19-årige søn overlevede og boede på gården, og det er muligvis grunden til, at Jep Svendsens navn stadig blev knyttet til stedet. For exempel blev et barn døbt d. 23/1 1659: en kvinde fra Blekinge, Margrethe, hendes datter Karen "fra Jep Svendssens Grund". For øvrigt er barnet opført under ægtefødte børn, og året taget i betragtning, så har vi her en flygtning, hvis mand formodentlig er dræbt under svenskernes hærgen af Blekinge året før!

Hans navn står som sagt her over ved gården i jordebøgerne flere år efter hans død, og antyder nok at enken har siddet i uskiftet bo. Hun overlevede manden i 22 år, og først ved hendes død er hendes navn nævnt i kilderne:
Åker kirkebog 1676: døde d. 20/10 "Elsebeth salig Jep Svensens, 69 år gammel".
Skiftet er ikke bevaret.

Mads Kofoed & Karen Jørgensdatter

Mads Kofoed blev født ca. 1580 i Blykobbegård i Nyker, søn af frimand Hans Kofoed & hustru (muligvis en datter af Christen Clausen Køller d. æ.). Videre tilbage: se menupunkt "Kofoed 2 frimændene".

Karen Jørgensdatter blev født ca. 1580 i Vellensgård i Nyker, datter af frimand Jørgen Pedersen & Karen N. N.  Videre tilbage: se her under.

Mads & Karen er formodentlig gift før 1605 i Nyker sogn.

Børn født formodentlig i Nyker:
Hans Kofoed * 16... død 1654; Elsebeth Kofoed * 1607, død 1676; Jørgen Kofoed * 16..., død 28/4 1650; N. N. Madsdatter Kofoed * 16...; Mads Kofoed * 16..., død før 1665; Martha (?) Kofoed * 16...

Karens far var død allerede i 1587, så det var nok allerede ved ægteskabets indgåelse, at Mads Kofoed kunne flytte ind på hendes fædrene gård Vellensgård med tilhørende vornede "På Vallen" (nu: Bakkegård). Den 30/1 1608 sælger svogeren Esbern Kofoed i Poulsker på hustruen Elline Jørgensdatters vegne, hendes arv og del i hovedgårdene Vellensgård (Nyker) og Esgesgård med tilhørende vornede Lillegård (Pedersker) til "ærlig og velbyrdig mand Mads Kofoed til Vellensgård".

Senere samme år d. 6/5 1608 besegler han sammen med sin far frimændenes hylding, og skriver sig "Mads Kofoed til Eskesgård". I hans segl ses våbenet med sparren.

13/3 1624 sælger Mads Kofoed af Nyker med søskende en gård og et hus i Østerlars, som deres fædrene arv, til broderen Peder Kofoed, rådmand i Rønne.
22/3 1628 sælger Mads Kofoed til Vellingsgård med flere deres arv efter landsdommer Jens Kofoed (deres farbror) til Jacob Kofoed af Nyker sogn (Mads' bror).
Den 5/2 1629 udnævnes "os elskelige Mads Kofoed" af kongen til landsdommer på Bornholm, og forlenes med et antal gårde (som udgør hans løn).
Mortensdag d. 11/11 1637 skænker Mads Kofoed 50 slettedaler til Rønne hospital, som takkegave for at han var blevet frelst fra havsnød.

I 1645 indtog den svenske general Wrangel nærmest ved et tilfælde Bornholm. De bornholmske befalhavere - heriblandt Mads Kofoed - blev gjort til prygelknaber, og af Højesteret dømt til landsforvisning.

Mads Kofoed tog til Lybæk, hvor han døde i exil i 1646, skiftet blev afholdt d. 2/11.

Enken fik d. 15/6 1649 kongebrev, hvor hun og hendes børn blev tilgivet mandens forseelse.

Karen Jørgensdatter døde i 1650 (på Vellensgård ?), skiftet blev afholdt d. 20/9.

Jørgen Pedersen & Karen N. N.

Jørgen Pedersen blev født ca. 1545 (i Nyker ?), søn af frimand Peder Hansen & N. N.

Karen N. N. blev født 15..., datter af ???

Jørgen og Karen blev måske gift omkring 1568.

Børn:
Kirstine Jørgensdatter  * ca. 1570, død efter 1600; Eline Jørgensdatter * ca. 1580, død 1625; Karen Jørgensdatter * ca. 1585, død 1650.

Jørgen Pedersen fik samlet temmelig meget gods, sandsynligvis fordi både hans bror (Lars Pedersen) og farbror (Bent Hansen) døde uden børn. Det meste af godset blev siden arvet af datteren Karen og hendes mand landsdommer Mads Kofoed.
Han havde Eskesgård med vornede Lillegård (Pedersker), Vallensgård med "På Vallen" (nu: Bakkegård), Frigård og 1 gård mere (Nyker), 1 gård (Frigård ? 12. vg.) øst for Pouls kirke, samt 1 i Egeby (Åker), og endelig Bådstedgård i Rø.

1572 deltager Lars og Jørgen Pedersen, brødre, i frimandsmødet sammen med kongens udsendinge.

Jørgen Pedersen døde i 1587 (ifl. Trap), men skiftet først afholdt d. 20/2 1588.

Peder Hansen & N. N.

Peder Hansen blev født ca. 1525, søn af frimand Hans Pedersen & ... Poulsdatter.

N. N.

Peder blev gift ca. 1545 med N. N.

Børn (født i Nyker ?):
Jørgen Pedersen * ca. 1545, død 1587; Lars Pedersen * 15..., død efter 1587; Mette Hansdatter * ca. 1550.

Peder Hansen frimand formodentlig til Vellensgård i Nyker, deltager i frimandsmødet i 1572 med kongens udsendinge.

Peder Hansen døde efter 1572.

Hans Pedersen & ... Poulsdatter

Hans Pedersen blev født ca. 1500, søn af Peder ...

... Poulsdatter blev født ca. 1500, datter af frimand Poul Olsen & Anne Hals.

Hans og N. N. blev gift efter 1522, hvor Hans Borreby blev skrevet til Bjerregård.

Børn født i Vestermarie (?)
Peder Hansen; Lars Pedersen; ... Pedersdatter gift med Truid Myre i Olsker.

I 1537 stævner Peder Andersen "Hans Pedersen i Bjerregård" for højesteret i København, fordi han er værge for sin hustrus mor Anne, der havde været gift med Hans Borreby. Peder Adersen er gift med Hans Borrebys søster Eline. Stridens æble er frigården Myregård i Åker.
Anne og Hans Borreby havde ingen børn sammen, men Anne havde nogle med sin første mand, heriblandt hustruen til Hans Pedersen.
I 1543 13/6 skriver den lybske foged hjem, at landsdommeren (Lars Pedersen)'s bror, Hans Pedersen, fordrer én af de 3 gårde, som lå under kongens jurisdiktion (altså tidligere var under den katolske kirke). Der er muligvis tale om Bjerregård i Vestermarie, og Hans Pedersen synes, at have fået denne gård.

Hans Pedersen er død efter 1543.Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE