Marcussen
Anne Marie Marcusdatter

Anne Marie Marcusdatter blev født i 1798 i Ringeby i Vestermarie sogn, datter af Marcus Marcussen & hustru Kirstine Jensdatter.
Døbt den 11. februar i Vestermarie kirke: døbt udbygger Marcus Marcussen i Ringebys Datter Anne Marie, båret af Hans Jørgensens Hustru fra Knudsker. Faddere: Hans Kristoffer [Kofoed] i Ringeby, Anders Hansen Bohne udbygger i Knudsker, Peder Povelsen, Anders Bohnes? hustru.

Familien flyttede siden til Munkegård den 2. vornedegård i Knudsker, hvor de bor ved folketællingen i 1801, og Anne Marie er 3 år.

I 1804 flyttede de til Nyker, hvor de boede på 21. selvejergård, Stålegård, og det må være dette Anne Marie husker bedst, for ved folketællingen i 1845 oplyste hun urigtigt, at hun var født i Nyker.

Den 4/10 1812 blev Anne Marie, Marcus Marcussens, konfirmeret, 15 år gammel.
Den 26/12 1814 er hun fadder i Nyker på sin lillebror, hun kaldes da "Tienestepige Ane Marie Marcusdatter på Kyndegård". Den 12/4 1818 er "Tjenestepige Anne Marie Marcusdatter" fadder på sin bror Hans Kofoeds datter Kirstine Marie.
I Nyker kirkebog, afgangslisten 1819 nr. 3: "Anne Marie Marcusdatter, 22 Aar, tjenestepige, til Rønne".

Der gik ikke lang tid, så fik hun en kæreste, og hun blev gift den 19. maj 1820 i Rønne med constabel, musiker & maler Lars Frederik Mahler (se Mahler S4 i menuen).

De fik 10 børn i Rønne: Hans Ipsen (* 12/10 1820, U 11/2 1821); Hans Kofoed Rønne (* 14/11 1821); Christine Margarethe Mahler & Karen Kirstine Mahler (* 5/12 1823); Laurits Peter Ipsen (* 2/10 1825); Lauritzia Marie Mahler (* 10/8 1828); Christian Cornelius Mahler (* 19/3 1831); Martine Juliane Caroline Mahler (* 7/5 1833); Annias Martin Mahler (* 22/11 1835); Jens Peter Mahler (* 20/11 1838).

Den 28/11 1848 indfandt skifteforvaltningen sig i hus matrikel nr. 132 g i Sønderkvarter hos Ane Marie, Lars Malers enke, for at tage deres fælles hus under behandling, fordi hun ikke så sig i stand til at betale sin gæld. De havde 4 sønner og 2 døtre: Hans Kofoed og Lauritz Peter Ipsen var begge stået til søs, Christian Cornelius Maler og Anias Maler var begge hjemme. De ugifte døtre Stine Maler og Karen Maler var begge i København.

Det var små forhold, og den sidste tid har ikke været let for Anne Marie, for hun betegnes "fattiglem" ved sin død blot et års tid efter sin mand!

Anne Marie døde i Rønne d. 19/11 1849, kun 51 år gammel.

Marcus Marcussen & Kirstine Jensdatter

Marcus Marcussen blev født ca. 1764 i Rø (kirkebogen tabt), søn af gårdmand Marcus Ibsen & hustru Margrethe Hansdatter.

Kirstine Jensdatter blev født 1768 i Nylars, datter af udbygger Jens Hansen, tidligere dragon på Sjælland, & hustru Annicke Terkildsdatter.
Døbt den 6. januar 1769 i Nylars kirke: udbygger Jens Hansens datter Kirstine; båret af Morten Kiøllers hustru, faddere: Peder Kiøller, Jørgen Pedersen, Torchild Pedersen, Anders Rasmussens hustru og Margrethe Hansdatter.

Ved folketællingen 1787 tjener Marcus Marcussen, 23 år, hos feldbereder Lars Andersen, Store Torv nr. 490 i Rønne. Hans søster Karen Marcusdatter, 26 år, tjener hos købmand Morten Bohn, Storegade nr. 139.

I 1792 tjente Marcus Marcussen hos løjtnant Niels Pedersen Skovgård i Knudsker, hvor også Kirstine Andersdatter Piil tjente. Den 15/9 1792 blev de gift i Knudsker, og løjtnant Skovgård var forlover.

De flyttede derpå hen til hendes søstermand, udbygger Peder Hellesen, på Kongens Mark i Vestermarie, hvor de levede under fattige kår. Den 2/2 1793 fødte Kirstine et dødfødt barn (begravet d. 10/2), og hun fik barselsfeber og døde d. 11/2 i barselsseng (begravet d. 17/2), 39 år gammel.
Skifteforvaltningen mødte op, men erfarede at afdøde ikke efterlod sig andet end en kiste og nogle klæder "som en anden tjenestepiges", og enkemanden fortalte, at hans udgifter til begravelsen af kone og barn langt overgik værdien af hendes klæder. Peder Hellesen blev også spurgt, men kunne fortælle, at de intet ejede, for de måtte låne de sengeklæder, de lå i, af ham.

Der gik dog ikke længe før Marcus Marcussen atter var afsat! En måned efter hustruens begravelse, d. 17/3 1793, blev han trolovet med pigen Kirstine Jensdatter fra Ringeby i Vestermarie. Forloverne var Peder Hellesen og Hans Christoffer Kofoed fra 39. sg. Håkonsgård i Ringeby (gift med brudens faster, Judith Hansdatter). Den 4. maj blev de gift.

Børn:

Kirstine Margrethe Marcusdatter d* 22/12 1793 i Vestermarie, lever FT 1801; Hans Kofod Jensen d* 8/11 1795 i Vestermarie, lever FT 1801; Anne Marie Marcusdatter d* 11/2 1798 i Vestermarie; Karen Margrete Marcusdatter d* 8/6 1800 i Knudsker, lever FT 1801; Birte Cathrine Marcusdatter d* 16/10 1803 i Knudsker; Anthonette Marie Marcusdatter d* 16/10 1805 i Nyker; Annike Kirstine Marcusdatter * omkring 1/4 1810 i Nyker, bgr. d. 7/4, 6 dage gammel; Jens Hansen d* 25/8 1811 i Nyker; Peder Kofoed født d. 7/11 1814.


Marcus Marcussen 1799 2. vornedegård, Munkegård, i Knudsker, og ca. 1804 til 21. selvejergård, Stålegård i Nyker. Ved folketællingen i 1801 var han bonde og nationalsoldat.

I Rønne d. 18/9 1805 blev der afholdt skifte efter Karen Kirstine Marcusdatter. Enkemanden var fisker Mads Jensen, og de havde datteren Dorthe Madsdatter, hvis værge var Marcus Marcussen i Nyker.

Mads Jensen giftede sig da med sin afdøde hustrus søster, Ane Margrethe Marcusdatter. Der var ingen børn i dette ægteskab, og der blev afholdt skifte efter Mads Jensen d. 12/7 1827.
Den 6/5 1841 blev der så holdt skifte efter Ane Margrethe Marcusdatter i Rønne, enke efter Mads Jensen.
I dette skifte får vi noget at vide om Marcus Marcussens børn:
Hans Kofoed Jensen bor i Nyker; Peder Kofoed tjener i København, Margrethe er gift med Niels Kofoed i KBH.; Ane Marie er gift med Lars Maler i Rønne; Antonette er gift med Jens Christensen i KBH; Birthe (Gertrud?) Cathrine er gift med Gunder Lassen i Gentofte; Eliabeth Margrethe er gift med Hans Bjerregård i ØM.
Mads Jensens barn med søsteren i første ægteskab, kaldes nu:
Dorthea Christine Holm, hun er ugift og tjener i KBH.

Kirstine døde efter 1814 (hun er endnu ikke fundet).

Marcus døde den 10/3 1832. Skifteprotokollen oplyser, at Marcus Marcussen, forhenværende gårdejer af Fejleregård i Nylars, er anmeldt død d. 10. marts af sin søn Hans Kofod Jensen i Nyker.

Marcus Ibsen & Margrethe Hansdatter

Marcus Ibsen blev født ca. 1714 på 10. selvejergård i Rø (kirkebogen tabt), søn af gårdejer Jep Marcussen & hustru Gertrud Hansdatter.

Margrethe Hansdatter blev født ca. 1731, datter af Hans ...

I 1744 var Marcus Ibsen udbygger på Lensgårds grund i Østerlars. Jeg ved ikke hvordan, men ved hustruens død i 1762, så er han gårdejer på 19. selvejergård i Rø. Han er gårdmand til 1771, men i 1786 ved eget skifte benævnes han "udbygger".

Marcus blev gift første gang 21/11 1738 i Østerlars med Karen Hansdatter (enke efter Jens Jørgensen); Karen døde 20/2 1762 i Rø.
De fik ingen børn sammen.
Gift anden gang efter 20/2 1762 med Margrethe Hansdatter (* ca. 1730)
Børn født i Rø:
Karen Marcusdatter * ca. 1762;  Marcus Marcussen * ca. 1764; Anna Margrethe Marcusdatter * ca. 1768.

Marcus Ibsens skifte blev afholdt i Rø d. 20/7 1786.

Margrethe levede endnu ved folketællingen i 1787, og er død derefter i Rø sogn.

Jep Marcussen & Gertrud Hansdatter

Jep Marcussen blev født ca. 1692 på 4. selvejergård, Brøddegård, i Rø (kirkebogen tabt), søn af gårdmand Marcus Hansen & hustru Anna Ibsdatter.

Gertrud Hansdatter blev født ca. 1695 på 10. selvejergård, Nørre Gildesgård, i Rø (kirkebogen tabt), datter af gårdmand Hans Carstensen & Boel Hansdatter.

Jep blev gårdmand på svigerfaderen, Hans Carstensens, 10. selvejergård, Nørre Gildesgård, i Rø sogn, både konen og hendes far (Hans Carstensen) døde i 1735. Gertruds skifte blev afholdt d. 16/6, og hendes fars dagen efter.

Jep & Gertrud blev vel gift ca. 1713 i Rø kirke.
Børn født i Rø:
Marcus Ibsen * ca. 1714; Anna Ibsdatter * ca. 1719 (det er de eneste børn der lever ved moderens og morfaderens skifte i 1735)
Jep Marcussen blev gift 2. gang efter 1735 i Rø med Anne Larsdatter (* ca. 1708 på 7. sg. Olsker, datter af Lars Jensen & Barbara Hansdatter). Anne Larsdatter døde i 1753.  Børn født i Rø:
Hans Ipsen * ca. 17..., død ung efter 1753; Lars Ipsen * ca. 17...
Jep Marcussen blev gift 3. gang efter 1753 med Signe Monsdatter (* ca. 1733). Børn født i Rø:
Anna Magdalene Ipsdatter * ca. 1755; Mogens Ipsen * ca. 1757/59; Karen Ipsdatter * ca. 1763.

Jep Marcussen døde i 1767 på 10. sg. i Rø, hans skifte blev afholdt d. 8/12 1767.

Enken (Signe Monsdatter) blev gift igen ca. 1774 med Niels Mogensen (1735-1794).

Marcus Hansen & Anna Ibsdatter

Marcus Hansen   blev født ca. 16..., søn af gårdmand Hans Andersen & Karen Mogensdatter.

Anna Ibsdatter blev født ca. 1654 i Olsker, datter af gårdmand Jep Monsen & Kirstine Monsdatter.

Det er ikke bevist, at Marcus Hansen er søn af Hans Andersen, men da sidstnævnte ejer 4. selvejergård, Brøddegård, i Rø i 1658 og 62 (jordebogen) og Marcus Hansen ejer samme gård i 1689, så er det sandsynligt, at det er far og søn.

Marcus & Anna blev gift før 1681.
Børn født i Rø sogn: Bodil Marcusdatter (* 1682, var sindsyg, døde inden 16/5 1698); Hans Marcussen (* 1688); Jep Marcussen (* 1692); Marcus Marcussen (* 1695).

Marcus Hansens skifte blev holdt på 4. sg. i Rø sogn den 3/6 1695, og her nævnes den yngste søn ikke, hvorfor konen må formodes gravid.
Efter Marcus Hansens død blev enken gift med Morten Hansen, men hun levede blot 2 år i dette ægteskab.
De fik sønnen: Hans Mortensen (* 1696 død inden 16/5 1698).

Anna Ibsdatters skifte blev afholdt d. 12/8 1697 på 4. sg. i Rø, og her nævnes de 3 sønner og ene datter af første ægteskab, samt sønnen af andet ditto.

Hans Andersen & Karen Monsdatter

Hans Andersen er født før 1635 på 4. sg., Brøddegård, i Rø sogn, søn af Anders Pedersen & ?

Karen Monsdatter, født 16...

Hans & Karen blev gift før 1660.
Børn født i Rø sogn:
Marcus Hansen * 16...; Anne Hansdatter * 16...; Kirstine Hansdatter * 16...; Hellevig Hansdatter * 16...

Hans Andersen er død efter 1662 (hvor han nævnes i jordebogen), men før 1681 (der er intet skifte efter ham).

Karen Monsdatter blev gift 2. gang med Jep Kjøller.
Børn født:
Hans Kjøller * 16...

Skifte efter Karen Monsdatter 16/9 1711 på 2. selvejergård i Rø. Her nævnes de 4 børn af første ægteskab, samt sønnen i andet.

Anders Pedersen & ...

Anders Pedersen er født 15..., søn af Peder ? & ...

Anders Pedersen skrives til 4. sg., Brøddegård, i Rø fra 1611 til 1628, så han er en naturlig far til Hans Andersen, som ejer gården i 1658 til 1662.

Gift med ???. Børn født i Rø:
Hans Andersen * ca. 16...

Anders Pedersen døde efter 1662.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE